Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
3   Gustav Vasa - Svartsjö.Daler 1543 Fin patina. Varit hängd. omkring 1+ 18000.-
Erik XIV
4   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
Johan III
6   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
7   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
8   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
9   Johan III - 2 öre 1570 1(+) 1350.-
10   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
11   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
12   Johan III - 2 öre 1571 Ojämn plants, men ett trevligt exemplar! 01)(1+á01 3800.-
13   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
14   Johan III - 2 öre 1573 Med "2 R "som valör. 1(+) 300.-
15   Johan III - 1 öre 1575 Svagt korroderad. 1(+) 1500.-
16   Johan III - 1 öre 1576 Överpräglad på 1575? Plantsspricka. 1(+) 1300.-
17   Johan III - 1 öre 1576 1(+) Såld
18   Johan III - ½ öre 1570 Delvis svag omskrift. 1(+) 425.-
19   Johan III - ½ öre 1572 1+ 975.-
20   Johan III - ½ öre 1578 Med "JOHANNS". 1(+) 450.-
21   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
22   Johan III - ½ öre 1583 Delvis svagt präglad. omkring 01 1150.-
23   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
24   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
25   Johan III - ½ öre 1592 1 290.-
26   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
27   Johan III - Örtug 1589 Stockholm. 1(+) 600.-
28   Johan III - Fyrk 1578 Levin 658 a. Ojämn kant. Rengjord. god 1 450.-
29   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
30   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant, men i övrigt ett bra exemplar. 1+ 800.-
31   Johan III - Fyrk 1588 Delvis svagt präglad. 1á1+ 850.-
32   Johan III - Fyrk 1590 1á+)(1 650.-
33   Johan III - Fyrk 1592 Perforerad. 1? 225.-
Sigismund
34   Sigismund - 1 öre 1596 1?á1 Såld
35   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
36   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
37   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
38   Sigismund - ½ öre 1597 1á1+ 950.-
Carl, Riksföreståndare
39   Carl, Riksföreståndare - ½ öre 1600 Svaga fläckar. 1á1+ Såld
Carl IX
40   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
41   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1608 Plantsspricka. omkr. 1 Såld
42   Carl IX - 2 öre 1608 Ojämnt präglad, dock fin patina. god 1 1100.-
43   Carl IX - 2 öre 1608 Svaga fläckar. Delvis svagt präglad. omkr. 1+ 1400.-
44   Carl IX - 1 öre 1610 omkr. 1+ Såld
Gustav II Adolf
45   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
46   Gustav II Adolf - 1 öre 1619 Med A i pärlringen. omkr. 1 400.-
47   Gustav II Adolf - 1 öre 1620 1 550.-
48   Gustav II Adolf - 1 öre 1624 Med "24" som årtal. 1á1+ Såld
49   Gustav II Adolf - ½ öre 1615 Typmynt. Delvis svagt präglad. 1 Såld
50   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
51   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
52   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
53   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 Såld
54   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
55   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1625 1á1+ Såld
56   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
57   Gustav II Adolf - VP.½ öre klipping 1625 Nyköping. Valsverkspräglad. Ottosson 58. Svagt korroderad. omkr. 1+ Såld
58   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
59   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
60   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
61   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ Såld
62   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
63   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1628 god 1 800.-
64   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1629 Fint exemplar. 1(+) 1350.-
65   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
66   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
67   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
68   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
69   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
70   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
71   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2900.-
Christina
72   Christina - ½ riksdaler 1640 Varit hängd, rengjord. 1?á1 3800.-
73   Christina - 4 mark 1648 Med "WAND". Liten repa framför munnen. Fin patina. Delvis svagt präglad, men ett ringa cirkulerat exemplar. 1+á01 19000.-
74   Christina - 2 mark 1651 2 mark utan år (präglad 1651). Plantsfel. 1++ 2900.-
75   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 Såld
76   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
77   Christina - Avesta.1 öre 1646 1+ 1850.-
78   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
79   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ Såld
80   Christina - Avesta.1 öre 1649 omkr. 1+ 1500.-
81   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 Såld
82   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
83   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
84   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
85   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
86   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ Såld
87   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
88   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 Såld
89   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
90   Christina - Avesta.1 öre 1653 Med stor krona. Små kantskador. 1)(1? 900.-
91   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
92   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
93   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ Såld
94   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ Såld
95   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ Såld
Carl X Gustav
96   Carl X Gustav - 2 mark 1655 Utan år. Präglad 1654-55. omkring 1+ 5800.-
97   Carl X Gustav - ¼ öre 1656 1á1+ Såld
98   Carl X Gustav - ¼ öre 1657 1á1+ Såld
99   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Bra exemplar för att vara denna litet svårare årgång. 1)(1á1+ 600.-
Carl XI
100   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
101   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
102   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
103   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
104   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ Såld
105   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Hårfin repa framför ansiktet, i övrigt ett mycket trevligt exemplar. 1+á01 Såld
106   Carl XI - 4 mark 1696 Vacker patina. 1+á01 4500.-
107   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
108   Carl XI - 2 mark 1668 Bonnier 234. 1++ 2400.-
109   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
110   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
111   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
112   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ Såld
113   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
114   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. Lätt rengjort, trots detta, ett mycket vackert exemplar. 01+ 4800.-
115   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
116   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
117   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
118   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
119   Carl XI - 2 mark 1691 Bonnier 391. 1++ 2100.-
120   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
121   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
122   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
123   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 396. omkr. 01 Såld
124   Carl XI - 2 mark 1693 Bo. 400. 1+á01 1450.-
125   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
126   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
127   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
128   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ Såld
129   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
130   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
131   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
132   Carl XI - 2 mark 1696 Ärgfläckar? 1 650.-
133   Carl XI - 1 mark 1686 Överpräglad på 1685. 1(+) 1550.-
134   Carl XI - 1 mark 1688 1)(1á1+ 1150.-
135   Carl XI - 1 mark 1689 1)(1á1+ 1350.-
136   Carl XI - 1 mark 1689 1+)(1+á01 1600.-
137   Carl XI - 1 mark 1690 1(+) 1375.-
138   Carl XI - 1 mark 1691 1(+) 1300.-
139   Carl XI - 1 mark 1692 1(+) 1275.-
140   Carl XI - 1 mark 1692 1(+) 1275.-
141   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
142   Carl XI - 1 mark 1695 1á1+)(1+ 1700.-
143   Carl XI - 1 mark 1696 1(+) 1175.-
144   Carl XI - 5 öre 1691 1 200.-
145   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
146   Carl XI - 5 öre 1694 1á1+ 340.-
147   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
148   Carl XI - 4 öre 1668 Rengjord. god 1 375.-
149   Carl XI - 4 öre 1668 god 1 425.-
150   Carl XI - 4 öre 1671 Plantsskada i frånsidans mitt. 1 300.-
151   Carl XI - 4 öre 1671 Svaga repor. 1?á1 Såld
152   Carl XI - 4 öre 1671 Mm FIRST. Delvis svagt präglad. 1á1+ Såld
153   Carl XI - 4 öre 1673 omkring 01 2200.-
154   Carl XI - 4 öre 1675 Liten plantsskada vid fläcken åtsidan kl. 2. I övrigt ett bra exemplar. 1++ 750.-
155   Carl XI - 4 öre 1678 Med "SÖLFWER". Ett mycket fint exemplar. 1+á01 1300.-
156   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
157   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
158   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 170.-
159   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
160   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
161   Carl XI - 2 öre 1666 1á1+ 350.-
162   Carl XI - 2 öre 1667 Plantsfel. Fläckar. god 1 250.-
163   Carl XI - 2 öre 1667 1á1+ 375.-
164   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) 500.-
165   Carl XI - 1 öre 1667 Delvis svaga årtalssiffror. 1 Såld
166   Carl XI - 1 öre 1667 1?á1 Såld
167   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 Såld
168   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
169   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
170   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ Såld
171   Carl XI - 1 öre 1690 1?á1 100.-
172   Carl XI - 1 öre 1692 1+ 430.-
173   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
174   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 Såld
175   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Åtsidan delvis korroderad. 1+ 1500.-
176   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
177   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
178   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
179   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 Såld
180   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 Såld
181   Carl XI - 2 öre KM 1663 Små kantskador. 1 375.-
182   Carl XI - 2 öre KM 1664 1á1+ 900.-
183   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 Såld
184   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 Såld
185   Carl XI - 2 öre KM 1665 1á1+ 775.-
186   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
187   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ Såld
188   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 Såld
189   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
190   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 Såld
191   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantexemplar. 1 550.-
192   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
193   Carl XI - 1 öre SM 1673 omkr. 1 475.-
194   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
195   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 Såld
196   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 Såld
197   Carl XI - 1 öre SM 1676 Plantsfel. 1á1+ 500.-
198   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 Såld
199   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ Såld
200   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
201   Carl XI - 1 öre SM 1679 1 750.-
202   Carl XI - 1 öre SM 1680 Kantexemplar. god 1 375.-
203   Carl XI - 1/6 öre SM 1666 Ovanligt bra exemplar för denna svåra variant. 1á1+ 2400.-
204   Carl XI - 1/6 öre SM 1666 Med stort SM. 1?á1 Såld
Carl XII
205   Carl XII - Riksdaler 1713 Med den litet svårare varianten "smala lejon". Plantsfel frånsidan kl 12. omkr. 1 8000.-
206   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
207   Carl XII - 2 mark 1700 Lätt rengjord. omkr. 1+ 3100.-
208   Carl XII - 2 mark 1706 Överpräglad på 1704. 1á1+ 6500.-
209   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
210   Carl XII - 2 mark 1714 1á1+ Såld
211   Carl XII - 2 mark 1716 Rengjord. Plantsfel frånsidan. 1+ 2600.-
212   Carl XII - 2 mark 1717 Lätt rengjord. god 1 Såld
213   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
214   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 Såld
215   Carl XII - 5 öre 1705 1(+) Såld
216   Carl XII - 5 öre 1709 1á1+ Såld
217   Carl XII - 4 öre 1717 Litet plantsfel i åtsidans fält ovanför nederdelen av C. 1(+) 550.-
218   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
219   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 Såld
220   Carl XII - 1 öre 1697 1)(1+ 400.-
221   Carl XII - 1 öre 1701 1+ 500.-
222   Carl XII - 1 öre 1704 1(+) 400.-
223   Carl XII - 1 öre 1705 1(+) 350.-
224   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
225   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
226   Carl XII - 1 öre 1709 1+ 500.-
227   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
228   Carl XII - 1 öre 1710 1+ 500.-
229   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
230   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
231   Carl XII - 1 öre 1711 1+ 500.-
232   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ Såld
233   Carl XII - 1 öre 1714 1+ 550.-
234   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ Såld
235   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
236   Carl XII - 1 öre 1716 Små plantsfel å frånsidan. 1+á01 475.-
237   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
238   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
239   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
240   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
241   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
242   Carl XII - Nödmynt 1716 PUBLICA FIDE. 1(+) 350.-
243   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
244   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
245   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
246   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
247   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
248   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
249   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
250   Carl XII - Nödmynt 1718 MERKURIUS. Svag fläck å frånsidan. 1++ 550.-
251   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
252   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1 180.-
253   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1á1+ 450.-
254   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
255   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
256   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
257   Fredrik I - Riksdaler 1721 Signerad Hedlinger. 1á1+ 7800.-
258   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ Såld
259   Fredrik I - Riksdaler 1739 Litet spår av hänge, lätt uppgraverad i åtsidans fält. Till detta lätt rengjord. 1á1+ 7500.-
260   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
261   Fredrik I - Riksdaler 1748 Upplaga 7084 st. Varit infattad och rengjord. 1+ Såld
262   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
263   Fredrik I - 10 öre 1739 1(+) 650.-
264   Fredrik I - 10 öre 1739 Litet plantsfel frånsidan kl 6. 1++ Såld
265   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
266   Fredrik I - 10 öre 1740 1 Såld
267   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 Såld
268   Fredrik I - 5 öre 1729 omkring 01 Såld
269   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
270   Fredrik I - 5 öre 1735 1+á01 850.-
271   Fredrik I - 5 öre 1737 Mm G.Z. omkr. 1+ 400.-
272   Fredrik I - 5 öre 1739 1(+) 375.-
273   Fredrik I - 5 öre 1739 01 800.-
274   Fredrik I - 5 öre 1741 Fläckar. 1 200.-
275   Fredrik I - 5 öre 1743 Överpräglad på 1742. Svaga repor i monogrammets mitt. 1(+) 450.-
276   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
277   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ Såld
278   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L. C. 01á0 1500.-
279   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
280   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 Såld
281   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ Såld
282   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
283   Fredrik I - 1 öre 1723 1+á01 475.-
284   Fredrik I - 1 öre 1725 Rengjord. omkr. 1+ 400.-
285   Fredrik I - 1 öre 1730 1(+) Såld
286   Fredrik I - 1 öre 1733 Liten kantskada. 1(+) 200.-
287   Fredrik I - 1 öre 1733 1(+) 200.-
288   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ 290.-
Adolf Fredrik
289   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett riktigt bra exemplar. omkring 01 11500.-
290   Adolf Fredrik - daler SM 1770 Vacker patina. 1+á01 Såld
291   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 Såld
292   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 1+ Såld
293   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ Såld
294   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) Såld
295   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 Delvis svagt präglad. omkr. 1+ 750.-
296   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
297   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
298   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Lätt rengjord. 1++ 1100.-
299   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
300   Adolf Fredrik - 5 öre 1759 Små repor. 1+ 700.-
301   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 Svaga repor. 1+á01 1250.-
302   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
303   Adolf Fredrik - 1 öre 1753 1++ Såld
304   Adolf Fredrik - 1 öre 1756 Lätt rengjord. 1++ Såld
305   Adolf Fredrik - 1 öre 1761 1+á01 850.-
306   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
307   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
308   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
309   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkring 1+ Såld
310   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
311   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
312   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ Såld
313   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
314   Gustav III - Riksdaler 1775 1 riksdaler/3 Daler SM. god 1 950.-
315   Gustav III - Riksdaler 1775 Med valören 3 DSM. Liten kantskada frånsidan kl 2, dock en mycket fin patina. 1+á01 Såld
316   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Svaga inristningar. omkr. 1+ 1250.-
317   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
318   Gustav III - Riksdaler 1776 01 4000.-
319   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 Såld
320   Gustav III - Riksdaler 1777 1+)(1+á 01 Såld
321   Gustav III - Riksdaler 1780 "Tonkin C2". 1 950.-
322   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) Såld
323   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
324   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
325   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 Såld
326   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
327   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svag repa på frånsidan kl 3, i övrigt ett bra exemplar med vacker patina. 1+á01 2300.-
328   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Liten kantsskada, svaga plantsripor och svaga fläckar. 1(+) 950.-
329   Gustav III - 1/3 riksdaler 1777 1/3 RDR / 1 DSM. 1+ Såld
330   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
331   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 850.-
332   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 850.-
333   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. Fin patina. 1+ 1450.-
334   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
335   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
336   Gustav III - 1/3 riksdaler 1782 1+ 800.-
337   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
338   Gustav III - 1/3 riksdaler 1784 Ett fint exemplar med vacker patina. 1+á01 1600.-
339   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 1+á01 1400.-
340   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 Ett mycket vackert exemplar, i det närmaste ocirkulerad. 01+ Såld
341   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
342   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
343   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
344   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1(+) 550.-
345   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
346   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
347   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
348   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
349   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
350   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
351   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
352   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
353   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1++ 800.-
354   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
355   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 Små repor. 1 Såld
356   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 Stor fläck på åtsidan, i övrigt ett snyggt exemplar... 1+á01 Såld
357   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
358   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
359   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
360   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
361   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
362   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
363   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
364   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
365   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
366   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
367   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 Svaga plantsrispor på frånsidan. 1(+) 2700.-
368   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 8000.-
369   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1795 Varit monterad, och därtill rengjord. Liten kantskada. 1(+) Såld
370   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar. Fin patina. 01á0 15000.-
371   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Svagt präglad. 1+á01 4000.-
372   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
373   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
374   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
375   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
376   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1802 omkr. 1+ 700.-
377   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1(+)/1+ Såld
378   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 Plantsfel å frånsidan. 1++ Såld
379   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
380   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+á01 1250.-
381   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
382   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1807 1(+) Såld
383   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
384   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Svagt silverprov ovanför RD på frånsidan. 1+á01 1200.-
385   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
386   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Fin patina - ett vackert ocirkulerat exemplar. 01+ Såld
387   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 Såld
388   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Svaga fläckar. 01 350.-
389   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
390   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
391   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1807 1+á01 240.-
392   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1808 01á0 375.-
Carl XIII
393   Carl XIII - Riksdaler 1815 Varit monterad. Borrat hål på randen kl 12. Obetydliga kantskador. Inga plantsrispor. 1á1+ 4400.-
394   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
395   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
396   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
397   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
398   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
399   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 650.-
400   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
401   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
402   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
403   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
404   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ Såld
405   Carl XIII - Kastmynt 1818 Kastmynt ( 1/3 riksdaler) utdelat i samband med Carl XIII:s begravning 1818. omkr. 01 3200.-
406   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
407   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
408   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
409   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
410   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
411   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
412   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
413   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
414   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
415   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
416   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
417   Carl XIV Johan - 1/6 riksdaler 1829 Upplaga 2039 st. Svaga repor, små kantskador. 1á1+ 600.-
418   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
419   Carl XIV Johan - Rdr sp 1834 1á1+ 2400.-
420   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
421   Carl XIV Johan - Rdr sp 1838 Små kantskador. 1(+) Såld
422   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
423   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ Såld
424   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
425   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 1++ 2800.-
426   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1833 1á1+ 1700.-
427   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1830 01)(1+á01 1400.-
428   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
429   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Ojämn patina å frånsidan. Obetydligt kantslag åtsidan kl. 9. 1++ 950.-
430   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 1+á01 475.-
431   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 Rengjord. Ett fint exemplar. 01+ 750.-
432   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1833 1+ 390.-
433   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1834 1(+) 450.-
434   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
435   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 1+ 800.-
436   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
437   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1832 Et mycket fint exemplar. 01+ Såld
438   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1833 Överpräglad på 1831. 1++ 700.-
439   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Små fläckar. 1++ 325.-
440   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
441   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 01+ 600.-
442   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
443   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
444   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
445   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
446   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
447   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
448   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 750.-
449   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
450   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 Trevligt exemplar. 1++ 400.-
451   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
452   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
453   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
454   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
455   Carl XIV Johan - ½ skilling 1827 Utan bindestreck i valören. 1+ 500.-
456   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
457   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
458   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
459   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
460   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
461   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
462   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
463   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
464   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
465   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
466   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
467   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
468   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
469   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ 500.-
470   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett mycket fint exemplar. 01+ 975.-
471   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
472   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1á1+ 575.-
473   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
474   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
475   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
476   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1840 01)(1+á01 1100.-
477   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1843 1+á01 800.-
478   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
479   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
480   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 Ett mycket vackert ex. 01á0 1500.-
481   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 Såld
482   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
483   Oscar I - Rdr sp 1846 1++ 2200.-
484   Oscar I - Rdr sp 1846 Vacker patina. 01+ 5500.-
485   Oscar I - Rdr sp 1848 Fin patina. 01+ 5300.-
486   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
487   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
488   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
489   Oscar I - Rdr sp 1855 Med litet årtal. Svaga fläckar. 01á0 6000.-
490   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
491   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
492   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
493   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
494   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
495   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
496   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
497   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
498   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
499   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
500   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
501   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
502   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ Såld
503   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1(+) 1100.-
504   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
505   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 1+á01 3900.-
506   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1+á01 2500.-
507   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1)(1á1+ 850.-
508   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
509   Oscar I - 50 öre 1857 Typmynt. 01+ 2600.-
510   Oscar I - 50 öre 1857 1 450.-
511   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
512   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
513   Oscar I - 50 öre 1857 1 Såld
514   Oscar I - 25 öre 1856 1++ 175.-
515   Oscar I - 25 öre 1856 1+ 200.-
516   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
517   Oscar I - 25 öre 1856 Ett fint exemplar. 01+ 800.-
518   Oscar I - 25 öre 1857 1 190.-
519   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
520   Oscar I - 10 öre 1855 Mm G. 1+ 120.-
521   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
522   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
523   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1100.-
524   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
525   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
526   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
527   Oscar I - 4 sk bco 1855 1++ 550.-
528   Oscar I - 2 sk bco 1844 1á1+ 450.-
529   Oscar I - 2 sk bco 1845 Litet märke nedanför "ES"i SVERIGES. 1+á01 700.-
530   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
531   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
532   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Ett fint exemplar. 01+ 700.-
533   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
534   Oscar I - 2/3 sk bco 1854 01+ 700.-
535   Oscar I - 2/3 sk bco 1855 01á0 1100.-
536   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 Såld
537   Oscar I - 1/3 sk bco 1845 Obetydligt plantsfel. 01á0 475.-
538   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
539   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
540   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
541   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
542   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01 270.-
543   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
544   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
545   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
546   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 210.-
547   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 220.-
548   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
549   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
550   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 300.-
551   Oscar I - 1/6 sk bco 1855 01+ Såld
552   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
553   Oscar I - 5 öre 1857 01 Såld
554   Oscar I - 1öre 1856 1?á1 550.-
555   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
556   Oscar I - ½ öre 1856 01 3000.-
557   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ Såld
558   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ Såld
559   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
560   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
561   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
562   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 Såld
Carl XV
563   Carl XV - 4 rdr rmt 1862 Lätt rengjord. 1+á01 2400.-
564   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
565   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 8500.-
566   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
567   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
568   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
569   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
570   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 01+ 3900.-
571   Carl XV - 1 rdr rmt 1860 1? 300.-
572   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
573   Carl XV - 1 rdr rmt 1871 omkring 1+ 950.-
574   Carl XV - 25 öre 1865 01 Såld
575   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
576   Carl XV - 25 öre 1871 1 130.-
577   Carl XV - 10 öre 1861 1++ 275.-
578   Carl XV - 10 öre 1867 1+á01 325.-
579   Carl XV - 10 öre 1869 01+ 650.-
580   Carl XV - 10 öre 1870 1++ 200.-
581   Carl XV - 10 öre 1870 01+ 450.-
582   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
583   Carl XV - 5 öre 1861 "Flammig". 01 500.-
584   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
585   Carl XV - 5 öre 1865 01+ 600.-
586   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
587   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 375.-
588   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
589   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
590   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
591   Carl XV - ½ öre 1867 01+ 400.-
592   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
Gustav V
593   Gustav V - 5 öre 1037 01á0 220.-
Oscar II
594   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
595   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
596   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera