Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Oscar II
447   Oscar II - 20 kronor 1885 01+ 16500.-
448   Oscar II - 5 kronor 1883 Svaga repor. 01 2150.-
449   Oscar II - 5 kronor 1894 01 Såld
450   Oscar II - 5 kronor 1899 Litet svagt streck fmf ansiktet. 01 1150.-
451   Oscar II - 2 kronor 1876 Med brett årtal och litet EB. Liten kantskada frånsidan kl 1. 1? 575.-
452   Oscar II - 2 kronor 1877 1?á1 150.-
453   Oscar II - 2 kronor 1878 Med "O". 1?á1 125.-
454   Oscar II - 2 kronor 1890 1?á1 250.-
455   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
456   Oscar II - 2 kronor 1893 1?á1 170.-
457   Oscar II - 2 kronor 1893 1 375.-
458   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ 140.-
459   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileum 1872-1897. 01+ 175.-
460   Oscar II - 2 kronor 1897 Fin patina! omkr. 01 2000.-
461   Oscar II - 2 kronor 1897 omkr. 1+ 400.-
462   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
463   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
464   Oscar II - 2 kronor 1903 1?á1 150.-
465   Oscar II - 2 kronor 1903 god 1 250.-
466   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 90.-
467   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
468   Oscar II - 2 kronor 1904 1+á01 1350.-
469   Oscar II - 2 kronor 1906 omkr. 01 800.-
470   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
471   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 230.-
472   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 240.-
473   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
474   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 260.-
475   Oscar II - 2 kronor 1907 Små fläckar. 1+á01 420.-
476   Oscar II - 2 kronor 1907 1+á01 450.-
477   Oscar II - 2 kronor 1907 Minimala repor framför hakan. 01+ 850.-
478   Oscar II - 2 kronor 1907 omkr. 01 900.-
479   Oscar II - 2 kronor 1907 01 950.-
480   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
481   Oscar II - 1 krona 1883 god 1 400.-
482   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
483   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
484   Oscar II - 1 krona 1889 1á1+ 550.-
485   Oscar II - 1 krona 1890 1+á01 1100.-
486   Oscar II - 1 krona 1897 Ett vackert exemplar. 01+ 2300.-
487   Oscar II - 1 krona 1898 Ojämn patina. 01+ 1150.-
488   Oscar II - 1 krona 1898 Svag mörkt parti på åtsidan. Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 01+ 1300.-
489   Oscar II - 1 krona 1903 Ett vackert orört exemplar. 01+ 2800.-
490   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
491   Oscar II - 1 krona 1906 Ett vackert exemplar. 01+ 1300.-
492   Oscar II - 1 krona 1906 Ett vackert exemplar. 01+ 1300.-
493   Oscar II - 1 krona 1906 1+ 300.-
494   Oscar II - 1 krona 1906 Små fläckar. 01 650.-
495   Oscar II - 1 krona 1907 Ett mycket vackert exemplar. omkr. 01á0 1750.-
496   Oscar II - 1 krona 1907 1+)(01 375.-
497   Oscar II - 1 krona 1907 1+á01 500.-
498   Oscar II - 1 krona 1931 01 145.-
499   Oscar II - 50 öre 1875 god 1 350.-
500   Oscar II - 50 öre 1877 Sällsynt i denna kvalité! 1++ 2300.-
501   Oscar II - 50 öre 1883 01 1000.-
502   Oscar II - 50 öre 1883 1(+) 250.-
503   Oscar II - 50 öre 1898 1+á01 700.-
504   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
505   Oscar II - 50 öre 1899 01+ 1000.-
506   Oscar II - 50 öre 1899 Fint exemplar med ett litet inslag av spegelglans, i synnerhet på frånsidan. 01 1250.-
507   Oscar II - 50 öre 1899 1++ 350.-
508   Oscar II - 50 öre 1899 1++ 375.-
509   Oscar II - 50 öre 1899 01 800.-
510   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 1600.-
511   Oscar II - 50 öre 1906 1+á01 450.-
512   Oscar II - 50 öre 1906 01 700.-
513   Oscar II - 50 öre 1907 Tonkin B1. 1+á01 300.-
514   Oscar II - 50 öre 1907 Små fläckar. 01 350.-
515   Oscar II - 50 öre 1907 Fin patina! 01 500.-
516   Oscar II - 50 öre 1921 1+á01 450.-
517   Oscar II - 25 öre 1874 01 700.-
518   Oscar II - 25 öre 1875 1+ 800.-
519   Oscar II - 25 öre 1876 omkr. 01 700.-
520   Oscar II - 25 öre 1878 1? 190.-
521   Oscar II - 25 öre 1896 0 Såld
522   Oscar II - 25 öre 1898 01+ 450.-
523   Oscar II - 25 öre 1905 01+ 450.-
524   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 475.-
525   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
526   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
527   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
528   Oscar II - 10 öre 1873 1? 200.-
529   Oscar II - 10 öre 1873 1? 225.-
530   Oscar II - 10 öre 1873 Mörk. 01 975.-
531   Oscar II - 10 öre 1873 1?á1 Såld
532   Oscar II - 10 öre 1873 1 Såld
533   Oscar II - 10 öre 1874 god 1 125.-
534   Oscar II - 10 öre 1874 1(+) 125.-
535   Oscar II - 10 öre 1874 Fläckar. 01+ 450.-
536   Oscar II - 10 öre 1874 Liten fläck. 01 500.-
537   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
538   Oscar II - 10 öre 1875 1?á2 130.-
539   Oscar II - 10 öre 1875 1?á2 140.-
540   Oscar II - 10 öre 1875 Ojämn patina. 1? 190.-
541   Oscar II - 10 öre 1875 1? 220.-
542   Oscar II - 10 öre 1875 Klart bättre än genomsnittet. god 1 500.-
543   Oscar II - 10 öre 1875 god 1 650.-
544   Oscar II - 10 öre 1876 1++ 350.-
545   Oscar II - 10 öre 1876 1++ 425.-
546   Oscar II - 10 öre 1880 Några mycket svaga repor, i övrigt ett fint exemplar för denna svårare årgång. 01+ 850.-
547   Oscar II - 10 öre 1881 Rengjord. 1(+) 250.-
548   Oscar II - 10 öre 1882 1 275.-
549   Oscar II - 10 öre 1882 1+á01 500.-
550   Oscar II - 10 öre 1884 Med inslag av spegelglans. 01á0 1150.-
551   Oscar II - 10 öre 1884 1(+) 150.-
552   Oscar II - 10 öre 1884 01 550.-
553   Oscar II - 10 öre 1887 Ett mycket fint exemplar. 01á0 1350.-
554   Oscar II - 10 öre 1887 1+á01 400.-
555   Oscar II - 10 öre 1890 Med gles pärlrand. 1?á1 40.-
556   Oscar II - 10 öre 1890 1+á01 400.-
557   Oscar II - 10 öre 1891 1+ 290.-
558   Oscar II - 10 öre 1896 Liten kantskada på randen till höger årtalet. 01+ 250.-
559   Oscar II - 10 öre 1896 01+ 275.-
560   Oscar II - 10 öre 1896 01á0 550.-
561   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
562   Oscar II - 10 öre 1903 01á0 300.-
563   Oscar II - 10 öre 1903 1(+) 35.-
564   Oscar II - 10 öre 1904 1++ 65.-
565   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 200.-
566   Oscar II - 5 öre 1873 Med "GOTH" (anses som svagprägling). 1+á01 Såld
567   Oscar II - 5 öre 1881 1(+) 75.-
568   Oscar II - 5 öre 1888 Med kort text. 1+ 375.-
569   Oscar II - 5 öre 1889 Med lång text. Liten fläck på frånsidan. 01+ 750.-
570   Oscar II - 5 öre 1897 omkr. 01 275.-
571   Oscar II - 5 öre 1899 01+ 350.-
572   Oscar II - 5 öre 1905 01 300.-
573   Oscar II - 5 öre 1906 01+ 250.-
574   Oscar II - 5 öre 1906 god 01 350.-
575   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 400.-
576   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 450.-
577   Oscar II - 2 öre 1873 Trots en liten på frånsidan kl 5 är detta ett riktigt bra exemplar! 01á0 1100.-
578   Oscar II - 2 öre 1873 1+ 135.-
579   Oscar II - 2 öre 1873 1+á01 300.-
580   Oscar II - 2 öre 1873 Svag fläck på frånsidan. 01+ 500.-
581   Oscar II - 2 öre 1873 01á0 900.-
582   Oscar II - 2 öre 1873 Ovanlig i denna kvalité. 01+ 900.-
583   Oscar II - 2 öre 1877 Med lång text. 1+ 240.-
584   Oscar II - 2 öre 1880 1+ 150.-
585   Oscar II - 2 öre 1882 Svaga fläckar. 01 170.-
586   Oscar II - 2 öre 1884 Med öppen fyra. 1+á01 140.-
587   Oscar II - 2 öre 1888 Svaga fläckar. 01 230.-
588   Oscar II - 2 öre 1892 1+á01 100.-
589   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1?á1 170.-
590   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1? 75.-
591   Oscar II - 2 öre 1900 Små märken. god 1 95.-
592   Oscar II - 2 öre 1905 01+ 140.-
593   Oscar II - 2 öre 1906 Överpräglad på 1905. 1?á1 700.-
594   Oscar II - 2 öre 1906 1+ 75.-
595   Oscar II - 2 öre 1907 01+ 120.-
596   Oscar II - 2 öre 1939 01á0 110.-
597   Oscar II - 1 öre 1873 01 225.-
598   Oscar II - 1 öre 1873 01 250.-
599   Oscar II - 1 öre 1874 1+)(01 200.-
600   Oscar II - 1 öre 1874 01 275.-
601   Oscar II - 1 öre 1875 1+á01 250.-
602   Oscar II - 1 öre 1877 Med lång text. 1+ Såld
603   Oscar II - 1 öre 1877 Med kort text 1++ Såld
604   Oscar II - 1 öre 1878 1+á01 300.-
605   Oscar II - 1 öre 1878 01 500.-
606   Oscar II - 1 öre 1879 Med "LT". 1++ 175.-
607   Oscar II - 1 öre 1880 1+ 230.-
608   Oscar II - 1 öre 1880 Fläckig. 1++ 350.-
609   Oscar II - 1 öre 1880 Med "extra lång text". 1+ Såld
610   Oscar II - 1 öre 1881 1+á01 200.-
611   Oscar II - 1 öre 1882 1+á01 95.-
612   Oscar II - 1 öre 1882 01 Såld
613   Oscar II - 1 öre 1883 Fläck på frånsidan. 01+ 160.-
614   Oscar II - 1 öre 1883 01+ 200.-
615   Oscar II - 1 öre 1889 Fläck på åtsidan. 01 190.-
616   Oscar II - 1 öre 1890 01á0 Såld
617   Oscar II - 1 öre 1891 01 275.-
618   Oscar II - 1 öre 1894 1+á01 400.-
619   Oscar II - 1 öre 1897 01+ 90.-
620   Oscar II - 1 öre 1898 01 95.-
621   Oscar II - 1 öre 1901 01+ 110.-
622   Oscar II - 1 öre 1901 01á0 Såld
623   Oscar II - 1 öre 1902 01+ 110.-
624   Oscar II - 1 öre 1905 01+ 75.-
625   Oscar II - 1 öre 1907 01á0 75.-
626   Oscar II - 1 öre 1914 01+ 175.-
Gustav V
627   Gustav V - 20 kr 1925 01+ 11600.-
628   Gustav V - 5 kr 1920 1+á01 1175.-
629   Gustav V - 5 kr 1920 1+á01 1175.-
630   Gustav V - 5 kr 1920 01 Såld
631   Gustav V - 5 kr 1935 Jubileumsmynt till 400-årsminnet av Sveriges första riksdag (i Arboga). 01+ 150.-
632   Gustav V - 2 kronor 1910 1(+) 100.-
633   Gustav V - 2 kronor 1910 Litet kantslag åts. kl. 9. 1? 125.-
634   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästarmärke. 1? 130.-
635   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
636   Gustav V - 2 kronor 1910 1+ 160.-
637   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästarmärke. I denna kvalité mycket sällan förekommande. 1+á01 1900.-
638   Gustav V - 2 kronor 1910 1++ 200.-
639   Gustav V - 2 kronor 1910 Något ojämn patina, men annars ett obetydligt cirkulerat exemplar med fin bottenlyster. 01+ 700.-
640   Gustav V - 2 kronor 1912 1+ 230.-
641   Gustav V - 2 kronor 1913 Liten fläck vid årtalet. 1+á01 250.-
642   Gustav V - 2 kronor 1913 1+á01 275.-
643   Gustav V - 2 kronor 1913 01+ 700.-
644   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
645   Gustav V - 2 kronor 1914 1+á01 250.-
646   Gustav V - 2 kronor 1914 01+ 700.-
647   Gustav V - 2 kronor 1914 01+ 875.-
648   Gustav V - 2 kronor 1914 01+ 900.-
649   Gustav V - 2 kronor 1915 01 800.-
650   Gustav V - 2 kronor 1915 01 Såld
651   Gustav V - 2 kronor 1921 Jubileumsmynt. 400-årsminnet av Gustav Vasas befrielseverk. 01á0 125.-
652   Gustav V - 2 kronor 1922 Ett vackert ex! 01á0 1100.-
653   Gustav V - 2 kronor 1922 01 300.-
654   Gustav V - 2 kronor 1924 01+ 800.-
655   Gustav V - 2 kronor 1926 1+á01 160.-
656   Gustav V - 2 kronor 1926 01+ 450.-
657   Gustav V - 2 kronor 1926 01á0 700.-
658   Gustav V - 2 kronor 1928 01 450.-
659   Gustav V - 2 kronor 1928 01 550.-
660   Gustav V - 2 kronor 1931 01 150.-
661   Gustav V - 2 kronor 1932 Jubileumsmynt. 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död. 01+ 100.-
662   Gustav V - 2 kronor 1935 01+ 195.-
663   Gustav V - 2 kronor 1936 01+ 125.-
664   Gustav V - 2 kronor 1936 01á0 200.-
665   Gustav V - 2 kronor 1937 Lätt gniden framför ansiktet. 01 125.-
666   Gustav V - 2 kronor 1937 01 190.-
667   Gustav V - 2 kronor 1938 01á0 150.-
668   Gustav V - 2 kronor 1939 01+ 90.-
669   Gustav V - 2 kronor 1943 01+ 225.-
670   Gustav V - 2 kronor 1946 01á0 110.-
671   Gustav V - 2 kronor 1948 01+ 95.-
672   Gustav V - 2 kronor 1949 01+ 120.-
673   Gustav V - 1 krona 1914 01 650.-
674   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 1150.-
675   Gustav V - 1 krona 1915 1++ 175.-
676   Gustav V - 1 krona 1915 01 450.-
677   Gustav V - 1 krona 1915 Med litet spegellyster. 01 600.-
678   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
679   Gustav V - 1 krona 1916 01 500.-
680   Gustav V - 1 krona 1916 01á0 Såld
681   Gustav V - 1 krona 1916 Överpräglad på 1915. 1+á01 Såld
682   Gustav V - 1 krona 1918 Sällsynt i denna kvalité. 1+á01 1250.-
683   Gustav V - 1 krona 1918 01 1800.-
684   Gustav V - 1 krona 1923 01+ 650.-
685   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01 400.-
686   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01+ 500.-
687   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. 01+ 600.-
688   Gustav V - 1 krona 1925 1+á01 450.-
689   Gustav V - 1 krona 1928 01+ 550.-
690   Gustav V - 1 krona 1929 Ett ocirkulerat exemplar. 01á0 600.-
691   Gustav V - 1 krona 1930 Svag fläck på frånsidan 01á0 350.-
692   Gustav V - 1 krona 1930 Ett vackert ex! 01á0 365.-
693   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 375.-
694   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 400.-
695   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 400.-
696   Gustav V - 1 krona 1933 01á0 450.-
697   Gustav V - 1 krona 1935 01á0 200.-
698   Gustav V - 1 krona 1936 stgl-spgl 01á0 150.-
699   Gustav V - 1 krona 1936 01á0 155.-
700   Gustav V - 1 krona 1939 Med stort G. 01+ 150.-
701   Gustav V - 1 krona 1939 Med stort G. 01 Såld
702   Gustav V - 1 krona 1940 Med stort G. 1+ 90.-
703   Gustav V - 1 krona 1941 Överpräglad på 1944. 01 200.-
704   Gustav V - 1 krona 1941 Överpräglad på 44. 01á0 400.-
705   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. 1++ 375.-
706   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. 01 550.-
707   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. 01+ 900.-
708   Gustav V - 1 krona 1945 Med TS utan hakar. 01á0 200.-
709   Gustav V - 1 krona 1948 Toppex! stgl-spgl 01á0 150.-
710   Gustav V - 1 krona 1950 Toppex! stgl-spgl 01á0 150.-
711   Gustav V - 50 öre 1911 01+ 975.-
712   Gustav V - 50 öre 1912 01+ 850.-
713   Gustav V - 50 öre 1914 01+ 1150.-
714   Gustav V - 50 öre 1914 Liten fläck på frånsidan. 01+ 750.-
715   Gustav V - 50 öre 1916 Med mindre sexa. 01+ 1600.-
716   Gustav V - 50 öre 1916 01 750.-
717   Gustav V - 50 öre 1916 01 Såld
718   Gustav V - 50 öre 1919 01+ 800.-
719   Gustav V - 50 öre 1920 Nickel. 1?á1 140.-
720   Gustav V - 50 öre 1920 1+á01 300.-
721   Gustav V - 50 öre 1920 01+ 800.-
722   Gustav V - 50 öre 1928 01+ 300.-
723   Gustav V - 50 öre 1928 01á0 500.-
724   Gustav V - 50 öre 1928 01á0 500.-
725   Gustav V - 50 öre 1929 01á0 800.-
726   Gustav V - 50 öre 1930 Ett mycket vackert ex! 01á0 475.-
727   Gustav V - 50 öre 1931 01+ 300.-
728   Gustav V - 50 öre 1933 01+ 225.-
729   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
730   Gustav V - 50 öre 1934 01á0 475.-
731   Gustav V - 50 öre 1935 Fläckar. 01á0 150.-
732   Gustav V - 50 öre 1936 Med lång sexa. 01+ Såld
733   Gustav V - 50 öre 1936 Med kort sexa. 01+ Såld
734   Gustav V - 50 öre 1938 01á0 300.-
735   Gustav V - 50 öre 1939 01á0 175.-
736   Gustav V - 50 öre 1943 01á0 350.-
737   Gustav V - 50 öre 1946 Nickel. 01á0 190.-
738   Gustav V - 50 öre 1946 Nickel. 01á0 Såld
739   Gustav V - 50 öre 1947 Nickel. Toppex! 0 Såld
740   Gustav V - 50 öre 1949 Toppex! 0 275.-
741   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 Såld
742   Gustav V - 25 öre 1914 Ett fint exemplar! 01á0 425.-
743   Gustav V - 25 öre 1914 0 500.-
744   Gustav V - 25 öre 1916 01+ 300.-
745   Gustav V - 25 öre 1916 01+ 325.-
746   Gustav V - 25 öre 1919 01á0 375.-
747   Gustav V - 25 öre 1930 01á0 230.-
748   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 240.-
749   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 300.-
750   Gustav V - 25 öre 1940 Nickel. Ett mycket vackert exemplar! Omkr. 0 150.-
751   Gustav V - 25 öre 1940 Nickel. Liten fläck på frånsidan. 01á0 50.-
752   Gustav V - 25 öre 1946 Nickel. 01á0 120.-
753   Gustav V - 10 öre 1909 01á0 700.-
754   Gustav V - 10 öre 1915 Liten repa ovanför vänstra kronan. 01+ 75.-
755   Gustav V - 10 öre 1916 Överpräglad på 1915. Svag korrossion på frånsidan. 01á0)(01 Såld
756   Gustav V - 10 öre 1917 01á0 225.-
757   Gustav V - 10 öre 1920 Med "stort W" (W med hakar). 1?á1 100.-
758   Gustav V - 10 öre 1920 Med stort W (med hakar på W). 1 190.-
759   Gustav V - 10 öre 1920 Litet plantsfel på nederdelen av G i monogrammet. 01á0 250.-
760   Gustav V - 10 öre 1920 01á0 450.-
761   Gustav V - 10 öre 1923 01 275.-
762   Gustav V - 10 öre 1924 01 350.-
763   Gustav V - 10 öre 1924 Små "stänk". 01á0 400.-
764   Gustav V - 10 öre 1924 01+ 500.-
765   Gustav V - 10 öre 1929 01á0 170.-
766   Gustav V - 10 öre 1930 01+ 85.-
767   Gustav V - 10 öre 1934 01á0 Såld
768   Gustav V - 10 öre 1942 01á0 Såld
770   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01+ 575.-
771   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 750.-
772   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 950.-
773   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 975.-
774   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
775   Gustav V - 5 öre 1913 1+á01 180.-
776   Gustav V - 5 öre 1915 01á0 500.-
777   Gustav V - 5 öre 1916 Överpräglad på 1915. Ett ovanligt bra exemplar! 01+ 1550.-
778   Gustav V - 5 öre 1916 Med kort sexa. Svaga fläckar. 01+ 230.-
779   Gustav V - 5 öre 1919 Järn. Liten fläck på K i FOLKET. 1+á01 250.-
780   Gustav V - 5 öre 1921 1+á01 75.-
781   Gustav V - 5 öre 1923 1+á01 250.-
782   Gustav V - 5 öre 1924 01+ 325.-
783   Gustav V - 5 öre 1926 Svaga fläckar. 01á0 350.-
784   Gustav V - 5 öre 1927 1 425.-
785   Gustav V - 5 öre 1927 god 1 500.-
786   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
787   Gustav V - 5 öre 1938 1+á01 25.-
788   Gustav V - 5 öre 1939 01á0 170.-
789   Gustav V - 5 öre 1940 01+ 65.-
790   Gustav V - 5 öre 1942 Brons. Ovanlig i denna kvalité. 01á0 600.-
791   Gustav V - 5 öre 1942 Brons. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 600.-
792   Gustav V - 5 öre 1944 01á0 300.-
793   Gustav V - 5 öre 1945 01á0 300.-
794   Gustav V - 5 öre 1946 01á0 300.-
795   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 250.-
796   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 300.-
797   Gustav V - 5 öre 1948 01+ 70.-
798   Gustav V - 5 öre 1949 01á0 150.-
799   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 2. Toppexemplar 400.-
800   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 1. Toppexemplar 400.-
801   Gustav V - 5 öre 1950 01á0 90.-
802   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 250.-
803   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 495.-
804   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
805   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 525.-
806   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
807   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 650.-
808   Gustav V - 2 öre 1914 01+ 230.-
809   Gustav V - 2 öre 1916 Överpräglad på 1915. Sällsynt i denna kvalité. 01+ Såld
810   Gustav V - 2 öre 1920 01+ Såld
811   Gustav V - 2 öre 1921 Svag fläck. 01+ 60.-
812   Gustav V - 2 öre 1925 01á0 150.-
813   Gustav V - 2 öre 1933 01á0 Såld
814   Gustav V - 2 öre 1935 01á0 150.-
815   Gustav V - 2 öre 1937 01á0 120.-
816   Gustav V - 2 öre 1939 01á0 120.-
817   Gustav V - 2 öre 1940 01á0 110.-
818   Gustav V - 2 öre 1940 Liten fläck nedtill under monogrammet. stgl-spgl 01á0 90.-
819   Gustav V - 2 öre 1941 01á0 50.-
820   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. 01á0 130.-
821   Gustav V - 2 öre 1942 01á0 140.-
822   Gustav V - 2 öre 1942 Ljust järn. Ett fint exemplar. 01á0 150.-
823   Gustav V - 2 öre 1942 01+ 50.-
824   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. Svag fläck på åtsidan. 01+ 60.-
825   Gustav V - 2 öre 1944 01+ 40.-
826   Gustav V - 2 öre 1945 01á0 150.-
827   Gustav V - 2 öre 1947 01á0 80.-
828   Gustav V - 2 öre 1949 01á0 70.-
829   Gustav V - 1 öre 1906 1+ 80.-
830   Gustav V - 1 öre 1909 Stort kors. 01 150.-
831   Gustav V - 1 öre 1909 Med stort kors. 01+ Såld
832   Gustav V - 1 öre 1913 Fläck på åtsidan. 01á0 100.-
833   Gustav V - 1 öre 1914 01 150.-
834   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1 175.-
835   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1+ 400.-
836   Gustav V - 1 öre 1915 01+ 65.-
837   Gustav V - 1 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 Såld
838   Gustav V - 1 öre 1921 01á0 110.-
839   Gustav V - 1 öre 1922 Trevlig "variation" med höga 22 i årtalet. 01+ 275.-
840   Gustav V - 1 öre 1924 01 90.-
841   Gustav V - 1 öre 1925 01+ 30.-
842   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
843   Gustav V - 1 öre 1926 01+ 25.-
844   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
845   Gustav V - 1 öre 1936 Med kort sexa. 01+ 30.-
846   Gustav V - 1 öre 1942 Brons. 01á0 50.-
Gustav VI Adolf
847   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 "Utan strömmar". 1+á01 Såld
848   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
849   Gustav VI Adolf - 5 öre 1952 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 140.-
850   Gustav VI Adolf - 5 öre 1954 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 110.-
851   Gustav VI Adolf - 5 öre 1959 01á0 70.-
852   Gustav VI Adolf - 5 öre 1960 01á0 45.-
853   Gustav VI Adolf - 5 öre 1961 Mm U. 0 100.-
854   Gustav VI Adolf - 5 öre 1964 Ovanlig i denna höga kvalité. Stgl 0 150.-
855   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). Ex 2. 01á0 50.-
856   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). 01á0 50.-
857   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
858   Gustav VI Adolf - 2 öre 1955 Stgl 0 80.-
859   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Med klump på valörsiffran. Stgl 0 100.-
860   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Präglat på annat mynt? Se under valörsiffran. Stgl 0 150.-
861   Gustav VI Adolf - 1 öre 1956 0 40.-
Carl XVI Gustav
862   Carl XVI Gustav - 2000 kronor 1999 Upplaga 9820 st. Vikt 13 gram. Finvikt i guld 11,7 gr. Spgl 0 Såld
863   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
864   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
865   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
866   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
867   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
868   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
869   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
870   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
871   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
872   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
873   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
874   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
875   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
876   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
877   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera