Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra medaljer. Bilderna med den här () symbolen har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Referens: Ämne: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Danmark
1   Galster 43 Kalmars erobring 1611 1611 Försilvrad galvano-kopia. Medaillen er framstillet på privat iniativ. Medaillen er med kongens tilladelse præget på Mønten under Schwabes Auspicier. Bagsiden viser stormangrebet på Kalmar By med slottets kapitulation. 1+ 9500.-
2   Galster 101 Christian V 1675 Intåget i Wismar.Galvano-medalj,sannolikt graverad av J Hercules.Åtsidan visar Christian V och hans gemål Charlotte Amalies av Hessen-Cassels midjebilder.Slogs i anledning av antingen konungens ankomst till belägringshären den 26 okt. eller,då drottningen först senare anlände den 16 dec.Galster 101.Ossbahr 60.55 mm.32,4 gr 1+á01 3500.-
3   Galster 123 Helsingborgs Erobring 1676 Silvermedalj,graverad av Christopher Schneider. Till Minde om Helsingborgs Erobring den 3. Juli 1676 udførte Schneider en Medaille med prospekt af Helsingborg (Slottet og Mariekirken) med Sundet og Kronborg i baggrunden paa den ene side; medens ”det gevunde Herredømme” over Sundet symboliserades paa den andre side ved Hercules støtter. Ossbahr 64. 1+á01 14000.-
4   Galster 123 Christian V 1676 Silvermedalj,graverad av Christopher Schneider. Till minne om Helsingborgs Erövring den 3. Juli 1676 lät Schneider prägla en medalj, där frånsidan visar nordost över Helsingborgs slott inom murar och palissader. Mot söder, där endast Mariakyrkan är synlig, leder en vindbrygga, och med Sundet och Kronborg i bakgrunden på den ene sidan; medan ”det gevunde Herredømme” över Sundet symboliserades på den andre sidan med Hercules pelare. Litet plantsfel frånsidan kl 3. Ovanlig i denna höga kvalité. Ossbahr 64. 29,34 gr. 39 mm. 01 Såld
5   Ossbahr 64 Christian V 1676 Helsingborgs slotts kapitulation 1676.Tennmedalj, graverad av Chr. Schneider.Åtsidans omskrift syftar på,att Danmark genom besittningen av Helsingborg återtog herraväldet över Östersjön.Sällsynt.39 mm.19,4 gr. Obet. fläckar. 1+á01 2500.-
6   Galster 129 Christian V 1677 Medalj i bronserat tenn? Kongens sejre 1677. Graverad av C Schneider. 1+á01 1100.-
7   Galster 188 Christian V 1699 Konungens död 1699.Silvermedalj,graverad av A Meubusch.Denna medalj blev utkastad på Köpenhamns gator 2 november 1699. 25,1 gr.33 mm. 1+ 2500.-
8   Galster 359 Frederik IV 1713 Den Stenbockska härens kapitulation den 5 Maj 1713. Bronsmedalj, graverad av P. Berg. Frånsidan visar en elefant (Danmark) med lyft snabel, som slår en bock till marken. Ex Auktion i Köpenhamn den 25 okt. 1939. Pris 21,85 kr. Ossbahr 164. Mycket sällsynt. 19,72 gr. 34 mm. 01á0 8500.-
9   Galster 309 Frederik IV 1717 Reformationsfesten 1717.Silvermedalj, graverad av Peter Berg.27,7 gr.42 mm. 1+ 2500.-
10   Galster 433 Lovisa 1747 Gift med Fredrik V.Drottningens kröning 1747. Tennmedalj,graverad av M G Arbien.47,3 gr.50 mm. Liten fläck å åtsidans högra fält. 01 1400.-
11   Galster 408 Juliane Marie 1752 Gift med Frederik .Drottningens kröning 8 juli 1752. Silvermedalj,graverad av Peter Christian Winsøw. 63,2 gr.50 mm.Små kantskador. 1+á01 3800.-
12   Galster 453 Ludvig Holberg 1754 Silvermedalj,graverad av M G Arbien 1754,utgiven för egen räkning,då Sorø Akademie icke ville bekosta den.Senare prägling.65,4 gr.48 mm. Lätt rengjord. 1+á01 1150.-
England
13   Eimer 542 Robert Milton 1737 Monument uppfört till Robert Miltons ära 1737.Av J.S. Tanner.MI ii,524/83.52 mm.60,5 gr. AU 1425.-
14   Eimer 583 Robert Walpole 1744 Hertig av Oxford 1744.Graverad av J. Dassier.MI ii,585/226.55 mm.84,4 gr. AU 1600.-
15   Eimer 677 George II 1759 Brittiska segrar.Bronserad,gjuten medalj.Graverad av J. Kirk?43 mm.30,6 gr. 1+ 500.-
16   Eimer - Charles James Fox 1799 Inrikesminister Fox:s död 1799. 38,5 mm.24,7 gr. AU 920.-
17   Eimer 912 William Pitt 1799 Av J.G. Hancock.BHM 470.53 mm.69,2 gr. EF+ 1000.-
18   Eimer 1118 Duke of Wellington 1819 Governor of Plymouth 1819.By T. Webb,obverse after P. Rouw.Bramsen 1824.BHM 986.55 mm.74,6 gr. AU 1150.-
19   Eimer 1662 Marriage 1879 Bröllopet mellan Duke of Connaught och Prinsessan Louise av Preussen.Graverad av L.C. Wyon.Brons.154 gr.63,5 mm. 01á0 950.-
20   Eimer 1697 Sir Francis Drake 1883 Graverad av J.E. Boehm.Brons.71,2 gr.53 mm. 01 450.-
Finland
21   Boström sid. 126 nr II Aleksis Kivi 1929 1834-1872.Bronsmedalj,graverad av Väinö Aaltosen 1929. Upplaga 500 exemplar.56 mm.77,8 mm. 01 500.-
22   Helsingfors Olympiska spelen 1952 Deltagaremedalj i brons.Grav. av Kauko Räsänen 01á0 1400.-
23   Sporrong Volvo 1978 Bronsmedalj,utgiven 1975 till minnet av Volvo 50 år i Finland.Ovanlig.70 mm.I originaletui. 0 450.-
Frankrike
24   Br. 1092 Napoleon 1811 Födelsen av Napoleons son, kungen av Rom. 15 mm. Graverad av Andrieu och Galle. 01 580.-
25   Polar J B Charcot 1908 1908-10 Ledde den franska antarktiska expeditionen. 01 850.-
Frankrike/Lorena
26   Agnes Barrens Fredrik II 959-1033 Fredrik II med sin hustru Agnes Barrens.Graverad av Ferdinando di Saint Urbain.47 mm.39,4 gr.Ärg 1+ 750.-
Germany/Baden
27   Hy. 3 Victoria 1881 Se vidare 1881 Gustaf (V). 01 450.-
Grönland
28   Anders Nyborg Fiske 1975 Bronsmedalj,utgiven av Anders Nyborg A/S.Graverad av Per Ung.70 mm.263 gr. 01á0 300.-
Island
29   NNUM 1000 årsminnet 1930 1000-årsminnet av nationens födelse.Brons.67 mm.139 gr. 01 1500.-
30   Föreningen Norden Isländska veckan 1932 Av Föreningen Nordens Stockholmskrets,utgiven minnesmedalj i brons i samband med Isländska veckan i Stockholm 1932. 40,3 gr.45 mm.Ovanlig. 01 650.-
Italien/Venedig
31   Rizzini 1179 Flaminio Corner 1759 1693-1778.Graverad av A Franchi.Sällsynt.43 mm.29,8 gr. 1+á01 8000.-
Nederländerna
32   Loon II. S. 258 II Wilhelm II 1641 Wilhelm II.,Ståthållare i Nederländerna, 1647-1650. Silvermedalj 1641, i samband med hans äktenskap med Maria Stuart i Storbritannien.87,2 Gr.63 mm.Vacker patina! 01 14000.-
Norge
33   K & K 19 Carl XIV Johan 1843 Bronsmedalj, graverad av L. P. Lundgren, till minne av Konungens 25-åriga regeringsjubileum. 60,5 mm. 103,14 gr. 01 2500.-
34   K & K 38 Oslo Universitet 50 år 1861 Bronsmedalj, graverad av Wilhelm Kullrich, till minne av Oslo Universitets 50-årsjubileum. 42,5 mm. 32,38 gr. 01 400.-
35   K & K 50 Norges 1000-årsfest 1872 Bronsmedalj, graverad av Harald Conradsen i Köpenhamn, modellerad av Julius Middelthun 1872, till minnet av Norges 1000-årsfest. Utgiven av Universitetet i Oslo. 53 mm. 71,72 gr. 01+ 600.-
36   K & K 62 Carl XIV Johan 1875 Bronsmedalj, graverad av Emil Weigand, till minne av avtäckningen av Carl XIV Johan-monumentet i Oslo 1875. 31 mm. 15,9 gr. fläck 01+ 400.-
37   K & K 62 Carl XIV Johan 1875 Medalj i förgylld brons, graverad av Emil Weigand, till minne av avtäckningen av Carl XIV Johan-monumentet i Oslo 1875. 31 mm. 14,85 gr. 01á0 550.-
38   Kvist 62 Oscar II 1875 Avtäckningen av Carl-Johan-monumentet.Bronsmedalj,graverad av G. Loos och E. Weigand.Präglad i Berlin.16,1 gr.31 mm.Svag bläckskrift å åts. 01 350.-
39   K & K 106 Fridtjof Nansen 1896 Medalj i försilvrad brons, till minne av Fridtjof Nansens Polarexpedition 1893-1896. 28,5 mm. 7,99 gr. 1+ 300.-
40   K & K - Oscar II 1897 Silvermedalj, graverad av Throndsen, till minne av Konungens 25-åriga regeringsjubileum 1897. 26,5 mm. 6,22 gr. 01+ 500.-
41   Trosdahl 36a Olav och Märtha 1929 Silvermedalj,graverad av H. Rui,till minnet av Kronprinsparets bröllop.11,2 gr.29 mm.Ytterst svag repa över kronprinsens kind (p.g.a. slarvig rakning?). 01 450.-
42   Tr. 177 f Den Kongelige mynt 1966 Bronsmedalj,graverad av Öivind Hansen och präglad vid Norges Mynt. 56 mm. 87,64 gr. 01á0 300.-
Polen
43   H.Cz. 2734 Stanislaus I 1755 Stanislaus I. Lesczcynski 1737-1766, als Herzog von Lothringen AR-Medaille 1755,von Anne Marie de Saint-Urbain.Auf die Errichtung eines Denkmals für Ludwig XV. in Nancy.Wurzb. 8524.Silver. 1+ 2700.-
Ryssland
44   Smirnov 309 Alexander I 1817 300-årsminnet av reformationen.Av Tolstoi.Brons.56 mm.72,4 gr. 1+ 700.-
Schweiz/Zürich
45   Str. 315 Huldricus Zwingli 1819 300-årsminnet av dennes födelse.Grav. av Aberli.Silver.37 mm.22,1 gr. 0 2400.-
Sverige
46   Hild. 16 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.Detta första prov blev dock förkastat,eftersom det ansågs att årtalen skulle skrivas med romerska siffror.(Födelseårtalet är också felaktigt angivet till 1490 i stället för 1496). Sällsynt. 24 mm. 1++ 750.-
47   Hild. 16 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.Detta första prov blev dock förkastat,eftersom det ansågs att årtalen skulle skrivas med romerska siffror.(Födelseårtalet är också felaktigt angivet till 1490 i stället för 1496). Sällsynt. 5,23 gr.24 mm. 1+á01 950.-
48   Hild. 16 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.Detta första prov blev dock förkastat,eftersom det ansågs att årtalen skulle skrivas med romerska siffror.(Födelseårtalet är också felaktigt angivet till 1490 i stället för 1496). Sällsynt. 5,23 gr.24 mm. "Dippad". 1+á01 950.-
49   Hild. 17 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd. Med årtalet "MDLX". 24 mm. 1+á01 600.-
50   Hild. 17 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,43 gr.24 mm.Vacker patina. 01+ 800.-
51   Hild. 17 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,52 gr.24 mm.Vacker patina. 01+ 800.-
52   Hild. 4 Gustav Vasa 1560 Silvermedalj. Präglad till minne av Konung Gustavs fortsatta, framgångsfulla kamp för fäderneslandets befrielse från politiskt och andligt förtryck. Graverad av Arvid Karlsten för dennes andra regentlängd. Ex O´Byrnes samling. 27 mm. 8,4 gr. Mörk åtsida. 1+)(01á0 750.-
53   Hild. 6 Gustav Vasa 1560 Silvermedalj. Präglad till minne av Konung Gustavs fortsatta, framgångsfulla kamp för fäderneslandets befrielse från politiskt och andligt förtryck. Graverad av Arvid Karlsten för dennes andra regentlängd. 25 mm. 5,4 gr. Perforerad upptill. 1+ 250.-
54   Hild. 1 Johan III 1568 ”Bröderne Johans och Carls vänskapsförbund (1568)”. Tennmedalj, graverad för Karlstens andra regentlängd. Liten bläckskrift (”1.”) på frånsidan. 9,34 gr. 28,9 mm. 01 400.-
55   Hild. 10 Carl IX 1568 Silvermedalj med Carl IX:s bild på åtsidan,och med frånsidan till Johan III Hild. 1. Bröderna Johan och Carls vänskapsförbund 1568. Graverad av Arvid Karlsten för dennes andra regentlängd. Ovanlig stamp-kombination. 26 mm. 8 gr. Mycket vacker patina! 01á0 1500.-
56   Hild. 11 Erik XIV 1568 Erik XIV:s minne. Silvermedalj,graverad 1787 av C Enhörning för dennes regentlängd.6,36 gr.24 mm.Vackert exemplar! 01 1250.-
57   Hild. 11 Erik XIV 1568 Erik XIV:s minne. Silvermedalj,graverad 1787 av C Enhörning för dennes regentlängd. 24 mm. "Dippad". Fläckar på frånsidan. 1+ 450.-
58   Hild. 4 Johan III 1568 Silvermedalj. Graverad av Arvid Karlsten för dennes första regentlängd med anledning av Konungens anträde till regeringen den 29 september 1568. 25 mm. 5,5 gr. Fläckar. 1+ 350.-
59   Hedl. regentlängd Sigismund 1592 Bronsmedalj, graverad av J. C. Hedlinger, med anledning av dennes regentlängd. Hild. II: sid 559 nr 47. 32 mm. 14,93 gr. 01+ 650.-
60   Hild. 13 Johan III 1592 Konung Johan III:s minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,52 gr.24 mm.Vacker patina. 01+ 800.-
61   Hild. 9 Carl IX 1600 Konungens vård om lagarna och stränghet vid derad tillämpning. Bronsmedalj,graverad av A Karlsten för dennes första regentlängd. ”Enligt brev från Riksbanksrevisor Torgny Lindgren av 15 april 1940 finns det dubbel uppsättning av stampar av vilka det äldre paret tagit betydande skada. Denna medalj är präglad med de yngre stamparna..”. Ex samling Zinck i Stockholm den 24 november 1939. Pris 13 kr.52 mm. 74,7 gr. 1+á01 3500.-
62   Hedl. II:559-48 Carl IX 1604 Bronsmedalj,graverad av J C Hedlinger med anledning av dennes regentlängd. Hildebrand del II,sid 559 nr 48. 32 mm. 01 350.-
63   Hild. 9 b Gustav II Adolf 1624 Bronsmedalj,graverad av J C Hedlinger,till minne av att Konungen skänker Vasaättens arvegods till Uppsala universitet och utfärdar nya privilegier 1624. Denna åtsida hör till Hedlingers regentlängd och har av misstag använts. 33 mm. 13,8 gr. 01á0 1700.-
64   Hild. 9 b Gustav II Adolf 1624 Bronsmedalj,graverad av J C Hedlinger,till minne av att Konungen skänker Vasaättens arvegods till Uppsala universitet och utfärdar nya privilegier 1624. 33 mm. 14,91 gr. 01á0 1900.-
65   Hild. 14 Gustav II Adolf 1630 Gjuten silvermedalj, troligtvis präglad i Augsburg (enligt Hildebrand), med anledning av "Gustaf Adolf uppträder med Svenska hären i Tyskland..1630". Ex Auktion Wolther 9/6 1938 för 3,50 kr. 26,13 gr. 46,3 mm. Spår av hänge kl 12. 1++ 4500.-
66   Hild. 17 Gustav II Adolf 1630 Gustav II Adolf anländer med sina trupper till ön Usedom den 24 juni 1630 för att därmed deltaga i 30-åriga kriget. Schulze 29. Ex Samling Crona 1937 nr 38 (5,95 kr). Tenn, bronserad. 27,33 gr. 48*40 mm. 1+á01 3700.-
67   Hild. 20 Gustav II Adolf 1630 Silvermedalj. Konungen uppträder med Svenska hären i Tyskland till försvar av protestanternas religionsfrihet 1630. Ex MISAB auktion 30 nr. 245. 40 mm, 11.51 g. Fältet uppgraverat. Litet plantsfel ovanför svärdet på frånsidan. Mycket sällsynt. 1á1+ 15000.-
68   Hild. 22 variant Gustav II Adolf 1630 Konungen uppträder med Svenska Hären i Tyskland till försvar av protestanternas religionsfrihet 1630. Sällsynt (galvansikt?) avslag i hög kvalité. 41,5 * 43,8 mm. 6,24 gr. 1+á01 4000.-
69   Hild. 304 Gustav II Adolf 1630 Förgylld medalj föreställande Gustav II Adolf och Maria Eleonora. Ex Samling Crona 1937 nr 175 (21,45 kr). Fältet uppgraverat. 36 mm. 14,51 gr. 1+á01 4500.-
70   Hild. - Gustav II Adolf 1631 ”Jetong” i silver, osignerad. Jmf. Samling Schultze nr 140. Mitchiner 4871. 25 mm. 1,9 gr. 1á1+ 2000.-
71   Hild. 123 a Gustav II Adolf 1631 Lätt förgylld silvermedalj, med G A på frånsidan. Schultze 116. Ex Samling Crona 1937 nr 96 (5,95 kr). 14 * 12 mm. 1,56 gr. 1+ 4500.-
72   Hild. 280 Gustav II Adolf 1631 Gjuten, samtida bärbar silvermedalj utan år. Vgl. Schultze 213. Sällsynt. Ex Samling Crona 1937 nr 160 (9,50 kr). 18 * 15 mm. 3,11 gr. 1á1+ 4000.-
73   Hild. 281 Gustav II Adolf 1631 82. Gustav Adolf och Maria Eleonora. Förgylld silvermedalj (?). Åts: Konungens bröstbild, utan inskrift. Fråns: Drottningens bröstbild med liten spetsig strålkrona på nacken, utan inskrift. 19 mm x 22 mm, 2.81 g. Hild. 281. Varit monterad. 1+ 5000.-
74   Hild. 304 Gustav II Adolf 1631 GUSTAF II ADOLF OCH MARIA ELEONORA. Silvermedalj, till deras minne. 36 mm, 6.11 g. Rejäl plantsspricka. 1+ 2500.-
75   Hild. 304 variant Gustav II Adolf och Maria Eleonora 1631 Graverad silvermedalj, troligtvis utländskt arbete. 30 mm. 3,65 gr. 1 2400.-
76   Hild. 54 Gustav II Adolf 1631 Stor oval medalj i brons (senare prägling), graverad av Paul Walter i Dresden. Under slutornamentet kan man svagt tyda "F W", vilket skulle kunnastå för Chr. Wermuths son Henr. Fredr. Wermuth. I alla avseenden en mycket intressant medalj. Höjd 96 mm. 179,21 gr. Mycket sällsynt i brons. Förekommer någon gång som ett senare avslag i tenn. 1+á01 9500.-
77   Hild. 56 Gustav II Adolf 1631 Tyska protestanternas glädjebetygelser. Gjuten silvermedalj, graverad av troligen J. Gentil i Paris 1631. En annan teori är det kan vara en gravör i Lüneburg; Jonas Georgens. Om detta tvistar de lärde. 14,4 gr. 46,1 mm. 1+)(1+á01 11000.-
78   Hild. 95 Gustav II Adolf 1631 Oval tapperhetsmedalj, gjuten i silver. Med originalögla upptill och lagerkrans runt medaljen. Inköpt på auktion i Köpenhamn 26 febr. 1931, lot 239. Pris totalt 61,35 kr. Höjd 55,5 mm. 20,17 gr. 1+á01 12000.-
79   Pax in Nummis 1141 Gustav II Adolf 1631 Sällsynt silvermedalj, graverad 1631 till minnet av fördraget i Bärwalde (Mieszkowice).Ex Hans Meuss 25 okt. 1937 i Hamburg. 28,42 gr. 45,6 mm. 1+á01 8000.-
80   Hild. 135 Gustav II Adolf 1632 Förgylld silvermedalj. 23,5 mm. 3,4 gr. 1+á01 2800.-
81   Hild. 143 Gustav II Adolf 1632 Silvermedalj,lätt förgylld. 17 mm. 1,6 gr. 1+á01 3500.-
82   Hild. 178 Gustav II Adolf 1632 Konungens hjältedöd på slagfältet i Lützen 1632.Silvermedalj,graverad av Ruprecht Niklas Kitzkatz i Dresden. 41 mm. 18,05 gr. Ex Holmbergs auktion 14 dec 1922. 7 kr. 01 8500.-
83   Hild. 178 a Gustav II Adolf 1632 Konungens hjältedöd på slagfältet i Lützen 1632.Silvermedalj,graverad av Ruprecht Niklas Kitzkatz. Schulzen 155. 41 mm. 21,42 gr. 1++ 5500.-
84   Hild. 179 Gustav II Adolf 1632 Silvermedalj, graverad 1632 av R. N. Kitzkatz i Dresden, till minne av Konungens död 6 november 1632. Schultze 156. Ex Samling Crona 1937 nr 116 (7,15 kr). 28 mm. 7,12 gr. 1+ 2900.-
85   Hild. 236 Gustav II Adolf 1632 Bronsmedalj, graverad av rvid Karlsten för dennes första regentlängd, till minne av Konung Gustav Adolf. 52 mm. 60,1 gr. 1+ 2500.-
86   Hild. 240 Gustav II Adolf 1632 Bronsmedalj,graverad av C. G. Hartmann för hans Svenska regentlängd, efter N. Keders förslag. 37,5 mm. 23,11 gr. 1+á01 1700.-
87   Hild. 240 Gustav II Adolf 1632 Bronsmedalj utan år, graverad i början av 1700-talet av Carl Gustaf Hartman för dennes regentlängd, efter Nils Keders förslag. Ex Cronas auktion nr 141. Pris 2,40 kr. 26,19 gr. 37 mm. 01+ 4000.-
88   Hild. 241 Gustav II Adolf 1632 Konungens minne. Bronsmedalj,graverad av Chr. Wermuth i Gotha i början av 1700-talet. 32 mm. 13,51 mm. 1+á01 2800.-
89   Hild. 243 Gustav II Adolf 1632 Konung Gustav II Adolfs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,47 gr.24 mm.Vacker patina. 01+ 1100.-
90   Hild. 243 Gustav II Adolf 1632 Konung Gustav II Adolfs minne.Bronsmedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.5,01 gr.24 mm.Senare prägling. 01+ 350.-
91   Hild. 243 Gustav II Adolf 1632 Konung Gustav II Adolfs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,47 gr.24 mm.Vacker patina. 1+á01 650.-
92   Hild. 245 Gustav II Adolf 1632 Gustav II Adolf. Konungens minne. Silvermedalj,graverad av Karl Reinh. Krüger i Dresden i anledning av en i Sachsen firad minnesfest den 6 november 1832. 33 mm. 12,44 gr. 01á0 2000.-
93   Hild. 249 Gustav II Adolf 1632 Bronsmedalj,graverad av Ant. Fr. König och präglad på det under Loos stående kungliga myntverket i Berlin med anledning av monumentets "Der Schwedenstein" avtäckning den 6 nov. 1837. 34 mm. Ex Holmbergs auktion 10 december 1923. Pris 3 kr. 01 600.-
94   Hild. 281 Gustav II Adolf 1632 Ett mycket vacker graverad oval silvermedalj med Konungens och Drottningens bröstbilder. Ex Samling Crona 1937,nr 162. (3 Hfl.). Höjd (med ögla) 26 mm. 1+á01 6500.-
95   Hild. 304 Gustav II Adolf 1632 Gjuten silvermedalj med Gustav II Adolf och Maria Eleonora. Schulze 239. Mycket fin patina. 35 mm. 7,71 gr. Ovanligt vacker kvalité på denna medalj! 01+ 7500.-
96   Hild. 62 Gustav II Adolf 1632 De tyska protestanternas glädjebetygelser över Gustav II Adolfs segerrika kamp. Brakteatprägling av Hild. 62. 26 mm. 0,54 gr. 1+á01 3000.-
97   Hedl. regentlängd Christina 1640 Finlands universitet i Åbo stiftat den 26 mars 1640. Bronsmedalj, graverad av J. C. Hedlinger 1733 på C. R. Berchs uppmaning. 33 mm. 14,7 gr. 01+ 1500.-
98   NM XVII:23-1 Johan Banér 1641 Silvermedalj, graverad av Joh. Blum i Bremen. Slagen i Tyskland under den tid Banér var överbefälhavare för svenska armén. 44,5 mm. 34,83 gr. Sällsynt. 1+á01 9800.-
99   Hedl. regentlängd Christina 1654 Bronsmedalj,graverad J C Hedlinger,med anledning av dennes regentlängd. Hild. II:sid 559 nr 50. 32 mm. 8,51 gr. 01+ 500.-
100   Hild. 10 Carl X Gustav 1654 Carl Gustavs anträde till regeringen och kröning i Uppsala domkyrka den 6 juni 1654. Frånsidan visar Drottning Christina stående,som sätter en strålkrona på Carl Gustav. Graverad av Jean Parise. 45 mm. 40,29 gr. 1á1+ 7000.-
101   Hild. 10 Carl X Gustav 1654 Carl Gustavs anträde till regeringen och kröning i Uppsala domkyrka den juni 1654. Frånsidan visar Drottning Christina stående,som sätter en strålkrona på Carl Gustav. Graverad av Jean Parise. Ex samling Crona nr 286. Pris 24 kr. 46 mm. 43,5 gr. 1+ 8000.-
102   Hild. 10 Christina 1654 Silvermedalj, graverad av Giov. Hamerani. ”Drottningens segrande sjellfförsakelse i andligt och verldsligt afseende”. 36 mm, 27.53 g. 1+á01 8500.-
103   Hild. 22 Christina 1654 Drottning Christinas minne.Bronsmedalj,graverad av C Enhörning 1787 för dennes svenska konungalängd.4,85 gr.24 mm.Senare prägling. 01á0 300.-
104   Hild. 82 Christina 1654 Drottningen avsäger sig Svenska kronan på rikssalen i Uppsala slott den 6 juni 1654. Bronsmedalj,graverad av C. G.Hartmann. 38 mm. 22,7 gr. Ex Sven Svensson. Ex Thomas Lautz. Sällsynt. 01 Såld
105   Hild. 83 Christina 1655 Drottningens högtidliga intåg i Rom den 14 December 1655. Bronsmedalj,graverad av Gaspar Molo i Rom. Åtsidan vis Påve Alexander VII. 35 mm. 15,2 gr. Ex TL 85. Sällsynt! 01+ Såld
106   Hild. 28 Carl X Gustav 1658 Medalj i försilvrad koppar, graverad långt senare av Arvid Karlsten, på Carl XI:s befallning, till minnet av tåget över Stora Bält. 90,05 gr. 67,1 mm. Ex auktion Glückstadt, 1924. Pris Dkr 50. 1+ Såld
107   Hild. 31 Carl X Gustav 1658 Konungens tåg med Svenska hären på isen över Stora Bält från Fyn till Själland i Februari 1658. Bronsmedalj, graverad av A Karlsten för dennes andra regentlängd. 27 mm. 12,02 gr. 01á0 1100.-
108   Hild. 37 Carl X Gustav 1658 "Konungens lugn och självförtröstan under fiendernas stämplingar och hotelser. Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten 1701 för dennes första regentlängd. 52 mm. 67 gr. 01 4500.-
109   Hild. 38 Carl X Gustav 1658 Konungens lugn och självförtröstan under fiendens stämplingar och hotelser. Bronsmedalj, graverad av A Karlsten för dennes andra regentlängd. 27 mm. 12,9 gr. Tjockt exemplar. 01 1100.-
110   Hild. 22 Carl X Gustav 1660 Konung Carl X Gustavs minne. Graverad av C Enhörning 1786 för hans svenska regentlängd. 22,5 mm. 1+ 650.-
111   Hild. 52 Carl X Gustav 1660 Konung Carl X Gustavs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd. 24 mm.Vacker patina. 01 1200.-
112   Hild. 6 Carl XI 1668 Silvermedalj, graverada av J.G. Breuer. Konungens uppfostran och bildning för det höga kall, Guds försyn åt honom bestämt. 41 x 49 mm, 47.59 g. 1(+) 7000.-
113   Hild. 15 Carl XI 1669 Konungens uppfostran och bildning för det höga kall, Guds försyn åt honom bestämt.” Tennmedalj,graverad av A Meybusch efter år 1669,då Konungen blev riddare av Strumpebandsorden. Ex samling Crona 1937 nr 326. Pris 1,20 kr. 45 mm. 30,9 gr. Tennpest på frånsidan. Senare präglad. 01)(1+ 1200.-
114   Hild. 100 Christina 1675 Bronsmedalj,graverad av Giov. Hamerani i Rom 1675,till minne av ”Drottningens lysande och makalösa snillegåvor”. 35,5 mm. 22,33 gr. Ex samling Thomas Lautz. 01 3000.-
115   Hild. 100 Christina 1675 Bronsmedalj (ensidigt avslag – ”brakteatprägling”), graverad av Giov. Hamerani i Rom 1675,till minne av ”Drottningens lysande och makalösa snillegåvor”. 5,02 gr. 35 mm. 01 500.-
116   Hild. 59 Carl XI 1676 Bronsmedalj, graverad av A. Karlsten för dennes andra regentlängd. Konungens och Svenska härens seger över den Danska i Slaget vid Lund 1676. 27 mm, 12,48 g. 1+á01 800.-
117   Hild. 74 Carl XI 1679 Sällsynt silvermedalj, graverad av Christof. Schneider. Freden i Lund 1679. 39 mm, 25.54 g. Galster 132. 1+á01 15500.-
118   Hild. 76 Carl XI 1679 Sveriges ära och välstånd återställda genom Konungens tapperhet och omtanke. (1679-1680). Bronsmedalj, graverad 1679 av A Karlsten. 48 mm. 44,6 gr. Svag fläck på frånsidan. 1+á01 3500.-
119   Hild. 2 Ulrika Eleonora d.ä. 1680 "Drottningens ankomst betraktad som en underpant på freden mellan Sverige och Danmark". Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten. Senare präglad. 42 mm. 30,2 gr. 01 1500.-
120   Hild. 2 Ulrika Eleonora d.ä. 1680 Drottningens ankomst betraktad som en underpant på freden mellan Sveige och Danmark”. Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten. Senare präglad. 42 mm. 30,2 gr. 01 1500.-
121   Hild. 7 Ulrika Eleonora d.ä. 1680 Silvermedalj, graverad av A. Karlsten. Drottningens kröning i Stockholm 1680. 31 mm, 13.13 g. 1á1+ 3500.-
122   Hild. 81 Carl XI 1680 Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten för dennes första regentlängd. Präglad till minne av ”Sveriges ära och välstånd återställda genom Konungens tapperhet och omtanke” (1679,1680). 52 mm. 57,5 gr. 1++ 3500.-
123   Hild. 81 Carl XI 1680 Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten för dennes första regentlängd. Präglad till minne av ”Sveriges ära och välstånd återställda genom Konungens tapperhet och omtanke” 1679,1680). 52 mm. 65,8 gr. 1+á01 3900.-
124   Hild. 92 Christina 1680 Satirisk medalj i brons över, om det med Sverige krigsallierade Frankrikes, opålitlighet. Osignerad, graverad av Giovanni Battista Guglielmada ca 1680. Hild. 92. Ex Thomas Lautz. Perforerad. 62 mm. 72,81 gr. 1+á01 2900.-
125   Hild. 1 Carl XII 1688 Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten. Prins Carls barndom och uppfostran. Ex MISAB auktion 29 nr. 775. 41 mm, 27.76 g. 01+ Såld
126   Hild. 18 Ulrika Eleonora d.ä. 1693 Silvermedalj,graverad av Arvid Karlsten,till minne av Drottningens död på Carlbergs slott den 26 juli 1693 och begravning i Riddarholmskyrkan den 28 november samma år. Hild. 18. Sällsynt i denna kvalité! 49,35 mm. 45 mm. 01 8500.-
127   Hild. 13 Carl XII 1697 Silvermedalj,av tyskt ursprung,med anledning av freden i Rijswijk den 20 september och 30 oktober 1697. 32 mm. 14,63 gr. Svag repa på frånsidan. 1á1+ 2900.-
128   Hild. 131 Carl XI 1697 Bronsmedalj, graverad av A. Karlsten, för dennes första regentlängd, till minnet av Konungens död 1697. 63,76 gr. 53,6 mm. 01+ 6000.-
129   Hild. 132 Carl XI 1697 Konungens död i Stockholm den 5 april 1697 och begravning i Riddarholmskyrkan den 24 November samma år. Bronsmedalj, graverad av A Karlsten för dennes andra regentlängd. 28 mm. 13,7 gr. 01á0 900.-
130   Hild. 14 Carl XII 1697 Silvermedalj, graverad av R. Arondeaux i Holland, med anledning av freden i Ryswik den 20 september (mellan Frankrike å ena sidan och England, Spanien och Holland å andra sidan) samt den 30 oktober 1697 (mellan Frankrike å ena sidan och Kejsaren och Tyska riket å andra sidan). 52 mm. 62,6 gr. Ex Samling Crona 1937 nr 414 (2,50 hfl. = 6 kr). 1+á01 7000.-
131   Hild. 17 Carl XII 1697 Konung Carl,som själv krönt sig,mottager den heliga smörjelsen i Stockholms storkyrka den 14 december 1697. Silvermedalj, graverad av Arvid Karlsten. Ex samling Crona 1937 nr 425. 21,50 kr. 50,5 mm. 52,5 gr. 1++ 25000.-
132   Hild. 21 Carl XII 1697 Silvermedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd. Till minne om konungens kröning 14 December 1697. Ex Samling Bonde på Ericsberg. 27 mm, 7.24 g. 1++ 1100.-
133   Hild. 33 Carl XII 1700 Silvermedalj, graverad av Arvid Karlsten, till minne av freden i Traventhal den 18 augusti 1700 mellan Frederik IV av Danmark och Fredrik IV i Holstein, "framtvingad av Konung Carl". Ex Samling Bonde på Ericsberg. 51,90 mm. 57,55 gr. 1+ 7500.-
134   Hild. 35 Carl XII 1700 Freden mellan Konung Frederik IV i Danmark och Hertig Fredrik IV i Holstein,framtvingad av Konung Carl,avslutas i Traventhal den 18 augusti 1700.Sivermedalj,graverad troligtvis av J.R. Engelhardt i Breslau. Hild. 35. Sällsynt. 38,3 gr. 16,15 gr. Mindre kantfel. 1á1+ 8000.-
135   Hild. 36 Carl XII 1700 Freden mellan Konung Frederik IV i Danmark och Hertig Fredrik IV i Holstein,framtvingad av Konung Carl,avslutas i Traventhal den 18 augusti 1700.Sivermedalj,graverad troligtvis av J.R. Engelhardt i Breslau. Hild. 36. Ex Cronas samling 1937 nr 432 4 hfl (9,50 kr). 37 mm, 17,84 gr. 1+ 6500.-
136   Hild. 37 Carl XII 1700 Freden mellan Konung Frederik IV i Danmark och Hertig Fredrik IV i Holstein,framtvingad av Konung Carl,avslutas i Traventhal den 18 augusti 1700. Silvermedalj, av utländskt ursprung. 38,1 mm. 15,87 gr. 01á0 Såld
137   Hild. 44 Carl XII 1700 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd, till minnet av konungens och svenskarnas seger över Rysk här vid Narva 1700. Ex D. Holmbergs auktion 10 nov. 1924. Pris 2 kr. ”Utm. Ex.”. 26,8 mm, 7.19 g. 01+ 1100.-
138   Hild. 45 Carl XII 1700 Silvermedalj, graverad av C. G. Hartman, med anledning av "Konung Carl och Svenskarnes lysande seger.. vid Narva den 20 november 1700". Med randskrift. 40,5 mm. 27,70 gr. 1+ 6300.-
139   Hild. 54 Hertig Friedrich 1700 Hertig Friedrich av Holstein-Gottorp. Bronsmedalj,graverad 1700 av Arvid Karlsten eller någon av dennes elever. Frånsidan som Hild. 54. Sällsynt! 28 mm. 12 gr. Tjockt exemplar. 01 1700.-
140   Hild. 60 Carl XII 1701 Silvermedalj, graverad av Johann Reinhold Engelhart till minne om Konungens seger mot den militära alliansen mellan Danmark, Polen och Ryssland 1700-1701. 47 mm. Sällsynt. Uppgraverad i fälten. 1+ Såld
141   Hild. 63 Carl XII 1701 Konung Carls orubbliga lugn och segerrika kamp mot Sveriges förenade fiender Konungarna Frederik IV i Danmark och August i Polen samt Tsar Peter i Ryssland (1700-1701).Satirisk silvermedalj, troligtvis av J.R. Engelhardt i Breslau. Jmf. Hild. 63. Ex Holmbergs auktion 14 december 1922. Pris 5 kr + 7 % provision.27 mm. 7,05 gr. 1++ 7000.-
142   Hild. 68 Carl XII 1701 Konung Carl går med sin här över Dünafloden och besegrar Konung Augusts armé nära Riga den 9 Juli 1701. Silvermedalj, graverad av Bengt Richter,Arvid Karlstens elev. Ex samling Crona 1937 nr 443. Pris 21,50 kr. 60 mm. 105,1 gr. 1á1+ 18500.-
143   Hild. 68 a Carl XII 1701 Konung Carl går med sin här över Dünafloden och besegrar Konung Augusts armé nära Riga den 9 Juli 1701. Bronsmedalj, graverad av Bengt Richter,Arvid Karlstens elev. Ex samling Crona 1937 nr 444. Pris 14,30 kr. 60,5 mm. 72 gr. 01+ 15000.-
144   Hild. 70 Carl XII 1701 Bronsmedalj, graverad av A. Karlsten för dennes andra regentlängd. Konungen går med sin här över Dünafloden och besegrar Konung Augusts armé nära Riga 1701. 27 mm, 7.30 g. 01á0 Såld
145   Hild. 73 Carl XII 1702 Bronsmedalj, graverad av Arvid arlsten till minne av Konung Carls och svenskarnas seger över Konung Augusts Polska och Sachsiska här vid Klissow i Polen på årsdagen av segern vid Riga den 9 juli 1702. 52 mm. 65,8 gr. Ex Samling Crona nr 447. Pris 4 hfl (9,50 kr). 01á0 15000.-
146   Hild. 76 Carl XII 1703 Konung Carl avslutar en vänskapstraktat med Konung Fredrik I av Preussen den 11 augusti 1703.Silvermedalj,graverad av Chr. Wermuth i Gotha. Hild. 76. Ex Cronas samling 1937,nr 448. Pris 8 hfl (19 kr).32 mm, 21,35 gr. Sällsynt. Svaga repor framför Carl XII:S ansikte. 1á1+ 6500.-
147   Hild. 79 Carl XII 1703 Konung Carls segrar under åren 1700-1703 och i följd därav vunna hjälterykte. Bronsmedalj,graverad av Chr. Wermuth i Gotha. 32 mm. 13,1 gr. 01+ 4500.-
148   Hild. 81 Carl XII 1704 Konung Carl förkastar alla förslag till fred med Sveriges fiender (1703 och 1704). Silvermedalj,graverad av D. G. von Hachten i Hamburg. 29 mm. 10,44 gr. Sällsynt! 1+ 6500.-
149   Hild. 100 Carl XII 1706 Silvermedalj, graverad av Joh. Memmius. Fred mellan Konung Carl och Konung August i Alt-Ranstadt 1706. Sällsynt i denna kvalité. 39 mm, 21.46 g. 1+á01 13000.-
150   Hild. 100 b Carl XII 1706 Fred mellan Konung Carl XII och Konung August avslutad i alt-Ranstadt den 14 september 1706. Silvermedalj, graverad av Joh. Memmius i Stettin. 20,97 gr. 37,5 mm. Något ljus. 1++ 7500.-
151   Hild. 107 Carl XII 1706 Silvermedalj,graverad av Joh. Memmius i Stettin,med anledning av Konung Carls segrar och övriga ärorika bedrifter under åren 1700-1706. Hild. 107.31 mm. 1+á01 4000.-
152   Hild. 108 Carl XII 1706 Konung Carls segrar och övriga ärorika bedrifter under åren 1700-1706. Silvermedalj, slagen i Stettin. Ex Cronas samling 1937 nr 476. Pris 1,5 hfl (3,60 kr). 16,5 mm. 2,66 gr. Ojämn plants. Fin patina. 01 2500.-
153   Hild. 109 Carl XII 1706 Konung Carls segrar och övriga ärorika bedrifter under åren 1700-1706. Silvermedalj,graverad av G. Hautsch i Nürnberg. Hild. 109. Ex Axel Clausen,Pilestraede i Köpenhamn. Pris DKR 25 (=SEK 18,75 kr). 26,29 gr. 40,5 mm. 01 16000.-
154   Hild. 91 Carl XII 1706 Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten med anledning av att en Svensk här under Greve Carl Gustaf Rehnskölds befäl segrar över en förenad Rysk och Sachsisk armé vid Fraustadt i Polen den 3 februari1706. 52 mm. 44,8 gr. Senare prägling. 01 2500.-
155   Hild. 96 Carl XII 1706 Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten med anledning av att en Svensk här under Greve Carl Gustaf Rehnskölds befäl segrar över en förenad Rysk och Sachsisk armé vid Fraustadt i Polen den 3 februari1706. 52 mm. 44,8 gr. Senare prägling. 01 2500.-
156   Hild. 97 Carl XII 1706 Freden i Alt-Ranstadt den 14 september 1706 mellan Carl XII och August av Polen.Silvermedalj,av utländskt ursprung. 26,5 mm. 6,91 gr. Vacker kvalité! 01 3500.-
157   Hild. 99 Carl XII 1706 Freden i Alt-Ranstadt. den 14 september 1706 mellan Carl XII och August av Polen. Silvermedalj, graverad av P H Müller i Nürnberg. Med randskrift. 18,52 gr. 37 mm. 1á1+ 3000.-
158   Hild. 113 Carl XII 1707 Tyska politiserande gravörers gissningar och förhoppningar i avseende på Konung Carls deltagande i striden mellan Ludvig XIV och hans fiender (1707 och följnde åren). Bronsmedalj, graverad av Chr. Wermuth i Gotha,som tillägnat fredsunderhandlarna denna medalj. 44 mm. 36 gr. Sällsynt! 1+á01 4500.-
159   Hild. 121 Carl XII 1708 Konung Carl utverkar fri religionsutövning för protestanterna i Schlesien och skydd mot katolska prästerskapets ingrepp (1707 och 1708). Silvermedalj,slagen troligtvis utländskt arbete. Hild. 121. Ex Cronas samling nr 484. Pris 2 hfl (4,50 kr) och såldes tillsammans med Hild. 121 a. 17 mm. 2,47 gr. 1+ 1900.-
160   Hild. 121 Carl XII 1708 Konung Carl utverkar fri religionsutövning för protestanterna i Schlesien och skydd mot katolska prästerskapets ingrepp (1707 och 1708). Silvermedalj,slagen i Stettin. 22 mm. 2,7 gr. 1 Såld
161   Hild. 133 Carl XII 1708 En förbundshär av Svenska och Tyska trupper,anförd av Svenske Generalguvernören i Bremen, Kungl. Rådet Greve Nils Gyllenstierna,besätter Hamburg för att stilla ett där utbrutet uppror (1708). Silvermedalj,troligtvis slagen i Hamburg. 31,5 mm. 10,91 gr. Sällsynt. Svaga filspår på randen. 01 7000.-
162   Hild. 138 Carl XII 1709 En blombärande aloë på Kungl. Rådet Greve Nils Gyllenstolpes gård Noor i Knifsta socken i Uppland år 1708-1709. Försilvrad bronsmedalj,graverad av Arvid Karlsten eller någon av hans elever. Hild. 138. Ex Auktion Ball Nachf. 9 augusti 1922. Pris 1,75 kr. Sällsynt. 26 mm. 8 gr. Åtsidans stamp lätt korroderad. 1++ Såld
163   Hild. 144 Carl XII 1709 Svenska folkets välönskningar och förhoppningar följa hjältekonungen 1708 och 1709. Silvermedalj, graverad av Bengt Richter. Hild. 144. Ex Axel Clausen,Köpenhamn. 8,50 DKR (5,20kr). 26 mm. 7,47 gr. 1+á01 3200.-
164   Hild. 149 Carl XII 1709 Konungens vistelse i Bender i Turkiet 1709 och följande åren. Silvermedalj,graverad av Chr. Wermuth i Gotha. Hild. 149. Ex Cronas samling nr 498. Pris 7 hfl (16,70 kr). 21 mm. 6,29 gr. 1++ Såld
165   Hild. 156 Carl XII 1710 Greve Magnus Stenbocks seger över en talrikare Dansk här vid Helsingborg den 28 Februari 1710. Silvermedalj,v graverad av Ph. Henr. Müller i Nürnberg. 44 mm. 29,42 gr. Et vackert exemplar. 01+ 11000.-
166   Hild. 158 Carl XII 1710 Greve Magnus Stenbocks seger över en talrikare Dansk här vid Helsingborg den 28 Februari 1710. Bronsmedalj,slagen i Hamburg. Hild. 158. 32,5mm. 12,04gr. Sällsynt. Liten fläck på frånsidan. god 1+ 4000.-
167   Hild. 158 Carl XII 1710 Sällsynt satirisk silvermedalj slagen i Hamburg. Greve Magnus Stenbocks seger över en talrikare Dansk här vid Helsingborg den 28 Februari 1710. Sällsynt. 31,9 mm. 14,18 gr. omkr. 1+ 7500.-
168   Hild. 158 Carl XII 1710 Sällsynt, satirisk silvermedalj, slagen i Hamburg. Greve Magnus Stenbocks seger över en talrikare Dansk här vid Helsingborg den 28 Februari 1710. 31,9 mm. 14,39 gr. 1+á01 9500.-
169   Hild. 166 Carl XII 1712 Greve Magnus Stenbock tågar med sin Svenska här in i Holstein och bränner upp Altona den 29 December 1712 (9 Januari 1713). Silvermedalj,graverad och slagen i Hamburg. Ex samling Crona 1937 nr 507. Pris 7,15 kr. Sällsynt! 35,5 mm. 14,6 gr. Varit hängd. 1+á01 9500.-
170   Ossbahr 164 Magnus Stenbock 1713 Den Stenbockska härens kapitulation den 5 Maj 1713. Bronsmedalj, graverad av P. Berg. Frånsidan visar en elefant (Danmark) med lyft snabel, som slår en bock till marken. Ex Auktion i Köpenhamn den 25 okt. 1939. Pris 21,85 kr. Ossbahr 164. Mycket sällsynt. 19,72 gr. 34 mm. 01á0 8500.-
171   Hild. 170 Carl XII 1714 Konungen beger sig från Turkiet på hemväg och ankommer till Stralsund den 11 november 1714. Silvermedalj, graverad av P.H. Müller. 44,1 mm. 29,75 gr. Vacker patina! 1+ 9000.-
172   Hild. 171 Carl XII 1714 Konungen beger sig från Turkiet på hemväg och ankommer till Stralsund den 11 november 1714. Silvermedalj. Utländskt arbete. Varit hängd. 29 mm. 9,17 gr. 1 1200.-
173   Hild. 173 Carl XII 1714 Silvermedalj, graverad av Christian Wermuth med anledning av Konungens återkomst från Turkiet med ankomst i Stralsund 1714. 36 mm. 14,5 gr. 1+á01 4700.-
174   Hild. 173 Carl XII 1714 Silvermedalj, graverad av Christian Wermuth med anledning av Konungens återkomst från Turkiet med ankomst i Stralsund 1714. Ett praktexemplar. 36 mm. 14,5 gr. 01á0 Såld
175   Hild. 175 Carl XII 1714 Konungen beger sig från Turkiet på hemväg och ankommer till Stralsund den 11 November 1714. Silvermedalj,graverad av Chr. Wermuth i Gotha. Hild. 175.Ex Cronas samling 1937 nr 513. Pris 5 hfl (12 kr).Mycket sällsynt. 32 mm. 15,64 gr. 1+ 8000.-
176   Hild. 177 Carl XII 1715 Konungens förtröstan på Gud och sin rättvisa sak,medan fienden hota från alla sidor och slutligen innestänga honom i Stralsund (1715). Silvermedalj,graverad av D.G. von Hachten i Hamburg. Hild. 177. Ex Cronas samling 1937 nr 514. Pris 9 hfl (21,50 kr).Sällsynt. Fin patina. 30 mm. 10,89 gr. 1++ 8000.-
177   Hild. 178 Carl XII 1715 Stralsund omringas sommaren 1715 av en Dansk,Polsk och Preussisk här och innestänger Carl XII 1715.Sällsynt silvermedalj,graverad av D.G. von Hachten i Hamburg. Frånsidan visar Stralsund. 31 mm. 10,54 gr. 1+á01 8500.-
178   Hild. 179 Carl XII 1715 Stralsund omringas sommaren 1715 av en Dansk,Polsk och Preussisk här och innestänger Carl XII 1715.Sällsynt silvermedalj,graverad av D.G. von Hachten i Hamburg. Frånsidan visar Stralsund.Hild. 179. 31 mm. Sällsynt! 1+ 8500.-
179   Hild. 180 Carl XII 1715 Stralsund omringas sommaren 1715 av en Dansk,Polsk och Preussisk här och innestänger Carl XII 1715.Bronsmedalj, troligtvis präglad i Stettin. 22 mm. 2,68 gr. 1+ 800.-
180   Hild. 187 Carl XII 1715 Bronsmedalj av utländskt arbete, präglad med anledning av att Konungen begiver sig från Stralsund den 11 (22) december, varefter staden uppgavs åt de belägrande fienderna den 24 december 1715. 44 mm. 23,1 gr. Mycket sällsynt. 01 Såld
181   Hild. 189 Carl XII 1716 Tyska gravörers betraktelser och gissningar rörande Konung Carls planer år 1716. Medalj i bly,graverad troligtvis i Stettin. Troligen tyskt arbete. 22 mm. 3,4 gr. 1 250.-
182   Hild. 190 Carl XII 1716 Tyska gravörers betraktelser och gissningar rörande Konung Carls planer år 1716. Bronsmedalj, graverad troligtvis i Stettin. Troligen tyskt arbete. 22 mm. 2,9 gr. 1 450.-
183   Hild. 190 Carl XII 1716 Tyska gravörers betraktelser och gissningar rörande Konung Carls planer år 1716. Bronsmedalj,troligtvis graverad i Stettin. 22 mm. 2,9 gr. 1++ 750.-
184   NM XVII:1:110-1 Carl Piper 1716 Carl Piper 1647-1716. Friherre och greve 1698. Kungligt råd och statsråd. Kanslär för universitetet i Uppsala.Död i fångenskap på Nöteborg (Schlüsselburg). Nöteborg är en stad vid floden Nevas utflöde ur Ladoga i Ryssland. Bronsmedalj, slagen av Pipers änka Kristina Törnflycht, graverad av Arvid Karlsten kort efter Pipers död. Frånsidan avser ej endast fångens kamp mot lidandet, utan även uppkomlingens seger över avunden. 101,52 gr. 62 mm. 01 4200.-
185   Hild. 196 Carl XII 1717 Gissningar angående Konung Carls benägenhet för fred eller krig år 1717. Bronsmedalj,troligtvis präglad i Stettin. 22 mm. 3,2 gr. 01+ 1500.-
186   Hedl. regentlängd Carl XII 1718 Bronsmedalj,graverad av J C Hedlinger för dennes regentlängd. Hild. II sid 560. 32 mm. 13,7 gr. 1+á01 500.-
187   Hedl. regentlängd Carl XII 1718 Bronsmedalj,graverad av J C Hedlinger för dennes regentlängd. Hild. II sid 560. 32 mm. 01 Såld
188   Hild. 197 Carl XII 1718 "Konungens död, under belägringen av Fredrikstens fästning vid dåvarande Frederikshald i Norge, den 30 november 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 februari 1719". Bronsmedalj, graverad av Johann Carl Hedlinger (det första bland hans många vackra medaljarbeten i Stockholm. Hildebrand 197. Skadad stamp. 51,5 mm. 63,48 gr. 01+ 4400.-
189   Hild. 197 Carl XII 1718 Konungens död under belägeringen av Fredrikstens fästning vid Fredrikshald i Norge den 30 november 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 februari 1719. Bronsmedalj, graverad av J C Hedlinger. Skadad stamp. 51 mm. 47,1 gr. 1á1+ 750.-
190   Hild. 210 a Carl XII 1718 Konungens död under belägringen av Fredrikstens fästning vid Fredrikshald i Norge den 30 November 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 Februari 1719. Silvermedalj, av utländskt ursprung. Hild. 210a.Köpt av Kirschhoff i Köpenhamn för DKR 15 (10,50 kr). 27,5 mm. 5,90 gr. Sällsynt. Små repor på frånsidan 1++ 3500.-
191   Hild. 217 Carl XII 1718 Konungens död under belägringen av Fredriksstens fästning vid Fredrikshald i Norge den 30 november 1718.Bronsmedalj, graverad av G. W. Vestner i Nürnberg. Höjd 32 mm. 6,9 gr. 01 Såld
192   Hild. 221 Carl XII 1718 Konungens död under belägringen av Fredrikstens fästning vid Fredrikshald i Norge den 30 November 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 Februari 1719.Silvermedalj, graverad av Chr. Wermuth i Nürnberg. Hild. 221. Ex Cronas auktion 1937 nr 538. Pris 4 hfl (9,50 kr). Sällsynt.32 mm. 14,29 gr. 1++ 6500.-
193   Hild. 224 Carl XII 1718 Carl XII:s minne. Silvermedalj,graverad 1787 av C Enhörning för dennes regentlängd.6,5 gr.24 mm.Vackert exemplar! 01 1250.-
194   Hild. 224 Carl XII 1718 Silvermedalj, graverad av C. Enhörning, för dennes regentlängd 1787, till Konungens minne. 23 mm, 6.58 g. 01á0 Såld
195   Hild. 4 Ulrika Eleonora d.y. 1718 Tennmedalj, graverad av G. W. Vestner i Nürnberg, till minnet av att Ulrika Eleonora förkunnar att hon tillträtt som drottning den 7 december 1718. 43,6 mm.27,8 gr. 1+á01 1500.-
196   Hild. 11 Ulrika Eleonora d.y. 1719 Bronsmedalj, graverad av G. W. Vestner i Nürnberg, till minne av Drottningens kröning i Uppsala domkyrka den 17 mars 1719. 29,60 gr. 44 mm. Vackert ex! 01+ 4750.-
197   NM XXIX:21-1 Samuel Bochart 1720 1599-1667.Född i Frankrike.Professor i orientaliska språk vid akademien i Caen.1652 inviterades han av drottning Christina för att studera hennes arabiska manuskript. Bronsmedalj,slagen av Jean Dassier på 1720-talet för den av Dassier utgivna medaljserie över framstående personer från Ludvig XIV:s århundrande.10,3 gr.28 mm. 01+ 850.-
198   NM XVII:I:133-1 a. Gabriel Stierncrona 1724 Gabriel Stierncrona 1669-1723. Friherre 1719. Silvermedalj, (åtsidan) graverad av J C Hedlinger och (frånsidan) Daniel Haesling. Slagen 1724 av Stierncronas arvingar. Felder 54. 66,59 gr. 55,5 mm. 1+ 3200.-
199   Hild. II sid 548 J. C. Hedlinger 1728 Titel- och Förklarings-medalj till Hedlingers regentlängd. 31,8 mm. 14,91 gr. 01á0 1300.-
200   NM XVI:I:156-10 Nils Keder 1728 1659-1735. Assessor i Antikvitetsarkivet. Tennmedalj, graverad av J. C. Hedlinger, slagen 1728. 25,96 gr. 42,1 mm. Obetydliga stampsprickor. 01 1800.-
201   NM XVII:1:145-6 Nikodemus Tessin 1728 1654-1728. Överintendent vid alla kungliga slott,hus, byggnader och trädgårdar.Överstemarsalk. Bronsmedalj slagen av sonen greve Karl Gustaf.Tillhör Akademien för de fria konsterna,och användes som belöningsmedalj. Graverad av J C Hedlinger 1728. 62 mm. Lätt polerad ("vårdad"). 1+ 2500.-
202   NM XVII:1:145-6 Nikodemus Tessin 1728 1654-1728.Överintendent vid alla kungliga slott,hus, byggnader och trädgårdar.Överstemarsalk.Bronsmedalj slagen av sonen greve Karl Gustaf.Tillhör Akademien för de fria konsterna,och användes som belöningsmedalj. Graverad av J C Hedlinger 1728. 62 mm. 01 3900.-
203   Num. Medd. XVII:1-160-1 Gustaf Cronhjelm 1731 Gustaf Cronhjelm 1664-1737. Greve. Landshövding i Västerås län. Kanslär, först för universitetet i Lund, sedan i Uppsala. Bronsmedalj, slagen av Rikets Ständer såsom ett erkännande av de stora förtjänster inlagt vid utarbetandet av den nya allmäna svenska lagen , 1734 års lag kallad. Graverad av Johan Carl Hedlinger. 64,3 mm. 112,98 gr. 01 4500.-
204   Hild. 22 Ulrika Eleonora d.y. 1741 Drottning Ulrika Eleonora den yngres minne. Silvermedalj, graverad av C Enhörning 1787 för dennes svenska konungalängd.6,07 gr.24 mm.Vacker patina. 1+á01 1100.-
205   Hild. 22 Ulrika Eleonora d.y. 1741 Drottning Ulrika Eleonora den yngres minne. Bronsmedalj, graverad av C Enhörning 1787 för dennes svenska konungalängd. 4,69 gr.24 mm.Senare prägling. 01á0 300.-
206   Hild. 22 Ulrika Eleonora d.y. 1742 Drottning Ulrika Eleonora den yngres minne. Bronsmedalj, graverad av C Enhörning 1787 för dennes svenska konungalängd. Senare prägling. 01+ 500.-
207   NM XVII:1:274-2 Henrika Juliana von Liewen 1744 1709-1779. Gift med överintendenten friherre Karl Hårleman 1748. Spelpenning i silver, slagen av greve K.G. Tessin. Graverad av Daniel Fehrman. Ex Bonde på Ericsberg. G.H. 129. 30 mm, 13,11 gr. 01+ 5500.-
208   Hild. 2 Gustav III 1746 Minnesmedalj, graverad av Daniel Fehrman, till minne av prinsens (sedemera Gustav III) födelse 1746. Präglingen besörjdes av Kammarherren Daniel Tilas och Bergsrådet Adolf Christiernin. Avslag i tenn. Ex Samling Bonde på DEricsberg. 34 mm. 01á0 Såld
209   Hild. 13 Adolf Fredrik 1747 Silvermedalj, graverad av D. Fehrman. ”Thronföljaren blifver Kongl. Vetenskaps Akademiens beskyddare den 17 Mars 1747.” Ex Samling Bonde på Ericsberg. 33 mm, 9.49 g. Litet plantsfel till höger om skölden på åtsidan. 1+ 1700.-
210   Hild. 15 Adolf Fredrik 1748 Bronsmedalj, graverad av D. Fehrman, bekostad av Riksrådet Greve Carl Gustaf Tessin, och lämnades till Adolf fredrik nyårsdagen 1750, till minne av "tronföljaren inrättar på egen bekostnad en kadettskola i Stockholm för unga adelsmän 1748". 12,47 gr. 32,3 mm. 1++ 850.-
211   Hild. 68 Fredrik I 1748 Konungen stiftar Serafimerorden den 23 februari 1748,varefter första dubbningen skedde samma år på konungens 73:dje födelsedag,som förklarades vara denna ordens instiktelsedag.Silvermedalj,graverad av Daniel Fehrman. Hild. 68. Ex Samling Crona nr 605 (3,60 hfl.) 1937. 31 mm. 01+ 3500.-
212   Hild. 70 Fredrik I 1748 Konungen instiftar Svärdsorden den 23 februari 1748 varefter första dubbningen skedde samma år på Konungens 73:dje födelsedag, som förklarades vara denna ordens instiftelsedag. Silvermedalj, graverad av Daniel Fehrman. Ex Samling Crona 1937 nr 606 (1,25 hfl.). 31 mm. Svag mitt på frånsidan. 01)(1+ 3500.-
213   NM XVII:2-203 Ulrika Juliana Gyllenstierna 1750 1704-1765. Dotter till generalmajoren greve Abraham Brahe. Gift med kammarherren hos hertig Karl Fredrik av Holstein-Gottorp 1721-1722, och 1723-1731 med generallöjtnanten greve Nils Gyllenstierna. Spelpenning i silver, graverad av Daniel Fehrman, slagen 1750 av grevinnan Gyllenstiernas måg hovmarsalken friherre Gustaf Jakob Horn. Ex Bonde på Ericsberg. 33 mm, 13,26 gr. 01 5000.-
214   Hild. 80 Fredrik I 1751 Konung Fredrik I:s minne.Bronsmedalj,graverad av C Enhörning 1787 för dennes svenska konungalängd.5,60 gr.24 mm.Senare prägling. 01á0 300.-
215   NM XVII:1:193-1 Fredrik Gyllenborg 1755 1698-1759. Kammarherre. Spelpenning i silver, graverad av K.J. Wikman. Ex Bonde på Ericsberg. 34 mm. 16,10 gr. 01+ 4000.-
216   NM XVII:1:314-1 Fredrik Axel von Fersen 1756 1719-1794. Fältmarsalk. Riksråd. Spelpenning i silver, graverad av Daniel Fehrman. Ex Bonde på Ericsberg. 30 mm hög, 10,02 gr. 01 3500.-
217   NM XVII:1:250-2 Carl von Linné 1758 1707-1778 Professor. Botaniker. Silvermedalj, slagen 1758 av greve Carl Gustaf Tessin. Graverad av Daniel Fehrman. NM XVII:1:250-2. 34 mm. 12,7 gr. Svag fläck i övre vänstra kronan på frånsidan. 01 2000.-
218   Num. Medd.:1:250-2 Carl von Linné 1758 Carl von Linné 1707-1778 Professor. Botaniker. Silvermedalj, slagen 1758 av Carl Gustaf Tessin. Graverad av Daniel Fehrman. 34 mm. 13,9 gr. Liten bläckskrift på frånsidan, i övrigt ett mycket vackert exemplar. 01á0 2000.-
219   NM XVII:1:209-1 Klas Grill 1759 1705-1767. Grosshandlare i Stockholm. Vald 1753 till en av Ostindiska kompaniets direktörer. Bronsmedalj, graverad av Daniel Fehrman, slagen av Vetenskapsakademien. 33 mm. 12,58 gr. Litet plantsfel åtsidan kl 12. 01 1200.-
220   NM XVII:1:209-1 Klas Grill 1759 1705-1767. Grosshandlare i Stockholm. Vald 1753 till en av Ostindiska kompaniets direktörer. Silvermedalj, graverad av Daniel Fehrman, slagen av Vetenskapsakademien. 33 mm. 13,67 gr. 01 2300.-
221   NM XVII:2-1 Elisabet Hamilton 1760 1734-1801. Född Jennings. Spelpenning i silver, graverad i Stralsund på 1760-talet av G. Ljungberger. Stenbocken är tagen från grevliga ätten i Hamiltons vapen och gripen från Jenningska vapnets hjälmprydnad. Ex Bonde på Ericsberg. 33 mm, 14,87 gr. 01+ 4000.-
222   NM XVII:1:178-1 Fredrik Sparre 1762 1723-1747.Född i Karlskrona.Hovintendent.Bronsmedalj, slagen av Vetenskapsakademien 1762,graverad av Daniel Fehrman. 14,9 gr.34 mm. 01á0 850.-
223   NM XVII:2-55 Fredrika Eleonora Falkenberg 1762 1741-1820. Dotter till greve Gustaf Leonard Stenbock. Hovfröken hos drottning Lovisa Ulrika. Gift 1762 med friherre Henrik Falkenberg. Änka 1777. Spelpenning i silver, enligt uppgift graverad i Italien, slagen av riksrådet friherre Karl Fredrik Scheffer. Mycket sällsynt. Ex Bonde på Ericsberg. Höjd 33 mm, 14,27 gr. 1á1+ 6500.-
224   NM XVII:1:251-3 Carl von Linné 1764 1707-1778 Professor. Botaniker. Silvermedalj, slagen 1764 av Vetenskapskadmien,att utdelas som prisbelöning. Graverad av Daniel Fehrman. NM XVII:I251-3. 34 mm. 16,3 gr. Vacker patina! 01+ Såld
225   NM XVII:I:328-1 Ulrik Scheffer 1764 1716-1799. Greve. Kanslär för universitetet i Åbo. Spelpenning i silver, graverad i Paris av G. Ljungberger. Sällsynt. Höjd 34 mm, 14,17 gr. 1+á01 Såld
226   Hild. 54 Adolf Fredrik 1765 Bronsmedalj, frånsidan graverad av C.J. Wikman, åtsidan graverad av D. Fehrman. Kongliga belöningsmedaljer, för uppförande af stenhus på landet. 51 mm, 52.61 g. 01á0 Såld
227   Hild. 59 Adolf Fredrik 1767 Belöningsmedalj i silver, med band, graverad av G. Liungberger för Stockholms stads Brandförsäkrings kontor. Detta exemplar utdelat 1930. 32 mm, 23.55 g. 01+ 2000.-
228   NM XVII:1:210-4 Klas Grill 1767 1705-1767. Grosshandlare i Stockholm. Vald 1753 till en av Ostindiska kompaniets direktörer. Silvermedalj, graverad av K. G. Fehrman, slagen med anledning av Grills död. Mindre plantsfel åtsidan kl 12. 12,06 gr. 35,5 mm. 1+á01 1500.-
229   NM XVII:1:205-1 Samuel Klingenstierna 1769 Samuel Klingenstierna 1698-1765. Professor i matematik vid Uppsala universitet. Sedan lärare för kronprins Gustav (III). Silvermedalj, slagen av Vetenskapsakademien 1769, graverad av Carl Gustaf Fehrman. Vacker patina. 35 mm. 12,58 gr. 01+ 1500.-
230   NM XVII:1:218-1 J A Lantingshausen 1770 1699-1769.Född i Reval.Kommenderande general och chef i Pommern.Silvermedalj,slagen 1770 av Stockholms magistrat.Av G Ljungberger.52 mm.67,2 gr.Boström sid 43-1. 01+ 3800.-
231   NM XVII:1:228-2 Karl Fredrik Piper 1770 1700-1770.Född i Stockholm.Kammarherre. Spelpenning i silver,graverad av Dan Fehrman.Inskriften på frånsidan var Pipers valspråk. 12,4 gr.32 mm. 1+á01 950.-
232   Hild. 52 Adolf Fredrik 1771 Adolf Fredriks minne. Silvermedalj,graverad 1787 av C Enhörning för dennes regentlängd. 24 mm. 1++550 550.-
233   Hild. 52 Adolf Fredrik 1771 Konung Adolf Fredriks minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,34 gr.24 mm.Svaga fläckar på frånsidan. 1+á01 650.-
234   Hild. 50 Gustav III 1778 Bronsmedalj, graverad av G. Ljungberger 1778, med anledning av Kronprinsens dop. 42,1 mm. 32,63 gr. 01+ 1700.-
235   NM XVII:I:251-4 Carl von Linné 1780 1707-1778. Professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. Bronsmedalj,, slagen 1780 av Gustav III till minne av Linné. . 68,45 gr. 52,5 mm. 01á0 4500.-
236   NM XVII:1:298-3 Karl Fredrik Scheffer 1781 1715-1786. Greve. Spelpenning i silver, graverad av G. Ljungberger. Sällsynt. Höjd 33,5 mm, 16,60 gr. 1+á01 3500.-
237   NM XVII:1-315 Gustav Adolf Sparre 1784 1746-1794. Greve, stor konstälskare och samlare, död på Kulla Gunnarstorp. Spelpenning i silver, graverad i Köpenhamn av Carl Enhörning (?), slagen 1784. NM XVII:1-315. Mycket sällsynt. Höjd 33 mm, 17,89 gr 1á1+ 3500.-
238   NM XVII:1-322 Johan Wilhelm Sprengporten 1786 Spelpenning i silver, graverad i Köpenhamn av Carl Enhörning. Sprengporten var född 1720 under föräldrarnas fångenskap i Tobolsk i Sibirien. Friherre. General. Död 1795. Ex Bonde på Ericsberg. 28 mm hög, 9,02 gr. 01 3800.-
239   Hild. 68 Gustav III 1788 Medalj, graverad av Carl Enhörning 1793 till minnet av ”Svenska flottan, under Hertig Carls befäl, vinner en lysande seger öfver den Ryska vid Hogland i Finska viken den 17 juli 1788”. Ex Prins Valdemars samling. Avslag i försilvrat bly? 11,61 gr. 28,6 mm. 1á1+ 600.-
240   Hild. 74 Gustav III 1789 Bronsmedalj, graverad av Carl Enhörning. Slagen enligt Borgareståndets beslut 1789. 57 mm. Svag bläckskrift å randen samt ovanför "STATORI" å frånsidan. 01 1700.-
241   Hild. 110 Gustav III 1794 Svenska akademien. Silvermedalj,graverad 1794 av C G Fehrman. 33,5 mm. Detta exemplar präglat 1925. 20,78 gr. 1+á01 350.-
242   G.H. 135 Samuel Ugglas 1797 Samuel Ugglas 1750-1812. Landshövding. Spelpenning, graverad och slagen av Carl Enhörning. Inskriften (vilken betyder "Även i en säker ställning är jag vaksam") på åtsidan var Ugglas valspråk. NM XVII:2:30-3. Ex Bondes samling. 35 mm. 19,98 gr. Med inslag av spegelglans. 01+ 4000.-
243   Hild. 18 Gustav IV Adolf 1799 Silvermedalj, graverad av C. G. Fehrman, att utdelas till deltagarna vid Tornerspel vid Drottningholm under fem dagar i Augusti och September 1799. 30,2 mm. 13,27 gr. Som angivits i Hildebrand är "frånsidans stamp söndrig#. 1+ 4500.-
244   NM XVII:1-326 Eleonora Katarina Silfverstolpe 1805 1735-1797. Dotter till överstelöjtnanten friherre Karl Leonard Leijonhufvud. Gift 1759 med bankokommissarien Fredrik Silfverstolpe. Silvermedalj, slagen 1805 av mannen. Graverad av Carl Enhörning. Sällsynt. NM XVII:I-326. 38 mm. 21,77 gr. 1+á01 1800.-
245   NM XVII:2:56-2. Erik Ruuth 1805 Erik Ruuth (1746-1820), greve, friherre, generalguvernör över Pommern. Tennmedalj, slagen 1805 av medintressenter i ett bolag i Höganäs. Graverad av Carl Enhörning. 47 mm. 51,12 gr. 01á0 950.-
246   NM XVII:II:56-2. Erik Ruuth 1805 Erik Ruuth (1746-1820), greve, friherre, generalguvernör över Pommern. Bronsmedalj, slagen 1805 av medintressenter i ett bolag i Höganäs. Graverad av Carl Enhörning. 47 mm. 51,12 gr. Sällsynt i brons. 01+ 3000.-
247   NM XVII:1:252-5 Carl von Linné 1807 1707-1778. Professor. Botaniker. Bronsmedalj, slagen 1807 på professorn Adam Afzelius’ iniativ av sällskapet ”Linnéska institutet” i Uppsala på hundraårsdagen av Linnés födelse. Åtsidan graverad av D Fehrman och frånsidan av C Enhörning. NM XVII:17:1:252-5. 34 mm. 11,72 gr. 01á0 1350.-
248   NM XVII:2:10-1 a Fredrika Elisabet Ek 1807 1742-1805. Född Ramström. Gift första gången med grosshandlaren Fr. Wetterblad; andra gången med kramhandlaren i Stockholm Erik Ek. Medalj i tenn, slagen 1807 av maken. Graverad av Carl Enhörning. NM XVII:2:10-1 a. Ojämn patina. Mycket sällsynt. 34,5 mm. 8,67 gr. 01 500.-
249   NM XVII:2-14 G F Gyllenborg 1808 1731-1808.Greve.Kansliråd.Silvermedalj slagen av C Enhörning 1808,kort före Gyllenborgs död.Det skall ha varit Enhörnings mening att utge liknande minnespenningar över samtliga Svenska akademiens ledamöter,men tanken blev aldrig förverkligad,endast denna och en över Nils Rosén von Rosenstein (död 1824) har utkommit.16,1 gr,34 mm. 1+á01 950.-
250   Hild. 27 Carl XIII 1809 Silvermedalj, utdelad för ”Tapperhet till sjös”. Hild. 27. Sällsynt. 9,51 gr. 31,8 mm. 1 3800.-
251   Hild. 45 Carl XIII 1810 Bronsmedalj, graverad av C. Enhörning, för Allmänna Brandförsäkrings verkets Direktion. 40 mm, 26.13 g. Toppkvalité. 01á0 1500.-
252   Hild. 77 a Carl XIV Johan 1813 "Kongl. Landtbruks Akademien. Jetong i silver,att utdelas till Akademiens ledamöter. Graverad av Ludvig Persson Lundgren. 12,53 gr. 30,5 mm. Plantsfel frånsidan. 1+á01 450.-
253   Hild. 77 a Carl XIV Johan 1813 "Kongl. Landtbruks Akademien. Jetong i silver,att utdelas till Akademiens ledamöter. Graverad av Ludvig Persson Lundgren. 12,51 gr. 30,5 mm. 01+ 500.-
254   Hild. 77 a. Carl XIV Johan 1813 "Kongl. Landtbruks Akademien. Jetong i silver,att utdelas till Akademiens ledamöter. Graverad av Ludvig Persson Lundgren. 12,64 gr. 30,2 mm. 01 500.-
255   Hild. 77 a. Carl XIV Johan 1813 "Kongl. Landtbruks Akademien. Jetong i silver,att utdelas till Akademiens ledamöter. Graverad av Ludvig Persson Lundgren. 12,53 gr. 30,2 mm. Praktexemplar. 01á0 900.-
256   Hild. 37 Carl XIII 1814 Kongl. Musikaliska Akademien. Silvermedalj, som började präglas 1814 att utdelas till så kallade "qvartalsledamöter" i Akademiens sammanträden. 32 mm. 12,57 gr. 01 950.-
257   Hild. 126 Carl XIV Johan 1818 Minnespenning i silver, ”att kastas ut bland folket på stadens torg och platser”. Graverad av Middelthun på Kongsberg. 30 mm. 10,96 gr. Ett ovanligt snyggt exemplar! 01+ 7000.-
258   Hild. 23 Carl XIV Johan 1818 Konungens uppstigande på tronen 5 februari 1818. Bronsmedalj, graverad av Carl Enhörning. Försilvrad. Fläckar, bläckskrift frånsidan. 11 gr. 32,2 mm. 01 450.-
259   Hild. 28 Carl XIV Johan 1818 Konungen blir Kungl. Vetenskaps Akademiens beskyddare 1818. Graverad av M. Frumerie. Ensidigt avslag i bly. 40 mm. 12,43 gr. 1+á01 650.-
260   Hild. 80 Carl XIV Johan 1818 För befrämjad vaccination. Silvermedalj, graverad av M. Frumerie (1775-1853). 38.5 mm. 1+á01 2900.-
261   NM XVII:2-43 Anna Maria Lenngren 1818 1754-1817. Dotter till professor Magnus Brynolphi Malmstedt i Uppsala.Gifte sig 1780 med Carl Peter Lenngren.Skaldinna. Bronsmedalj, slagen 1818 av Svenska akademien, graverad av Gustav Adolf Enegren. NM XVII:2-43. 32 mm. 11,05 gr. 01á0 350.-
262   NM XVII:2:130-2 Jöns Jakob Berzelius 1830 1779-1848.Vetenskapsman.Bronsmedalj,slagen för en i Berlin utgiven serie av minnespenningar över framstående läkare och naturforskare.Graverad av W Kirchner.44,7 gr.41 mm. 1++ 500.-
263   NM XVII:I:316-2 Carl Mikael Bellman 1833 Carl Mikael Bellman 1740-1795. Skald. Bronsmedalj, slagen 1833 av gravören K. M. Mellgren.Tillhör en serie av medaljer över svenska skalder, vetenskapsmän och konstnärer. Används inom Par Bricole som belöningsmedalj. 41,1 mm. 32,95 gr. 01 500.-
264   Hild. 8 Kronprins Oscar 1835 "Kongl. Akademiens för de Fria Konsterna hundra års fest 1835". Silvermedalj, graverad av M. Frumerie. Slagen av Fria Konsternas Akademie 1837. 54,2 gr. 75,17 gr. 01 1400.-
265   NM XVII:2:112-2 Per von Afzelius 1835 1760-1843.Född i Västergötland.Generalinspektör för arméns medicinalvård.Professor i praktisk och teoretisk medicin vid Uppsala universitet.Sällsynt bronsmedalj, graverad av L P Lundgren 1835,slagen av Svenska Läkaresällskapet då Afzelius vid promotion i Uppsala blev jubeldoktor. 66,8 gr.49 mm. 01+ 2250.-
266   NM XVII:2:151-1 Johan Peter Lefrén 1839 1784-1862.General inom infanteriet.Bronsmedalj, slagen 1839 av personal vid Krigsakademien på Karlberg.Graverad av L.P. Lundgren.43,4 gr.43 mm.Liten fläck å frånsidan. 1+á01 400.-
267   Hild. 29 Oscar I 1844 Bronsmedalj "För medborgerlig förtjänst", tolfte storleken. Graverad av L. P. Lundgren. 43 mm. 41 gr. 01á0 850.-
268   Hild. 75 Oscar I 1845 Svenska Trädgårdsföreningen. Silvermedalj, som började präglas 1845, att utdelas till personer, som "gjort sig väl förtjenta af trädgårdskonstens befrämjande i vårt land". Graverad av P. H. Lundgren. Detta ex tilldelat O Christian Lovén 1835-1904). 30,71 gr. 40,8 mm. 1+á01 650.-
269   Hild. 75 Oscar I 1845 Silvermedalj, som började präglas 1845, att utdelas till personer, som "gjort sig väl förtjenta af trädgårdskonstens befrämjande i vårt land". Graverad av P. H. Lundgren. Detta ex tilldelat C. L. Florin (Bergianska trädgården). 01á0 900.-
270   Hild. 15 Oscar I 1847 Jernkontorets hundra års fest den 29 December 1847. Bronsmedalj, graverad av P. H. Lundgren. Slagen av Svenska Bruks Societeten. 56 mm. 85,62 gr. 01+ 1400.-
271   Hild. 15 Oscar I 1847 Jernkontorets hundra års fest den 29 December 1847. Bronsmedalj, graverad av P. H. Lundgren. Slagen av Svenska Bruks Societeten. 56 mm. 81,57 gr. 01+ 1500.-
272   NM XVII:1-150 O G Nordensköld 1847 Otto Gustaf Nordensköld 1780-1861.Amiral.Silvermedalj,slagen av Örlogsmannaskapet i Karlskrona 1847,efter denne tagit avsked ur flottan.Graverad av L P Lundgren.Frånsidan visar ett linjeskepp under segel.43 mm.38,2 gr.Små repor. 1+á01 900.-
273   NM XVII:I:266-39 d Carl von Linné 1847 1707-1778. Professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. Silvermedalj, slagen 1847 av Linnéska sällskapet i Brüssel med anledning av Belgiens då hållna första nationella utställning för åkerbruk och blomsterskötsel. Graverad av Jean Würden, Brüssel. 50 mm. 51,27 gr. 1+á01 1500.-
274   NM XVII:2:121-2 Erik Gustav Geijer 1850 Historieskrivare, filosofisk tänkare, skald, vältalare och tonsättare. Ledamot av Svenska akademien. Bronsmedalj, slagen av Geijers tacksamma beundrare och vänner, graverad efter modell av professor K. G. Qvarnström. 71,98 gr. 49 mm. Obetydligt märke framför hakan. 01+ 550.-
275   Hild. 79 Oscar I 1851 Stockholms stads Hantverksförenings belöningsmedalj i silver,graverad 1851 av Lea Ahlborn.Detta exemplar tilldelat A A Hökenberg 1891.13 gr.31 mm. 01+ 350.-
276   Num. Medd. XVII:2-126-1 a Johan Mazér 1852 Johan Mazér 1790-1847 Grosshandlare. Ledamot av Musikaliska Akademien. Silvermedalj, graverad av P Lundgren. Har använts som ”belöningspenning”. 31,5 mm. 12,7 gr. Toppexemplar! 0 750.-
277   Hild. 66 Oscar I 1853 Silvermedalj. Stockholms Läns Hushållningssälskap. 24 mm, 6.3 g. 1+ 400.-
278   Hild. 65 Oscar I 1856 Stockholms Läns Hushållningssällskaps stora belönings- medalj i brons,graverad L P Lundgren 1856.Tilldelad A Grönvall 1882.37,6 gr.43 mm.Perforerad. 1+á01 400.-
279   Hild. - Carl XV 1860 För befrämjad vaccination. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Med band. 35 mm. 1+á01 Såld
280   Hild. 67 Carl XV 1860 Kungliga Patriotiska Sällskapet. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Tilldelad Cathar Svensson (1819-1886). 41 mm. 1+á01 1500.-
281   Hild. 98 Carl XV 1860 Malmö Industriförening. Silvermedalj, graverad av Lea Ahlborn 1861 (sic!) att utdelas som belöningsmedaljer ”till handtverkslärlingar och fabriksarbetare som uppmuntran…”. 12,74 gr. 30,6 mm. Mörk patina. 01 500.-
282   Hild. 98 Carl XV 1861 Malmö Industriförenings belöningsmedalj i förgyllt silver (?),graverad 1861 av Lea Ahlborn.13,8 gr.31 mm. Ovanlig. 01 650.-
283   Hild. 75 Carl XV 1862 Calmar Läns Norra Hushållningssällskap.Belöningsmedalj i brons, graverad av Lea Ahlborn 1862. 59,15 gr. 50 mm. Svaga fläckar. 01 650.-
284   Hild. 72 Carl XV 1865 Westmanlands Läns Hushållningssällskaps belönings- medalj i silver.Graverad av A Salmson 1865. 37,4 gr. 43 mm. 01 650.-
285   Hild. 83 Carl XV 1865 Göteborgs och Bohusläns kongl. Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Började präglas 1865. 43 mm. 39,85 gr. 1+á01 550.-
286   Hild. 12 Carl XV 1866 Allmänna Industri och Konstutställningen i Stockholm 1866. Belöningsmedalj i silver, graverad av J. E. Ericsson och utdelad till "Lesjöfors bruksegare.... KLASS I". Sällsynt. Tunna repor på frånsidan. 59,9 mm. 90,9 gr. 1+á01 1400.-
287   Hild. 12 Carl XV 1866 Allmäna Industri och Konstutställningen i Stockholm.Belöningsmedalj i brons,tilldelad Elna Ohlsson.Graverad av J.E. Ericsson.58 mm.84,8 gr. 01 750.-
288   Hild. 12 Carl XV 1866 Allmänna Industri och Konstutställningen i Stockholm. Belöningsmedalj i brons,tilldelad W. ANDERBERG "KLASS III". Graverad av J.E. Ericsson. 58 mm. 84,92 gr. 01+ 800.-
289   Hild. 2 Oscar (II) 1866 Oscar (II).Hertigen som ordförande i Kongl. centralkommitén för allmäna Industri- och Konstutställningen i Stockholm 1866. Denna konstutställning avsåg endast konstnärer från Sverige, Norge,Danmark och Finland.Bronsmedalj,graverad av Lea Ahlborn. 44 mm.37,7 mm.Sällsynt. 1+á01 500.-
290   Hild. 3 Prins Oscar 1866 Hertig Oscar som ordförande i Kungl. Centralkommitén för allmänna Industri- och Konstutställningen i Stockholm 1866. Silvermedalj, graverad av J. Ericsson. Medaljen slagen efter utställningens slut av Centralkommitén som en gärd av tacksamhet för H. K. Höghets upplysta och kraftiga ledning av kommiténs arbete. Sällsynt. 59 mm. 91,09 gr. 1++ 1500.-
291   Hild. 49 Carl XV 1866 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn. Började präglas 1866. "För utställning af gödkreatur och mejerialster". 57 mm. 79,75 gr. Svag "2" skymtas till vänster om "FÖR" på frånsidan. På randen "H. 49 pr 2,60". 01+ 800.-
292   Hild. 15 Carl XV 1867 Konung Carl som beskyddare av "Kongl. Akademien för de Fria Konsterna". Silvermedalj, graverad av J. E. Ericsson. 56 mm. 85,54 gr. 1+á01 950.-
293   Hild. 108 Carl XV 1868 Stockholms Stads Frivilliga Skarpskytte-förening. Bronsmedalj, åtsidan graverad av Lea Ahlborn, frånsidan av A. Lindberg, att utdelas som belöning för "uppnådda olika höga points vid målskjutning". 31 mm. 12,57 gr. På randen läser man "S.G. Forslind 35 points 1874". 1+ 550.-
294   Hild. 20 Carl XV 1868 Lunds Universitets tvåhundraårsfest, firad den 27-29 maj 1868. Silvermedalj, graverad av J. E. Ericsson, och präglad hos Juveleraren V. Christesen i Köpenhamn. 67,2 mm. 85,89 gr. 1+ 1900.-
295   Hild. 45 Carl XV 1868 Belöningsmedalj i brons,utdelad vid allmäna svenska lantbruksmötet i Stockholm.Graverad av Lea Ahlborn.57 mm.85,4 mm.Svaga fläckar. 01 475.-
296   Hild. 45 Carl XV 1868 Belöningsmedalj i brons, utdelad vid allmäna svenska lantbruksmötet i Stockholm 1868.Graverad av Lea Ahlborn. 57 mm.88,8 gr.Obetydlig fläck ovan huvudet. 01 550.-
297   NM XVII:2-174 B C Malmberg 1868 Bror Carl Malmberg 1818-1877. Hovintendent. Arkitekt. Silvermedalj i praktskick, graverad av Lea Ahlborn. 55,5 mm. 59,62 gr. 01á0 Såld
298   Hild. 81 Carl XV 1869 Elfsborgs Läns Kongl. Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad 1869 av Lea Ahlborn. Tilldelad Borås Tricot Fabrik 1870. 55,3 gr. 51 mm. 1+ 550.-
299   Hild. 81 Carl XV 1869 Elfsborgs Läns Kongl. Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad 1869 av Lea Ahlborn. Tilldelad Borås Tricot Fabrik 1872. 55,55 gr. 51 mm. Liten påbörjad perforering upptill på frånsidan. 1++ 750.-
300   Hild. 1 Lovisa 1871 Gift med Carl XV.Bronsmedalj utgiven i samband med drottningens död.Graverad av Lea Ahlborn.36,4 gr.44 mm. 01 550.-
301   Hild. 24 Carl XV 1872 Konungens död.Silvermedalj,graverad av Lea Ahlborn. Slagen av Svenska Frimurare orden,vars stormästare kronprinsen var. 76,21 gr. 56 mm. Åtsidan fläckar i fältet framför porträtt. 1+á01)(01á0 2300.-
302   Hild. 24 Carl XV 1872 Konungens död.Bronsmedalj,graverad av Lea Ahlborn.Slagen av Svenska Frimurare orden,vars stormästare kronprinsen var.68,8 gr.56 mm. 01á0 900.-
303   Hild. 24 Carl XV 1872 Konung Carl XV:s död den 18 sept. 1872. Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn. Carl XV ingick i Frim. Orden den 17 maj 1847. SFOM 19. 55,2 mm. 64,79 gr. 1+á01)(01á0 Såld
304   Hild. 25 Carl XV 1872 Konungens död i Malmö.Bronsmedalj,graverad för egen räkning av Lea Ahlborn.45 mm.36,1 gr. 01+ 475.-
305   Hild. 31 Oscar II 1872 Sällsynt belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Sällsynt. 21,69 gr. 35 mm. 01 Såld
306   Hyckert 1 Oscar II 1873 Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg 1879, med anledning av Svenska Numismatiska föreningens stiftande 1873. SNF smärre skrifter 8 nr 1. 30,9 mm. 12,42 gr. 01á0 1500.-
307   Hild. 11 Oscar II 1875 Sveriges deltagande i Industri-utställningen i Bogotá i Columbia 1875. Belöningsmedalj i brons, graverad av Anton Salmson. 43,5 mm. 32,4 gr. Sällsynt. 01 900.-
308   Hild. 46 Oscar II 1875 Upsala Trädgårds Sällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad av A. Lindberg, tilldelad till Gysinge, vid utställningen 1875. Praktexemplar. 43,2 mm. 33,80 mm. 01á0 1500.-
309   Hild. 22 var Oscar II 1876 Belöningsmedalj i guld ”För nit och redlighet i rikets tjänst” tilldelad musikdirektören August Reinhold Nylander (1819-1902) vid Norra Skånska Inf. Regementet. Med stjärna i stället för rosett på frånsidan. Mycket sällsynt. 31,1 gr. 30 mm. 01 25000.-
310   Hy. 10 Oscar II 1876 Minnesfesten på tvåhundraårsdagen av slaget vid Lund den 4 december 1876. Silvermedalj, graverad av Lea Ahlborn. Utdelades i silver till de tre regementenas officerare. 30,9 mm. 12,7 gr. 1+á01 500.-
311   Hy. 118 Oscar II 1876 Kungliga Patriotiska Sällskapet. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. 35,8 mm. 1+ 500.-
312   Hy. 172 Oscar II 1876 Skånska Trädgårds Utställningen 1884. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Hy. 172. 57,7 mm. 88,03 gr. 01 950.-
313   Hy. 196 Oscar II 1876 Officerarnas Målskjutnings-Förbund i Stockholm. Prismedalj i brons,graverad ca 1876 av Lea Ahlborn. 14,6 gr.31,5 mm. 01 300.-
314   NM XVI:II:117-2. Esias Tegnér 1876 1782-1846. Skald. Bronsmedalj, slagen 1876 av Ernst Hugo Ekvall. 37,2 mm. 20,13 gr. 01á0 450.-
315   Hy. 133 var. Oscar II 1877 "Vermlands läns Kongl. Hushållnings Sällskap". Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. 38,7 mm. 27,3 gr. Anilinskrift på frånsidan. 01 600.-
316   Hy. 14 Oscar II 1877 Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg., slagen av Uppsala universitet. 78,19 gr. 55,7 mm. 01 600.-
317   Hild. 58 Oscar II 1878 Kongl. Vetenskaps och Vitterhets Samhället i Göteborg. Prismedalj, detta exemplar i brons, präglad 1866 av J. E. Ericsson. 36,1 mm. 20,86 gr. 01+ 400.-
318   Hy. 144 Oscar II 1878 Vestra Sveriges Hushållnings Sällskap. Belöningsmedalj i silver, att utdelas i samband med "Vestra Sveriges Landtbruksmöte i Borås. Graverad av Lea Ahlborn. 39 mm. 25,76 gr. 01á0)(01 950.-
319   NM XVII:2:170-1 Gustaf Ekman 1878 1804-1876.Bruksägare.Järnkontorets direktör. Bronsmedalj,slagen 1878 av Brukssocieteten.Graverad av Lea Ahlborn.Ex Holmbergs mynthandel.32,4 gr.41 mm. 01 500.-
320   Göteborgs Roddklubb Oscar II 1880 Samtida prismedalj i silver, graverad av A. Lindberg. Roddklubben i dess nuvarande form, bildades 1880 och redan detta år hade över 300 medlemmar. Bland dessa finner man namn som Bildt, Bratt, Dickson, Ekman, Gyllenhammar, Leffler, Pripp, Reuter, Röhss, Seaton, Stäck, Waerner, Wijk m fl. Klubbens första båthus låg på Hisingen vid Kvillebäcken. 17,76 gr. 33,9 mm. 01 600.-
321   Hy. 2 Kronprins Gustav (V) 1881 Silvermedalj, graverad av A. Lindberg, slagen av Kammarherre Magnus Lagerberg och av honom överlämnad till fursteparet under bröllopsfesten i Karlsruhe 20 september 1881. 12,3 gr. 31 mm. Vacker patina. 1+á01)(01+ 1100.-
322   Hy. 50 Oscar II 1882 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, till minnet av konung Oscar II:s och drottnings Sophias silverbröllop den 6 juni 1882. Slagen av Coldinuorden. 153,4 gr. 70 mm. 1+á01 1500.-
323   Hy. 50 Oscar II 1882 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, till minnet av konung Oscar II:s och drottnings Sophias silverbröllop den 6 juni 1882. Slagen av Coldinuorden. 155,39 gr. 70 mm. 01 2000.-
324   Hy. 51 Oscar II 1882 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, till minnet av konung Oscar II:s och drottnings Sophias silverbröllop den 6 juni 1882. Slagen av Svenska Segelsällskapet, vilket stiftades av kronsprins Oscar, sedemera Oscar I 1832. Hy. 51. 68 mm. 153,36 gr. 01 1950.-
325   Hy. 51 Oscar II 1882 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, till minnet av konung Oscar II:s och drottnings Sophias silverbröllop den 6 juni 1882. Slagen av Svenska Segelsällskapet, vilket stiftades av kronsprins Oscar, sedemera Oscar I. 1832. 69 mm. 155,31 gr. 01+ 2200.-
326   Landi Oscar II 1882 Allmäna Brandförsäkringsverkets minnesmedalj i brons, graverad 1882 av A Lindberg. Ovanligt porträtt! 85 gr.56,5 mm. 01+ 1100.-
327   Hy. 159 Oscar II 1884 Hallands Läns Kongl. Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Började präglas 1884. 15,49 gr. 31 mm. 01 650.-
328   Hy. 159 variant Oscar II 1884 Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn, att utdelas till hästuppfödare. Sällsynt. 31 mm. 15,17 gr. 01á0 750.-
329   Hy. 75 Oscar II 1886 Sextonde allmäna svenska lantbruksmötet i Stockholm den 12-17 juli 1886. Belöningsmedalj, i silver, graverad av A Lindberg, tilldelad G. L. Jacoby, som var tillverkare av kirurgiska- och barnmorske-instrument samt förbandsartiklar. 89,78 gr. 77,1 mm. Ingraverat namn och "1:A PRIS". 01+ 2200.-
330   Hy. 163 var. Oscar II 1887 Södermanlands läns kungliga hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad av A Lindberg 1887. Hy. 163 var. 31 mm. 14,78 gr 01 350.-
331   NM XVII:2:211-7 John Ericsson 1887 1803-1889.Konstruerade i USA bl.a. örlogsfartyget "Princeton" och därefter pansarbåten "Monitor" ,segraren över pansarkollossen "Merrimac".Bronsmedalj graverad och slagen hos Sporrong & Co.Av H. Rydén.38,3 gr.45,5 mm. 1+á01 475.-
332   NM XVII:2:258-3 Charles Dickson 1888 1814-1902.Göta Provinciallogens hundraårsfest. Bronsmedalj,graverad av A Lindberg.Slagen av Charles Dickson,vilken avträdde från provinsialmästareämbetet, vilket han innehaft i nära 30 år.80,6 gr.56 mm. 01 850.-
333   NM XVII:2-243 Claes Gartz 1893 Numismatiker.Subskriptionsmedalj,slagen av A.F. Westerlund.45 mm.46 gr. 01á0 450.-
334   NM XVII:2:268-1 Carl Magnus Casimir Lewenhaupt 1895 1827-1905.Subskriptionsmedalj inom Timmermansorden i silver,graverad av A Lindberg,slagen 1895 genom ing. A. Westerlunds försorg. Ex Holmbergs Mynthandel. Svag repa å åtsidan. 63,6 gr.53 mm. 01 1100.-
335   NM XVII:2-323 Gustaf Oscar Peyron 1895 1828-1915.General.Bronsmedalj,graverad av A Lindberg 1895,slagen av Första arméfördelningen till minne av Peyrons 50 års officerstjänst.58,6 gr.49 mm. 01 375.-
336   Hy. - Oscar II 1896 Adertonde allm. Svenska Lantbruksmötet i Malmö 1896.Stor belöningsmedalj i brons,graverad av A Lindberg.56 mm.75,8 gr.Lätt rengjord. 1+ 450.-
337   Hy. - Oscar II 1896 Belöningsmedalj i silver,utdelad i samband med Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 1896.Graverad av A Lindberg.76 gr.55 mm. 1+á01 950.-
338   Malmö Oscar II 1896 Belöningsmedalj i silver,utdelad i samband med Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 1896.Graverad av A Lindberg.76 gr. 55 mm. 1+á01 750.-
339   Malmö Oscar II 1896 Minnesmedalj från Industri och Slöjdutställningen i Malmö 1896, i vitmetall, graverad av Lea Ahlborn. I orginaletui med reklam för Wiens, Sederholm & Co i Malmö (viner, cognac, whisky, arrac, punsch, likörer m.m.). 37,65 gr. 60 mm. 01+ 850.-
340   A Oscar II 1897 25-årigt regeringsjubileum 1897.Försilvrad bronsmedalj, graverad av A Lindberg.29,2 gr.39 mm. 01 325.-
341   Osignerad Oscar II 1897 25-årigt regeringsjubileum 1897.Bronsmedalj, Osignerad.21,1 gr.33,5 mm 1+ 325.-
342   Osignerad Oscar II 1897 25-årigt regeringsjubileum 1897.Förgylld mässingsmedalj, Osignerad.18 gr.33,5 mm. 01á0 450.-
343   SFOM 30 Oscar II 1897 Konung Oscar II:s 25 års regeringsjubileum den 18 sept. 1897. Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg, och präglad för Sv. Frim. Orden med anledning av jubileet. 58 mm. 91,58 gr. 1+á01 950.-
344   Utställningen i Stockholm Oscar II 1897 Minnesmedalj i brons, graverad av Aug. Högel till minne av Allmäna Konst- och Industriutställningen i Stockholm. 13,66 gr. 33,5 mm. 01á0 300.-
345   NM XVII:2-274 Patric Oscar Reuterswärd 1900 1820-1907.Född på Ribbingshof,Östergötland.Hovmarsalk. Bruksägare.Bronsmedalj,slagen 1900 av 1:sta kammarledamöter då Reuterswärd fyllde 80 år.Graverad av A Lindberg.99,8 gr.60 mm. 01+ 550.-
346   SFOM 31 Oscar II 1900 S:t Andreaslogen Nordiska Cirkeln i Stockholm 100 år den 28 febr. 1900. Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg. 58 mm. 78,96 gr. 1+á01 650.-
347   Hy. - Oscar II 1901 Industri- och slöjdutställningen i Gävle 1901.Belöningsmedalj i brons,graverad av A Lindberg.Tilldelad E Rydholm.49,9 gr.45 mm. 1+ 250.-
348   Hy. - Oscar II 1901 Oscar II.Industri- och slöjdutställningen i Gefle 1901. Belöningsmedalj i brons,graverad av A Lindberg.Tillskriven G Georgii.49,6 gr.45 mm. 1+ 250.-
349   Hild. (Carl XV) 87 Oscar II 1903 Skånska Hushållsföreningen. Belöningsmedalj i silver, graverad 1861 av Harald Conradsen i Köpenhamn, utdelad i samband med Helsingborgs Industri- och slöjdutställning 1903. 31,13 gr. 40,1 mm. 01 550.-
350   NM XVII:2-272 Salomon Rubenson 1904 1834-1906.Bronsmedalj,slagen av Stockholms stads tjänstemän 1904,graverad av A Lindberg. 57 gr.48 mm. 01 350.-
351   Landi sid. 53 Försäkringsbolag 1905 Försäkringsbolagen Skandias 50-årsjubileum 1905.Bronsmedalj,graverad av C E Hesselgren.39,8 gr.43 mm. 01 450.-
352   Hy. - Oscar II 1906 För hästavelns främjande.Belöningsmedalj,graverad av A Lindberg ca 1906.43 mm.40,2 gr.Svag repa på halsen. 1+á01 350.-
353   Hy. - Oscar II 1906 Konst- och industriutställningen i Norrköping 1906. Belöningsmedalj i brons,utdelad till Tor Aulin,1866-1914, som var violinist,dirigent och tonsättare. Graverad av A Lindberg.47 gr.45 mm. 1+á01 650.-
354   Hild 123 Oscar II 1907 Graverad av A Lindberg 01 100.-
355   Lund 1907 Kronprins Gustav Adolf 1907 Industri,slöjd och kostutställningen i Lund 1907. Belöningsmedalj att utdelas,graverad av Sven Kulle.40,6 gr.46 mm. 01á0 650.-
356   NM XVIIII:338-52 Carl von Linné 1907 1707-1778. Professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. Silvermedalj, slagen 1907 av Vetenskapsakademien med anledning av 200-årsminnet av Linnés födelse, ämnad att utdelas som prisbelöning för ”insända, särdeles framstående, handlingar i naturkunnighet”. Graverad av Erik Lindberg. . 113,4 gr. 66 mm. Sällsynt. 1+á01 2500.-
357   NM XVII:2-325 Försäkringsbolag 1908 Per Elis Sidenbladh.Född 1836.Direktör.Ordförande i Olycksfallsförsäkringsbolaget Fylgia.Silvermedalj,slagen av nämnda bolag,till minne av Sidenbladhs 27-åriga ledning.Graverad av E Lindberg.96,5 gr.56 mm. 01 750.-
358   Svante Nilsson Gustav V 1908 Gustav V och drottning Victoria.Silverplakett,utgiven i samband med deras besök i Paris 1908.Graverad av Svante Nilsson.115 gr.51,5 * 70 mm.Ovanlig. 1+ 1250.-
359   Ehrensvärd nr 85 Henrik Tore Cedergren 1909 Stockholms allmänna telefonaktiebolag. Grundaren, H. T. Cedergren (1853-1909) lät prägla denna minnesplakett i silver, graverad av Erik Lindberg. Ex D. Holmbergs Mynthandel 1935. 133,59 gr. 52,2 * 76 mm. NM XVII:II-280. 01 1100.-
360   Sven Kulle Gustav V 1909 Konstindustri-utställningen i Stockholm 1909. Silvermedalj, graverad av Sven Kulle. 13,71 gr. 31,8 mm. Vacker patina! 01á0 1300.-
361   Sven Kulle Gustav V 1909 Konstindustri-utställningen i Stockholm 1909. Silvermedalj, graverad av Sven Kulle. 31,31 gr. 41,1 mm. 1+á01)(01+ 800.-
362   Ehrensvärd 93 Göteborgs Museum 1910 Göteborgs Museums minnesplakett i silver, graverad av Erik Lindberg, tilldelad 1944 affärsmannen i Göteborg Hugo Herman Lindquist (1869-1955). 143,27 gr. 51,8 * 80 mm. 01 1100.-
363   Hy. 159)( - Gustav V 1912 Hallands Läns Kungliga Hushållningssällskap. Belöningsmedalj, graverad av (åtsidan) Lea Ahlborn och (frånsidan) A Lindberg, tilldelad A. Paulsson & Co Maskinaffär i Eslöv, i samband med Lantbruksmötet i Halmstad 1912. 30,8 mm. 15,17 gr. 01á0 Såld
364   NM Gustav V 1912 Hantverks- Industri- och Slöjdutställningen i Halmstad.Belöningsmedalj i brons,graverad av A Lindberg.41,5 gr.44 mm. 1+á01 250.-
365   Landskrona Kronprins Gustav Adolf 1913 Jubileumsutställningen i Landskrona 1913. Belöningsmedalj att utdelas,graverad av Sven Kulle.44,5 gr.45 mm. 1+á01 Såld
366   NM Gustav (VI) Adolf 1913 Jubileumsutställningen i Landskrona.Belöningsmedalj i brons,graverad av Sven Kulle,1913.38,7 gr.45 mm.Svag fläck på åtsidan. 1+ 250.-
367   Balt. utst. Gustav V 1914 Baltiska utställningen i Malmö 1914.Bronsmedalj,graverad av Erik Lindberg.95,4 gr.60 mm. 1+ 350.-
368   Sven Kulle Bankmedalj 1914 Göteborgs- och Bohusläns Sparbanks 50-årsjubileums förtjänstmedalj i silver,graverad av Sven Kulle 1914.68,2 gr.51 mm. 01+ Såld
369   NM XXIX:325 Giraff 1926 Bror Yngve Sjöstedt 1866-?.Föreståndare för Naturhistoriska riksmuséet entomologiska avdelningen.Subskriptionsmedalj,slagen med anledning av Sjöstedts 60-årsdag 3 augusti 1926.Modellerad av John Runer.75 gr.60 mm. 01 850.-
370   SFOM 42 Gustav V 1927 Bronsmedalj,graverad av E Lindberg,utgiven i samband med konungens 50-årsjubileum som frimurare 1927.Präglad för Svenska Storalands-Logen.71,78 gr.56,2 mm. 01á0 750.-
371   SFOM 42 Gustav V 1927 Silvermedalj,graverad av E Lindberg,utgiven i samband med konungens 50-årsjubileum som frimurare 1927.Präglad för Svenska Storalands-Logen. 56,1 mm. 88,76 gr. Litet märke på vänster kind. Rakskada? 01+ 800.-
372   SFOM 42 Gustav V 1927 Silvermedalj,graverad av E Lindberg,utgiven i samband med konungens 50-årsjubileum som frimurare 1927.Präglad för Svenska Storalands-Logen. 56,8 mm. 87,73 gr. 01 950.-
373   NM XXIX:207 Fredrik Gustaf Ekman 1928 1852-1930.Direktör.Ledamot i Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.Bronsmedalj,graverad av Erik Lindberg,slagen 1928 av Fasighets AB Carnegie & Co i Göteborg.72,2 gr.57 mm. 01 350.-
374   NM XXIX:310-2 Adam Lewenhaupt 1931 Riksheraldiker, generalguvernör i Timmermansorden. Silvermedalj, utförd av Erik Lindberg, utgiven av Timmermansorden till Lewenhaupts 70-årsdag. 53,1 mm. 72,89 gr. 01 850.-
375   Trädgårdsutställning Gustav V 1934 Förtjänstmedalj i silver, tilldelad Gillis Berencreutz, i samband med Allmäna Skånska Trädgårdsutställningen i Helsingborg 1934, som arrangerades i det nybyggda konserthuset i funkisstil, ritat av Sven Markelius. 40,57 gr. 44,9 mm. 01á0 650.-
376   SA45,1 gr.45 mm. SA Hedin 1947 Adolf (SA) Hedin 1834-1905.Redaktör för Aftonbladet,medarbetare i Dagens Nyheter.Förträdare för Nyliberala partiet.Silvermedalj,utgiven av Svenska Akademien,graverad av E Lindberg. 01 Såld
377   SFOM 54 Gustav VI Adolf 1952 Konung Gustav VI Adolf:s 50 års jubileum som frimurare den 28 jan. 1952. Bronsmedalj, graverad av Gösta Carell. 01 Såld
378   NM - Prins Wilhelm 1953 Silverplakett, graverad av Erik Lindberg, tilldelad H.K.H. Prins Wilhelm 1953. 99,38 gr. 54*74,9 mm. 01 3500.-
379   NNUÅ Gustav VI Adolf 1959 Rikslantbruksmötet i Jönköping.Graverad av Leo Holmgren? Ovanlig.Silver.22,4 gr.39 mm.Fläckar. 1+ 200.-
380   NM - Gustav VI Adolf 1960 Sveriges Pomologiska Förening. Förtjänstplakett i silver, tilldelad författaren m. m. Ivar Granberg 12 aug. 1960. 62,91 gr. 55 * 39,3 mm. 01 750.-
381   NM Carl XVI Gustav 1987 För förtjänst om Svenska Röda korset. Belöningsmedalj i silver. 31 mm. Med bortslipat namn. Utdelad 1987. 31 mm. 01 300.-
382   Myntverket Gustav II Adolf 1994 Silvermedalj,utgiven 1994 av Myntverket till 400-årsminnet av konungens födelse.Graverad av Ernst Nordin.Upplaga 650 exemplar.51 gr.45 mm. 01á0 700.-
Tyskland
383   W.-T. 8611 Irma Strunz 1919 Tysk skådespelerska från Berlin,som på denna medalj gestaltar Pentesilea utrustad med attisk hjälm och pilbåge.Grav. av Richard Ruepp,Bratislawa.Ensidig medalj.71 mm.122,4 gr. 01 500.-
Tyskland/Frankfurt
384   J.u.F. 661 Karl VI 1711 Karl VI 1685-1740.Medalj utgiven i samband med dennes kröning i Frankfurt 1711.Graverad av P-H. Müller.Silver. 1+á01 3000.-
Tyskland/Preussen
385   Slg. Mbg. 7080 (silver) Wilhelm I 1897 Postum medalj,slagen 1897 till minnet av dennes födelse.Grav. av Mayer & Wilhelm. I (ett sämre) original-etui.75 mm.165,6 gr.Tenn. 01 550.-
USA
386   - General Lafayette 1824 1757-1824.Graverad av Canuois. 01á0 850.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera