Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Carl XV
214   Carl XV - 2 öre 1872 Plantsfel åts. kl 6. 1+ 50.-
215   Carl XV - 2 öre 1872 1++ 60.-
Oscar II
218   Oscar II - 20 kronor 1875 1+á01 4950.-
219   Oscar II - 20 kronor 1890 01+ 5200.-
220   Oscar II - 20 kronor 1901 01 såld .-
221   Oscar II - 20 kronor 1901 01+ såld .-
222   Oscar II - 20 kronor 1902 01+ 5350.-
223   Oscar II - 10 kronor 1874 01+ 2800.-
224   Oscar II - 10 kronor 1874 stgl-spgl omkr. 01 2800.-
225   Oscar II - 10 kronor 1901 01á0 2800.-
226   Oscar II - 2 kronor 1876 Brett årtal, stort EB. Sällsynt. 1?á2 2300.-
227   Oscar II - 2 kronor 1876 Brett årtal, stort EB. Sällsynt. 1? 2900.-
228   Oscar II - 2 kronor 1876 Med brett årtal och litet EB. Liten kantskada frånsidan kl 1. 1? 575.-
229   Oscar II - 2 kronor 1876 Brett årtal, litet EB. 1?á2 600.-
230   Oscar II - 2 kronor 1876 Med brett årtal och litet EB. 1?á2 650.-
231   Oscar II - 2 kronor 1876 "Brett årtal, litet EB". 1?á2 675.-
232   Oscar II - 2 kronor 1880 Med "O". 1?á1 320.-
233   Oscar II - 2 kronor 1892 Obetydliga kantskador. Fläck frånsidan. 1+ 850.-
234   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
235   Oscar II - 2 kronor 1893 1?á1 170.-
236   Oscar II - 2 kronor 1893 1 400.-
237   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileum 1872-1897. 01+ 175.-
238   Oscar II - 2 kronor 1903 Med 1898:års bild. Sällan förekommande. 1? 1100.-
239   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 90.-
240   Oscar II - 2 kronor 1904 1+á01 1350.-
241   Oscar II - 2 kronor 1904 1á1+ 480.-
242   Oscar II - 2 kronor 1904 god 1 Såld
243   Oscar II - 2 kronor 1906 1++ 440.-
244   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
245   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 230.-
246   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 240.-
247   Oscar II - 2 kronor 1907 Ojämn patina. 1+á01 600.-
248   Oscar II - 2 kronor 1907 Minimala repor framför hakan. 01+ 850.-
249   Oscar II - 2 kronor 1907 omkr. 01 900.-
250   Oscar II - 1 krona 1875 Liten repa bakom nacken. 1 140.-
251   Oscar II - 1 krona 1879 1? 140.-
252   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
253   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
254   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
255   Oscar II - 1 krona 1904 1+á01 850.-
256   Oscar II - 1 krona 1906 Ett vackert exemplar. 01+ 1300.-
257   Oscar II - 1 krona 1906 1+ 300.-
258   Oscar II - 1 krona 1906 Små fläckar. 01 650.-
259   Oscar II - 1 krona 1907 Med inslag av spegelglans. 01 1300.-
260   Oscar II - 1 krona 1907 1+)(01 375.-
261   Oscar II - 1 krona 1907 1+á01 500.-
262   Oscar II - 50 öre 1877 1? 175.-
263   Oscar II - 50 öre 1881 Sällsynt i denna kvalité. 1á1+ 650.-
264   Oscar II - 50 öre 1883 1++ 350.-
265   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
266   Oscar II - 50 öre 1899 1++ 350.-
267   Oscar II - 50 öre 1906 1+á01 450.-
268   Oscar II - 50 öre 1907 Tonkin B1. 1+á01 300.-
269   Oscar II - 25 öre 1874 1á1+ 120.-
270   Oscar II - 25 öre 1875 1? 50.-
271   Oscar II - 25 öre 1875 Små fläckar på åtsidan. 1?á1 75.-
272   Oscar II - 25 öre 1877 god 1 170.-
273   Oscar II - 25 öre 1878 1? 180.-
274   Oscar II - 25 öre 1885 Obetydliga repor. 01+ 650.-
275   Oscar II - 25 öre 1904 01+ 400.-
276   Oscar II - 25 öre 1905 1+á01 150.-
277   Oscar II - 10 öre 1874 god 1 125.-
278   Oscar II - 10 öre 1874 Fläckar. 1+ 150.-
279   Oscar II - 10 öre 1874 1+ 240.-
280   Oscar II - 10 öre 1875 1?á2 140.-
281   Oscar II - 10 öre 1875 Ojämn patina. 1? 190.-
282   Oscar II - 10 öre 1875 Klart bättre än genomsnittet. god 1 500.-
283   Oscar II - 10 öre 1875 god 1 650.-
284   Oscar II - 10 öre 1875 Sällsynt. 1á1+ 650.-
285   Oscar II - 10 öre 1876 1++ 350.-
286   Oscar II - 10 öre 1876 1+á01 650.-
287   Oscar II - 10 öre 1876 01 750.-
288   Oscar II - 10 öre 1882 1 220.-
289   Oscar II - 10 öre 1883 1? 65.-
290   Oscar II - 10 öre 1884 1(+) 150.-
291   Oscar II - 10 öre 1887 1(+) 150.-
292   Oscar II - 10 öre 1887 1+á01 400.-
293   Oscar II - 10 öre 1890 1(+) 150.-
294   Oscar II - 10 öre 1900 Liten kantskada. 1+á01 80.-
295   Oscar II - 10 öre 1904 1++ 65.-
296   Oscar II - 5 öre 1875 Liten skada på R i ÖRE. 1+ 250.-
297   Oscar II - 5 öre 1879 Små fläckar. 1+ 500.-
298   Oscar II - 5 öre 1881 1(+) 75.-
299   Oscar II - 5 öre 1905 01 300.-
300   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 400.-
302   Oscar II - 2 öre 1873 Svag fläck på frånsidan. 01+ 500.-
303   Oscar II - 2 öre 1877 Med lång text. 1+ 240.-
304   Oscar II - 2 öre 1878 Med lång text. 1á1+ 35.-
305   Oscar II - 2 öre 1884 Med öppen fyra. 1+á01 140.-
306   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1?á1 170.-
307   Oscar II - 2 öre 1900 Med "runda nollor". 1(+) 250.-
308   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1? 75.-
309   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. Små märken. god 1 95.-
310   Oscar II - 2 öre 1906 Överpräglad på 1905. 1?á1 700.-
311   Oscar II - 2 öre 1906 1+ 75.-
312   Oscar II - 1 öre 1873 01 225.-
313   Oscar II - 1 öre 1875 1+á01 250.-
314   Oscar II - 1 öre 1881 1+á01 200.-
315   Oscar II - 1 öre 1883 Liten fläck vid valör-siffran. 01+ 160.-
316   Oscar II - 1 öre 1891 01 275.-
317   Oscar II - 1 öre 1892 1á1+ 350.-
318   Oscar II - 1 öre 1894 1+á01 400.-
319   Oscar II - 1 öre 1897 01+ 90.-
320   Oscar II - 1 öre 1905 0 150.-
321   Oscar II - 1 öre 1907 01á0 100.-
Gustav V
322   Gustav V - 5 kr 1920 1+á01 1300.-
323   Gustav V - 5 kr 1935 Jubileumsmynt till 400-årsminnet av Sveriges första riksdag (i Arboga). 01+ 190.-
324   Gustav V - 2 kronor 1910 Litet kantslag åts. kl. 9. 1? 125.-
325   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästarmärke. 1? 130.-
326   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
327   Gustav V - 2 kronor 1912 Svaga fläckar. 01 650.-
328   Gustav V - 2 kronor 1914 1++ 150.-
329   Gustav V - 2 kronor 1914 1+á01 400.-
330   Gustav V - 2 kronor 1921 Jubileumsmynt. 400-årsminnet av Gustav Vasas befrielseverk. 01á0 125.-
331   Gustav V - 2 kronor 1926 01+ 340.-
332   Gustav V - 2 kronor 1932 Jubileumsmynt 1632-1932. 01+ 150.-
333   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 350.-
334   Gustav V - 2 kronor 1937 Lätt gniden framför ansiktet. 01 125.-
335   Gustav V - 2 kronor 1937 01+ 265.-
336   Gustav V - 2 kronor 1937 01+ 275.-
337   Gustav V - 2 kronor 1938 01á0 150.-
338   Gustav V - 2 kronor 1948 01+ 110.-
339   Gustav V - 2 kronor 1948 01+ 90.-
340   Gustav V - 2 kronor 1949 01+ 120.-
341   Gustav V - 1 krona 1915 01 450.-
342   Gustav V - 1 krona 1915 1á1+ 75.-
343   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
344   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
345   Gustav V - 1 krona 1916 1+á01 325.-
346   Gustav V - 1 krona 1923 Svag fläck över hjässan. 01 Såld
347   Gustav V - 1 krona 1924 Ett litet märke på halsen. En lindrig variant av anafylaxi? Trots detta, ett mycket vackert exemplar. 01á0 1100.-
348   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter i årtalet. 1+á01 400.-
349   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01 400.-
350   Gustav V - 1 krona 1925 1+á01 450.-
351   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 400.-
352   Gustav V - 1 krona 1932 stgl-spgl 01á0 500.-
353   Gustav V - 1 krona 1933 01á0 200.-
354   Gustav V - 1 krona 1934 01+ 280.-
355   Gustav V - 1 krona 1941 Överpräglad på 1944. 01 200.-
356   Gustav V - 1 krona 1941 Överpräglad på 44. 01á0 400.-
357   Gustav V - 1 krona 1941 "1941/4". 01á0 400.-
358   Gustav V - 1 krona 1942 01+ 110.-
359   Gustav V - 1 krona 1942 Årtalet under bilden. 1+á01 375.-
360   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. 01 550.-
361   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. 01+ 900.-
362   Gustav V - 1 krona 1945 01á0 190.-
363   Gustav V - 1 krona 1945 Med TS utan hakar. 01á0 200.-
364   Gustav V - 50 öre 1911 01+ 975.-
365   Gustav V - 50 öre 1916 "16 jämnstora". 01 750.-
366   Gustav V - 50 öre 1928 01á0 500.-
367   Gustav V - 50 öre 1929 01á0 875.-
368   Gustav V - 50 öre 1931 01+ 300.-
369   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
370   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 600.-
371   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 750.-
372   Gustav V - 50 öre 1934 01+ 120.-
373   Gustav V - 50 öre 1934 01á0 475.-
374   Gustav V - 50 öre 1935 01á0 250.-
375   Gustav V - 50 öre 1936 Med lång sexa. 01+ 150.-
376   Gustav V - 50 öre 1938 01á0 300.-
377   Gustav V - 50 öre 1940 Nickel. 01+ 100.-
378   Gustav V - 50 öre 1940 01á0 250.-
379   Gustav V - 50 öre 1946 Nickel. 01á0 190.-
380   Gustav V - 50 öre 1946 Nickel. 01á0 190.-
381   Gustav V - 50 öre 1947 01á0 140.-
382   Gustav V - 50 öre 1947 Nickel. 01á0 190.-
383   Gustav V - 50 öre 1950 spgl 0 250.-
384   Gustav V - 25 öre 1914 Obetydliga fläckar. 01á0 400.-
385   Gustav V - 25 öre 1914 01á0 475.-
386   Gustav V - 25 öre 1914 Med inslag av spegelglans. 01á0 550.-
387   Gustav V - 25 öre 1916 01+ 300.-
388   Gustav V - 25 öre 1916 01á0 600.-
389   Gustav V - 25 öre 1919 01á0 375.-
390   Gustav V - 25 öre 1921 01+ 350.-
391   Gustav V - 25 öre 1927 01+ 190.-
392   Gustav V - 25 öre 1927 01+ 220.-
393   Gustav V - 25 öre 1929 01+ 200.-
394   Gustav V - 25 öre 1930 01á0 230.-
395   Gustav V - 25 öre 1931 01á0 300.-
396   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 240.-
397   Gustav V - 25 öre 1932 01+ 250.-
398   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 300.-
399   Gustav V - 25 öre 1933 01+ 190.-
400   Gustav V - 25 öre 1934 01á0 150.-
401   Gustav V - 25 öre 1936 01á0 140.-
402   Gustav V - 25 öre 1936 01+ 35.-
403   Gustav V - 25 öre 1937 Med litet G. 01á0 100.-
404   Gustav V - 25 öre 1937 Med större G. 01á0 130.-
405   Gustav V - 25 öre 1940 Nickel. 01á0 175.-
406   Gustav V - 25 öre 1940 Nickel. Stgl 0 350.-
407   Gustav V - 25 öre 1946 Nickel. 01á0 120.-
408   Gustav V - 25 öre 1946 Nickel. 01á0 135.-
409   Gustav V - 10 öre 1909 01á0 700.-
410   Gustav V - 10 öre 1917 01á0 Såld
411   Gustav V - 10 öre 1919 0 220.-
412   Gustav V - 10 öre 1920 Med "stort W" (W med hakar). 1?á1 100.-
413   Gustav V - 10 öre 1920 Litet plantsfel på nederdelen av G i monogrammet. 01á0 250.-
414   Gustav V - 10 öre 1920 01á0 450.-
415   Gustav V - 10 öre 1924 01 350.-
416   Gustav V - 10 öre 1924 01+ 500.-
417   Gustav V - 10 öre 1927 Litet plantsfel ned till vänster på skölden (ej repa). 01á0 250.-
418   Gustav V - 10 öre 1929 01á0 170.-
419   Gustav V - 10 öre 1929 0 180.-
420   Gustav V - 10 öre 1930 01á0 175.-
421   Gustav V - 10 öre 1930 01+ 85.-
422   Gustav V - 10 öre 1936 Med lång sexa. 01á0 85.-
423   Gustav V - 10 öre 1940 Nickel. stgl-spgl 0 300.-
424   Gustav V - 10 öre 1945 TS utan hakar. 01 50.-
425   Gustav V - 10 öre 1947 Silver. 01á0 55.-
426   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01 375.-
427   Gustav V - 5 öre 1909 Litet kors. 01+ 450.-
428   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01+ 575.-
429   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 750.-
430   Gustav V - 5 öre 1910 1?á1 490.-
431   Gustav V - 5 öre 1910 1á1+ 650.-
432   Gustav V - 5 öre 1917 Ett vackert ex. 01á0 500.-
433   Gustav V - 5 öre 1919 Järn. Liten fläck på K i FOLKET. 1+á01 250.-
434   Gustav V - 5 öre 1919 1+á01 290.-
435   Gustav V - 5 öre 1919 Järn. Ett vackert exemplar. 01+ 500.-
436   Gustav V - 5 öre 1920 01á0 450.-
437   Gustav V - 5 öre 1927 1 400.-
438   Gustav V - 5 öre 1937 01á0 180.-
439   Gustav V - 5 öre 1937 01á0 220.-
440   Gustav V - 5 öre 1938 01á0 160.-
441   Gustav V - 5 öre 1938 1+á01 25.-
442   Gustav V - 5 öre 1939 01+ 110.-
443   Gustav V - 5 öre 1940 01+ 65.-
444   Gustav V - 5 öre 1942 Brons. 1+á01 50.-
445   Gustav V - 5 öre 1943 01 75.-
446   Gustav V - 5 öre 1944 01+ 150.-
447   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 300.-
448   Gustav V - 5 öre 1949 En liten fläck vid 49 i årtalet. I övrigt ett toppexemplar med full stämpelglans. Stgl 0 400.-
449   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 1. Toppexemplar Såld
450   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 250.-
451   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 270.-
452   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 290.-
453   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
454   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 525.-
455   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
456   Gustav V - 2 öre 1912 01 450.-
457   Gustav V - 2 öre 1915 01 Såld
458   Gustav V - 2 öre 1916 Lång sexa. Svaga fläckar. 01+ 125.-
459   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. Liten fläck vid D i MED. 01+ 185.-
460   Gustav V - 2 öre 1917 01+ 150.-
461   Gustav V - 2 öre 1918 1+ 55.-
462   Gustav V - 2 öre 1919 Brons. 01+ 140.-
463   Gustav V - 2 öre 1919 Järn. 1++ 150.-
464   Gustav V - 2 öre 1919 1+á01 60.-
465   Gustav V - 2 öre 1920 Med "större nolla". 01+ 400.-
466   Gustav V - 2 öre 1935 01+ 45.-
467   Gustav V - 2 öre 1937 01á0 150.-
468   Gustav V - 2 öre 1939 01á0 110.-
469   Gustav V - 2 öre 1940 01á0 110.-
470   Gustav V - 2 öre 1940 Liten fläck nedtill under monogrammet. stgl-spgl 01á0 90.-
471   Gustav V - 2 öre 1941 01á0 80.-
472   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. 01á0 130.-
473   Gustav V - 2 öre 1942 Ljust järn. 01á0 150.-
474   Gustav V - 2 öre 1942 Med ljust järn. 01á0 150.-
475   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. 01á0 155.-
476   Gustav V - 2 öre 1942 01+ 50.-
477   Gustav V - 2 öre 1943 01á0 170.-
478   Gustav V - 2 öre 1944 01+ 40.-
479   Gustav V - 2 öre 1949 0 200.-
480   Gustav V - 1 öre 1909 Stort kors. 01 150.-
481   Gustav V - 1 öre 1909 Stort kors. 01á0 Såld
482   Gustav V - 1 öre 1913 Fläck på åtsidan. 01á0 100.-
483   Gustav V - 1 öre 1913 Överpräglad på 1912. 0 1500.-
484   Gustav V - 1 öre 1913 01á0 175.-
485   Gustav V - 1 öre 1913 Överpräglad på 1912. Små fläckar. 01+ 750.-
486   Gustav V - 1 öre 1913 01á0 Såld
487   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1+ 400.-
488   Gustav V - 1 öre 1914 1+á01 80.-
489   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. Sällsynt i denna förhållandevis höga kvalité. 01 Såld
490   Gustav V - 1 öre 1915 01+ 60.-
491   Gustav V - 1 öre 1915 01+ 70.-
492   Gustav V - 1 öre 1920 01á0 Såld
493   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
494   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
495   Gustav V - 1 öre 1936 Med kort sexa. 01+ 30.-
496   Gustav V - 1 öre 1942 Brons. 01á0 50.-
Gustav VI Adolf
497   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
498   Gustav VI Adolf - 5 öre 1938 Ocirkulerad. 01á0 130.-
499   Gustav VI Adolf - 5 öre 1952 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 140.-
500   Gustav VI Adolf - 5 öre 1954 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 110.-
501   Gustav VI Adolf - 5 öre 1959 01á0 70.-
502   Gustav VI Adolf - 5 öre 1960 01á0 45.-
503   Gustav VI Adolf - 5 öre 1961 Mm U. 0 100.-
504   Gustav VI Adolf - 5 öre 1964 Ovanlig i denna höga kvalité. Stgl 0 150.-
505   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). Ex 2. 01á0 50.-
506   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). 01á0 50.-
507   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
508   Gustav VI Adolf - 2 öre 1955 Stgl 0 80.-
509   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Med klump på valörsiffran. Stgl 0 100.-
510   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Präglat på annat mynt? Se under valörsiffran. Stgl 0 150.-
511   Gustav VI Adolf - 1 öre 1956 0 40.-
Carl XVI Gustav
512   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1991 "Huvud nedåt". 01 500.-
513   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
514   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
515   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
516   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
517   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
518   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
519   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
520   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
521   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
522   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
523   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
524   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
525   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
526   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
527   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera