Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra antika mynt. Bilderna med den här () symbolen har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Regent: Årtal: Valör: Referens: Kommentar: Kvalité: Pris i SEK:
1. Grekland
1   Celtic coinage/Donau Area 2nd cent BC Tetradrachm - Kinnloser Type. 13.3 gr. F)(VF 2200.-
2   Bruttium/Kroton 510-480 BC Stater Nr 118. Sear 256var 7,64 gr. VF 13500.-
3   Calabria/Tarentum 380-334 BC Diobol Nr 127. Sear 351-352 1,11 gr. VF+ 900.-
4   Calabria/Taras 302-281 BC Didrachm Nr 130. Sear 364 7,39 gr VF 2000.-
5   Calabria/Taras 302-281 BC Didrachm Nr 131. Sear 365 Dark spot on rev. 6,26 gr. VF/F-VF 1900.-
6   Calabria/Taras 272-235 BC Didrachm Nr 132. Sear 375 7,64 gr. VF+ 2300.-
7   Hieron II. Sicily/Syracuse. 275-216 AE 19 Nr 162. S.1223var. 5,95 gr. VF+ 1350.-
8   Sicily/Gelon 480-470 BC Tetradrachm Nr 165. Sear 785. 16,82 gr. F 4000.-
9   Attica/Athens 393-300 f.kr. Tetradrachm Nr 230. Sear 2537 Kontramarkerad? 1+ 2800.-
10   Achaean League 196-146 BC Hemidrachm Nr 250. S.2971ff. 2,38 gr. VF+ 1750.-
11   Achaean League 196-146 BC Hemidrachm Nr 251. S.2971ff. 2,35 gr. VF 2250.-
12   Peloponessos/Arkadian League 480-465 BC Triobol Nr 270. Sear 2672 2,87 gr. VF-EF 6700.-
13   Lesbos/Mytilene 350-330 BC Hekte Nr 290. BMC 68 2,53 gr. VF 8600.-
14   Psidia/Selge 3rd cent BC Trihemiobol Nr 635. SNG France 1948 ff 0,93 gr. F-VF)(VF 1125.-
15   Paphlagonia/Sinope 4th-3rd Cent.BC Hemidrachm Nr 650.SNG Black sea 1506-7. 2,48 gr. VF-EF 1720.-
16   Cappadocian Kingdom/Ariarathes VI Epiphanes 130-116 BC Drachm Nr 680. Sear 7289 Obv. Head of Ariarathes. Rev. Athena. 3,98 gr. VF+ 1800.-
17   Commagene/Antiochos IV Epiphanes 38-72 AE 24 Nr 690. RPC. 3854 Countermark, Howgego 373. 11,35 gr. aVF 750.-
18   Seleucid Kingdom/Antiochos VII Euergetes 138-129 BC Tetradrachm Nr 698. SC. 2061.2. 16,26 gr. VF-EF 3100.-
19   Syrien/Demetrios II 129-125 f.kr. Tetradrachm Nr 700. Sear 7105 var. Demetrios II,Nikator.Andra regeringen.Åts. dennes porträtt. 14,09 gr. 1++ 3000.-
20   Phoenicia/Arados 123 BC Tetradrachm Nr 710. S. 5992v. 15.01 gr. aVF 1800.-
21   Babylon 328-311 BC Double shekel Nr 720. 15,95 gr. F+ 3000.-
22   Egypt/Ptolemaios I Soter 305-282 BC Tetradrachm Nr 751. Svoronos 205. Alexandria. 14,17 gr. Probemarks on both sides. Gouges on obv. VF 2550.-
23   Egypt/Ptolemaios I Soter 305-282 BC Tetradrachm Nr 752. Svoronos 256. Alexandria. 14,07 gr. Probemarks on both sides. aVF 3700.-
24   Ptolemaios III 246-221 AE Drachm Nr 760. SBG Cop 134. 30.26 gr. gVF 1100.-
25   Ptolemaios III 246-221 BC AE 43 Nr 761. Sear. 7814. 72 gr. gVF 850.-
26   Egypt/Cleopatra VII 51-30 BC AE 27 Nr 795. SNG Cop 419-421 Rare. 15,66 gr. VG 8500.-
27   Parthia/Orodes II 57-38 BC Drachm Nr 906. Sellwood 48.8. Ecbatana mint. 3,65 gr. VF-EF 1050.-
28   Parthia/Orodes II 57-38 BC Tetradrachm Nr 907. Sellwood 14.1. Seleucia on Tigris. 14.7 gr. F-VF 2200.-
29   Parthia/Phraates IV 38-2 BC Tetradrachm Nr 909. Sellwood 51.6. Seleucia mint. 12,83 gr. Scratches on obv. VF 4100.-
30   Parthia/Phraates IV 38-2 BC Drachm Nr 911. Sellwood 52.16. Laodicea. 3.9 gr. gVF 1350.-
31   Sassanid Empire/Khusru II 591-628 Drachm Nr 926. Göbl XII:II-2 L.23. AU 475.-
32   Celtic imitation. Thasos 148-50 BC Tetradrachm Nr 990. 16,61 g. VF-F 1300.-
2. Rom. Republiken
33   Julius Caesar and Octavian 36 BC Dupondius RPC. 515. Vienna. 18.51 gr. VF)(F 4200.-
34   C. Servilius M.f. 136 BC Denar Sear 116 Servilia 1. 3,74 gr. Scratches on obv, Probemark on rev. VF-EF 1550.-
35   P. Licinius Nerva 113-112 BC Denar Sear 169 Rare. Spots on reverse. VF 3300.-
36   Q. Lutatius Cerco 109/108 Denar Sear 182 Lutatia 2. 3,77 gr. F-VF 650.-
37   C. Sulpicius C.f. 106 BC Denar Sear 189 Sulpicia 1. 3,76 gr. VF 1400.-
38   C. Sulpicus 106 BC Denar Sear 189 Serratus. Cr. 312/1. 3,48 gr. VF-EF 3600.-
39   Thoria 1 105 BC Denar Sear 192 Struck off-centre, else a nice coin. almost EF 3600.-
40   M. Lucilius Rufus 101 BC Denar Sear 202 Lucilia 1. 3,84 gr. VF 1000.-
41   L. Calpurnius Piso Frugi 90 BC Denar Sear 235 3,83 gr. VF+ 1700.-
42   L. Calpurnius Piso Frugi 90 BC Denar Sear 235 3,88 gr. F+ 850.-
43   Q. Titius 90 BC Denar Sear 238 Rev. Pegasus. Titia 1. 3,85 gr. VF+ 2200.-
44   L. Titius Sabinus 89 BC Denar Sear 249 3,85 gr. VF 1400.-
45   L. Titurius Sabinus 89 BC Denar Sear 251 Tituria 4. 3,94 gr. Ex Axel Wahlstedt. VF 1125.-
46   Cn. Cornelius Lentulus 88 BC Quinarius Sear 255 Cornelia 51. 1,72 gr. VF)(F 550.-
47   L. Rubrius Dossenus 87 BC Quinarius Sear 261 Rubria 4. 1.89 g. VF+ 1000.-
48   Ogulnius, Gargonius and Vergilius 86 BC Denar Sear 264 4.15 gr. RARE. EF)(F-VF 8400.-
49   Q. Antonius Balbus 83-82 BC Denar Sear 279 Serratus. Small spots on reverse. EF 4200.-
50   L. Lucretius Trio 76 BC Denar Sear 321 Lucretia 2. 3,51 gr. Scarce. F 820.-
51   Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus 76-75 BC Denar Sear 323 3,82 gr. Ex. Axel Wahlstedt F-VF 910.-
52   L. Manlius Torquatus 65 BC Denar Sear 362 Manlia 11. 3,73 gr. Rare. F-VF 3500.-
53   L. Furius Cn. f. Brocchus 63 BC Denar Sear 365 Furia 23. 3,88 gr. Minor cut on edge. VF+ 1050.-
54   L. Hostilius Saserna 48 BC Denar Sear 417 Hostilia 5. 3,77 gr. F+ 660.-
55   C. Vibius C.f. C.n. Pansa 48 BC Denar Sear 425 3,75 gr. Scratches. Rare. VF 1250.-
56   Roman republic 211-208 Quinarius Sear 44 1,86 gr. Chipped. F-VF 400.-
57   P. Clodius M.f. 42 BC Denar Sear 492 Claudia 15. 3,46 gr. F-VF 625.-
58   Struck coinage 215-211 f.kr. Uncia Sear 615 Obv. Head of Roma. Rev. Prow of Galley. RRC 38/6. 12,78 gr. 25 mm. 1á1+ 1300.-
59   Struck coinage 169-157 f.kr. As (Anonymous) Sear 710 Obv, Head of Janus. Rev. Prow of Galley,VAL above. RRC 191/1. 28,13 gr. 33 mm. 1?á1 900.-
60   L. Iteius 149 BC Denar Sear 88 Itia 1. 3,44 gr. VF 2650.-
61   L. Cupiennius 147 BC Denar Sear 94 Cupinnia 1. 3,44 gr. F-VF 650.-
3. Rom. Kejsardömet
62   Augustus 22-30 e.kr. As - Såld 1á1+ 0.-
63   Augustus 27 BC-14 AD Denar Nr 102. RIC. 199. Lugdunum. 8-7 BC. 3,75 gr. Minor scratch on obv. gVF/EF 6550.-
64   Augustus 27 BC -14 AD Denar Nr 104 Lyon. Reverse Gaius och Lucius. BMC 54. Cohen 43. 3,79 gr. Ex Münzen und Medaillen A.G. Basel, Switzerland. VF+ 3200.-
65   Augustus 27 BC - 14 AD Denar Nr 106 Cohen 137. RIC 327. Small scratches. VF 3800.-
66   Gaius and Lucius 4 BC AE 18 Nr 1108. RPC. 2365. Pergamon. 1.01 gr. Rare! F 2100.-
67   Tiberius 14-37 Denar Nr 1250. RIC 3. Cohen 16 a. VF-EF)(VF 4900.-
68   Caligula 37-41 Quadrans Nr 1254. Sear 1804. Rom, yr. 40. RIC 52. Cohen 7. 3,59 gr. VF+ 1800.-
69   Claudius 41-54 AE 18 Nr 1255. RPC. 2498. Smyrna, Clazomena. 6.42 gr. Scarce. aVF 810.-
70   Nero and Polemo 54-68 Drachm Nr 139. RPC. 3832. Kingdom of Pontos, 57 AD. 3.04 gr. F-VF 1400.-
71   Galba 68-69 Tetradrachm Nr 1401. K/G F-VF 850.-
72   Domitianus 81-96 Denar Nr 156. RIC. 49. Rome, 80 (Titus). 3,14 gr. F 880.-
73   Domitianus 81-96 Denar Nr 157. RIC. 148. Rome, 90. 3,26 gr. VF 1300.-
74   Domitianus 81-96 As Nr 159. RIC. 303. Rome, 84. 9.51 gr. Ex Axel Wahlstedt. F-VF 570.-
75   Trajanus 98-117 Denar Nr 165. RIC. 58. Rome, 102. 3.03 gr. VF+ 800.-
76   Trajanus 98-117 Sestertius Nr 170. RIC. 412. Rome, 99-100. 24.45 gr. gVF 9500.-
77   Trajanus 98-117 Sestertius Nr 171. Sear 3200 Rome, year 107. Rev. Spes holding flower and lifting skirt. Cohen 459. RIC 519. 24,84 gr. VF+)(F 7000.-
78   Trajanus 98-117 Sestertius Nr 173. RIC. 663. Rome, 116. 22,74 gr. VF+ 4650.-
79   Trajanus 98-117 Tetradrachm Nr 1759. Prieur 1494. Syria, Antiochia. 103-111. 13,47 gr. VF+ 1150.-
80   Hadrianus 117-138 Hemidrachm Nr 1848. SNG Cop 223. Cappadocia, Caesarea. 120-121. 1,60 gr. Rare in this condition. AU 4000.-
81   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 190. RIC. 63b. Rome, 142. 2,83 gr. F-VF 450.-
82   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 191. Cohen 265 Rome, yr. 151. Rev. Fortuna standing left. RIC 194. VF-EF 1500.-
83   Faustina I 138-141 Denar Nr 212. RIC. 362. Rome, after 147. 2,96 gr. F+ 380.-
84   Faustina I 138-141 Denar Nr 213. RIC. 347. Rome, 147. 3,17 gr. VF 425.-
85   Faustina I 138-141 As Nr 220. RIC. 1163a. Rome. 8,49 gr. EF 1750.-
86   Faustina II 161-176. As Nr 255. RIC. 1636. Rome. 11.43 gr. aVF 550.-
87   Commodus 180-192 Denar Nr 265 Year 183. Cohen 905. VF 550.-
88   Commodus 180-192 Denar Nr 267 Rome. RSC 331. RIC 36. 3,44 gr. VF 1150.-
89   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 293. RIC. 505. Laodicea, 198-200. 2,85 gr. EF)(VF 1200.-
90   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 294. RIC. 504. Laodicea, 198-200. 3,03 gr. VF 580.-
91   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 2951. RIC. 160. Rome, 201. 3,16 gr. VF 600.-
92   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 298. RIC. 184. Rome, 202. 3,18 gr. VF)(F 450.-
93   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 306. RIC. 308. Rome, 207. 3,38 gr. VF-EF 730.-
94   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 307. RIC. 226. Rome, 209. 2,98 gr. VF+)(F+ 600.-
95   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 308. RIC. 233. Rome, 210. 3,51 gr. F-VF)(VF 450.-
96   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 3081. RIC, 234. Rome, 210. 3,08 gr. VF 700.-
97   Julia Domna 193-217 Denar Nr 313. RIC. 390. Rome, 213. 3,32 gr. VF 540.-
98   Caracalla 198-217 Denar Nr 314. RIC. 25b. Rome, 198. 3,24 gr. F-VF 450.-
99   Caracalla 198-217 Denar Nr 3142. RIC. 350. Laodicea 201. 3.51 gr. VF 750.-
100   Caracalla 198-217 Denar Nr 3143. RIC. 45. Rome. 3.48 gr. VF+ 750.-
101   Caracalla 198-217 Denar Nr 317. RIC. 69. Rome, 203. 3,34 gr. VF+ 700.-
102   Caracalla 198-217 Denar Nr 318. RIC. 144b. Rome, 204. 3,30 gr. VF 620.-
103   Caracalla 198-211 Denar Nr 3201. RIC. 83. Rome. 3,57 gr. aVF 425.-
104   Caracalla 198-217 Denar Nr 321. RIC. 112. Rome, 209. 3,27 gr. F-VF 420.-
105   Caracalla 198-217 Denar Nr 325. RIC. 227. Rome, 213. 3,31 gr. VF)(F 450.-
106   Caracalla 198-217 Denar Nr 328. RIC. 302. Rome, 214. 2,61 gr. VF)(F 460.-
107   Plautilla 198-217 Denar Nr 330. Cohen 1. Married to Caracalla. VF+ 800.-
108   Elagabalus 218-222 Antoninianus Nr 430. RIC. 129. Rome, 219. 5,06 gr. Ex. Aukt. Schulman 6/8 1931. VF+ 1020.-
109   Elagabalus 218-222 Denar Nr 431. RIC. 187. Antiochia, 218-219. 3,27 gr. VF 800.-
110   Elagabalus 218-222 Denar Nr 442. RIC. 27. Rome, 220. 2,52 gr. EF 850.-
111   Elagabalus 218-222 Denar Nr 446. RIC. 28. Rome, 220. 2.79 gr. VF 630.-
112   Elagabalus 218-222 Denar Nr 448. RIC. 146. Rome, 221-222. 3,41 gr. VF 650.-
113   Elagabalus 218-222 Denar Nr 459. Sear 7523. Cohen 92 a. RIC 107. Rev. Libertas standing left. 3,41 gr. VF-EF 1100.-
114   Elagabalus 218-222 AE 27 Nr 460. Sydenham 518v. Cappadocia, Caesarea. 221-222. VF+ 1300.-
115   Julia Paula 219-220 Denar Nr 462. RIC. 214. Rome, 219. 2,99 gr. VF-EF 2250.-
116   Julia Soaemias 218-222 Denar Nr 470. RIC. 243. Rome, 220. 2,96 gr. EF 1400.-
117   Julia Maesa 218-225? Denar Nr 482. RIC. 271. Rome, 220-222. 3,36 gr. VF 770.-
118   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 498. Cohen 239. P M TR P II COS P P. Rev. Salus seated left. 3,19 gr. RIC 32. AU 1500.-
119   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 499. RIC. 91. Rome, 229. 3,34 gr. Ex. Bjurstedt. VF 675.-
120   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 501. RIC. 208. Rome, 228. 2,73 gr. VF-EF 675.-
121   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 505. RIC. 200. Rome, 231. 2,87 gr. Dark toning. VF-EF 800.-
122   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 507. RIC. 246. Rome, 232. 2,66 gr. EF 1100.-
123   Julia Mamaea 222-235 Denar Nr 514. RIC. 343. Rome, 222. 2,79 gr. IVNO CONSERVATRIX. VF-EF)(VF 750.-
124   Gordianus III 238-244 Denar Nr 535. RIC. 127. Rome, 240-242. 2,45 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF+)(F 550.-
125   Gordianus III 238-244 Sestertius Nr 537. RIC. 297a. Rome, 241-244. 18,03 gr. VF-EF 3600.-
126   Gordianus III 238-244 Sestertius Nr 541. RIC. 256a. Rome, 22,31 gr. aVF)(F 730.-
127   Philippus I 244-249 Tetradrachm Nr 580. Prieur 444. Antiochia, 248-249. 12.3 gr. VF 1100.-
128   Philippus I 244-249 AE 27 Nr 5891. SNG Cop 664. Thrace, Mesembria. 11,75 gr. F+ 1175.-
129   Philippus II 244-249 Antoninianus Nr 590. RIC. 224. Rome, 248. 4,21 gr. VF 900.-
130   Otacilia Servera 244-249 Antoninianus Nr 593. RIC. 130. Rome, 248. 3,50 gr. VF 1550.-
131   Otacilia Servera 244-249 Antoninianus Nr 594. RIC. 124c. Rome, 245-247. 4,02 gr. VF-EF 675.-
132   Trajanus Decius 249-251 Antoninianus Nr 602. RIC. 29c. Rome, 250. 3,39 gr. VF 530.-
133   Trebonianus Gallus 251-253 Antoninianus Nr 621. RSC. 76. Mediolanum. 3,50 gr VF 550.-
134   Mariniana 253 Antoninianus Nr 635. RIC. 3. Rome, 253-254. 3.12 gr. Scarce. F-VF)(F 900.-
135   Gallienus 252-268 Antoninianus Nr 641. RSC. 586. Rome. 3,62 gr. aEF)(VF 425.-
136   Gallienus 253-268 Antoninianus Nr 643. RSC. 667. Rome. 3.51 gr. VF 675.-
137   Aurelianus 270-275 Antoninianus Nr 704. RIC. 347. Cyzicus. 4,09 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF-EF)(VF 320.-
138   Probus 276-282 Antoninianus Nr 731. RIC. 26. Lugdunum, 281. 3,31 gr. VF 320.-
139   Probus 276-282 Antoninianus Nr 734. RIC. 344. Ticinum, 280. 3,67 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF+ 410.-
140   Probus 276-282 Antoninianus Nr 737. RIC. 519. Ticinum, 280. 3,80 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF 410.-
141   Probus 276-282 Antoninianus Nr 738. RIC. 547. Ticinum, 281. 4,11 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF-EF 450.-
142   Probus 276-282 Antoninianus Nr 739. RIC. 911. Cyzicus. 4,62 gr. VF 340.-
143   Probus 276-282 Antoninianus Nr 740. RIC. 920. Antiochia. 4,49 gr. EF)(VF 620.-
144   Maximianus 286-303, 305-308, 310 Follis Nr 817. Sear. 13296. Cyzicus, 295-299. 7,36 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF+)(F-VF 750.-
145   Maximianus 286-303, 305-308, 310 Follis Nr 820. Sear. 13282. Alexandria, 300-301. 10,73 gr. EF 850.-
146   Galerius (293) 305-311 Follis Nr 840. Sear. 14411. Carthage, 298-303. 9,35 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF-EF 1750.-
147   Severus II (305) 306-307 Follis Nr 850. Sear. 14680. Ticinum, 306-307. 9,54 gr. Scarce. EF 2250.-
148   Maximinus II (305) 310-313 Follis Nr 871. Sear 14722. Nicomedia, 308-309. 6,58 gr. F-VF 310.-
149   Maximinus II (305) 310-313 Follis Nr 872. Sear 14729. Alexandria, 308. 6,42 gr. EF 850.-
150   Maximinus II (305) 310-313 Follis Nr 873. Sear. 14738. London, 305-307. 10,28 gr. Scarce. Ex Schulman 8/6 1931. VF-EF 3100.-
151   Maximinus II (305) 310-313 Follis Nr 874. Sear. 14732 London, 307. 7,55 gr. F-VF 325.-
152   Licinius I 308-324 Follis Nr 8742. RIC. 23. Alexandria. 2,73 gr. EF 900.-
153   Constantius II 337-361 Siliqua Nr 901. RIC. 81. Nicomedia. 1,99 gr. F-VF 1350.-
154   Constantius II 337-361 Siliqua Nr 902. RIC. 266. Siscia. 3,05 gr. Ex. A.E. Cahn. F 675.-
155   Gratianus 367-383 Siliqua Nr 903. RIC 58a. Trier. RSC 56a. 1,79 gr. F-VF 950.-
156   Constantius II - - Nr 9055 - -.-
157   Constantius II - - Nr 90556 - -.-
158   Theodosius II 402-450 Solidus Nr 938. Constantinopel. VF)(F 4200.-
159   Honorius (Imitation) 440-490 Siliqua Nr 940. Vandals. North Africa, 440-490. 1.8 gr. F-VF 2075.-
160   Constantinus IV 668-685 Solidus Sear 1189 Carthago. 4.29 gr. VF+ 6000.-
161   Justinianus I 527-565 Follis Sear 163 Constantinople, 539-540. 22,80 gr. Nice patina. VF+ 1200.-
162   Justinianus I 527-565 Half Follis Sear 165 Constantinople, 540-541. 12,19 gr. VF 650.-
163   Zeno 474-491 Tremisses Sear 4387 Constantinopolis, 476-484. VF 3000.-
164   Phocas 602-610 Follis Sear 665v. Cyzicus, 603-604. 9,93 gr. VF 650.-
165   Heraclius 610-641 Tremissis Sear 787 Officinae S. 1.44 gr. VF 2300.-
166   Heraclius 610-641 Hexagram Sear 798 Constantinople. 6,58 gr. VF 2400.-
167   Constans II 641-668 Semisses Sear 983v. F-VF 2500.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera