Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra antika mynt. Bilderna med den här () symbolen har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Regent: Årtal: Valör: Referens: Kommentar: Kvalité: Pris i SEK:
1. Grekland
1   Celtic coinage/Donau Area 2nd cent BC Tetradrachm - Kinnloser Type. 13.3 gr. F)(VF 2200.-
2   Bruttium/Kroton 510-480 BC Stater Nr 118. Sear 256var 7,64 gr. VF 13500.-
3   Persia/Lydia 450-330 BC Siglos Nr 121 Obv. Persian king. Rev. Incusum. BMC XXV:26. 5,31 gr. F+ 2000.-
4   Calabria/Tarentum 380-334 BC Diobol Nr 127. Sear 351-352 1,11 gr. VF+ 900.-
5   Calabria/Taras 272-235 BC Didrachm Nr 128 Obv. Naker rider crowning horse. Rev. Taras seated on dolphin. 6,27 gr. Sear 374. VF 1600.-
6   Pontos/Amisos 400-350 BC Drachm Nr 131 F)(F-VF 1750.-
7   Athens- Attica 350-294 BC Tetradrachm Nr 142 Helmeted head of Athena right / Owl standing right, head facing; olive sprig and crescent behind. Sear 2537. Kroll 15; SNG Copenhagen 64. 17.25 g. VF+ 4500.-
8   Hieron II. Sicily/Syracuse. 275-216 AE 19 Nr 162. S.1223var. 5,95 gr. VF+ 1350.-
9   Sicily/Agathokles 317-289 BC AR Stater Nr 170 Syracusa. B.M.C. 12. Sear 976. EF 13000.-
10   Achaean League 196-146 BC Hemidrachm Nr 250. S.2971ff. 2,38 gr. VF+ 1750.-
11   Achaean League 196-146 BC Hemidrachm Nr 251. S.2971ff. 2,35 gr. VF 2250.-
12   Argolis. Argos 330-270 BC Hemidrachm Nr 255 Obv. Forepart of wolf left. Rev. Large A, eagle below. 2,10 gr. Sear 2795. VF+ 2000.-
13   Akarnania/Leukas 330-250 BC Stater Nr 260 Obv. Head of Athena. Rev. Pegasus. BCD Akarnania 269 var. 8,11 gr. Scarce. F 1300.-
14   Peloponessos/Arkadian League 480-465 BC Triobol Nr 270. Sear 2672 2,87 gr. VF-EF 6700.-
15   Lesbos/Mytilene 350-330 BC Hekte Nr 290. BMC 68 2,53 gr. VF 8600.-
16   Lucania. Velia 400-350 BC Didrachm Nr 295 Obv. Female head left. Rev. Lion walking left. Forrer 943. 7,29 gr. VF+ 8500.-
17   Psidia/Selge 3rd cent BC Trihemiobol Nr 635. SNG France 1948 ff 0,93 gr. F-VF)(VF 1125.-
18   Paphlagonia/Sinope 4th-3rd Cent.BC Hemidrachm Nr 650.SNG Black sea 1506-7. 2,48 gr. VF-EF 1720.-
19   Pamphylia/Aspendos 380-330 BC Stater Nr 660 Obv. Two wrestlers. Rev. Slinger. SNG France 103. 11,07 gr. VF+ 3500.-
20   Paphlagonia/Sinope 330-300 BC Drachm Nr 661 Magistrate Phagetas. Head of nymph. 6,01 gr. Testmark. F-VF 700.-
21   Sikyonia/Sikyon 330-320 BC Drachm Nr 664 Obv. Chimera advancing left. Rev. Dove within wreath. BMC 68. 5,39 gr. aVF)(F 1900.-
22   Islands of Caria/Rhodos 167-88 BC Drachm Nr 665 Obv. Head of Helios right. Rev. Rose in incuse square. 2.86 gr. Sear 5063 var. EF 3250.-
23   Thrace/Thasos 510-490 BC Stater Nr 672 Obv. Satyr and nymph. Rev. Incuse pattern. SNG Cop 1008. 8,80 gr. F-VF 4000.-
24   Thrace/Thasos 463-449 BC Stater Nr 674 Obv. Satyr and nymph. Rev. Incuse pattern. SNG Cop 1010-1011. 8,25 gr. VF 7500.-
25   Cappadocian Kingdom/Ariarathes VI Epiphanes 130-116 BC Drachm Nr 680. Sear 7289 Obv. Head of Ariarathes. Rev. Athena. 3,98 gr. VF+ 1800.-
26   Commagene/Antiochos IV Epiphanes 38-72 AE 24 Nr 690. RPC. 3854 Countermark, Howgego 373. 11,35 gr. aVF 750.-
27   Syrien/Demetrios II 129-125 f.kr. Tetradrachm Nr 700. Sear 7105 var. Demetrios II,Nikator.Andra regeringen.Åts. dennes porträtt. 14,09 gr. 1++ 3000.-
28   Phoenicia/Arados 123 BC Tetradrachm Nr 710. S. 5992v. 15.01 gr. aVF 1800.-
29   Babylon 328-311 BC Double shekel Nr 720. 15,95 gr. F+ 3000.-
30   Egypt/Ptolemaios I Soter 305-282 BC Tetradrachm Nr 752. Svoronos 256. Alexandria. 14,07 gr. Probemarks on both sides. aVF 3700.-
31   Ptolemaios III 246-221 AE Drachm Nr 760. SBG Cop 134. 30.26 gr. gVF 1100.-
32   Ptolemaios III 246-221 BC AE 43 Nr 761. Sear. 7814. 72 gr. gVF 850.-
33   Gaul/The Sequani 100-50 BC Quinarius Nr 764 Obv. Helmeted head left. Rev. Horse galopping left. Depeyrot NC IV 269. 1,95 gr. F-VF 1900.-
34   Ptolemaios XII Auletes 80-51 BC Tetradrachm Nr 765 Alexandria. Obv. Head of Ptolemaios. Rev. Eagle standing on thunderbolt. 13,34 gr. SNG Cop 380. VF-EF 3500.-
35   Egypt/Ptolemaios XII 80-58 B.C. Tetradrachm Nr 767 Neos Dionysos. Paphos mint. Yr. 7. 14,28 gr. VF 2100.-
36   Egypt/Cleopatra VII 51-30 BC AE 27 Nr 795. SNG Cop 419-421 Rare. 15,66 gr. VG 8500.-
37   Parthia/Orodes II 57-38 BC Drachm Nr 906. Sellwood 48.8. Ecbatana mint. 3,65 gr. VF-EF 1050.-
38   Parthia/Orodes II 57-38 BC Tetradrachm Nr 907. Sellwood 14.1. Seleucia on Tigris. 14.7 gr. F-VF 2200.-
39   Parthia/Phraates IV 38-2 BC Tetradrachm Nr 909. Sellwood 51.6. Seleucia mint. 12,83 gr. Scratches on obv. VF 4100.-
40   Parthia/Phraates IV 38-2 BC Drachm Nr 911. Sellwood 52.16. Laodicea. 3.9 gr. gVF 1350.-
41   Sassanid Empire/Khusru II 591-628 Drachm Nr 926. Göbl XII:II-2 L.23. AU 475.-
42   Celtic imitation. Thasos 148-50 BC Tetradrachm Nr 990. 16,61 g. VF-F 1300.-
2. Rom. Republiken
43   Domitius Calvinus 39-36 BC Denar Nr 430 OSCA behind, bare head of Hercules right, wearing necklace. Reverse: DOM COS ITER IMP, priestly emblems: simpulum, aspergillum, securis, and apex. Crawford 532/1; Sydenham 1358; . Minor scratches. Rare. Ex Münzen und Medaillen A.G., Basel. VF-EF 4500.-
44   Julius Caesar and Octavian 36 BC Dupondius RPC. 515. Vienna. 18.51 gr. VF)(F 4200.-
45   Janiform head 225-215 BC Didrachm Sear 031 Rev. Jupiter and Victory in biga. Tooled and repatinated. RSC 23. 6,41 gr. VF 4300.-
46   Anonymous 211-208 BC Quinarius Sear 046 Obv. Head of Roma. Rev. The Dioscuri. Cr. 44/7. RSC 4. 1,03 gr. F-VF 1600.-
47   L. Iteius 149 BC Denar Sear 088 Itia 1. 3,44 gr. VF 2650.-
48   C. Servilius M.f. 136 BC Denar Sear 116 Rev. Dioscuri galloping apart. Minor probe mark on reverse. Cr. 239/1. 3,74 gr. VF-EF 1800.-
49   M. Vargunteius 130 BC Denar Sear 133 Obv. Head of Roma. Rev. Jupiter in quadriga. Cr. 257/1. (Vargunteia 1). 3,72 gr. VF 1300.-
50   Cn. Fulvius 117/116 BC Denar Sear 160 var. Rev. Victory in biga holding wreath. Cr. 284/1 b. (Fulvia 1). 3,83 gr. F-VF 950.-
51   P. Licinius Nerva 113-112 BC Denar Sear 169 Rare. Spots on reverse. VF 3300.-
52   Q. Lutatius Cerco 109/108 Denar Sear 182 Lutatia 2. 3,77 gr. F-VF 650.-
53   C. Sulpicius C.f. 106 BC Denar Sear 189 Sulpicia 1. 3,76 gr. VF 1400.-
54   L. Thorius Balbus 105 BC Denar Sear 192 Obv. Head of Juno Sospita. Rev. Bull charging r. Cr. 316/1. (Thoria 1). 3,95 gr. VF 1250.-
55   L. Calpurnius Piso Frugi 90 BC Denar Sear 235 3,83 gr. VF+ 1700.-
56   L. Calpurnius Piso Frugi 90 BC Denar Sear 235 3,88 gr. F+ 850.-
57   Q. Titius 90 BC Denar Sear 238 Rev. Pegasus. Titia 1. 3,85 gr. VF+ 2200.-
58   M. Porcius Cato 89 BC Quinarius Sear 248 Obv. Head of Bacchus. Rev. Victory seated. Cr. 343/2. 1,93 gr. (Porcia 7). VG-F 650.-
59   L. Titius Sabinus 89 BC Denar Sear 249 3,85 gr. VF 1400.-
60   L. Titurius Sabinus 89 BC Denar Sear 251 Tituria 4. 3,94 gr. Ex Axel Wahlstedt. VF 1125.-
61   Cn. Cornelius Lentulus 88 BC Quinarius Sear 255 Rev. Victory crowning trophy. RRC 345/2. 1,72 gr. VF)(F 600.-
62   L. Rubrius Dossenus 87 BC Quinarius Sear 261 Rubria 4. 1.89 g. VF+ 1000.-
63   Ogulnius, Gargonius and Vergilius 86 BC Denar Sear 264 4.15 gr. RARE. EF)(F-VF 8400.-
64   L. Julius Bursio 85 BC Denar Sear 268 Obv. Head of male deity. Rev. Victory in quadriga. 3,99 gr. VF 1600.-
65   Q. Antonius Balbus 83-82 BC Denar Sear 279 Serratus. Small spots on reverse. EF 4200.-
66   C. Mamilius C.f. 82 BC Denar Sear 282 Rev. Ulysses walking right, hand extended toward his dog Argos. Serratus. Cr. 362/1. 3,48 gr. F+ 750.-
67   C. Annius 82/81 BC Denar Sear 289 Rev. Victory in Quadriga holding palm. Cr. 366/1. (Annia 2 a). Very light corrosion. 3,66 gr. VF 1150.-
68   M. Volteius 78 BC Denar Sear 314 Obv. Head of Bacchus. Rev. Ceres in biga of snakes. 4,10 gr, Cr. 385/3. Sear 314. Volteia 3. Ex Sally Rosenberg ca 1930. aEF 3750.-
69   L. Rutilius Flaccus 77 BC Denar Sear 318 Rev. Victory in biga holding wreath. Cr. 387/1 (Rutilia 1). 3,91 gr. VF+ 1300.-
70   L. Lucretius Trio 76 BC Denar Sear 321 Lucretia 2. 3,51 gr. Scarce. F 820.-
71   C. Egnatius Maximus 75 BC Denar Sear 326 Rev. Roma and Venus standing, rudder on each side. Cr. 391/3. Ex Auction 21/2 1935 Sally Rosenberg 17,20 kr. 3,64 gr. VF-EF 3200.-
72   C. Egnatius Cn. f. Cn. n Maxumus 75 BC Denar Sear 327 Rev. Libertas in biga left. Serratus. Cr. 391/1. (Egnatia 1). 3,86 gr. Partly weak struck. F-VF 1700.-
73   C. Calpurnius Piso L. f. Frugi 67 BC Denar Sear 348 Rev. Horseman galloping right. Cr. 408/1. (Carpurnia 24h). 3,56 gr. VF 1300.-
74   C. Calpurnius Piso L. f. Frugi 67 BC Denar Sear 348/1 Obv. Head of Apollo. Rev. Naked horseman holding palm-bransch. Cr. 408/1. (Calpurnia 24). 3,94 gr. aVF)(VF+ 950.-
75   Q. Pomponius Musa 66 BC Denar Sear 355 Obv. Head of Apollo. Rev. Euterpe standing right. Cr. 410/5. (Pomponia 13). Ex Axel Wahlstedt. 3,67 gr. F-VF 2350.-
76   L. Manlius Torquatus 65 BC Denar Sear 362 Manlia 11. 3,73 gr. Rare. F-VF 3500.-
77   L. Roscius Fabatus 46 BC Denar Sear 363 Obv. Head of Juno Sospita. Rev. Maiden with snake. Cr. 412/1. (Roscia 3). 3,94 gr. F+ 1500.-
78   L. Furius Cn. f. Brocchus 63 BC Denar Sear 365 Furia 23. 3,88 gr. Minor cut on edge. VF+ 1050.-
79   Cn. Plancius 55 BC Denar Sear 396 Rev. Goat with bow and quiver. RRC 432/1. 4,03 gr. VF+ 1800.-
80   L. Hostilius Saserna 48 BC Denar Sear 417 Hostilia 5. 3,77 gr. F+ 660.-
81   C. Vibius C.f. C.n. Pansa 48 BC Denar Sear 425 3,75 gr. Scratches. Rare. VF 1250.-
82   Mn. Cordius Rufus 46 BC Denar Sear 442 Obv. Head of Venus. Rev. Cupid on dolphin. Cr. 463/3. Ex Axel Wahlstedt. 3,57 gr. aVF 1750.-
83   C. Considius Paetus 46 BC Denar Sear 457 Obv. Head of Minerva. Rev. Victory in quadriga. Cr. 465/5. (Considia 5). 3,65 gr. F-VF 1200.-
84   Struck coinage 215-211 f.kr. Uncia Sear 615 Obv. Head of Roma. Rev. Prow of Galley. RRC 38/6. 12,78 gr. 25 mm. 1á1+ 1300.-
85   Struck coinage 169-157 f.kr. As (Anonymous) Sear 710 Obv, Head of Janus. Rev. Prow of Galley,VAL above. RRC 191/1. 28,13 gr. 33 mm. 1?á1 900.-
3. Rom. Kejsardömet
86   Augustus 27 BC-14 AD Denar Nr 102. RIC. 199. Lugdunum. 8-7 BC. 3,75 gr. Minor scratch on obv. gVF/EF 7500.-
87   Augustus 27 BC - 14 AD Denar Nr 106 Cohen 137. RIC 327. Small scratches. VF 3800.-
88   Gaius and Lucius 4 BC AE 18 Nr 1108. RPC. 2365. Pergamon. 1.01 gr. Rare! F 2100.-
89   Tiberius 14-37 Denar Nr 1238 RIC 3. Cohen 16 a. VF-EF)(VF 6500.-
90   Caligula 37-41 Quadrans Nr 1254. Sear 1804. Rom, yr. 40. RIC 52. Cohen 7. 3,59 gr. VF+ 1800.-
91   Claudius 41-54 AE 18 Nr 1255. RPC. 2498. Smyrna, Clazomena. 6.42 gr. Scarce. aVF 810.-
92   Nero 54-68 Billon Tetradrachm Nr 137 Alexandria. 66/67 AD. Rev. bust of Tiberius. 12,05 gr. K/G 14.101 VF 2000.-
93   Nero and Polemo 54-68 Drachm Nr 139. RPC. 3832. Kingdom of Pontos, 57 AD. 3.04 gr. F-VF 1400.-
94   Galba 68-69 Tetradrachm Nr 1401. K/G F-VF 850.-
95   Galba 68-69 AD Billon Tetradrachm Nr 1403 Alexandria. 68 AD. Kratesis holding Nikwe and tropaion. 12,31 gr. K/G 17.5. F 950.-
96   Domitianus (Ceasar) 81-96 Denar Nr 154 Rome, yr, 79. Rev. Veasta seated. Scratches. 3,18 gr. Cohen 378. RIC Vesp 244. F-VF 700.-
97   Domitianus 81-96 Denar Nr 156. RIC. 49. Rome, 80 (Titus). 3,14 gr. F 880.-
98   Domitianus 81-96 Denar Nr 157. RIC. 148. Rome, 90. 3,26 gr. VF 1300.-
99   Domitianus 81-96 As Nr 159. RIC. 303. Rome, 84. 9.51 gr. Ex Axel Wahlstedt. F-VF 570.-
100   Trajanus 98-117 Denar Nr 163 Rome, yr 102. Rev. Victory walking left on prow. 2,86 gr. Cohen 241. RIC 59. VF 950.-
101   Trajanus 98-117 Denar Nr 165. RIC. 58 Rome, yr. 102. Rev. Victory standing front. 3,03 gr. Cohen 240b. VF+ 850.-
102   Trajanus 98-117 Sestertius Nr 170. RIC. 412. Rome, 99-100. 24.45 gr. gVF 9500.-
103   Trajanus 98-117 Sestertius Nr 171. Sear 3200 Rome, year 107. Rev. Spes holding flower and lifting skirt. Cohen 459. RIC 519. 24,84 gr. VF+)(F 7000.-
104   Trajanus 98-117 Sestertius Nr 173. RIC. 663. Rome, 116. 22,74 gr. VF+ 4650.-
105   Trajanus 98-117 Denar Nr 174. Rome 102. Victory walking left. 2,73 gr. RIC 60. Cohen 242a. S. 3175 v. F-VF 750.-
106   Trajanus 98-117 Tetradrachm Nr 1759. Prieur 1494. Syria, Antiochia. 103-111. 13,47 gr. VF+ 1150.-
107   Trajanus 98-117 AE Drachm Nr 1772 Alexandria. 108/109 AD. Nike in biga. 21,87 gr. K/G 27.149. F+ 950.-
108   Hadrianus 117-138 Hemidrachm Nr 1848. SNG Cop 223. Cappadocia, Caesarea. 120-121. 1,60 gr. Rare in this condition. AU 4000.-
109   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 190. RIC. 63b. Rome, 142. 2,83 gr. F-VF 450.-
110   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 191. Cohen 265 Rome, yr. 151. Rev. Fortuna standing left. RIC 194. VF-EF 1500.-
111   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 193 Rom yr. 141. Rev. Marcus Aurelius. Cohen 15. RIC 417a. VF)(VF+ 1700.-
112   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 195 Rev. Vesta standing left before altar. 3,32 gr. Cohen 201. RIC 238. F-VF 450.-
113   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 197 Rome, yr. 145. Rev. Liberalitas holding abacus and cornucopiae. 3,09 gr. Cohen 490a. RIC 155. Sear 4089. F-VF 450.-
114   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 197 Rev. Annona standing right. 3,52 gr. Cohen 1016. RIC 260. Sear 4128. F+ 450.-
115   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 199 Rome, yr. 140. Rev. Marcus Aurelius. 3,64 gr. Cohen 22. RIC 417c. F-VF 900.-
116   Antoninus Pius 138-161 Denar Nr 200 Rome 159-160. Felicitas holding caduceus. 3,33 gr. Cohen 360. RIC 298. S. 4080. F-VF 500.-
117   Faustina I 138-141 Denar Nr 212. RIC. 362. Rome, after 147. 2,96 gr. F+ 380.-
118   Faustina I 138-141 Denar Nr 213. RIC. 347. Rome, 147. 3,17 gr. VF 425.-
119   Faustina Senior 138-141 Denar Nr 214 RIC 344. Cohen 26. VF 550.-
120   Faustina I 138-141 As Nr 220. RIC. 1163a. Rome. 8,49 gr. EF 1750.-
121   Faustina II 161-176. As Nr 255. RIC. 1636. Rome. 11.43 gr. aVF 550.-
122   Commodus 180-192 Denar Nr 265 Year 183. Cohen 905. VF 550.-
123   Commodus 180-192 Denar Nr 267 Rome. RSC 331. RIC 36. 3,44 gr. VF 1150.-
124   Commodus 177-192 Billon Tetradrachm Nr 272 Alexandria. 191/192 AD. Athena seated left. 12,34 gr. K/G 41.135. VF 800.-
125   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 293. RIC. 505. Laodicea, 198-200. 2,85 gr. EF)(VF 1200.-
126   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 294. RIC. 504. Laodicea, 198-200. 3,03 gr. VF 580.-
127   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 2951. RIC. 160. Rome, 201. 3,16 gr. VF 600.-
128   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 297 Rome 200-201. Providentia standing left. 3,43 gr. RIC 166. Cohen 586. VF 450.-
129   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 298. RIC. 184. Rome, 202. 3,18 gr. VF)(F 450.-
130   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 300 Laodicea yr. 198. Rev. Annona standing left. 2,99 gr. RIC 501. aVF 400.-
131   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 302 Rome, yr. 201. Rev. Septimius Severus standing left. 3,37 gr. Cohen 205. RIC 265. Sear 6282. VF 550.-
132   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 306. RIC. 308. Rome, 207. 3,38 gr. VF-EF 730.-
133   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 307. RIC. 226. Rome, 209. 2,98 gr. VF+)(F+ 600.-
134   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 308. RIC. 233. Rome, 210. 3,51 gr. F-VF)(VF 450.-
135   Septimius Severus 193-211 Denar Nr 3081. RIC, 234. Rome, 210. 3,08 gr. VF 700.-
136   Julia Domna 193-217 Denar Nr 313. RIC. 390. Rome, 213. 3,32 gr. VF 540.-
137   Caracalla 198-217 Denar Nr 314. RIC. 25b. Rome, 198. 3,24 gr. F-VF 450.-
138   Caracalla 198-217 Denar Nr 3142. RIC. 350. Laodicea 201. 3.51 gr. VF 750.-
139   Caracalla 198-217 Denar Nr 3143. RIC. 45. Rome. 3.48 gr. VF+ 750.-
140   Caracalla 198-217 Denar Nr 317. RIC. 69. Rome, 203. 3,34 gr. VF+ 700.-
141   Caracalla 198-217 Denar Nr 318. RIC. 144b. Rome, 204. 3,30 gr. VF 620.-
142   Caracalla 198-211 Denar Nr 3201. RIC. 83. Rome. 3,57 gr. aVF 425.-
143   Caracalla 198-217 Denar Nr 321. RIC. 112. Rome, 209. 3,27 gr. F-VF 420.-
144   Caracalla 198-217 Denar Nr 322 Rev. Liberalitas standing left. 3,05 gr. Cohen 124. Weak portrait. Spot. VF 350.-
145   Caracalla 198-217 Denar Nr 325. RIC. 227. Rome, 213. 3,31 gr. VF)(F 450.-
146   Caracalla 198-217 Denar Nr 326 Rome, yr. 205. Rev. Mars resting on shield and spear. 3,51 gr. Cohen 421. RIC 81. Sear 6859. VF 400.-
147   Caracalla 198-217 Denar Nr 328. RIC. 302. Rome, 214. 2,61 gr. VF)(F 460.-
148   Plautilla 198-217 Denar Nr 340 Married to Caracalla. Cohen 1. VF+ 750.-
149   Faustina I 138-141 Denar Nr 364 Rom. Rev. Ceres seated left. 3,44 gr. RSC 141. RIC 379. VF-EF 850.-
150   Geta 209-212 Denar Nr 418 Yr 200/2. Cohen 157. 3,56 gr. EF 1300.-
151   Geta 209-212 Denar Nr 420 Rome, yr. 200. Rev. Geta standing left. 3,34 gr. Cohen 157b. RIC 18. Sear 7196. VF-EF 700.-
152   Elagabalus 218-222 Denar Nr 424 RIC 87 Rev. Elagabalus standing left. 2,54 gr. Cohen 58. Ex Axel Wahlstedt. VF+ 500.-
153   Macrinus 217-218 AE As Nr 425 Rev. IOVI CONSERVATORI S C. RIC 191. Sear 7422. Scarce. 11,70 gr. F-VF 950.-
154   Elagabalus 218-222 Denar Nr 426 RIC 128 Rome, yr. 219. Rev. Providentia. 3,04 gr. Cohen 242. Sear 7540. Ex Sally Rosenberg. VF+ 900.-
155   Elagabalus 218-222 Denar Nr 428 RIC 21 Rome, yr. 219. Rev. Pax advancing left holding branch and spear. 2,90 gr. Cohen 143. Sear 7530. VF+ 750.-
156   Elagabalus 218-222 Antoninianus Nr 430. RIC. 129. Rome, 219. 5,06 gr. Ex. Aukt. Schulman 6/8 1931. VF+ 1020.-
157   Elagabalus 218-222 Denar Nr 431. RIC. 187. Antiochia, 218-219. 3,27 gr. VF 800.-
158   Elagabalus 218-222 Denar Nr 432 RIC 73 Rome, yr, 219. Rev. Fides holding vexillum and standard. 2,66 gr. Cohen 38. Sear 7512. VF+ 700.-
159   Elagabalus 218-222 Denar Nr 434 Rome 219. Fides holding vexillum and standard. 2,15 gr. C. 38. RIC 73. S. 7512. VF 650.-
160   Elagabalus 218-222 Denar Nr 440 RIC 103 Rome, yr. 221. Rev. Liberalitas standing left. 2,99 gr. Cohen 86. VF-EF 900.-
161   Elagabalus 218-222 Denar Nr 442. RIC. 27. Rome, 220. 2,52 gr. EF 850.-
162   Elagabalus 218-222 Denar Nr 446. RIC. 28. Rome, 220. 2.79 gr. VF 630.-
163   Elagabalus 218-222 Denar Nr 448. RIC. 146. Rome, 221-222. 3,41 gr. VF 650.-
164   Elagabalus 218-222 Denar Nr 450 Rome, 220-221. Libertas standing left. 3,41 gr. Cohen 92a. RIC 107. S. 7523. VF-EF 950.-
165   Elagabalus 218-222 AE 27 Nr 460. Sydenham 518v. Cappadocia, Caesarea. 221-222. VF+ 1300.-
166   Julia Paula 219-220 Denar Nr 462. RIC. 214. Rome, 219. 2,99 gr. VF-EF 2250.-
167   Julia Soaemias 218-222 Denar Nr 470. RIC. 243. Rome, 220. 2,96 gr. EF 1400.-
168   Julia Maesa 218-225? Denar Nr 482. RIC. 271. Rome, 220-222. 3,36 gr. VF 770.-
169   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 498. Cohen 239. P M TR P II COS P P. Rev. Salus seated left. 3,19 gr. RIC 32. AU 1500.-
170   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 499. RIC. 91. Rome, 229. 3,34 gr. Ex. Bjurstedt. VF 675.-
171   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 500 RIC 55 Rev. Alexander standing left. 3,31 gr. Cohen 289. Sear 7899. VF+ 650.-
172   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 501. RIC. 208. Rome, 228. 2,73 gr. VF-EF 675.-
173   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 503 Rome, yr. 222. Rev. Salus seated left. Cohen 530. 3,10 gr. VF 450.-
174   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 505. RIC. 200. Rome, 231. 2,87 gr. Dark toning. VF-EF 800.-
175   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 507. RIC. 246. Rome, 232. 2,66 gr. EF 1100.-
176   Severus Alexander 222-235 Denar Nr 509 RIC 83 Rev. Mars standing right. 2,77 gr. Cohen 337. Sear 7905. VF 600.-
177   Julia Mamaea 222-235 Denar Nr 514. RIC. 343. Rome, 222. 2,79 gr. IVNO CONSERVATRIX. Sear 8212. VF-EF)(VF 750.-
178   Gordianus III 238-244 Denar Nr 535. RIC. 127. Rome, 240-242. 2,45 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF+)(F 550.-
179   Gordianus III 238-244 Sestertius Nr 537. RIC. 297a. Rome, 241-244. 18,03 gr. VF-EF 3600.-
180   Gordianus III 238-244 Sestertius Nr 541. RIC. 256a. Rome, 22,31 gr. aVF)(F 730.-
181   Philip I 244-249 Antoninian Nr 570 RIC 58 Rome, yr. 248. Rev. Elephant walking left. 3,51 gr. Cohen 17. Ex Axel Wahlstedt. VF+ 1800.-
182   Philippus I 244-249 Tetradrachm Nr 580. Prieur 444. Antiochia, 248-249. 12.3 gr. VF 1100.-
183   Philip I 244-249 Billon Tetradrachm Nr 582 Alexandria 247/248 AD. Alexandria standing left. 11,99 gr. K/G 74.77. VF 900.-
184   Philip I 244-249 Tetradrachm Nr 584 Syrien, Antiochia. 247 e.Kr. Eagle standing right. 11,27 g. Prieur 374. VF 900.-
185   Philip I 244-249 Tetradrachm Nr 586 Syria. Antiochia. 248 AD. Eagle standing left. 11,30 gr. Prieur 353. VF 1500.-
186   Otacilia Severa 244-249 Antoninian Nr 587 Cohen 4. 3,78 gr. VF+ 750.-
187   Philippus I 244-249 AE 27 Nr 5891. SNG Cop 664. Thrace, Mesembria. 11,75 gr. F+ 1175.-
188   Philippus II 244-249 Antoninianus Nr 590. RIC. 224. Rome, 248. 4,21 gr. VF 900.-
189   Otacilia Servera 244-249 Antoninianus Nr 593. RIC. 130. Rome, 248. 3,50 gr. VF 1550.-
190   Otacilia Servera 244-249 Antoninianus Nr 594. RIC. 124c. Rome, 245-247. 4,02 gr. VF-EF 675.-
191   Trajanus Decius 249-251 Antoninianus Nr 602. RIC. 29c. Rome, 250. 3,39 gr. VF 530.-
192   Trajanus Decius 249-251 Tetradrachm Nr 603 Antiochia. Eagle standing left. 13,22 gr. Prieur 514 VF 1200.-
193   Mariniana 253 Antoninianus Nr 635. RIC. 3. Rome, 253-254. 3.12 gr. Scarce. F-VF)(F 900.-
194   Gallienus 252-268 Antoninianus Nr 641. RSC. 586. Rome. 3,62 gr. aEF)(VF 425.-
195   Gallienus 253-268 Antoninianus Nr 643. RSC. 667. Rome. 3.51 gr. VF 675.-
196   Gallienus 253-268 Billon Tetradrachm Nr 650 Alexandria 264/265 AD. Nike seated left. 9,42 gr. K/G 90.82. VF 600.-
197   Salonia 253-268 Antoninian Nr 680 RIC 68 Rev. Venus standing left. 3,02 gr. Cohen 130. VF-EF 800.-
198   Salonia 254-268 Billon Tetradrachm Nr 690 Alexandria. 263/264 AD. Diakaiosyne seated. 8,63 gr. K/G 91.30. F-VF 900.-
199   Postumus 259-268 Antoninian Nr 700 Cohen 39. 3,41 gr. EF)(F 550.-
200   Claudius II Gothicus 268-270 Billon Tetradrachm Nr 702 Alexandria. 269/270 AD. Eagle standing left. 9,11 gr. K/G 104.16. VF 600.-
201   Tacitus 275-276 Antoninian Nr 723 Ticinium. Felicitas standing left. 3,79 gr. RIC 139. Ex Axel Wahlstedt. F+ 250.-
202   Tacitus 275-276 Billon Tetradrachm Nr 725 Alexandria. 275/276 AD. Dikaiosyne standing left. 7,57 gr. K/G 110.5. VF 750.-
203   Probus 276-282 Antoninianus Nr 731. RIC. 26. Lugdunum, 281. 3,31 gr. VF 320.-
204   Probus 276-282 Antoninianus Nr 734. RIC. 344. Ticinum, 280. 3,67 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF+ 410.-
205   Probus 276-282 Antoninianus Nr 737. RIC. 519. Ticinum, 280. 3,80 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF 410.-
206   Probus 276-282 Antoninianus Nr 738. RIC. 547. Ticinum, 281. 4,11 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF-EF 450.-
207   Probus 276-282 Antoninianus Nr 740. RIC. 920. Antiochia. 4,49 gr. EF)(VF 620.-
208   Numerianus 283-284 Billon tetradrachm Nr 750 Alexandria. Nike. 7,47 gr. K/G 114.9. VF 450.-
209   Probus 276-282 Billon Tetradrachm Nr 750 Alexandria. 276-277 AD. Eagle. 6,68 gr. K/G 112.5. VF 450.-
210   Probus 276-282 Billon Tetradrachm Nr 752 Alexandria. 278-279 AD. Eagle. 7,53 gr. K/G 112.17. VF 500.-
211   Probus 276-282 Billon Tetradrachm Nr 754 Alexandria. 278-279 AD. Eagle. 8,05 gr. K/G 112.17. VF 600.-
212   Divus Carus 282-283 Billon Tetradrachm Nr 762 Alexandria. 282-283 AD. Fire altar. 9,08 gr. K/G 113.5. VF 450.-
213   Diocletianus 284-305 Billon tetradrachm Nr 815 286/287 AD. Nike advancing left. 8,80 gr. K/G 119.26. VF 450.-
214   Maximianus 286-303, 305-308, 310 Follis Nr 817. Sear. 13296. Cyzicus, 295-299. 7,36 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF+)(F-VF 750.-
215   Maximianus 286-305 Billon Tetradrachm Nr 818 287/288 AD. Nike advancing left. K/G 120.29. F-VF 350.-
216   Maximianus 286-303, 305-308, 310 Follis Nr 820. Sear. 13282. Alexandria, 300-301. 10,73 gr. EF 850.-
217   Galerius (293) 305-311 Follis Nr 840. Sear. 14411. Carthage, 298-303. 9,35 gr. Ex. Axel Wahlstedt. VF-EF 1750.-
218   Severus II (305) 306-307 Follis Nr 850. Sear. 14680. Ticinum, 306-307. 9,54 gr. Scarce. EF 2250.-
219   Maximinus II (305) 310-313 Follis Nr 871. Sear 14722. Nicomedia, 308-309. 6,58 gr. F-VF 310.-
220   Maximinus II (305) 310-313 Follis Nr 872. Sear 14729. Alexandria, 308. 6,42 gr. EF 850.-
221   Maximinus II (305) 310-313 Follis Nr 873. Sear. 14738. London, 305-307. 10,28 gr. Scarce. Ex Schulman 8/6 1931. VF-EF 3100.-
222   Maximinus II (305) 310-313 Follis Nr 874. Sear. 14732 London, 307. 7,55 gr. F-VF 325.-
223   Licinius I 308-324 Follis Nr 8742. RIC. 23. Alexandria. 2,73 gr. EF 900.-
224   Constantius II 337-361 Siliqua Nr 901. RIC. 81. Nicomedia. 1,99 gr. F-VF 1350.-
225   Constantius II 337-361 Siliqua Nr 902. RIC. 266. Siscia. 3,05 gr. Ex. A.E. Cahn. F 675.-
226   Gratianus 367-383 Siliqua Nr 903. RIC 58a. Trier. RSC 56a. 1,79 gr. F-VF 950.-
227   Magnentius 350-353 Centenionalis Nr 904 Treveri (Trier) 351 AD. Rv. GLORIA ROMANORVM Emperor in military dress, shield on l. arm, on horse charging r., spearing barbarian with outstretched arms kneeling l. beneath horse; below horse, shield and broken spear; mintmark TRP 5,81 gr. VF-EF 750.-
228   Constantius II - - Nr 9055 - -.-
229   Constantius II - - Nr 90556 - -.-
230   Majorianus 457-461 Centenionalis Nr 939 Trier. Cohen 6. Ex Münzhandlung Basel Auktion, 4th of March, 1935. No 1049. 29,15 SEK. Rare. F)(F-VF 900.-
231   Constantinus IV 668-685 Solidus Sear 1189 Carthago. 4.29 gr. VF+ 6000.-
232   Justinianus I 527-565 Follis Sear 163 Constantinople, 539-540. 22,80 gr. Nice patina. VF+ 1200.-
233   Justinianus I 527-565 Half Follis Sear 165 Constantinople, 540-541. 12,19 gr. VF 650.-
234   Zeno 474-491 Tremisses Sear 4387 Constantinopolis, 476-484. VF 3000.-
235   Maurice Tiberius 582-602 10 Nummia Sear 563 Carthage. 10 Nummia (Decanummium). Interesting striking. 4,14 gr. VF 500.-
236   Phocas 602-610 Follis Sear 665v. Cyzicus, 603-604. 9,93 gr. VF 650.-
237   Heraclius 610-641 Tremissis Sear 787 Officinae S. 1.44 gr. VF 2300.-
238   Heraclius 610-641 Hexagram Sear 798 Constantinople. 6,58 gr. VF 2400.-
239   Constans II 641-668 Semisses Sear 983v. F-VF 2500.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera