Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Johan III
1   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
2   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
3   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
4   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
5   Johan III - 2 öre 1573 Med "Z - R". 1+ 750.-
6   Johan III - 2 öre 1573 Med "Z - R". Ett trevligt exemplar. god 1+ 950.-
7   Johan III - 2 öre 1573 Med " Z R". god 1+ 975.-
Gustav II Adolf
8   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
9   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
10   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
11   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1627 Med arabisk sjua. SM 150 b. 1?á1 750.-
12   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
13   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
Christina
14   Christina - ¼ öre 1634 1(+)/1 240.-
15   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 280.-
16   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 285.-
17   Christina - ¼ öre 1634 1(+) 375.-
18   Christina - ¼ öre 1636 1(+) 265.-
19   Christina - ¼ öre 1636 Nyköping. "bred liljekrona i grov stil)(Sveakronor N, Mm pilsköld. HH-44 var." Ex Ulf Ottosson. 1(+) Såld
20   Christina - ¼ öre 1636 Kantexemplar. god 1 Såld
21   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. god 1 275.-
22   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. 1+á01 850.-
23   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. 1(+) 375.-
Carl X Gustav
24   Carl X Gustav - ¼ öre 1658 Med C G R S. 1 Såld
Carl XI
25   Carl XI - 8 mark 1693 1)(1+ Såld
26   Carl XI - 2 mark 1693 1á1+)(1+ 1600.-
27   Carl XI - 2 mark 1694 Korroderad. god 1 1200.-
28   Carl XI - 2 mark 1694 Liten kantskada kl. 12 (ej hänge). 1á1+ 1400.-
29   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. 1++ 2700.-
30   Carl XI - 2 mark 1696 1á1+ Såld
31   Carl XI - 5 öre 1692 1+á01 1150.-
32   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 Såld
33   Carl XI - 2 öre 1665 1)(1+ Såld
34   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) Såld
35   Carl XI - 2 öre 1667 Något mörk. 1+ Såld
36   Carl XI - 1 öre 1665 omkr. 1 Såld
37   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
38   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 Såld
39   Carl XI - 2 öre KM 1662 Smal sveasköld. Små plantsfel. 1á1+ 850.-
40   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
41   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
42   Carl XI - 1 öre SM 1675 god 1 650.-
43   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
44   Carl XI - 1 öre SM 1686 1á1+ 600.-
Carl XII
45   Carl XII - Riksdaler 1713 Med "breda lejon". Varit hängd? Liten plantsspricka frånsidan kl. 2. Lätt rengjord. 29,15 gr. 1)(1á1+ Såld
46   Carl XII - 2 mark 1703 Med stämpelglans. Små repor bakom peruken. 1+á01 7000.-
47   Carl XII - 4 öre 1717 1(+) Såld
48   Carl XII - 1 öre 1716 Kantförlust. 01 800.-
49   Carl XII - Kastmynt 1716 "Med flik". 1á1+ 300.-
50   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 500.-
51   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1++ 750.-
52   Carl XII - Nödmynt 1716 PUBLICA FIDE. Ett bra exemplar. 1++ 800.-
53   Carl XII - Nödmynt 1718 Fläck. 1+á01 Såld
54   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Med R.S. 1á1+ 450.-
55   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
56   Fredrik I - 10 öre 1739 1+á01 1900.-
57   Fredrik I - 5 öre 1744 omkr. 01 1500.-
58   Fredrik I - 1 öre 1721 Mm L.C. Kantskada. omkr. 01 900.-
59   Fredrik I - 1 öre 1723 Med G.Z. 1á1+ 350.-
60   Fredrik I - 1 öre 1733 1(+))(1+ 450.-
61   Fredrik I - Stockholm.1 öre KM 1750 1+ 450.-
Adolf Fredrik
62   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Korroderad, svaga repor. 1?á1 350.-
63   Adolf Fredrik - 1 öre 1761 1+á01 1250.-
64   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Med nio serafer. 1(+) 3400.-
Gustav III
65   Gustav III - Riksdaler 1776 Litet kantfel åtsidan kl 7. 1++ 1850.-
66   Gustav III - Riksdaler 1777 Lätta silverprov (?) framför näsan. 1++ 2350.-
67   Gustav III - Riksdaler 1781 Svaga fläckar. 1+ 1850.-
68   Gustav III - Riksdaler 1782 1+ 1850.-
69   Gustav III - Riksdaler 1782 Svaga fläckar. 01 3700.-
70   Gustav III - Riksdaler 1782 1+á01 3800.-
71   Gustav III - Riksdaler 1782 Ett fint exemplar. 1+á01 3800.-
72   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 omkr. 1+ 1900.-
73   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Plantsfel. 1 500.-
74   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Liten kantskada åts. kl. 6. Lätt rengjord. 1)(1á1+ 1450.-
75   Gustav III - 1/3 riksdaler 1777 Dubbelvalör = 1 DSM 1777/1/3 riksdaler 1777. omkr. 1+ Såld
76   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
77   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Små repor. 1+ Såld
78   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1++)(1+á01 Såld
79   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1á1+ Såld
80   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
81   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
82   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1+ 950.-
83   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 01+ Såld
84   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 Såld
85   Gustav III - 1/12 riksdaler 1779 Svaga fläckar och repor. Trots detta, en litet ovanligare valör i denna kvalité från Gustav III. 01 1700.-
86   Gustav III - Kastmynt 1792 Kastmynt i valören 1/3 riksdaler, utdelad i samband med begravningen. Variant "2 strålar berör stapeln i D" enligt anteckning 1945. 01á0 9500.-
87   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
88   Gustav III - 1 öre KM 1772 SMB 121. 1(+) 220.-
89   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
90   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+á01)(1á1+ 450.-
91   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
92   Gustav III - 1 öre KM 1791 Obs! 6 öre kopparmynt! 1á1+)(1?á1 290.-
Gustav IV Adolf
93   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 Svaga plantsrispor på frånsidan kl 9. 1++ 5900.-
94   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1795 Fin patina. Svaga plantsrispor. 1++ 4700.-
95   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1805 Liten repa frånsidan kl 2. 1+a1+ Såld
96   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Plantsrispor. I övrigt ett, i det närmaste, ocirkulerat exemplar med stämpelglans. 01á0 13500.-
97   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1777 Lätt rengjord. 1+ 950.-
98   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1799 Kantskador. 1 1200.-
99   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 01+ 2800.-
100   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 Litet plantsfel frånsidan kl 12. 1+á01 750.-
101   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+á01 Såld
102   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Svagt silverprov ovanför RD på frånsidan. 1+á01 1200.-
103   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1802 Svagpräglade kronor. 1+ 350.-
104   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 Överpräglad på 2 öre SM 1766. Litet kantfel. 1á1+ 1300.-
105   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1805 1++ 400.-
106   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Delvis svagt präglad. 01+ 450.-
107   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1805 Överpräglad. 1++ 200.-
108   Gustav IV Adolf - ¼ skilling 1803 1+ 150.-
109   Gustav IV Adolf - ¼ skilling 1805 01+ 400.-
110   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1802 Svag fläck. stgl 01á0 1500.-
111   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1803 01+ 350.-
112   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1805 01 240.-
113   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1799 Svag korrossion. 1+á01 375.-
Carl XIII
114   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
115   Carl XIII - 1/12 riksdaler 1810 Svaga repor vid monogrammet. 1+ Såld
116   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
117   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
118   Carl XIII - Kastmynt 1809 Kastmynt till konungens kröning. Plantsrispor. 1+á01 3800.-
119   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
120   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
121   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
122   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
123   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
124   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
125   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. Små plantsskador. god 1 250.-
126   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1á1+ 465.-
127   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1á1+ 550.-
Carl XIV Johan
128   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
129   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ Såld
130   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1829 Ett fint exemplar. 1+á01 5500.-
131   Carl XIV Johan - 1/6 riksdaler 1819 Repor åtsidan. Fin patina eljest. 1++ 2300.-
132   Carl XIV Johan - 1/6 riksdaler 1829 1?á1)(1 850.-
133   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Kantskada frånsidan kl 9. 01+ 5300.-
134   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 1 500.-
135   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1834 Liten kantskada. god 1+ 1250.-
136   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1834 Små repor på frånsidan. 1á1+ 600.-
137   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Rengjord. omkr. 1+ 750.-
138   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 1+ 900.-
139   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Kastmynt till konungens kröning. 01+ 7500.-
140   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
141   Carl XIV Johan - 1 skilling 1821 1+á01 600.-
142   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
143   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Med "låga Svea-kronor". kantfel 1+ 400.-
144   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
145   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
146   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 Delvis svagt präglad. 1+á01 400.-
147   Carl XIV Johan - ½ skilling 1827 Utan bindestreck i valören. 1+ 500.-
148   Carl XIV Johan - ½ skilling 1832 Palmkvist. 01+ 1300.-
149   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
150   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
151   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
152   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
153   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
154   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 Med "öppen fyra". 01+ 900.-
155   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 Med "FOIKETS". Sällsynt i denna kvalité. 01 800.-
156   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 Räfflad rand. 1+á01 200.-
157   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 01 1100.-
158   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
159   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
160   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Kantskada åts. kl 10. 1+)(1+á01 400.-
161   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
162   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
163   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
164   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1+ 400.-
165   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 01á0 1025.-
166   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 01á0 1050.-
167   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Liten fläck över 6 i valören. 01á0 750.-
168   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Ett ocirkulerat exemplar. Minimal fläck ovan NG på frånsidan. 01á0 920.-
169   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Svaga fläckar på frånsidan. 01á0 950.-
170   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 01á0 2000.-
171   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 01+ 550.-
172   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
173   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
174   Carl XIV Johan - Minnespenning 1844 Minnespenning, slagen till konungens begravning. 01 2300.-
Oscar I
175   Oscar I - Rdr sp 1853 Med litet årtal. 1+á01 4800.-
176   Oscar I - Rdr sp 1854 Liten kantskada åts. kl. 10. 1á1+ 2800.-
177   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
178   Oscar I - ½ rdr sp 1846 Överpräglad på 1845. 1+á01 8500.-
179   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
180   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Överpräglad på 1844. 1)(1á1+ 1600.-
181   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 1)(1á1+ 1300.-
182   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 1?)(1á1+ 950.-
183   Oscar I - 1/8 rdr sp 1852 Typmynt! 1á1+ 2900.-
184   Oscar I - 1/16 rdr sp 1848 Med förskjuten stampställning. Sällsynt. 01 1800.-
185   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
186   Oscar I - 2 rdr rmt 1857 Typmynt. omkr. 1+ 2900.-
187   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med "långt pipskägg". Delvis mörk. 1á1+ 1300.-
188   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1+á01 3000.-
189   Oscar I - 50 öre 1857 Typmynt. 1+á01 Såld
190   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
191   Oscar I - 4 sk bco 1849 god 1 200.-
192   Oscar I - 4 sk bco 1849 Små kantskador. 1++ 400.-
193   Oscar I - 4 sk bco 1849 Obetydlig kantskada åts. kl. 3. 1+ 450.-
194   Oscar I - 2 sk bco 1847 Minmimal repa framför munnen. Något lätt rengjord. Dock ett fint exemplar! 01+ 1750.-
195   Oscar I - 2 sk bco 1847 Svaga fläckar å frånsidan. 1++ 300.-
196   Oscar I - 2 sk bco 1850 1++ Såld
197   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
198   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
199   Oscar I - 1/3 sk bco 1852 1+á01)(01 150.-
200   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01á0 Såld
201   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
202   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
203   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01á0 975.-
204   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
205   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
206   Oscar I - 1/6 sk bco 1853 Stgl 01á0 800.-
207   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 650.-
208   Oscar I - 5 öre 1857 01á0)(01+ 1700.-
209   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
210   Oscar I - 5 öre 1857 Obetydligt plantsfel ovanför N i "VEND". 01 850.-
211   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. "Flammig". 1+á01 300.-
212   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01 850.-
213   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01+ 850.-
214   Oscar I - 5 öre 1862 Med stjärna. 1+á01 400.-
215   Oscar I - 2 öre 1858 Något mörk. 01 200.-
216   Oscar I - 1öre 1858 Liten metall-flaga frånsidan kl. 11. 01á0 350.-
217   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
218   Oscar I - Provmynt 1853 1 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 30. 1+á01 2900.-
219   Oscar I - Provmynt 1853 Utan år. Präglad 1853-54? SMF P 34. 01á0 3900.-
220   Oscar I - Provmynt 1853 Provmynt utan år, troligtvis präglad 1853-1854. 200 RD AF 100 . Sällsynt, i flera avseenden, såsom sällsynt förekommande, sällsynt grov missprägling med mera. SMF P24b. På tjockare plants. "XR". Vikt 17,55 gr. mycket speciell 8500.-
Carl XV
221   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 Tunna repor i fältet. 1+á01 2800.-
222   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 Liten fläck upptill på halsen. Med svagt inslag av spegelglans. 01+ 7500.-
223   Carl XV - 2 rdr rmt 1864 Lätta hanteringsmärken. Ett, i det närmaste, ocirkulerat exemplar. omkr. 01á0 19000.-
224   Carl XV - 2 rdr rmt 1871 Små repor på åtsidan. 1+ 4300.-
225   Carl XV - 1 rdr rmt 1871 Överpräglad på 1861. 01+ 4200.-
226   Carl XV - 25 öre 1871 01+)(01á0 1400.-
227   Carl XV - 10 öre 1871 01+ 450.-
228   Carl XV - 5 öre 1862 Med stjärna. 1+á01 400.-
229   Carl XV - 5 öre 1865 01+ 600.-
230   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
231   Carl XV - 5 öre 1867 01 375.-
232   Carl XV - 2 öre 1861 1+á01 110.-
233   Carl XV - 2 öre 1861 01 150.-
234   Carl XV - 2 öre 1871 Liten fläck i A i "L.A.". 01+ 300.-
235   Carl XV - 2 öre 1872 Plantsfel åts. kl 6. 1+ 50.-
236   Carl XV - 2 öre 1872 1++ 60.-
237   Carl XV - 1öre 1858 Skall vara Oscar I. 01 200.-
238   Carl XV - 1öre 1871 01á0 300.-
239   Carl XV - ½ öre 1867 1+á01 250.-
240   Carl XV - ½ öre 1867 Med stort årtal. 01+ 550.-
Oscar II
241   Oscar II - 10 öre 1872 1?á1 450.-
242   Oscar II - 10 öre 1872 01+ Såld
243   Oscar II - 2 öre 1861 01+ 250.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera