Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Johan III
1   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
2   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
3   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
4   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
5   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
6   Johan III - ½ öre 1578 Med "JOHANNS". 1(+) 650.-
7   Johan III - ½ öre 1583 1(+) 500.-
8   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
9   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
10   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
11   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant, men i övrigt ett bra exemplar. 1+ 800.-
Sigismund
12   Sigismund - ½ öre 1597 Fläckig. 1++ 1100.-
13   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
14   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. 1+á01 2300.-
Gustav II Adolf
15   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
16   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
17   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
18   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
19   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
20   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
21   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
Christina
22   Christina - ¼ öre 1634 1(+)/1 240.-
23   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 280.-
24   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. 1 285.-
25   Christina - ¼ öre 1634 1(+) 375.-
26   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
27   Christina - ¼ öre 1636 Kantexemplar. god 1 235.-
28   Christina - ¼ öre 1636 1(+) 265.-
29   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. god 1 275.-
30   Christina - ¼ öre 1644 Avesta. 1+á01 850.-
31   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. 1(+) 375.-
Carl X Gustav
32   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 1 Såld
Carl XI
33   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
34   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
35   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
36   Carl XI - 5 öre 1692 1+á01 1150.-
37   Carl XI - 5 öre 1693 1)(1á1+ 390.-
38   Carl XI - 4 öre 1670 1+ 900.-
39   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 220.-
40   Carl XI - 2 öre 1665 1)(1+ 500.-
41   Carl XI - 2 öre 1666 1(+) 500.-
42   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) 500.-
43   Carl XI - 2 öre 1667 Något mörk. 1+ 750.-
44   Carl XI - 1 öre 1665 omkr. 1 450.-
45   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
46   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
47   Carl XI - 1 öre 1672 Mm "FIRST". 1++ 900.-
48   Carl XI - 1 öre 1673 1+ 900.-
49   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 400.-
50   Carl XI - 1 öre 1692 1+ 430.-
51   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Åtsidan delvis korroderad. 1+ 1500.-
52   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
53   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 700.-
54   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
55   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
56   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
57   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
Carl XII
58   Carl XII - 1 öre 1699 Ett mynt med fin patina och med en utsökt frånsida. 1+á01)(01 950.-
59   Carl XII - 1 öre 1700 1?á1 250.-
60   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
61   Carl XII - 1 öre 1710 1+ 600.-
62   Carl XII - 1 öre 1714 1+á01 600.-
63   Carl XII - 1 öre 1716 Små plantsfel på frånsidan. Synnerligen (sällsynt) dåligt utförd frånsida. 1+á01 775.-
64   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
65   Carl XII - 1 öre 1717 Bra exemplar. 1+á01 950.-
66   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 500.-
67   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
68   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
69   Carl XII - Nödmynt 1716 PUBLICA FIDE. 1(+) 350.-
70   Carl XII - Nödmynt 1718 PHOEBUS. Ett fint exemplar. omkr. 01 1100.-
71   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
72   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
73   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
74   Carl XII - Nödmynt 1718 MERKURIUS. Svag fläck å frånsidan. 1++ 550.-
75   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
76   Carl XII - Nödmynt 1718 JUPITER. Ett fint exemplar. 1+á01 850.-
77   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1á1+ 450.-
78   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
79   Fredrik I - Riksdaler 1740 Ett fint exemplar med vacker patina. 01 19500.-
80   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
81   Fredrik I - 5 öre 1739 Med "öppen nia". Svag repa å frånsidan mellan kronorna. 1(+) 800.-
82   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
83   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
Adolf Fredrik
84   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 Delvis svagt präglad. omkr. 1+ 750.-
85   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
86   Adolf Fredrik - 5 öre 1759 Små repor. 1+ 700.-
87   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
88   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
89   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
90   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
91   Gustav III - Riksdaler 1776 1+á01 2400.-
92   Gustav III - Riksdaler 1781 Svagt spår av hänge uppe på randen. 1+ 1000.-
93   Gustav III - Riksdaler 1781 Svaga kronor på frånsidan. 01 3100.-
94   Gustav III - Riksdaler 1781 01 3650.-
95   Gustav III - Riksdaler 1782 1++ 1800.-
96   Gustav III - Riksdaler 1782 Svaga fläckar. 01 3700.-
97   Gustav III - Riksdaler 1783 1++ 2200.-
98   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
99   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
100   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. Fin patina. 1+ 1450.-
101   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
102   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 1+á01 1650.-
103   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1++)(1+á01 1600.-
104   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1á1+ 600.-
105   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 01+ 2900.-
106   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
107   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
108   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 1 900.-
109   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
110   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1(+) 550.-
111   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
112   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
113   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
114   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
115   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 01+ 2200.-
116   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
117   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
118   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
119   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
120   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
121   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
122   Gustav III - 1 öre KM 1778 1+ 350.-
123   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
124   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 8000.-
125   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Plantsrispor. Delvis svagt präglad. 1+ 3500.-
126   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
127   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
128   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+á01 1250.-
129   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
130   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
131   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Svagt silverprov ovanför RD på frånsidan. 1+á01 1200.-
132   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
133   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1805 1++ 400.-
134   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Svaga fläckar. 01 350.-
135   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Delvis svagt präglad. 01+ 450.-
136   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
137   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1807 1+á01 240.-
138   Gustav IV Adolf - ¼ skilling 1805 01+ 400.-
139   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1808 01á0 375.-
140   Gustav IV Adolf - ½ skilling riksgäld 1801 1+á01 475.-
141   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1799 1+á01 450.-
142   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1800 1++ 225.-
Carl XIII
143   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
144   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
145   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
146   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 650.-
147   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
148   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
149   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
150   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
151   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
152   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
153   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
154   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
155   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
156   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
157   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1á1+ 465.-
Carl XIV Johan
158   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
159   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
160   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ Såld
161   Carl XIV Johan - Rdr sp 1839 En något gulaktig ton på åtsidan. Viss kvarvarande stämpelglans. 1+á01 Såld
162   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Kantskada frånsidan kl 9. 01+ 5300.-
163   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1832 1+ 3500.-
164   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1830 1++ 1450.-
165   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 1+á01 475.-
166   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 1+á01 550.-
167   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 Rengjord. Ett fint exemplar. 01+ 750.-
168   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1833 1+ 390.-
169   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1833 1? 65.-
170   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Rengjord. omkr. 1+ 750.-
171   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
172   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1833 Överpräglad på 1831. 1++ 700.-
173   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
174   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
175   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
176   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
177   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
178   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ Såld
179   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
180   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
181   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
182   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
183   Carl XIV Johan - ½ skilling 1827 Utan bindestreck i valören. 1+ 500.-
184   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
185   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
186   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
187   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
188   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
189   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
190   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
191   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
192   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 Räfflad rand. 1+á01 200.-
193   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
194   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 01 1100.-
195   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 1400.-
196   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
197   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
198   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ 500.-
199   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett mycket fint exemplar. 01+ 975.-
200   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
201   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1á1+ 575.-
202   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
203   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
204   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 1++ 375.-
205   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1841 1+ 475.-
206   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1843 1+á01 800.-
207   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 01+ 550.-
208   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 Svag fläck frånsidan. 1+á01 500.-
209   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
210   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
211   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ Såld
212   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
213   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
214   Oscar I - Rdr sp 1854 Liten kantskada åts. kl. 10. 1á1+ 2800.-
215   Oscar I - Rdr sp 1854 Ojämn patina på åtsidan. Några små fläckar på frånsidan. 01+ 5300.-
216   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
217   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
218   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 Såld
219   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Överpräglad på 1844. 1)(1á1+ 1600.-
220   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 1?á1 800.-
221   Oscar I - 1/16 rdr sp 1848 Med förskjuten stampställning. Sällsynt. 01 1800.-
222   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Ojämn patina. 1+ 130.-
223   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
224   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
225   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 1+á01 3900.-
226   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1+á01 2500.-
227   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
228   Oscar I - 25 öre 1856 1(+) 135.-
229   Oscar I - 25 öre 1856 1á1+ 145.-
230   Oscar I - 25 öre 1856 1+ 200.-
231   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 390.-
232   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
233   Oscar I - 25 öre 1859 1+á01 450.-
234   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
235   Oscar I - 10 öre 1855 Med "T". 01+ 450.-
236   Oscar I - 10 öre 1858 Överpräglad på 1857. 1+á01)(01 500.-
237   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
238   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1100.-
239   Oscar I - 4 sk bco 1849 god 1 200.-
240   Oscar I - 2 sk bco 1844 1á1+ 450.-
241   Oscar I - 2 sk bco 1847 Svaga fläckar å frånsidan. 1++ 300.-
242   Oscar I - 2/3 sk bco 1849 1+á01 275.-
243   Oscar I - 1/3 sk bco 1845 Obetydligt plantsfel. 01á0 475.-
244   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
245   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
246   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
247   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
248   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
249   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 210.-
250   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 220.-
251   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
252   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
253   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 300.-
254   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 650.-
255   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
256   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. "Flammig". 1+á01 300.-
257   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. 01+ 850.-
258   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
259   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
260   Oscar I - Provmynt 1853 1 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 30. 1+á01 2900.-
261   Oscar I - Provmynt 1853 2 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 27 a. 1+á01 3500.-
262   Oscar I - Provmynt 1853 Utan år. Präglad 1853-54? SMF P 34. 01á0 3900.-
263   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
264   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
265   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
266   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
267   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
268   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
269   Carl XV - 25 öre 1864 1á1+ 300.-
270   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
271   Carl XV - 25 öre 1871 1 130.-
272   Carl XV - 25 öre 1871 01+)(01á0 1400.-
273   Carl XV - 25 öre 1871 01+)(01á0 1400.-
274   Carl XV - 25 öre 1871 1+ 330.-
275   Carl XV - 10 öre 1867 1+á01 325.-
276   Carl XV - 10 öre 1870 1++ 200.-
277   Carl XV - 10 öre 1870 01+ 450.-
278   Carl XV - 5 öre 1863 01 500.-
279   Carl XV - 5 öre 1865 01+ 600.-
280   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
281   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 375.-
282   Carl XV - 2 öre 1861 01 150.-
283   Carl XV - 2 öre 1863 Överpräglad på 1862. 01 250.-
284   Carl XV - 1öre 1858 01 200.-
285   Carl XV - 1öre 1860 01+ 1800.-
286   Carl XV - 1öre 1864 Ett mycket vackert exemplar. Stgl 01á0 500.-
287   Carl XV - ½ öre 1867 1+á01 250.-
288   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera