Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Oscar II
307   Oscar II - 20 kronor 1879 Små märken på åtsidan. 1+á01 4750.-
308   Oscar II - 20 kronor 1879 Litet LA med punkter. nära 01 5100.-
309   Oscar II - 20 kronor 1879 Med LA utan punkter. Ett riktigt bra exemplar. 01+ Såld
310   Oscar II - 20 kronor 1901 01+ 4800.-
311   Oscar II - 10 kronor 1873 1++ 2400.-
312   Oscar II - 10 kronor 1874 01á0 Såld
313   Oscar II - 10 kronor 1876 Med "O". 01+ Såld
314   Oscar II - 10 kronor 1876 Med "O". 01+ Såld
315   Oscar II - 10 kronor 1883 Med litet L.A. Obetydligt kantfel. 01+ 2500.-
316   Oscar II - 10 kronor 1883 Med stort LA utan punkter. 01á0 Såld
317   Oscar II - 10 kronor 1883 Med stort LA utan punkter. 01 Såld
318   Oscar II - 10 kronor 1901 Små märken åtsidan, i övrigt ett vackert exemplar. 01+ Såld
319   Oscar II - 5 kronor 1899 01+ Såld
320   Oscar II - 5 kronor 1901 Ett vackert exemplar. 01á0 Såld
321   Oscar II - 2 kronor 1876 Brett årtal, stort EB. Sällsynt. 1? 2900.-
322   Oscar II - 2 kronor 1876 Med brett årtal och litet EB. Liten kantskada frånsidan kl 1. 1? 575.-
323   Oscar II - 2 kronor 1876 Med brett årtal och litet EB. 1?á2 650.-
324   Oscar II - 2 kronor 1876 "Brett årtal, litet EB". 1?á2 675.-
325   Oscar II - 2 kronor 1878 Med "O". 1?á1 125.-
326   Oscar II - 2 kronor 1892 Liten fläck upp till vänster i kronan på frånsidan. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 3200.-
327   Oscar II - 2 kronor 1892 Obetydliga kantskador. Fläck frånsidan. 1+ 850.-
328   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
329   Oscar II - 2 kronor 1893 1?á1 170.-
330   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileum 1872-1897. 01+ 175.-
331   Oscar II - 2 kronor 1898 1+á01 1100.-
332   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
333   Oscar II - 2 kronor 1902 Fläckar. 01+ 1500.-
334   Oscar II - 2 kronor 1903 Med 1898:års bild. Sällan förekommande. 1? 1100.-
335   Oscar II - 2 kronor 1903 1?á1 150.-
336   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 90.-
337   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
338   Oscar II - 2 kronor 1904 1+á01 1350.-
339   Oscar II - 2 kronor 1906 Ett mycket fint exemplar. 01+)(01á0 2300.-
340   Oscar II - 2 kronor 1906 1++ 440.-
341   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
342   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 230.-
343   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 240.-
344   Oscar II - 2 kronor 1907 Minimala repor framför hakan. 01+ 850.-
345   Oscar II - 2 kronor 1907 omkr. 01 900.-
346   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
347   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
348   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
349   Oscar II - 1 krona 1904 1+á01 850.-
350   Oscar II - 1 krona 1906 Ett vackert exemplar. 01+ 1300.-
351   Oscar II - 1 krona 1906 1+ 300.-
352   Oscar II - 1 krona 1906 Små fläckar. 01 650.-
353   Oscar II - 1 krona 1907 Med inslag av spegelglans. 01 1300.-
354   Oscar II - 1 krona 1907 1+)(01 375.-
355   Oscar II - 1 krona 1907 1+á01 500.-
356   Oscar II - 50 öre 1877 1? 175.-
357   Oscar II - 50 öre 1878 1á1+ 450.-
358   Oscar II - 50 öre 1881 Sällsynt i denna kvalité. 1á1+ 650.-
359   Oscar II - 50 öre 1883 1++ 350.-
360   Oscar II - 50 öre 1898 1+ 350.-
361   Oscar II - 50 öre 1898 1+á01 700.-
362   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
363   Oscar II - 50 öre 1899 1++ 350.-
364   Oscar II - 50 öre 1906 1+á01 450.-
365   Oscar II - 50 öre 1906 01 700.-
366   Oscar II - 50 öre 1907 Tonkin B1. 1+á01 300.-
367   Oscar II - 50 öre 1907 01+)(01á0 975.-
368   Oscar II - 25 öre 1874 1á1+ 120.-
369   Oscar II - 25 öre 1875 1++ 1100.-
370   Oscar II - 25 öre 1875 1? 50.-
371   Oscar II - 25 öre 1875 Små fläckar på åtsidan. 1?á1 75.-
372   Oscar II - 25 öre 1875 1+ 800.-
373   Oscar II - 25 öre 1876 omkr. 01 Såld
374   Oscar II - 25 öre 1877 god 1 170.-
375   Oscar II - 25 öre 1878 1? 150.-
376   Oscar II - 25 öre 1878 1? 170.-
377   Oscar II - 25 öre 1878 1? 180.-
378   Oscar II - 25 öre 1878 1? 190.-
379   Oscar II - 25 öre 1885 Obetydliga repor. 01+ 650.-
380   Oscar II - 25 öre 1890 01 700.-
381   Oscar II - 25 öre 1898 01+ 450.-
382   Oscar II - 25 öre 1904 01+ 400.-
383   Oscar II - 25 öre 1905 1+á01 150.-
384   Oscar II - 25 öre 1905 01+ 450.-
385   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 475.-
386   Oscar II - 10 öre 1873 1á1+ 550.-
387   Oscar II - 10 öre 1874 god 1 125.-
388   Oscar II - 10 öre 1874 Fläckar. 1+ 150.-
389   Oscar II - 10 öre 1874 1+ 240.-
390   Oscar II - 10 öre 1874 Svaga repor. 01+ 500.-
391   Oscar II - 10 öre 1875 1?á2 140.-
392   Oscar II - 10 öre 1875 Ojämn patina. 1? 190.-
393   Oscar II - 10 öre 1875 1? 220.-
394   Oscar II - 10 öre 1875 Klart bättre än genomsnittet. god 1 500.-
395   Oscar II - 10 öre 1875 Sällsynt. 1á1+ 650.-
396   Oscar II - 10 öre 1875 god 1 650.-
397   Oscar II - 10 öre 1876 1++ 350.-
398   Oscar II - 10 öre 1876 1++ 425.-
399   Oscar II - 10 öre 1876 1+á01 650.-
400   Oscar II - 10 öre 1876 01 750.-
401   Oscar II - 10 öre 1881 Rengjord. 1(+) 250.-
402   Oscar II - 10 öre 1882 1 220.-
403   Oscar II - 10 öre 1882 1 275.-
404   Oscar II - 10 öre 1883 1? 65.-
405   Oscar II - 10 öre 1884 1(+) 150.-
406   Oscar II - 10 öre 1887 Ett mycket fint exemplar. 01á0 1350.-
407   Oscar II - 10 öre 1887 1(+) 150.-
408   Oscar II - 10 öre 1887 1+á01 400.-
409   Oscar II - 10 öre 1890 1(+) 150.-
410   Oscar II - 10 öre 1892 01+ 650.-
411   Oscar II - 10 öre 1896 Liten kantskada på randen till höger årtalet. 01+ 250.-
412   Oscar II - 10 öre 1896 01+ 275.-
413   Oscar II - 10 öre 1896 01á0 475.-
414   Oscar II - 10 öre 1897 01á0 450.-
415   Oscar II - 10 öre 1900 Liten kantskada. 1+á01 80.-
416   Oscar II - 10 öre 1903 1(+) 35.-
417   Oscar II - 10 öre 1904 01á0 350.-
418   Oscar II - 10 öre 1904 1++ 65.-
419   Oscar II - 5 öre 1875 Liten skada på R i ÖRE. 1+ 250.-
420   Oscar II - 5 öre 1879 Små fläckar. 1+ 500.-
421   Oscar II - 5 öre 1881 1(+) 75.-
422   Oscar II - 5 öre 1889 Med lång text. Liten fläck på frånsidan. 01+ Såld
423   Oscar II - 5 öre 1899 01+ Såld
424   Oscar II - 5 öre 1905 01 300.-
425   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 400.-
426   Oscar II - 2 öre 1873 Svag fläck på frånsidan. 01+ 500.-
427   Oscar II - 2 öre 1873 Ovanlig i denna kvalité. 01+ 900.-
428   Oscar II - 2 öre 1873 01á0 Såld
429   Oscar II - 2 öre 1877 Med lång text. 1+ 240.-
430   Oscar II - 2 öre 1878 Med lång text. 1á1+ 35.-
431   Oscar II - 2 öre 1884 Med öppen fyra. 1+á01 140.-
432   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1?á1 170.-
433   Oscar II - 2 öre 1900 Med "runda nollor". 1(+) 250.-
434   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1? 75.-
435   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. Små märken. god 1 95.-
436   Oscar II - 2 öre 1902 01 Såld
437   Oscar II - 2 öre 1905 01+ Såld
438   Oscar II - 2 öre 1906 Överpräglad på 1905. 1?á1 700.-
439   Oscar II - 2 öre 1906 1+ 75.-
440   Oscar II - 2 öre 1907 01+ Såld
441   Oscar II - 1 öre 1873 01 225.-
442   Oscar II - 1 öre 1873 01 Såld
443   Oscar II - 1 öre 1875 1+á01 250.-
444   Oscar II - 1 öre 1881 1+á01 200.-
445   Oscar II - 1 öre 1889 Fläck på åtsidan. 01 Såld
446   Oscar II - 1 öre 1891 01 275.-
447   Oscar II - 1 öre 1892 1á1+ 350.-
448   Oscar II - 1 öre 1894 1+á01 400.-
449   Oscar II - 1 öre 1896 01á0 Såld
450   Oscar II - 1 öre 1897 01+ 90.-
451   Oscar II - 1 öre 1898 01 95.-
452   Oscar II - 1 öre 1901 01+ Såld
453   Oscar II - 1 öre 1902 01+ Såld
454   Oscar II - 1 öre 1905 0 150.-
455   Oscar II - 1 öre 1907 01á0 100.-
456   Oscar II - 1 öre 1914 01+ 175.-
Gustav V
457   Gustav V - 5 kr 1920 1+á01 1300.-
458   Gustav V - 5 kr 1935 Jubileumsmynt till 400-årsminnet av Sveriges första riksdag (i Arboga). 01+ 190.-
459   Gustav V - 2 kronor 1910 Litet kantslag åts. kl. 9. 1? 125.-
460   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästarmärke. 1? 130.-
461   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
462   Gustav V - 2 kronor 1910 omkr. 01 500.-
463   Gustav V - 2 kronor 1910 Något ojämn patina, men annars ett obetydligt cirkulerat exemplar med fin bottenlyster. 01+ 700.-
464   Gustav V - 2 kronor 1912 Svaga fläckar. 01 650.-
465   Gustav V - 2 kronor 1913 omkr. 01 450.-
466   Gustav V - 2 kronor 1914 1++ 150.-
467   Gustav V - 2 kronor 1914 01+ 700.-
468   Gustav V - 2 kronor 1914 01+ Såld
469   Gustav V - 2 kronor 1921 Jubileumsmynt. 400-årsminnet av Gustav Vasas befrielseverk. 01á0 125.-
470   Gustav V - 2 kronor 1924 01 400.-
471   Gustav V - 2 kronor 1924 01+ 800.-
472   Gustav V - 2 kronor 1926 01+ 340.-
473   Gustav V - 2 kronor 1932 Jubileumsmynt 1632-1932. 01+ 150.-
474   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 350.-
475   Gustav V - 2 kronor 1937 Lätt gniden framför ansiktet. 01 125.-
476   Gustav V - 2 kronor 1937 01+ 265.-
477   Gustav V - 2 kronor 1937 01+ 275.-
478   Gustav V - 2 kronor 1938 01á0 150.-
479   Gustav V - 2 kronor 1943 01 150.-
480   Gustav V - 2 kronor 1945 Med TS på G. 01á0 Såld
481   Gustav V - 2 kronor 1948 01+ 110.-
482   Gustav V - 2 kronor 1948 01+ 90.-
483   Gustav V - 2 kronor 1949 01+ 120.-
484   Gustav V - 1 krona 1912 Små märken i fältet. 1+á01 Såld
485   Gustav V - 1 krona 1914 01+ Såld
486   Gustav V - 1 krona 1914 01 Såld
487   Gustav V - 1 krona 1915 01 450.-
488   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
489   Gustav V - 1 krona 1916 01 Såld
490   Gustav V - 1 krona 1916 Svaga fläckar. 1+á01 Såld
491   Gustav V - 1 krona 1918 1á1+ Såld
492   Gustav V - 1 krona 1923 Svag fläck över hjässan. 01 500.-
493   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01 400.-
494   Gustav V - 1 krona 1925 1+á01 450.-
495   Gustav V - 1 krona 1926 01+ Såld
496   Gustav V - 1 krona 1929 Ett ocirkulerat exemplar. 01á0 Såld
497   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 400.-
498   Gustav V - 1 krona 1930 Ett vackert ex! 01á0 Såld
499   Gustav V - 1 krona 1933 01á0 200.-
500   Gustav V - 1 krona 1934 01+ 280.-
501   Gustav V - 1 krona 1934 Liten fläck vid "A" i GUSTAF. 01+ Såld
502   Gustav V - 1 krona 1939 Med stort G. 01+ 150.-
503   Gustav V - 1 krona 1941 Överpräglad på 1944. 01 200.-
504   Gustav V - 1 krona 1941 "1941/4". 01á0 400.-
505   Gustav V - 1 krona 1941 Överpräglad på 44. 01á0 400.-
506   Gustav V - 1 krona 1942 01+ 110.-
507   Gustav V - 1 krona 1942 Årtalet under bilden. 1+á01 375.-
508   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. 01 550.-
509   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. 01+ 900.-
510   Gustav V - 1 krona 1945 01á0 190.-
511   Gustav V - 1 krona 1945 Med TS utan hakar. 01á0 200.-
512   Gustav V - 50 öre 1911 01á0 1850.-
513   Gustav V - 50 öre 1911 01+ 975.-
514   Gustav V - 50 öre 1912 01+ 550.-
515   Gustav V - 50 öre 1912 01+ 975.-
516   Gustav V - 50 öre 1914 01+ 1150.-
517   Gustav V - 50 öre 1914 1+ Såld
518   Gustav V - 50 öre 1914 Liten fläck på frånsidan. 01+ Såld
519   Gustav V - 50 öre 1916 Med mindre sexa. 01+ 1600.-
520   Gustav V - 50 öre 1916 01 750.-
521   Gustav V - 50 öre 1919 01+ 800.-
522   Gustav V - 50 öre 1919 01+ Såld
523   Gustav V - 50 öre 1920 01+ Såld
524   Gustav V - 50 öre 1928 Små fläckar. 01+ 250.-
525   Gustav V - 50 öre 1928 01+ 300.-
526   Gustav V - 50 öre 1928 01á0 500.-
527   Gustav V - 50 öre 1928 01á0 500.-
528   Gustav V - 50 öre 1929 01á0 800.-
529   Gustav V - 50 öre 1929 01á0 875.-
530   Gustav V - 50 öre 1931 01+ 300.-
531   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
532   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 600.-
533   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 750.-
534   Gustav V - 50 öre 1934 01+ 120.-
535   Gustav V - 50 öre 1934 01á0 475.-
536   Gustav V - 50 öre 1935 01á0 250.-
537   Gustav V - 50 öre 1936 Med lång sexa. 01+ 150.-
538   Gustav V - 50 öre 1936 Med lång sexa. 01+ 300.-
539   Gustav V - 50 öre 1938 01á0 300.-
540   Gustav V - 50 öre 1940 Nickel. 01+ 100.-
541   Gustav V - 50 öre 1940 01á0 250.-
542   Gustav V - 50 öre 1943 01á0 250.-
543   Gustav V - 50 öre 1943 01á0 Såld
544   Gustav V - 50 öre 1946 Nickel. 01á0 190.-
545   Gustav V - 50 öre 1946 Nickel. 01á0 190.-
546   Gustav V - 50 öre 1947 01á0 140.-
547   Gustav V - 50 öre 1947 Nickel. 01á0 190.-
548   Gustav V - 50 öre 1948 0 200.-
549   Gustav V - 50 öre 1949 Toppex! 0 275.-
550   Gustav V - 50 öre 1950 spgl 0 250.-
551   Gustav V - 25 öre 1910 01á0 375.-
552   Gustav V - 25 öre 1910 Med litet kors. 1? Såld
553   Gustav V - 25 öre 1912 01+ 350.-
554   Gustav V - 25 öre 1914 Obetydliga fläckar. 01á0 400.-
555   Gustav V - 25 öre 1914 Med inslag av spegelglans. 01á0 550.-
556   Gustav V - 25 öre 1916 01+ 300.-
557   Gustav V - 25 öre 1916 01á0 600.-
558   Gustav V - 25 öre 1916 01+)(01á0 Såld
559   Gustav V - 25 öre 1917 01+ 275.-
560   Gustav V - 25 öre 1919 01á0 375.-
561   Gustav V - 25 öre 1921 01á0 Såld
562   Gustav V - 25 öre 1927 01+ 190.-
563   Gustav V - 25 öre 1927 01+ 220.-
564   Gustav V - 25 öre 1927 01á0 Såld
565   Gustav V - 25 öre 1928 01á0 350.-
566   Gustav V - 25 öre 1929 01+ 200.-
567   Gustav V - 25 öre 1930 01á0 230.-
568   Gustav V - 25 öre 1931 01á0 300.-
569   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 240.-
570   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 300.-
571   Gustav V - 25 öre 1933 01+ 190.-
572   Gustav V - 25 öre 1934 01á0 150.-
573   Gustav V - 25 öre 1936 01á0 140.-
574   Gustav V - 25 öre 1936 01+ 35.-
575   Gustav V - 25 öre 1936 01+ Såld
576   Gustav V - 25 öre 1937 Med litet G. 01á0 100.-
577   Gustav V - 25 öre 1937 Med större G. 01á0 130.-
578   Gustav V - 25 öre 1946 Nickel. 01á0 120.-
579   Gustav V - 10 öre 1909 01á0 700.-
580   Gustav V - 10 öre 1911 01+ 230.-
581   Gustav V - 10 öre 1911 01á0 350.-
582   Gustav V - 10 öre 1914 01á0 Såld
583   Gustav V - 10 öre 1915 Liten repa ovanför vänstra kronan. 01+ Såld
584   Gustav V - 10 öre 1917 01á0 Såld
585   Gustav V - 10 öre 1919 0 220.-
586   Gustav V - 10 öre 1920 Med "stort W" (W med hakar). 1?á1 100.-
587   Gustav V - 10 öre 1920 Litet plantsfel på nederdelen av G i monogrammet. 01á0 250.-
588   Gustav V - 10 öre 1920 01á0 450.-
589   Gustav V - 10 öre 1924 01 350.-
590   Gustav V - 10 öre 1924 01+ 500.-
591   Gustav V - 10 öre 1924 Små "stänk". 01á0 Såld
592   Gustav V - 10 öre 1927 01+ Såld
593   Gustav V - 10 öre 1929 01á0 170.-
594   Gustav V - 10 öre 1929 0 180.-
595   Gustav V - 10 öre 1930 01á0 175.-
596   Gustav V - 10 öre 1930 01+ 85.-
597   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01 375.-
598   Gustav V - 5 öre 1909 Med stort kors. 1+ 400.-
599   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01+ 575.-
600   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 750.-
601   Gustav V - 5 öre 1910 1?á1 490.-
602   Gustav V - 5 öre 1910 1á1+ 650.-
603   Gustav V - 5 öre 1913 1+á01 180.-
604   Gustav V - 5 öre 1916 Med kort sexa. Svaga fläckar. 01+ Såld
605   Gustav V - 5 öre 1917 Ett vackert ex. 01á0 500.-
606   Gustav V - 5 öre 1919 Järn. Liten fläck på K i FOLKET. 1+á01 250.-
607   Gustav V - 5 öre 1919 1+á01 290.-
608   Gustav V - 5 öre 1919 Järn. Ett vackert exemplar. 01+ 500.-
609   Gustav V - 5 öre 1920 01+ Såld
610   Gustav V - 5 öre 1927 1 400.-
611   Gustav V - 5 öre 1927 1?á1 Såld
612   Gustav V - 5 öre 1936 Med lång sexa. 01á0 Såld
613   Gustav V - 5 öre 1937 01á0 180.-
614   Gustav V - 5 öre 1937 01á0 220.-
615   Gustav V - 5 öre 1938 01á0 160.-
616   Gustav V - 5 öre 1938 1+á01 25.-
617   Gustav V - 5 öre 1939 01+ 110.-
618   Gustav V - 5 öre 1940 01+ 65.-
619   Gustav V - 5 öre 1942 Brons. 1+á01 50.-
620   Gustav V - 5 öre 1943 01 75.-
621   Gustav V - 5 öre 1944 01+ 150.-
622   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 300.-
623   Gustav V - 5 öre 1949 En liten fläck vid 49 i årtalet. I övrigt ett toppexemplar med full stämpelglans. Stgl 0 400.-
624   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 1. Toppexemplar Såld
625   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 2. Toppexemplar Såld
626   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 250.-
627   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 270.-
628   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 290.-
629   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
630   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 525.-
631   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
632   Gustav V - 2 öre 1912 01 450.-
633   Gustav V - 2 öre 1914 01+ Såld
634   Gustav V - 2 öre 1915 01 300.-
635   Gustav V - 2 öre 1915 01+ Såld
636   Gustav V - 2 öre 1915 1+á01 Såld
637   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. Liten fläck vid D i MED. 01+ 185.-
638   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. 01 Såld
639   Gustav V - 2 öre 1919 1+á01 60.-
640   Gustav V - 2 öre 1923 01+ Såld
641   Gustav V - 2 öre 1925 01 Såld
642   Gustav V - 2 öre 1935 01+ 45.-
643   Gustav V - 2 öre 1937 01á0 150.-
644   Gustav V - 2 öre 1939 01á0 110.-
645   Gustav V - 2 öre 1940 01á0 110.-
646   Gustav V - 2 öre 1940 Liten fläck nedtill under monogrammet. stgl-spgl 01á0 90.-
647   Gustav V - 2 öre 1941 01á0 80.-
648   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. 01á0 130.-
649   Gustav V - 2 öre 1942 Ljust järn. 01á0 150.-
650   Gustav V - 2 öre 1942 Med ljust järn. 01á0 150.-
651   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. 01á0 155.-
652   Gustav V - 2 öre 1942 01+ 50.-
653   Gustav V - 2 öre 1942 01á0 Såld
654   Gustav V - 2 öre 1943 01á0 170.-
655   Gustav V - 2 öre 1944 01+ 40.-
656   Gustav V - 2 öre 1949 0 200.-
657   Gustav V - 1 öre 1909 Stort kors. 01 150.-
658   Gustav V - 1 öre 1913 Fläck på åtsidan. 01á0 100.-
659   Gustav V - 1 öre 1913 Överpräglad på 1912. 0 1500.-
660   Gustav V - 1 öre 1913 01á0 160.-
661   Gustav V - 1 öre 1913 01á0 175.-
662   Gustav V - 1 öre 1913 Överpräglad på 1912. Små fläckar. 01+ 750.-
663   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1+ 400.-
664   Gustav V - 1 öre 1914 1+á01 80.-
665   Gustav V - 1 öre 1914 01 Såld
666   Gustav V - 1 öre 1915 01+ 60.-
667   Gustav V - 1 öre 1915 01+ 70.-
668   Gustav V - 1 öre 1915 01+ Såld
669   Gustav V - 1 öre 1920 01á0 95.-
670   Gustav V - 1 öre 1924 01 Såld
671   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
672   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
673   Gustav V - 1 öre 1936 Med kort sexa. 01+ 30.-
674   Gustav V - 1 öre 1942 Brons. 01á0 50.-
Gustav VI Adolf
675   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
676   Gustav VI Adolf - 5 öre 1938 Ocirkulerad. 01á0 130.-
677   Gustav VI Adolf - 5 öre 1952 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 140.-
678   Gustav VI Adolf - 5 öre 1954 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 110.-
679   Gustav VI Adolf - 5 öre 1959 01á0 70.-
680   Gustav VI Adolf - 5 öre 1960 01á0 45.-
681   Gustav VI Adolf - 5 öre 1961 Mm U. 0 100.-
682   Gustav VI Adolf - 5 öre 1964 Ovanlig i denna höga kvalité. Stgl 0 150.-
683   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). Ex 2. 01á0 50.-
684   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). 01á0 50.-
685   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
686   Gustav VI Adolf - 2 öre 1955 Stgl 0 80.-
687   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Med klump på valörsiffran. Stgl 0 100.-
688   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Präglat på annat mynt? Se under valörsiffran. Stgl 0 150.-
689   Gustav VI Adolf - 1 öre 1956 0 40.-
Carl XVI Gustav
690   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1991 "Huvud nedåt". 01 500.-
691   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
692   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
693   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
694   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
695   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
696   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
697   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
698   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
699   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
700   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
701   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
702   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
703   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
704   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
705   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera