Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Johan III
1   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
2   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
3   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
4   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
5   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
6   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
7   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) Såld
Sigismund
8   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
9   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. 1+á01 2300.-
10   Sigismund - ½ öre 1597 Fläckig. 1++ Såld
Gustav II Adolf
11   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
12   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
13   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
14   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
15   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
16   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
Christina
17   Christina - ¼ öre 1634 1(+)/1 240.-
18   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 280.-
19   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 285.-
20   Christina - ¼ öre 1634 1(+) 375.-
21   Christina - ¼ öre 1636 Kantexemplar. god 1 235.-
22   Christina - ¼ öre 1636 1(+) 265.-
23   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. god 1 275.-
24   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. 1+á01 850.-
25   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. 1(+) 375.-
Carl XI
26   Carl XI - 4 mark 1693 1+á01)(01+ 5500.-
27   Carl XI - 2 mark 1693 1á1+)(1+ 1600.-
28   Carl XI - 2 mark 1694 Liten kantskada kl. 12 (ej hänge). 1á1+ 1400.-
29   Carl XI - 2 mark 1694 omkr. 1+ 1800.-
30   Carl XI - 2 mark 1694 Delvis svagt präglad på frånsidan. 1++ 2100.-
31   Carl XI - 2 mark 1694 Delvis svagpräglad. 1++ 2100.-
32   Carl XI - 2 mark 1694 Mycket bra porträtt. Svaga fläckar. 1+á01 3500.-
33   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. Litet plantsfel fråns. kl 7. Rengjord. 01+ 6000.-
34   Carl XI - 2 mark 1696 1á1+ 1850.-
35   Carl XI - 2 mark 1696 Små fläckar. 1++ 2300.-
36   Carl XI - 5 öre 1692 1+á01 1150.-
37   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 220.-
38   Carl XI - 2 öre 1665 1)(1+ 500.-
39   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) 500.-
40   Carl XI - 2 öre 1667 Något mörk. 1+ 750.-
41   Carl XI - 1 öre 1665 omkr. 1 450.-
42   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
43   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
44   Carl XI - 1 öre 1673 Ett trevligt exemplar av en litet svårare ettöring i denna kvalité. 1+ 800.-
45   Carl XI - 1 öre 1673 1+ 900.-
46   Carl XI - 2 öre KM 1662 Smal sveasköld. Små plantsfel. 1á1+ 850.-
47   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
48   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
49   Carl XI - 1 öre SM 1675 god 1 650.-
50   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
51   Carl XI - 1 öre SM 1686 1á1+ 600.-
Carl XII
52   Carl XII - 2 mark 1701 Liten fläck på frånsidan. Underliggande stämpelglans. 1++ Såld
53   Carl XII - 2 mark 1703 Med stämpelglans. Små repor bakom peruken. 1+á01 7000.-
54   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 500.-
55   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
56   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
57   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 Såld
58   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
59   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
Adolf Fredrik
60   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
Gustav III
61   Gustav III - Riksdaler 1776 Litet kantfel åtsidan kl 7. 1++ 1850.-
62   Gustav III - Riksdaler 1782 Svaga fläckar. 01 3700.-
63   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
64   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
65   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Små repor. 1+ 1250.-
66   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. Fin patina. 1+ 1450.-
67   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ Såld
68   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1++)(1+á01 1600.-
69   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1á1+ Såld
70   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ Såld
71   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 01+ Såld
72   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ Såld
73   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
74   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
75   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
76   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 01+ 2200.-
77   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1+ 950.-
78   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ Såld
79   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
80   Gustav III - Kastmynt 1792 Kastmynt i valören 1/3 riksdaler, utdelad i samband med begravningen. Variant "2 strålar berör stapeln i D" enligt anteckning 1945. 01á0 9500.-
81   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
82   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
83   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
84   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 Såld
85   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1795 Fin patina. Svaga plantsrispor. 1++ 4900.-
86   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ Såld
87   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+á01 1250.-
88   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
89   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 Plantsfel frånsidan kl. 12. 1+á01 750.-
90   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Svagt silverprov ovanför RD på frånsidan. 1+á01 1200.-
91   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 Överpräglad på 2 öre SM 1766. Litet kantfel. 1á1+ 1300.-
92   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1805 1++ 400.-
93   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Delvis svagt präglad. 01+ 450.-
94   Gustav IV Adolf - ¼ skilling 1805 01+ 400.-
95   Gustav IV Adolf - ½ skilling riksgäld 1801 1+á01 475.-
96   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1799 Svag korrossion. 1+á01 375.-
97   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1800 1++ 225.-
Carl XIII
98   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
99   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
100   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
101   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
102   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
103   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
104   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
105   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
106   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
107   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1á1+ 465.-
108   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 01á0 750.-
Carl XIV Johan
109   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
110   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
111   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Kantskada frånsidan kl 9. 01+ 5300.-
112   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 1++ Såld
113   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1832 1+ 3500.-
114   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Rengjord. omkr. 1+ 750.-
115   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
116   Carl XIV Johan - 1 skilling 1821 1+á01 600.-
117   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
118   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Med "höga Svea-kronor". 1++ 300.-
119   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Med "låga Svea-kronor". kantfel 1+ 400.-
120   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
121   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
122   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
123   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 Delvis svagt präglad. 1+á01 400.-
124   Carl XIV Johan - ½ skilling 1827 Utan bindestreck i valören. 1+ 500.-
125   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
126   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
127   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
128   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
129   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
130   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
131   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 Med "öppen fyra". 01+ 900.-
132   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 Med "FOIKETS". Sällsynt i denna kvalité. 01 800.-
133   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 Räfflad rand. 1+á01 200.-
134   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
135   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 01 1100.-
136   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
137   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
138   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ Såld
139   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 Såld
140   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
141   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
142   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 01á0 1050.-
143   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Ett ocirkulerat exemplar. Minimal fläck ovan NG på frånsidan. 01á0 920.-
144   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Svaga fläckar på frånsidan. 01á0 950.-
145   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1843 1+á01 800.-
146   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 01+ 550.-
147   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
148   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 Svag fläck frånsidan. 1+á01 Såld
149   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
150   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 Såld
151   Oscar I - Rdr sp 1854 Liten kantskada åts. kl. 10. 1á1+ 2800.-
152   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
153   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
154   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Överpräglad på 1844. 1)(1á1+ 1600.-
155   Oscar I - 1/16 rdr sp 1848 Med förskjuten stampställning. Sällsynt. 01 1800.-
156   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
157   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
158   Oscar I - 4 sk bco 1849 god 1 200.-
159   Oscar I - 2 sk bco 1844 1á1+ Såld
160   Oscar I - 2 sk bco 1847 Svaga fläckar å frånsidan. 1++ 300.-
161   Oscar I - 1/3 sk bco 1845 Obetydligt plantsfel. 01á0 Såld
162   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
163   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
164   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
165   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
166   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01á0 975.-
167   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 220.-
168   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
169   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
170   Oscar I - 1/6 sk bco 1853 Stgl 01á0 800.-
171   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 650.-
172   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
173   Oscar I - 5 öre 1857 Obetydligt plantsfel ovanför N i "VEND". 01 850.-
174   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. "Flammig". 1+á01 300.-
175   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01 850.-
176   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01+ 850.-
177   Oscar I - 5 öre 1862 Med stjärna. 1+á01 400.-
178   Oscar I - 2 öre 1858 Något mörk. 01 200.-
179   Oscar I - 1öre 1858 01+ 230.-
180   Oscar I - 1öre 1858 Liten metall-flaga frånsidan kl. 11. 01á0 350.-
181   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
182   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
183   Oscar I - Provmynt 1853 1 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 30. 1+á01 2900.-
184   Oscar I - Provmynt 1853 2 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 27 a. 1+á01 3500.-
185   Oscar I - Provmynt 1853 Utan år. Präglad 1853-54? SMF P 34. 01á0 3900.-
186   Oscar I - Provmynt 1853 Provmynt utan år, troligtvis präglad 1853-1854. 200 RD AF 100 . Sällsynt, i flera avseenden, såsom sällsynt förekommande, sällsynt grov missprägling med mera. SMF P24b. På tjockare plants. "XR". Vikt 17,55 gr. mycket speciell 8500.-
187   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
188   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
189   Carl XV - 25 öre 1871 01+)(01á0 1400.-
190   Carl XV - 10 öre 1871 01+ 450.-
191   Carl XV - 5 öre 1865 01+ 600.-
192   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
193   Carl XV - 5 öre 1867 01 375.-
194   Carl XV - 2 öre 1861 1+á01 110.-
195   Carl XV - 2 öre 1861 01 150.-
196   Carl XV - 2 öre 1871 01 225.-
197   Carl XV - 2 öre 1871 Liten fläck i A i "L.A.". 01+ 300.-
198   Carl XV - 2 öre 1872 Plantsfel åts. kl 6. 1+ 50.-
199   Carl XV - 2 öre 1872 1++ 60.-
200   Carl XV - 1öre 1858 Skall vara Oscar I. 01 200.-
201   Carl XV - 1öre 1871 01á0 300.-
202   Carl XV - ½ öre 1867 1+á01 250.-
Oscar II
203   Oscar II - 10 öre 1872 1?á1 450.-
204   Oscar II - 2 öre 1861 01+ 250.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera