Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Johan III
1   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
2   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
3   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
4   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
5   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
6   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
Sigismund
7   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
8   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. 1+á01 2300.-
Gustav II Adolf
9   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
10   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
11   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
12   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
13   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
14   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
Christina
15   Christina - ¼ öre 1634 1(+)/1 240.-
16   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 280.-
17   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 285.-
18   Christina - ¼ öre 1634 1(+) 375.-
19   Christina - ¼ öre 1636 Kantexemplar. god 1 235.-
20   Christina - ¼ öre 1636 1(+) 265.-
21   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. god 1 275.-
22   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. 1+á01 850.-
23   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. 1(+) 375.-
Carl XI
24   Carl XI - 2 mark 1693 1á1+)(1+ 1600.-
25   Carl XI - 2 mark 1694 Korroderad. god 1 1200.-
26   Carl XI - 2 mark 1694 Liten kantskada kl. 12 (ej hänge). 1á1+ 1400.-
27   Carl XI - 2 mark 1694 1(+) 1400.-
28   Carl XI - 2 mark 1694 omkr. 1+ 1800.-
29   Carl XI - 2 mark 1694 omkr. 1+ 1900.-
30   Carl XI - 2 mark 1694 1++ 2450.-
31   Carl XI - 2 mark 1694 1++ 2800.-
32   Carl XI - 2 mark 1696 Små fläckar. 1++ 2300.-
33   Carl XI - 5 öre 1692 1+á01 1150.-
34   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 220.-
35   Carl XI - 2 öre 1665 1)(1+ 500.-
36   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) 500.-
37   Carl XI - 2 öre 1667 Något mörk. 1+ 750.-
38   Carl XI - 1 öre 1665 omkr. 1 450.-
39   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
40   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
41   Carl XI - 1 öre 1673 Ett trevligt exemplar av en litet svårare ettöring i denna kvalité. 1+ 800.-
42   Carl XI - 1 öre 1673 1+ 900.-
43   Carl XI - 2 öre KM 1662 Smal sveasköld. Små plantsfel. 1á1+ 850.-
44   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
45   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
46   Carl XI - 1 öre SM 1675 god 1 650.-
47   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
48   Carl XI - 1 öre SM 1686 1á1+ 600.-
Carl XII
49   Carl XII - 2 mark 1703 Med stämpelglans. Små repor bakom peruken. 1+á01 7000.-
50   Carl XII - Kastmynt 1716 "Med flik". 1á1+ 300.-
51   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 500.-
52   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1++ 750.-
53   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
54   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
55   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 Såld
56   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
57   Fredrik I - Riksdaler 1721 Signerad Hedlinger. Vacker patina. 1++ 26000.-
58   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
Adolf Fredrik
59   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
Gustav III
60   Gustav III - Riksdaler 1776 Litet kantfel åtsidan kl 7. 1++ 1850.-
61   Gustav III - Riksdaler 1782 Svaga fläckar. 01 3700.-
62   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
63   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
64   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Små repor. 1+ 1250.-
65   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. Fin patina. 1+ Såld
66   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1++)(1+á01 1600.-
67   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1á1+ Såld
68   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ Såld
69   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 01+ Såld
70   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ Såld
71   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
72   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
73   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
74   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 01+ 2200.-
75   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1+ 950.-
76   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ Såld
77   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
78   Gustav III - Kastmynt 1792 Kastmynt i valören 1/3 riksdaler, utdelad i samband med begravningen. Variant "2 strålar berör stapeln i D" enligt anteckning 1945. 01á0 9500.-
79   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
80   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
81   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
82   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 Såld
83   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1795 Fin patina. Svaga plantsrispor. 1++ 4900.-
84   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1777 Lätt rengjord. 1+ 950.-
85   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ Såld
86   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+á01 1250.-
87   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
88   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 Plantsfel frånsidan kl. 12. 1+á01 750.-
89   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Svagt silverprov ovanför RD på frånsidan. 1+á01 1200.-
90   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 Överpräglad på 2 öre SM 1766. Litet kantfel. 1á1+ 1300.-
91   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1805 1++ 400.-
92   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Delvis svagt präglad. 01+ 450.-
93   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1805 Överpräglad. 1++ 200.-
94   Gustav IV Adolf - ¼ skilling 1805 01+ 400.-
95   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1802 Svag fläck. stgl 01á0 1500.-
96   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1803 01+ 350.-
97   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1805 01 240.-
98   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1808 Liten fläck. 01+ 400.-
99   Gustav IV Adolf - ½ skilling riksgäld 1801 1+á01 475.-
100   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1799 Svag korrossion. 1+á01 375.-
101   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1800 1++ 225.-
Carl XIII
102   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
103   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
104   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
105   Carl XIII - Kastmynt 1809 Kastmynt till konungens kröning. Plantsrispor. 1+á01 3800.-
106   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
107   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
108   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
109   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
110   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
111   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
112   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1á1+ 465.-
113   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 01á0 750.-
Carl XIV Johan
114   Carl XIV Johan - Riksdaler 1821 Jubileumsriksdaler 1821. Liten fläck i frånsidans vänstra sköld. Liten plantsfel åtsidan kl 4. 01+ 8900.-
115   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
116   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
117   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Kantskada frånsidan kl 9. 01+ 5300.-
118   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 1++ Såld
119   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1832 1+ 3500.-
120   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Rengjord. omkr. 1+ 750.-
121   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Kastmynt till konungens kröning. 01+ 7500.-
122   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Rengjord. 01+ 7600.-
123   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
124   Carl XIV Johan - 1 skilling 1821 1+á01 600.-
125   Carl XIV Johan - 1 skilling 1821 1+á01 Såld
126   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Med "höga Svea-kronor". 1++ 300.-
127   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
128   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Med "låga Svea-kronor". kantfel 1+ 400.-
129   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
130   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
131   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
132   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 Delvis svagt präglad. 1+á01 400.-
133   Carl XIV Johan - ½ skilling 1827 Utan bindestreck i valören. 1+ 500.-
134   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 Såld
135   Carl XIV Johan - ½ skilling 1832 Palmkvist. 01+ 1300.-
136   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
137   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
138   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
139   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
140   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
141   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 Med "öppen fyra". 01+ 900.-
142   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 Med "FOIKETS". Sällsynt i denna kvalité. 01 800.-
143   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 Räfflad rand. 1+á01 200.-
144   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 01 1100.-
145   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
146   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
147   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
148   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 Såld
149   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ Såld
150   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
151   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
152   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 01á0 1025.-
153   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 01á0 1050.-
154   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Liten fläck över 6 i valören. 01á0 750.-
155   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Ett ocirkulerat exemplar. Minimal fläck ovan NG på frånsidan. 01á0 920.-
156   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Svaga fläckar på frånsidan. 01á0 950.-
157   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1843 1+á01 Såld
158   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 01á0 1500.-
159   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 01+ 550.-
160   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
161   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 Svag fläck frånsidan. 1+á01 Såld
162   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
163   Carl XIV Johan - Minnespenning 1844 Minnespenning, slagen till konungens begravning. 01 2300.-
Oscar I
164   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 Såld
165   Oscar I - Rdr sp 1854 Liten kantskada åts. kl. 10. 1á1+ 2800.-
166   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
167   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
168   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Överpräglad på 1844. 1)(1á1+ 1600.-
169   Oscar I - 1/16 rdr sp 1848 Med förskjuten stampställning. Sällsynt. 01 1800.-
170   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
171   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
172   Oscar I - 4 sk bco 1849 god 1 200.-
173   Oscar I - 2 sk bco 1844 1á1+ Såld
174   Oscar I - 2 sk bco 1847 Svaga fläckar å frånsidan. 1++ 300.-
175   Oscar I - 2 sk bco 1850 1++ 1000.-
176   Oscar I - 1/3 sk bco 1845 Obetydligt plantsfel. 01á0 Såld
177   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
178   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
179   Oscar I - 1/3 sk bco 1852 1+á01)(01 150.-
180   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
181   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
182   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01á0 975.-
183   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 220.-
184   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
185   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
186   Oscar I - 1/6 sk bco 1853 Stgl 01á0 800.-
187   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 650.-
188   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
189   Oscar I - 5 öre 1857 Obetydligt plantsfel ovanför N i "VEND". 01 850.-
190   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. "Flammig". 1+á01 300.-
191   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01+ 850.-
192   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01 850.-
193   Oscar I - 5 öre 1862 Med stjärna. 1+á01 400.-
194   Oscar I - 2 öre 1858 Något mörk. 01 200.-
195   Oscar I - 1öre 1858 01+ 230.-
196   Oscar I - 1öre 1858 Liten metall-flaga frånsidan kl. 11. 01á0 350.-
197   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
198   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
199   Oscar I - Provmynt 1853 1 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 30. 1+á01 2900.-
200   Oscar I - Provmynt 1853 2 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 27 a. 1+á01 3500.-
201   Oscar I - Provmynt 1853 Utan år. Präglad 1853-54? SMF P 34. 01á0 3900.-
202   Oscar I - Provmynt 1853 Provmynt utan år, troligtvis präglad 1853-1854. 200 RD AF 100 . Sällsynt, i flera avseenden, såsom sällsynt förekommande, sällsynt grov missprägling med mera. SMF P24b. På tjockare plants. "XR". Vikt 17,55 gr. mycket speciell 8500.-
203   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
204   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 Såld
205   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 Liten fläck upptill på halsen. Med svagt inslag av spegelglans. 01+ 7500.-
206   Carl XV - 2 rdr rmt 1864 Lätta hanteringsmärken. Ett, i det närmaste, ocirkulerat exemplar. omkr. 01á0 19000.-
207   Carl XV - 25 öre 1871 01+)(01á0 1400.-
208   Carl XV - 10 öre 1871 01+ 450.-
209   Carl XV - 5 öre 1862 Med stjärna. 1+á01 400.-
210   Carl XV - 5 öre 1865 01+ 600.-
211   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
212   Carl XV - 5 öre 1867 01 375.-
213   Carl XV - 2 öre 1861 1+á01 110.-
214   Carl XV - 2 öre 1861 01 150.-
215   Carl XV - 2 öre 1871 01 225.-
216   Carl XV - 2 öre 1871 Liten fläck i A i "L.A.". 01+ 300.-
217   Carl XV - 2 öre 1872 Plantsfel åts. kl 6. 1+ 50.-
218   Carl XV - 2 öre 1872 1++ 60.-
219   Carl XV - 1öre 1858 Skall vara Oscar I. 01 200.-
220   Carl XV - 1öre 1871 01á0 300.-
221   Carl XV - ½ öre 1867 1+á01 250.-
Oscar II
222   Oscar II - 10 öre 1872 01+ 1300.-
223   Oscar II - 10 öre 1872 1?á1 450.-
224   Oscar II - 2 öre 1861 01+ 250.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera