Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra medaljer. Bilderna med den här () symbolen har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Referens: Ämne: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Danmark
1   Galster 43 Kalmars erobring 1611 1611 Försilvrad galvano-kopia. Medaillen er framstillet på privat iniativ. Medaillen er med kongens tilladelse præget på Mønten under Schwabes Auspicier. Bagsiden viser stormangrebet på Kalmar By med slottets kapitulation. 1+ 9500.-
2   Galster 101 Christian V 1675 Intåget i Wismar.Galvano-medalj,sannolikt graverad av J Hercules.Åtsidan visar Christian V och hans gemål Charlotte Amalies av Hessen-Cassels midjebilder.Slogs i anledning av antingen konungens ankomst till belägringshären den 26 okt. eller,då drottningen först senare anlände den 16 dec.Galster 101.Ossbahr 60.55 mm.32,4 gr 1+á01 3500.-
3   Galster 123 Helsingborgs Erobring 1676 Silvermedalj,graverad av Christopher Schneider. Till Minde om Helsingborgs Erobring den 3. Juli 1676 udførte Schneider en Medaille med prospekt af Helsingborg (Slottet og Mariekirken) med Sundet og Kronborg i baggrunden paa den ene side; medens ”det gevunde Herredømme” over Sundet symboliserades paa den andre side ved Hercules støtter. Ossbahr 64. 1+á01 14000.-
4   Galster 188 Christian V 1699 Konungens död 1699.Silvermedalj,graverad av A Meubusch.Denna medalj blev utkastad på Köpenhamns gator 2 november 1699. 25,1 gr.33 mm. 1+ 2500.-
5   Galster 309 Frederik IV 1717 Reformationsfesten 1717.Silvermedalj, graverad av Peter Berg.27,7 gr.42 mm. 1+ 2500.-
6   Galster 433 Lovisa 1747 Gift med Fredrik V.Drottningens kröning 1747. Tennmedalj,graverad av M G Arbien.47,3 gr.50 mm. Liten fläck å åtsidans högra fält. 01 1400.-
7   Galster 408 Juliane Marie 1752 Gift med Frederik .Drottningens kröning 8 juli 1752. Silvermedalj,graverad av Peter Christian Winsøw. 63,2 gr.50 mm.Små kantskador. 1+á01 3800.-
8   Galster 453 Ludvig Holberg 1754 Silvermedalj,graverad av M G Arbien 1754,utgiven för egen räkning,då Sorø Akademie icke ville bekosta den.Senare prägling.65,4 gr.48 mm. Lätt rengjord. 1+á01 Såld
England
9   Eimer 542 Robert Milton 1737 Monument uppfört till Robert Miltons ära 1737.Av J.S. Tanner.MI ii,524/83.52 mm.60,5 gr. AU 1425.-
10   Eimer 583 Robert Walpole 1744 Hertig av Oxford 1744.Graverad av J. Dassier.MI ii,585/226.55 mm.84,4 gr. AU 1600.-
11   Eimer 677 George II 1759 Brittiska segrar.Bronserad,gjuten medalj.Graverad av J. Kirk?43 mm.30,6 gr. 1+ 500.-
12   Eimer - Charles James Fox 1799 Inrikesminister Fox:s död 1799. 38,5 mm.24,7 gr. AU 920.-
13   Eimer 912 William Pitt 1799 Av J.G. Hancock.BHM 470.53 mm.69,2 gr. EF+ 1000.-
14   Eimer 1118 Duke of Wellington 1819 Governor of Plymouth 1819.By T. Webb,obverse after P. Rouw.Bramsen 1824.BHM 986.55 mm.74,6 gr. AU 1150.-
15   Eimer 1697 Sir Francis Drake 1883 Graverad av J.E. Boehm.Brons.71,2 gr.53 mm. 01 450.-
Finland
16   Boström sid. 126 nr II Aleksis Kivi 1929 1834-1872.Bronsmedalj,graverad av Väinö Aaltosen 1929. Upplaga 500 exemplar.56 mm.77,8 mm. 01 500.-
17   Helsingfors Olympiska spelen 1952 Deltagaremedalj i brons.Grav. av Kauko Räsänen 01á0 1400.-
18   Sporrong Volvo 1978 Bronsmedalj,utgiven 1975 till minnet av Volvo 50 år i Finland.Ovanlig.70 mm.I originaletui. 0 450.-
Frankrike
19   Br. 1092 Napoleon 1811 Födelsen av Napoleons son, kungen av Rom. 15 mm. Graverad av Andrieu och Galle. 01 Såld
Frankrike/Lorena
20   Agnes Barrens Fredrik II 959-1033 Fredrik II med sin hustru Agnes Barrens.Graverad av Ferdinando di Saint Urbain.47 mm.39,4 gr.Ärg 1+ 750.-
Germany/Baden
21   Hy. 3 Victoria 1881 Se vidare 1881 Gustaf (V). 01 450.-
Grönland
22   Anders Nyborg Fiske 1975 Bronsmedalj,utgiven av Anders Nyborg A/S.Graverad av Per Ung.70 mm.263 gr. 01á0 300.-
Island
23   NNUM 1000 årsminnet 1930 1000-årsminnet av nationens födelse.Brons.67 mm.139 gr. 01 1500.-
24   Föreningen Norden Isländska veckan 1932 Av Föreningen Nordens Stockholmskrets,utgiven minnesmedalj i brons i samband med Isländska veckan i Stockholm 1932. 40,3 gr.45 mm.Ovanlig. 01 650.-
Italien/Venedig
25   Rizzini 1179 Flaminio Corner 1759 1693-1778.Graverad av A Franchi.Sällsynt.43 mm.29,8 gr. 1+á01 8000.-
Nederländerna
26   Loon II. S. 258 II Wilhelm II 1641 Wilhelm II.,Ståthållare i Nederländerna, 1647-1650. Silvermedalj 1641, i samband med hans äktenskap med Maria Stuart i Storbritannien.87,2 Gr.63 mm.Vacker patina! 01 14000.-
Norge
27   K & K 19 Carl XIV Johan 1843 Bronsmedalj, graverad av L. P. Lundgren, till minne av Konungens 25-åriga regeringsjubileum. 60,5 mm. 103,14 gr. 01 2500.-
28   K & K 38 Oslo Universitet 50 år 1861 Bronsmedalj, graverad av Wilhelm Kullrich, till minne av Oslo Universitets 50-årsjubileum. 42,5 mm. 32,38 gr. 01 400.-
29   K & K 50 Norges 1000-årsfest 1872 Bronsmedalj, graverad av Harald Conradsen i Köpenhamn, modellerad av Julius Middelthun 1872, till minnet av Norges 1000-årsfest. Utgiven av Universitetet i Oslo. 53 mm. 71,72 gr. 01+ 600.-
30   K & K 62 Carl XIV Johan 1875 Bronsmedalj, graverad av Emil Weigand, till minne av avtäckningen av Carl XIV Johan-monumentet i Oslo 1875. 31 mm. 15,9 gr. fläck 01+ 400.-
31   K & K 62 Carl XIV Johan 1875 Medalj i förgylld brons, graverad av Emil Weigand, till minne av avtäckningen av Carl XIV Johan-monumentet i Oslo 1875. 31 mm. 14,85 gr. 01á0 550.-
32   Kvist 62 Oscar II 1875 Avtäckningen av Carl-Johan-monumentet.Bronsmedalj,graverad av G. Loos och E. Weigand.Präglad i Berlin.16,1 gr.31 mm.Svag bläckskrift å åts. 01 350.-
33   K & K 106 Fridtjof Nansen 1896 Medalj i försilvrad brons, till minne av Fridtjof Nansens Polarexpedition 1893-1896. 28,5 mm. 7,99 gr. 1+ 300.-
34   K & K - Oscar II 1897 Silvermedalj, graverad av Throndsen, till minne av Konungens 25-åriga regeringsjubileum 1897. 26,5 mm. 6,22 gr. 01+ 500.-
35   Trosdahl 36a Olav och Märtha 1929 Silvermedalj,graverad av H. Rui,till minnet av Kronprinsparets bröllop.11,2 gr.29 mm.Ytterst svag repa över kronprinsens kind (p.g.a. slarvig rakning?). 01 450.-
36   Tr. 177 f Den Kongelige mynt 1966 Bronsmedalj,graverad av Öivind Hansen och präglad vid Norges Mynt. 56 mm. 87,64 gr. 01á0 300.-
Polen
37   H.Cz. 2734 Stanislaus I 1755 Stanislaus I. Lesczcynski 1737-1766, als Herzog von Lothringen AR-Medaille 1755,von Anne Marie de Saint-Urbain.Auf die Errichtung eines Denkmals für Ludwig XV. in Nancy.Wurzb. 8524.Silver. 1+ Såld
Ryssland
38   Smirnov 309 Alexander I 1817 300-årsminnet av reformationen.Av Tolstoi.Brons.56 mm.72,4 gr. 1+ 700.-
Schweiz/Zürich
39   Str. 315 Huldricus Zwingli 1819 300-årsminnet av dennes födelse.Grav. av Aberli.Silver.37 mm.22,1 gr. 0 2400.-
Sverige
40   Hild. 16 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.Detta första prov blev dock förkastat,eftersom det ansågs att årtalen skulle skrivas med romerska siffror.(Födelseårtalet är också felaktigt angivet till 1490 i stället för 1496). Sällsynt. 24 mm. 1++ 750.-
41   Hild. 17 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd. Med årtalet "MDLX". 24 mm. 1+á01 600.-
42   Hild. 17 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,43 gr.24 mm.Vacker patina. 01+ 800.-
43   Hild. 11 Erik XIV 1568 Erik XIV:s minne. Silvermedalj,graverad 1787 av C Enhörning för dennes regentlängd. 24 mm. "Dippad". Fläckar på frånsidan. 1+ 450.-
44   Hild. 4 Johan III 1568 Silvermedalj. Graverad av Arvid Karlsten för dennes första regentlängd med anledning av Konungens anträde till regeringen den 29 september 1568. 25 mm. 5,5 gr. Fläckar. 1+ 350.-
45   Hedl. II:559-48 Carl IX 1604 Bronsmedalj,graverad av J C Hedlinger med anledning av dennes regentlängd. Hildebrand del II,sid 559 nr 48. 32 mm. 01 350.-
46   Hild. 9 b Gustav II Adolf 1624 Bronsmedalj,graverad av J C Hedlinger,till minne av att Konungen skänker Vasaättens arvegods till Uppsala universitet och utfärdar nya privilegier 1624. Denna åtsida hör till Hedlingers regentlängd och har av misstag använts. 33 mm. 13,8 gr. 01á0 1700.-
47   Hild. 17 Gustav II Adolf 1630 Gustav II Adolf anländer med sina trupper till ön Usedom den 24 juni 1630 för att därmed deltaga i 30-åriga kriget. Schulze 29. Ex Samling Crona 1937 nr 38 (5,95 kr). Tenn, bronserad. 27,33 gr. 48*40 mm. 1+á01 3700.-
48   Hild. 20 Gustav II Adolf 1630 Silvermedalj. Konungen uppträder med Svenska hären i Tyskland till försvar av protestanternas religionsfrihet 1630. Ex MISAB auktion 30 nr. 245. 40 mm, 11.51 g. Fältet uppgraverat. Litet plantsfel ovanför svärdet på frånsidan. Mycket sällsynt. 1á1+ Såld
49   Hild. 22 variant Gustav II Adolf 1630 Konungen uppträder med Svenska Hären i Tyskland till försvar av protestanternas religionsfrihet 1630. Sällsynt (galvansikt?) avslag i hög kvalité. 41,5 * 43,8 mm. 6,24 gr. 1+á01 4000.-
50   Hild. 304 Gustav II Adolf 1630 Förgylld medalj föreställande Gustav II Adolf och Maria Eleonora. Ex Samling Crona 1937 nr 175 (21,45 kr). Fältet uppgraverat. 36 mm. 14,51 gr. 1+á01 4500.-
51   Hild. - Gustav II Adolf 1631 ”Jetong” i silver, osignerad. Jmf. Samling Schultze nr 140. Mitchiner 4871. 25 mm. 1,9 gr. 1á1+ 2000.-
52   Hild. 123 a Gustav II Adolf 1631 Lätt förgylld silvermedalj, med G A på frånsidan. Schultze 116. Ex Samling Crona 1937 nr 96 (5,95 kr). 14 * 12 mm. 1,56 gr. 1+ 4500.-
53   Hild. 280 Gustav II Adolf 1631 Gjuten, samtida bärbar silvermedalj utan år. Vgl. Schultze 213. Sällsynt. Ex Samling Crona 1937 nr 160 (9,50 kr). 18 * 15 mm. 3,11 gr. 1á1+ 4000.-
54   Hild. 281 Gustav II Adolf 1631 82. Gustav Adolf och Maria Eleonora. Förgylld silvermedalj (?). Åts: Konungens bröstbild, utan inskrift. Fråns: Drottningens bröstbild med liten spetsig strålkrona på nacken, utan inskrift. 19 mm x 22 mm, 2.81 g. Hild. 281. Varit monterad. 1+ 5000.-
55   Hild. 304 Gustav II Adolf 1631 GUSTAF II ADOLF OCH MARIA ELEONORA. Silvermedalj, till deras minne. 36 mm, 6.11 g. Rejäl plantsspricka. 1+ 2500.-
56   Hild. 56 Gustav II Adolf 1631 Tyska protestanternas glädjebetygelser. Gjuten silvermedalj, graverad av troligen J. Gentil i Paris 1631. En annan teori är det kan vara en gravör i Lüneburg; Jonas Georgens. Om detta tvistar de lärde. 14,4 gr. 46,1 mm. 1+)(1+á01 11000.-
57   Hild. 56 Gustav II Adolf 1631 Gustav II Adolf. Tyska protestanternas glädjebetygelser. Gjuten silvermedalj, graverad av troligen J. Gentil i Paris 1631. En annan teori är det kan vara en gravör i Lüneburg; Jonas Georgens. Om detta tvistar de lärde. Åtsidan fält mycket varsamt bearbetat. Trots detta, ett mycket vackert exemplar! 13,07 gr. 48 mm. 1+á01)(01 13000.-
58   Hild. 95 Gustav II Adolf 1631 Oval tapperhetsmedalj, gjuten i silver. Med originalögla upptill och lagerkrans runt medaljen. Inköpt på auktion i Köpenhamn 26 febr. 1931, lot 239. Pris totalt 61,35 kr. Höjd 55,5 mm. 20,17 gr. 1+á01 12000.-
59   Hild. 135 Gustav II Adolf 1632 Förgylld silvermedalj. 23,5 mm. 3,4 gr. 1+á01 2800.-
60   Hild. 135 Gustav II Adolf 1632 En mycket vacker silvermedalj utan år. Fråns. GARS under en kunglig krona. 23 mm, 2.81 g. 01 4500.-
61   Hild. 143 Gustav II Adolf 1632 Silvermedalj,lätt förgylld. 17 mm. 1,6 gr. 1+á01 3500.-
62   Hild. 178 Gustav II Adolf 1632 Konungens hjältedöd på slagfältet i Lützen 1632.Silvermedalj,graverad av Ruprecht Niklas Kitzkatz i Dresden. 41 mm. 18,05 gr. Ex Holmbergs auktion 14 dec 1922. 7 kr. 01 Såld
63   Hild. 204 Gustav II Adolf 1632 En synnerligen sällsynt förgylld silvermedalj, graverad av Friedrich Fecher (sic!) i Basel, "infattad i en tåglik trinnrand". Ex samling Bonde. 34,4 mm. 15,89 gr. Svagt spår av hänge. 1+á01 12500.-
64   Hild. 241 Gustav II Adolf 1632 En mycket vacker silvermedalj, graverad av Christian Wermuth i Gotha i början av 1700-talet.Frånsidans stamp har blivit bräckt. Födelseåret är felaktigt angivet. Ex samling Bonde. 14,47 gr. 32,2 mm. 01+ 18000.-
65   Hild. 241 Gustav II Adolf 1632 Konungens minne. Bronsmedalj,graverad av Chr. Wermuth i Gotha i början av 1700-talet. 32 mm. 13,51 mm. 1+á01 2800.-
66   Hild. 241 Gustav II Adolf 1632 Bronsmedalj, graverad av Chr. Wermuth i början av 1700 talet, till konungens minne. 32 mm, 14.62 g. Praktexemplar. 0 3500.-
67   Hild. 243 Gustav II Adolf 1632 Konung Gustav II Adolfs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,47 gr.24 mm.Vacker patina. 1+á01 650.-
68   Hild. 243 Gustav II Adolf 1632 Silvermedalj, graverad av C. Enhörning för dennes regentlängd, till konungens minne 1632. 22 mm, 6.59 g. 01 800.-
69   Hild. 245 Gustav II Adolf 1632 Gustav II Adolf. Konungens minne. Silvermedalj,graverad av Karl Reinh. Krüger i Dresden i anledning av en i Sachsen firad minnesfest den 6 november 1832. 33 mm. 12,44 gr. 01á0 2000.-
70   Hild. 249 Gustav II Adolf 1632 Bronsmedalj,graverad av Ant. Fr. König och präglad på det under Loos stående kungliga myntverket i Berlin med anledning av monumentets "Der Schwedenstein" avtäckning den 6 nov. 1837. 34 mm. Ex Holmbergs auktion 10 december 1923. Pris 3 kr. 01 600.-
71   Hild. 281 Gustav II Adolf 1632 Ett mycket vacker graverad oval silvermedalj med Konungens och Drottningens bröstbilder. Ex Samling Crona 1937,nr 162. (3 Hfl.). Höjd (med ögla) 26 mm. 1+á01 6500.-
72   Hild. 304 Gustav II Adolf 1632 Gjuten silvermedalj med Gustav II Adolf och Maria Eleonora. Schulze 239. Mycket fin patina. 35 mm. 7,71 gr. Ovanligt vacker kvalité på denna medalj! 01+ 7500.-
73   Hild. 62 Gustav II Adolf 1632 De tyska protestanternas glädjebetygelser över Gustav II Adolfs segerrika kamp. Brakteatprägling av Hild. 62. 26 mm. 0,54 gr. 1+á01 3000.-
74   Hedl. regentlängd Christina 1640 Finlands universitet i Åbo stiftat den 26 mars 1640. Bronsmedalj, graverad av J. C. Hedlinger 1733 på C. R. Berchs uppmaning. 33 mm. 14,7 gr. 01+ 1500.-
75   Hild. 36 Christina 1650 Silvergroschen, slagen under Hertig Wilhelm av Sachsen-Weimar 1650, i anledning av fredslutet. 24 mm, 2.1 g. Hild. 36 (”RR”). Sällsynt. Ex Samling Cronas auktion nr 220. 1++ 3000.-
76   Hild. 39 Christina 1650 Silvermedalj, graverad av Jean Parise, till minne av drottningens kröning i Stockholms storkyrka 1650. 15,76 gr. 32 mm. Obetydliga kantskador. 1++ 8500.-
77   Hild. 10 Carl X Gustav 1654 Carl Gustavs anträde till regeringen och kröning i Uppsala domkyrka den 6 juni 1654. Frånsidan visar Drottning Christina stående,som sätter en strålkrona på Carl Gustav. Graverad av Jean Parise. 45 mm. 40,29 gr. 1á1+ 7000.-
78   Hild. 10 Carl X Gustav 1654 Carl Gustavs anträde till regeringen och kröning i Uppsala domkyrka den juni 1654. Frånsidan visar Drottning Christina stående,som sätter en strålkrona på Carl Gustav. Graverad av Jean Parise. Ex samling Crona nr 286. Pris 24 kr. 46 mm. 43,5 gr. 1+ 8000.-
79   Hild. 10 Christina 1654 Silvermedalj, graverad av Giov. Hamerani. ”Drottningens segrande sjellfförsakelse i andligt och verldsligt afseende”. 36 mm, 27.53 g. 1+á01 8500.-
80   Hild. 107 Christina 1654 Bronsmedalj, osignerad, graverad Giovanni Battista.”Drottningens segrande sjelfförsakelse i andligt och verldsligt afseende. Ex Samling Bonde på Ericsberg. Samtida ram. Ytterst svaga repor . Mått med ram inräknad. 118,45 gr. 75 mm. 1+á01 6500 kr 1+á01 6500.-
81   Hild. 22 Christina 1654 Drottning Christinas minne.Bronsmedalj,graverad av C Enhörning 1787 för dennes svenska konungalängd.4,85 gr.24 mm.Senare prägling. 01á0 300.-
82   Hild. 52 Carl X Gustav 1654 Silvermedalj, graverad 1786 av Carl Enhörning, för dennes svenska regentlängd, till "Konung Carl Gustafs minne". 6,41 gr. 22,5 mm. 1+ 850.-
83   Hild. 88 b. Christina 1654 Bronsmedalj i mycket hög kvalité, graverad av Giovanni Battista Guglielmada, till minnet av Drottningens beslut att bosätta sig i Rom. Ex samling Bonde. 88,43 gr. 61,6 mm. 01á0 9500.-
84   Hild. 92 Christina 1654 Bronsmedalj, graverad av Giovanni Battista Guglielmada. Drottningens lysande och ”makalösa” snillegåvor. Ex Thomas Lautz nr 95. Inköpt hos Kronans mynthandel i Göteborg 28 aug. 1985.72,83 gr. 62 mm. Perforerad. 01 3200.-
85   Hild. 22 Carl X Gustav 1660 Konung Carl X Gustavs minne. Graverad av C Enhörning 1786 för hans svenska regentlängd. 22,5 mm. 1+ 650.-
86   Hild. 104 Christina 1665 Gjuten bronsmedalj, graverad av G.F. Travani. Drottningens snillegåvor 1665. Ex TH 3369, Samling Thomas Lautz, Ex Ulf Nordlind. 62 mm, 59.74 g. 1á1+ 1700.-
87   Hild. 15 Carl XI 1669 Konungens uppfostran och bildning för det höga kall, Guds försyn åt honom bestämt.” Tennmedalj,graverad av A Meybusch efter år 1669,då Konungen blev riddare av Strumpebandsorden. Ex samling Crona 1937 nr 326. Pris 1,20 kr. 45 mm. 30,9 gr. Tennpest på frånsidan. Senare präglad. 01)(1+ 1200.-
88   Hild. 100 Christina 1675 Bronsmedalj (ensidigt avslag – ”brakteatprägling”), graverad av Giov. Hamerani i Rom 1675,till minne av ”Drottningens lysande och makalösa snillegåvor”. 5,02 gr. 35 mm. 01 500.-
89   Hild. 49 a Carl XI 1675 CARL XI. Silvermedalj, graverad av H. Zedritz. Enligt tidigare skrifter ”Kastpenning vid konungens kröning 1675”. 32 mm, 13.98 g. Sällsynt. 1? 2800.-
90   Hild. 74 Carl XI 1679 Sällsynt silvermedalj, graverad av Christof. Schneider. Freden i Lund 1679. 39 mm, 25.54 g. Galster 132. 1+á01 Såld
91   Hild. 2 Ulrika Eleonora d.ä. 1680 "Drottningens ankomst betraktad som en underpant på freden mellan Sverige och Danmark". Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten. Senare präglad. 42 mm. 30,2 gr. 01 1500.-
92   Hild. 2 Ulrika Eleonora d.ä. 1680 Drottningens ankomst betraktad som en underpant på freden mellan Sverige och Danmark”. Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten. Senare präglad. 42 mm. 30,2 gr. 01 1500.-
93   NM XVII:I:107-1 Hans Wachtmeister 1680 Hans Wachtmeister 1641-1714. Greve. Amiralgeneral. Generalguvernör över Kalmar län och Blekinge. Silvermedalj, graverad av Arvid Karlsten, slagen efter 1678, då Wachtmeister blev amiralgenerallöjtnant, och före 1681, då han blev amiralgeneral. Ex Samling Bonde på Ericsberg. . Mycket sällsynt. Rengjord. Trots mycket tunna repor på åtsidans fält, är detta ett vackert exemplar. 25,13 gr. 40,3 mm. 1+á01)(01+ 7500.-
94   Hild. 18 Ulrika Eleonora d.ä. 1693 Silvermedalj,graverad av Arvid Karlsten,till minne av Drottningens död på Carlbergs slott den 26 juli 1693 och begravning i Riddarholmskyrkan den 28 november samma år. Hild. 18. Sällsynt i denna kvalité! 49,35 mm. 45 mm. 01 Såld
95   Hild. 12 c Carl XII 1697 Carl XII uppträder som medlare vid den mellan Frankrike och dess fiender i Ryswik i Holland avslutade freden den 20 september och den 30 Oktober 1697. omkr. 01 Såld
96   Hy I:154:5a Nils Keder 1697 (1659-1735). Numismatiker. Bronsmedalj, graverad av A. Karlsteen 1697. Sällsynt. 18,56 g. 34,3 mm. 01+ 2900.-
97   Hild. 36 Carl XII 1700 Freden mellan Konung Frederik IV i Danmark och Hertig Fredrik IV i Holstein,framtvingad av Konung Carl,avslutas i Traventhal den 18 augusti 1700.Sivermedalj,graverad troligtvis av J.R. Engelhardt i Breslau. Hild. 36. Ex Cronas samling 1937 nr 432 4 hfl (9,50 kr). 37 mm, 17,84 gr. 1+ 6500.-
98   Hild. 45 Carl XII 1700 Silvermedalj, graverad av C. G. Hartman, med anledning av "Konung Carl och Svenskarnes lysande seger.. vid Narva den 20 november 1700". Med randskrift. 40,5 mm. 27,70 gr. 1+ Såld
99   Hild. 73 Carl XII 1702 Bronsmedalj, graverad av Arvid arlsten till minne av Konung Carls och svenskarnas seger över Konung Augusts Polska och Sachsiska här vid Klissow i Polen på årsdagen av segern vid Riga den 9 juli 1702. 52 mm. 65,8 gr. Ex Samling Crona nr 447. Pris 4 hfl (9,50 kr). 01á0 Såld
100   Hild. 76 Carl XII 1703 Konung Carl avslutar en vänskapstraktat med Konung Fredrik I av Preussen den 11 augusti 1703.Silvermedalj,graverad av Chr. Wermuth i Gotha. Hild. 76. Ex Cronas samling 1937,nr 448. Pris 8 hfl (19 kr).32 mm, 21,35 gr. Sällsynt. Svaga repor framför Carl XII:S ansikte. 1á1+ 6500.-
101   Hild. 81 Carl XII 1704 Konung Carl förkastar alla förslag till fred med Sveriges fiender (1703 och 1704). Silvermedalj,graverad av D. G. von Hachten i Hamburg. 29 mm. 10,44 gr. Sällsynt! 1+ Såld
102   Hild. 100 Carl XII 1706 Silvermedalj, graverad av Joh. Memmius. Fred mellan Konung Carl och Konung August i Alt-Ranstadt 1706. Sällsynt i denna kvalité. 39 mm, 21.46 g. 1+á01 13000.-
103   Hild. 100 b Carl XII 1706 Fred mellan Konung Carl XII och Konung August avslutad i alt-Ranstadt den 14 september 1706. Silvermedalj, graverad av Joh. Memmius i Stettin. 20,97 gr. 37,5 mm. Något ljus. 1++ 7500.-
104   Hild. 107 Carl XII 1706 Silvermedalj,graverad av Joh. Memmius i Stettin,med anledning av Konung Carls segrar och övriga ärorika bedrifter under åren 1700-1706. Hild. 107.31 mm. 1+á01 4000.-
105   Hild. 108 Carl XII 1706 Konung Carls segrar och övriga ärorika bedrifter under åren 1700-1706. Silvermedalj, slagen i Stettin. Ex Cronas samling 1937 nr 476. Pris 1,5 hfl (3,60 kr). 16,5 mm. 2,66 gr. Ojämn plants. Fin patina. 01 2500.-
106   Hild. 108 Carl XII 1706 Silvermedalj, graverad i Stettin. Konungens segrar och övriga ärorika bedrifter under åren 1700-1706. 17 mm, 2.2 g. 1 Såld
107   Hild. 109 Carl XII 1706 Konung Carls segrar och övriga ärorika bedrifter under åren 1700-1706. Silvermedalj,graverad av G. Hautsch i Nürnberg. Hild. 109. Ex Axel Clausen,Pilestraede i Köpenhamn. Pris DKR 25 (=SEK 18,75 kr). 26,29 gr. 40,5 mm. 01 Såld
108   Hild. 91 Carl XII 1706 Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten med anledning av att en Svensk här under Greve Carl Gustaf Rehnskölds befäl segrar över en förenad Rysk och Sachsisk armé vid Fraustadt i Polen den 3 februari1706. 52 mm. 44,8 gr. Senare prägling. 01 2500.-
109   Hild. 96 Carl XII 1706 Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten med anledning av att en Svensk här under Greve Carl Gustaf Rehnskölds befäl segrar över en förenad Rysk och Sachsisk armé vid Fraustadt i Polen den 3 februari1706. 52 mm. 44,8 gr. Senare prägling. 01 2500.-
110   Hild. 97 Carl XII 1706 Freden i Alt-Ranstadt den 14 september 1706 mellan Carl XII och August av Polen.Silvermedalj,av utländskt ursprung. 26,5 mm. 6,91 gr. Vacker kvalité! 01 Såld
111   Hild. 158 Carl XII 1710 Greve Magnus Stenbocks seger över en talrikare Dansk här vid Helsingborg den 28 Februari 1710. Bronsmedalj,slagen i Hamburg. Hild. 158. 32,5mm. 12,04gr. Sällsynt. Liten fläck på frånsidan. god 1+ 4000.-
112   Hild. 158 Carl XII 1710 Sällsynt, satirisk silvermedalj, slagen i Hamburg. Greve Magnus Stenbocks seger över en talrikare Dansk här vid Helsingborg den 28 Februari 1710. 31,9 mm. 14,39 gr. 1+ 9500.-
113   Hild. 158 Carl XII 1710 Sällsynt, satirisk silvermedalj, slagen i Hamburg. Greve Magnus Stenbocks seger över en talrikare Dansk här vid Helsingborg den 28 Februari 1710. 31,9 mm. 14,35 gr. Ett mycket bra exemplar! 1+á01 Såld
114   Hild. 166 Carl XII 1712 Greve Magnus Stenbock tågar med sin Svenska här in i Holstein och bränner upp Altona den 29 December 1712 (9 Januari 1713). Silvermedalj,graverad och slagen i Hamburg. Ex samling Crona 1937 nr 507. Pris 7,15 kr. Sällsynt! 35,5 mm. 14,6 gr. Varit hängd. 1+á01 9500.-
115   Ossbahr 164 Magnus Stenbock 1713 Den Stenbockska härens kapitulation den 5 Maj 1713. Bronsmedalj, graverad av P. Berg. Frånsidan visar en elefant (Danmark) med lyft snabel, som slår en bock till marken. Ex Auktion i Köpenhamn den 25 okt. 1939. Pris 21,85 kr. Ossbahr 164. Mycket sällsynt. 19,72 gr. 34 mm. 01á0 8500.-
116   Hild. 171 Carl XII 1714 Konungen beger sig från Turkiet på hemväg och ankommer till Stralsund den 11 november 1714. Silvermedalj. Utländskt arbete. Varit hängd. 29 mm. 9,17 gr. 1 1200.-
117   Hild. 173 Carl XII 1714 Silvermedalj, graverad av Christian Wermuth med anledning av Konungens återkomst från Turkiet med ankomst i Stralsund 1714. 36 mm. 14,5 gr. 1+á01 Såld
118   Hild. 175 Carl XII 1714 Konungen beger sig från Turkiet på hemväg och ankommer till Stralsund den 11 November 1714. Silvermedalj,graverad av Chr. Wermuth i Gotha. Hild. 175.Ex Cronas samling 1937 nr 513. Pris 5 hfl (12 kr).Mycket sällsynt. 32 mm. 15,64 gr. 1+ Såld
119   Hild. 177 Carl XII 1715 Konungens förtröstan på Gud och sin rättvisa sak,medan fienden hota från alla sidor och slutligen innestänga honom i Stralsund (1715). Silvermedalj,graverad av D.G. von Hachten i Hamburg. Hild. 177. Ex Cronas samling 1937 nr 514. Pris 9 hfl (21,50 kr).Sällsynt. Fin patina. 30 mm. 10,89 gr. 1++ 8000.-
120   Hild. 180 Carl XII 1715 Stralsund omringas sommaren 1715 av en Dansk,Polsk och Preussisk här och innestänger Carl XII 1715.Bronsmedalj, troligtvis präglad i Stettin. 22 mm. 2,68 gr. 1+ Såld
121   Hild. 180 Carl XII 1715 Konungens ofrivilliga vistelse i Stralsund. Utländskt arbete, troligtvis från Pommern. Ovanligt bra kvalité. 3,58 gr. 22 mm. 01+ Såld
122   Hild. 189 Carl XII 1716 Tyska gravörers betraktelser och gissningar rörande Konung Carls planer år 1716. Medalj i bly,graverad troligtvis i Stettin. Troligen tyskt arbete. 22 mm. 3,4 gr. 1 250.-
123   Hild. 190 Carl XII 1716 Tyska gravörers betraktelser och gissningar rörande Konung Carls planer år 1716. Bronsmedalj, graverad troligtvis i Stettin. Troligen tyskt arbete. 22 mm. 2,9 gr. 1 450.-
124   Hild. 196 Carl XII 1717 Gissningar angående Konung Carls benägenhet för fred eller krig år 1717. Bronsmedalj,troligtvis präglad i Stettin. 22 mm. 3,2 gr. 01+ 1500.-
125   Hedl. regentlängd Carl XII 1718 Bronsmedalj,graverad av J C Hedlinger för dennes regentlängd. Hild. II sid 560. 32 mm. 13,7 gr. 1+á01 500.-
126   Hild. 197 Carl XII 1718 Konungens död under belägeringen av Fredrikstens fästning vid Fredrikshald i Norge den 30 november 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 februari 1719. Bronsmedalj, graverad av J C Hedlinger. Skadad stamp. 51 mm. 47,1 gr. 1á1+ 750.-
127   Hild. 199 Carl XII 1718 Silvermedalj, graverad av J. C. Hedlinger, till minne av konungens död under belägringen av Fredriksstens fästning 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm 1719. 32 mm, 11.98 g. Praktexemplar. 01á0 Såld
128   NM XXIX:21-1 Samuel Bochart 1720 1599-1667.Född i Frankrike.Professor i orientaliska språk vid akademien i Caen.1652 inviterades han av drottning Christina för att studera hennes arabiska manuskript. Bronsmedalj,slagen av Jean Dassier på 1720-talet för den av Dassier utgivna medaljserie över framstående personer från Ludvig XIV:s århundrande.10,3 gr.28 mm. 01+ 850.-
129   Hild. II sid 548 J. C. Hedlinger 1728 Titel- och Förklarings-medalj till Hedlingers regentlängd. 31,8 mm. 14,91 gr. 01á0 1300.-
130   NM XVII:1:145-6 Nikodemus Tessin 1728 1654-1728. Överintendent vid alla kungliga slott,hus, byggnader och trädgårdar.Överstemarskalk. Bronsmedalj slagen av sonen greve Karl Gustaf.Tillhör Akademien för de fria konsterna,och användes som belöningsmedalj. Graverad av J C Hedlinger 1728. 62 mm. Lätt polerad ("vårdad"). 1+ 2500.-
131   NM XVII:1:145-6 Nikodemus Tessin 1728 1654-1728.Överintendent vid alla kungliga slott,hus, byggnader och trädgårdar.Överstemarskalk.Bronsmedalj slagen av sonen greve Karl Gustaf.Tillhör Akademien för de fria konsterna,och användes som belöningsmedalj. Graverad av J C Hedlinger 1728. 62 mm. 01 3900.-
132   Num. Medd. XVII:1-160-1 Gustaf Cronhjelm 1731 Gustaf Cronhjelm 1664-1737. Greve. Landshövding i Västerås län. Kanslär, först för universitetet i Lund, sedan i Uppsala. Bronsmedalj, slagen av Rikets Ständer såsom ett erkännande av de stora förtjänster inlagt vid utarbetandet av den nya allmäna svenska lagen , 1734 års lag kallad. Graverad av Johan Carl Hedlinger. 64,3 mm. 112,98 gr. 01 4500.-
133   Hild. II sid 548 Fredrik I 1734 "Titelmedaljen" i brons, till Hedlingers regentlängd, graverad av Hedlinger själv. 15,65 gr. 33,3 mm. Praktexemplar! 0 3500.-
134   NM XVII:I:170-1 Erik Benzelius d.y. 1737 Erik Benzelius (d.y.) 1675-1743. Föreståndare för myntkabinettet och bibliotikarie vid universitet i Uppsala. Professor i teologi. Ärkebiskop av Uppsala 1700-1709. Vacker bronsmedalj, slagen av Benzelius själv, graverad av J. C. Hedlinger. Skadade stampar. I övrigt toppkvalité. 01á0 4500.-
135   NM XVII:I:183-3 Karl Hårleman 1737 Karl Hårleman 1700-1753. Friherre. Överintendent över Kungl. Maj:ts slott och trädgårdar. Bronsmedalj, graverad och slagen 1737 av J. C. Hedlinger. 43,06 gr. 43,1mm. 1+á01 3500.-
136   Hild. 22 Ulrika Eleonora d.y. 1742 Drottning Ulrika Eleonora den yngres minne. Bronsmedalj, graverad av C Enhörning 1787 för dennes svenska konungalängd. Senare prägling. 01+ 500.-
137   GH 119 Christina Sofia Rålamb 1747 Christina Sofia Rålamb, född Sack, (1723-1781), gift med Claes Gustaf Rålamb (1705-1765). Friherrinna. Spelpenning i silver, graverad av Daniel Fehrman vid bröllopet 1747. Mycket sällsynt. 1+ 3500.-
138   Hild. 13 Adolf Fredrik 1747 Silvermedalj, graverad av D. Fehrman. ”Thronföljaren blifver Kongl. Vetenskaps Akademiens beskyddare den 17 Mars 1747.” Ex Samling Bonde på Ericsberg. 33 mm, 9.49 g. Litet plantsfel till höger om skölden på åtsidan. 1+ 1700.-
139   Hild. 15 Adolf Fredrik 1748 Bronsmedalj, graverad av D. Fehrman, bekostad av Riksrådet Greve Carl Gustaf Tessin, och lämnades till Adolf fredrik nyårsdagen 1750, till minne av "tronföljaren inrättar på egen bekostnad en kadettskola i Stockholm för unga adelsmän 1748". 12,47 gr. 32,3 mm. 1++ 850.-
140   Hild. 68 Fredrik I 1748 Konungen stiftar Serafimerorden den 23 februari 1748,varefter första dubbningen skedde samma år på konungens 73:dje födelsedag,som förklarades vara denna ordens instiktelsedag.Silvermedalj,graverad av Daniel Fehrman. Hild. 68. Ex Samling Crona nr 605 (3,60 hfl.) 1937. 31 mm. 01+ 3500.-
141   Hild. 70 Fredrik I 1748 Konungen instiftar Svärdsorden den 23 februari 1748 varefter första dubbningen skedde samma år på Konungens 73:dje födelsedag, som förklarades vara denna ordens instiftelsedag. Silvermedalj, graverad av Daniel Fehrman. Ex Samling Crona 1937 nr 606 (1,25 hfl.). 31 mm. Svag mitt på frånsidan. 01)(1+ 3500.-
142   NM XVII:I:184-7 Carl Hårleman 1750 Karl Hårleman 1700-1753. Friherre. Överintendent över Kungl. Maj:ts slott och trädgårdar. Sällsynt bronsmedalj, graverad och slagen av K. J. Wikman.7,62 gr. 27 mm. 01á0 2300.-
143   Hild. 80 Fredrik I 1751 Konung Fredrik I:s minne.Bronsmedalj,graverad av C Enhörning 1787 för dennes svenska konungalängd.5,60 gr.24 mm.Senare prägling. 01á0 300.-
144   NM XVII:I:193-1 Fredric Gyllenborg 1755 Fredric Gyllenborg 1698-1759. Greve. Spelpenning i bronserat tenn, graverad av K. J. Wikman. Slagen 1755. GH -. NM XVII:1-193-1. 1+á01 750.-
145   NM XVII:1:209-1 Klas Grill 1759 1705-1767. Grosshandlare i Stockholm. Vald 1753 till en av Ostindiska kompaniets direktörer. Silvermedalj, graverad av Daniel Fehrman, slagen av Vetenskapsakademien. 33 mm. 13,67 gr. 01 2300.-
146   NM XVII:2-1 Elisabet Hamilton 1760 1734-1801. Född Jennings. Spelpenning i silver, graverad i Stralsund på 1760-talet av G. Ljungberger. Stenbocken är tagen från grevliga ätten i Hamiltons vapen och gripen från Jenningska vapnets hjälmprydnad. Ex Bonde på Ericsberg. 33 mm, 14,87 gr. 01+ Såld
147   NM XVII:I-207 Birgitta Kristina Sparre 1760 Birgitta Kristina Sparre 1741-1766. Dotter till generalmajoren och översteståthållaren Axel Wrede Sparre. Gift med hovintendenten, sedan rikskanslär och greve, friherre Fredrik Sparre. Sällsynt spelpenning i silver, graverad av Daniel Fehrman, slagen av K.G. Tessin 1760. Åttakantig, 28,5 mm hög. 8,64 gr. 01 5200.-
148   NM XVII:1:178-1 Fredrik Sparre 1762 1723-1747.Född i Karlskrona.Hovintendent.Bronsmedalj, slagen av Vetenskapsakademien 1762,graverad av Daniel Fehrman. 14,9 gr.34 mm. 01á0 850.-
149   NM XVII:2-55 Fredrika Eleonora Falkenberg 1762 1741-1820. Dotter till greve Gustaf Leonard Stenbock. Hovfröken hos drottning Lovisa Ulrika. Gift 1762 med friherre Henrik Falkenberg. Änka 1777. Spelpenning i silver, enligt uppgift graverad i Italien, slagen av riksrådet friherre Karl Fredrik Scheffer. Mycket sällsynt. Ex Bonde på Ericsberg. Höjd 33 mm, 14,27 gr. 1á1+ 6500.-
150   Hild. 59 Adolf Fredrik 1767 Belöningsmedalj i silver, med band, graverad av G. Liungberger för Stockholms stads Brandförsäkrings kontor. Detta exemplar utdelat 1930. 32 mm, 23.55 g. 01+ 2000.-
151   Hild. 59 Adolf Fredrik 1767 Stockholms stads Brandförsäkrings kontor. Belöningsmedalj i silver, graverad av G. Ljungberger under hans tid i Rom. Detta ex präglat 1930. 32 mm. 01 2000.-
152   NM XVII:1:210-4 Klas Grill 1767 1705-1767. Grosshandlare i Stockholm. Vald 1753 till en av Ostindiska kompaniets direktörer. Silvermedalj, graverad av K. G. Fehrman, slagen med anledning av Grills död. Mindre plantsfel åtsidan kl 12. 12,06 gr. 35,5 mm. 1+á01 1500.-
153   NM XVII:I:218-1 J. A. Lantingshausen 1770 1699-1769.Född i Reval. Kommenderande general och chef i Pommern. Silvermedalj, slagen 1770 av Stockholms magistrat. Av G Ljungberger. Boström sid 43-1. 52 mm. 67,2 gr. 01+ Såld
154   Hild. 52 Adolf Fredrik 1771 Adolf Fredriks minne. Silvermedalj,graverad 1787 av C Enhörning för dennes regentlängd. 24 mm. 1++550 550.-
155   Hy I:297:2 Carl Fredrik Scheffer 1777 Scheffer, Carl Fredrik (1715-1786). Diplomat, riksråd. Bronsmedalj, graverad av G. Ljungberger 1777 för Patriotiska sällskapet. 85,65 g. 56 mm. 01 2800.-
156   NM XVII:I:285-1 Henrik af Trolle 1780 Henrik af Trolle 1730-1784. Generalamiral. Silvermedalj, slagen av Svenska Amiralitetet ”på föranstaltande och bekostnad” av Trolles vän och efterträdare, greve Karl August Ehrensvärd, att utdelas vid en minnesfest i Karlskrona den 30 december 1784 till officerare. Årtalet 1780 avser det år Trolle blev utnämnd till generalamiral. 27,8 mm. 16,63 gr. Kvalitén är bättre än genomsnittet. 1+á01 Såld
157   NM XVII:1-315 Gustav Adolf Sparre 1784 1746-1794. Greve, stor konstälskare och samlare, död på Kulla Gunnarstorp. Spelpenning i silver, graverad i Köpenhamn av Carl Enhörning (?), slagen 1784. NM XVII:1-315. Mycket sällsynt. Höjd 33 mm, 17,89 gr 1á1+ 4000.-
158   NM XVII:1-322 Johan Wilhelm Sprengporten 1786 Spelpenning i silver, graverad i Köpenhamn av Carl Enhörning. Sprengporten var född 1720 under föräldrarnas fångenskap i Tobolsk i Sibirien. Friherre. General. Död 1795. Ex Bonde på Ericsberg. 28 mm hög, 9,02 gr. 01 4500.-
159   Hild. 113 Gustav III 1788 Silvermedalj, graverad av C. G. Fehrman, att utdelas bland ledamöterna i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, vid dess sammankomster. detta ex är nypräglat (1949). 18,28 gr. 34 mm. 01á0 550.-
160   Hild. 68 Gustav III 1788 Medalj, graverad av Carl Enhörning 1793 till minnet av ”Svenska flottan, under Hertig Carls befäl, vinner en lysande seger öfver den Ryska vid Hogland i Finska viken den 17 juli 1788”. Ex Prins Valdemars samling. Avslag i försilvrat bly? 11,61 gr. 28,6 mm. 1á1+ 600.-
161   Hild. 74 Gustav III 1789 Bronsmedalj, graverad av Carl Enhörning. Slagen enligt Borgareståndets beslut 1789. 57 mm. Svag bläckskrift å randen samt ovanför "STATORI" å frånsidan. 01 1700.-
162   Hild. 113 Gustav III 1792 "Jetton att utdelas bland ledamöterna vid Akademiens sammankomster. graverad av C.G. Fehrman. Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. 32 mm, 19.2 g. Hild. 113. Detta ex präglat 1965. spgl 01á0 950.-
163   Hild. 114 Gustav III 1792 Silvermedalj, graverad av C. G. Fehrman, att utdelas vid Akademiens sammankomster. 33 mm. 13,10 gr. 01+ 2100.-
164   Hild. 99 Gustav III 1792 Silvermedalj, graverad av Carl Enhörning 1792 för hans regentlängd, till konungens minne. 25 mm, 6.95 g. 1 350.-
165   Hild. 99 Gustav III 1792 Bronsmedalj, graverad av Carl Enhörning 1792 för dennes svenska regentlängd. 27 mm, 7.79 g. Ett något större exemplar, vilket indikerar på att det är en senare prägling. Icke förty, ett mycket vackert exemplar. 01+ 700.-
166   Hild. 110 Gustav III 1794 Svenska akademien. Silvermedalj,graverad 1794 av C G Fehrman. 33,5 mm. Detta exemplar präglat 1925. 20,78 gr. 1+á01 350.-
167   NM XVII:2-14 G F Gyllenborg 1808 1731-1808.Greve.Kansliråd.Silvermedalj slagen av C Enhörning 1808,kort före Gyllenborgs död.Det skall ha varit Enhörnings mening att utge liknande minnespenningar över samtliga Svenska akademiens ledamöter,men tanken blev aldrig förverkligad,endast denna och en över Nils Rosén von Rosenstein (död 1824) har utkommit.16,1 gr,34 mm. 1+á01 950.-
168   Hild. 77 a Carl XIV Johan 1813 "Kongl. Landtbruks Akademien. Jetong i silver,att utdelas till Akademiens ledamöter. Graverad av Ludvig Persson Lundgren. 12,53 gr. 30,5 mm. Plantsfel frånsidan. 1+á01 450.-
169   Hild. 77 a Carl XIV Johan 1813 "Kongl. Landtbruks Akademien. Jetong i silver,att utdelas till Akademiens ledamöter. Graverad av Ludvig Persson Lundgren. 12,51 gr. 30,5 mm. 01+ 500.-
170   Hild. 77 a. Carl XIV Johan 1813 "Kongl. Landtbruks Akademien. Jetong i silver,att utdelas till Akademiens ledamöter. Graverad av Ludvig Persson Lundgren. 12,64 gr. 30,2 mm. 01 500.-
171   Hild. 77 a. Carl XIV Johan 1813 "Kongl. Landtbruks Akademien. Jetong i silver,att utdelas till Akademiens ledamöter. Graverad av Ludvig Persson Lundgren. 12,53 gr. 30,2 mm. Praktexemplar. 01á0 900.-
172   Hild. 37 Carl XIII 1814 Silvermedalj, graverad av C. Enhörning. Började präglas 1814 att utdelas till så kallade qvartalsledamöter i Kungl. Musikaliska Akademiens sammanträden. Upphörde att för detta ändamål begagnas 1856. 31 mm, 12,75. 01 1800.-
173   Hild. - Carl XIV Johan 1818 Carl XIV Johan. ”GÅVOPLAKETT”, gjutjärn, Finspångs bruk, 1800-tal, Föreställande Carl XIV Johan som Romersk fältherre, inom lagerkrans, med texten "Carolus XIV Iohannes Rex Sveciae et Norvegiae.". 98 mm. 01 2500.-
174   Hild. 126 Carl XIV Johan 1818 Minnespenning i silver, ”att kastas ut bland folket på stadens torg och platser”. Graverad av Middelthun på Kongsberg. 30 mm. 10,96 gr. Ett ovanligt snyggt exemplar! 01+ 7000.-
175   Hild. 23 Carl XIV Johan 1818 Bronsmedalj, graverad av Carl Enhörning, konungens uppstigande på Sveriges och Norges troner 1818. 34 mm, 16.22 g. 01á0 1100.-
176   Hild. 80 Carl XIV Johan 1818 För befrämjad vaccination. Silvermedalj, graverad av M. Frumerie (1775-1853). 38.5 mm. 1+á01 2900.-
177   NM XVII:II-43 Anna Maria Lenngren 1818 Född Malmstedt 1754-1817. Skaldinna. Silvermedalj, slagen 1818 av Svenska Akademien. Graverad av Gustav Adolf Enegren. 12,83 gr. 30,9 mm. 1+ 500.-
178   Jarlén 824 Carl XIV Johan 1830 Carl XIV Johan. Silverkorset, (mer korrekt "Patriotiska Sällskapets belöningspenning för qvinspersoner", utdelat till Brita Josefsdotter. Denna utmärkelse delades ut mellan 1830 och 1859. Jarlén 824. Höjd 50 mm. Sällsynt. 1+á01 2500.-
179   Hild. 244 Gustav II Adolf 1832 Bronsmedalj, graverad av C.M. Mellgren. Till Konungens minne. 1832. 40 mm, 34.56 g. 01 500.-
180   Hild. 40 a Gustav IV Adolf 1834 Gustav IV Adolf. ”Kongl. Krigs Akademien på Carlberg”. ”Belöningspenning”, utdelad till ”Fändrik, Cadett-Corporalen G. F. Arnell 1834”. Började präglas 1793, och användes till utdelning från 1804. 1+á01 950.-
181   Hild. 8 Kronprins Oscar 1835 "Kongl. Akademiens för de Fria Konsterna hundra års fest 1835". Silvermedalj, graverad av M. Frumerie. Slagen av Fria Konsternas Akademie 1837. 54,2 gr. 75,17 gr. Senare präglad. 01 1400.-
182   NM XVII:2:112-2 Per von Afzelius 1835 1760-1843.Född i Västergötland.Generalinspektör för arméns medicinalvård.Professor i praktisk och teoretisk medicin vid Uppsala universitet.Sällsynt bronsmedalj, graverad av L P Lundgren 1835,slagen av Svenska Läkaresällskapet då Afzelius vid promotion i Uppsala blev jubeldoktor. 66,8 gr.49 mm. 01+ 2250.-
183   NM XVII:2:151-1 Johan Peter Lefrén 1839 1784-1862.General inom infanteriet.Bronsmedalj, slagen 1839 av personal vid Krigsakademien på Karlberg.Graverad av L.P. Lundgren.43,4 gr.43 mm.Liten fläck å frånsidan. 1+á01 400.-
184   Hild. 29 Oscar I 1844 Bronsmedalj "För medborgerlig förtjänst", tolfte storleken. Graverad av L. P. Lundgren. 43 mm. 41 gr. 01á0 850.-
185   Hild. 75 Oscar I 1845 Svenska Trädgårdsföreningen. Silvermedalj, som började präglas 1845, att utdelas till personer, som "gjort sig väl förtjenta af trädgårdskonstens befrämjande i vårt land". Graverad av P. H. Lundgren. Detta ex tilldelat O Christian Lovén 1835-1904). 30,71 gr. 40,8 mm. 1+á01 Såld
186   NM XVII:I:73-3 O W von Königsmarck 1845 Bronsmedalj, graverad av M. Frumerie, över Otto Wilhelm von Königsmarck 1639-1688. Greve. Fältmarskalk. Generalguvernör över Pommern, Rügen och Wismar.Slagen 1845 av Svenska akademien. 30,2 mm. 11,93 gr. 01+ 900.-
187   Hild. 15 Oscar I 1847 Jernkontorets hundra års fest den 29 December 1847. Bronsmedalj, graverad av P. H. Lundgren. Slagen av Svenska Bruks Societeten. 56 mm. 85,62 gr. 01+ 1400.-
188   Hild. 15 Oscar I 1847 Jernkontorets hundra års fest den 29 December 1847. Bronsmedalj, graverad av P. H. Lundgren. Slagen av Svenska Bruks Societeten. 56 mm. 81,57 gr. 01+ 1500.-
189   Hild. 3 Carl XV 1850 Silvermedalj, graverad av P.H. Lundgren, kronprinsens förmälning med Vilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisa av Nederländerna i Stockholm den 19 juni 1850. 42 mm, 38.24 g. En mycket vacker medalj! 01á0 4500.-
190   Hild. 79 Oscar I 1851 Stockholms stads Hantverksförenings belöningsmedalj i silver,graverad 1851 av Lea Ahlborn.Detta exemplar tilldelat A A Hökenberg 1891.13 gr.31 mm. 01+ 350.-
191   Num. Medd. XVII:2-126-1 a Johan Mazér 1852 Johan Mazér 1790-1847 Grosshandlare. Ledamot av Musikaliska Akademien. Silvermedalj, graverad av P Lundgren. Har använts som ”belöningspenning”. 31,5 mm. 12,7 gr. Toppexemplar! 0 750.-
192   Hild. - Carl XV 1860 "Kongl. Patriotiska Sällskapet". Belöningsmedalj i silver, utdelad till Hans Persson "För långvarig och trogen tjenst". 41 mm. 39,34 gr. 1+á01 850.-
193   Hild. 67 Carl XV 1860 Kungliga Patriotiska Sällskapet. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Tilldelad Cathar Svensson (1819-1886). 41 mm. 1+á01 1500.-
194   Hild. 98 Carl XV 1860 Malmö Industriförening. Silvermedalj, graverad av Lea Ahlborn 1861 (sic!) att utdelas som belöningsmedaljer ”till handtverkslärlingar och fabriksarbetare som uppmuntran…”. 12,74 gr. 30,6 mm. Mörk patina. 01 500.-
195   Hild. 98 Carl XV 1861 Malmö Industriförenings belöningsmedalj i förgyllt silver (?),graverad 1861 av Lea Ahlborn.13,8 gr.31 mm. Ovanlig. 01 650.-
196   Hild. 79 Carl XV 1865 Belöningsmedalj i silver, utdelad av Kalmar läns södra hushållningssällskap. Modellerad av C.G. Qvarnström och Graverad av Lea Ahlborn, efter C. G. Qvarnströms modell. . Började präglas 1865. Detta ex präglat något senare. 63,59 gr. 50,2 mm. 01+ 650.-
197   Hild. 2 Oscar (II) 1866 Oscar (II).Hertigen som ordförande i Kongl. centralkommitén för allmäna Industri- och Konstutställningen i Stockholm 1866. Denna konstutställning avsåg endast konstnärer från Sverige, Norge,Danmark och Finland.Bronsmedalj,graverad av Lea Ahlborn. 44 mm.37,7 mm.Sällsynt. 1+á01 500.-
198   Hild. 108 Carl XV 1868 Stockholms Stads Frivilliga Skarpskytte-förening. Bronsmedalj, åtsidan graverad av Lea Ahlborn, frånsidan av A. Lindberg, att utdelas som belöning för "uppnådda olika höga points vid målskjutning". 31 mm. 12,57 gr. På randen läser man "S.G. Forslind 35 points 1874". 1+ 550.-
199   Hild. 20 Carl XV 1868 Lunds Universitets tvåhundraårsfest, firad den 27-29 maj 1868. Silvermedalj, graverad av J. E. Ericsson, och präglad hos Juveleraren V. Christesen i Köpenhamn. 67,2 mm. 85,89 gr. 1+ 1900.-
200   Hild. 81 Carl XV 1869 Elfsborgs Läns Kongl. Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad 1869 av Lea Ahlborn. Tilldelad Borås Tricot Fabrik 1870. 55,3 gr. 51 mm. 1+ 550.-
201   Hild. 81 Carl XV 1869 Elfsborgs Läns Kongl. Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad 1869 av Lea Ahlborn. Tilldelad Borås Tricot Fabrik 1872. 55,55 gr. 51 mm. Liten påbörjad perforering upptill på frånsidan. 1++ 750.-
202   Hild. 66 Carl XV 1870 Belöningsmedalj i silver, utdelad av ”Kongl. Patriotiska sällskapet” , graverad av Lea Ahlborn, ” för långvarig och trogen tjänst”. Jarlén 830. 39,7 mm. Fin patina. 1+á01 1150.-
203   Hild. 48 Oscar (II) 1871 Silvermedalj, graverad av Lea Ahlborn, började präglas 1871, att användas som prisbelöning vid ”Kongl. Första Lif Grenadier Regementes officerkorps skjutövningar”. Detta ex utdelat till löjtnant von Hofsten 1907. 31 mm. 14,54 gr. 1+ 500.-
204   Hild. 102 Carl XV 1872 Carl XV. ”BELÖNINGS MEDAILLE AF SVENSKA JÄGARE FÖRBUNDET ..1830”. Bronsmedalj, graverad av Gust. Råström under Lea Ahlborns tid. 33,8 mm. 15,94 gr. 01 750 kr 01 750.-
205   Hild. 24 Carl XV 1872 Konungens död.Bronsmedalj,graverad av Lea Ahlborn.Slagen av Svenska Frimurare orden,vars stormästare kronprinsen var.68,8 gr.56 mm. 01á0 900.-
206   Hild. 27 Carl XV 1873 Bronsmedalj, graverad 1873 av R. Michaux i Brüssel, där medaljen präglades för mynthandlaren i Göteborg Harald Selling. Ex D. Holmbergs mynthandel 1940 (pris 2,50 kr). 12,35 gr. 31,9 mm. 0 750.-
207   Hyckert 1 Oscar II 1873 Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg 1879, med anledning av Svenska Numismatiska föreningens stiftande 1873. SNF smärre skrifter 8 nr 1. 30,9 mm. 12,42 gr. 01á0 1500.-
208   Hild. 11 Oscar II 1875 Sveriges deltagande i Industri utställningen i Bogotá i Columbia 1875. Belöningsmedalj i försilvrad brons, graverad av Ant. Salmson. Mycket sällsynt. 37,44 gr. 44 mm. 01á0 4500.-
209   Hild. 22 var Oscar II 1876 Belöningsmedalj i guld ”För nit och redlighet i rikets tjänst” tilldelad musikdirektören August Reinhold Nylander (1819-1902) vid Norra Skånska Inf. Regementet. Med stjärna i stället för rosett på frånsidan. Mycket sällsynt. 31,1 gr. 30 mm. 01 25000.-
210   Hy. 118 Oscar II 1876 Kungliga Patriotiska sällskapet. Belöningsmedalj i silver, ”FÖR TROHET OCH FLIT”, graverad av Lea Ahlborn, i toppkvalité. I originaletui. 33,6 mm. 20,17 gr (inkl. band). 01á0 800.-
211   Hy. 120 Oscar II 1876 Kungliga Patriotiska sällskapet. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn, i toppkvalité. I originalask. 35,8 mm. 20,78 gr (inkl. band). 01á0 900.-
212   Hy. 129 var Oscar II 1876 Oscar II. Vesterbottens läns kungliga Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad (troligen) av Lea Ahlborn. Började präglas 1876. 18,07 gr. 32,4 mm. Lätt rengjord. 1+á01 450.-
213   Hy. 172 Oscar II 1876 Skånska Trädgårds Utställningen 1884. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Hy. 172. 57,7 mm. 88,03 gr. 01 950.-
214   Hy. 196 Oscar II 1876 Officerarnas Målskjutnings-Förbund i Stockholm. Prismedalj i brons,graverad ca 1876 av Lea Ahlborn. 14,6 gr.31,5 mm. 01 300.-
215   NM XVI:II:117-2. Esias Tegnér 1876 1782-1846. Skald. Bronsmedalj, slagen 1876 av Ernst Hugo Ekvall. 37,2 mm. 20,13 gr. 01á0 450.-
216   Hy. 133 var. Oscar II 1877 "Vermlands läns Kongl. Hushållnings Sällskap". Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. 38,7 mm. 27,3 gr. Anilinskrift på frånsidan. 01 600.-
217   Hild. 58 Oscar II 1878 Kongl. Vetenskaps och Vitterhets Samhället i Göteborg. Prismedalj, detta exemplar i brons, präglad 1866 av J. E. Ericsson. 36,1 mm. 20,86 gr. 01+ 400.-
218   Hy. 144 Oscar II 1878 Vestra Sveriges Hushållnings Sällskap. Belöningsmedalj i silver, att utdelas i samband med "Vestra Sveriges Landtbruksmöte i Borås. Graverad av Lea Ahlborn. 39 mm. 25,76 gr. 01á0)(01 950.-
219   Göteborgs Roddklubb Oscar II 1880 Prismedalj i silver, graverad av A. Lindberg. Roddklubben i dess nuvarande form, bildades 1880 och redan detta år hade över 300 medlemmar. Bland dessa finner man namn som Bildt, Bratt, Dickson, Ekman, Gyllenhammar, Leffler, Pripp, Reuter, Röhss, Seaton, Stäck, Waerner, Wijk m fl. Klubbens första båthus låg på Hisingen vid Kvillebäcken. Detta ex utdelat 1922. 33,4 mm. 23,51 gr inkl. band. 01á0 450.-
220   Göteborgs Roddklubb Oscar II 1880 Samtida prismedalj i silver, graverad av A. Lindberg. Roddklubben i dess nuvarande form, bildades 1880 och redan detta år hade över 300 medlemmar. Bland dessa finner man namn som Bildt, Bratt, Dickson, Ekman, Gyllenhammar, Leffler, Pripp, Reuter, Röhss, Seaton, Stäck, Waerner, Wijk m fl. Klubbens första båthus låg på Hisingen vid Kvillebäcken. 17,76 gr. 33,9 mm. 01 600.-
221   Hy. 162 var. Oscar II 1880 Christianstads läns kungl. Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Hy. 162 variant. I originaletui. 63,21 gr. 51 mm. Svaga repor i frånsidans mitt. 1+á01 550.-
222   NM XVII:II:250-2 Adolf Erik Nordenskiöld 1880 Adolf Erik Nordenskiöld 1832-1901. Friherre. Polarfarare. Upptäcktsresande. Hans främsta mål var att finna nordostpassagen, vilket han gjorde under Vegaexpeditionen 1878-1880. Sällsynt bronsmedalj, modellerad av W. Runeberg, efter J. Ahrenbergs förslag, och graverad av C. Hahn i Helsingfors. Slagen av Finska Vetenskapsakademien i Helsingfors. 73,81 gr. 59,1 mm. 01 2800.-
223   NM XVII:II:255-1 Polar 1880 Nils Adolf Erik Nordenskiöld och Adolf Arnold Louis Palander af Vega. Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, slagen av Vetenskapsakademien. 47,5 mm. 57,31 gr. 01+ 2000.-
224   Hy. 2 Kronprins Gustav (V) 1881 Silvermedalj, graverad av A. Lindberg, slagen av Kammarherre Magnus Lagerberg och av honom överlämnad till fursteparet under bröllopsfesten i Karlsruhe 20 september 1881. 12,3 gr. 31 mm. Vacker patina. 1+á01)(01+ 1100.-
225   Hy. 39 Oscar II 1881 Industriutställningen i Malmö den 18 juli-4 september 1881. Silvermedalj, som utdelades till prisbelöning. I praktskick. 50 mm. 68,35 gr. 01á0 3500.-
226   Hyckert 4 Gustav (V) 1881 Gustaf (Gustav V):s förmälning med Sophia Maria Victoria av Baden i Karlsruhe den 20 september 1881. Bronsmedalj, graverad och slagen av Lea Ahlborn. 34,64 gr. 44,1 mm. 01á0 750.-
227   Hy. 50 Oscar II 1882 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, till minnet av konung Oscar II:s och drottnings Sophias silverbröllop den 6 juni 1882. Slagen av Coldinuorden. 153,4 gr. 70 mm. 1+á01 1500.-
228   Hy. 50 Oscar II 1882 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, till minnet av konung Oscar II:s och drottnings Sophias silverbröllop den 6 juni 1882. Slagen av Coldinuorden. 155,39 gr. 70 mm. 01 2000.-
229   Hy. 51 Oscar II 1882 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, till minnet av konung Oscar II:s och drottnings Sophias silverbröllop den 6 juni 1882. Slagen av Svenska Segelsällskapet, vilket stiftades av kronsprins Oscar, sedemera Oscar I 1832. Hy. 51. 68 mm. 153,36 gr. 01 1950.-
230   Hy. 51 Oscar II 1882 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, till minnet av konung Oscar II:s och drottnings Sophias silverbröllop den 6 juni 1882. Slagen av Svenska Segelsällskapet, vilket stiftades av kronsprins Oscar, sedemera Oscar I. 1832. 69 mm. 155,31 gr. 01+ 2200.-
231   Hy. 54 Oscar II 1882 Allmänna Norrländska Industri- och Lantbruksutställningen 1882 i Sundsvall. Prisbelöningsmedalj i silver i yppersta skick. Graverad av Lea Ahlborn. Hy. 54. I originaletui. 62,64 gr. 51 mm. 01á0 1500.-
232   Landi Oscar II 1882 Allmäna Brandförsäkringsverkets minnesmedalj i brons, graverad 1882 av A Lindberg. Ovanligt porträtt! 85 gr.56,5 mm. 01+ 1100.-
233   Hy. 59 Oscar II 1883 Sparbankens i Lund femtioårsfest, firad den 4 maj 1883. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Slagen av Sparbankens direktion. I yppersta kvalité, med inslag av spegelglans. 43 mm. 38,4 gr. 01á0 3500.-
234   Hy. 63 Oscar II 1883 Tennmedalj. ”Minne af Landtbruks och Industriutställningen i Landskrona 1883”. Graverad av E. H. Ekvall. Sällsynt. 28,61 gr. 41,4 mm. 01+ 650.-
235   Hy. 159 Oscar II 1884 Hallands Läns Kongl. Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Började präglas 1884. 15,49 gr. 31 mm. 01 650.-
236   Hy. 159 variant Oscar II 1884 Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn, att utdelas till hästuppfödare. Sällsynt. 31 mm. 15,17 gr. 01á0 750.-
237   NM XVII:II:204-1 J W Wallander 1886 Josef Wilhelm Wallander 1821-1888. Kunglig hovmålare. Professor vid Akad. För de fria konsterna. Silvermedalj, slagen 1886 av Wallander själv att utdelas till vänner och elever med anledning av hans avgång från lärarebefattningen vid Akademien. 29,7 mm. 9,08 gr. Sällsynt! 01 850.-
238   Hy. 163 var. Oscar II 1887 Södermanlands läns kungliga hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad av A Lindberg 1887. Hy. 163 var. 31 mm. 14,78 gr 01 350.-
239   NM XVII:2:211-7 John Ericsson 1887 1803-1889.Konstruerade i USA bl.a. örlogsfartyget "Princeton" och därefter pansarbåten "Monitor" ,segraren över pansarkollossen "Merrimac".Bronsmedalj graverad och slagen hos Sporrong & Co.Av H. Rydén.38,3 gr.45,5 mm. 1+á01 475.-
240   Hy. 155 Oscar II 1888 Belöningsmedalj i silver, utdelad av Jämtlands Läns Hushållningssällskap. Medaljen, som började präglas 1888, var graverad av Lea Ahlborn. Toppskick med en mycket vacker patina. Medföljande etui i mycket gott skick. 26,54 gr. 40 mm. 01á0 1500.-
241   Hy. 155 Oscar II 1888 Belöningsmedalj i silver, utdelad av Jämtlands Läns Hushållningssällskap. Medaljen, som började präglas 1888, var graverad av Lea Ahlborn. Toppskick med en mycket vacker patina. Medföljande etui i mycket gott skick. 26,54 gr. 40 mm. spegelglans 01á0 1800.-
242   Hy. 206 Oscar II 1888 Silvermedalj, graverad av Lea Ahlborn, att utdelas som prismedalj. Skytteförbundet, vars medlemmar måste tillhöra Stockholms Frivilliga Skarpskytteförening, bildades 1877. Denna medalj började präglas 1888. 16,63 gr. 34,5 mm. 1+á01 550.-
243   NM XVII:2:258-3 Charles Dickson 1888 1814-1902.Göta Provinciallogens hundraårsfest. Bronsmedalj,graverad av A Lindberg.Slagen av Charles Dickson,vilken avträdde från provinsialmästareämbetet, vilket han innehaft i nära 30 år.80,6 gr.56 mm. 01 850.-
244   Hy. - Oscar II 1890 . Industriutställningen i Helsingborg 1890. Minnesmedalj i brons, graverad av Lea Ahlborn. I originaletui med guldtryck. 57,9 mm. 82,13 gr. 01á0 850.-
245   Hy. 158)(128 variant Oscar II 1890 Oscar II. Belöningsmedalj, graverad av A. Lindberg, slagen av Stockholms läns Kungliga Hushållningssällskap. Detta ex präglat 1929. 28,6 gr. 39 mm. +á01 400.-
246   NM XVII:2-243 Claes Gartz 1893 Numismatiker.Subskriptionsmedalj,slagen av A.F. Westerlund.45 mm.46 gr. 01á0 450.-
247   NM XVII:2-323 Gustaf Oscar Peyron 1895 1828-1915.General.Bronsmedalj,graverad av A Lindberg 1895,slagen av Första arméfördelningen till minne av Peyrons 50 års officerstjänst.58,6 gr.49 mm. 01 400.-
248   NM XVII:II-244 Anton Niklas Sunberg 1895 Anton Niklas Sundberg 1818-1900. Ärkebiskop. Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg, slagen 1895 av Uppsala universitet då Sundberg varit prokansler i 25 år. 01 500.-
249   Hy. - Oscar II 1896 Adertonde allm. Svenska Lantbruksmötet i Malmö 1896.Stor belöningsmedalj i brons,graverad av A Lindberg.56 mm.75,8 gr.Lätt rengjord. 1+ 450.-
250   A Oscar II 1897 25-årigt regeringsjubileum 1897.Försilvrad bronsmedalj, graverad av A Lindberg.29,2 gr.39 mm. 01 325.-
251   Hy. - Oscar II 1897 Oscar II. Till minne av Konungens 25-års jubileum som regent. Minnesmedalj i förgylld brons. 18,44 gr. 33,1 mm. 01+ 400.-
252   Hy. 115 c var Oscar II 1897 Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn, ”För hästafvelns främjande”. Hyckert 115 c variant. Ett vackert exemplar. 43 mm. 38,27 gr. 01+ 750.-
253   Osignerad Oscar II 1897 25-årigt regeringsjubileum 1897.Förgylld mässingsmedalj, Osignerad.18 gr.33,5 mm. 01á0 450.-
254   SFOM 30 Oscar II 1897 Konung Oscar II:s 25 års regeringsjubileum den 18 sept. 1897. Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg, och präglad för Sv. Frim. Orden med anledning av jubileet. 58 mm. 91,58 gr. 1+á01 950.-
255   Utställningen i Stockholm Oscar II 1897 Minnesmedalj i brons, graverad av Aug. Högel till minne av Allmäna Konst- och Industriutställningen i Stockholm. 13,66 gr. 33,5 mm. 01á0 300.-
256   Hy. 159 Oscar II 1898 Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn, ”2:dra PRISBELÖNING ÅT J. O. Åkesson Östra Ljungby för slangspruta”. Detta ex delades ut i samband med Hallands läns Lantbruksmöte i Halmstad 1898. I originaletui. 12,56 gr. 30,7 mm. Denna medalj började präglas 1884. 01 500.-
257   NM XVII:2-274 Patric Oscar Reuterswärd 1900 1820-1907.Född på Ribbingshof,Östergötland.Hovmarskalk. Bruksägare.Bronsmedalj,slagen 1900 av 1:sta kammarledamöter då Reuterswärd fyllde 80 år.Graverad av A Lindberg.99,8 gr.60 mm. 01+ 550.-
258   SFOM 31 Oscar II 1900 S:t Andreaslogen Nordiska Cirkeln i Stockholm 100 år den 28 febr. 1900. Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg. 58 mm. 78,96 gr. 1+á01 650.-
259   Hy. - Oscar II 1901 Silvermedalj, graverad av A. Lindberg, i samband med Industri- och Slöjdutställningen i Gävle 1901. 45 mm. 45,67 gr. 01 750.-
260   Hy. - Oscar II 1901 Silvermedalj, graverad av A Lindberg, utdelad av Industri- och Slöjdutställningen i Gävle 1901 till Jämtlands läns Hushållningssällskap.. I originaletui. 45,68 gr. 45 mm. Ovanlig. 1+á01 800.-
261   A. Lindberg Kronprins Gustav Adolf 1903 Industri- och Slöjdutställningen i Helsingborg 1903. Belöningsmedalj i brons, graverad av A. Lindberg, tilldelad Sulitelma AB. 45 mm. 42,99 gr. 1+ 350.-
262   Hild. (Carl XV) 87 Oscar II 1903 Skånska Hushållsföreningen. Belöningsmedalj i silver, graverad 1861 av Harald Conradsen i Köpenhamn, utdelad i samband med Helsingborgs Industri- och slöjdutställning 1903. 31,13 gr. 40,1 mm. 01 550.-
263   Hy. - Oscar II 1904 Gotlands Läns Hushållningssällskap. 2:a pris i silver, utdelad i samband med ”Landtbruksmötet och Industriutställningen i Wisby 1904”, graverad av Erik Lindberg. Hy. -. I originaletui. 29,90 gr. 39 mm. 01+ 750.-
264   NM XVII:2-272 Salomon Rubenson 1904 1834-1906.Bronsmedalj,slagen av Stockholms stads tjänstemän 1904,graverad av A Lindberg. 57 gr.48 mm. 01 350.-
265   Hernqvist 300 Oscar II 1905 Jämtlands läns Lantbruksmöte och Industriutställning i Östersund 1905. Belöningsmedalj i brons. Hernqvist 300. I originaletui. 59,5 mm. 61,37 gr. 01á0 500.-
266   Landi sid. 53 Försäkringsbolag 1905 Försäkringsbolagen Skandias 50-årsjubileum 1905.Bronsmedalj,graverad av C E Hesselgren.39,8 gr.43 mm. 01 450.-
267   NM XVII:II:237-2 Polar 1905 Salomon August Andrée 1854-1897. Patentingenjör, fysiker och polarforskare. Plakett i brons, graverad av Erik Lindberg, slagen 1905 av Sv. sällskapet för Antropologi och Geografi. 53*75 mm. 86,63 gr. Liten fläck. 1+á01 2200.-
268   NM XXIV:217 Polar 1905 Nils Otto Gustaf Nordenskiöld. 1869-1928. Geolog, polarforskare. Sällsynt plakett i brons, graverad av Hugo Taglang i Wien 1905. 165,67 gr. 79,5 * 58,8 mm. 1+ 3500.-
269   Hy. - Oscar II 1906 För hästavelns främjande.Belöningsmedalj,graverad av A Lindberg ca 1906.43 mm.40,2 gr.Svag repa på halsen. 1+á01 350.-
270   Hy. - Oscar II 1906 Konst- och industriutställningen i Norrköping 1906. Belöningsmedalj i brons,utdelad till Tor Aulin,1866-1914, som var violinist,dirigent och tonsättare. Graverad av A Lindberg.47 gr.45 mm. 1+á01 650.-
271   Jarlén 835 var. Oscar II 1906 Belöningsmedalj i silver, utdelad av ”Kongl. Patriotiska sällskapet” , graverad av A. Lindberg, ”FÖR LÅNGVARIG TROGEN TJÄNST”. Ca 1906. I originaletui, med band. Ca 40 gr. 41 mm. Fin patina. 1+á01 550 kr 1+á01 550.-
272   H 22 Oscar II 1907 Belöningsmedalj i silver, utdelad av ”Kongl. Patriotiska sällskapet” , graverad av Lea Ahlborn, utdelad 31 maj 1907 till postbetjänten A. Stenborg ”FÖR NIT OCH REDLIGHET I RIKETS TJÄNST”. Utöver medaljen erhöll Stenborg 600 kr. Med band. 31 mm. 19,3 gr. 01+ 650.-
273   Hild 123 Oscar II 1907 Graverad av A Lindberg 01 100.-
274   Malmö Gustav V 1907 Gustav V. Skånska Hushållningsföreningen. Belöningsmedalj i brons. 29,56 gr. 40 mm. 01á0 350.-
275   Hy. 173 var Gustav V 1908 Skånska Trädgårdsföreningens belöningsmedalj i silver, troligtvis graverad av Lea Ahlborn, utdelad i samband med Lantbruksutställningen i Eslöv 1908.. Hyckert 173 variant (utan ”L. A."). I etui. 40 mm. 30,91 gr. 01 550.-
276   NM XVII:2-325 Försäkringsbolag 1908 Per Elis Sidenbladh.Född 1836.Direktör.Ordförande i Olycksfallsförsäkringsbolaget Fylgia.Silvermedalj,slagen av nämnda bolag,till minne av Sidenbladhs 27-åriga ledning.Graverad av E Lindberg.96,5 gr.56 mm. 01 750.-
277   Sven Kulle Gustav V 1909 Konstindustri-utställningen i Stockholm 1909. Silvermedalj, graverad av Sven Kulle. 13,71 gr. 31,8 mm. Vacker patina! 01á0 1300.-
278   Sven Kulle Gustav V 1909 Konstindustri-utställningen i Stockholm 1909. Silvermedalj, graverad av Sven Kulle. 31,31 gr. 41,1 mm. 1+á01)(01+ 800.-
279   NM Gustav V 1912 Hantverks- Industri- och Slöjdutställningen i Halmstad.Belöningsmedalj i brons,graverad av A Lindberg.41,5 gr.44 mm. 1+á01 250.-
280   NM XVII:II:337-6 Carl Reinhold Berch 1912 Carl Reinhold Berch 1706-1777. Numismatiker och ämbetsman. Silvermedalj, graverad av Erik Lindberg, slagen av Svenska Akademien 1912. 31,1 mm. 15,24 gr. Lätt rengjord. 1+ 450.-
281   NM Gustav (VI) Adolf 1913 Jubileumsutställningen i Landskrona.Belöningsmedalj i brons,graverad av Sven Kulle,1913.38,7 gr.45 mm.Svag fläck på åtsidan. 1+ 250.-
282   NM XVII:II:313-18 Magnus Lagerberg 1913 Adam Magnus Emanuel Lagerberg 1844-1920. Numismatiker och museiman. Lagerberg ledde under många år Göteborgs museum på ett föredömligt sätt. Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg. Slagen 1913 av Svenska Numismatiska Föreningen vid dess 40-årsjubileum. SNF SS nr 8 – 21. 01á0 500.-
283   Sven Kulle Kronprins Gustav Adolf 1913 Jubileumsutställningen i Landskrona 1913.Belöningsmedalj i brons, graverad av Sven Kulle. I originaletui. 44,9 mm. 38,52 gr. 1+á01 500.-
284   Balt. utst. Gustav V 1914 Baltiska utställningen i Malmö 1914.Bronsmedalj,graverad av Erik Lindberg.95,4 gr.60 mm. 1+ 350.-
285   Olsén Gustav V 1914 Gustav V. Minnesmedalj, graverad av Erik Lindberg, utgiven i samband med Skånska Hushållnings Sällskapens jubileums Lantbruksmöte i Malmö 1914. 39,48 gr. 43 mm. Rengjord. 1+á01 400.-
286   Tore Strindberg Gustav V 1917 Jämtlands läns hushållningssällskaps 100-årsjubileumsutställning i Östersund. Silvermedalj, graverad av Tore Strindberg, att utdelas som belöningsmedalj. 60 mm. 80,98 gr. 01 950.-
287   Ridskolan Strömsholm Gustav V 1918 Mycket sällsynt minnesmedalj i silver, till minnet av Ridskolan Strömsholm 50 år 1918. Utförd av hovjuvelerare C. G. Hallberg, graverad av A. Hellsten. Höjd 27,4 mm. 5,6 gr. 01 750.-
288   NM XXIV:I:17-4 Reymond Faltz d.y. 1921 1658-1703. Svensk-tysk medaljgravör. Bronsmedalj, graverad av Erik Lindberg till SNF:s årsmöte 1921. 31 mm. 13,53 gr. 01+ 900.-
289   Trädgårdsmässan Gustav V 1924 Förtjänstmedalj i brons, tilldelad Rosendals trädgård, i samband med Allmäna Skånska Trädgårdsmässan och Trädgårdsutställningen i Helsingborg 23-27 oktober 1924. Sällsynt. I originaletui. 60,77 gr. 50,6 mm. 01á0 400.-
290   Trädgårdsmässan Gustav V 1924 Förtjänstmedalj i silver, tilldelad Rosendals trädgård, i samband med Allmäna Skånska Trädgårdsmässan och Trädgårdsutställningen i Helsingborg 23-27 oktober 1924. Mycket sällsynt. I originaletui. 29,83 gr. 40,1 mm. 01á0 500.-
291   NM XXIV:114-24. A. E. Nordenskiöld 1925 1832-1901. Finlandssvensk adelsman, upphöjd till friherre i Sverige, geolog, mineralog, polarfarare, upptäcktsresande, ledamot av Svenska Akademien. Silvermedalj, slagen av Vetenskapsakademien, graverad av Erik Lindberg. 31 mm. 14,84 gr. 1+á01 500.-
292   NM XXIX:325 Giraff 1926 Bror Yngve Sjöstedt 1866-?.Föreståndare för Naturhistoriska riksmuséet entomologiska avdelningen.Subskriptionsmedalj,slagen med anledning av Sjöstedts 60-årsdag 3 augusti 1926.Modellerad av John Runer.75 gr.60 mm. 01 850.-
293   NM XXIV:322 Clarence von Rosen 1927 Clarence von Rosen 1867-1955. Greve. Arméofficer. Stiftare och ordförande av Kungl. Automobilklubben 1903 som lät prägla denna bronsmedalj (graverad av Rafael Rådberg) 1927 till minnet av von Rosens 60-årsdag. 56 mm. 74,78 gr. 1+á01 650.-
294   SFOM 42 Gustav V 1927 Bronsmedalj,graverad av E Lindberg,utgiven i samband med konungens 50-årsjubileum som frimurare 1927.Präglad för Svenska Storalands-Logen.71,78 gr.56,2 mm. 01á0 750.-
295   Tore Strindberg Fåravel 1927 Belöningsmedalj i silver, graverad 1927 av Tore Strindberg, "FÖR FÅRAVELNS FRÄMJANDE". 44,6 mm. 39,23 gr. Inte ofta man får köpa en dylik medalj... 1+á01 650.-
296   NM XXIX:207 Fredrik Gustaf Ekman 1928 1852-1930.Direktör.Ledamot i Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.Bronsmedalj,graverad av Erik Lindberg,slagen 1928 av Fasighets AB Carnegie & Co i Göteborg.72,2 gr.57 mm. 01 350.-
297   NM XXIX:310-2 Adam Lewenhaupt 1931 Riksheraldiker, generalguvernör i Timmermansorden. Silvermedalj, utförd av Erik Lindberg, utgiven av Timmermansorden till Lewenhaupts 70-årsdag. 53,1 mm. 72,89 gr. 01 850.-
298   Trädgårdsutställning Gustav V 1934 Förtjänstmedalj i silver, tilldelad Gillis Berencreutz, i samband med Allmäna Skånska Trädgårdsutställningen i Helsingborg 1934, som arrangerades i det nybyggda konserthuset i funkisstil, ritat av Sven Markelius. 40,57 gr. 44,9 mm. 01á0 650.-
299   Ystad Gustav V 1936 Gustav V. Silvermedalj, utgiven i samband med Lantbruksmötet i Ystad 1936. 39,7 gr. 44,8 mm. 01 450.-
300   Militär Gustav V 1938 HMS Gotland. Sverige-kontinenten Norra Ishavet. Minnesmedalj i brons, från sommaren 1938. Sällsynt. 40 mm. 28,09 gr. 01 450.-
301   SNF Gustav V 1948 Svenska Numismatiska förening. Bronsmedalj, graverad av Gösta Carell, till föreningens 75-årsdag. 75,81 gr. 55 mm. 01á0 750.-
302   NM - Prins Wilhelm 1953 Silverplakett, graverad av Erik Lindberg, tilldelad H.K.H. Prins Wilhelm 1953. 99,38 gr. 54*74,9 mm. 01 3500.-
303   Ivar Johnsson Gustav VI Adolf 1956 Stockholms enskilda Bank 100 år. Silvermedalj, graverad av Ivar Johnsson 1956. I originaletui. 117,5 gr. 63 mm. + 01á0 1100.-
304   Leo Holmgren Gustav VI Adolf 1956 Röda korset. Förtjänstmedalj, graverad av Leo Holmgren, utdelad 1956 till H. Hasslo. 31 mm. 01+ Såld
305   NM - Gustav VI Adolf 1960 Sveriges Pomologiska Förening. Förtjänstplakett i silver, tilldelad författaren m. m. Ivar Granberg 12 aug. 1960. 62,91 gr. 55 * 39,3 mm. 01 750.-
306   SNF SS nr 8 - 50 Gustav VI Adolf 1973 Svenska Numismatiska Föreningen 100 år 1973. Silvermedalj, graverad av Kerstin Kjellberg-Jacobsson. SNF S S nr 8 – 50. Upplaga 300 st. I originaletui. 59,8 mm. 82,98 gr. 0 1500.-
307   SNF SS nr 8 - 50 Gustav VI Adolf 1973 Svenska Numismatiska Föreningen 100 år 1973. Bronsmedalj, graverad av Kerstin Kjellberg-Jacobsson. SNF S S nr 8 – 50. Upplaga 250 st. 60 mm. 82,98 gr. 01 500.-
308   NM Carl XVI Gustav 1987 För förtjänst om Svenska Röda korset. Belöningsmedalj i silver. 31 mm. Med bortslipat namn. Utdelad 1987. 31 mm. 01 300.-
309   Myntverket Gustav II Adolf 1994 Silvermedalj,utgiven 1994 av Myntverket till 400-årsminnet av konungens födelse.Graverad av Ernst Nordin.Upplaga 650 exemplar.51 gr.45 mm. 01á0 700.-
310   Leo Holmgren Carl XVI Gustav 2001 Röda korset. Förtjänstmedalj i silver, tilldelad Anna Larsson 2001. 31 mm. 01á0 Såld
Tyskland
311   W.-T. 8611 Irma Strunz 1919 Tysk skådespelerska från Berlin,som på denna medalj gestaltar Pentesilea utrustad med attisk hjälm och pilbåge.Grav. av Richard Ruepp,Bratislawa.Ensidig medalj.71 mm.122,4 gr. 01 500.-
Tyskland/Preussen
312   Slg. Mbg. 7080 (silver) Wilhelm I 1897 Postum medalj,slagen 1897 till minnet av dennes födelse.Grav. av Mayer & Wilhelm. I (ett sämre) original-etui.75 mm.165,6 gr.Tenn. 01 550.-
USA
313   - General Lafayette 1824 1757-1824.Graverad av Canuois. 01á0 850.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera