Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Johan III
1   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
2   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
3   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
4   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
5   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
6   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
7   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
8   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
Sigismund
9   Sigismund - ½ öre 1597 Fläckig. 1++ 1100.-
10   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
11   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. 1+á01 2300.-
Gustav II Adolf
12   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
13   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
14   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
15   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
16   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
17   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
Christina
18   Christina - ¼ öre 1634 1(+)/1 240.-
19   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 280.-
20   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 285.-
21   Christina - ¼ öre 1634 1(+) 375.-
22   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ Såld
23   Christina - ¼ öre 1636 Kantexemplar. god 1 235.-
24   Christina - ¼ öre 1636 1(+) 265.-
25   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. god 1 275.-
26   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. 1+á01 850.-
27   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. 1(+) 375.-
Carl XI
28   Carl XI - 4 mark 1693 1+á01)(01+ 5500.-
29   Carl XI - 2 mark 1689 Rengjort. 01+ 7500.-
30   Carl XI - 5 öre 1692 1+á01 1150.-
31   Carl XI - 5 öre 1693 1)(1á1+ 390.-
32   Carl XI - 4 öre 1670 1+ 900.-
33   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 220.-
34   Carl XI - 2 öre 1665 1)(1+ 500.-
35   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) 500.-
36   Carl XI - 2 öre 1667 Något mörk. 1+ 750.-
37   Carl XI - 1 öre 1665 omkr. 1 450.-
38   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
39   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
40   Carl XI - 1 öre 1673 1+ 900.-
41   Carl XI - 1 öre 1692 1+ 430.-
42   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? Såld
43   Carl XI - 2 öre KM 1662 Smal sveasköld. Små plantsfel. 1á1+ 850.-
44   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 Såld
45   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
46   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? Såld
47   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
48   Carl XI - 1 öre SM 1675 god 1 650.-
49   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
50   Carl XI - 1 öre SM 1686 1á1+ 600.-
Carl XII
51   Carl XII - 1 öre 1700 1?á1 250.-
52   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
53   Carl XII - 1 öre 1710 1+ 600.-
54   Carl XII - 1 öre 1714 1+á01 600.-
55   Carl XII - 1 öre 1716 Kantförlust. Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 01 800.-
56   Carl XII - 1 öre 1716 Små plantsfel på frånsidan. Synnerligen (sällsynt) dåligt utförd frånsida. 1+á01 Såld
57   Carl XII - 1 öre 1717 Bra exemplar. 1+á01 950.-
58   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 500.-
59   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
60   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
61   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
62   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
63   Carl XII - Nödmynt 1718 MERKURIUS. Svag fläck å frånsidan. 1++ 550.-
64   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
65   Carl XII - Nödmynt 1718 JUPITER. Ett fint exemplar. 1+á01 850.-
66   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
67   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
68   Fredrik I - 5 öre 1739 Med "öppen nia". Svag repa å frånsidan mellan kronorna. 1(+) Såld
69   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
Adolf Fredrik
70   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ Såld
71   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
72   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
73   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 Såld
Gustav III
74   Gustav III - Riksdaler 1781 Svaga kronor på frånsidan. 01 3100.-
75   Gustav III - Riksdaler 1781 01 Såld
76   Gustav III - Riksdaler 1781 Svagt spår av hänge uppe på randen. 1+ Såld
77   Gustav III - Riksdaler 1782 Svaga fläckar. 01 3700.-
78   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
79   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
80   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. Fin patina. 1+ 1450.-
81   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
82   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1++)(1+á01 1600.-
83   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1á1+ 600.-
84   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 01+ 2900.-
85   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
86   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
87   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 1 900.-
88   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
89   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
90   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
91   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 01+ 2200.-
92   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
93   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
94   Gustav III - Kastmynt 1792 Kastmynt i valören 1/3 riksdaler, utdelad i samband med begravningen. Variant "2 strålar berör stapeln i D" enligt anteckning 1945. 01á0 9500.-
95   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
96   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
97   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
98   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 8000.-
99   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Plantsrispor. Delvis svagt präglad. 1+ 3500.-
100   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
101   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+á01 1250.-
102   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
103   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Svagt silverprov ovanför RD på frånsidan. 1+á01 1200.-
104   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
105   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1805 1++ 400.-
106   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Delvis svagt präglad. 01+ 450.-
107   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa nedtill på frånsidan. Trots detta ett sällsynt mynt. 1á1+ 6500.-
108   Gustav IV Adolf - ¼ skilling 1805 01+ 400.-
109   Gustav IV Adolf - ½ skilling riksgäld 1801 1+á01 475.-
110   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1799 Svag korrossion. 1+á01 375.-
111   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1800 1++ 225.-
Carl XIII
112   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
113   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
114   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
115   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
116   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
117   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
118   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
119   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
120   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
121   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
122   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
123   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
124   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1á1+ 465.-
Carl XIV Johan
125   Carl XIV Johan - Riksdaler 1821 Lätt rengjord. Något ljusare än bilden. Svagt spår av hänge. 01 Såld
126   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
127   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
128   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 1++ 2800.-
129   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Kantskada frånsidan kl 9. 01+ 5300.-
130   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1832 1+ 3500.-
131   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1830 1++ Såld
132   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 1+á01 475.-
133   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Rengjord. omkr. 1+ 750.-
134   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
135   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1833 Överpräglad på 1831. 1++ 700.-
136   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
137   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
138   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
139   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
140   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
141   Carl XIV Johan - ½ skilling 1827 Utan bindestreck i valören. 1+ 500.-
142   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
143   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
144   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
145   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
146   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
147   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 Räfflad rand. 1+á01 200.-
148   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 01 1100.-
149   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
150   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 1400.-
151   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
152   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
153   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ 500.-
154   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
155   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
156   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1843 1+á01 800.-
157   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 01+ 550.-
158   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 Svag fläck frånsidan. 1+á01 500.-
159   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
160   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
161   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
162   Oscar I - Rdr sp 1854 Liten kantskada åts. kl. 10. 1á1+ 2800.-
163   Oscar I - Rdr sp 1854 Ojämn patina på åtsidan. Några små fläckar på frånsidan. 01+ 5300.-
164   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
165   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
166   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 Såld
167   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Överpräglad på 1844. 1)(1á1+ 1600.-
168   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 1?á1 Såld
169   Oscar I - 1/16 rdr sp 1848 Med förskjuten stampställning. Sällsynt. 01 1800.-
170   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
171   Oscar I - 25 öre 1856 1(+) 135.-
172   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
173   Oscar I - 10 öre 1857 1++ 190.-
174   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglat på 1857. Liten fläck på frånsidan. 01 350.-
175   Oscar I - 4 sk bco 1849 god 1 200.-
176   Oscar I - 2 sk bco 1844 1á1+ 450.-
177   Oscar I - 2 sk bco 1847 Svaga fläckar å frånsidan. 1++ 300.-
178   Oscar I - 2 sk bco 1854 1++ 700.-
179   Oscar I - 1 sk bco 1851 1+á01 350.-
180   Oscar I - 1/3 sk bco 1845 Obetydligt plantsfel. 01á0 475.-
181   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
182   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
183   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
184   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
185   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 220.-
186   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
187   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
188   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 300.-
189   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 650.-
190   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
191   Oscar I - 5 öre 1857 Obetydligt plantsfel ovanför N i "VEND". 01 850.-
192   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. "Flammig". 1+á01 300.-
193   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01+ 850.-
194   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01 850.-
195   Oscar I - 2 öre 1858 Något mörk. 01 200.-
196   Oscar I - 1öre 1858 01+ 230.-
197   Oscar I - 1öre 1858 Liten metall-flaga frånsidan kl. 11. 01á0 350.-
198   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
199   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
200   Oscar I - Provmynt 1853 1 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 30. 1+á01 2900.-
201   Oscar I - Provmynt 1853 2 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 27 a. 1+á01 3500.-
202   Oscar I - Provmynt 1853 Utan år. Präglad 1853-54? SMF P 34. 01á0 3900.-
203   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
204   Carl XV - 4 rdr rmt 1861 Fläck bakom huvudet. 1+á01 4500.-
205   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
206   Carl XV - 25 öre 1871 01+)(01á0 1400.-
207   Carl XV - 10 öre 1871 01+ 450.-
208   Carl XV - 5 öre 1865 01+ 600.-
209   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
210   Carl XV - 2 öre 1861 1+á01 110.-
211   Carl XV - 2 öre 1861 01 150.-
212   Carl XV - 2 öre 1871 01 225.-
213   Carl XV - 2 öre 1871 Liten fläck i A i "L.A.". 01+ 300.-
214   Carl XV - 2 öre 1872 Plantsfel åts. kl 6. 1+ 50.-
215   Carl XV - 2 öre 1872 1++ 60.-
216   Carl XV - 1öre 1858 Skall vara Oscar I. 01 200.-
217   Carl XV - ½ öre 1867 1+á01 250.-
Oscar II
218   Oscar II - 2 öre 1861 01+ 250.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera