Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Johan III
1   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
2   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
3   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
4   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
5   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
6   Johan III - 1 öre 1575 Ett mycket vackert exemplar! 01+ 5500.-
7   Johan III - ½ öre 1578 Med "JOHANNS". 1(+) 650.-
8   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
9   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
10   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant, men i övrigt ett bra exemplar. 1+ 800.-
Sigismund
11   Sigismund - ½ öre 1597 Fläckig. 1++ 1100.-
12   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
Gustav II Adolf
13   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
14   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
15   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
16   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
17   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
18   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
19   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
Christina
20   Christina - Avesta.1 öre 1649 omkr. 1+ 1500.-
21   Christina - ¼ öre 1634 1(+)/1 240.-
22   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 280.-
23   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 285.-
24   Christina - ¼ öre 1634 1(+) 375.-
25   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
26   Christina - ¼ öre 1636 Kantexemplar. god 1 235.-
27   Christina - ¼ öre 1636 1(+) 265.-
28   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. god 1 275.-
29   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. 1+á01 850.-
30   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. 1(+) 375.-
Carl X Gustav
31   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 1 250.-
Carl XI
32   Carl XI - 2 mark 1668 Bonnier 234. 1++ 2400.-
33   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
34   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. Svaga repor över halsen. Fyndkaraktär. Varit hängd. 1+á01 2300.-
35   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395 var. Små repor fmf ansiktet. 1+á01 2300.-
36   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
37   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
38   Carl XI - 5 öre 1692 1+á01 1150.-
39   Carl XI - 5 öre 1693 1)(1á1+ 390.-
40   Carl XI - 4 öre 1670 1+ 900.-
41   Carl XI - 2 öre 1665 1)(1+ 500.-
42   Carl XI - 2 öre 1665 1 Såld
43   Carl XI - 2 öre 1666 1(+) 500.-
44   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 Såld
45   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) 500.-
46   Carl XI - 2 öre 1667 Något mörk. 1+ 750.-
47   Carl XI - 1 öre 1665 omkr. 1 450.-
48   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
49   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
50   Carl XI - 1 öre 1672 Mm "FIRST". 1++ 900.-
51   Carl XI - 1 öre 1673 1+ 900.-
52   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 400.-
53   Carl XI - 1 öre 1692 1+ 430.-
54   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1100.-
55   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Åtsidan delvis korroderad. 1+ 1500.-
56   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
57   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 700.-
58   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
59   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
60   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
61   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
Carl XII
62   Carl XII - 1 öre 1699 Ett mynt med fin patina och med en utsökt frånsida. 1+á01)(01 950.-
63   Carl XII - 1 öre 1700 1?á1 250.-
64   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
65   Carl XII - 1 öre 1710 1+ 600.-
66   Carl XII - 1 öre 1714 1+á01 600.-
67   Carl XII - 1 öre 1716 Små plantsfel på frånsidan. Synnerligen (sällsynt) dåligt utförd frånsida. 1+á01 775.-
68   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
69   Carl XII - 1 öre 1717 Bra exemplar. 1+á01 950.-
70   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 500.-
71   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
72   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
73   Carl XII - Nödmynt 1716 PUBLICA FIDE. 1(+) 350.-
74   Carl XII - Nödmynt 1718 PHOEBUS. Ett fint exemplar. omkr. 01 1100.-
75   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
76   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
77   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
78   Carl XII - Nödmynt 1718 MERKURIUS. Svag fläck å frånsidan. 1++ 550.-
79   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
80   Carl XII - Nödmynt 1718 JUPITER. Ett fint exemplar. 1+á01 850.-
81   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1á1+ 450.-
82   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
83   Fredrik I - Riksdaler 1740 Ett fint exemplar med vacker patina. 01 19500.-
84   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
85   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
86   Fredrik I - 5 öre 1739 Med "öppen nia". Svag repa å frånsidan mellan kronorna. 1(+) 800.-
87   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
88   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L. C. 01á0 1500.-
89   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
Adolf Fredrik
90   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 Delvis svagt präglad. omkr. 1+ 750.-
91   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
92   Adolf Fredrik - 5 öre 1759 Små repor. 1+ 700.-
93   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
94   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
95   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 1+á01 Såld
96   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
97   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ Såld
98   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
99   Gustav III - Riksdaler 1776 1+á01 2400.-
100   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Fin patina. 1+á01 Såld
101   Gustav III - Riksdaler 1781 Svagt spår av hänge uppe på randen. 1+ 1000.-
102   Gustav III - Riksdaler 1781 Svaga kronor på frånsidan. 01 3100.-
103   Gustav III - Riksdaler 1781 01 3650.-
104   Gustav III - Riksdaler 1781 Fin patina. 01+ Såld
105   Gustav III - Riksdaler 1782 1++ 1800.-
106   Gustav III - Riksdaler 1783 1++ 2200.-
107   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
108   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
109   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. Fin patina. 1+ 1450.-
110   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
111   Gustav III - 1/3 riksdaler 1782 1+ 800.-
112   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
113   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 1+á01 1650.-
114   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1++)(1+á01 1600.-
115   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1á1+ 600.-
116   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 01+ 2900.-
117   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
118   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
119   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 1 900.-
120   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
121   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1(+) 550.-
122   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
123   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 Vacker patina. 1+á01 1100.-
124   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
125   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
126   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
127   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 01+ 2200.-
128   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
129   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
130   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
131   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
132   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
133   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
134   Gustav III - 1 öre KM 1778 1+ 350.-
135   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
136   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 8000.-
137   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar. Fin patina. 01á0 Såld
138   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 Såld
139   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Plantsrispor. Delvis svagt präglad. 1+ 3500.-
140   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
141   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Ett mycket trevligt exemplar. 1++ 5500.-
142   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
143   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+á01 1250.-
144   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
145   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
146   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Svagt silverprov ovanför RD på frånsidan. 1+á01 1200.-
147   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
148   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 01á0 Såld
149   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1805 1++ 400.-
150   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Svaga fläckar. 01 350.-
151   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Delvis svagt präglad. 01+ 450.-
152   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
153   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1807 1+á01 240.-
154   Gustav IV Adolf - ¼ skilling 1805 01+ 400.-
155   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1808 01á0 375.-
156   Gustav IV Adolf - ½ skilling riksgäld 1801 1+á01 475.-
157   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1799 1+á01 450.-
158   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1800 1++ 225.-
Carl XIII
159   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
160   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
161   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
162   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 650.-
163   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
164   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
165   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
166   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
167   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
168   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
169   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
170   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
171   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
172   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
173   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1á1+ 465.-
Carl XIV Johan
174   Carl XIV Johan - Riksdaler 1819 Mm O.L. Svag repa bakom huvudet. omkr. 01 18500.-
175   Carl XIV Johan - Riksdaler 1822 Ett mycket fint exemplar! 01+)(01á0 Såld
176   Carl XIV Johan - Riksdaler 1827 Troyska Ass med sju serafer. Mörk patina. 01+ 44000.-
177   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
178   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
179   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 Lätt rengjord. 01 6400.-
180   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
181   Carl XIV Johan - Rdr sp 1839 1+á01 5900.-
182   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Kantskada frånsidan kl 9. 01+ 5300.-
183   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1830 1++ 1450.-
184   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 1+á01 475.-
185   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 Rengjord. Ett fint exemplar. 01+ 750.-
186   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1833 1+ 390.-
187   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Rengjord. omkr. 1+ 750.-
188   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
189   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1833 Överpräglad på 1831. 01á0)(01+ 1875.-
190   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1833 Överpräglad på 1831. 1++ 700.-
191   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
192   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
193   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
194   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
195   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
196   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
197   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
198   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
199   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
200   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
201   Carl XIV Johan - ½ skilling 1827 Utan bindestreck i valören. 1+ 500.-
202   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
203   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
204   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
205   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
206   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
207   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
208   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
209   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
210   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 Räfflad rand. 1+á01 200.-
211   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 01 1100.-
212   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
213   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 1400.-
214   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
215   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
216   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ 500.-
217   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett mycket fint exemplar. 01+ 975.-
218   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
219   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1á1+ 575.-
220   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
221   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
222   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 1++ 375.-
223   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1841 1+ 475.-
224   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1843 1+á01 800.-
225   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 01+ 550.-
226   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 Svag fläck frånsidan. 1+á01 500.-
227   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
228   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
229   Oscar I - Rdr sp 1845 Med brett huvud. Ovanlig typ. Hög kvalité. Sällsynt. 01+ 9500.-
230   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3900.-
231   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
232   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
233   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
234   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
235   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
236   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Överpräglad på 1844. 1)(1á1+ 1600.-
237   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
238   Oscar I - 1/16 rdr sp 1848 Med förskjuten stampställning. Sällsynt. 01 1800.-
239   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Ojämn patina. 1+ 130.-
240   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
241   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
242   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 1+á01 3900.-
243   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1+á01 2500.-
244   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
245   Oscar I - 25 öre 1856 1(+) 135.-
246   Oscar I - 25 öre 1856 1á1+ 145.-
247   Oscar I - 25 öre 1856 1+ 200.-
248   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 390.-
249   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
250   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
251   Oscar I - 25 öre 1859 1+á01 450.-
252   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
253   Oscar I - 10 öre 1855 Med "T". 01+ 450.-
254   Oscar I - 10 öre 1858 Överpräglad på 1857. 1+á01)(01 500.-
255   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
256   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1100.-
257   Oscar I - 4 sk bco 1849 god 1 200.-
258   Oscar I - 2 sk bco 1844 1á1+ 450.-
259   Oscar I - 2 sk bco 1847 Svaga fläckar å frånsidan. 1++ 300.-
260   Oscar I - 2/3 sk bco 1849 1+á01 275.-
261   Oscar I - 1/3 sk bco 1845 Obetydligt plantsfel. 01á0 475.-
262   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
263   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
264   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
265   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
266   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
267   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 210.-
268   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 220.-
269   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
270   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
271   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 300.-
272   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 650.-
273   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
274   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. "Flammig". 1+á01 300.-
275   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01+ 850.-
276   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
277   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
278   Oscar I - Provmynt 1853 1 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 30. 1+á01 2900.-
279   Oscar I - Provmynt 1853 2 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 27 a. 1+á01 3500.-
280   Oscar I - Provmynt 1853 Utan år. Präglad 1853-54? SMF P 34. 01á0 3900.-
281   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
282   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
283   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 Såld
284   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
285   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
286   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
287   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
288   Carl XV - 25 öre 1864 1á1+ 300.-
289   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
290   Carl XV - 25 öre 1871 1 130.-
291   Carl XV - 25 öre 1871 01+)(01á0 1400.-
292   Carl XV - 25 öre 1871 01+)(01á0 1400.-
293   Carl XV - 25 öre 1871 1+ 330.-
294   Carl XV - 10 öre 1867 1+á01 325.-
295   Carl XV - 10 öre 1870 1++ 200.-
296   Carl XV - 10 öre 1870 01+ 450.-
297   Carl XV - 5 öre 1863 01 500.-
298   Carl XV - 5 öre 1865 01+ 600.-
299   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
300   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 375.-
301   Carl XV - 2 öre 1861 01 150.-
302   Carl XV - 2 öre 1863 Överpräglad på 1862. 01 250.-
303   Carl XV - 1öre 1858 01 200.-
304   Carl XV - 1öre 1860 01+ 1800.-
305   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
306   Carl XV - ½ öre 1867 1+á01 250.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera