Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden after 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Oscar II
469   Oscar II - 20 kronor 1874 01+ 4150.-
470   Oscar II - 20 kronor 1874 01+ 4200.-
471   Oscar II - 20 kronor 1874 Med dubbelpräglad fyra. 01+ Såld
472   Oscar II - 20 kronor 1874 01+ Såld
473   Oscar II - 20 kronor 1875 01+ Såld
474   Oscar II - 20 kronor 1877 Med OCH. 1+á01 Såld
475   Oscar II - 20 kronor 1886 01+ 4200.-
476   Oscar II - 20 kronor 1886 01+ Såld
477   Oscar II - 20 kronor 1890 01+ Såld
478   Oscar II - 5 kronor 1899 Litet svagt streck fmf ansiktet. 01 Såld
479   Oscar II - 2 kronor 1876 Med brett årtal och litet EB. Liten kantskada frånsidan kl 1. 1? 575.-
480   Oscar II - 2 kronor 1877 1?á1 150.-
481   Oscar II - 2 kronor 1878 Med "O". 1?á1 125.-
482   Oscar II - 2 kronor 1878 "Med OCH". Små repor åtsidan, dock ett eftertraktat mynt. 1?)(1?á1 Såld
483   Oscar II - 2 kronor 1890 1?á1 250.-
484   Oscar II - 2 kronor 1893 1? 125.-
485   Oscar II - 2 kronor 1893 1?á1 170.-
486   Oscar II - 2 kronor 1893 1 375.-
487   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileum 1872-1897. 01+ 175.-
488   Oscar II - 2 kronor 1897 omkr. 01 1800.-
489   Oscar II - 2 kronor 1897 Fin patina! omkr. 01 2000.-
490   Oscar II - 2 kronor 1897 omkr. 1+ 400.-
491   Oscar II - 2 kronor 1897 Jubileumsmynt. 01+ Såld
492   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 350.-
493   Oscar II - 2 kronor 1898 1á1+ 400.-
494   Oscar II - 2 kronor 1903 1?á1 150.-
495   Oscar II - 2 kronor 1903 god 1 250.-
496   Oscar II - 2 kronor 1903 1(+) 650.-
497   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 90.-
498   Oscar II - 2 kronor 1903 1? 95.-
499   Oscar II - 2 kronor 1904 1+á01 1350.-
500   Oscar II - 2 kronor 1906 omkr. 01 800.-
501   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileum 01+ 140.-
502   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 230.-
503   Oscar II - 2 kronor 1907 Jubileumsmynt. Toppexemplar. 01á0 240.-
504   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 250.-
505   Oscar II - 2 kronor 1907 1+ 260.-
506   Oscar II - 2 kronor 1907 Små fläckar. 1+á01 420.-
507   Oscar II - 2 kronor 1907 1+á01 450.-
508   Oscar II - 2 kronor 1907 Minimala repor framför hakan. 01+ 850.-
509   Oscar II - 2 kronor 1907 omkr. 01 900.-
510   Oscar II - 2 kronor 1907 01 950.-
511   Oscar II - 1 krona 1879 1?á2 50.-
512   Oscar II - 1 krona 1883 god 1 400.-
513   Oscar II - 1 krona 1887 1?á2 75.-
514   Oscar II - 1 krona 1888 1?á2 75.-
515   Oscar II - 1 krona 1889 1á1+ 550.-
516   Oscar II - 1 krona 1890 1+á01 1100.-
517   Oscar II - 1 krona 1897 Ett vackert exemplar. 01+ 2300.-
518   Oscar II - 1 krona 1898 Ojämn patina. 01+ 1150.-
519   Oscar II - 1 krona 1898 Svag mörkt parti på åtsidan. Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 01+ 1300.-
520   Oscar II - 1 krona 1903 Ett vackert orört exemplar. 01+ 2800.-
521   Oscar II - 1 krona 1904 Med ingravering "FRÅN E.P. TILL R.G." ovan på frånsidan. Som lök på laxen,en lätt förgyllning. 1++ 250.-
522   Oscar II - 1 krona 1906 Ett vackert exemplar. 01+ 1300.-
523   Oscar II - 1 krona 1906 Ett vackert exemplar. 01+ 1300.-
524   Oscar II - 1 krona 1906 1+ 300.-
525   Oscar II - 1 krona 1906 Små fläckar. 01 650.-
526   Oscar II - 1 krona 1907 1+)(01 375.-
527   Oscar II - 1 krona 1907 1+á01 500.-
528   Oscar II - 1 krona 1907 Ett mycket vackert exemplar. omkr. 01á0 Såld
529   Oscar II - 50 öre 1875 god 1 Såld
530   Oscar II - 50 öre 1877 Sällsynt i denna kvalité! 1++ 2300.-
531   Oscar II - 50 öre 1883 01 1000.-
532   Oscar II - 50 öre 1883 1(+) Såld
533   Oscar II - 50 öre 1898 1+á01 700.-
534   Oscar II - 50 öre 1898 Mycket vacker patina! 01 950.-
535   Oscar II - 50 öre 1899 01+ 1000.-
536   Oscar II - 50 öre 1899 Fint exemplar med ett litet inslag av spegelglans, i synnerhet på frånsidan. 01 1250.-
537   Oscar II - 50 öre 1899 1++ 350.-
538   Oscar II - 50 öre 1899 01 800.-
539   Oscar II - 50 öre 1899 1++ Såld
540   Oscar II - 50 öre 1906 1+á01 450.-
541   Oscar II - 50 öre 1906 01 700.-
542   Oscar II - 50 öre 1906 Liten fläck under "SV". 0 Såld
543   Oscar II - 50 öre 1907 Tonkin B1. 1+á01 300.-
544   Oscar II - 50 öre 1907 Små fläckar. 01 350.-
545   Oscar II - 50 öre 1907 Fin patina! 01 500.-
546   Oscar II - 50 öre 1921 1+á01 450.-
547   Oscar II - 25 öre 1874 01 700.-
548   Oscar II - 25 öre 1875 1+ 800.-
549   Oscar II - 25 öre 1876 omkr. 01 700.-
550   Oscar II - 25 öre 1877 god 1 170.-
551   Oscar II - 25 öre 1878 1? 190.-
552   Oscar II - 25 öre 1896 0 Såld
553   Oscar II - 25 öre 1898 01+ 450.-
554   Oscar II - 25 öre 1905 01+ 450.-
555   Oscar II - 25 öre 1907 01á0 475.-
556   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
557   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
558   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
559   Oscar II - 10 öre 1873 1? 200.-
560   Oscar II - 10 öre 1873 1? 225.-
561   Oscar II - 10 öre 1873 Mörk. 01 975.-
562   Oscar II - 10 öre 1873 1 Såld
563   Oscar II - 10 öre 1873 1?á1 Såld
564   Oscar II - 10 öre 1874 god 1 125.-
565   Oscar II - 10 öre 1874 Fläckar. 1+ 150.-
566   Oscar II - 10 öre 1874 1+ 240.-
567   Oscar II - 10 öre 1874 Fläckar. 01+ 450.-
568   Oscar II - 10 öre 1874 Liten fläck. 01 500.-
569   Oscar II - 10 öre 1874 01+ 850.-
570   Oscar II - 10 öre 1874 1(+) Såld
571   Oscar II - 10 öre 1875 1?á2 130.-
572   Oscar II - 10 öre 1875 1?á2 140.-
573   Oscar II - 10 öre 1875 Ojämn patina. 1? 190.-
574   Oscar II - 10 öre 1875 1? 220.-
575   Oscar II - 10 öre 1875 Klart bättre än genomsnittet. god 1 500.-
576   Oscar II - 10 öre 1875 god 1 650.-
577   Oscar II - 10 öre 1876 1++ 350.-
578   Oscar II - 10 öre 1876 1++ 425.-
579   Oscar II - 10 öre 1880 Några mycket svaga repor, i övrigt ett fint exemplar för denna svårare årgång. 01+ 850.-
580   Oscar II - 10 öre 1881 Rengjord. 1(+) 250.-
581   Oscar II - 10 öre 1882 1 275.-
582   Oscar II - 10 öre 1882 1+á01 500.-
583   Oscar II - 10 öre 1884 1(+) 150.-
584   Oscar II - 10 öre 1884 01 550.-
585   Oscar II - 10 öre 1884 Med inslag av spegelglans. 01á0 Såld
586   Oscar II - 10 öre 1887 Ett mycket fint exemplar. 01á0 1350.-
587   Oscar II - 10 öre 1887 1+á01 400.-
588   Oscar II - 10 öre 1890 Med gles pärlrand. 1?á1 40.-
589   Oscar II - 10 öre 1890 1+á01 400.-
590   Oscar II - 10 öre 1891 1+ 290.-
591   Oscar II - 10 öre 1896 Liten kantskada på randen till höger årtalet. 01+ 250.-
592   Oscar II - 10 öre 1896 01+ 275.-
593   Oscar II - 10 öre 1896 01á0 500.-
594   Oscar II - 10 öre 1896 Liten fläck under Ä i "VÄL". 01á0 550.-
595   Oscar II - 10 öre 1897 01 250.-
596   Oscar II - 10 öre 1903 01á0 300.-
597   Oscar II - 10 öre 1903 1(+) 35.-
598   Oscar II - 10 öre 1904 1++ 65.-
599   Oscar II - 10 öre 1907 01á0 200.-
600   Oscar II - 5 öre 1873 Med "GOTH" (anses som svagprägling). 1+á01 Såld
601   Oscar II - 5 öre 1879 Små fläckar. 1+ 500.-
602   Oscar II - 5 öre 1881 1++ 300.-
603   Oscar II - 5 öre 1881 1(+) 75.-
604   Oscar II - 5 öre 1888 Med kort text. 1+ 375.-
605   Oscar II - 5 öre 1889 Med lång text. Liten fläck på frånsidan. 01+ 750.-
606   Oscar II - 5 öre 1897 omkr. 01 275.-
607   Oscar II - 5 öre 1899 01+ 350.-
608   Oscar II - 5 öre 1905 01 300.-
609   Oscar II - 5 öre 1906 god 01 350.-
610   Oscar II - 5 öre 1906 01+ Såld
611   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 400.-
612   Oscar II - 5 öre 1907 01á0 450.-
613   Oscar II - 2 öre 1873 Trots en liten på frånsidan kl 5 är detta ett riktigt bra exemplar! 01á0 1100.-
614   Oscar II - 2 öre 1873 1+ 135.-
615   Oscar II - 2 öre 1873 1+á01 300.-
616   Oscar II - 2 öre 1873 Svag fläck på frånsidan. 01+ 500.-
617   Oscar II - 2 öre 1873 01á0 900.-
618   Oscar II - 2 öre 1873 Ovanlig i denna kvalité. 01+ 900.-
619   Oscar II - 2 öre 1877 Med lång text. 1+ 240.-
620   Oscar II - 2 öre 1878 Med kort text. 1?á1 Såld
621   Oscar II - 2 öre 1880 1+ 150.-
622   Oscar II - 2 öre 1882 Svaga fläckar. 01 170.-
623   Oscar II - 2 öre 1884 Med öppen fyra. 1+á01 140.-
624   Oscar II - 2 öre 1888 Svaga fläckar. 01 230.-
625   Oscar II - 2 öre 1892 1+á01 100.-
626   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1?á1 170.-
627   Oscar II - 2 öre 1900 Med "runda nollor". 1(+) 250.-
628   Oscar II - 2 öre 1900 Med runda nollor. 1? 75.-
629   Oscar II - 2 öre 1900 Små märken. god 1 95.-
630   Oscar II - 2 öre 1901 Svaga fläckar. 01á0 Såld
631   Oscar II - 2 öre 1902 01 120.-
632   Oscar II - 2 öre 1905 01+ 140.-
633   Oscar II - 2 öre 1906 Överpräglad på 1905. 1?á1 700.-
634   Oscar II - 2 öre 1906 1+ 75.-
635   Oscar II - 2 öre 1907 01+ 120.-
636   Oscar II - 2 öre 1939 01á0 110.-
637   Oscar II - 1 öre 1873 01 225.-
638   Oscar II - 1 öre 1873 01 250.-
639   Oscar II - 1 öre 1874 1+)(01 200.-
640   Oscar II - 1 öre 1874 01 275.-
641   Oscar II - 1 öre 1875 1+á01 250.-
642   Oscar II - 1 öre 1877 Med kort text 1++ Såld
643   Oscar II - 1 öre 1877 Med lång text. 1+ Såld
644   Oscar II - 1 öre 1878 1+á01 300.-
645   Oscar II - 1 öre 1878 01 500.-
646   Oscar II - 1 öre 1879 Med "LT". 1++ 175.-
647   Oscar II - 1 öre 1880 1+ 230.-
648   Oscar II - 1 öre 1880 Fläckig. 1++ 350.-
649   Oscar II - 1 öre 1880 Med "extra lång text". 1+ Såld
650   Oscar II - 1 öre 1881 1+á01 200.-
651   Oscar II - 1 öre 1882 01 Såld
652   Oscar II - 1 öre 1882 1+á01 Såld
653   Oscar II - 1 öre 1883 Fläck på frånsidan. 01+ 160.-
654   Oscar II - 1 öre 1883 01+ 200.-
655   Oscar II - 1 öre 1889 Fläck på åtsidan. 01 190.-
656   Oscar II - 1 öre 1890 01á0 Såld
657   Oscar II - 1 öre 1891 01 275.-
658   Oscar II - 1 öre 1894 1+á01 400.-
659   Oscar II - 1 öre 1897 01+ 90.-
660   Oscar II - 1 öre 1898 01 95.-
661   Oscar II - 1 öre 1901 01+ 110.-
662   Oscar II - 1 öre 1901 01á0 Såld
663   Oscar II - 1 öre 1902 01+ 110.-
664   Oscar II - 1 öre 1905 01+ 75.-
665   Oscar II - 1 öre 1907 01á0 75.-
666   Oscar II - 1 öre 1914 01+ 175.-
Gustav V
667   Gustav V - 20 kr 1925 01+ Såld
668   Gustav V - 5 kr 1920 1+á01 1175.-
669   Gustav V - 5 kr 1920 01 Såld
670   Gustav V - 5 kr 1920 1+á01 Såld
671   Gustav V - 5 kr 1935 Jubileumsmynt till 400-årsminnet av Sveriges första riksdag (i Arboga). 01+ 150.-
672   Gustav V - 2 kronor 1910 1(+) 100.-
673   Gustav V - 2 kronor 1910 Litet kantslag åts. kl. 9. 1? 125.-
674   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästarmärke. 1? 130.-
675   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästaremärke. 1? 150.-
676   Gustav V - 2 kronor 1910 1+ 160.-
677   Gustav V - 2 kronor 1910 1++ 200.-
678   Gustav V - 2 kronor 1910 Något ojämn patina, men annars ett obetydligt cirkulerat exemplar med fin bottenlyster. 01+ 700.-
679   Gustav V - 2 kronor 1910 Med förskjutet myntmästarmärke. I denna kvalité mycket sällan förekommande. 1+á01 Såld
680   Gustav V - 2 kronor 1912 Svaga repor på åtsidan. 1+ Såld
681   Gustav V - 2 kronor 1912 1+ Såld
682   Gustav V - 2 kronor 1913 Liten fläck vid årtalet. 1+á01 250.-
683   Gustav V - 2 kronor 1913 01+ 700.-
684   Gustav V - 2 kronor 1913 1+á01 Såld
685   Gustav V - 2 kronor 1914 1++ 150.-
686   Gustav V - 2 kronor 1914 01á0 2100.-
687   Gustav V - 2 kronor 1914 1+á01 250.-
688   Gustav V - 2 kronor 1914 01+ 700.-
689   Gustav V - 2 kronor 1914 01+ 875.-
690   Gustav V - 2 kronor 1914 01+ 900.-
691   Gustav V - 2 kronor 1915 01 800.-
692   Gustav V - 2 kronor 1915 01 Såld
693   Gustav V - 2 kronor 1915 1++ Såld
694   Gustav V - 2 kronor 1921 Jubileumsmynt. 400-årsminnet av Gustav Vasas befrielseverk. 01á0 125.-
695   Gustav V - 2 kronor 1922 Ett vackert ex! 01á0 1100.-
696   Gustav V - 2 kronor 1922 01 Såld
697   Gustav V - 2 kronor 1924 01+ 800.-
698   Gustav V - 2 kronor 1926 1+á01 160.-
699   Gustav V - 2 kronor 1926 01+ 340.-
700   Gustav V - 2 kronor 1926 01á0 700.-
701   Gustav V - 2 kronor 1928 01 Såld
702   Gustav V - 2 kronor 1928 1+á01 Såld
703   Gustav V - 2 kronor 1928 01 Såld
704   Gustav V - 2 kronor 1931 01 Såld
705   Gustav V - 2 kronor 1932 Jubileumsmynt. 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död. 01+ 100.-
706   Gustav V - 2 kronor 1934 01á0 350.-
707   Gustav V - 2 kronor 1935 01+ Såld
708   Gustav V - 2 kronor 1936 01+ 140.-
709   Gustav V - 2 kronor 1936 01á0 Såld
710   Gustav V - 2 kronor 1937 Lätt gniden framför ansiktet. 01 125.-
711   Gustav V - 2 kronor 1937 01+ 275.-
712   Gustav V - 2 kronor 1937 01 Såld
713   Gustav V - 2 kronor 1938 01á0 150.-
714   Gustav V - 2 kronor 1938 01á0 Såld
715   Gustav V - 2 kronor 1939 01+ 90.-
716   Gustav V - 2 kronor 1943 01+ 225.-
717   Gustav V - 2 kronor 1946 01á0 110.-
718   Gustav V - 2 kronor 1948 01+ 95.-
719   Gustav V - 2 kronor 1949 01+ 120.-
720   Gustav V - 1 krona 1914 01 650.-
721   Gustav V - 1 krona 1915 01 450.-
722   Gustav V - 1 krona 1915 Med litet spegellyster. 01 600.-
723   Gustav V - 1 krona 1915 01+ 750.-
724   Gustav V - 1 krona 1915 01+ Såld
725   Gustav V - 1 krona 1915 1++ Såld
726   Gustav V - 1 krona 1916 01á0 Såld
727   Gustav V - 1 krona 1916 01 Såld
728   Gustav V - 1 krona 1916 Överpräglad på 1915. 1+á01 Såld
729   Gustav V - 1 krona 1918 01 Såld
730   Gustav V - 1 krona 1918 Sällsynt i denna kvalité. 1+á01 Såld
731   Gustav V - 1 krona 1923 01+ 650.-
732   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01 400.-
733   Gustav V - 1 krona 1924 Med punkter. 01+ 500.-
734   Gustav V - 1 krona 1924 Utan punkter. 01+ 600.-
735   Gustav V - 1 krona 1925 1+á01 450.-
736   Gustav V - 1 krona 1928 01+ Såld
737   Gustav V - 1 krona 1929 Ett ocirkulerat exemplar. 01á0 600.-
738   Gustav V - 1 krona 1930 Svag fläck på frånsidan 01á0 350.-
739   Gustav V - 1 krona 1930 Ett vackert ex! 01á0 365.-
740   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 400.-
741   Gustav V - 1 krona 1930 01á0 Såld
742   Gustav V - 1 krona 1931 01á0 Såld
743   Gustav V - 1 krona 1933 01á0 450.-
744   Gustav V - 1 krona 1935 01á0 Såld
745   Gustav V - 1 krona 1936 01á0 Såld
746   Gustav V - 1 krona 1936 stgl-spgl 01á0 Såld
747   Gustav V - 1 krona 1939 Med stort G. 01+ 150.-
748   Gustav V - 1 krona 1939 Med stort G. 01 Såld
749   Gustav V - 1 krona 1940 Med stort G. 1+ 90.-
750   Gustav V - 1 krona 1941 Överpräglad på 1944. 01 200.-
751   Gustav V - 1 krona 1941 Överpräglad på 44. 01á0 400.-
752   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. 1++ 375.-
753   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under bilden. 01 550.-
754   Gustav V - 1 krona 1942 Med årtalet under halsen. 01+ 900.-
755   Gustav V - 1 krona 1945 Med TS utan hakar. 01á0 200.-
756   Gustav V - 1 krona 1948 Toppex! stgl-spgl 01á0 Såld
757   Gustav V - 1 krona 1950 Toppex! stgl-spgl 01á0 Såld
758   Gustav V - 50 öre 1911 01+ 975.-
759   Gustav V - 50 öre 1912 01+ 850.-
760   Gustav V - 50 öre 1914 01+ 1150.-
761   Gustav V - 50 öre 1914 Liten fläck på frånsidan. 01+ 750.-
762   Gustav V - 50 öre 1916 Med mindre sexa. 01+ 1600.-
763   Gustav V - 50 öre 1916 01 750.-
764   Gustav V - 50 öre 1916 01 Såld
765   Gustav V - 50 öre 1919 01+ 800.-
766   Gustav V - 50 öre 1920 Nickel. 1?á1 140.-
767   Gustav V - 50 öre 1920 1+á01 300.-
768   Gustav V - 50 öre 1920 01+ 800.-
769   Gustav V - 50 öre 1928 01+ 300.-
770   Gustav V - 50 öre 1928 01á0 500.-
771   Gustav V - 50 öre 1928 01á0 500.-
772   Gustav V - 50 öre 1929 01á0 800.-
773   Gustav V - 50 öre 1930 Ett mycket vackert ex! 01á0 475.-
774   Gustav V - 50 öre 1931 01+ 300.-
775   Gustav V - 50 öre 1933 01+ 225.-
776   Gustav V - 50 öre 1933 01á0 550.-
777   Gustav V - 50 öre 1934 01á0 475.-
778   Gustav V - 50 öre 1935 Fläckar. 01á0 150.-
779   Gustav V - 50 öre 1936 Med kort sexa. 01+ Såld
780   Gustav V - 50 öre 1936 Med lång sexa. 01+ Såld
781   Gustav V - 50 öre 1938 01á0 300.-
782   Gustav V - 50 öre 1939 01á0 175.-
783   Gustav V - 50 öre 1943 01á0 350.-
784   Gustav V - 50 öre 1946 Nickel. 01á0 190.-
785   Gustav V - 50 öre 1946 Nickel. 01á0 Såld
786   Gustav V - 50 öre 1947 Nickel. Toppex! 0 Såld
787   Gustav V - 50 öre 1949 Toppex! 0 275.-
788   Gustav V - 50 öre 1949 Provprägling. SMF 7. 01á0 Såld
789   Gustav V - 25 öre 1914 Ett fint exemplar! 01á0 425.-
790   Gustav V - 25 öre 1914 0 500.-
791   Gustav V - 25 öre 1916 01+ 300.-
792   Gustav V - 25 öre 1916 01+ 325.-
793   Gustav V - 25 öre 1919 01á0 375.-
794   Gustav V - 25 öre 1930 01á0 230.-
795   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 240.-
796   Gustav V - 25 öre 1932 01á0 300.-
797   Gustav V - 25 öre 1940 Nickel. Ett mycket vackert exemplar! Omkr. 0 150.-
798   Gustav V - 25 öre 1940 Nickel. Liten fläck på frånsidan. 01á0 50.-
799   Gustav V - 25 öre 1946 Nickel. 01á0 120.-
800   Gustav V - 10 öre 1909 01á0 700.-
801   Gustav V - 10 öre 1915 Liten repa ovanför vänstra kronan. 01+ 75.-
802   Gustav V - 10 öre 1916 Överpräglad på 1915. Svag korrossion på frånsidan. 01á0)(01 Såld
803   Gustav V - 10 öre 1917 01á0 225.-
804   Gustav V - 10 öre 1920 Med "stort W" (W med hakar). 1?á1 100.-
805   Gustav V - 10 öre 1920 Med stort W (med hakar på W). 1 190.-
806   Gustav V - 10 öre 1920 Litet plantsfel på nederdelen av G i monogrammet. 01á0 250.-
807   Gustav V - 10 öre 1920 01á0 450.-
808   Gustav V - 10 öre 1923 01 275.-
809   Gustav V - 10 öre 1924 01 350.-
810   Gustav V - 10 öre 1924 Små "stänk". 01á0 400.-
811   Gustav V - 10 öre 1924 01+ 500.-
812   Gustav V - 10 öre 1929 01á0 170.-
813   Gustav V - 10 öre 1930 01+ 85.-
814   Gustav V - 10 öre 1934 01á0 Såld
815   Gustav V - 10 öre 1942 01á0 Såld
817   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01+ 575.-
818   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 750.-
819   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 950.-
820   Gustav V - 5 öre 1909 Med litet kors. 01á0 975.-
821   Gustav V - 5 öre 1910 1 550.-
822   Gustav V - 5 öre 1913 1+á01 180.-
823   Gustav V - 5 öre 1915 01á0 500.-
824   Gustav V - 5 öre 1916 Med kort sexa. Svaga fläckar. 01+ 230.-
825   Gustav V - 5 öre 1916 Överpräglad på 1915. Ett ovanligt bra exemplar! 01+ Såld
826   Gustav V - 5 öre 1919 Järn. Liten fläck på K i FOLKET. 1+á01 250.-
827   Gustav V - 5 öre 1921 1+á01 75.-
828   Gustav V - 5 öre 1923 1+á01 250.-
829   Gustav V - 5 öre 1924 01+ 325.-
830   Gustav V - 5 öre 1926 Svaga fläckar. 01á0 350.-
831   Gustav V - 5 öre 1927 1 425.-
832   Gustav V - 5 öre 1927 god 1 500.-
833   Gustav V - 5 öre 1927 1 650.-
834   Gustav V - 5 öre 1938 1+á01 25.-
835   Gustav V - 5 öre 1939 01á0 170.-
836   Gustav V - 5 öre 1940 01+ 65.-
837   Gustav V - 5 öre 1942 Brons. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 600.-
838   Gustav V - 5 öre 1942 Brons. Ovanlig i denna kvalité. 01á0 Såld
839   Gustav V - 5 öre 1944 01á0 300.-
840   Gustav V - 5 öre 1945 01á0 300.-
841   Gustav V - 5 öre 1946 01á0 300.-
842   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 250.-
843   Gustav V - 5 öre 1947 01á0 300.-
844   Gustav V - 5 öre 1948 01+ 70.-
845   Gustav V - 5 öre 1949 01á0 150.-
846   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 2. Toppexemplar 400.-
847   Gustav V - 5 öre 1950 Ett toppexemplar, levererat till oss, direkt från dåvarande Mynt- och Justeringsverket 1950. Ex 1. Toppexemplar 400.-
848   Gustav V - 5 öre 1950 01á0 90.-
849   Gustav V - 2 öre 1909 01+ 250.-
850   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 495.-
851   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 500.-
852   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 525.-
853   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 550.-
854   Gustav V - 2 öre 1909 01á0 650.-
855   Gustav V - 2 öre 1914 01+ 230.-
856   Gustav V - 2 öre 1916 Överpräglad på 1915. Sällsynt i denna kvalité. 01+ Såld
857   Gustav V - 2 öre 1920 01+ Såld
858   Gustav V - 2 öre 1921 Svag fläck. 01+ 60.-
859   Gustav V - 2 öre 1925 01á0 150.-
860   Gustav V - 2 öre 1933 01á0 Såld
861   Gustav V - 2 öre 1935 01á0 150.-
862   Gustav V - 2 öre 1937 01á0 120.-
863   Gustav V - 2 öre 1939 01á0 120.-
864   Gustav V - 2 öre 1940 01á0 110.-
865   Gustav V - 2 öre 1940 Liten fläck nedtill under monogrammet. stgl-spgl 01á0 90.-
866   Gustav V - 2 öre 1941 01á0 50.-
867   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. 01á0 130.-
868   Gustav V - 2 öre 1942 01á0 140.-
869   Gustav V - 2 öre 1942 Ljust järn. Ett fint exemplar. 01á0 150.-
870   Gustav V - 2 öre 1942 01+ 50.-
871   Gustav V - 2 öre 1942 Brons. Svag fläck på åtsidan. 01+ 60.-
872   Gustav V - 2 öre 1944 01+ 40.-
873   Gustav V - 2 öre 1945 01á0 150.-
874   Gustav V - 2 öre 1947 01á0 80.-
875   Gustav V - 2 öre 1949 01á0 70.-
876   Gustav V - 1 öre 1906 1+ 80.-
877   Gustav V - 1 öre 1909 Stort kors. 01 150.-
878   Gustav V - 1 öre 1909 Med stort kors. 01+ Såld
879   Gustav V - 1 öre 1913 Fläck på åtsidan. 01á0 100.-
880   Gustav V - 1 öre 1914 01 150.-
881   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1 175.-
882   Gustav V - 1 öre 1914 Med öppen fyra. 1+ 400.-
883   Gustav V - 1 öre 1915 01+ 65.-
884   Gustav V - 1 öre 1916 Med kort sexa. 01á0 Såld
885   Gustav V - 1 öre 1921 01á0 110.-
886   Gustav V - 1 öre 1922 Trevlig "variation" med höga 22 i årtalet. 01+ 275.-
887   Gustav V - 1 öre 1924 01 90.-
888   Gustav V - 1 öre 1925 0 90.-
889   Gustav V - 1 öre 1925 01+ Såld
890   Gustav V - 1 öre 1926 01+ 25.-
891   Gustav V - 1 öre 1926 0 90.-
892   Gustav V - 1 öre 1936 Med kort sexa. 01+ 30.-
893   Gustav V - 1 öre 1942 Brons. 01á0 50.-
Gustav VI Adolf
894   Gustav VI Adolf - 5 kronor 1972 "Utan strömmar". 1+á01 Såld
895   Gustav VI Adolf - 1 krona 1958 0 500.-
896   Gustav VI Adolf - 5 öre 1952 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 140.-
897   Gustav VI Adolf - 5 öre 1954 Ett mycket snyggt exemplar. Stgl 0 110.-
898   Gustav VI Adolf - 5 öre 1959 01á0 70.-
899   Gustav VI Adolf - 5 öre 1960 01á0 45.-
900   Gustav VI Adolf - 5 öre 1961 Mm U. 0 100.-
901   Gustav VI Adolf - 5 öre 1964 Ovanlig i denna höga kvalité. Stgl 0 150.-
902   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). Ex 2. 01á0 50.-
903   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås-femöring" (med klump nedtill på valörsiffran). 01á0 50.-
904   Gustav VI Adolf - 5 öre 1969 "Västerås". 01 75.-
905   Gustav VI Adolf - 2 öre 1955 Stgl 0 80.-
906   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Med klump på valörsiffran. Stgl 0 100.-
907   Gustav VI Adolf - 2 öre 1958 Präglat på annat mynt? Se under valörsiffran. Stgl 0 150.-
908   Gustav VI Adolf - 1 öre 1956 0 40.-
Carl XVI Gustav
909   Carl XVI Gustav - 2000 kronor 1999 Upplaga 9820 st. Vikt 13 gram. Finvikt i guld 11,7 gr. Spgl 0 Såld
910   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1994 Upplaga 573 243 st. Samlarkvalitet 0 40.-
911   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1996 Upplaga 295 053 st. Samlarkvalitet 0 50.-
912   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1997 Upplaga 332 450 st. Samlarkvalitet 0 50.-
913   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1998 Upplaga endast 84 541 st! Samlarkvalitet 0 90.-
914   Carl XVI Gustav - 10 kronor 1999 Upplaga endast 81 430 st! Samlarkvalitet 0 90.-
915   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1991 Med mm U.Låg upplaga! 01á0 500.-
916   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1994 Upplaga 274 932 st. Samlarkvalitet 0 55.-
917   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1996 Upplaga 180 405 st. Samlarkvalitet 0 50.-
918   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1997 Upplaga 174 455 st. Samlarkvalitet 0 50.-
919   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1998 Upplaga endast 84 991 st! Samlarkvalitet 0 90.-
920   Carl XVI Gustav - 5 kronor 1999 Upplaga endast 96 035 st! Samlarkvalitet 0 90.-
921   Carl XVI Gustav - 1 krona 1994 Upplaga 567 137 st. Samlarkvalitet 0 55.-
922   Carl XVI Gustav - 1 krona 1996 Upplaga 323 656 st. Samlarkvalitet 0 85.-
923   Carl XVI Gustav - 50 öre 1996 Upplaga 247 620 st. Samlarkvalitet 0 50.-
924   Carl XVI Gustav - 50 öre 1997 Upplaga endast 69 995 st! Samlarkvalitet 0 130.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera