Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Johan III
1   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
2   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
3   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
4   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
5   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
6   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
7   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
8   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
Sigismund
9   Sigismund - ½ öre 1597 Fläckig. 1++ 1100.-
10   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
11   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. 1+á01 2300.-
Gustav II Adolf
12   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
13   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
14   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
15   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
16   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
17   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
Christina
18   Christina - ¼ öre 1634 1(+)/1 240.-
19   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 280.-
20   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 285.-
21   Christina - ¼ öre 1634 1(+) 375.-
22   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ Såld
23   Christina - ¼ öre 1636 Kantexemplar. god 1 235.-
24   Christina - ¼ öre 1636 1(+) 265.-
25   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. god 1 275.-
26   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. 1+á01 850.-
27   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. 1(+) 375.-
Carl XI
28   Carl XI - 5 öre 1692 1+á01 1150.-
29   Carl XI - 5 öre 1693 1)(1á1+ 390.-
30   Carl XI - 4 öre 1670 1+ 900.-
31   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 220.-
32   Carl XI - 2 öre 1665 1)(1+ 500.-
33   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) 500.-
34   Carl XI - 2 öre 1667 Något mörk. 1+ 750.-
35   Carl XI - 1 öre 1665 omkr. 1 450.-
36   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
37   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
38   Carl XI - 1 öre 1673 1+ 900.-
39   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 400.-
40   Carl XI - 1 öre 1692 1+ 430.-
41   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? Såld
42   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 Såld
43   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
44   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? Såld
45   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
46   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
Carl XII
47   Carl XII - 1 öre 1700 1?á1 250.-
48   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
49   Carl XII - 1 öre 1710 1+ 600.-
50   Carl XII - 1 öre 1714 1+á01 600.-
51   Carl XII - 1 öre 1716 Små plantsfel på frånsidan. Synnerligen (sällsynt) dåligt utförd frånsida. 1+á01 Såld
52   Carl XII - 1 öre 1717 Bra exemplar. 1+á01 950.-
53   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 500.-
54   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
55   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
56   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
57   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
58   Carl XII - Nödmynt 1718 MERKURIUS. Svag fläck å frånsidan. 1++ 550.-
59   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
60   Carl XII - Nödmynt 1718 JUPITER. Ett fint exemplar. 1+á01 850.-
61   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
62   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
63   Fredrik I - 5 öre 1739 Med "öppen nia". Svag repa å frånsidan mellan kronorna. 1(+) Såld
64   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
Adolf Fredrik
65   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
66   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
67   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
68   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 Såld
Gustav III
69   Gustav III - Riksdaler 1781 Svaga kronor på frånsidan. 01 3100.-
70   Gustav III - Riksdaler 1781 Svagt spår av hänge uppe på randen. 1+ Såld
71   Gustav III - Riksdaler 1781 01 Såld
72   Gustav III - Riksdaler 1782 Svaga fläckar. 01 3700.-
73   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
74   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
75   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. Fin patina. 1+ 1450.-
76   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
77   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1++)(1+á01 1600.-
78   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1á1+ 600.-
79   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 01+ 2900.-
80   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
81   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
82   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 1 900.-
83   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
84   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
85   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
86   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 01+ 2200.-
87   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
88   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
89   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
90   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
91   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
92   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 8000.-
93   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Plantsrispor. Delvis svagt präglad. 1+ 3500.-
94   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
95   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+á01 1250.-
96   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
97   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Svagt silverprov ovanför RD på frånsidan. 1+á01 1200.-
98   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
99   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1805 1++ 400.-
100   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Delvis svagt präglad. 01+ 450.-
101   Gustav IV Adolf - ¼ skilling 1805 01+ 400.-
102   Gustav IV Adolf - ½ skilling riksgäld 1801 1+á01 475.-
103   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1800 1++ 225.-
Carl XIII
104   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
105   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
106   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
107   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
108   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
109   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
110   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
111   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
112   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
113   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
114   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
115   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
116   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1á1+ 465.-
Carl XIV Johan
117   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
118   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
119   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Kantskada frånsidan kl 9. 01+ 5300.-
120   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1832 1+ 3500.-
121   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1830 1++ 1450.-
122   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 1+á01 475.-
123   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Rengjord. omkr. 1+ 750.-
124   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
125   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1833 Överpräglad på 1831. 1++ 700.-
126   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
127   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
128   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
129   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
130   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
131   Carl XIV Johan - ½ skilling 1827 Utan bindestreck i valören. 1+ 500.-
132   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
133   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
134   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
135   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
136   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
137   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 Räfflad rand. 1+á01 200.-
138   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
139   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 01 1100.-
140   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 1400.-
141   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
142   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
143   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ 500.-
144   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
145   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
146   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1843 1+á01 800.-
147   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 01+ 550.-
148   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 Svag fläck frånsidan. 1+á01 500.-
149   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
150   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
151   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
152   Oscar I - Rdr sp 1854 Liten kantskada åts. kl. 10. 1á1+ 2800.-
153   Oscar I - Rdr sp 1854 Ojämn patina på åtsidan. Några små fläckar på frånsidan. 01+ 5300.-
154   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
155   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
156   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 Såld
157   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Överpräglad på 1844. 1)(1á1+ 1600.-
158   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 1?á1 800.-
159   Oscar I - 1/16 rdr sp 1848 Med förskjuten stampställning. Sällsynt. 01 1800.-
160   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
161   Oscar I - 25 öre 1856 1(+) 135.-
162   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
163   Oscar I - 4 sk bco 1849 god 1 200.-
164   Oscar I - 2 sk bco 1844 1á1+ 450.-
165   Oscar I - 2 sk bco 1847 Svaga fläckar å frånsidan. 1++ 300.-
166   Oscar I - 1/3 sk bco 1845 Obetydligt plantsfel. 01á0 475.-
167   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
168   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
169   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
170   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
171   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 210.-
172   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 220.-
173   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
174   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
175   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 300.-
176   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 650.-
177   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
178   Oscar I - 5 öre 1857 Obetydligt plantsfel ovanför N i "VEND". 01 850.-
179   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. "Flammig". 1+á01 300.-
180   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01 850.-
181   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01+ 850.-
182   Oscar I - 1öre 1858 01+ 230.-
183   Oscar I - 1öre 1858 Liten metall-flaga frånsidan kl. 11. 01á0 350.-
184   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
185   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
186   Oscar I - Provmynt 1853 1 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 30. 1+á01 2900.-
187   Oscar I - Provmynt 1853 2 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 27 a. 1+á01 3500.-
188   Oscar I - Provmynt 1853 Utan år. Präglad 1853-54? SMF P 34. 01á0 3900.-
189   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
190   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
191   Carl XV - 25 öre 1871 01+)(01á0 1400.-
192   Carl XV - 5 öre 1865 01+ 600.-
193   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
194   Carl XV - 2 öre 1861 1+á01 110.-
195   Carl XV - 2 öre 1861 01 150.-
196   Carl XV - 2 öre 1871 Små fläckar. 01 140.-
197   Carl XV - 2 öre 1871 01 225.-
198   Carl XV - 2 öre 1871 Liten fläck i A i "L.A.". 01+ 300.-
199   Carl XV - 2 öre 1872 Fläck åtsidan. 1+á01)(01 150.-
200   Carl XV - 2 öre 1872 Plantsfel åts. kl 6. 1+ 50.-
201   Carl XV - 2 öre 1872 1++ 60.-
202   Carl XV - 1öre 1858 Skall vara Oscar I. 01 200.-
203   Carl XV - 1öre 1860 01+ 1800.-
204   Carl XV - 1öre 1864 Ett mycket vackert exemplar. Stgl 01á0 500.-
205   Carl XV - ½ öre 1867 1+á01 250.-
Oscar II
206   Oscar II - 2 öre 1861 01+ 250.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera