Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Oscar II
289   Oscar II - 20 kronor 1879 Litet LA med punkter. nära 01 såld .-
290   Oscar II - 10 kronor 1874 01+ 2600.-
291   Oscar II - 10 kronor 1874 stgl-spgl omkr. 1 2800.-
292   Oscar II - 10 kronor 1883 Med litet L.A. Obetydligt kantfel. 01+ 2500.-
293   Oscar II - 10 kronor 1901 01á0 2550.-
294   Oscar II - 2 kronor 1876 Brett årtal, stort EB. Sällsynt. 1? 2900.-
295   Oscar II - 2 kronor 1876 Med brett årtal och litet EB. Liten kantskada frånsidan kl 1. 1? 575.-
296   Oscar II - 2 kronor 1876 Med brett årtal och litet EB. 1?á2 650.-
297   Oscar II - 2 kronor 1876 "Brett årtal, litet EB". 1?á2 675.-
298   Oscar II - 2 kronor 1878 Med "O". 1?á1 125.-
299   Oscar II - 2 kronor 1892 Liten fläck upp till vänster i kronan på frånsidan. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 3200.-
300   Oscar II - 2 kronor 1892 Obetydliga kantskador. Fläck frånsidan. 1+ 850.-
301   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
302   Oscar II - 2 kronor 1893 1?á1 170.-
303   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileum 1872-1897. 01+ 175.-
304   Oscar II - 2 kronor 1897 omkr. 1+ 400.-
305   Oscar II - 2 kronor 1898 1+á01 1100.-
306   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
307   Oscar II - 2 kronor 1902 Fläckar. 01+ 1500.-
308   Oscar II - 2 kronor 1903 Med 1898:års bild. Sällan förekommande. 1? 1100.-
309   Oscar II - 2 kronor 1903 1?á1 150.-
310   Oscar II - 2 kronor 1903 1á1+)(1+ 750.-
311   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 90.-
312   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
313   Oscar II - 2 kronor 1904 1+á01 1350.-
314   Oscar II - 2 kronor 1906 Ett mycket fint exemplar. 01+)(01á0 2300.-
315   Oscar II - 2 kronor 1906 1++ 440.-
316   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
317   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 230.-
318   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 240.-
319   Oscar II - 2 kronor 1907 Minimala repor framför hakan. 01+ 850.-
320   Oscar II - 2 kronor 1907 omkr. 01 900.-
321   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
322   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
323   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
324   Oscar II - 1 krona 1904 1+á01 850.-
325   Oscar II - 1 krona 1906 Ett vackert exemplar. 01+ 1300.-
326   Oscar II - 1 krona 1906 1+ 300.-
327   Oscar II - 1 krona 1906 Små fläckar. 01 650.-
328   Oscar II - 1 krona 1907 Med inslag av spegelglans. 01 1300.-
329   Oscar II - 1 krona 1907 1+)(01 375.-
330   Oscar II - 1 krona 1907 1+á01 500.-
331   Oscar II - 50 öre 1877 1? 175.-
332   Oscar II - 50 öre 1878 1á1+ 450.-
333   Oscar II - 50 öre 1881 Sällsynt i denna kvalité. 1á1+ 650.-
334   Oscar II - 50 öre 1883 1++ 350.-
335   Oscar II - 50 öre 1898 1+ 350.-
336   Oscar II - 50 öre 1898 1+á01 700.-
337   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
338   Oscar II - 50 öre 1899 1++ 350.-
339   Oscar II - 50 öre 1906 1+á01 450.-
340   Oscar II - 50 öre 1907 Tonkin B1. 1+á01 300.-
341   Oscar II - 25 öre 1874 1á1+ 120.-
342   Oscar II - 25 öre 1875 1++ 1100.-
343   Oscar II - 25 öre 1875 1? 50.-
344   Oscar II - 25 öre 1875 Små fläckar på åtsidan. 1?á1 75.-
345   Oscar II - 25 öre 1875 1+ 800.-
346   Oscar II - 25 öre 1877 god 1 170.-
347   Oscar II - 25 öre 1878 1? 150.-
348   Oscar II - 25 öre 1878 1? 170.-
349   Oscar II - 25 öre 1878 1? 180.-
350   Oscar II - 25 öre 1878 1? 190.-
351   Oscar II - 25 öre 1885 Obetydliga repor. 01+ 650.-
352   Oscar II - 25 öre 1890 01 700.-
353   Oscar II - 25 öre 1898 01+ 450.-
354   Oscar II - 25 öre 1904 01+ 400.-
355   Oscar II - 25 öre 1905 1+á01 150.-
356   Oscar II - 25 öre 1905 01+ 450.-
357   Oscar II - 10 öre 1873 1á1+ Såld
358   Oscar II - 10 öre 1874 god 1 125.-
359   Oscar II - 10 öre 1874 Fläckar. 1+ 150.-
360   Oscar II - 10 öre 1874 1+ 240.-
361   Oscar II - 10 öre 1874 Svaga repor. 01+ 500.-
362   Oscar II - 10 öre 1875 1?á2 140.-
363   Oscar II - 10 öre 1875 Ojämn patina. 1? 190.-
364   Oscar II - 10 öre 1875 1? 220.-
365   Oscar II - 10 öre 1875 Klart bättre än genomsnittet. god 1 500.-
366   Oscar II - 10 öre 1875 Sällsynt. 1á1+ 650.-
367   Oscar II - 10 öre 1875 god 1 650.-
368   Oscar II - 10 öre 1876 1++ 350.-
369   Oscar II - 10 öre 1876 1++ 425.-
370   Oscar II - 10 öre 1876 1+á01 650.-
371   Oscar II - 10 öre 1876 01 750.-
372   Oscar II - 10 öre 1881 Rengjord. 1(+) Såld
373   Oscar II - 10 öre 1882 1 220.-
374   Oscar II - 10 öre 1882 1 275.-
375   Oscar II - 10 öre 1883 1? 65.-
376   Oscar II - 10 öre 1884 1(+) 150.-
377   Oscar II - 10 öre 1887 1(+) 150.-
378   Oscar II - 10 öre 1887 1+á01 400.-
379   Oscar II - 10 öre 1890 1(+) 150.-
380   Oscar II - 10 öre 1892 01+ 650.-
381   Oscar II - 10 öre 1896 Liten kantskada på randen till höger årtalet. 01+ 250.-
382   Oscar II - 10 öre 1896 01+ 275.-
383   Oscar II - 10 öre 1900 Liten kantskada. 1+á01 80.-
384   Oscar II - 10 öre 1903 1(+) 35.-
385   Oscar II - 10 öre 1904 1++ 65.-
386   Oscar II - 5 öre 1875 Liten skada på R i ÖRE. 1+ 250.-
387   Oscar II - 5 öre 1879 Små fläckar. 1+ 500.-
388   Oscar II - 5 öre 1881 1(+) 75.-
389   Oscar II - 5 öre 1897 omkr. 01 275.-
390   Oscar II - 5 öre 1905 01 300.-
391   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 400.-
392   Oscar II - 2 öre 1873 Svag fläck på frånsidan. 01+ 500.-
393   Oscar II - 2 öre 1873 Ovanlig i denna kvalité. 01+ 900.-
394   Oscar II - 2 öre 1877 Med lång text. 1+ 240.-
395   Oscar II - 2 öre 1878 Med lång text. 1á1+ 35.-
396   Oscar II - 2 öre 1884 Med öppen fyra. 1+á01 140.-
397   Oscar II - 2 öre 1889 01á0 650.-
398   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1?á1 170.-
399   Oscar II - 2 öre 1900 Med "runda nollor". 1(+) 250.-
400   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1? 75.-
401   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. Små märken. god 1 95.-
402   Oscar II - 2 öre 1906 Överpräglad på 1905. 1?á1 700.-
403   Oscar II - 2 öre 1906 1+ 75.-
404   Oscar II - 1 öre 1873 01 225.-
405   Oscar II - 1 öre 1875 1+á01 250.-
406   Oscar II - 1 öre 1881 1+á01 200.-
407   Oscar II - 1 öre 1883 Liten fläck vid valör-siffran. 01+ 160.-
408   Oscar II - 1 öre 1891 01 275.-
409   Oscar II - 1 öre 1892 1á1+ 350.-
410   Oscar II - 1 öre 1894 1+á01 400.-
411   Oscar II - 1 öre 1897 01+ 90.-
412   Oscar II - 1 öre 1898 01 95.-
413   Oscar II - 1 öre 1905 0 150.-
414   Oscar II - 1 öre 1907 01á0 100.-
415   Oscar II - 1 öre 1914 01+ 175.-
Gustav V
416   Gustav V - 5 kr 1920 1+á01 1300.-
417   Gustav V - 5 kr 1935 Jubileumsmynt till 400-årsminnet av Sveriges första riksdag (i Arboga). 01+ 190.-
418   Gustav V - 2 kronor 1910 Litet kantslag åts. kl. 9. 1? 125.-
419   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästarmärke. 1? 130.-
420   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
421   Gustav V - 2 kronor 1910 omkr. 01 500.-
422   Gustav V - 2 kronor 1910 Något ojämn patina, men annars ett obetydligt cirkulerat exemplar med fin bottenlyster. 01+ 700.-
423   Gustav V - 2 kronor 1912 Svaga fläckar. 01 650.-
424   Gustav V - 2 kronor 1913 omkr. 01 450.-
425   Gustav V - 2 kronor 1914 1++ 150.-
426   Gustav V - 2 kronor 1914 01+ 700.-
427   Gustav V - 2 kronor 1921 Jubileumsmynt. 400-årsminnet av Gustav Vasas befrielseverk. 01á0 125.-
428   Gustav V - 2 kronor 1924 01 400.-
429   Gustav V - 2 kronor 1924 01+ 800.-
430   Gustav V - 2 kronor 1926 01+ 340.-
431   Gustav V - 2 kronor 1932 Jubileumsmynt 1632-1932. 01+ 150.-
432   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 350.-
433   Gustav V - 2 kronor 1937 Lätt gniden framför ansiktet. 01 125.-
434   Gustav V - 2 kronor 1937 01+ 265.-
435   Gustav V - 2 kronor 1937 01+ 275.-
436   Gustav V - 2 kronor 1938 01á0 150.-
437   Gustav V - 2 kronor 1943 01 150.-
438   Gustav V - 2 kronor 1948 01+ 110.-
439   Gustav V - 2 kronor 1948 01+ 90.-
440   Gustav V - 2 kronor 1949 01+ 120.-
441   Gustav V - 1 krona 1915 01 450.-
442   Gustav V - 1 krona 1915 1á1+ 75.-
443   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
444   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
445   Gustav V - 1 krona 1923 Svag fläck över hjässan. 01 500.-
446   Gustav V - 1 krona 1924 Ett litet märke på halsen. En lindrig variant av anafylaxi? Trots detta, ett mycket vackert exemplar. 01á0 1100.-
447   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01 400.-
448   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter i årtalet. 1+á01 400.-
449   Gustav V - 1 krona 1925 1+á01 450.-
450   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 400.-
451   Gustav V - 1 krona 1933 01á0 200.-
452   Gustav V - 1 krona 1934 01+ 280.-
453   Gustav V - 1 krona 1939 Med stort G. 01+ 150.-
454   Gustav V - 1 krona 1941 Överpräglad på 1944. 01 200.-
455   Gustav V - 1 krona 1941 Överpräglad på 44. 01á0 400.-
456   Gustav V - 1 krona 1941 "1941/4". 01á0 400.-
457   Gustav V - 1 krona 1942 01+ 110.-
458   Gustav V - 1 krona 1942 Årtalet under bilden. 1+á01 375.-
459   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. 01 550.-
460   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. 01+ 900.-
461   Gustav V - 1 krona 1945 01á0 190.-
462   Gustav V - 1 krona 1945 Med TS utan hakar. 01á0 200.-
463   Gustav V - 50 öre 1911 01+ 975.-
464   Gustav V - 50 öre 1912 01+ 550.-
465   Gustav V - 50 öre 1912 Svag repa åts. ovanför S i SVERIGE. 01+ 700.-
466   Gustav V - 50 öre 1914 Liten fläck på frånsidan. 01+ 750.-
467   Gustav V - 50 öre 1916 "16 jämnstora". 01 750.-
468   Gustav V - 50 öre 1928 Små fläckar. 01+ 250.-
469   Gustav V - 50 öre 1928 01+ 300.-
470   Gustav V - 50 öre 1928 01á0 500.-
471   Gustav V - 50 öre 1928 01á0 500.-
472   Gustav V - 50 öre 1929 01á0 875.-
473   Gustav V - 50 öre 1931 01+ 300.-
474   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
475   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
476   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 600.-
477   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 750.-
478   Gustav V - 50 öre 1934 01+ 120.-
479   Gustav V - 50 öre 1934 01á0 475.-
480   Gustav V - 50 öre 1935 01á0 250.-
481   Gustav V - 50 öre 1936 Med lång sexa. 01+ 150.-
482   Gustav V - 50 öre 1936 Med lång sexa. 01+ 300.-
483   Gustav V - 50 öre 1938 01á0 300.-
484   Gustav V - 50 öre 1940 Nickel. 01+ 100.-
485   Gustav V - 50 öre 1940 01á0 250.-
486   Gustav V - 50 öre 1943 01á0 250.-
487   Gustav V - 50 öre 1946 Nickel. 01á0 190.-
488   Gustav V - 50 öre 1946 Nickel. 01á0 190.-
489   Gustav V - 50 öre 1947 01á0 140.-
490   Gustav V - 50 öre 1947 Nickel. 01á0 190.-
491   Gustav V - 50 öre 1948 0 Såld
492   Gustav V - 50 öre 1949 Toppex! 0 275.-
493   Gustav V - 50 öre 1950 spgl 0 250.-
494   Gustav V - 25 öre 1912 01+ 350.-
495   Gustav V - 25 öre 1914 Obetydliga fläckar. 01á0 400.-
496   Gustav V - 25 öre 1914 01á0 475.-
497   Gustav V - 25 öre 1914 Med inslag av spegelglans. 01á0 550.-
498   Gustav V - 25 öre 1916 01+ 300.-
499   Gustav V - 25 öre 1916 01á0 600.-
500   Gustav V - 25 öre 1917 01+ Såld
501   Gustav V - 25 öre 1919 01á0 375.-
502   Gustav V - 25 öre 1921 01+ 350.-
503   Gustav V - 25 öre 1927 01+ 190.-
504   Gustav V - 25 öre 1927 01+ 220.-
505   Gustav V - 25 öre 1928 01á0 350.-
506   Gustav V - 25 öre 1929 01+ 200.-
507   Gustav V - 25 öre 1930 01á0 230.-
508   Gustav V - 25 öre 1931 01á0 300.-
509   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 240.-
510   Gustav V - 25 öre 1932 01+ 250.-
511   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 300.-
512   Gustav V - 25 öre 1933 01+ 190.-
513   Gustav V - 25 öre 1934 01á0 150.-
514   Gustav V - 25 öre 1936 01á0 140.-
515   Gustav V - 25 öre 1936 01+ 35.-
516   Gustav V - 25 öre 1937 Med litet G. 01á0 100.-
517   Gustav V - 25 öre 1937 Med större G. 01á0 130.-
518   Gustav V - 25 öre 1940 Nickel. 01á0 175.-
519   Gustav V - 25 öre 1940 Nickel. Stgl 0 350.-
520   Gustav V - 25 öre 1946 Nickel. 01á0 120.-
521   Gustav V - 25 öre 1946 Nickel. 01á0 135.-
522   Gustav V - 10 öre 1909 01á0 700.-
523   Gustav V - 10 öre 1917 01á0 Såld
524   Gustav V - 10 öre 1919 0 220.-
525   Gustav V - 10 öre 1920 Med "stort W" (W med hakar). 1?á1 100.-
526   Gustav V - 10 öre 1920 Litet plantsfel på nederdelen av G i monogrammet. 01á0 250.-
527   Gustav V - 10 öre 1920 01á0 450.-
528   Gustav V - 10 öre 1924 01 350.-
529   Gustav V - 10 öre 1924 01+ 500.-
530   Gustav V - 10 öre 1927 Litet plantsfel ned till vänster på skölden (ej repa). 01á0 250.-
531   Gustav V - 10 öre 1929 01á0 170.-
532   Gustav V - 10 öre 1929 0 180.-
533   Gustav V - 10 öre 1930 01á0 175.-
534   Gustav V - 10 öre 1930 01+ 85.-
535   Gustav V - 10 öre 1936 Med lång sexa. 01á0 85.-
536   Gustav V - 10 öre 1940 Nickel. stgl-spgl 0 300.-
537   Gustav V - 10 öre 1945 TS utan hakar. 01 50.-
538   Gustav V - 10 öre 1947 Silver. 01á0 55.-
539   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01 375.-
540   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01+ 575.-
541   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 750.-
542   Gustav V - 5 öre 1910 1?á1 490.-
543   Gustav V - 5 öre 1910 1á1+ 650.-
544   Gustav V - 5 öre 1917 Ett vackert ex. 01á0 500.-
545   Gustav V - 5 öre 1919 Järn. Liten fläck på K i FOLKET. 1+á01 250.-
546   Gustav V - 5 öre 1919 1+á01 290.-
547   Gustav V - 5 öre 1919 Järn. Ett vackert exemplar. 01+ 500.-
548   Gustav V - 5 öre 1927 1 400.-
549   Gustav V - 5 öre 1937 01á0 180.-
550   Gustav V - 5 öre 1937 01á0 220.-
551   Gustav V - 5 öre 1938 01á0 160.-
552   Gustav V - 5 öre 1938 1+á01 25.-
553   Gustav V - 5 öre 1939 01+ 110.-
554   Gustav V - 5 öre 1940 01+ 65.-
555   Gustav V - 5 öre 1942 Brons. 1+á01 50.-
556   Gustav V - 5 öre 1943 01 75.-
557   Gustav V - 5 öre 1944 01+ 150.-
558   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 300.-
559   Gustav V - 5 öre 1949 En liten fläck vid 49 i årtalet. I övrigt ett toppexemplar med full stämpelglans. Stgl 0 400.-
560   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 1. Toppexemplar Såld
561   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 250.-
562   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 270.-
563   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 290.-
564   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
565   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 525.-
566   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
567   Gustav V - 2 öre 1912 01 450.-
568   Gustav V - 2 öre 1915 01 300.-
569   Gustav V - 2 öre 1916 Med lång sexa. Liten fläck vid D i MED. 01+ 185.-
570   Gustav V - 2 öre 1919 1+á01 60.-
571   Gustav V - 2 öre 1935 01+ 45.-
572   Gustav V - 2 öre 1937 01á0 150.-
573   Gustav V - 2 öre 1939 01á0 110.-
574   Gustav V - 2 öre 1940 01á0 110.-
575   Gustav V - 2 öre 1940 Liten fläck nedtill under monogrammet. stgl-spgl 01á0 90.-
576   Gustav V - 2 öre 1941 01á0 80.-
577   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. 01á0 130.-
578   Gustav V - 2 öre 1942 Ljust järn. 01á0 150.-
579   Gustav V - 2 öre 1942 Med ljust järn. 01á0 150.-
580   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. 01á0 155.-
581   Gustav V - 2 öre 1942 01+ 50.-
582   Gustav V - 2 öre 1943 01á0 170.-
583   Gustav V - 2 öre 1944 01+ 40.-
584   Gustav V - 2 öre 1949 0 200.-
585   Gustav V - 1 öre 1909 Stort kors. 01 150.-
586   Gustav V - 1 öre 1913 Fläck på åtsidan. 01á0 100.-
587   Gustav V - 1 öre 1913 Överpräglad på 1912. 0 1500.-
588   Gustav V - 1 öre 1913 01á0 175.-
589   Gustav V - 1 öre 1913 Överpräglad på 1912. Små fläckar. 01+ 750.-
590   Gustav V - 1 öre 1913 01á0 Såld
591   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1+ 400.-
592   Gustav V - 1 öre 1914 1+á01 80.-
593   Gustav V - 1 öre 1915 01+ 60.-
594   Gustav V - 1 öre 1915 01+ 70.-
595   Gustav V - 1 öre 1920 01á0 95.-
596   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
597   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
598   Gustav V - 1 öre 1936 Med kort sexa. 01+ 30.-
599   Gustav V - 1 öre 1942 Brons. 01á0 50.-
Gustav VI Adolf
600   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
601   Gustav VI Adolf - 5 öre 1938 Ocirkulerad. 01á0 130.-
602   Gustav VI Adolf - 5 öre 1952 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 140.-
603   Gustav VI Adolf - 5 öre 1954 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 110.-
604   Gustav VI Adolf - 5 öre 1959 01á0 70.-
605   Gustav VI Adolf - 5 öre 1960 01á0 45.-
606   Gustav VI Adolf - 5 öre 1961 Mm U. 0 100.-
607   Gustav VI Adolf - 5 öre 1964 Ovanlig i denna höga kvalité. Stgl 0 150.-
608   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). 01á0 50.-
609   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). Ex 2. 01á0 50.-
610   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
611   Gustav VI Adolf - 2 öre 1955 Stgl 0 80.-
612   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Med klump på valörsiffran. Stgl 0 100.-
613   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Präglat på annat mynt? Se under valörsiffran. Stgl 0 150.-
614   Gustav VI Adolf - 1 öre 1956 0 40.-
Carl XVI Gustav
615   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1991 "Huvud nedåt". 01 500.-
616   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
617   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
618   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
619   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
620   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
621   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
622   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
623   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
624   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
625   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
626   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
627   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
628   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
629   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
630   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera