Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra medaljer. Bilderna med den här () symbolen har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Referens: Ämne: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Danmark
1   Galster 43 Kalmars erobring 1611 1611 Försilvrad galvano-kopia. Medaillen er framstillet på privat iniativ. Medaillen er med kongens tilladelse præget på Mønten under Schwabes Auspicier. Bagsiden viser stormangrebet på Kalmar By med slottets kapitulation. 1+ 9500.-
2   Galster 101 Christian V 1675 Intåget i Wismar.Galvano-medalj,sannolikt graverad av J Hercules.Åtsidan visar Christian V och hans gemål Charlotte Amalies av Hessen-Cassels midjebilder.Slogs i anledning av antingen konungens ankomst till belägringshären den 26 okt. eller,då drottningen först senare anlände den 16 dec.Galster 101.Ossbahr 60.55 mm.32,4 gr 1+á01 3500.-
3   Galster 123 Helsingborgs Erobring 1676 Silvermedalj,graverad av Christopher Schneider. Till Minde om Helsingborgs Erobring den 3. Juli 1676 udførte Schneider en Medaille med prospekt af Helsingborg (Slottet og Mariekirken) med Sundet og Kronborg i baggrunden paa den ene side; medens ”det gevunde Herredømme” over Sundet symboliserades paa den andre side ved Hercules støtter. Ossbahr 64. 1+á01 14000.-
4   Galster 123 Christian V 1676 Silvermedalj,graverad av Christopher Schneider. Till minne om Helsingborgs Erövring den 3. Juli 1676 lät Schneider prägla en medalj, där frånsidan visar nordost över Helsingborgs slott inom murar och palissader. Mot söder, där endast Mariakyrkan är synlig, leder en vindbrygga, och med Sundet och Kronborg i bakgrunden på den ene sidan; medan ”det gevunde Herredømme” över Sundet symboliserades på den andre sidan med Hercules pelare. Litet plantsfel frånsidan kl 3. Ovanlig i denna höga kvalité. Ossbahr 64. 29,34 gr. 39 mm. 01 Såld
5   Galster 188 Christian V 1699 Konungens död 1699.Silvermedalj,graverad av A Meubusch.Denna medalj blev utkastad på Köpenhamns gator 2 november 1699. 25,1 gr.33 mm. 1+ 2500.-
6   Galster 309 Frederik IV 1717 Reformationsfesten 1717.Silvermedalj, graverad av Peter Berg.27,7 gr.42 mm. 1+ 2500.-
7   Galster 433 Lovisa 1747 Gift med Fredrik V.Drottningens kröning 1747. Tennmedalj,graverad av M G Arbien.47,3 gr.50 mm. Liten fläck å åtsidans högra fält. 01 1400.-
8   Galster 408 Juliane Marie 1752 Gift med Frederik .Drottningens kröning 8 juli 1752. Silvermedalj,graverad av Peter Christian Winsøw. 63,2 gr.50 mm.Små kantskador. 1+á01 3800.-
9   Galster 453 Ludvig Holberg 1754 Silvermedalj,graverad av M G Arbien 1754,utgiven för egen räkning,då Sorø Akademie icke ville bekosta den.Senare prägling.65,4 gr.48 mm. Lätt rengjord. 1+á01 1150.-
England
10   Eimer 542 Robert Milton 1737 Monument uppfört till Robert Miltons ära 1737.Av J.S. Tanner.MI ii,524/83.52 mm.60,5 gr. AU 1425.-
11   Eimer 583 Robert Walpole 1744 Hertig av Oxford 1744.Graverad av J. Dassier.MI ii,585/226.55 mm.84,4 gr. AU 1600.-
12   Eimer 677 George II 1759 Brittiska segrar.Bronserad,gjuten medalj.Graverad av J. Kirk?43 mm.30,6 gr. 1+ 500.-
13   Eimer - Charles James Fox 1799 Inrikesminister Fox:s död 1799. 38,5 mm.24,7 gr. AU 920.-
14   Eimer 912 William Pitt 1799 Av J.G. Hancock.BHM 470.53 mm.69,2 gr. EF+ 1000.-
15   Eimer 1118 Duke of Wellington 1819 Governor of Plymouth 1819.By T. Webb,obverse after P. Rouw.Bramsen 1824.BHM 986.55 mm.74,6 gr. AU 1150.-
16   Eimer 1697 Sir Francis Drake 1883 Graverad av J.E. Boehm.Brons.71,2 gr.53 mm. 01 450.-
Finland
17   Boström sid. 126 nr II Aleksis Kivi 1929 1834-1872.Bronsmedalj,graverad av Väinö Aaltosen 1929. Upplaga 500 exemplar.56 mm.77,8 mm. 01 500.-
18   Helsingfors Olympiska spelen 1952 Deltagaremedalj i brons.Grav. av Kauko Räsänen 01á0 1400.-
19   Sporrong Volvo 1978 Bronsmedalj,utgiven 1975 till minnet av Volvo 50 år i Finland.Ovanlig.70 mm.I originaletui. 0 450.-
Frankrike
20   Br. 1092 Napoleon 1811 Födelsen av Napoleons son, kungen av Rom. 15 mm. Graverad av Andrieu och Galle. 01 580.-
Frankrike/Lorena
21   Agnes Barrens Fredrik II 959-1033 Fredrik II med sin hustru Agnes Barrens.Graverad av Ferdinando di Saint Urbain.47 mm.39,4 gr.Ärg 1+ 750.-
Germany/Baden
22   Hy. 3 Victoria 1881 Se vidare 1881 Gustaf (V). 01 450.-
Grönland
23   Anders Nyborg Fiske 1975 Bronsmedalj,utgiven av Anders Nyborg A/S.Graverad av Per Ung.70 mm.263 gr. 01á0 300.-
Island
24   NNUM 1000 årsminnet 1930 1000-årsminnet av nationens födelse.Brons.67 mm.139 gr. 01 1500.-
25   Föreningen Norden Isländska veckan 1932 Av Föreningen Nordens Stockholmskrets,utgiven minnesmedalj i brons i samband med Isländska veckan i Stockholm 1932. 40,3 gr.45 mm.Ovanlig. 01 650.-
Italien/Venedig
26   Rizzini 1179 Flaminio Corner 1759 1693-1778.Graverad av A Franchi.Sällsynt.43 mm.29,8 gr. 1+á01 8000.-
Nederländerna
27   Loon II. S. 258 II Wilhelm II 1641 Wilhelm II.,Ståthållare i Nederländerna, 1647-1650. Silvermedalj 1641, i samband med hans äktenskap med Maria Stuart i Storbritannien.87,2 Gr.63 mm.Vacker patina! 01 14000.-
Norge
28   K & K 19 Carl XIV Johan 1843 Bronsmedalj, graverad av L. P. Lundgren, till minne av Konungens 25-åriga regeringsjubileum. 60,5 mm. 103,14 gr. 01 2500.-
29   K & K 38 Oslo Universitet 50 år 1861 Bronsmedalj, graverad av Wilhelm Kullrich, till minne av Oslo Universitets 50-årsjubileum. 42,5 mm. 32,38 gr. 01 400.-
30   K & K 50 Norges 1000-årsfest 1872 Bronsmedalj, graverad av Harald Conradsen i Köpenhamn, modellerad av Julius Middelthun 1872, till minnet av Norges 1000-årsfest. Utgiven av Universitetet i Oslo. 53 mm. 71,72 gr. 01+ 600.-
31   K & K 62 Carl XIV Johan 1875 Bronsmedalj, graverad av Emil Weigand, till minne av avtäckningen av Carl XIV Johan-monumentet i Oslo 1875. 31 mm. 15,9 gr. fläck 01+ 400.-
32   K & K 62 Carl XIV Johan 1875 Medalj i förgylld brons, graverad av Emil Weigand, till minne av avtäckningen av Carl XIV Johan-monumentet i Oslo 1875. 31 mm. 14,85 gr. 01á0 550.-
33   Kvist 62 Oscar II 1875 Avtäckningen av Carl-Johan-monumentet.Bronsmedalj,graverad av G. Loos och E. Weigand.Präglad i Berlin.16,1 gr.31 mm.Svag bläckskrift å åts. 01 350.-
34   K & K 106 Fridtjof Nansen 1896 Medalj i försilvrad brons, till minne av Fridtjof Nansens Polarexpedition 1893-1896. 28,5 mm. 7,99 gr. 1+ 300.-
35   K & K - Oscar II 1897 Silvermedalj, graverad av Throndsen, till minne av Konungens 25-åriga regeringsjubileum 1897. 26,5 mm. 6,22 gr. 01+ 500.-
36   Trosdahl 36a Olav och Märtha 1929 Silvermedalj,graverad av H. Rui,till minnet av Kronprinsparets bröllop.11,2 gr.29 mm.Ytterst svag repa över kronprinsens kind (p.g.a. slarvig rakning?). 01 450.-
37   Tr. 177 f Den Kongelige mynt 1966 Bronsmedalj,graverad av Öivind Hansen och präglad vid Norges Mynt. 56 mm. 87,64 gr. 01á0 300.-
Polen
38   H.Cz. 2734 Stanislaus I 1755 Stanislaus I. Lesczcynski 1737-1766, als Herzog von Lothringen AR-Medaille 1755,von Anne Marie de Saint-Urbain.Auf die Errichtung eines Denkmals für Ludwig XV. in Nancy.Wurzb. 8524.Silver. 1+ 2700.-
Ryssland
39   Smirnov 309 Alexander I 1817 300-årsminnet av reformationen.Av Tolstoi.Brons.56 mm.72,4 gr. 1+ 700.-
Schweiz/Zürich
40   Str. 315 Huldricus Zwingli 1819 300-årsminnet av dennes födelse.Grav. av Aberli.Silver.37 mm.22,1 gr. 0 2400.-
Sverige
41   Nr 41 Hedlingers regentlängd 1512 Svante Nilsson (Sture) 1460-1511/1512. Svenskt riksråd och Sveriges riksföreståndare från 1504 till sin död. Bronsmedalj, tillhörande Hedlingers regentlängd. 15,61 gr. 34 mm. 01+ Såld
42   Hild. 16 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.Detta första prov blev dock förkastat,eftersom det ansågs att årtalen skulle skrivas med romerska siffror.(Födelseårtalet är också felaktigt angivet till 1490 i stället för 1496). Sällsynt. 24 mm. 1++ 750.-
43   Hild. 16 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.Detta första prov blev dock förkastat,eftersom det ansågs att årtalen skulle skrivas med romerska siffror.(Födelseårtalet är också felaktigt angivet till 1490 i stället för 1496). Sällsynt. 5,23 gr.24 mm. 1+á01 Såld
44   Hild. 16 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.Detta första prov blev dock förkastat,eftersom det ansågs att årtalen skulle skrivas med romerska siffror.(Födelseårtalet är också felaktigt angivet till 1490 i stället för 1496). Sällsynt. 5,23 gr.24 mm. "Dippad". 1+á01 Såld
45   Hild. 17 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd. Med årtalet "MDLX". 24 mm. 1+á01 600.-
46   Hild. 17 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,43 gr.24 mm.Vacker patina. 01+ 800.-
47   Hild. 17 Gustav Vasa 1560 Konung Gustafs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,52 gr.24 mm.Vacker patina. 01+ Såld
48   Hild. 4 Gustav Vasa 1560 Silvermedalj. Präglad till minne av Konung Gustavs fortsatta, framgångsfulla kamp för fäderneslandets befrielse från politiskt och andligt förtryck. Graverad av Arvid Karlsten för dennes andra regentlängd. Ex O´Byrnes samling. 27 mm. 8,4 gr. Mörk åtsida. 1+)(01á0 Såld
49   Hild. 10 Carl IX 1568 Silvermedalj med Carl IX:s bild på åtsidan,och med frånsidan till Johan III Hild. 1. Bröderna Johan och Carls vänskapsförbund 1568. Graverad av Arvid Karlsten för dennes andra regentlängd. Ovanlig stamp-kombination. 26 mm. 8 gr. Mycket vacker patina! 01á0 Såld
50   Hild. 11 Erik XIV 1568 Erik XIV:s minne. Silvermedalj,graverad 1787 av C Enhörning för dennes regentlängd. 24 mm. "Dippad". Fläckar på frånsidan. 1+ 450.-
51   Hild. 11 Erik XIV 1568 Erik XIV:s minne. Silvermedalj,graverad 1787 av C Enhörning för dennes regentlängd.6,36 gr.24 mm.Vackert exemplar! 01 Såld
52   Hild. 3 Johan III 1568 Bronsmedalj, graverad av A. Karlsten för dennes andra regentlängd, till minne av Konungens anträde till regeringen 1568. 27 mm. 6,27 gr. 1á1+ Såld
53   Hild. 4 Johan III 1568 Silvermedalj. Graverad av Arvid Karlsten för dennes första regentlängd med anledning av Konungens anträde till regeringen den 29 september 1568. 25 mm. 5,5 gr. Fläckar. 1+ 350.-
54   Hild. 9 Erik XIV 1568 Bronsmedalj, graverad av C.G. Hartman för hans Svenska regentlängd, konungen bliver skild från regeringen 1568. 37 mm, 21.66 g. 01 Såld
55   Hedl. regentlängd Sigismund 1592 Bronsmedalj, graverad av J. C. Hedlinger, med anledning av dennes regentlängd. Hild. II: sid 559 nr 47. 32 mm. 14,93 gr. 01+ Såld
56   Hild. 13 Johan III 1592 Konung Johan III:s minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,52 gr.24 mm.Vacker patina. 01+ Såld
57   Hild. 14 Sigismund 1600 Silvermedalj, graverad av Arvid Karlsten för dennes första regentländ med anledning av "Konungens afsättning från Sveriges thron genom Rikets Ständers beslut på riksdagen i Linköping den 19 mars 1600". Av mig okänd anledning, är detta ex präglat så sent som 1969 på Mynt och Justeringsverket. Icke förty, en synnerligen sällsynt och vacker medalj. 81,37 gr. 51,9 mm. spgl 01á0 7500.-
58   Hild. 15 Sigismund 1600 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd, till minnet av konungens avsättning från Sveriges tron 1600. 27 mm, 12.98 g. Tjockt exemplar. Obetydliga fläckar. 01á0 Såld
59   Hild. 9 Carl IX 1600 Konungens vård om lagarna och stränghet vid derad tillämpning. Bronsmedalj,graverad av A Karlsten för dennes första regentlängd. ”Enligt brev från Riksbanksrevisor Torgny Lindgren av 15 april 1940 finns det dubbel uppsättning av stampar av vilka det äldre paret tagit betydande skada. Denna medalj är präglad med de yngre stamparna..”. Ex samling Zinck i Stockholm den 24 november 1939. Pris 13 kr.52 mm. 74,7 gr. 1+á01 3500.-
60   Hedl. II:559-48 Carl IX 1604 Bronsmedalj,graverad av J C Hedlinger med anledning av dennes regentlängd. Hildebrand del II,sid 559 nr 48. 32 mm. 01 350.-
61   Hild. 14 Carl IX 1607 Bronsmedalj, graverad för Arv. Karlstens andra regentlängd, till minne av anläggningen av staden Göteborg (omkring år 1607). 27 mm, 11.03 g. 01á0 Såld
62   Hild. 19 Carl IX 1611 Silvermedalj, graverad av C. Enhörning för dennes regentlängd, till konungens minne. 22 mm, 6.58 g. 01+ Såld
63   Hild. 9 b Gustav II Adolf 1624 Bronsmedalj,graverad av J C Hedlinger,till minne av att Konungen skänker Vasaättens arvegods till Uppsala universitet och utfärdar nya privilegier 1624. Denna åtsida hör till Hedlingers regentlängd och har av misstag använts. 33 mm. 13,8 gr. 01á0 1700.-
64   Hild. 9 b Gustav II Adolf 1624 Bronsmedalj,graverad av J C Hedlinger,till minne av att Konungen skänker Vasaättens arvegods till Uppsala universitet och utfärdar nya privilegier 1624. 33 mm. 14,91 gr. 01á0 1900.-
65   Hild. 17 Gustav II Adolf 1630 Gustav II Adolf anländer med sina trupper till ön Usedom den 24 juni 1630 för att därmed deltaga i 30-åriga kriget. Schulze 29. Ex Samling Crona 1937 nr 38 (5,95 kr). Tenn, bronserad. 27,33 gr. 48*40 mm. 1+á01 3700.-
66   Hild. 20 Gustav II Adolf 1630 Silvermedalj. Konungen uppträder med Svenska hären i Tyskland till försvar av protestanternas religionsfrihet 1630. Ex MISAB auktion 30 nr. 245. 40 mm, 11.51 g. Fältet uppgraverat. Litet plantsfel ovanför svärdet på frånsidan. Mycket sällsynt. 1á1+ 15000.-
67   Hild. 22 variant Gustav II Adolf 1630 Konungen uppträder med Svenska Hären i Tyskland till försvar av protestanternas religionsfrihet 1630. Sällsynt (galvansikt?) avslag i hög kvalité. 41,5 * 43,8 mm. 6,24 gr. 1+á01 4000.-
68   Hild. 304 Gustav II Adolf 1630 Förgylld medalj föreställande Gustav II Adolf och Maria Eleonora. Ex Samling Crona 1937 nr 175 (21,45 kr). Fältet uppgraverat. 36 mm. 14,51 gr. 1+á01 4500.-
69   Hild. - Gustav II Adolf 1631 ”Jetong” i silver, osignerad. Jmf. Samling Schultze nr 140. Mitchiner 4871. 25 mm. 1,9 gr. 1á1+ 2000.-
70   Hild. 123 a Gustav II Adolf 1631 Lätt förgylld silvermedalj, med G A på frånsidan. Schultze 116. Ex Samling Crona 1937 nr 96 (5,95 kr). 14 * 12 mm. 1,56 gr. 1+ 4500.-
71   Hild. 280 Gustav II Adolf 1631 Gjuten, samtida bärbar silvermedalj utan år. Vgl. Schultze 213. Sällsynt. Ex Samling Crona 1937 nr 160 (9,50 kr). 18 * 15 mm. 3,11 gr. 1á1+ 4000.-
72   Hild. 281 Gustav II Adolf 1631 82. Gustav Adolf och Maria Eleonora. Förgylld silvermedalj (?). Åts: Konungens bröstbild, utan inskrift. Fråns: Drottningens bröstbild med liten spetsig strålkrona på nacken, utan inskrift. 19 mm x 22 mm, 2.81 g. Hild. 281. Varit monterad. 1+ 5000.-
73   Hild. 304 Gustav II Adolf 1631 GUSTAF II ADOLF OCH MARIA ELEONORA. Silvermedalj, till deras minne. 36 mm, 6.11 g. Rejäl plantsspricka. 1+ 2500.-
74   Hild. 304 variant Gustav II Adolf och Maria Eleonora 1631 Graverad silvermedalj, troligtvis utländskt arbete. 30 mm. 3,65 gr. 1 2400.-
75   Hild. 56 Gustav II Adolf 1631 Tyska protestanternas glädjebetygelser. Gjuten silvermedalj, graverad av troligen J. Gentil i Paris 1631. En annan teori är det kan vara en gravör i Lüneburg; Jonas Georgens. Om detta tvistar de lärde. 14,4 gr. 46,1 mm. 1+)(1+á01 11000.-
76   Hild. 56 Gustav II Adolf 1631 Gustav II Adolf. Tyska protestanternas glädjebetygelser. Gjuten silvermedalj, graverad av troligen J. Gentil i Paris 1631. En annan teori är det kan vara en gravör i Lüneburg; Jonas Georgens. Om detta tvistar de lärde. Åtsidan fält mycket varsamt bearbetat. Trots detta, ett mycket vackert exemplar! 13,07 gr. 48 mm. 1+á01)(01 13000.-
77   Hild. 95 Gustav II Adolf 1631 Oval tapperhetsmedalj, gjuten i silver. Med originalögla upptill och lagerkrans runt medaljen. Inköpt på auktion i Köpenhamn 26 febr. 1931, lot 239. Pris totalt 61,35 kr. Höjd 55,5 mm. 20,17 gr. 1+á01 12000.-
78   Hild. 135 Gustav II Adolf 1632 Förgylld silvermedalj. 23,5 mm. 3,4 gr. 1+á01 2800.-
79   Hild. 135 Gustav II Adolf 1632 En mycket vacker silvermedalj utan år. Fråns. GARS under en kunglig krona. 23 mm, 2.81 g. 01 4500.-
80   Hild. 143 Gustav II Adolf 1632 Silvermedalj,lätt förgylld. 17 mm. 1,6 gr. 1+á01 3500.-
81   Hild. 178 Gustav II Adolf 1632 Konungens hjältedöd på slagfältet i Lützen 1632.Silvermedalj,graverad av Ruprecht Niklas Kitzkatz i Dresden. 41 mm. 18,05 gr. Ex Holmbergs auktion 14 dec 1922. 7 kr. 01 8500.-
82   Hild. 179 Gustav II Adolf 1632 Silvermedalj, graverad 1632 av R. N. Kitzkatz i Dresden, till minne av Konungens död 6 november 1632. Schultze 156. Ex Samling Crona 1937 nr 116 (7,15 kr). 28 mm. 7,12 gr. 1+ 2900.-
83   Hild. 2 Christina 1632 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd. Christina utkorad Drottning efter faderns död 1632. 25 mm, 5.6 g. Små fläckar. 01 Såld
84   Hild. 204 Gustav II Adolf 1632 En synnerligen sällsynt förgylld silvermedalj, graverad av Friedrich Fecher (sic!) i Basel, "infattad i en tåglik trinnrand". Ex samling Bonde. 34,4 mm. 15,89 gr. Svagt spår av hänge. 1+á01 12500.-
85   Hild. 236 Gustav II Adolf 1632 Bronsmedalj, graverad av rvid Karlsten för dennes första regentlängd, till minne av Konung Gustav Adolf. 52 mm. 60,1 gr. 1+ Såld
86   Hild. 237 Gustav II Adolf 1632 Bronsmedalj, graverad till Konungens minne, av A. Karlsten för dennes andra regentlängd. 27 mm. 7,09 gr. 1+á01 Såld
87   Hild. 240 Gustav II Adolf 1632 Bronsmedalj,graverad av C. G. Hartmann för hans Svenska regentlängd, efter N. Keders förslag. 37,5 mm. 23,11 gr. 1+á01 1700.-
88   Hild. 240 Gustav II Adolf 1632 Bronsmedalj utan år, graverad i början av 1700-talet av Carl Gustaf Hartman för dennes regentlängd, efter Nils Keders förslag. Ex Cronas auktion nr 141. Pris 2,40 kr. 26,19 gr. 37 mm. 01+ 4000.-
89   Hild. 241 Gustav II Adolf 1632 En mycket vacker silvermedalj, graverad av Christian Wermuth i Gotha i början av 1700-talet.Frånsidans stamp har blivit bräckt. Födelseåret är felaktigt angivet. Ex samling Bonde. 14,47 gr. 32,2 mm. 01+ 18000.-
90   Hild. 241 Gustav II Adolf 1632 Konungens minne. Bronsmedalj,graverad av Chr. Wermuth i Gotha i början av 1700-talet. 32 mm. 13,51 mm. 1+á01 2800.-
91   Hild. 241 Gustav II Adolf 1632 Bronsmedalj, graverad av Chr. Wermuth i början av 1700 talet, till konungens minne. 32 mm, 14.62 g. Praktexemplar. 0 3500.-
92   Hild. 243 Gustav II Adolf 1632 Konung Gustav II Adolfs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,47 gr.24 mm.Vacker patina. 1+á01 650.-
93   Hild. 243 Gustav II Adolf 1632 Silvermedalj, graverad av C. Enhörning för dennes regentlängd, till konungens minne 1632. 22 mm, 6.59 g. 01 800.-
94   Hild. 243 Gustav II Adolf 1632 Konung Gustav II Adolfs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,47 gr.24 mm.Vacker patina. 01+ Såld
95   Hild. 243 Gustav II Adolf 1632 Konung Gustav II Adolfs minne.Bronsmedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.5,01 gr.24 mm.Senare prägling. 01+ Såld
96   Hild. 245 Gustav II Adolf 1632 Gustav II Adolf. Konungens minne. Silvermedalj,graverad av Karl Reinh. Krüger i Dresden i anledning av en i Sachsen firad minnesfest den 6 november 1832. 33 mm. 12,44 gr. 01á0 2000.-
97   Hild. 249 Gustav II Adolf 1632 Bronsmedalj,graverad av Ant. Fr. König och präglad på det under Loos stående kungliga myntverket i Berlin med anledning av monumentets "Der Schwedenstein" avtäckning den 6 nov. 1837. 34 mm. Ex Holmbergs auktion 10 december 1923. Pris 3 kr. 01 600.-
98   Hild. 281 Gustav II Adolf 1632 Ett mycket vacker graverad oval silvermedalj med Konungens och Drottningens bröstbilder. Ex Samling Crona 1937,nr 162. (3 Hfl.). Höjd (med ögla) 26 mm. 1+á01 6500.-
99   Hild. 304 Gustav II Adolf 1632 Gjuten silvermedalj med Gustav II Adolf och Maria Eleonora. Schulze 239. Mycket fin patina. 35 mm. 7,71 gr. Ovanligt vacker kvalité på denna medalj! 01+ 7500.-
100   Hild. 62 Gustav II Adolf 1632 De tyska protestanternas glädjebetygelser över Gustav II Adolfs segerrika kamp. Brakteatprägling av Hild. 62. 26 mm. 0,54 gr. 1+á01 3000.-
101   Hedl. regentlängd Christina 1640 Finlands universitet i Åbo stiftat den 26 mars 1640. Bronsmedalj, graverad av J. C. Hedlinger 1733 på C. R. Berchs uppmaning. 33 mm. 14,7 gr. 01+ 1500.-
102   Hild. 7 Christina 1640 Bronsmedalj, graverad av J. C. Hedlinger, stiftelsen av Finlands universitet i Åbo 1640. 32 mm, 13.70 g. 01á0 1900.-
103   Hild. 15 Christina 1644 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentländ, till minnet av Svenska flottans seger över den Danska 1644. 26 mm, 6.54 g. 01+ Såld
104   Hild. 36 Christina 1650 Silvergroschen, slagen under Hertig Wilhelm av Sachsen-Weimar 1650, i anledning av fredslutet. 24 mm, 2.1 g. Hild. 36 (”RR”). Sällsynt. Ex Samling Cronas auktion nr 220. 1++ 3000.-
105   Hild. 39 Christina 1650 Silvermedalj, graverad av Jean Parise, till minne av drottningens kröning i Stockholms storkyrka 1650. 15,76 gr. 32 mm. Obetydliga kantskador. 1++ 8500.-
106   Hild. 39 Christina 1650 Bronsmedalj, graverad av Jean Parise i anledning av drottningens kröning i Stockholms storkyrka 1650. 27 mm, 12.54 g. Svag fläck åts. 01 Såld
107   Hild. 10 Carl X Gustav 1654 Carl Gustavs anträde till regeringen och kröning i Uppsala domkyrka den 6 juni 1654. Frånsidan visar Drottning Christina stående,som sätter en strålkrona på Carl Gustav. Graverad av Jean Parise. 45 mm. 40,29 gr. 1á1+ 7000.-
108   Hild. 10 Carl X Gustav 1654 Carl Gustavs anträde till regeringen och kröning i Uppsala domkyrka den juni 1654. Frånsidan visar Drottning Christina stående,som sätter en strålkrona på Carl Gustav. Graverad av Jean Parise. Ex samling Crona nr 286. Pris 24 kr. 46 mm. 43,5 gr. 1+ 8000.-
109   Hild. 10 Christina 1654 Silvermedalj, graverad av Giov. Hamerani. ”Drottningens segrande sjellfförsakelse i andligt och verldsligt afseende”. 36 mm, 27.53 g. 1+á01 8500.-
110   Hild. 107 Christina 1654 Bronsmedalj, osignerad, graverad Giovanni Battista.”Drottningens segrande sjelfförsakelse i andligt och verldsligt afseende. Ex Samling Bonde på Ericsberg. Samtida ram. Ytterst svaga repor . Mått med ram inräknad. 118,45 gr. 75 mm. 1+á01 6500 kr 1+á01 6500.-
111   Hild. 115 Christina 1654 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd, till minnet av drottningens ringaktning av det jordiska. 27 mm, 5.77 gr. 01á0 Såld
112   Hild. 126 Christina 1654 63. CHRISTINA. Silvermedalj, graverad av C. Enhörning 1786 för dennes regentlängd, till drottningens minne. 24 mm, 6.62 g. Toppkvalité! 01á0 Såld
113   Hild. 22 Christina 1654 Drottning Christinas minne.Bronsmedalj,graverad av C Enhörning 1787 för dennes svenska konungalängd.4,85 gr.24 mm.Senare prägling. 01á0 300.-
114   Hild. 52 Carl X Gustav 1654 Silvermedalj, graverad 1786 av Carl Enhörning, för dennes svenska regentlängd, till "Konung Carl Gustafs minne". 6,41 gr. 22,5 mm. 1+ 850.-
115   Hild. 7 Hedvig Eleonora 1654 Bronsmedalj, graverad av A Karlsten för dennes andra regentlängd till minne av drottningens förmälning och kröning 1654. 26 mm. 5,9 gr. Liten fläck. 1++ Såld
116   Hild. 88 b. Christina 1654 Bronsmedalj i mycket hög kvalité, graverad av Giovanni Battista Guglielmada, till minnet av Drottningens beslut att bosätta sig i Rom. Ex samling Bonde. 88,43 gr. 61,6 mm. 01á0 9500.-
117   Hild. 92 Christina 1654 Bronsmedalj, graverad av Giovanni Battista Guglielmada. Drottningens lysande och ”makalösa” snillegåvor. Ex Thomas Lautz nr 95. Inköpt hos Kronans mynthandel i Göteborg 28 aug. 1985.72,83 gr. 62 mm. Perforerad. 01 3200.-
118   Hild. 31 Carl X Gustav 1658 Konungens tåg med Svenska hären på isen över Stora Bält från Fyn till Själland i Februari 1658. Bronsmedalj, graverad av A Karlsten för dennes andra regentlängd. 27 mm. 12,02 gr. 01á0 Såld
119   Hild. 37 Carl X Gustav 1658 "Konungens lugn och självförtröstan under fiendernas stämplingar och hotelser. Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten 1701 för dennes första regentlängd. 52 mm. 67 gr. 01 Såld
120   Hild. 38 Carl X Gustav 1658 Konungens lugn och självförtröstan under fiendens stämplingar och hotelser. Bronsmedalj, graverad av A Karlsten för dennes andra regentlängd. 27 mm. 12,9 gr. Tjockt exemplar. 01 Såld
121   Hild. 22 Carl X Gustav 1660 Konung Carl X Gustavs minne. Graverad av C Enhörning 1786 för hans svenska regentlängd. 22,5 mm. 1+ 650.-
122   Hild. 50 Carl X Gustav 1660 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd, till minnet av konungens död i Göteborg. 25 mm, 4.69 g. 01á0 Såld
123   Hild. 52 Carl X Gustav 1660 Konung Carl X Gustavs minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd. 24 mm.Vacker patina. 01 Såld
124   Hild. II, sidan 560 nr 51 Carl X Gustav 1660 Bronsmedalj, graverad av J C Hedlinger, för dennes regentlängd. Med rutad rand. 32,3 mm. 15,45 gr. Svaga fläckar på frånsidan. 01 Såld
125   Hild. 9 Hedvig Eleonora 1661 Bronsmedalj, graverad för Arv. Karlstens andra regentlängd, till minne av freden med Ryssland i Kardis 1661. Tjockt exemplar. 27 mm, 11.78 g. 01+ Såld
126   Hild. 104 Christina 1665 Gjuten bronsmedalj, graverad av G.F. Travani. Drottningens snillegåvor 1665. Ex TH 3369, Samling Thomas Lautz, Ex Ulf Nordlind. 62 mm, 59.74 g. 1á1+ 1700.-
127   Hild. 15 Carl XI 1669 Konungens uppfostran och bildning för det höga kall, Guds försyn åt honom bestämt.” Tennmedalj,graverad av A Meybusch efter år 1669,då Konungen blev riddare av Strumpebandsorden. Ex samling Crona 1937 nr 326. Pris 1,20 kr. 45 mm. 30,9 gr. Tennpest på frånsidan. Senare präglad. 01)(1+ 1200.-
128   Hild. 26 Carl XI 1669 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd, till minnet av mottagningen av Englands Konung Carl II Strumpebandsorden 1669. 26 mm, 6.5 g. 01 Såld
129   Hild. 100 Christina 1675 Bronsmedalj (ensidigt avslag – ”brakteatprägling”), graverad av Giov. Hamerani i Rom 1675,till minne av ”Drottningens lysande och makalösa snillegåvor”. 5,02 gr. 35 mm. 01 500.-
130   Hild. 47 Carl XI 1675 Bronsmedalj, graverad graverad för Arv. Karlstens andra regentlängd, till minne av konungens kröning i Uppsala 1675. 25 mm 8.56 g. Små kantskador. 1á1+ Såld
131   Hild. 49 a Carl XI 1675 CARL XI. Silvermedalj, graverad av H. Zedritz. Enligt tidigare skrifter ”Kastpenning vid konungens kröning 1675”. 32 mm, 13.98 g. Sällsynt. 1? 2800.-
132   Hild. 59 Carl XI 1676 Bronsmedalj, graverad av A. Karlsten för dennes andra regentlängd. Konungens och Svenska härens seger över den Danska i Slaget vid Lund 1676. 27 mm, 12,48 g. 1+á01 Såld
133   Hild. 74 Carl XI 1679 Sällsynt silvermedalj, graverad av Christof. Schneider. Freden i Lund 1679. 39 mm, 25.54 g. Galster 132. 1+á01 15500.-
134   Hild. 77 Carl XI 1679 Sveriges ära och välstånd återställda genom Konungens tapperhet och omtanke (1679-1680). Silvermedalj, graverad av A Karlsten. 17 mm. 2,3 gr. Ett mycket vackert exemplar. Ljus patina. 01á0 Såld
135   Hild. 80 Carl XI 1679 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd . Sveriges ära och välstånd återställda den om Konungens tapperhet och omtanke (1679-80). 26 mm, 5.8 g. 1+á01 Såld
136   Hild. 13 Ulrika Eleonora d.ä. 1680 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd, till minnet av drottningens gudsfruktan och älskvärda egenskaper. 27 mm, 12.49 g. Tjockt exemplar. Litet plantsfel. 01 Såld
137   Hild. 13 Ulrika Eleonora d.ä. 1680 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd, till minnet av drottningens gudsfruktan och älskvärda egenskaper. 26,5 mm, 7,54 g. Trots plantsfelet, ett mycket fint exemplar.. 01á0 Såld
138   Hild. 2 Ulrika Eleonora d.ä. 1680 "Drottningens ankomst betraktad som en underpant på freden mellan Sverige och Danmark". Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten. Senare präglad. 42 mm. 30,2 gr. 01 1500.-
139   Hild. 2 Ulrika Eleonora d.ä. 1680 Drottningens ankomst betraktad som en underpant på freden mellan Sverige och Danmark”. Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten. Senare präglad. 42 mm. 30,2 gr. 01 1500.-
140   Hild. 7 Ulrika Eleonora d.ä. 1680 Silvermedalj, graverad av A. Karlsten. Drottningens kröning i Stockholm 1680. 31 mm, 13.13 g. 1á1+ Såld
141   Hild. 81 Carl XI 1680 Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten för dennes första regentlängd. Präglad till minne av ”Sveriges ära och välstånd återställda genom Konungens tapperhet och omtanke” (1679,1680). 52 mm. 57,5 gr. 1++ Såld
142   Hild. 82 Carl XI 1680 Silvermedalj, graverad för Arv. Karlstens andra regentlängd. 26 mm, 8.68 g. Toppkvalité! 01á0 Såld
143   Hild. 90 Carl XI och Ulrika Eleonora d.ä. 1680 Bronsmedalj, graverad av A. Karlsten för dennes andra regentlängd. Konungens förmälning med Ulrika Eleonora av Danmark 1680. 26 mm, 6.88 g. Delvis svag omskrift på frånsidan. 1+á01)(1+ Såld
144   NM XVII:I:107-1 Hans Wachtmeister 1680 Hans Wachtmeister 1641-1714. Greve. Amiralgeneral. Generalguvernör över Kalmar län och Blekinge. Silvermedalj, graverad av Arvid Karlsten, slagen efter 1678, då Wachtmeister blev amiralgenerallöjtnant, och före 1681, då han blev amiralgeneral. Ex Samling Bonde på Ericsberg. . Mycket sällsynt. Rengjord. Trots mycket tunna repor på åtsidans fält, är detta ett vackert exemplar. 25,13 gr. 40,3 mm. 1+á01)(01+ 7500.-
145   Hild 26)(93 Carl XI 1682 Bronsmedalj, graverad av A Karlsten, för dennes andra regentlängd, till minnet av Prins Carls födelse den 17 juni 1682. 26 mm, 5.89 g. 1+á01 Såld
146   Hild. 86)(94. Carl XI 1682 Bronsmedalj, graverad av A. Karlsten för dennes andra regentlängd, till minnet av Prins Carls födelse 1682. 94. 25 mm, 5.7 g. Små fläckar. 01 Såld
147   Hild. 10 Ulrika Eleonora d.ä. 1687 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten, för dennes andra regentlängd, till minne av drottningens gudsfruktan. 26 mm, 5.73 g. 01á0 Såld
148   Hild. 103 Carl XI 1687 Silvermedalj, graverad av Arvid Karlsten, till minnet av Konungens besök i Sala silvergruva den 13 augusti 1687. 67,15 gr. 53 mm. Dessvärre ser det ut som om en av besökarna har gått in i en vägg. I övrigt en formidabel medalj av stort historiskt intresse.Ex Sven Svensson 1966 nr 465. Ex Künker auktion 152 nr 5537 (€ 2200 + provision). 01á0 Såld
149   Hild. 18 Ulrika Eleonora d.ä. 1693 Silvermedalj,graverad av Arvid Karlsten,till minne av Drottningens död på Carlbergs slott den 26 juli 1693 och begravning i Riddarholmskyrkan den 28 november samma år. Hild. 18. Sällsynt i denna kvalité! 49,35 mm. 45 mm. 01 8500.-
150   Hild. 12 c Carl XII 1697 Carl XII uppträder som medlare vid den mellan Frankrike och dess fiender i Ryswik i Holland avslutade freden den 20 september och den 30 Oktober 1697. omkr. 01 7900.-
151   Hild. 131 Carl XI 1697 Bronsmedalj, graverad av A. Karlsten, för dennes första regentlängd, till minnet av Konungens död 1697. 63,76 gr. 53,6 mm. 01+ 6000.-
152   Hild. 14 Carl XII 1697 Silvermedalj, graverad av R. Arondeaux i Holland, med anledning av freden i Ryswik den 20 september (mellan Frankrike å ena sidan och England, Spanien och Holland å andra sidan) samt den 30 oktober 1697 (mellan Frankrike å ena sidan och Kejsaren och Tyska riket å andra sidan). 52 mm. 62,6 gr. Ex Samling Crona 1937 nr 414 (2,50 hfl. = 6 kr). 1+á01 Såld
153   Hild. 141 Carl XI 1697 Silvermedalj, graverad av C. Enhörning, för dennes svenska regentlängd, till Konungens minne. 24 mm, 6.63 g. 1++ Såld
154   Hild. 16 Carl XII 1697 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd, till minnet av att konungen mottager den helige smörjelsen i Stockholms storkyrka 1697. 26 mm, 7.38 g. 1++ Såld
155   Hild. 17 Carl XII 1697 Konung Carl,som själv krönt sig,mottager den heliga smörjelsen i Stockholms storkyrka den 14 december 1697. Silvermedalj, graverad av Arvid Karlsten. Ex samling Crona 1937 nr 425. 21,50 kr. 50,5 mm. 52,5 gr. 1++ 25000.-
156   Hild. 21 Carl XII 1697 Silvermedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd. Till minne om konungens kröning 14 December 1697. Ex Samling Bonde på Ericsberg. 27 mm, 7.24 g. 1++ Såld
157   Hild. 8 Carl XII 1697 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd, konungen medlar vid freden i Rysvik mellan Frankrike och Holland 1697. 27 mm, 12.1 g. 1á1+ Såld
158   Hy I:154:5a Nils Keder 1697 (1659-1735). Numismatiker. Bronsmedalj, graverad av A. Karlsteen 1697. Sällsynt. 18,56 g. 34,3 mm. 01+ 2900.-
159   Hild. 36 Carl XII 1700 Freden mellan Konung Frederik IV i Danmark och Hertig Fredrik IV i Holstein,framtvingad av Konung Carl,avslutas i Traventhal den 18 augusti 1700.Sivermedalj,graverad troligtvis av J.R. Engelhardt i Breslau. Hild. 36. Ex Cronas samling 1937 nr 432 4 hfl (9,50 kr). 37 mm, 17,84 gr. 1+ 6500.-
160   Hild. 40 a Carl XII 1700 Bronsmedalj, graverad av C.G. Hartman. Konungen och svenskarnas seger vid Narva 1700. 38 mm, 33.3 g. Hild. 40a. Ex Samling Cronas auktion nr 435. Obetydlig fläck under "ANNO" nedan på frånsidan. Ett mycket vackert exemplar! 01á0 Såld
161   Hild. 44 Carl XII 1700 Bronsmedalj, graverad av Arv. Karlsten för dennes andra regentlängd, till minnet av konungens och svenskarnas seger över Rysk här vid Narva 1700. Ex D. Holmbergs auktion 10 nov. 1924. Pris 2 kr. ”Utm. Ex.”. 26,8 mm, 7.19 g. 01+ Såld
162   Hild. 45 Carl XII 1700 Silvermedalj, graverad av C. G. Hartman, med anledning av "Konung Carl och Svenskarnes lysande seger.. vid Narva den 20 november 1700". Med randskrift. 40,5 mm. 27,70 gr. 1+ 6300.-
163   Hild. 54 Hertig Friedrich 1700 Hertig Friedrich av Holstein-Gottorp. Bronsmedalj,graverad 1700 av Arvid Karlsten eller någon av dennes elever. Frånsidan som Hild. 54. Sällsynt! 28 mm. 12 gr. Tjockt exemplar. 01 Såld
164   Hild. 68 Carl XII 1701 Konung Carl går med sin här över Dünafloden och besegrar Konung Augusts armé nära Riga den 9 Juli 1701. Silvermedalj, graverad av Bengt Richter,Arvid Karlstens elev. Ex samling Crona 1937 nr 443. Pris 21,50 kr. 60 mm. 105,1 gr. 1á1+ 18500.-
165   Hild. 68 a Carl XII 1701 Konung Carl går med sin här över Dünafloden och besegrar Konung Augusts armé nära Riga den 9 Juli 1701. Bronsmedalj, graverad av Bengt Richter,Arvid Karlstens elev. Ex samling Crona 1937 nr 444. Pris 14,30 kr. 60,5 mm. 72 gr. 01+ 15000.-
166   Hild. 73 Carl XII 1702 Bronsmedalj, graverad av Arvid arlsten till minne av Konung Carls och svenskarnas seger över Konung Augusts Polska och Sachsiska här vid Klissow i Polen på årsdagen av segern vid Riga den 9 juli 1702. 52 mm. 65,8 gr. Ex Samling Crona nr 447. Pris 4 hfl (9,50 kr). 01á0 15000.-
167   Hild. 76 Carl XII 1703 Konung Carl avslutar en vänskapstraktat med Konung Fredrik I av Preussen den 11 augusti 1703.Silvermedalj,graverad av Chr. Wermuth i Gotha. Hild. 76. Ex Cronas samling 1937,nr 448. Pris 8 hfl (19 kr).32 mm, 21,35 gr. Sällsynt. Svaga repor framför Carl XII:S ansikte. 1á1+ 6500.-
168   Hild. 79 Carl XII 1703 Konung Carls segrar under åren 1700-1703 och i följd därav vunna hjälterykte. Bronsmedalj,graverad av Chr. Wermuth i Gotha. 32 mm. 13,1 gr. 01+ 4500.-
169   Hild. 79 Carl XII 1703 CARL XII. Silvermedalj, graverad av Chr. Wermuth, konungens segrar under åren 1700 – 03. 32 mm, 14.64 g. Vacker patina. Svag fläck å åtsidan. 1+á01 9500.-
170   Hild. 81 Carl XII 1704 Konung Carl förkastar alla förslag till fred med Sveriges fiender (1703 och 1704). Silvermedalj,graverad av D. G. von Hachten i Hamburg. 29 mm. 10,44 gr. Sällsynt! 1+ 6500.-
171   Hild. 125 Christina 1705 Bronsmedalj graverad av Giuseppe Ortolani 1705. Drottningens grafvård i Sct. Petri kyrkan i Rom. 35 mm, 19.57 g. Hild. 125. Miselli 49. Sällsynt. 01 Såld
172   Hild. 100 Carl XII 1706 Silvermedalj, graverad av Joh. Memmius. Fred mellan Konung Carl och Konung August i Alt-Ranstadt 1706. Sällsynt i denna kvalité. 39 mm, 21.46 g. 1+á01 13000.-
173   Hild. 100 b Carl XII 1706 Fred mellan Konung Carl XII och Konung August avslutad i alt-Ranstadt den 14 september 1706. Silvermedalj, graverad av Joh. Memmius i Stettin. 20,97 gr. 37,5 mm. Något ljus. 1++ 7500.-
174   Hild. 107 Carl XII 1706 Silvermedalj,graverad av Joh. Memmius i Stettin,med anledning av Konung Carls segrar och övriga ärorika bedrifter under åren 1700-1706. Hild. 107.31 mm. 1+á01 4000.-
175   Hild. 108 Carl XII 1706 Silvermedalj, graverad i Stettin. Konungens segrar och övriga ärorika bedrifter under åren 1700-1706. 17 mm, 2.2 g. 1 1400.-
176   Hild. 108 Carl XII 1706 Konung Carls segrar och övriga ärorika bedrifter under åren 1700-1706. Silvermedalj, slagen i Stettin. Ex Cronas samling 1937 nr 476. Pris 1,5 hfl (3,60 kr). 16,5 mm. 2,66 gr. Ojämn plants. Fin patina. 01 2500.-
177   Hild. 109 Carl XII 1706 Konung Carls segrar och övriga ärorika bedrifter under åren 1700-1706. Silvermedalj,graverad av G. Hautsch i Nürnberg. Hild. 109. Ex Axel Clausen,Pilestraede i Köpenhamn. Pris DKR 25 (=SEK 18,75 kr). 26,29 gr. 40,5 mm. 01 16000.-
178   Hild. 91 Carl XII 1706 Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten med anledning av att en Svensk här under Greve Carl Gustaf Rehnskölds befäl segrar över en förenad Rysk och Sachsisk armé vid Fraustadt i Polen den 3 februari1706. 52 mm. 44,8 gr. Senare prägling. 01 2500.-
179   Hild. 96 Carl XII 1706 Bronsmedalj, graverad av Arvid Karlsten med anledning av att en Svensk här under Greve Carl Gustaf Rehnskölds befäl segrar över en förenad Rysk och Sachsisk armé vid Fraustadt i Polen den 3 februari1706. 52 mm. 44,8 gr. Senare prägling. 01 2500.-
180   Hild. 97 Carl XII 1706 Freden i Alt-Ranstadt den 14 september 1706 mellan Carl XII och August av Polen.Silvermedalj,av utländskt ursprung. 26,5 mm. 6,91 gr. Vacker kvalité! 01 3500.-
181   Hild. 120 Carl XII 1708 Silvermedalj, utländskt arbete. Konungen ger fri religionsövning för protestantar i Schlesien och skydd mot katolska prästskapets ingrepp (1707-08). Ex Reichmans auktion 15 juni 1926. Pris 25,50 kr. 33 mm, 14.68. Fin patina. 01+ 17000.-
182   Hild. 133 Carl XII 1708 En förbundshär av Svenska och Tyska trupper,anförd av Svenske Generalguvernören i Bremen, Kungl. Rådet Greve Nils Gyllenstierna,besätter Hamburg för att stilla ett där utbrutet uppror (1708). Silvermedalj,troligtvis slagen i Hamburg. 31,5 mm. 10,91 gr. Sällsynt. Svaga filspår på randen. 01 7000.-
183   Hild. 158 Carl XII 1710 Sällsynt, satirisk silvermedalj, slagen i Hamburg. Greve Magnus Stenbocks seger över en talrikare Dansk här vid Helsingborg den 28 Februari 1710. 31,9 mm. 14,35 gr. Ett mycket bra exemplar! 1+á01 13500.-
184   Hild. 158 Carl XII 1710 Greve Magnus Stenbocks seger över en talrikare Dansk här vid Helsingborg den 28 Februari 1710. Bronsmedalj,slagen i Hamburg. Hild. 158. 32,5mm. 12,04gr. Sällsynt. Liten fläck på frånsidan. god 1+ 4000.-
185   Hild. 158 Carl XII 1710 Sällsynt, satirisk silvermedalj, slagen i Hamburg. Greve Magnus Stenbocks seger över en talrikare Dansk här vid Helsingborg den 28 Februari 1710. 31,9 mm. 14,39 gr. 1+ 9500.-
186   Hild. 166 Carl XII 1712 Greve Magnus Stenbock tågar med sin Svenska här in i Holstein och bränner upp Altona den 29 December 1712 (9 Januari 1713). Silvermedalj,graverad och slagen i Hamburg. Ex samling Crona 1937 nr 507. Pris 7,15 kr. Sällsynt! 35,5 mm. 14,6 gr. Varit hängd. 1+á01 9500.-
187   Ossbahr 164 Magnus Stenbock 1713 Den Stenbockska härens kapitulation den 5 Maj 1713. Bronsmedalj, graverad av P. Berg. Frånsidan visar en elefant (Danmark) med lyft snabel, som slår en bock till marken. Ex Auktion i Köpenhamn den 25 okt. 1939. Pris 21,85 kr. Ossbahr 164. Mycket sällsynt. 19,72 gr. 34 mm. 01á0 8500.-
188   Hild. 171 Carl XII 1714 Konungen beger sig från Turkiet på hemväg och ankommer till Stralsund den 11 november 1714. Silvermedalj. Utländskt arbete. Varit hängd. 29 mm. 9,17 gr. 1 1200.-
189   Hild. 173 Carl XII 1714 Silvermedalj, graverad av Christian Wermuth med anledning av Konungens återkomst från Turkiet med ankomst i Stralsund 1714. 36 mm. 14,5 gr. 1+á01 4700.-
190   Hild. 175 Carl XII 1714 Konungen beger sig från Turkiet på hemväg och ankommer till Stralsund den 11 November 1714. Silvermedalj,graverad av Chr. Wermuth i Gotha. Hild. 175.Ex Cronas samling 1937 nr 513. Pris 5 hfl (12 kr).Mycket sällsynt. 32 mm. 15,64 gr. 1+ 8000.-
191   Hild. 177 Carl XII 1715 Konungens förtröstan på Gud och sin rättvisa sak,medan fienden hota från alla sidor och slutligen innestänga honom i Stralsund (1715). Silvermedalj,graverad av D.G. von Hachten i Hamburg. Hild. 177. Ex Cronas samling 1937 nr 514. Pris 9 hfl (21,50 kr).Sällsynt. Fin patina. 30 mm. 10,89 gr. 1++ 8000.-
192   Hild. 180 Carl XII 1715 Konungens ofrivilliga vistelse i Stralsund. Utländskt arbete, troligtvis från Pommern. Ovanligt bra kvalité. 3,58 gr. 22 mm. 01+ 2200.-
193   Hild. 180 Carl XII 1715 Stralsund omringas sommaren 1715 av en Dansk,Polsk och Preussisk här och innestänger Carl XII 1715.Bronsmedalj, troligtvis präglad i Stettin. 22 mm. 2,68 gr. 1+ 800.-
194   Hild. 189 Carl XII 1716 Tyska gravörers betraktelser och gissningar rörande Konung Carls planer år 1716. Medalj i bly,graverad troligtvis i Stettin. Troligen tyskt arbete. 22 mm. 3,4 gr. 1 250.-
195   Hild. 190 Carl XII 1716 Tyska gravörers betraktelser och gissningar rörande Konung Carls planer år 1716. Bronsmedalj, graverad troligtvis i Stettin. Troligen tyskt arbete. 22 mm. 2,9 gr. 1 450.-
196   Hild. 190 Carl XII 1716 Tyska gravörers betraktelser och gissningar rörande Konung Carls planer år 1716. Bronsmedalj,troligtvis graverad i Stettin. 22 mm. 2,9 gr. 1++ 750.-
197   Hild. 196 Carl XII 1717 Gissningar angående Konung Carls benägenhet för fred eller krig år 1717. Bronsmedalj,troligtvis präglad i Stettin. 22 mm. 3,2 gr. 01+ 1500.-
198   Hedl. regentlängd Carl XII 1718 Bronsmedalj,graverad av J C Hedlinger för dennes regentlängd. Hild. II sid 560. 32 mm. 13,7 gr. 1+á01 500.-
199   Hild. 197 Carl XII 1718 Konungens död under belägeringen av Fredrikstens fästning vid Fredrikshald i Norge den 30 november 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 februari 1719. Bronsmedalj, graverad av J C Hedlinger. Skadad stamp. 51 mm. 47,1 gr. 1á1+ 750.-
200   Hild. 199 Carl XII 1718 Silvermedalj, graverad av J. C. Hedlinger, till minne av konungens död under belägringen av Fredriksstens fästning 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm 1719. 32 mm, 11.98 g. Praktexemplar. 01á0 9500.-
201   Hild. 210 a Carl XII 1718 Konungens död under belägringen av Fredrikstens fästning vid Fredrikshald i Norge den 30 November 1718 och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 26 Februari 1719. Silvermedalj, av utländskt ursprung. Hild. 210a.Köpt av Kirschhoff i Köpenhamn för DKR 15 (10,50 kr). 27,5 mm. 5,90 gr. Sällsynt. Små repor på frånsidan 1++ Såld
202   Hild. 224 Carl XII 1718 Carl XII:s minne. Silvermedalj,graverad 1787 av C Enhörning för dennes regentlängd.6,5 gr.24 mm.Vackert exemplar! 01 Såld
203   NM XXIX:21-1 Samuel Bochart 1720 1599-1667.Född i Frankrike.Professor i orientaliska språk vid akademien i Caen.1652 inviterades han av drottning Christina för att studera hennes arabiska manuskript. Bronsmedalj,slagen av Jean Dassier på 1720-talet för den av Dassier utgivna medaljserie över framstående personer från Ludvig XIV:s århundrande.10,3 gr.28 mm. 01+ 850.-
204   Hild. II sid 548 J. C. Hedlinger 1728 Titel- och Förklarings-medalj till Hedlingers regentlängd. 31,8 mm. 14,91 gr. 01á0 1300.-
205   NM XVII:1:145-6 Nikodemus Tessin 1728 1654-1728. Överintendent vid alla kungliga slott,hus, byggnader och trädgårdar.Överstemarskalk. Bronsmedalj slagen av sonen greve Karl Gustaf.Tillhör Akademien för de fria konsterna,och användes som belöningsmedalj. Graverad av J C Hedlinger 1728. 62 mm. Lätt polerad ("vårdad"). 1+ 2500.-
206   NM XVII:1:145-6 Nikodemus Tessin 1728 1654-1728.Överintendent vid alla kungliga slott,hus, byggnader och trädgårdar.Överstemarskalk.Bronsmedalj slagen av sonen greve Karl Gustaf.Tillhör Akademien för de fria konsterna,och användes som belöningsmedalj. Graverad av J C Hedlinger 1728. 62 mm. 01 3900.-
207   Num. Medd. XVII:1-160-1 Gustaf Cronhjelm 1731 Gustaf Cronhjelm 1664-1737. Greve. Landshövding i Västerås län. Kanslär, först för universitetet i Lund, sedan i Uppsala. Bronsmedalj, slagen av Rikets Ständer såsom ett erkännande av de stora förtjänster inlagt vid utarbetandet av den nya allmäna svenska lagen , 1734 års lag kallad. Graverad av Johan Carl Hedlinger. 64,3 mm. 112,98 gr. 01 4500.-
208   Hild. 56 Fredrik I 1734 Bronsmedalj, Hedlingers regentlängd 1734, dedikationsmedalj, 33 mm, 13.77 g. 01+ Såld
209   Hild. II sid 548 Fredrik I 1734 "Titelmedaljen" i brons, till Hedlingers regentlängd, graverad av Hedlinger själv. 15,65 gr. 33,3 mm. Praktexemplar! 0 3500.-
210   Hild. 51 Fredrik I 1735 Bronsmedalj, graverad av J. C. Hedlinger, till minne av stiftelsen av bildhuggare och målare akademien 1735. 32 mm, 14.74 g. 01+ 1900.-
211   Hild. 51 Fredrik I 1735 Silvermedalj, graverad av J. C. Hedlinger för målare och bildhuggare akademien 1735. 32 mm, 11.7 g. Svaga repor på frånsidan. 01 Såld
212   NM XVII:I:170-1 Erik Benzelius d.y. 1737 Erik Benzelius (d.y.) 1675-1743. Föreståndare för myntkabinettet och bibliotikarie vid universitet i Uppsala. Professor i teologi. Ärkebiskop av Uppsala 1700-1709. Vacker bronsmedalj, slagen av Benzelius själv, graverad av J. C. Hedlinger. Skadade stampar. I övrigt toppkvalité. 01á0 4500.-
213   NM XVII:I:183-3 Karl Hårleman 1737 Karl Hårleman 1700-1753. Friherre. Överintendent över Kungl. Maj:ts slott och trädgårdar. Bronsmedalj, graverad och slagen 1737 av J. C. Hedlinger. 43,06 gr. 43,1mm. 1+á01 3500.-
214   Hild. 22 Ulrika Eleonora d.y. 1741 Drottning Ulrika Eleonora den yngres minne. Bronsmedalj, graverad av C Enhörning 1787 för dennes svenska konungalängd. 4,69 gr.24 mm.Senare prägling. 01á0 Såld
215   Hild. 22 Ulrika Eleonora d.y. 1741 Drottning Ulrika Eleonora den yngres minne. Silvermedalj, graverad av C Enhörning 1787 för dennes svenska konungalängd.6,07 gr.24 mm.Vacker patina. 1+á01 Såld
216   Hild. 21 Ulrika Eleonora d.y. 1742 Bronsmedalj, graverad av N. Georgii. Drottningens död 1742. 32 mm, 14.4 g. Ett mycket exemplar! 01á0 Såld
217   Hild. 22 Ulrika Eleonora d.y. 1742 Drottning Ulrika Eleonora den yngres minne. Bronsmedalj, graverad av C Enhörning 1787 för dennes svenska konungalängd. Senare prägling. 01+ 500.-
218   Hild. 2 Lovisa Ulrika 1745 Kronprinsessan Lovisa Ulrika. Spelpenning i silver. Graverad av Johann Carl Hedlinger. Carl Gustaf Tessin lät prägla den som en hyllning till den unga kronprinsessan. GH 105. 33,9 mm. 11,08 gr. Sällsynt. Lätt rengjord. omkr. 1+ 2500.-
219   Hild. 2 Gustav III 1746 Minnesmedalj, graverad av Daniel Fehrman, till minne av prinsens (sedemera Gustav III) födelse 1746. Präglingen besörjdes av Kammarherren Daniel Tilas och Bergsrådet Adolf Christiernin. Avslag i tenn. Ex Samling Bonde på DEricsberg. 34 mm. 01á0 Såld
220   GH 119 Christina Sofia Rålamb 1747 Christina Sofia Rålamb, född Sack, (1723-1781), gift med Claes Gustaf Rålamb (1705-1765). Friherrinna. Spelpenning i silver, graverad av Daniel Fehrman vid bröllopet 1747. Mycket sällsynt. 1+ 3500.-
221   Hild. 13 Adolf Fredrik 1747 Silvermedalj, graverad av D. Fehrman. ”Thronföljaren blifver Kongl. Vetenskaps Akademiens beskyddare den 17 Mars 1747.” Ex Samling Bonde på Ericsberg. 33 mm, 9.49 g. Litet plantsfel till höger om skölden på åtsidan. 1+ 1700.-
222   Hild. 15 Adolf Fredrik 1748 Bronsmedalj, graverad av D. Fehrman, bekostad av Riksrådet Greve Carl Gustaf Tessin, och lämnades till Adolf fredrik nyårsdagen 1750, till minne av "tronföljaren inrättar på egen bekostnad en kadettskola i Stockholm för unga adelsmän 1748". 12,47 gr. 32,3 mm. 1++ 850.-
223   Hild. 68 Fredrik I 1748 Konungen stiftar Serafimerorden den 23 februari 1748,varefter första dubbningen skedde samma år på konungens 73:dje födelsedag,som förklarades vara denna ordens instiktelsedag.Silvermedalj,graverad av Daniel Fehrman. Hild. 68. Ex Samling Crona nr 605 (3,60 hfl.) 1937. 31 mm. 01+ 3500.-
224   Hild. 70 Fredrik I 1748 Konungen instiftar Svärdsorden den 23 februari 1748 varefter första dubbningen skedde samma år på Konungens 73:dje födelsedag, som förklarades vara denna ordens instiftelsedag. Silvermedalj, graverad av Daniel Fehrman. Ex Samling Crona 1937 nr 606 (1,25 hfl.). 31 mm. Svag mitt på frånsidan. 01)(1+ 3500.-
225   NM XVII:2-203 Ulrika Juliana Gyllenstierna 1750 1704-1765. Dotter till generalmajoren greve Abraham Brahe. Gift med kammarherren hos hertig Karl Fredrik av Holstein-Gottorp 1721-1722, och 1723-1731 med generallöjtnanten greve Nils Gyllenstierna. Spelpenning i silver, graverad av Daniel Fehrman, slagen 1750 av grevinnan Gyllenstiernas måg hovmarskalken friherre Gustaf Jakob Horn. Ex Bonde på Ericsberg. 33 mm, 13,26 gr. 01 Såld
226   NM XVII:I:184-7 Carl Hårleman 1750 Karl Hårleman 1700-1753. Friherre. Överintendent över Kungl. Maj:ts slott och trädgårdar. Sällsynt bronsmedalj, graverad och slagen av K. J. Wikman.7,62 gr. 27 mm. 01á0 1500.-
227   Hild. 80 Fredrik I 1751 Konung Fredrik I:s minne.Bronsmedalj,graverad av C Enhörning 1787 för dennes svenska konungalängd.5,60 gr.24 mm.Senare prägling. 01á0 300.-
228   Hild. 80 Fredrik I 1751 Silvermedalj, graverad av Carl Enhörning för hans regentlängd, till konungens minne. 23 mm, 6.54 g. Svag fläck frånsidan. 1+ Såld
229   Hild. II, sidan 561 nr 55 Fredrik I 1751 Silvermedalj, graverad av J C Hedlinger för dennes regentlängd. 32 mm. 14,49 gr. Ett mycket vackert exemplar, vilket dessvärre inte framkommer på bilden. Med stämpelglans i fälten, och en fin patina. 01+ Såld
230   NM XVII:1:193-1 Fredrik Gyllenborg 1755 1698-1759. Kammarherre. Spelpenning i silver, graverad av K.J. Wikman. Ex Bonde på Ericsberg. 34 mm. 16,10 gr. 01+ Såld
231   NM XVII:I:193-1 Fredric Gyllenborg 1755 Fredric Gyllenborg 1698-1759. Greve. Spelpenning i bronserat tenn, graverad av K. J. Wikman. Slagen 1755. GH -. NM XVII:1-193-1. 1+á01 750.-
232   NM XVII:1:314-1 Fredrik Axel von Fersen 1756 1719-1794. Fältmarskalk. Riksråd. Spelpenning i silver, graverad av Daniel Fehrman. Ex Bonde på Ericsberg. 30 mm hög, 10,02 gr. 01 Såld
233   NM XVII:1:209-1 Klas Grill 1759 1705-1767. Grosshandlare i Stockholm. Vald 1753 till en av Ostindiska kompaniets direktörer. Bronsmedalj, graverad av Daniel Fehrman, slagen av Vetenskapsakademien. 33 mm. 12,58 gr. Litet plantsfel åtsidan kl 12. 01 1200.-
234   NM XVII:1:209-1 Klas Grill 1759 1705-1767. Grosshandlare i Stockholm. Vald 1753 till en av Ostindiska kompaniets direktörer. Silvermedalj, graverad av Daniel Fehrman, slagen av Vetenskapsakademien. 33 mm. 13,67 gr. 01 2300.-
235   NM XVII:2-1 Elisabet Hamilton 1760 1734-1801. Född Jennings. Spelpenning i silver, graverad i Stralsund på 1760-talet av G. Ljungberger. Stenbocken är tagen från grevliga ätten i Hamiltons vapen och gripen från Jenningska vapnets hjälmprydnad. Ex Bonde på Ericsberg. 33 mm, 14,87 gr. 01+ 4000.-
236   NM XVII:I-207 Birgitta Kristina Sparre 1760 Birgitta Kristina Sparre 1741-1766. Dotter till generalmajoren och översteståthållaren Axel Wrede Sparre. Gift med hovintendenten, sedan rikskanslär och greve, friherre Fredrik Sparre. Sällsynt spelpenning i silver, graverad av Daniel Fehrman, slagen av K.G. Tessin 1760. Åttakantig, 28,5 mm hög. 8,64 gr. 01 5200.-
237   NM XVII:1:178-1 Fredrik Sparre 1762 1723-1747.Född i Karlskrona.Hovintendent.Bronsmedalj, slagen av Vetenskapsakademien 1762,graverad av Daniel Fehrman. 14,9 gr.34 mm. 01á0 850.-
238   NM XVII:2-55 Fredrika Eleonora Falkenberg 1762 1741-1820. Dotter till greve Gustaf Leonard Stenbock. Hovfröken hos drottning Lovisa Ulrika. Gift 1762 med friherre Henrik Falkenberg. Änka 1777. Spelpenning i silver, enligt uppgift graverad i Italien, slagen av riksrådet friherre Karl Fredrik Scheffer. Mycket sällsynt. Ex Bonde på Ericsberg. Höjd 33 mm, 14,27 gr. 1á1+ 6500.-
239   NM XVII:1:251-3 Carl von Linné 1764 1707-1778 Professor. Botaniker. Silvermedalj, slagen 1764 av Vetenskapskadmien,att utdelas som prisbelöning. Graverad av Daniel Fehrman. NM XVII:I251-3. 34 mm. 16,3 gr. Vacker patina! 01+ Såld
240   NM XVII:I:328-1 Ulrik Scheffer 1764 1716-1799. Greve. Kanslär för universitetet i Åbo. Spelpenning i silver, graverad i Paris av G. Ljungberger. Sällsynt. Höjd 34 mm, 14,17 gr. 1+á01 Såld
241   Hild. 54 Adolf Fredrik 1765 Bronsmedalj, frånsidan graverad av C.J. Wikman, åtsidan graverad av D. Fehrman. Kongliga belöningsmedaljer, för uppförande af stenhus på landet. 51 mm, 52.61 g. 01á0 Såld
242   Hild. 59 Adolf Fredrik 1767 Belöningsmedalj i silver, med band, graverad av G. Liungberger för Stockholms stads Brandförsäkrings kontor. Detta exemplar utdelat 1930. 32 mm, 23.55 g. 01+ 2000.-
243   Hild. 59 Adolf Fredrik 1767 Stockholms stads Brandförsäkrings kontor. Belöningsmedalj i silver, graverad av G. Ljungberger under hans tid i Rom. Detta ex präglat 1930. 32 mm. 01 2000.-
244   NM XVII:1:210-4 Klas Grill 1767 1705-1767. Grosshandlare i Stockholm. Vald 1753 till en av Ostindiska kompaniets direktörer. Silvermedalj, graverad av K. G. Fehrman, slagen med anledning av Grills död. Mindre plantsfel åtsidan kl 12. 12,06 gr. 35,5 mm. 1+á01 1500.-
245   NM XVII:I:197-2 Jonas Alströmer 1769 Jonas Alströmer 1685-1761. Adlad 1751. Svensk konsul i London 1709-1723, grundare till Alingsås Textilmanufaktur 1724 . En av de sex instiftarna till Vetenskapsakademien. Silvermedalj, slagen av Vetenskapsakademien, präglad 1769 av G. Ljungberger. Ex Samling Bonde på Ericsberg. 01 Såld
246   NM XVII:1:228-1 a Carl Fredrik Piper 1770 Carl Fredrik Piper 1700-1770. Greve. 1700-1770. Född i Stockholm. Kammarherre. Hovkanslär. Spelpenning i silver, graverad av Dan Fehrman. Inskriften på frånsidan var Pipers valspråk. 32 mm. 12,48 gr. 1+á01 1200.-
247   NM XVII:1:228-1 a Karl Fredrik Piper 1770 1700-1770. Greve. Född i Stockholm.Kammarherre. Spelpenning i silver,graverad av Dan Fehrman.Inskriften på frånsidan var Pipers valspråk. 12,4 gr. 32 mm. 1+á01 950.-
248   NM XVII:I:218-1 J. A. Lantingshausen 1770 1699-1769.Född i Reval. Kommenderande general och chef i Pommern. Silvermedalj, slagen 1770 av Stockholms magistrat. Av G Ljungberger. Boström sid 43-1. 52 mm. 67,2 gr. 01+ 4500.-
249   Hild. 52 Adolf Fredrik 1771 Adolf Fredriks minne. Silvermedalj,graverad 1787 av C Enhörning för dennes regentlängd. 24 mm. 1++550 550.-
250   Hild. 52 Adolf Fredrik 1771 Konung Adolf Fredriks minne.Silvermedalj,graverad av C Enhörning 1786 för dennes svenska konungalängd.6,34 gr.24 mm.Svaga fläckar på frånsidan. 1+á01 Såld
251   NM XVII:I:241-1 Nils Rosén von Rosenstein 1774 1706-1773. Professor i anatomi,fysiologi, terapi och kemi vid Uppsala universitet. Bronsmedalj, graverad av G. Ljiungberger, slagen av Vetenskapsakademien. 31 mm. 16,6 gr. 01+ 750.-
252   NM XVII:I:197-3 Jonas Alströmer 1775 Jonas Alströmer 1685-1761. Adlad 1751. Manufakturföretagare, svensk konsul i London 1709-1723, grundare till Alingsås Textilmanufaktur 1724 . En av de sex instiftarna till Vetenskapsakademien. Silvermedalj, slagen av Vetenskapsakademien, präglad 1775 av G. Ljungberger. Frånsidan visar Pan, med herdestav och pipan bredvid sig. Ex Samling Bonde på Ericsberg. 01 Såld
253   Hy I:297:2 Carl Fredrik Scheffer 1777 Scheffer, Carl Fredrik (1715-1786). Diplomat, riksråd. Bronsmedalj, graverad av G. Ljungberger 1777 för Patriotiska sällskapet. 85,65 g. 56 mm. 01 2800.-
254   NM XVII:I:251-4 Carl von Linné 1780 1707-1778. Professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. Bronsmedalj,, slagen 1780 av Gustav III till minne av Linné. . 68,45 gr. 52,5 mm. 01á0 4500.-
255   NM XVII:I:285-1 Henrik af Trolle 1780 Henrik af Trolle 1730-1784. Generalamiral. Silvermedalj, slagen av Svenska Amiralitetet ”på föranstaltande och bekostnad” av Trolles vän och efterträdare, greve Karl August Ehrensvärd, att utdelas vid en minnesfest i Karlskrona den 30 december 1784 till officerare. Årtalet 1780 avser det år Trolle blev utnämnd till generalamiral. 27,8 mm. 16,63 gr. Kvalitén är bättre än genomsnittet. 1+á01 4500.-
256   NM XVII:1:298-3 Karl Fredrik Scheffer 1781 1715-1786. Greve. Spelpenning i silver, graverad av G. Ljungberger. Sällsynt. Höjd 33,5 mm, 16,60 gr. 1+á01 Såld
257   NM XVII:1-315 Gustav Adolf Sparre 1784 1746-1794. Greve, stor konstälskare och samlare, död på Kulla Gunnarstorp. Spelpenning i silver, graverad i Köpenhamn av Carl Enhörning (?), slagen 1784. NM XVII:1-315. Mycket sällsynt. Höjd 33 mm, 17,89 gr 1á1+ 4000.-
258   Hild. 126 Christina 1786 Bronsmedalj, graverad av Carl Enhörning 1786, för dennes regentlängd, till drottningens minne, NATA MDCXXVI DENAT MDCLXXXIX, 24 mm, 4.98 g. 01+ Såld
259   NM XVII:1-322 Johan Wilhelm Sprengporten 1786 Spelpenning i silver, graverad i Köpenhamn av Carl Enhörning. Sprengporten var född 1720 under föräldrarnas fångenskap i Tobolsk i Sibirien. Friherre. General. Död 1795. Ex Bonde på Ericsberg. 28 mm hög, 9,02 gr. 01 4500.-
260   Hild. 113 Gustav III 1788 Silvermedalj, graverad av C. G. Fehrman, att utdelas bland ledamöterna i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, vid dess sammankomster. detta ex är nypräglat (1949). 18,28 gr. 34 mm. 01á0 550.-
261   Hild. 68 Gustav III 1788 Medalj, graverad av Carl Enhörning 1793 till minnet av ”Svenska flottan, under Hertig Carls befäl, vinner en lysande seger öfver den Ryska vid Hogland i Finska viken den 17 juli 1788”. Ex Prins Valdemars samling. Avslag i försilvrat bly? 11,61 gr. 28,6 mm. 1á1+ 600.-
262   Hild. 74 Gustav III 1789 Bronsmedalj, graverad av Carl Enhörning. Slagen enligt Borgareståndets beslut 1789. 57 mm. Svag bläckskrift å randen samt ovanför "STATORI" å frånsidan. 01 1700.-
263   Hild. 113 Gustav III 1792 "Jetton att utdelas bland ledamöterna vid Akademiens sammankomster. graverad av C.G. Fehrman. Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. 32 mm, 19.2 g. Hild. 113. Detta ex präglat 1965. spgl 01á0 950.-
264   Hild. 114 Gustav III 1792 Silvermedalj, graverad av C. G. Fehrman, att utdelas vid Akademiens sammankomster. 33 mm. 13,10 gr. 01+ 2100.-
265   Hild. 99 Gustav III 1792 Silvermedalj, graverad av Carl Enhörning 1792 för hans regentlängd, till konungens minne. 25 mm, 6.95 g. 1 350.-
266   Hild. 99 Gustav III 1792 Bronsmedalj, graverad av Carl Enhörning 1792 för dennes svenska regentlängd. 27 mm, 7.79 g. Ett något större exemplar, vilket indikerar på att det är en senare prägling. Icke förty, ett mycket vackert exemplar. 01+ 700.-
267   Hild. 110 Gustav III 1794 Svenska akademien. Silvermedalj,graverad 1794 av C G Fehrman. 33,5 mm. Detta exemplar präglat 1925. 20,78 gr. 1+á01 350.-
268   G.H. 135 Samuel Ugglas 1797 Samuel Ugglas 1750-1812. Landshövding. Spelpenning, graverad och slagen av Carl Enhörning. Inskriften (vilken betyder "Även i en säker ställning är jag vaksam") på åtsidan var Ugglas valspråk. NM XVII:2:30-3. Ex Bondes samling. 35 mm. 19,98 gr. Med inslag av spegelglans. 01+ Såld
269   Hild. 18 Gustav IV Adolf 1799 Silvermedalj, graverad av C. G. Fehrman, att utdelas till deltagarna vid Tornerspel vid Drottningholm under fem dagar i Augusti och September 1799. 30,2 mm. 13,27 gr. Som angivits i Hildebrand är "frånsidans stamp söndrig#. 1+ 4500.-
270   NM XII:I:22-1 a Erik Soop 1804 1592-1632. Riddare. Överste för Västgöta Kavalleri. Frånsidan visar när Soop, under "det stora ryttarslaget" den 17 juni 1629, räddade Gustav II Adolf från att hamna i polsk fångenskap i Honigfelde söder om Stuhm i Preussen. 01á0 Såld
271   NM XVII:II:56-2. Erik Ruuth 1805 Erik Ruuth (1746-1820), greve, friherre, generalguvernör över Pommern. Bronsmedalj, slagen 1805 av medintressenter i ett bolag i Höganäs. Graverad av Carl Enhörning. 47 mm. 51,12 gr. Sällsynt i brons. 01+ Såld
272   NM XVII:II:90-2 b Per Dubb 1806 1750-1834. Amiralitetsmedikus vid flottans eskader i Göteborg. Överfältläkare. Bronsmedalj, graverad av Carl Enhörning 1806, slagen av Borgerskapets äldste som "Erkänsla av Göteborgs stad hvars fattigvård inrättades efter hans beslut.." 54 mm. 65,7 gr. 01 1150.-
273   NM XVII:1:252-5 Carl von Linné 1807 1707-1778. Professor. Botaniker. Bronsmedalj, slagen 1807 på professorn Adam Afzelius’ iniativ av sällskapet ”Linnéska institutet” i Uppsala på hundraårsdagen av Linnés födelse. Åtsidan graverad av D Fehrman och frånsidan av C Enhörning. NM XVII:17:1:252-5. 34 mm. 11,72 gr. 01á0 1350.-
274   NM XVII:2-14 G F Gyllenborg 1808 1731-1808.Greve.Kansliråd.Silvermedalj slagen av C Enhörning 1808,kort före Gyllenborgs död.Det skall ha varit Enhörnings mening att utge liknande minnespenningar över samtliga Svenska akademiens ledamöter,men tanken blev aldrig förverkligad,endast denna och en över Nils Rosén von Rosenstein (död 1824) har utkommit.16,1 gr,34 mm. 1+á01 950.-
275   Hild. 77 a Carl XIV Johan 1813 "Kongl. Landtbruks Akademien. Jetong i silver,att utdelas till Akademiens ledamöter. Graverad av Ludvig Persson Lundgren. 12,53 gr. 30,5 mm. Plantsfel frånsidan. 1+á01 450.-
276   Hild. 77 a Carl XIV Johan 1813 "Kongl. Landtbruks Akademien. Jetong i silver,att utdelas till Akademiens ledamöter. Graverad av Ludvig Persson Lundgren. 12,51 gr. 30,5 mm. 01+ 500.-
277   Hild. 77 a. Carl XIV Johan 1813 "Kongl. Landtbruks Akademien. Jetong i silver,att utdelas till Akademiens ledamöter. Graverad av Ludvig Persson Lundgren. 12,64 gr. 30,2 mm. 01 500.-
278   Hild. 77 a. Carl XIV Johan 1813 "Kongl. Landtbruks Akademien. Jetong i silver,att utdelas till Akademiens ledamöter. Graverad av Ludvig Persson Lundgren. 12,53 gr. 30,2 mm. Praktexemplar. 01á0 900.-
279   Hild. 37 Carl XIII 1814 Silvermedalj, graverad av C. Enhörning. Började präglas 1814 att utdelas till så kallade qvartalsledamöter i Kungl. Musikaliska Akademiens sammanträden. Upphörde att för detta ändamål begagnas 1856. 31 mm, 12,75. 01 1800.-
280   Hild. - Carl XIV Johan 1818 Carl XIV Johan. ”GÅVOPLAKETT”, gjutjärn, Finspångs bruk, 1800-tal, Föreställande Carl XIV Johan som Romersk fältherre, inom lagerkrans, med texten "Carolus XIV Iohannes Rex Sveciae et Norvegiae.". 98 mm. 01 2500.-
281   Hild. 126 Carl XIV Johan 1818 Minnespenning i silver, ”att kastas ut bland folket på stadens torg och platser”. Graverad av Middelthun på Kongsberg. 30 mm. 10,96 gr. Ett ovanligt snyggt exemplar! 01+ 7000.-
282   Hild. 23 Carl XIV Johan 1818 Bronsmedalj, graverad av Carl Enhörning, konungens uppstigande på Sveriges och Norges troner 1818. 34 mm, 16.22 g. 01á0 1100.-
283   Hild. 80 Carl XIV Johan 1818 För befrämjad vaccination. Silvermedalj, graverad av M. Frumerie (1775-1853). 38.5 mm. 1+á01 2900.-
284   NM XVII:II-43 Anna Maria Lenngren 1818 Född Malmstedt 1754-1817. Skaldinna. Silvermedalj, slagen 1818 av Svenska Akademien. Graverad av Gustav Adolf Enegren. 12,83 gr. 30,9 mm. 1+ 500.-
285   M XVII:I:198-4 Jonas Alströmer 1824 Jonas Alströmer 1685-1761. Adlad 1751. Manufakturföretagare, svensk konsul i London 1709-1723, grundare till Alingsås Textilmanufaktur 1724 . En av de sex instiftarna till Vetenskapsakademien. Bronsmedalj, slagen 1824 av Svenska akademien, graverad av Carl Enhörning. Frånsidan visar Merkurius, med en olivkvist i den utsträckta högra handen och kaducén i den vänstra, stående bredvid en gumse. Ex Samling Bonde på Ericsberg. N. ”Trötta stampar”. 1+ Såld
286   Jarlén 824 Carl XIV Johan 1830 Carl XIV Johan. Silverkorset, (mer korrekt "Patriotiska Sällskapets belöningspenning för qvinspersoner", utdelat till Brita Josefsdotter. Denna utmärkelse delades ut mellan 1830 och 1859. Jarlén 824. Höjd 50 mm. Sällsynt. 1+á01 2500.-
287   NM XVII:2:130-2 Jöns Jakob Berzelius 1830 1779-1848.Vetenskapsman.Bronsmedalj,slagen för en i Berlin utgiven serie av minnespenningar över framstående läkare och naturforskare.Graverad av W Kirchner.44,7 gr.41 mm. 1++ 500.-
288   Hild. 244 Gustav II Adolf 1832 Bronsmedalj, graverad av C.M. Mellgren. Till Konungens minne. 1832. 40 mm, 34.56 g. 01 500.-
289   NM XVII:I:316-2 Carl Mikael Bellman 1833 Carl Mikael Bellman 1740-1795. Skald. Bronsmedalj, slagen 1833 av gravören K. M. Mellgren.Tillhör en serie av medaljer över svenska skalder, vetenskapsmän och konstnärer. Används inom Par Bricole som belöningsmedalj. 41,1 mm. 32,95 gr. 01 500.-
290   Hild. 40 a Gustav IV Adolf 1834 Gustav IV Adolf. ”Kongl. Krigs Akademien på Carlberg”. ”Belöningspenning”, utdelad till ”Fändrik, Cadett-Corporalen G. F. Arnell 1834”. Började präglas 1793, och användes till utdelning från 1804. 1+á01 950.-
291   Hild. 8 Kronprins Oscar 1835 "Kongl. Akademiens för de Fria Konsterna hundra års fest 1835". Silvermedalj, graverad av M. Frumerie. Slagen av Fria Konsternas Akademie 1837. 54,2 gr. 75,17 gr. Senare präglad. 01 1400.-
292   NM XVII:2:112-2 Per von Afzelius 1835 1760-1843.Född i Västergötland.Generalinspektör för arméns medicinalvård.Professor i praktisk och teoretisk medicin vid Uppsala universitet.Sällsynt bronsmedalj, graverad av L P Lundgren 1835,slagen av Svenska Läkaresällskapet då Afzelius vid promotion i Uppsala blev jubeldoktor. 66,8 gr.49 mm. 01+ 2250.-
293   NM XVII:2:151-1 Johan Peter Lefrén 1839 1784-1862.General inom infanteriet.Bronsmedalj, slagen 1839 av personal vid Krigsakademien på Karlberg.Graverad av L.P. Lundgren.43,4 gr.43 mm.Liten fläck å frånsidan. 1+á01 400.-
294   Hild. 29 Oscar I 1844 Bronsmedalj "För medborgerlig förtjänst", tolfte storleken. Graverad av L. P. Lundgren. 43 mm. 41 gr. 01á0 850.-
295   Hild. 75 Oscar I 1845 Svenska Trädgårdsföreningen. Silvermedalj, som började präglas 1845, att utdelas till personer, som "gjort sig väl förtjenta af trädgårdskonstens befrämjande i vårt land". Graverad av P. H. Lundgren. Detta ex tilldelat O Christian Lovén 1835-1904). 30,71 gr. 40,8 mm. 1+á01 650.-
296   Hild. 75 Oscar I 1845 Silvermedalj, som började präglas 1845, att utdelas till personer, som "gjort sig väl förtjenta af trädgårdskonstens befrämjande i vårt land". Graverad av P. H. Lundgren. Detta ex tilldelat C. L. Florin (Bergianska trädgården). 01á0 900.-
297   NM XVII:I:73-3 O W von Königsmarck 1845 Bronsmedalj, graverad av M. Frumerie, över Otto Wilhelm von Königsmarck 1639-1688. Greve. Fältmarskalk. Generalguvernör över Pommern, Rügen och Wismar.Slagen 1845 av Svenska akademien. 30,2 mm. 11,93 gr. 01+ 900.-
298   Hild. 15 Oscar I 1847 Jernkontorets hundra års fest den 29 December 1847. Bronsmedalj, graverad av P. H. Lundgren. Slagen av Svenska Bruks Societeten. 56 mm. 85,62 gr. 01+ 1400.-
299   Hild. 15 Oscar I 1847 Jernkontorets hundra års fest den 29 December 1847. Bronsmedalj, graverad av P. H. Lundgren. Slagen av Svenska Bruks Societeten. 56 mm. 81,57 gr. 01+ 1500.-
300   NM XVII:1-150 O G Nordensköld 1847 Otto Gustaf Nordensköld 1780-1861.Amiral.Silvermedalj,slagen av Örlogsmannaskapet i Karlskrona 1847,efter denne tagit avsked ur flottan.Graverad av L P Lundgren.Frånsidan visar ett linjeskepp under segel.43 mm.38,2 gr.Små repor. 1+á01 900.-
301   NM XVII:I:266-39 d Carl von Linné 1847 1707-1778. Professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. Silvermedalj, slagen 1847 av Linnéska sällskapet i Brüssel med anledning av Belgiens då hållna första nationella utställning för åkerbruk och blomsterskötsel. Graverad av Jean Würden, Brüssel. 50 mm. 51,27 gr. 1+á01 1500.-
302   Hild. 3 Carl XV 1850 Silvermedalj, graverad av P.H. Lundgren, kronprinsens förmälning med Vilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisa av Nederländerna i Stockholm den 19 juni 1850. 42 mm, 38.24 g. En mycket vacker medalj! 01á0 4500.-
303   Hild. 79 Oscar I 1851 Stockholms stads Hantverksförenings belöningsmedalj i silver,graverad 1851 av Lea Ahlborn.Detta exemplar tilldelat A A Hökenberg 1891.13 gr.31 mm. 01+ 350.-
304   Num. Medd. XVII:2-126-1 a Johan Mazér 1852 Johan Mazér 1790-1847 Grosshandlare. Ledamot av Musikaliska Akademien. Silvermedalj, graverad av P Lundgren. Har använts som ”belöningspenning”. 31,5 mm. 12,7 gr. Toppexemplar! 0 750.-
305   Hild. 65 Oscar I 1856 Stockholms Läns Hushållningssällskaps stora belönings- medalj i brons,graverad L P Lundgren 1856.Tilldelad A Grönvall 1882.37,6 gr.43 mm.Perforerad. 1+á01 400.-
306   Hild. - Carl XV 1860 "Kongl. Patriotiska Sällskapet". Belöningsmedalj i silver, utdelad till Hans Persson "För långvarig och trogen tjenst". 41 mm. 39,34 gr. 1+á01 850.-
307   Hild. - Carl XV 1860 För befrämjad vaccination. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Med band. 35 mm. 1+á01 Såld
308   Hild. 67 Carl XV 1860 Kungliga Patriotiska Sällskapet. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Tilldelad Cathar Svensson (1819-1886). 41 mm. 1+á01 1500.-
309   Hild. 98 Carl XV 1860 Malmö Industriförening. Silvermedalj, graverad av Lea Ahlborn 1861 (sic!) att utdelas som belöningsmedaljer ”till handtverkslärlingar och fabriksarbetare som uppmuntran…”. 12,74 gr. 30,6 mm. Mörk patina. 01 500.-
310   Hild. 98 Carl XV 1861 Malmö Industriförenings belöningsmedalj i förgyllt silver (?),graverad 1861 av Lea Ahlborn.13,8 gr.31 mm. Ovanlig. 01 650.-
311   Hild. 75 Carl XV 1862 Calmar Läns Norra Hushållningssällskap.Belöningsmedalj i brons, graverad av Lea Ahlborn 1862. 59,15 gr. 50 mm. Svaga fläckar. 01 650.-
312   Hild. 72 Carl XV 1865 Westmanlands Läns Hushållningssällskaps belönings- medalj i silver.Graverad av A Salmson 1865. 37,4 gr. 43 mm. 01 650.-
313   Hild. 79 Carl XV 1865 Belöningsmedalj i silver, utdelad av Kalmar läns södra hushållningssällskap. Modellerad av C.G. Qvarnström och Graverad av Lea Ahlborn, efter C. G. Qvarnströms modell. . Började präglas 1865. Detta ex präglat något senare. 63,59 gr. 50,2 mm. 01+ 650.-
314   Hild. 83 Carl XV 1865 Göteborgs och Bohusläns kongl. Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Började präglas 1865. 43 mm. 39,85 gr. 1+á01 550.-
315   Hild. 12 Carl XV 1866 Allmäna Industri och Konstutställningen i Stockholm.Belöningsmedalj i brons,tilldelad Elna Ohlsson.Graverad av J.E. Ericsson.58 mm.84,8 gr. 01 750.-
316   Hild. 12 Carl XV 1866 Allmänna Industri och Konstutställningen i Stockholm. Belöningsmedalj i brons,tilldelad W. ANDERBERG "KLASS III". Graverad av J.E. Ericsson. 58 mm. 84,92 gr. 01+ 800.-
317   Hild. 2 Oscar (II) 1866 Oscar (II).Hertigen som ordförande i Kongl. centralkommitén för allmäna Industri- och Konstutställningen i Stockholm 1866. Denna konstutställning avsåg endast konstnärer från Sverige, Norge,Danmark och Finland.Bronsmedalj,graverad av Lea Ahlborn. 44 mm.37,7 mm.Sällsynt. 1+á01 500.-
318   Hild. 49 Carl XV 1866 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn. Började präglas 1866. "För utställning af gödkreatur och mejerialster". 57 mm. 79,75 gr. Svag "2" skymtas till vänster om "FÖR" på frånsidan. På randen "H. 49 pr 2,60". 01+ 800.-
319   Hild. 108 Carl XV 1868 Stockholms Stads Frivilliga Skarpskytte-förening. Bronsmedalj, åtsidan graverad av Lea Ahlborn, frånsidan av A. Lindberg, att utdelas som belöning för "uppnådda olika höga points vid målskjutning". 31 mm. 12,57 gr. På randen läser man "S.G. Forslind 35 points 1874". 1+ 550.-
320   Hild. 20 Carl XV 1868 Lunds Universitets tvåhundraårsfest, firad den 27-29 maj 1868. Silvermedalj, graverad av J. E. Ericsson, och präglad hos Juveleraren V. Christesen i Köpenhamn. 67,2 mm. 85,89 gr. 1+ 1900.-
321   Hild. 45 Carl XV 1868 Belöningsmedalj i brons,utdelad vid allmäna svenska lantbruksmötet i Stockholm.Graverad av Lea Ahlborn.57 mm.85,4 mm.Svaga fläckar. 01 475.-
322   Hild. 45 Carl XV 1868 Belöningsmedalj i brons, utdelad vid allmäna svenska lantbruksmötet i Stockholm 1868.Graverad av Lea Ahlborn. 57 mm.88,8 gr.Obetydlig fläck ovan huvudet. 01 550.-
323   NM XVII:2-174 B C Malmberg 1868 Bror Carl Malmberg 1818-1877. Hovintendent. Arkitekt. Silvermedalj i praktskick, graverad av Lea Ahlborn. 55,5 mm. 59,62 gr. 01á0 Såld
324   Hild. 81 Carl XV 1869 Elfsborgs Läns Kongl. Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad 1869 av Lea Ahlborn. Tilldelad Borås Tricot Fabrik 1870. 55,3 gr. 51 mm. 1+ 550.-
325   Hild. 81 Carl XV 1869 Elfsborgs Läns Kongl. Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad 1869 av Lea Ahlborn. Tilldelad Borås Tricot Fabrik 1872. 55,55 gr. 51 mm. Liten påbörjad perforering upptill på frånsidan. 1++ 750.-
326   Hild. 66 Carl XV 1870 Belöningsmedalj i silver, utdelad av ”Kongl. Patriotiska sällskapet” , graverad av Lea Ahlborn, ” för långvarig och trogen tjänst”. Jarlén 830. 39,7 mm. Fin patina. 1+á01 1150.-
327   Hild. 1 Lovisa 1871 Gift med Carl XV.Bronsmedalj utgiven i samband med drottningens död.Graverad av Lea Ahlborn.36,4 gr.44 mm. 01 550.-
328   Hild. 48 Oscar (II) 1871 Silvermedalj, graverad av Lea Ahlborn, började präglas 1871, att användas som prisbelöning vid ”Kongl. Första Lif Grenadier Regementes officerkorps skjutövningar”. Detta ex utdelat till löjtnant von Hofsten 1907. 31 mm. 14,54 gr. 1+ 500.-
329   Hild. 102 Carl XV 1872 Carl XV. ”BELÖNINGS MEDAILLE AF SVENSKA JÄGARE FÖRBUNDET ..1830”. Bronsmedalj, graverad av Gust. Råström under Lea Ahlborns tid. 33,8 mm. 15,94 gr. 01 750 kr 01 750.-
330   Hild. 24 Carl XV 1872 Konungens död.Silvermedalj,graverad av Lea Ahlborn. Slagen av Svenska Frimurare orden,vars stormästare kronprinsen var. 76,21 gr. 56 mm. Åtsidan fläckar i fältet framför porträtt. 1+á01)(01á0 2300.-
331   Hild. 24 Carl XV 1872 Konungens död.Bronsmedalj,graverad av Lea Ahlborn.Slagen av Svenska Frimurare orden,vars stormästare kronprinsen var.68,8 gr.56 mm. 01á0 900.-
332   Hild. 24 Carl XV 1872 Konung Carl XV:s död den 18 sept. 1872. Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn. Carl XV ingick i Frim. Orden den 17 maj 1847. SFOM 19. 55,2 mm. 64,79 gr. 1+á01)(01á0 Såld
333   Hild. 25 Carl XV 1872 Konungens död i Malmö.Bronsmedalj,graverad för egen räkning av Lea Ahlborn.45 mm.36,1 gr. 01+ 475.-
334   Hild. 27 Carl XV 1873 Bronsmedalj, graverad 1873 av R. Michaux i Brüssel, där medaljen präglades för mynthandlaren i Göteborg Harald Selling. Ex D. Holmbergs mynthandel 1940 (pris 2,50 kr). 12,35 gr. 31,9 mm. 0 750.-
335   Hyckert 1 Oscar II 1873 Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg 1879, med anledning av Svenska Numismatiska föreningens stiftande 1873. SNF smärre skrifter 8 nr 1. 30,9 mm. 12,42 gr. 01á0 1500.-
336   Hild. 11 Oscar II 1875 Sveriges deltagande i Industri utställningen i Bogotá i Columbia 1875. Belöningsmedalj i försilvrad brons, graverad av Ant. Salmson. Mycket sällsynt. 37,44 gr. 44 mm. 01á0 4500.-
337   Hild. 11 Oscar II 1875 Sveriges deltagande i Industri-utställningen i Bogotá i Columbia 1875. Belöningsmedalj i brons, graverad av Anton Salmson. 43,5 mm. 32,4 gr. Sällsynt. 01 900.-
338   Hild. 46 Oscar II 1875 Upsala Trädgårds Sällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad av A. Lindberg, tilldelad till Gysinge, vid utställningen 1875. Praktexemplar. 43,2 mm. 33,80 mm. 01á0 1500.-
339   Hild. 22 var Oscar II 1876 Belöningsmedalj i guld ”För nit och redlighet i rikets tjänst” tilldelad musikdirektören August Reinhold Nylander (1819-1902) vid Norra Skånska Inf. Regementet. Med stjärna i stället för rosett på frånsidan. Mycket sällsynt. 31,1 gr. 30 mm. 01 25000.-
340   Hy. 10 Oscar II 1876 Minnesfesten på tvåhundraårsdagen av slaget vid Lund den 4 december 1876. Silvermedalj, graverad av Lea Ahlborn. Utdelades i silver till de tre regementenas officerare. 30,9 mm. 12,7 gr. 1+á01 500.-
341   Hy. 118 Oscar II 1876 Kungliga Patriotiska Sällskapet. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. 35,8 mm. 1+ 500.-
342   Hy. 118 Oscar II 1876 Kungliga Patriotiska sällskapet. Belöningsmedalj i silver, ”FÖR TROHET OCH FLIT”, graverad av Lea Ahlborn, i toppkvalité. I originaletui. 33,6 mm. 20,17 gr (inkl. band). 01á0 800.-
343   Hy. 120 Oscar II 1876 Kungliga Patriotiska sällskapet. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn, i toppkvalité. I originalask. 35,8 mm. 20,78 gr (inkl. band). 01á0 900.-
344   Hy. 129 var Oscar II 1876 Oscar II. Vesterbottens läns kungliga Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad (troligen) av Lea Ahlborn. Började präglas 1876. 18,07 gr. 32,4 mm. Lätt rengjord. 1+á01 450.-
345   Hy. 172 Oscar II 1876 Skånska Trädgårds Utställningen 1884. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Hy. 172. 57,7 mm. 88,03 gr. 01 950.-
346   Hy. 196 Oscar II 1876 Officerarnas Målskjutnings-Förbund i Stockholm. Prismedalj i brons,graverad ca 1876 av Lea Ahlborn. 14,6 gr.31,5 mm. 01 300.-
347   Hy. 7 Oscar II 1876 Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn, utdelad i samband med "Fjortonde allmäna svenska landtbruksmötet i Norrköping den 25-30 juli 1876". 90,2 gr. 57,5 mm. Rengjord. 1+ 950.-
348   NM XVI:II:117-2. Esias Tegnér 1876 1782-1846. Skald. Bronsmedalj, slagen 1876 av Ernst Hugo Ekvall. 37,2 mm. 20,13 gr. 01á0 450.-
349   Hy. 133 var. Oscar II 1877 "Vermlands läns Kongl. Hushållnings Sällskap". Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. 38,7 mm. 27,3 gr. Anilinskrift på frånsidan. 01 600.-
350   Hy. 14 Oscar II 1877 Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg., slagen av Uppsala universitet. 78,19 gr. 55,7 mm. 01 600.-
351   NM XVII:II:223-1 Gustav Edvard Klemming 1877 Gustav Edvard Klemming 1823-1893. Överbibliotekarie vid Kungliga Biblioteket. Bronsmedalj, graverad av A Lindberg, slagen av KB. 47 mm. 46,12 gr. 01á0 650.-
352   Hild. 58 Oscar II 1878 Kongl. Vetenskaps och Vitterhets Samhället i Göteborg. Prismedalj, detta exemplar i brons, präglad 1866 av J. E. Ericsson. 36,1 mm. 20,86 gr. 01+ 400.-
353   Hy. 144 Oscar II 1878 Vestra Sveriges Hushållnings Sällskap. Belöningsmedalj i silver, att utdelas i samband med "Vestra Sveriges Landtbruksmöte i Borås. Graverad av Lea Ahlborn. 39 mm. 25,76 gr. 01á0)(01 950.-
354   NM XVII:2:170-1 Gustaf Ekman 1878 1804-1876.Bruksägare.Järnkontorets direktör. Bronsmedalj,slagen 1878 av Brukssocieteten.Graverad av Lea Ahlborn.Ex Holmbergs mynthandel.32,4 gr.41 mm. 01 500.-
355   NM XVII:II:145-2 Carl Adolf Agardh 1878 Silvermedalj, graverad av Lea Ahlborn. Skånska Brandförsäkringsinrättningen åt sin upphovsman. Vid halvsekels-festen den 24 april 1878. 43 mm. 38,6 gr. 01+ 950.-
356   Göteborgs Roddklubb Oscar II 1880 Prismedalj i silver, graverad av A. Lindberg. Roddklubben i dess nuvarande form, bildades 1880 och redan detta år hade över 300 medlemmar. Bland dessa finner man namn som Bildt, Bratt, Dickson, Ekman, Gyllenhammar, Leffler, Pripp, Reuter, Röhss, Seaton, Stäck, Waerner, Wijk m fl. Klubbens första båthus låg på Hisingen vid Kvillebäcken. Detta ex utdelat 1922. 33,4 mm. 23,51 gr inkl. band. 01á0 450.-
357   Göteborgs Roddklubb Oscar II 1880 Samtida prismedalj i silver, graverad av A. Lindberg. Roddklubben i dess nuvarande form, bildades 1880 och redan detta år hade över 300 medlemmar. Bland dessa finner man namn som Bildt, Bratt, Dickson, Ekman, Gyllenhammar, Leffler, Pripp, Reuter, Röhss, Seaton, Stäck, Waerner, Wijk m fl. Klubbens första båthus låg på Hisingen vid Kvillebäcken. 17,76 gr. 33,9 mm. 01 600.-
358   Hy. 162 var. Oscar II 1880 Christianstads läns kungl. Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Hy. 162 variant. I originaletui. 63,21 gr. 51 mm. Svaga repor i frånsidans mitt. 1+á01 550.-
359   NM XVII:II:250-2 Adolf Erik Nordenskiöld 1880 Adolf Erik Nordenskiöld 1832-1901. Friherre. Polarfarare. Upptäcktsresande. Hans främsta mål var att finna nordostpassagen, vilket han gjorde under Vegaexpeditionen 1878-1880. Sällsynt bronsmedalj, modellerad av W. Runeberg, efter J. Ahrenbergs förslag, och graverad av C. Hahn i Helsingfors. Slagen av Finska Vetenskapsakademien i Helsingfors. 73,81 gr. 59,1 mm. 01 2800.-
360   NM XVII:II:255-1 Nordenskiöld och Palander av Vega 1880 Nils Adolf Erik Nordenskiöld och Adolf Arnold Louis Palander af Vega. Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, slagen av Vetenskapsakademien. 58,03 gr. 47,7 mm. 1+á01 1800.-
361   NM XVII:II:255-1 Polar 1880 Nils Adolf Erik Nordenskiöld och Adolf Arnold Louis Palander af Vega. Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, slagen av Vetenskapsakademien. 47,5 mm. 57,31 gr. 01+ 2000.-
362   Hy. 2 Kronprins Gustav (V) 1881 Silvermedalj, graverad av A. Lindberg, slagen av Kammarherre Magnus Lagerberg och av honom överlämnad till fursteparet under bröllopsfesten i Karlsruhe 20 september 1881. 12,3 gr. 31 mm. Vacker patina. 1+á01)(01+ 1100.-
363   Hy. 39 Oscar II 1881 Industriutställningen i Malmö den 18 juli-4 september 1881. Silvermedalj, som utdelades till prisbelöning. I praktskick. 50 mm. 68,35 gr. 01á0 3500.-
364   Hyckert 4 Gustav (V) 1881 Gustaf (Gustav V):s förmälning med Sophia Maria Victoria av Baden i Karlsruhe den 20 september 1881. Bronsmedalj, graverad och slagen av Lea Ahlborn. 34,64 gr. 44,1 mm. 01á0 750.-
365   Hy. 50 Oscar II 1882 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, till minnet av konung Oscar II:s och drottnings Sophias silverbröllop den 6 juni 1882. Slagen av Coldinuorden. 153,4 gr. 70 mm. 1+á01 1500.-
366   Hy. 50 Oscar II 1882 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, till minnet av konung Oscar II:s och drottnings Sophias silverbröllop den 6 juni 1882. Slagen av Coldinuorden. 155,39 gr. 70 mm. 01 2000.-
367   Hy. 51 Oscar II 1882 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, till minnet av konung Oscar II:s och drottnings Sophias silverbröllop den 6 juni 1882. Slagen av Svenska Segelsällskapet, vilket stiftades av kronsprins Oscar, sedemera Oscar I 1832. Hy. 51. 68 mm. 153,36 gr. 01 1950.-
368   Hy. 51 Oscar II 1882 Bronsmedalj, graverad av Lea Ahlborn, till minnet av konung Oscar II:s och drottnings Sophias silverbröllop den 6 juni 1882. Slagen av Svenska Segelsällskapet, vilket stiftades av kronsprins Oscar, sedemera Oscar I. 1832. 69 mm. 155,31 gr. 01+ 2200.-
369   Hy. 54 Oscar II 1882 Allmänna Norrländska Industri- och Lantbruksutställningen 1882 i Sundsvall. Prisbelöningsmedalj i silver i yppersta skick. Graverad av Lea Ahlborn. Hy. 54. I originaletui. 62,64 gr. 51 mm. 01á0 1500.-
370   Hy. 54 Oscar II 1882 Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn, utdelad i samband med "Norrlands första gemensamma landtbruks industri- och konstutställning i Sundsvall den 19 juli - 13 augusti. Mycket sällsynt i det utmärkta skick. 66,15 gr. 51 mm. 01á0 1800.-
371   Landi Oscar II 1882 Allmäna Brandförsäkringsverkets minnesmedalj i brons, graverad 1882 av A Lindberg. Ovanligt porträtt! 85 gr.56,5 mm. 01+ 1100.-
372   Hy. 59 Oscar II 1883 Sparbankens i Lund femtioårsfest, firad den 4 maj 1883. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Slagen av Sparbankens direktion. I yppersta kvalité, med inslag av spegelglans. 43 mm. 38,4 gr. 01á0 3500.-
373   Hy. 63 Oscar II 1883 Tennmedalj. ”Minne af Landtbruks och Industriutställningen i Landskrona 1883”. Graverad av E. H. Ekvall. Sällsynt. 28,61 gr. 41,4 mm. 01+ 650.-
374   NM XVII:II-194 Erik Josias Filip Sparre af Söfdeborg 1883 Erik Josias Filip Sparre af Söfdeborg 1816-1886. Greve. Landshövding i Älvsborgs län 1858-1886. Stor medalj i försilvrad brons, graverad av Lea Ahlborn, slagen av Elfsborgs läns kungliga hushållningssällskaps medlemmar. 59,5 mm. 94 gr. Åtsidan lätt bearbetad. fläckar. 1+ 775.-
375   Hy. 159 Oscar II 1884 Hallands Läns Kongl. Hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn. Började präglas 1884. 15,49 gr. 31 mm. 01 650.-
376   Hy. 159 variant Oscar II 1884 Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn, att utdelas till hästuppfödare. Sällsynt. 31 mm. 15,17 gr. 01á0 750.-
377   Hy. 75 Oscar II 1886 Sextonde allmäna svenska lantbruksmötet i Stockholm den 12-17 juli 1886. Belöningsmedalj, i silver, graverad av A Lindberg, tilldelad G. L. Jacoby, som var tillverkare av kirurgiska- och barnmorske-instrument samt förbandsartiklar. 89,78 gr. 77,1 mm. Ingraverat namn och "1:A PRIS". 01+ 2200.-
378   NM XVII:II:204-1 J W Wallander 1886 Josef Wilhelm Wallander 1821-1888. Kunglig hovmålare. Professor vid Akad. För de fria konsterna. Silvermedalj, slagen 1886 av Wallander själv att utdelas till vänner och elever med anledning av hans avgång från lärarebefattningen vid Akademien. 29,7 mm. 9,08 gr. Sällsynt! 01 850.-
379   Hy. 163 var. Oscar II 1887 Södermanlands läns kungliga hushållningssällskap. Belöningsmedalj i silver, graverad av A Lindberg 1887. Hy. 163 var. 31 mm. 14,78 gr 01 350.-
380   NM XVII:2:211-7 John Ericsson 1887 1803-1889.Konstruerade i USA bl.a. örlogsfartyget "Princeton" och därefter pansarbåten "Monitor" ,segraren över pansarkollossen "Merrimac".Bronsmedalj graverad och slagen hos Sporrong & Co.Av H. Rydén.38,3 gr.45,5 mm. 1+á01 475.-
381   Hy. 155 Oscar II 1888 Belöningsmedalj i silver, utdelad av Jämtlands Läns Hushållningssällskap. Medaljen, som började präglas 1888, var graverad av Lea Ahlborn. Toppskick med en mycket vacker patina. Medföljande etui i mycket gott skick. 26,54 gr. 40 mm. 01á0 1500.-
382   Hy. 155 Oscar II 1888 Belöningsmedalj i silver, utdelad av Jämtlands Läns Hushållningssällskap. Medaljen, som började präglas 1888, var graverad av Lea Ahlborn. Toppskick med en mycket vacker patina. Medföljande etui i mycket gott skick. 26,54 gr. 40 mm. spegelglans 01á0 1800.-
383   Hy. 206 Oscar II 1888 Silvermedalj, graverad av Lea Ahlborn, att utdelas som prismedalj. Skytteförbundet, vars medlemmar måste tillhöra Stockholms Frivilliga Skarpskytteförening, bildades 1877. Denna medalj började präglas 1888. 16,63 gr. 34,5 mm. 1+á01 550.-
384   NM XVII:2:258-3 Charles Dickson 1888 1814-1902.Göta Provinciallogens hundraårsfest. Bronsmedalj,graverad av A Lindberg.Slagen av Charles Dickson,vilken avträdde från provinsialmästareämbetet, vilket han innehaft i nära 30 år.80,6 gr.56 mm. 01 850.-
385   NM XVII:II-186 Olof Fåhraeus 1889 Olof Immanuel Fåhraeus 1796-1884 Adlad 1842. Statsråd och chef för civildepartementet. Landshövding i Göteborg. Silvermedalj, slagen 1889 av Vetenskapsakademien. Graverad av Lea Ahlborn. 15,07 gr. 30,9 mm. Med viss stämpelglans. 01 650.-
386   Hy. - Oscar II 1890 . Industriutställningen i Helsingborg 1890. Minnesmedalj i brons, graverad av Lea Ahlborn. I originaletui med guldtryck. 57,9 mm. 82,13 gr. 01á0 850.-
387   Hy. 158)(128 variant Oscar II 1890 Oscar II. Belöningsmedalj, graverad av A. Lindberg, slagen av Stockholms läns Kungliga Hushållningssällskap. Detta ex präglat 1929. 28,6 gr. 39 mm. +á01 400.-
388   NM XVII:2-243 Claes Gartz 1893 Numismatiker.Subskriptionsmedalj,slagen av A.F. Westerlund.45 mm.46 gr. 01á0 450.-
389   NM XVII:II-12 Mikael Choraeus 1894 Mikael Choraeus 1774-1806. Född i Vörå i Österbotten, Finland. Skald. Hovpredikant. Silvermedalj, slagen 1894 av Svenska akademien, graverad av Lea Ahlborn. 14,83 gr. 31 mm. 01á0 400.-
390   NM XVII:2:268-1 Carl Magnus Casimir Lewenhaupt 1895 1827-1905.Subskriptionsmedalj inom Timmermansorden i silver,graverad av A Lindberg,slagen 1895 genom ing. A. Westerlunds försorg. Ex Holmbergs Mynthandel. Svag repa å åtsidan. 63,6 gr.53 mm. 01 1100.-
391   NM XVII:2-323 Gustaf Oscar Peyron 1895 1828-1915.General.Bronsmedalj,graverad av A Lindberg 1895,slagen av Första arméfördelningen till minne av Peyrons 50 års officerstjänst.58,6 gr.49 mm. 01 400.-
392   NM XVII:II-244 Anton Niklas Sunberg 1895 Anton Niklas Sundberg 1818-1900. Ärkebiskop. Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg, slagen 1895 av Uppsala universitet då Sundberg varit prokansler i 25 år. 01 500.-
393   Hy. - Oscar II 1896 Adertonde allm. Svenska Lantbruksmötet i Malmö 1896.Stor belöningsmedalj i brons,graverad av A Lindberg.56 mm.75,8 gr.Lätt rengjord. 1+ 450.-
394   Hy. - Oscar II 1896 Belöningsmedalj i silver, graverad av A. Lindberg, utdelad i samband med Industri- och Slöjdutställningen i Malmö juni till september 1896. 76 gr. 55 mm. Lätt rengjord. 01 850.-
395   Hy. - Oscar II 1896 Belöningsmedalj i silver,utdelad i samband med Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 1896.Graverad av A Lindberg.76 gr.55 mm. 1+á01 950.-
396   Malmö Oscar II 1896 Belöningsmedalj i silver,utdelad i samband med Industri- och Slöjdutställningen i Malmö 1896.Graverad av A Lindberg.76 gr. 55 mm. 1+á01 750.-
397   Malmö Oscar II 1896 Minnesmedalj från Industri och Slöjdutställningen i Malmö 1896, i vitmetall, graverad av Lea Ahlborn. I orginaletui med reklam för Wiens, Sederholm & Co i Malmö (viner, cognac, whisky, arrac, punsch, likörer m.m.). 37,65 gr. 60 mm. 01+ Såld
398   A Oscar II 1897 25-årigt regeringsjubileum 1897.Försilvrad bronsmedalj, graverad av A Lindberg.29,2 gr.39 mm. 01 325.-
399   Hy. - Oscar II 1897 Oscar II. Till minne av Konungens 25-års jubileum som regent. Minnesmedalj i förgylld brons. 18,44 gr. 33,1 mm. 01+ 400.-
400   Hy. 115 c var Oscar II 1897 Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn, ”För hästafvelns främjande”. Hyckert 115 c variant. Ett vackert exemplar. 43 mm. 38,27 gr. 01+ 750.-
401   Osignerad Oscar II 1897 25-årigt regeringsjubileum 1897.Förgylld mässingsmedalj, Osignerad.18 gr.33,5 mm. 01á0 450.-
402   SFOM 30 Oscar II 1897 Konung Oscar II:s 25 års regeringsjubileum den 18 sept. 1897. Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg, och präglad för Sv. Frim. Orden med anledning av jubileet. 58 mm. 91,58 gr. 1+á01 950.-
403   Utställningen i Stockholm Oscar II 1897 Minnesmedalj i brons, graverad av Aug. Högel till minne av Allmäna Konst- och Industriutställningen i Stockholm. 13,66 gr. 33,5 mm. 01á0 300.-
404   Hy. 159 Oscar II 1898 Belöningsmedalj i silver, graverad av Lea Ahlborn, ”2:dra PRISBELÖNING ÅT J. O. Åkesson Östra Ljungby för slangspruta”. Detta ex delades ut i samband med Hallands läns Lantbruksmöte i Halmstad 1898. I originaletui. 12,56 gr. 30,7 mm. Denna medalj började präglas 1884. 01 500.-
405   NM XVII:2-274 Patric Oscar Reuterswärd 1900 1820-1907.Född på Ribbingshof,Östergötland.Hovmarskalk. Bruksägare.Bronsmedalj,slagen 1900 av 1:sta kammarledamöter då Reuterswärd fyllde 80 år.Graverad av A Lindberg.99,8 gr.60 mm. 01+ 550.-
406   SFOM 31 Oscar II 1900 S:t Andreaslogen Nordiska Cirkeln i Stockholm 100 år den 28 febr. 1900. Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg. 58 mm. 78,96 gr. 1+á01 650.-
407   Hy. - Oscar II 1901 Industri- och slöjdutställningen i Gävle 1901.Belöningsmedalj i brons,graverad av A Lindberg.Tilldelad E Rydholm.49,9 gr.45 mm. 1+ 250.-
408   Hy. - Oscar II 1901 Oscar II.Industri- och slöjdutställningen i Gefle 1901. Belöningsmedalj i brons,graverad av A Lindberg.Tillskriven G Georgii.49,6 gr.45 mm. 1+ 250.-
409   Hy. - Oscar II 1901 Silvermedalj, graverad av A. Lindberg, i samband med Industri- och Slöjdutställningen i Gävle 1901. 45 mm. 45,67 gr. 01 750.-
410   Hy. - Oscar II 1901 Silvermedalj, graverad av A Lindberg, utdelad av Industri- och Slöjdutställningen i Gävle 1901 till Jämtlands läns Hushållningssällskap.. I originaletui. 45,68 gr. 45 mm. Ovanlig. 1+á01 800.-
411   A. Lindberg Kronprins Gustav Adolf 1903 Industri- och Slöjdutställningen i Helsingborg 1903. Belöningsmedalj i brons, graverad av A. Lindberg, tilldelad Sulitelma AB. 45 mm. 42,99 gr. 1+ 350.-
412   Hild. (Carl XV) 87 Oscar II 1903 Skånska Hushållsföreningen. Belöningsmedalj i silver, graverad 1861 av Harald Conradsen i Köpenhamn, utdelad i samband med Helsingborgs Industri- och slöjdutställning 1903. 31,13 gr. 40,1 mm. 01 550.-
413   Hy. - Oscar II 1904 Gotlands Läns Hushållningssällskap. 2:a pris i silver, utdelad i samband med ”Landtbruksmötet och Industriutställningen i Wisby 1904”, graverad av Erik Lindberg. Hy. -. I originaletui. 29,90 gr. 39 mm. 01+ 750.-
414   NM XVII:2-272 Salomon Rubenson 1904 1834-1906.Bronsmedalj,slagen av Stockholms stads tjänstemän 1904,graverad av A Lindberg. 57 gr.48 mm. 01 350.-
415   Hernqvist 300 Oscar II 1905 Jämtlands läns Lantbruksmöte och Industriutställning i Östersund 1905. Belöningsmedalj i brons. Hernqvist 300. I originaletui. 59,5 mm. 61,37 gr. 01á0 500.-
416   Landi sid. 53 Försäkringsbolag 1905 Försäkringsbolagen Skandias 50-årsjubileum 1905.Bronsmedalj,graverad av C E Hesselgren.39,8 gr.43 mm. 01 450.-
417   NM XVII:II:237-2 Polar 1905 Salomon August Andrée 1854-1897. Patentingenjör, fysiker och polarforskare. Plakett i brons, graverad av Erik Lindberg, slagen 1905 av Sv. sällskapet för Antropologi och Geografi. 53*75 mm. 86,63 gr. Liten fläck. 1+á01 2200.-
418   NM XXIV:217 Polar 1905 Nils Otto Gustaf Nordenskiöld. 1869-1928. Geolog, polarforskare. Sällsynt plakett i brons, graverad av Hugo Taglang i Wien 1905. 165,67 gr. 79,5 * 58,8 mm. 1+ 3500.-
419   Hy. - Oscar II 1906 För hästavelns främjande.Belöningsmedalj,graverad av A Lindberg ca 1906.43 mm.40,2 gr.Svag repa på halsen. 1+á01 350.-
420   Hy. - Oscar II 1906 Konst- och industriutställningen i Norrköping 1906. Belöningsmedalj i brons,utdelad till Tor Aulin,1866-1914, som var violinist,dirigent och tonsättare. Graverad av A Lindberg.47 gr.45 mm. 1+á01 650.-
421   Jarlén 835 var. Oscar II 1906 Belöningsmedalj i silver, utdelad av ”Kongl. Patriotiska sällskapet” , graverad av A. Lindberg, ”FÖR LÅNGVARIG TROGEN TJÄNST”. Ca 1906. I originaletui, med band. Ca 40 gr. 41 mm. Fin patina. 1+á01 550 kr 1+á01 550.-
422   H 22 Oscar II 1907 Belöningsmedalj i silver, utdelad av ”Kongl. Patriotiska sällskapet” , graverad av Lea Ahlborn, utdelad 31 maj 1907 till postbetjänten A. Stenborg ”FÖR NIT OCH REDLIGHET I RIKETS TJÄNST”. Utöver medaljen erhöll Stenborg 600 kr. Med band. 31 mm. 19,3 gr. 01+ 650.-
423   Hild 123 Oscar II 1907 Graverad av A Lindberg 01 100.-
424   Lund 1907 Kronprins Gustav Adolf 1907 Industri,slöjd och kostutställningen i Lund 1907. Belöningsmedalj att utdelas,graverad av Sven Kulle.40,6 gr.46 mm. 01á0 650.-
425   Malmö Gustav V 1907 Gustav V. Skånska Hushållningsföreningen. Belöningsmedalj i brons. 29,56 gr. 40 mm. 01á0 350.-
426   NM XVIIII:338-52 Carl von Linné 1907 1707-1778. Professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. Silvermedalj, slagen 1907 av Vetenskapsakademien med anledning av 200-årsminnet av Linnés födelse, ämnad att utdelas som prisbelöning för ”insända, särdeles framstående, handlingar i naturkunnighet”. Graverad av Erik Lindberg. . 113,4 gr. 66 mm. Sällsynt. 1+á01 Såld
427   Erik Lindberg Gustav V 1908 Aktiebolaget Separator. Minnesmedalj i silver, till minnet av företagets 50-årsjubileum 1908. Graverad av Erik Lindberg. Num. Medd. XVII:II:290-2. 130 gr. 60 mm. Ojämn patina. 1+á01 1300.-
428   Hy. 173 var Gustav V 1908 Skånska Trädgårdsföreningens belöningsmedalj i silver, troligtvis graverad av Lea Ahlborn, utdelad i samband med Lantbruksutställningen i Eslöv 1908.. Hyckert 173 variant (utan ”L. A."). I etui. 40 mm. 30,91 gr. 01 550.-
429   NM XVII:2-325 Försäkringsbolag 1908 Per Elis Sidenbladh.Född 1836.Direktör.Ordförande i Olycksfallsförsäkringsbolaget Fylgia.Silvermedalj,slagen av nämnda bolag,till minne av Sidenbladhs 27-åriga ledning.Graverad av E Lindberg.96,5 gr.56 mm. 01 750.-
430   Svante Nilsson Gustav V 1908 Gustav V och drottning Victoria.Silverplakett,utgiven i samband med deras besök i Paris 1908.Graverad av Svante Nilsson.115 gr.51,5 * 70 mm.Ovanlig. 1+ 1250.-
431   Ehrensvärd nr 85 Henrik Tore Cedergren 1909 Stockholms allmänna telefonaktiebolag. Grundaren, H. T. Cedergren (1853-1909) lät prägla denna minnesplakett i silver, graverad av Erik Lindberg. Ex D. Holmbergs Mynthandel 1935. 133,59 gr. 52,2 * 76 mm. NM XVII:II-280. 01 1100.-
432   Sven Kulle Gustav V 1909 Konstindustri-utställningen i Stockholm 1909. Silvermedalj, graverad av Sven Kulle. 13,71 gr. 31,8 mm. Vacker patina! 01á0 1300.-
433   Sven Kulle Gustav V 1909 Konstindustri-utställningen i Stockholm 1909. Silvermedalj, graverad av Sven Kulle. 31,31 gr. 41,1 mm. 1+á01)(01+ 800.-
434   Ehrensvärd 93 Göteborgs Museum 1910 Göteborgs Museums minnesplakett i silver, graverad av Erik Lindberg, tilldelad 1944 affärsmannen i Göteborg Hugo Herman Lindquist (1869-1955). 143,27 gr. 51,8 * 80 mm. 01 1100.-
435   Hy. 159)( - Gustav V 1912 Hallands Läns Kungliga Hushållningssällskap. Belöningsmedalj, graverad av (åtsidan) Lea Ahlborn och (frånsidan) A Lindberg, tilldelad A. Paulsson & Co Maskinaffär i Eslöv, i samband med Lantbruksmötet i Halmstad 1912. 30,8 mm. 15,17 gr. 01á0 Såld
436   NM Gustav V 1912 Hantverks- Industri- och Slöjdutställningen i Halmstad.Belöningsmedalj i brons,graverad av A Lindberg.41,5 gr.44 mm. 1+á01 250.-
437   NM XVII:II:337-6 Carl Reinhold Berch 1912 Carl Reinhold Berch 1706-1777. Numismatiker och ämbetsman. Silvermedalj, graverad av Erik Lindberg, slagen av Svenska Akademien 1912. 31,1 mm. 15,24 gr. Lätt rengjord. 1+ 450.-
438   Landskrona Kronprins Gustav Adolf 1913 Jubileumsutställningen i Landskrona 1913. Belöningsmedalj att utdelas,graverad av Sven Kulle.44,5 gr.45 mm. 1+á01 Såld
439   NM Gustav (VI) Adolf 1913 Jubileumsutställningen i Landskrona.Belöningsmedalj i brons,graverad av Sven Kulle,1913.38,7 gr.45 mm.Svag fläck på åtsidan. 1+ 250.-
440   NM XVII:II:313-18 Magnus Lagerberg 1913 Adam Magnus Emanuel Lagerberg 1844-1920. Numismatiker och museiman. Lagerberg ledde under många år Göteborgs museum på ett föredömligt sätt. Bronsmedalj, graverad av A. Lindberg. Slagen 1913 av Svenska Numismatiska Föreningen vid dess 40-årsjubileum. SNF SS nr 8 – 21. 01á0 500.-
441   Sven Kulle Kronprins Gustav Adolf 1913 Jubileumsutställningen i Landskrona 1913.Belöningsmedalj i brons, graverad av Sven Kulle. I originaletui. 44,9 mm. 38,52 gr. 1+á01 500.-
442   Balt. utst. Gustav V 1914 Baltiska utställningen i Malmö 1914.Bronsmedalj,graverad av Erik Lindberg.95,4 gr.60 mm. 1+ 350.-
443   Olsén Gustav V 1914 Gustav V. Minnesmedalj, graverad av Erik Lindberg, utgiven i samband med Skånska Hushållnings Sällskapens jubileums Lantbruksmöte i Malmö 1914. 39,48 gr. 43 mm. Rengjord. 1+á01 400.-
444   Sven Kulle Bankmedalj 1914 Göteborgs- och Bohusläns Sparbanks 50-årsjubileums förtjänstmedalj i silver,graverad av Sven Kulle 1914.68,2 gr.51 mm. 01+ Såld
445   Tore Strindberg Gustav V 1917 Jämtlands läns hushållningssällskaps 100-årsjubileumsutställning i Östersund. Silvermedalj, graverad av Tore Strindberg, att utdelas som belöningsmedalj. 60 mm. 80,98 gr. 01 950.-
446   Ridskolan Strömsholm Gustav V 1918 Mycket sällsynt minnesmedalj i silver, till minnet av Ridskolan Strömsholm 50 år 1918. Utförd av hovjuvelerare C. G. Hallberg, graverad av A. Hellsten. Höjd 27,4 mm. 5,6 gr. 01 750.-
447   NM XXIV:I:17-4 Reymond Faltz d.y. 1921 1658-1703. Svensk-tysk medaljgravör. Bronsmedalj, graverad av Erik Lindberg till SNF:s årsmöte 1921. 31 mm. 13,53 gr. 01+ 900.-
448   Trädgårdsmässan Gustav V 1924 Förtjänstmedalj i brons, tilldelad Rosendals trädgård, i samband med Allmäna Skånska Trädgårdsmässan och Trädgårdsutställningen i Helsingborg 23-27 oktober 1924. Sällsynt. I originaletui. 60,77 gr. 50,6 mm. 01á0 400.-
449   Trädgårdsmässan Gustav V 1924 Förtjänstmedalj i silver, tilldelad Rosendals trädgård, i samband med Allmäna Skånska Trädgårdsmässan och Trädgårdsutställningen i Helsingborg 23-27 oktober 1924. Mycket sällsynt. I originaletui. 29,83 gr. 40,1 mm. 01á0 500.-
450   NM XXIV:114-24. A. E. Nordenskiöld 1925 1832-1901. Finlandssvensk adelsman, upphöjd till friherre i Sverige, geolog, mineralog, polarfarare, upptäcktsresande, ledamot av Svenska Akademien. Silvermedalj, slagen av Vetenskapsakademien, graverad av Erik Lindberg. 31 mm. 14,84 gr. 1+á01 500.-
451   NM XXIX:325 Giraff 1926 Bror Yngve Sjöstedt 1866-?.Föreståndare för Naturhistoriska riksmuséet entomologiska avdelningen.Subskriptionsmedalj,slagen med anledning av Sjöstedts 60-årsdag 3 augusti 1926.Modellerad av John Runer.75 gr.60 mm. 01 850.-
452   NM XXIV:322 Clarence von Rosen 1927 Clarence von Rosen 1867-1955. Greve. Arméofficer. Stiftare och ordförande av Kungl. Automobilklubben 1903 som lät prägla denna bronsmedalj (graverad av Rafael Rådberg) 1927 till minnet av von Rosens 60-årsdag. 56 mm. 74,78 gr. 1+á01 650.-
453   SFOM 42 Gustav V 1927 Bronsmedalj,graverad av E Lindberg,utgiven i samband med konungens 50-årsjubileum som frimurare 1927.Präglad för Svenska Storalands-Logen.71,78 gr.56,2 mm. 01á0 750.-
454   Tore Strindberg Fåravel 1927 Belöningsmedalj i silver, graverad 1927 av Tore Strindberg, "FÖR FÅRAVELNS FRÄMJANDE". 44,6 mm. 39,23 gr. Inte ofta man får köpa en dylik medalj... 1+á01 650.-
455   NM XXIX:207 Fredrik Gustaf Ekman 1928 1852-1930.Direktör.Ledamot i Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.Bronsmedalj,graverad av Erik Lindberg,slagen 1928 av Fasighets AB Carnegie & Co i Göteborg.72,2 gr.57 mm. 01 350.-
456   NM XXIX:310-2 Adam Lewenhaupt 1931 Riksheraldiker, generalguvernör i Timmermansorden. Silvermedalj, utförd av Erik Lindberg, utgiven av Timmermansorden till Lewenhaupts 70-årsdag. 53,1 mm. 72,89 gr. 01 850.-
457   Trädgårdsutställning Gustav V 1934 Förtjänstmedalj i silver, tilldelad Gillis Berencreutz, i samband med Allmäna Skånska Trädgårdsutställningen i Helsingborg 1934, som arrangerades i det nybyggda konserthuset i funkisstil, ritat av Sven Markelius. 40,57 gr. 44,9 mm. 01á0 650.-
458   Ystad Gustav V 1936 Gustav V. Silvermedalj, utgiven i samband med Lantbruksmötet i Ystad 1936. 39,7 gr. 44,8 mm. 01 450.-
459   Militär Gustav V 1938 HMS Gotland. Sverige-kontinenten Norra Ishavet. Minnesmedalj i brons, från sommaren 1938. Sällsynt. 40 mm. 28,09 gr. 01 450.-
460   Friv. Försvarets dag Prins Wilhelm 1942 Minnesmedalj, i försilvrad brons, graverad av Åke Hammarberg (1900-1974) till minne av Frivilliga Försvarets Dag 1942. Tilldelad H.K.H. Prins Wilhelm. 43,3 mm. 31,57 gr. Ex samling Age Agesund. 1+ Såld
461   SA45,1 gr.45 mm. SA Hedin 1947 Adolf (SA) Hedin 1834-1905.Redaktör för Aftonbladet,medarbetare i Dagens Nyheter.Förträdare för Nyliberala partiet.Silvermedalj,utgiven av Svenska Akademien,graverad av E Lindberg. 01 Såld
462   SNF Gustav V 1948 Svenska Numismatiska förening. Bronsmedalj, graverad av Gösta Carell, till föreningens 75-årsdag. 75,81 gr. 55 mm. 01á0 750.-
463   SFOM 54 Gustav VI Adolf 1952 Konung Gustav VI Adolf:s 50 års jubileum som frimurare den 28 jan. 1952. Bronsmedalj, graverad av Gösta Carell. 01 Såld
464   NM - Prins Wilhelm 1953 Silverplakett, graverad av Erik Lindberg, tilldelad H.K.H. Prins Wilhelm 1953. 99,38 gr. 54*74,9 mm. 01 3500.-
465   Ivar Johnsson Gustav VI Adolf 1956 Stockholms enskilda Bank 100 år. Silvermedalj, graverad av Ivar Johnsson 1956. I originaletui. 117,5 gr. 63 mm. + 01á0 1100.-
466   Leo Holmgren Gustav VI Adolf 1956 Röda korset. Förtjänstmedalj, graverad av Leo Holmgren, utdelad 1956 till H. Hasslo. 31 mm. 01+ 450.-
467   NNUÅ Gustav VI Adolf 1959 Rikslantbruksmötet i Jönköping.Graverad av Leo Holmgren? Ovanlig.Silver.22,4 gr.39 mm.Fläckar. 1+ 200.-
468   NM - Gustav VI Adolf 1960 Sveriges Pomologiska Förening. Förtjänstplakett i silver, tilldelad författaren m. m. Ivar Granberg 12 aug. 1960. 62,91 gr. 55 * 39,3 mm. 01 750.-
469   SNF SS nr 8 - 50 Gustav VI Adolf 1973 Svenska Numismatiska Föreningen 100 år 1973. Silvermedalj, graverad av Kerstin Kjellberg-Jacobsson. SNF S S nr 8 – 50. Upplaga 300 st. I originaletui. 59,8 mm. 82,98 gr. 0 1500.-
470   SNF SS nr 8 - 50 Gustav VI Adolf 1973 Svenska Numismatiska Föreningen 100 år 1973. Bronsmedalj, graverad av Kerstin Kjellberg-Jacobsson. SNF S S nr 8 – 50. Upplaga 250 st. 60 mm. 82,98 gr. 01 500.-
471   NM Carl XVI Gustav 1987 För förtjänst om Svenska Röda korset. Belöningsmedalj i silver. 31 mm. Med bortslipat namn. Utdelad 1987. 31 mm. 01 300.-
472   Myntverket Gustav II Adolf 1994 Silvermedalj,utgiven 1994 av Myntverket till 400-årsminnet av konungens födelse.Graverad av Ernst Nordin.Upplaga 650 exemplar.51 gr.45 mm. 01á0 700.-
473   Leo Holmgren Carl XVI Gustav 2001 Röda korset. Förtjänstmedalj i silver, tilldelad Anna Larsson 2001. 31 mm. 01á0 550.-
Tyskland
474   W.-T. 8611 Irma Strunz 1919 Tysk skådespelerska från Berlin,som på denna medalj gestaltar Pentesilea utrustad med attisk hjälm och pilbåge.Grav. av Richard Ruepp,Bratislawa.Ensidig medalj.71 mm.122,4 gr. 01 500.-
Tyskland/Preussen
475   Slg. Mbg. 7080 (silver) Wilhelm I 1897 Postum medalj,slagen 1897 till minnet av dennes födelse.Grav. av Mayer & Wilhelm. I (ett sämre) original-etui.75 mm.165,6 gr.Tenn. 01 550.-
USA
476   - General Lafayette 1824 1757-1824.Graverad av Canuois. 01á0 850.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera