Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Erik XIV
1   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
Johan III
2   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
3   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
4   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
5   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
6   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
7   Johan III - 1 öre 1576 Överpräglad på 1575? Plantsspricka. 1(+) Såld
8   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ Såld
9   Johan III - ½ öre 1581 1(+) Såld
10   Johan III - ½ öre 1584 1(+) Såld
11   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
12   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
13   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant, men i övrigt ett bra exemplar. 1+ 800.-
Sigismund
14   Sigismund - ½ öre 1597 Fläckig. 1++ 1100.-
15   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
16   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
17   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. 01+ Såld
Carl IX
18   Carl IX - 2 öre 1608 Ojämnt präglad, dock fin patina. god 1 Såld
19   Carl IX - 2 öre 1608 Svaga fläckar. Delvis svagt präglad. omkr. 1+ Såld
Gustav II Adolf
20   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
21   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
22   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
23   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
24   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
25   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
26   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
Christina
27   Christina - 4 mark 1648 Med "WAND". Liten repa framför munnen. Fin patina. Delvis svagt präglad, men ett ringa cirkulerat exemplar. 1+á01 19000.-
28   Christina - 2 mark 1651 Präglad 1651, dock utan årtal. Plantsfel. 1++ 2900.-
29   Christina - Avesta.1 öre 1646 1+ Såld
30   Christina - Avesta.1 öre 1649 omkr. 1+ 1500.-
31   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ Såld
32   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
33   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ Såld
Carl XI
34   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
35   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
36   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 Såld
37   Carl XI - 2 mark 1668 Bonnier 234. 1++ 2400.-
38   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
39   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. Svaga repor över halsen. Fyndkaraktär. Varit hängd. 1+á01 2300.-
40   Carl XI - 2 mark 1691 Bonnier 391. 1++ Såld
41   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395 var. Små repor fmf ansiktet. 1+á01 2300.-
42   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
43   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
44   Carl XI - 5 öre 1692 1+á01 1150.-
45   Carl XI - 5 öre 1693 1)(1á1+ 390.-
46   Carl XI - 4 öre 1667 1 Såld
47   Carl XI - 4 öre 1670 1+ 900.-
48   Carl XI - 4 öre 1673 omkring 01 Såld
49   Carl XI - 4 öre 1675 Litet plantsfel kl 2 på åtsidan. 1++ Såld
50   Carl XI - 4 öre 1677 1(+) Såld
51   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ Såld
52   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 Såld
53   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
54   Carl XI - 2 öre 1665 1)(1+ 500.-
55   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 Såld
56   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
57   Carl XI - 2 öre 1666 1(+) 500.-
58   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) 500.-
59   Carl XI - 2 öre 1667 Något mörk. 1+ 750.-
60   Carl XI - 2 öre 1667 1á1+ Såld
61   Carl XI - 1 öre 1665 omkr. 1 450.-
62   Carl XI - 1 öre 1665 Smalt C. Liten plantsspricka åts. kl 9. 1(+) Såld
63   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
64   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
65   Carl XI - 1 öre 1672 Mm "FIRST". 1++ 900.-
66   Carl XI - 1 öre 1673 1+ 900.-
67   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 400.-
68   Carl XI - 1 öre 1687 1 Såld
69   Carl XI - 1 öre 1692 1+ 430.-
70   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1100.-
71   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Åtsidan delvis korroderad. 1+ 1500.-
72   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
73   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 Såld
74   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 700.-
75   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
76   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
77   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
78   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantexemplar. 1 Såld
79   Carl XI - 1 öre SM 1673 omkr. 1 Såld
80   Carl XI - 1 öre SM 1676 Plantsfel. 1á1+ Såld
81   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
82   Carl XI - 1/6 öre SM 1666 Ovanligt bra exemplar för denna svåra variant. 1á1+ Såld
Carl XII
83   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01 Såld
84   Carl XII - 2 mark 1716 1+á01 6200.-
85   Carl XII - 1 öre 1699 Ett mynt med fin patina och med en utsökt frånsida. 1+á01)(01 950.-
86   Carl XII - 1 öre 1700 1?á1 250.-
87   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
88   Carl XII - 1 öre 1709 1+ Såld
89   Carl XII - 1 öre 1710 1+ 600.-
90   Carl XII - 1 öre 1711 1+ Såld
91   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ Såld
92   Carl XII - 1 öre 1714 1+ Såld
93   Carl XII - 1 öre 1716 Små plantsfel på frånsidan. Synnerligen (sällsynt) dåligt utförd frånsida. 1+á01 775.-
94   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
95   Carl XII - 1 öre 1717 Bra exemplar. 1+á01 950.-
96   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 500.-
97   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
98   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
99   Carl XII - Nödmynt 1716 PUBLICA FIDE. 1(+) 350.-
100   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
101   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
102   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
103   Carl XII - Nödmynt 1718 MERKURIUS. Svag fläck å frånsidan. 1++ 550.-
104   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
105   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1á1+ 450.-
106   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
107   Fredrik I - Riksdaler 1739 Litet spår av hänge, lätt uppgraverad i åtsidans fält. Till detta lätt rengjord. 1á1+ 7500.-
108   Fredrik I - Riksdaler 1740 Ett fint exemplar med vacker patina. 01 19500.-
109   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
110   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
111   Fredrik I - 5 öre 1731 1(+) Såld
112   Fredrik I - 5 öre 1737 Mm G.Z. omkr. 1+ Såld
113   Fredrik I - 5 öre 1739 Med "öppen nia". Svag repa å frånsidan mellan kronorna. 1(+) 800.-
114   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
115   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L. C. 01á0 1500.-
116   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
117   Fredrik I - 1 öre 1723 1+á01 Såld
118   Fredrik I - 1 öre 1725 Rengjord. omkr. 1+ Såld
119   Fredrik I - 1 öre 1733 1(+) Såld
120   Fredrik I - 1 öre 1733 Liten kantskada. 1(+) Såld
121   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ Såld
Adolf Fredrik
122   Adolf Fredrik - Riksdaler 1753 1(+) Såld
123   Adolf Fredrik - daler SM 1770 31 mm. Vacker patina. 01 Såld
124   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 Delvis svagt präglad. omkr. 1+ 750.-
125   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
126   Adolf Fredrik - 5 öre 1759 Små repor. 1+ 700.-
127   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1755 Med punkt vid årtalet. Bra exemplar. 1(+) Såld
128   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
129   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
130   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 1+á01 750.-
131   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
132   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
133   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Med nio serafer. 01+ 8500.-
Gustav III
134   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
135   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
136   Gustav III - Riksdaler 1775 1+ Såld
137   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Fin patina. 1+á01 3500.-
138   Gustav III - Riksdaler 1776 Svaga repor bakom porträttet. 1+á01 Såld
139   Gustav III - Riksdaler 1776 1++ Såld
140   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ Såld
141   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Svaga inristningar. omkr. 1+ Såld
142   Gustav III - Riksdaler 1781 Svaga kronor på frånsidan. 01 3100.-
143   Gustav III - Riksdaler 1781 Fin patina. 01+ 3500.-
144   Gustav III - Riksdaler 1781 01 3650.-
145   Gustav III - Riksdaler 1783 1++ 2200.-
146   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ Såld
147   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Liten kantsskada, svaga plantsripor och svaga fläckar. 1(+) Såld
148   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Fin patina. 1++ Såld
149   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svag repa på frånsidan kl 3, i övrigt ett bra exemplar med vacker patina. 1+á01 Såld
150   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
151   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
152   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. Fin patina. 1+ 1450.-
153   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
154   Gustav III - 1/3 riksdaler 1782 1+ 800.-
155   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
156   Gustav III - 1/3 riksdaler 1784 Ett fint exemplar med vacker patina. 1+á01 Såld
157   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 1+á01 1650.-
158   Gustav III - 1/3 riksdaler 1786 1á1+ Såld
159   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1á1+ 600.-
160   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 01+ 2900.-
161   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
162   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
163   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 1 900.-
164   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
165   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1(+) 550.-
166   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
167   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
168   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
169   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
170   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
171   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ Såld
172   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
173   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1++ Såld
174   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
175   Gustav III - 1/12 riksdaler 1777 1(+) 475.-
176   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
177   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
178   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
179   Gustav III - 1 öre KM 1778 1+ 350.-
180   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
181   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
182   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 Vacker patina. 1+á01 6000.-
183   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 8000.-
184   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar. Fin patina. 01á0 15000.-
185   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
186   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Plantsrispor. Delvis svagt präglad. 1+ 3500.-
187   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
188   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ Såld
189   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Mycket fin patina. 01+ Såld
190   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
191   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+á01 1250.-
192   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
193   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
194   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Svagt silverprov ovanför RD på frånsidan. 1+á01 1200.-
195   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 01á0 2800.-
196   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
197   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1805 1++ 400.-
198   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Svaga fläckar. 01 350.-
199   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Delvis svagt präglad. 01+ 450.-
200   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
201   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1807 1+á01 240.-
202   Gustav IV Adolf - ¼ skilling 1805 01+ 400.-
203   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1808 01á0 375.-
204   Gustav IV Adolf - ½ skilling riksgäld 1801 1+á01 475.-
205   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1799 1+á01 450.-
206   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1800 1++ 225.-
Carl XIII
207   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
208   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
209   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
210   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
211   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 650.-
212   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
213   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
214   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
215   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
216   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
217   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
218   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
219   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
220   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
221   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
222   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
223   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1á1+ 465.-
Carl XIV Johan
224   Carl XIV Johan - Riksdaler 1819 Mm O.L. Svag repa bakom huvudet. omkr. 01 18500.-
225   Carl XIV Johan - Riksdaler 1822 Ett mycket fint exemplar! 01+)(01á0 16500.-
226   Carl XIV Johan - Riksdaler 1827 Troyska Ass med sju serafer. Mörk patina. 01+ 44000.-
227   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
228   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
229   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
230   Carl XIV Johan - Rdr sp 1839 1+á01 5900.-
231   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 1++ 2800.-
232   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1830 1++ 1450.-
233   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 1+á01 475.-
234   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 Rengjord. Ett fint exemplar. 01+ 750.-
235   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1833 1+ 390.-
236   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Rengjord. omkr. 1+ 750.-
237   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
238   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1833 Överpräglad på 1831. 1++ 700.-
239   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1833 1+á01 Såld
240   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
241   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
242   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
243   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
244   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
245   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
246   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 Såld
247   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
248   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
249   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
250   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
251   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ Såld
252   Carl XIV Johan - ½ skilling 1822 01+ Såld
253   Carl XIV Johan - ½ skilling 1827 Utan bindestreck i valören. 1+ 500.-
254   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
255   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
256   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
257   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
258   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
259   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
260   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
261   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
262   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 Såld
263   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 Räfflad rand. 1+á01 200.-
264   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 01 1100.-
265   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
266   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
267   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
268   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ 500.-
269   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett mycket fint exemplar. 01+ 975.-
270   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
271   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1á1+ 575.-
272   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
273   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
274   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 1++ 375.-
275   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1840 01)(1+á01 1100.-
276   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1841 1+ 475.-
277   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1843 1+á01 800.-
278   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1839 1+á01 475.-
279   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 Ett mycket vackert ex. 01á0 1500.-
280   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 Svag fläck frånsidan. 1+á01 500.-
281   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
282   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1835 01 175.-
283   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
284   Oscar I - Rdr sp 1846 Vacker patina. 01+ Såld
285   Oscar I - Rdr sp 1848 Fin patina. 01+ Såld
286   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3900.-
287   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
288   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
289   Oscar I - Rdr sp 1855 Med litet årtal. 1+ Såld
290   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
291   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 Såld
292   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
293   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
294   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Överpräglad på 1844. 1)(1á1+ 1600.-
295   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
296   Oscar I - 1/16 rdr sp 1845 1++ Såld
297   Oscar I - 1/16 rdr sp 1848 Med förskjuten stampställning. Sällsynt. 01 1800.-
298   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Ojämn patina. 1+ 130.-
299   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
300   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
301   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 1+á01 3900.-
302   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1+á01 2500.-
303   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med "kort pipskägg". 01+ Såld
304   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
305   Oscar I - 50 öre 1857 1á1+ 550.-
306   Oscar I - 25 öre 1856 1(+) 135.-
307   Oscar I - 25 öre 1856 1á1+ 145.-
308   Oscar I - 25 öre 1856 1++ 175.-
309   Oscar I - 25 öre 1856 1+ 200.-
310   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 390.-
311   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
312   Oscar I - 25 öre 1857 1 190.-
313   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
314   Oscar I - 25 öre 1859 1+á01 450.-
315   Oscar I - 10 öre 1855 Mm G. 1+ 120.-
316   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
317   Oscar I - 10 öre 1855 Med "T". 01+ 450.-
318   Oscar I - 10 öre 1858 Överpräglad på 1857. 1+á01)(01 500.-
319   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
320   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1100.-
321   Oscar I - 4 sk bco 1849 god 1 200.-
322   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
323   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
324   Oscar I - 2 sk bco 1844 1á1+ 450.-
325   Oscar I - 2 sk bco 1847 Svaga fläckar å frånsidan. 1++ 300.-
326   Oscar I - 2 sk bco 1854 Ett fint exemplar. 1++ Såld
327   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ Såld
328   Oscar I - 2/3 sk bco 1849 1+á01 275.-
329   Oscar I - 1/3 sk bco 1845 Obetydligt plantsfel. 01á0 475.-
330   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
331   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
332   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
333   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
334   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
335   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 210.-
336   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 220.-
337   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
338   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
339   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 300.-
340   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
341   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. "Flammig". 1+á01 300.-
342   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
343   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
344   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
345   Oscar I - Provmynt 1853 1 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 30. 1+á01 2900.-
346   Oscar I - Provmynt 1853 2 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 27 a. 1+á01 3500.-
347   Oscar I - Provmynt 1853 Utan år. Präglad 1853-54? SMF P 34. 01á0 3900.-
348   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
349   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
350   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
351   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
352   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
353   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
354   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
355   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
356   Carl XV - 25 öre 1864 1á1+ 300.-
357   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
358   Carl XV - 25 öre 1871 1 130.-
359   Carl XV - 25 öre 1871 01+)(01á0 1400.-
360   Carl XV - 25 öre 1871 1+ 330.-
361   Carl XV - 10 öre 1861 1++ 275.-
362   Carl XV - 10 öre 1865 1+ 300.-
363   Carl XV - 10 öre 1867 1+á01 325.-
364   Carl XV - 10 öre 1869 01+ 650.-
365   Carl XV - 10 öre 1870 1++ 200.-
366   Carl XV - 10 öre 1870 01+ 450.-
367   Carl XV - 5 öre 1863 01 500.-
368   Carl XV - 5 öre 1865 01+ 600.-
369   Carl XV - 5 öre 1866 Fläckar. 1+)(01 400.-
370   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
371   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 375.-
372   Carl XV - 2 öre 1861 01 150.-
373   Carl XV - 2 öre 1863 Överpräglad på 1862. 01 250.-
374   Carl XV - 1öre 1858 01 200.-
375   Carl XV - 1öre 1860 01+ 1800.-
376   Carl XV - ½ öre 1867 1+á01 250.-
377   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
Gustav V
378   Gustav V - 5 öre 1037 01á0 220.-
Oscar II
379   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
380   Oscar II - 10 öre 1872 1? Såld
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera