Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Carl XV
198   Carl XV - 2 öre 1872 Plantsfel åts. kl 6. 1+ 50.-
199   Carl XV - 2 öre 1872 1++ 60.-
Oscar II
203   Oscar II - 20 kronor 1874 1+á01 Såld
204   Oscar II - 2 kronor 1876 Brett årtal, stort EB. Sällsynt. 1?á2 2300.-
205   Oscar II - 2 kronor 1876 1 280.-
206   Oscar II - 2 kronor 1876 Brett årtal, stort EB. Sällsynt. 1? 2900.-
207   Oscar II - 2 kronor 1876 Brett årtal, litet EB. 1?á2 600.-
208   Oscar II - 2 kronor 1876 Med brett årtal och litet EB. 1?á2 650.-
209   Oscar II - 2 kronor 1876 "Brett årtal, litet EB". 1?á2 675.-
210   Oscar II - 2 kronor 1877 god 1 490.-
211   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
212   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileum 1872-1897. 01+ 175.-
213   Oscar II - 2 kronor 1900 1?á1)(1 230.-
214   Oscar II - 2 kronor 1903 Med 1898:års bild. Sällan förekommande. 1? 1100.-
215   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 90.-
216   Oscar II - 2 kronor 1904 1+á01 1350.-
217   Oscar II - 2 kronor 1904 1)(1á1+ 350.-
218   Oscar II - 2 kronor 1906 Svagt röda fläckar. 01+ 1500.-
219   Oscar II - 2 kronor 1906 1++ 440.-
220   Oscar II - 2 kronor 1906 Svaga fläckar på åtsidan. Ett ocirkulerat exemplar! 01á0 Såld
221   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
222   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum. 01+ 155.-
223   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 230.-
224   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 240.-
225   Oscar II - 2 kronor 1907 omkr. 01 900.-
226   Oscar II - 1 krona 1879 1? 140.-
227   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
228   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
229   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
230   Oscar II - 1 krona 1898 Små fläckar. omkr. 1+ 390.-
231   Oscar II - 1 krona 1904 1+á01 850.-
232   Oscar II - 1 krona 1904 1+á01 850.-
233   Oscar II - 1 krona 1907 Mycket trevlig patina. 01+ 1550.-
234   Oscar II - 50 öre 1883 1 160.-
235   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
236   Oscar II - 50 öre 1899 1++ 350.-
237   Oscar II - 50 öre 1906 1+á01 450.-
238   Oscar II - 50 öre 1907 Tonkin B1. 1+á01 300.-
239   Oscar II - 25 öre 1874 1á1+ 120.-
240   Oscar II - 25 öre 1875 1? 50.-
241   Oscar II - 25 öre 1875 Små fläckar på åtsidan. 1?á1 75.-
242   Oscar II - 25 öre 1875 Obetydligt kantfel årtalssidan kl 6. Trots detta. ett fint exemplar. 1++ 950.-
243   Oscar II - 25 öre 1877 god 1 170.-
244   Oscar II - 25 öre 1878 1? 180.-
245   Oscar II - 25 öre 1898 01+ 450.-
246   Oscar II - 25 öre 1902 01 320.-
247   Oscar II - 25 öre 1904 01+ 400.-
248   Oscar II - 25 öre 1905 1+á01 150.-
249   Oscar II - 25 öre 1905 01 300.-
250   Oscar II - 10 öre 1872 1?á1 450.-
251   Oscar II - 10 öre 1873 Ett fint exemplar! 01)(01á0 1600.-
252   Oscar II - 10 öre 1874 god 1 125.-
253   Oscar II - 10 öre 1874 Fläckar. 1+ 150.-
254   Oscar II - 10 öre 1874 1+ 240.-
255   Oscar II - 10 öre 1874 1++ 450.-
256   Oscar II - 10 öre 1875 1?á2 140.-
257   Oscar II - 10 öre 1875 Klart bättre än genomsnittet. god 1 500.-
258   Oscar II - 10 öre 1875 god 1 650.-
259   Oscar II - 10 öre 1875 Sällsynt. 1á1+ 650.-
260   Oscar II - 10 öre 1876 1++ 350.-
261   Oscar II - 10 öre 1876 01 750.-
262   Oscar II - 10 öre 1876 1+á01 Såld
263   Oscar II - 10 öre 1876 Ett ocirkulerat exemplar. 01á0 Såld
264   Oscar II - 10 öre 1882 1 220.-
265   Oscar II - 10 öre 1883 1? 65.-
266   Oscar II - 10 öre 1884 1(+) 150.-
267   Oscar II - 10 öre 1887 god 1 130.-
268   Oscar II - 10 öre 1887 1(+) 150.-
269   Oscar II - 10 öre 1887 1+á01 400.-
270   Oscar II - 10 öre 1890 1(+) 150.-
271   Oscar II - 10 öre 1891 god 1+ 375.-
272   Oscar II - 10 öre 1897 01á0 575.-
273   Oscar II - 10 öre 1899 01á0 320.-
274   Oscar II - 10 öre 1900 Liten kantskada. 1+á01 80.-
275   Oscar II - 10 öre 1904 1++ 65.-
276   Oscar II - 10 öre 1933 01á0 175.-
277   Oscar II - 5 öre 1875 Liten skada på R i ÖRE. 1+ 250.-
278   Oscar II - 5 öre 1879 Små fläckar. 1+ 500.-
279   Oscar II - 5 öre 1905 01 300.-
280   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 400.-
282   Oscar II - 2 öre 1873 Svag fläck på frånsidan. 01+ 500.-
283   Oscar II - 2 öre 1877 Med lång text. 1+ 240.-
284   Oscar II - 2 öre 1878 Med lång text. 1á1+ 35.-
285   Oscar II - 2 öre 1884 Med öppen fyra. 1+á01 140.-
286   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1?á1 170.-
287   Oscar II - 2 öre 1900 Med "runda nollor". 1(+) 250.-
288   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1? 75.-
289   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. Små märken. god 1 95.-
290   Oscar II - 2 öre 1905 Fläck. 01+ 110.-
291   Oscar II - 2 öre 1906 Överpräglad på 1905. 1?á1 700.-
292   Oscar II - 2 öre 1906 1+ 75.-
293   Oscar II - 2 öre 1907 Praktex. 0 400.-
294   Oscar II - 1 öre 1873 01 225.-
295   Oscar II - 1 öre 1875 1+á01 250.-
296   Oscar II - 1 öre 1876 god 1+ 475.-
297   Oscar II - 1 öre 1879 Med "lång text". Flammig. 01 410.-
298   Oscar II - 1 öre 1881 1+á01 200.-
299   Oscar II - 1 öre 1883 Liten fläck vid valör-siffran. 01+ 160.-
300   Oscar II - 1 öre 1884 1+á01 150.-
301   Oscar II - 1 öre 1891 01 275.-
302   Oscar II - 1 öre 1892 1á1+ 350.-
303   Oscar II - 1 öre 1894 1+á01 400.-
304   Oscar II - 1 öre 1896 01á0 200.-
305   Oscar II - 1 öre 1897 01+ 90.-
306   Oscar II - 1 öre 1898 Liten fläck. 01+ 110.-
307   Oscar II - 1 öre 1898 Små fläckar. 01á0 120.-
308   Oscar II - 1 öre 1898 01á0 160.-
309   Oscar II - 1 öre 1901 Svag fläck. 01á0 130.-
310   Oscar II - 1 öre 1901 01á0 140.-
311   Oscar II - 1 öre 1903 01á0 160.-
312   Oscar II - 1 öre 1905 0 150.-
313   Oscar II - 1 öre 1907 01á0 100.-
Gustav V
314   Gustav V - 5 kr 1920 Ett ovanligt bra exemplar!! stgl-spgl 01á0 2500.-
315   Gustav V - 5 kr 1935 Jubileumsmynt till 400-årsminnet av Sveriges första riksdag (i Arboga). 01+ 190.-
316   Gustav V - 2 kronor 1910 Litet kantslag åts. kl. 9. 1? 125.-
317   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästarmärke. 1? 130.-
318   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
319   Gustav V - 2 kronor 1910 1+á01 400.-
320   Gustav V - 2 kronor 1913 Liten fläck åts. kl 10. 01 450.-
321   Gustav V - 2 kronor 1921 Jubileumsmynt. 400-årsminnet av Gustav Vasas befrielseverk. 01á0 125.-
322   Gustav V - 2 kronor 1922 1+á01 290.-
323   Gustav V - 2 kronor 1924 01+ 550.-
324   Gustav V - 2 kronor 1926 1+á01 190.-
325   Gustav V - 2 kronor 1926 Något mörk patina. 01 300.-
326   Gustav V - 2 kronor 1926 01+ 500.-
327   Gustav V - 2 kronor 1926 01+ 650.-
328   Gustav V - 2 kronor 1926 01á0 850.-
329   Gustav V - 2 kronor 1929 1+á01 240.-
330   Gustav V - 2 kronor 1929 01+ 490.-
331   Gustav V - 2 kronor 1930 01+ 350.-
332   Gustav V - 2 kronor 1932 Jubileumsmynt 1632-1932. 01+ 150.-
333   Gustav V - 2 kronor 1937 01á0 650.-
334   Gustav V - 2 kronor 1938 01á0 240.-
335   Gustav V - 2 kronor 1939 01+ 110.-
336   Gustav V - 2 kronor 1948 01á0 200.-
337   Gustav V - 2 kronor 1948 Med inslag av spegelglans. 01á0 300.-
338   Gustav V - 2 kronor 1949 01á0 160.-
339   Gustav V - 2 kronor 1950 1950/51. 01á0 175.-
340   Gustav V - 2 kronor 1950 spgl 01á0 450.-
341   Gustav V - 1 krona 1910 Åtsidan lätt "gniden". 01 675.-
342   Gustav V - 1 krona 1915 Svaga fläckar på åtsidan. 1+á01 240.-
343   Gustav V - 1 krona 1915 01 450.-
344   Gustav V - 1 krona 1915 1á1+ 75.-
345   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
346   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
347   Gustav V - 1 krona 1916 1+á01 325.-
348   Gustav V - 1 krona 1924 Ett litet märke på halsen. En lindrig variant av anafylaxi? Trots detta, ett mycket vackert exemplar. 01á0 1100.-
349   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. 1++ 130.-
350   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. 1+á01 230.-
351   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01 400.-
352   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01 400.-
353   Gustav V - 1 krona 1925 1+á01 470.-
354   Gustav V - 1 krona 1928 01+ 550.-
355   Gustav V - 1 krona 1930 01 190.-
356   Gustav V - 1 krona 1930 01+ 250.-
357   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 400.-
358   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 500.-
359   Gustav V - 1 krona 1932 Liten fläck vid hårfästet. 01á0 320.-
360   Gustav V - 1 krona 1934 01 170.-
361   Gustav V - 1 krona 1934 01 180.-
362   Gustav V - 1 krona 1935 01á0 200.-
363   Gustav V - 1 krona 1936 01á0 190.-
364   Gustav V - 1 krona 1936 nära 0 240.-
365   Gustav V - 1 krona 1938 01á0 160.-
366   Gustav V - 1 krona 1940 Med stort G. 01+ 650.-
367   Gustav V - 1 krona 1942 01+ 110.-
368   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtal under bilden. 01+ 750.-
369   Gustav V - 1 krona 1943 "Med klump på trean". Ovanlig i denna höga kvalité. 01á0 575.-
370   Gustav V - 1 krona 1945 TS utan hakar. 01+ 150.-
371   Gustav V - 1 krona 1945 01á0 190.-
372   Gustav V - 1 krona 1945 Med TS utan hakar. 01á0 200.-
373   Gustav V - 1 krona 1948 stgl-spgl 01á0 275.-
374   Gustav V - 1 krona 1948 01á0 85.-
375   Gustav V - 50 öre 1912 01+ Såld
376   Gustav V - 50 öre 1916 "16 jämnstora". 01 750.-
377   Gustav V - 50 öre 1919 omkr. 01 575.-
378   Gustav V - 50 öre 1920 1?á1 70.-
379   Gustav V - 50 öre 1927 01+ 400.-
380   Gustav V - 50 öre 1927 Ett mycket fint exemplar! 01á0 850.-
381   Gustav V - 50 öre 1928 01á0 500.-
382   Gustav V - 50 öre 1928 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 550.-
383   Gustav V - 50 öre 1929 01á0 875.-
384   Gustav V - 50 öre 1930 01+ 260.-
385   Gustav V - 50 öre 1930 01+ 320.-
386   Gustav V - 50 öre 1931 01+ 300.-
387   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
388   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 600.-
389   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 750.-
390   Gustav V - 50 öre 1934 01+ 120.-
391   Gustav V - 50 öre 1934 01+ 220.-
392   Gustav V - 50 öre 1934 01á0 475.-
393   Gustav V - 50 öre 1935 01á0 250.-
394   Gustav V - 50 öre 1936 Med lång sexa. 01+ 150.-
395   Gustav V - 50 öre 1938 01+ 130.-
396   Gustav V - 50 öre 1938 01á0 250.-
397   Gustav V - 50 öre 1938 01á0 300.-
398   Gustav V - 50 öre 1939 01á0 125.-
399   Gustav V - 50 öre 1940 Nickel. 01+ 100.-
400   Gustav V - 50 öre 1940 01á0 250.-
401   Gustav V - 50 öre 1946 Nickel. 01á0 190.-
402   Gustav V - 50 öre 1946 Nickel. 01á0 190.-
403   Gustav V - 50 öre 1947 01á0 140.-
404   Gustav V - 50 öre 1947 Nickel. 01á0 190.-
405   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling i aluminium med ordinarie stampar märkta med "PROV". SMF P7. Litet plantsfel till höger om V i PROV. 01 950.-
406   Gustav V - 50 öre 1950 spgl 0 250.-
407   Gustav V - 25 öre 1914 Obetydliga fläckar. 01á0 400.-
408   Gustav V - 25 öre 1914 01á0 475.-
409   Gustav V - 25 öre 1914 01á0 Såld
410   Gustav V - 25 öre 1916 01+ 300.-
411   Gustav V - 25 öre 1916 01á0 600.-
412   Gustav V - 25 öre 1921 01+ 350.-
413   Gustav V - 25 öre 1921 01+ 450.-
414   Gustav V - 25 öre 1927 01+ 220.-
415   Gustav V - 25 öre 1929 01+ 200.-
416   Gustav V - 25 öre 1930 01á0 230.-
417   Gustav V - 25 öre 1931 01á0 300.-
418   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 240.-
419   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 300.-
420   Gustav V - 25 öre 1933 01+ 190.-
421   Gustav V - 25 öre 1934 01á0 150.-
422   Gustav V - 25 öre 1936 01á0 140.-
423   Gustav V - 25 öre 1936 Med spräckt G. 01á0 175.-
424   Gustav V - 25 öre 1936 01+ 35.-
425   Gustav V - 25 öre 1937 Med litet G. 01á0 100.-
426   Gustav V - 25 öre 1937 Med större G. 01á0 130.-
427   Gustav V - 25 öre 1938 nära 0 130.-
428   Gustav V - 25 öre 1940 Nickel. Stgl 0 350.-
429   Gustav V - 25 öre 1946 Nickel. 01á0 120.-
430   Gustav V - 25 öre 1946 Nickel. 01á0 135.-
431   Gustav V - 10 öre 1909 01á0 700.-
432   Gustav V - 10 öre 1911 01 140.-
433   Gustav V - 10 öre 1915 01+ 250.-
434   Gustav V - 10 öre 1916 01á0 650.-
435   Gustav V - 10 öre 1919 01á0 220.-
436   Gustav V - 10 öre 1920 Med "stort W" (W med hakar). 1?á1 100.-
437   Gustav V - 10 öre 1920 Litet plantsfel på nederdelen av G i monogrammet. 01á0 250.-
438   Gustav V - 10 öre 1920 01á0 450.-
439   Gustav V - 10 öre 1924 01 350.-
440   Gustav V - 10 öre 1924 01+ 600.-
441   Gustav V - 10 öre 1927 Litet plantsfel ned till vänster på skölden (ej repa). 01á0 250.-
442   Gustav V - 10 öre 1929 01á0 170.-
443   Gustav V - 10 öre 1929 0 180.-
444   Gustav V - 10 öre 1930 01á0 175.-
445   Gustav V - 10 öre 1930 01+ 85.-
446   Gustav V - 10 öre 1931 01á0 100.-
447   Gustav V - 10 öre 1933 01+ 110.-
448   Gustav V - 10 öre 1936 Med kort sexa. 01á0 500.-
449   Gustav V - 10 öre 1936 Med lång sexa. 01á0 85.-
450   Gustav V - 10 öre 1938 01á0 60.-
451   Gustav V - 10 öre 1945 TS utan hakar. 01 50.-
452   Gustav V - 10 öre 1947 Nickel. Stgl 0 150.-
453   Gustav V - 10 öre 1947 Silver. 01á0 55.-
454   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01+ 575.-
455   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 750.-
456   Gustav V - 5 öre 1910 1?á1 490.-
457   Gustav V - 5 öre 1910 1á1+ 650.-
458   Gustav V - 5 öre 1915 1+á01 200.-
459   Gustav V - 5 öre 1916 Med kort sexa. 1+á01 230.-
460   Gustav V - 5 öre 1917 Ett vackert ex. 01á0 500.-
461   Gustav V - 5 öre 1919 1+á01 290.-
462   Gustav V - 5 öre 1919 Järn. Ett vackert exemplar. 01+ 500.-
463   Gustav V - 5 öre 1920 01á0 450.-
464   Gustav V - 5 öre 1927 1 400.-
465   Gustav V - 5 öre 1933 01+ 350.-
466   Gustav V - 5 öre 1937 01á0 180.-
467   Gustav V - 5 öre 1938 01á0 160.-
468   Gustav V - 5 öre 1938 1+á01 25.-
469   Gustav V - 5 öre 1939 01+ 110.-
470   Gustav V - 5 öre 1940 01+ 65.-
471   Gustav V - 5 öre 1942 Brons. 1+á01 50.-
472   Gustav V - 5 öre 1942 Ett toppexemplar! Stgl 0 800.-
473   Gustav V - 5 öre 1943 01 75.-
474   Gustav V - 5 öre 1944 01+ 150.-
475   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 300.-
476   Gustav V - 5 öre 1949 En liten fläck vid 49 i årtalet. I övrigt ett toppexemplar med full stämpelglans. Stgl 0 400.-
477   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Toppexemplar 450.-
478   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 270.-
479   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 290.-
480   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
481   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 525.-
482   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
483   Gustav V - 2 öre 1912 01 450.-
484   Gustav V - 2 öre 1915 01+ 400.-
485   Gustav V - 2 öre 1916 Lång sexa. Svaga fläckar. 01+ 125.-
486   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. Liten fläck vid D i MED. 01+ 185.-
487   Gustav V - 2 öre 1917 01+ 150.-
488   Gustav V - 2 öre 1918 1+ 55.-
489   Gustav V - 2 öre 1919 Brons. 01+ 140.-
490   Gustav V - 2 öre 1919 Järn. 1++ 150.-
491   Gustav V - 2 öre 1919 1+á01 60.-
492   Gustav V - 2 öre 1920 Med "större nolla". 01+ 400.-
493   Gustav V - 2 öre 1937 01á0 150.-
494   Gustav V - 2 öre 1939 01á0 110.-
495   Gustav V - 2 öre 1940 Liten fläck nedtill under monogrammet. stgl-spgl 01á0 90.-
496   Gustav V - 2 öre 1941 Stgl 0 75.-
497   Gustav V - 2 öre 1941 01á0 80.-
498   Gustav V - 2 öre 1942 Ljust järn. 01á0 100.-
499   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. 01á0 130.-
500   Gustav V - 2 öre 1942 Ljust järn. Stgl 01á0 150.-
501   Gustav V - 2 öre 1942 Med ljust järn. 01á0 150.-
502   Gustav V - 2 öre 1942 Ljust järn. 01á0 150.-
503   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. 01á0 155.-
504   Gustav V - 2 öre 1942 01+ 50.-
505   Gustav V - 1 öre 1912 01á0 275.-
506   Gustav V - 1 öre 1913 Fläck på åtsidan. 01á0 100.-
507   Gustav V - 1 öre 1913 Överpräglad på 1912. 01á0 1300.-
508   Gustav V - 1 öre 1913 Överpräglad på 1912. Små fläckar. 01+ 750.-
509   Gustav V - 1 öre 1913 Överpräglad på 1912. Fläck kl. 10. 01á0 800.-
510   Gustav V - 1 öre 1914 Liten fläck i monogrammet. 01+ 130.-
511   Gustav V - 1 öre 1914 01+ 130.-
512   Gustav V - 1 öre 1914 01 130.-
513   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1+ 400.-
514   Gustav V - 1 öre 1914 1+á01 80.-
515   Gustav V - 1 öre 1915 01+ 60.-
516   Gustav V - 1 öre 1920 0 130.-
517   Gustav V - 1 öre 1921 01+ 45.-
518   Gustav V - 1 öre 1925 01 25.-
519   Gustav V - 1 öre 1925 01 30.-
520   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
521   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
522   Gustav V - 1 öre 1927 01á0 85.-
523   Gustav V - 1 öre 1933 Stgl 01á0 90.-
524   Gustav V - 1 öre 1936 Med kort sexa. 01+ 30.-
525   Gustav V - 1 öre 1942 Brons. 01á0 50.-
526   Gustav V - 1 öre 1942 Brons. 01á0 55.-
527   Gustav V - 1 öre 1946 omkr. 0 80.-
528   Gustav V - 1 öre 1947 Metallfel nedanför 19 i årtalet. 01á0 60.-
Gustav VI Adolf
529   Gustav VI Adolf - 2 kronor 1955 Ett toppexemplar! Spegelglans 01á0 900.-
530   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 01á0 250.-
531   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
532   Gustav VI Adolf - 10 öre 1962 "PROV" i kopparnickel. SMF P25a. Sällsynt! 01+ 3500.-
533   Gustav VI Adolf - 5 öre 1938 Ocirkulerad. 01á0 130.-
534   Gustav VI Adolf - 5 öre 1952 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 140.-
535   Gustav VI Adolf - 5 öre 1954 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 110.-
536   Gustav VI Adolf - 5 öre 1959 01á0 70.-
537   Gustav VI Adolf - 5 öre 1960 01á0 45.-
538   Gustav VI Adolf - 5 öre 1961 Mm U. 0 100.-
539   Gustav VI Adolf - 5 öre 1964 Ovanlig i denna höga kvalité. Stgl 0 150.-
540   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). 01á0 50.-
541   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). Ex 2. 01á0 50.-
542   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
543   Gustav VI Adolf - 2 öre 1955 Stgl 0 80.-
544   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Med klump på valörsiffran. Stgl 0 100.-
545   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Präglat på annat mynt? Se under valörsiffran. Stgl 0 150.-
546   Gustav VI Adolf - 1 öre 1956 0 40.-
Carl XVI Gustav
547   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1991 "Huvud nedåt". 01 500.-
548   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
549   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
550   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
551   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
552   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
553   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
554   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
555   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
556   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
557   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
558   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
559   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
560   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
561   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
562   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera