Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
3   Gustav Vasa - Svartsjö.Daler 1543 Fin patina. Varit hängd. omkring 1+ 18000.-
Erik XIV
4   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
Johan III
5   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
6   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
7   Johan III - 2 öre 1570 1(+) 1350.-
8   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
9   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
10   Johan III - 2 öre 1571 01)(1+á01 3800.-
11   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
12   Johan III - 2 öre 1573 Med "2 R "som valör. 1(+) 300.-
13   Johan III - 1 öre 1575 Levin 464. Svagt korroderad. 1(+) 1500.-
14   Johan III - 1 öre 1576 Överpräglad på 1575? Plantsspricka. 1(+) 1300.-
15   Johan III - ½ öre 1570 Delvis svag omskrift. 1(+) 425.-
16   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
17   Johan III - ½ öre 1581 1(+) 475.-
18   Johan III - ½ öre 1583 Delvis svagt präglad. omkring 01 1150.-
19   Johan III - ½ öre 1583 1(+) 500.-
20   Johan III - ½ öre 1585 1+ 600.-
21   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
22   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
23   Johan III - ½ öre 1592 1 290.-
24   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
25   Johan III - Örtug 1590 Fläckig. 1?á1 550.-
26   Johan III - Fyrk 1578 Levin 658 a. Ojämn kant. Rengjord. god 1 450.-
27   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
28   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant, men i övrigt ett bra exemplar. 1+ 800.-
29   Johan III - Fyrk 1588 Delvis svagt präglad. 1á1+ 850.-
30   Johan III - Fyrk 1590 1á+)(1 650.-
31   Johan III - Fyrk 1592 Perforerad. 1? 225.-
Sigismund
32   Sigismund - ½ öre 1597 Fläckig. 1++ 1100.-
33   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
34   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
35   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. 01+ 3000.-
36   Sigismund - ½ öre 1597 1á1+ 950.-
Carl IX
37   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Något fläckig, med ett bra porträtt. 1++ 6500.-
38   Carl IX - 2 öre 1608 Ojämnt präglad, dock fin patina. god 1 1100.-
39   Carl IX - 2 öre 1608 Svaga fläckar. Delvis svagt präglad. omkr. 1+ 1400.-
Johan, Hertig av Södermanland
40   Johan, Hertig av Södermanland - 1 öre 1617 Ej med årtal, alltså "utan år". 1á1+ 1200.-
Gustav II Adolf
41   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 Såld
42   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
43   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
44   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
45   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
46   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
47   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
48   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
49   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
50   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
51   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1628 god 1 800.-
52   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1629 Fint exemplar. 1(+) 1350.-
53   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
54   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
55   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
56   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
57   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
58   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
59   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2900.-
Christina
60   Christina - ½ riksdaler 1640 Varit hängd, rengjord. 1?á1 3800.-
61   Christina - 4 mark 1648 Med "WAND". Liten repa framför munnen. Fin patina. Delvis svagt präglad, men ett ringa cirkulerat exemplar. 1+á01 19000.-
62   Christina - 2 mark 1651 Präglad 1651, dock utan årtal. Plantsfel. 1++ 2900.-
63   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
64   Christina - Avesta.1 öre 1646 1+ 1850.-
65   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
66   Christina - Avesta.1 öre 1649 omkr. 1+ 1500.-
67   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
68   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
69   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
70   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
71   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
72   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
73   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
Carl X Gustav
74   Carl X Gustav - 2 mark 1654 Utan år. omkr. 1+ 5800.-
Carl XI
75   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
76   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
77   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
78   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
79   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
80   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
81   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. Svaga repor över halsen. Fyndkaraktär. Varit hängd. 1+á01 2300.-
82   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
83   Carl XI - 2 mark 1691 Bonnier 391. 1++ 2100.-
84   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
85   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395 var. Små repor fmf ansiktet. 1+á01 2300.-
86   Carl XI - 2 mark 1693 Bonnier 401. Repor frånsidan. 1á1+ 1250.-
87   Carl XI - 2 mark 1693 Bo. 400. 1+á01 Såld
88   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
89   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
90   Carl XI - 2 mark 1694 Fläckar. 1)(1á1+ 825.-
91   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
92   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
93   Carl XI - 2 mark 1696 Ärgfläckar? 1 650.-
94   Carl XI - 1 mark 1689 1)(1á1+ 1350.-
95   Carl XI - 5 öre 1692 1+á01 1150.-
96   Carl XI - 5 öre 1693 1)(1á1+ 390.-
97   Carl XI - 5 öre 1694 1á1+ 340.-
98   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
99   Carl XI - 4 öre 1668 Rengjord. god 1 375.-
100   Carl XI - 4 öre 1669 1++ Såld
101   Carl XI - 4 öre 1670 1+ 900.-
102   Carl XI - 4 öre 1673 omkring 01 2200.-
103   Carl XI - 4 öre 1675 Litet plantsfel kl 2 på åtsidan. 1++ 750.-
104   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
105   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
106   Carl XI - 4 öre 1679 1(+) Såld
107   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 170.-
108   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
109   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
110   Carl XI - 2 öre 1666 1á1+ 350.-
111   Carl XI - 2 öre 1666 1(+) 500.-
112   Carl XI - 2 öre 1667 1á1+ 375.-
113   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) 500.-
114   Carl XI - 2 öre 1667 Något mörk. 1+ 750.-
115   Carl XI - 1 öre 1665 omkr. 1 450.-
116   Carl XI - 1 öre 1665 Smalt C. Liten plantsspricka åts. kl 9. 1(+) 850.-
117   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
118   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
119   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 400.-
120   Carl XI - 1 öre 1687 1 350.-
121   Carl XI - 1 öre 1692 1+ 430.-
122   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
123   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Åtsidan delvis korroderad. 1+ 1500.-
124   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
125   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
126   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 700.-
127   Carl XI - 2 öre KM 1664 1á1+ 900.-
128   Carl XI - 2 öre KM 1665 1á1+ 775.-
129   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
130   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
131   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
132   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantexemplar. 1 550.-
133   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
134   Carl XI - 1 öre SM 1673 omkr. 1 475.-
135   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
136   Carl XI - 1 öre SM 1676 Plantsfel. 1á1+ 500.-
137   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
138   Carl XI - 1 öre SM 1679 1 750.-
139   Carl XI - 1 öre SM 1680 Kantexemplar. god 1 Såld
140   Carl XI - 1/6 öre SM 1666 Ovanligt bra exemplar för denna svåra variant. 1á1+ 2400.-
Carl XII
141   Carl XII - Riksdaler 1713 Med den litet svårare varianten "smala lejon". Plantsfel frånsidan kl 12. omkr. 1 8000.-
142   Carl XII - 2 mark 1700 Svag fläck under "LVS". 1+á01)(1+ 3000.-
143   Carl XII - 2 mark 1700 Lätt rengjord. omkr. 1+ 3100.-
144   Carl XII - 2 mark 1703 1?)(1 1400.-
145   Carl XII - 2 mark 1716 Rengjord. Plantsfel frånsidan. 1+ 2600.-
146   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
147   Carl XII - 1 öre 1697 1)(1+ 400.-
148   Carl XII - 1 öre 1700 1(+) 400.-
149   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
150   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
151   Carl XII - 1 öre 1709 1?á1 130.-
152   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
153   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
154   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
155   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
156   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
157   Carl XII - 1 öre 1717 Bra exemplar. 1+á01 950.-
158   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 500.-
159   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
160   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
161   Carl XII - Nödmynt 1716 PUBLICA FIDE. 1(+) 350.-
162   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
163   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
164   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
165   Carl XII - Nödmynt 1718 MERKURIUS. Svag fläck å frånsidan. 1++ 550.-
166   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
167   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1á1+ 450.-
168   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
169   Fredrik I - Riksdaler 1721 Signerad Hedlinger. 1á1+ Såld
170   Fredrik I - Riksdaler 1739 Litet spår av hänge, lätt uppgraverad i åtsidans fält. Till detta lätt rengjord. 1á1+ 7500.-
171   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
172   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
173   Fredrik I - 10 öre 1739 1(+) 650.-
174   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ Såld
175   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
176   Fredrik I - 5 öre 1731 1(+) 275.-
177   Fredrik I - 5 öre 1735 1+á01 850.-
178   Fredrik I - 5 öre 1737 Mm G.Z. omkr. 1+ 400.-
179   Fredrik I - 5 öre 1739 1(+) 375.-
180   Fredrik I - 5 öre 1739 Med "öppen nia". Svag repa å frånsidan mellan kronorna. 1(+) 800.-
181   Fredrik I - 5 öre 1739 01 Såld
182   Fredrik I - 5 öre 1741 Fläckar. 1 200.-
183   Fredrik I - 5 öre 1742 omkr. 1+ 575.-
184   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
185   Fredrik I - 5 öre 1748 Svaga repor frånsidan. 1?á1 200.-
186   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L. C. 01á0 1500.-
187   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
188   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
189   Fredrik I - 1 öre 1723 1+á01 475.-
190   Fredrik I - 1 öre 1725 Rengjord. omkr. 1+ 400.-
191   Fredrik I - 1 öre 1733 Liten kantskada. 1(+) 200.-
192   Fredrik I - 1 öre 1733 1(+) 200.-
193   Fredrik I - 1 öre 1733 1+ 400.-
194   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ 290.-
195   Fredrik I - 1 öre 1742 1(+) 290.-
Adolf Fredrik
196   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 Delvis svagt präglad. omkr. 1+ 750.-
197   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
198   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
199   Adolf Fredrik - 5 öre 1759 Små repor. 1+ 700.-
200   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 Svaga repor. 1+á01 1250.-
201   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
202   Adolf Fredrik - 1 öre 1761 1+ Såld
203   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
204   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
205   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
206   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
207   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
208   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
209   Gustav III - Riksdaler 1775 1 riksdaler/3 Daler SM. god 1 950.-
210   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Svaga inristningar. omkr. 1+ 1250.-
211   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
212   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Fin patina. 1+á01 3500.-
213   Gustav III - Riksdaler 1776 01 Såld
214   Gustav III - Riksdaler 1780 "Tonkin C2". 1 950.-
215   Gustav III - Riksdaler 1781 Svaga kronor på frånsidan. 01 3100.-
216   Gustav III - Riksdaler 1781 Fin patina. 01+ 3500.-
217   Gustav III - Riksdaler 1782 Svaga fläckar. 1+ 1300.-
218   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ Såld
219   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
220   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
221   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svag repa på frånsidan kl 3, i övrigt ett bra exemplar med vacker patina. 1+á01 2300.-
222   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Liten kantsskada, svaga plantsripor och svaga fläckar. 1(+) 950.-
223   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
224   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 850.-
225   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 850.-
226   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. Fin patina. 1+ 1450.-
227   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
228   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
229   Gustav III - 1/3 riksdaler 1782 1+ 800.-
230   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
231   Gustav III - 1/3 riksdaler 1784 Ett fint exemplar med vacker patina. 1+á01 1600.-
232   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 1+á01 1400.-
233   Gustav III - 1/3 riksdaler 1786 1á1+ 850.-
234   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1á1+ 600.-
235   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
236   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
237   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
238   Gustav III - 1/6 riksdaler 1770 1(+) 550.-
239   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1(+) 550.-
240   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
241   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
242   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
243   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
244   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
245   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
246   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
247   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
248   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1++ 800.-
249   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
250   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
251   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
252   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
253   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
254   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
255   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
256   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
257   Gustav III - 1 öre KM 1778 1+ 350.-
258   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
259   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
260   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
261   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 Svaga plantsrispor på frånsidan. 1(+) 2700.-
262   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 8000.-
263   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar. Fin patina. 01á0 15000.-
264   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Svagt präglad. 1+á01 4000.-
265   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
266   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
267   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
268   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
269   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Mycket fin patina. 01+ 1600.-
270   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
271   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+á01 1250.-
272   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
273   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
274   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Svagt silverprov ovanför RD på frånsidan. 1+á01 1200.-
275   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
276   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Svaga fläckar. 01 350.-
277   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
278   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ Såld
279   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1807 1+á01 240.-
280   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1808 01á0 375.-
Carl XIII
281   Carl XIII - Riksdaler 1815 Varit monterad. Borrat hål på randen kl 12. Obetydliga kantskador. Inga plantsrispor. 1á1+ 4400.-
282   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
283   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
284   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
285   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
286   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
287   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 650.-
288   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
289   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
290   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
291   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
292   Carl XIII - Kastmynt 1818 Kastmynt ( 1/3 riksdaler) utdelat i samband med Carl XIII:s begravning 1818. omkr. 01 3200.-
293   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
294   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
295   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
296   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
297   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
298   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
299   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
300   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
301   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
302   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
303   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
304   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
305   Carl XIV Johan - 1/6 riksdaler 1829 Upplaga 2039 st. Svaga repor, små kantskador. 1á1+ Såld
306   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
307   Carl XIV Johan - Rdr sp 1834 1á1+ 2400.-
308   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
309   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
310   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
311   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 1++ 2800.-
312   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1833 1á1+ 1700.-
313   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
314   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 1+á01 475.-
315   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 Rengjord. Ett fint exemplar. 01+ 750.-
316   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1833 1+ 390.-
317   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1834 1(+) 450.-
318   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Rengjord. omkr. 1+ 750.-
319   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ Såld
320   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 1+ 800.-
321   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
322   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1833 Överpräglad på 1831. 1++ 700.-
323   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Små fläckar. 1++ 325.-
324   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
325   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
326   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
327   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
328   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
329   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
330   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
331   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 750.-
332   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
333   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
334   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
335   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
336   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
337   Carl XIV Johan - ½ skilling 1827 Utan bindestreck i valören. 1+ 500.-
338   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
339   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
340   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
341   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
342   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
343   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
344   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
345   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
346   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
347   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
348   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
349   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
350   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
351   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ 500.-
352   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett mycket fint exemplar. 01+ 975.-
353   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
354   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1á1+ 575.-
355   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
356   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
357   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
358   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1840 01)(1+á01 1100.-
359   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1841 1+ 475.-
360   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1843 1+á01 800.-
361   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
362   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1839 1+á01 475.-
363   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1843 1+ Såld
364   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
365   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 Ett mycket vackert ex. 01á0 1500.-
366   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 Svag fläck frånsidan. 1+á01 500.-
367   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
368   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1844 Sällsynt. 1?á1 525.-
Oscar I
369   Oscar I - Rdr sp 1846 1++ 2200.-
370   Oscar I - Rdr sp 1846 Vacker patina. 01+ 5500.-
371   Oscar I - Rdr sp 1848 Fin patina. 01+ 5300.-
372   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
373   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
374   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
375   Oscar I - Rdr sp 1855 Med litet årtal. Svaga fläckar. 01á0 6000.-
376   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
377   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
378   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
379   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
380   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
381   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
382   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
383   Oscar I - 1/16 rdr sp 1848 Med förskjuten stampställning. Sällsynt. 01 1800.-
384   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
385   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
386   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Ojämn patina. 1+ 130.-
387   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
388   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
389   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
390   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1(+) 1100.-
391   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
392   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 1+á01 3900.-
393   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1+á01 2500.-
394   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
395   Oscar I - 50 öre 1857 Typmynt. 01+ 2600.-
396   Oscar I - 50 öre 1857 1 450.-
397   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
398   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
399   Oscar I - 25 öre 1856 1(+) 135.-
400   Oscar I - 25 öre 1856 1++ 175.-
401   Oscar I - 25 öre 1856 1+ 200.-
402   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
403   Oscar I - 25 öre 1856 Ett fint exemplar. 01+ 800.-
404   Oscar I - 25 öre 1857 1 190.-
405   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
406   Oscar I - 25 öre 1859 1+á01 450.-
407   Oscar I - 10 öre 1855 Mm G. 1+ 120.-
408   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
409   Oscar I - 10 öre 1855 Med "T". 01+ 450.-
410   Oscar I - 10 öre 1858 Överpräglad på 1857. 1+á01)(01 500.-
411   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
412   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1100.-
413   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
414   Oscar I - 4 sk bco 1849 god 1 200.-
415   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
416   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
417   Oscar I - 4 sk bco 1855 1++ 550.-
418   Oscar I - 2 sk bco 1844 1á1+ 450.-
419   Oscar I - 2 sk bco 1847 Svaga fläckar å frånsidan. 1++ 300.-
420   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
421   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
422   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Ett fint exemplar. 01+ Såld
423   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 Såld
424   Oscar I - 2/3 sk bco 1849 1+á01 275.-
425   Oscar I - 2/3 sk bco 1854 01+ Såld
426   Oscar I - 2/3 sk bco 1855 01á0 Såld
427   Oscar I - 1/3 sk bco 1845 Obetydligt plantsfel. 01á0 475.-
428   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
429   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
430   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ Såld
431   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
432   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
433   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01 Såld
434   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
435   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
436   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 210.-
437   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 220.-
438   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
439   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
440   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 300.-
441   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
442   Oscar I - 2 öre 1856 1? 500.-
443   Oscar I - 2 öre 1856 1?)(1?á1 500.-
444   Oscar I - 1öre 1856 Plantsfel åtsidan. 1?á1 350.-
445   Oscar I - 1öre 1856 1?á1 550.-
446   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
447   Oscar I - ½ öre 1856 01 3000.-
448   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
449   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
450   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
451   Carl XV - 4 rdr rmt 1862 Lätt rengjord. 1+á01 2400.-
452   Carl XV - 4 rdr rmt 1862 1+á01 2800.-
453   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
454   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 8500.-
455   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
456   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
457   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
458   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
459   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 01+ 3900.-
460   Carl XV - 1 rdr rmt 1860 1? 300.-
461   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
462   Carl XV - 1 rdr rmt 1871 omkring 1+ 950.-
463   Carl XV - 25 öre 1865 01 750.-
464   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
465   Carl XV - 25 öre 1871 1 130.-
466   Carl XV - 25 öre 1871 1+ 330.-
467   Carl XV - 10 öre 1861 1++ 275.-
468   Carl XV - 10 öre 1865 1+ 300.-
469   Carl XV - 10 öre 1867 1+á01 325.-
470   Carl XV - 10 öre 1869 01+ 650.-
471   Carl XV - 10 öre 1870 1++ 200.-
472   Carl XV - 10 öre 1870 01+ 450.-
473   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
474   Carl XV - 5 öre 1861 "Flammig". 01 500.-
475   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
476   Carl XV - 5 öre 1865 01+ 600.-
477   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
478   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 375.-
479   Carl XV - 2 öre 1861 01 150.-
480   Carl XV - 2 öre 1863 Överpräglad på 1862. 01 250.-
481   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
482   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
483   Carl XV - 2 öre 1871 01+ 190.-
484   Carl XV - 1öre 1860 01+ 1800.-
485   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
486   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
487   Carl XV - ½ öre 1867 01+ 400.-
Gustav V
488   Gustav V - 5 öre 1037 01á0 220.-
Oscar II
489   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
490   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
491   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera