Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
3   Gustav Vasa - Stockholm.½ mark 1559 Varit pluggad. Reparet hål som kan skönjas på toppen av kronprydnaden och på frånsidan mellan M och I i DOMINI. Sällsynt typ. 1 Såld
Erik XIV
4   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 Svaga fläckar. 1+ 3900.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Svag korriossion. 1á1+ 3200.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Bra exemplar! 1+á01)(1+ 4500.-
7   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
8   Erik XIV - 16 öre klipping 1566 Lätt rengjord. 1á1+ Såld
9   Erik XIV - 16 öre klipping 1566 1 Såld
10   Erik XIV - 16 öre klipping 1566 Rengjord. Med viss präglingsglans. 1++ Såld
11   Erik XIV - 16 öre klipping 1566 Rengjord. 1+ Såld
12   Erik XIV - 8 öre klipping 1563 Fyndexemplar. 1á1+ 3900.-
Johan III
13   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
14   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
15   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
16   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
17   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
18   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
19   Johan III - 2 öre 1572 Sällsynt. Korroderad. 1?á1 900.-
20   Johan III - ½ öre 1577 Levin 541. 1++ 750.-
21   Johan III - ½ öre 1578 Levin 551. Ett riktigt bra ex. 1+ 700.-
22   Johan III - ½ öre 1579 Levin 556. 1+ 550.-
23   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
24   Johan III - ½ öre 1584 Levin 600. Delvis svagt präglad. 1 350.-
25   Johan III - ½ öre 1585 1á1+ 450.-
26   Johan III - ½ öre 1585 Levin 604. 1á1+ 450.-
27   Johan III - ½ öre 1585 1+ 600.-
28   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
29   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
30   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
31   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 Såld
32   Johan III - Örtug 1589 1 575.-
33   Johan III - Fyrk 1584 Mörk. omkr. 1 550.-
34   Johan III - 4 öre klipping 1591 Sällsynt. Något oregelbunden plants. 1 2200.-
Sigismund
35   Sigismund - ½ öre 1593 Typmynt. Perforerad. 1á1+ 500.-
36   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
37   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
38   Sigismund - Fyrk 1598 Perforerad. 1+ 400.-
Carl IX
39   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
40   Carl IX - 1 mark 1606 god 1 3200.-
41   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
42   Carl IX - Göteborg.1 öre 1610 1 Såld
Gustav II Adolf
43   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
44   Gustav II Adolf - 1 öre 1610 Kantförlust. 1á1+ 500.-
45   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
46   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1625 Mm nedtill. SM 98 b. god 1 1400.-
47   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
48   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
49   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
50   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 9,57 gr. 1?á1 1150.-
51   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 46. 26,32 gr. god 1 1500.-
52   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1627 Säter. Ottosson 50. 26,06 gr. 1?á1 1300.-
53   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
54   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
55   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
56   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ 800.-
57   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
58   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
59   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
60   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
61   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
62   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
63   Gustav II Adolf - Arboga.Fyrk 1627 god 1 550.-
Christina
64   Christina - Riksdaler 1644 1á1+)(1+ 6000.-
65   Christina - ½ riksdaler 1645 Varit hängd. 1+ Såld
66   Christina - 2 mark 1651 Åtsidan något ojämn patina. I övrigt ett trevligt exemplar. 1á1+ 3400.-
67   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 650.-
68   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
69   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 5. 1?á1 375.-
70   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
71   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ 800.-
72   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 3. Kantex. Lätt korroderad. 1 450.-
73   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 1. Lackad. Liten kantskada. 1á1+ 500.-
74   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
75   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
76   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
77   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
78   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
79   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
80   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
81   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
82   Christina - Avesta.1 öre 1652 Ex 2. 1?á1 500.-
83   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
84   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
85   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
86   Christina - ¼ öre 1636 Nyköping och Säter. Kantex. 1á1+ Såld
87   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
88   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
89   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ 350.-
90   Carl X Gustav - ¼ öre 1656 1+)(1? 275.-
91   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? 250.-
Carl XI
92   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
93   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
94   Carl XI - 4 mark 1693 Ett fint exemplar! 01 4900.-
95   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
96   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. Delvis svag omskrift. 1(+) 1150.-
97   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
98   Carl XI - 2 mark 1667 Bo. 213 1+ 1850.-
99   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
100   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
101   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
102   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
103   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. 1?á1)(1 950.-
104   Carl XI - 2 mark 1682 Bonnier 356. 01 3500.-
105   Carl XI - 2 mark 1684 Bo. 366. 1(+) 1750.-
106   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
107   Carl XI - 2 mark 1687 Bo. 376. 1+ 1600.-
108   Carl XI - 2 mark 1687 Bonnier 376. 01 4000.-
109   Carl XI - 2 mark 1688 Bonnier 383. 1+ 1800.-
110   Carl XI - 2 mark 1690 Bo. 390. 1(+) 1300.-
111   Carl XI - 2 mark 1691 1á1+ 1350.-
112   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
113   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
114   Carl XI - 2 mark 1692 Lätt rengjord, men å andra sidan ett fint exemplar! 01 Såld
115   Carl XI - 2 mark 1693 Ett mycket vackert exemplar. 01 Såld
116   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
117   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
118   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
119   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
120   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
121   Carl XI - 2 mark 1696 1 900.-
122   Carl XI - 5 öre 1691 Små repor till vänster om monogrammet. 1á1+ 300.-
123   Carl XI - 5 öre 1691 1á1+ 450.-
124   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
125   Carl XI - 4 öre 1671 1á1+ 400.-
126   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
127   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
128   Carl XI - 2 öre 1665 Överpräglad på 1664. 1?á1 275.-
129   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
130   Carl XI - 2 öre 1665 1á1+ 475.-
131   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
132   Carl XI - 2 öre 1666 Överpräglad på 1665. 1?á1 Såld
133   Carl XI - 2 öre 1667 Ett ovanligt bra exemplar. 01 1900.-
134   Carl XI - 2 öre 1667 Med liten sjua. Bra ex. 1á1+ 600.-
135   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
136   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
137   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
138   Carl XI - 1 öre 1683 1 275.-
139   Carl XI - 1 öre 1684 1)(1á1+ 325.-
140   Carl XI - 1 öre 1684 1(+) 350.-
141   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
142   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
143   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1950.-
144   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
145   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
146   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
147   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
148   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 750.-
149   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
150   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
151   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
152   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
153   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
154   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
155   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 500.-
156   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
157   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
158   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
159   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
160   Carl XI - 1 öre SM 1683 god 1 650.-
Carl XII
161   Carl XII - 2 mark 1697 Sällsynt. Fläck frånsidan. 1á1+ 3900.-
162   Carl XII - 2 mark 1699 Åtsidan svagt korroderad. 1(+)/1+ 2300.-
163   Carl XII - 2 mark 1699 Obetydliga kantslag. 1+ 2900.-
164   Carl XII - 2 mark 1700 Liten kantskada. 1++ 2600.-
165   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01 3900.-
166   Carl XII - 2 mark 1701 1(+) 2100.-
167   Carl XII - 2 mark 1701 1+ 2800.-
168   Carl XII - 2 mark 1703 1?)(1 1400.-
169   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
170   Carl XII - 2 mark 1717 Ex Lennart Philipson. Ett toppexemplar med mycket vacker patina. 01+ 11500.-
171   Carl XII - 1 mark 1701 god 1 1700.-
172   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
173   Carl XII - 1 mark 1702 1á1+ 2600.-
174   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
175   Carl XII - 5 öre 1704 Svag rand åts. kl 9. omkr. 1+ 450.-
176   Carl XII - 5 öre 1705 1 250.-
177   Carl XII - 5 öre 1705 Överpräglad på 1704. Plantsskada. 1á1+ 300.-
178   Carl XII - 5 öre 1708 Fläckar, plantsskador. 1á1+ 150.-
179   Carl XII - 5 öre 1709 1á1+ 400.-
180   Carl XII - 5 öre 1711 god 1 350.-
181   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
182   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 900.-
183   Carl XII - 1 öre 1698 Överpräglad på 1697. 1+ 750.-
184   Carl XII - 1 öre 1700 1á1+ 350.-
185   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
186   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
187   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
188   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
189   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
190   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ 475.-
191   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ 550.-
192   Carl XII - 1 öre 1715 1á1+ Såld
193   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
194   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
195   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
196   Carl XII - 1 öre 1717 1+ 500.-
197   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+á01 850.-
198   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) Såld
199   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. Bra ex. 1++ Såld
200   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+á01 Såld
201   Carl XII - Nödmynt 1716 Publica Fide. Ojämn färg. 1á1+ 275.-
202   Carl XII - Nödmynt 1716 Publica Fide. Liten fläck uppe vid lansen. 1+á01 700.-
203   Carl XII - Nödmynt 1717 Wett och Vapen. 1++ Såld
204   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
205   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
206   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
207   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. omkr. 1+ 375.-
208   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. Liten kl 10 på frånsidan (borttagbar?). 1+á01 750.-
209   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. 1+ Såld
210   Carl XII - Nödmynt 1719 Med "hjärter". 1á1+ 250.-
211   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
212   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
213   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 1(+) 250.-
214   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
215   Carl XII - ULRIKA ELEONORA D.Y. 1720 1 mark 1720 överpräglat på 1719. Ett mycket vackert exemplar! 1+á01 9800.-
Fredrik I
216   Fredrik I - Riksdaler 1721 Signerad #Hedlinger". Varit hängd. Svaga filspår på randen. Plantsskada. 1 Såld
217   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ 6000.-
218   Fredrik I - Riksdaler 1732 Med, det för detta årtal vanliga, plantsfel på frånsidan. 1+ 5500.-
219   Fredrik I - Riksdaler 1736 Svag repa framför näsan. Fin patina. omkr. 1+ Såld
220   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
221   Fredrik I - ¼ riksdaler 1736 omkr. 1+ 4900.-
222   Fredrik I - ¼ riksdaler 1750 1á1+)(1+ 5000.-
223   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
224   Fredrik I - 10 öre 1740 1 450.-
225   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
226   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
227   Fredrik I - 5 öre 1730 Med G Z. 1(+) 375.-
228   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
229   Fredrik I - 5 öre 1731 1á1+ 300.-
230   Fredrik I - 5 öre 1731 Fläckar på frånsidan. 1+ 300.-
231   Fredrik I - 5 öre 1739 1á1+ 375.-
232   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
233   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ 400.-
234   Fredrik I - 1 öre 1722 Mm L.C. 1(+) 275.-
235   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
236   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 650.-
237   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ 750.-
238   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1++ Såld
239   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
240   Fredrik I - 1 öre 1724 Rengjord. 1+ 325.-
241   Fredrik I - 1 öre 1732 1(+) 290.-
242   Fredrik I - 1 öre 1732 1+ 300.-
243   Fredrik I - 1 öre 1732 1++ 400.-
244   Fredrik I - 1 öre 1735 1++ Såld
Adolf Fredrik
245   Adolf Fredrik - Riksdaler 1754 Något ljus. 1+á01 8000.-
246   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 1á1+ 3900.-
247   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett fint exemplar. 1+á01 7500.-
248   Adolf Fredrik - Riksdaler 1764 Små märken på åtsidan. 1á1+ 3800.-
249   Adolf Fredrik - Riksdaler 1767 Mycket svaga repor i frånsidans fält. 1++ 3900.-
250   Adolf Fredrik - Riksdaler 1767 Ex Lennart Philipson. Lätt rengjord. 1++ 5500.-
251   Adolf Fredrik - ¼ riksdaler 1768 Upplaga 5128 st. Sällsynt. 1á1+ 5500.-
252   Adolf Fredrik - 1/8 riksdaler 1767 Ojämn patina. 1+á01 1300.-
253   Adolf Fredrik - 1/8 riksdaler 1768 1á1+ Såld
254   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 3000.-
255   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ 650.-
256   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) 800.-
257   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
258   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1+ 975.-
259   Adolf Fredrik - 5 öre 1754 god 1 500.-
260   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
261   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
262   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
263   Adolf Fredrik - 1 öre 1756 1++ 750.-
264   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
265   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
266   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
267   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1760 Överpräglad på 1759. 1 250.-
268   Adolf Fredrik - 4 mark 1752 omkr. 1+ 8000.-
269   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkrng 1+ 4500.-
270   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. 1(+) 3500.-
Gustav III
271   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
272   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ 4500.-
273   Gustav III - Riksdaler 1776 Med litet kors. Fläckig. 1+á01 1450.-
274   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
275   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 3400.-
276   Gustav III - Riksdaler 1781 1++ 1450.-
277   Gustav III - Riksdaler 1781 omkr. 1+ 1700.-
278   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
279   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
280   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1(+) 1100.-
281   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1á1+ 1200.-
282   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1+ 1650.-
283   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 2/3 riksdaler/ 2 Daler SM. Kantfel åts. kl 10. 1+ 1450.-
284   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
285   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
286   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Repa frånsidan. 1+ 1300.-
287   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svaga repor på åtsidan. Patina. 1++ 1400.-
288   Gustav III - 1/3 riksdaler 1777 1/3 riksdaler/1 DSM. 1+ Såld
289   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
290   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
291   Gustav III - 1/3 riksdaler 1779 1++ Såld
292   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
293   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 1 500.-
294   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
295   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
296   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1(+) 675.-
297   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1+ 875.-
298   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
299   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
300   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 Med nio serafer. mörk 1 900.-
301   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 Ett bra ex! 1++ 1100.-
302   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 1)(1á1+ 575.-
303   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 god 1 400.-
304   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
305   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1)(1(+) Såld
306   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
307   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
308   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
309   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
310   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
311   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
312   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
313   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
314   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 650.-
315   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 700.-
316   Gustav III - 1/24 riksdaler 1777 1++ Såld
317   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
318   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
319   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
320   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
321   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
322   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
323   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+ 3400.-
324   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Lätt rengjord. Lätta plantsrispor. 1++ 3500.-
325   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
326   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
327   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1801 Litet plantsfel fråns. kl. 11. 1++ 3900.-
328   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1801 Åtsidans fält "angripet" (ett flertal små repor). Rengjord. 1+ Såld
329   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
330   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
331   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1+á01 1100.-
332   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Svag fläck kl 5 på åtsidan. 01+ 1250.-
333   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 01+ 1600.-
334   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 1++ 850.-
335   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 1++ 850.-
336   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 1++ 900.-
337   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 01 1600.-
338   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
339   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
340   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 1+á01 1250.-
341   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
342   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
343   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
344   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
Carl XIII
345   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
346   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Mörk. god 1 3500.-
347   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Plantsrispor. 1á1+ 1250.-
348   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
349   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
350   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
351   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1 850.-
352   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 Lätt rengjord. 1?)(god 1 Såld
353   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1810 01 750.-
354   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1810 Svag fläck frånsidan. 01á0)(01 850.-
355   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1811 Delvis svagt präglad, samt en liten fläck under nedre kronan på frånsidan. Fin patina. 01 600.-
356   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
357   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
358   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
359   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
360   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
361   Carl XIII - Kastmynt 1809 Vackert exemplar. 01 3500.-
362   Carl XIII - 1 skilling 1815 1 150.-
363   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
364   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
365   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
366   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
367   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
368   Carl XIII - ½ skilling 1815 Små fläckar. 1+á01 Såld
369   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
370   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
371   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1+ Såld
372   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
373   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Ett vackert exemplar! 01á0 Såld
Carl XIV Johan
374   Carl XIV Johan - Riksdaler 1821 Jubileumsriksdaler. 01+ 8900.-
375   Carl XIV Johan - Riksdaler 1821 "Jubileumsriksdaler". Upplaga 7339 st. 01+ 9500.-
376   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
377   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
378   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1829 Små plantsfel. 01 3900.-
379   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1829 Ett mycket fint exemplar! 01+ Såld
380   Carl XIV Johan - Rdr sp 1831 Litet plantsfel vid Ö i "BELÖNING". Ojämn patina. 1+á01 4800.-
381   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
382   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
383   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 omkr. 01 6500.-
384   Carl XIV Johan - Rdr sp 1839 1+á01 4500.-
385   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
386   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ 7500.-
387   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 god 1 1500.-
388   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
389   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 god 1 550.-
390   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
391   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
392   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
393   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Svaga repor å åtsidan. 1+ Såld
394   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
395   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 01 650.-
396   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 1/3 riksdaler. Kastmynt utdelat i samband med Konungens kröning. 1++ 1600.-
397   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Ett mycket vackert kastmynt! 01+ 4500.-
398   Carl XIV Johan - Kastmynt 1844 Lätt rengjord, men ändå ett snyggt exemplar. 1+á01 1300.-
399   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
400   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med räfflad rand. 1+á01 Såld
401   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
402   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
403   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
404   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
405   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
406   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
407   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
408   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
409   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
410   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
411   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
412   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
413   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
414   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
415   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
416   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
417   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
418   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
419   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
420   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1836 1++ 450.-
421   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 Ett vackert ex! 01+ 1800.-
422   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 1+ Såld
423   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1839 Plantsspricka åtsidan kl 4. 1+á01 Såld
424   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1841 god 1 Såld
425   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
426   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1843 Liten fläck i N ("NORR"). 01 550.-
427   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
428   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Liten plantsfel åtsidan kl 10. Dock ett fint exemplar. 01+ 700.-
429   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
430   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
431   Carl XIV Johan - Minnespenning 1844 Fläck framför näsan. 1+á01 1100.-
Oscar I
432   Oscar I - Rdr sp 1846 Plantsfel frånsidan. 1+ Såld
433   Oscar I - Rdr sp 1847 Plantsfel å åtsidan, små kanthack. 1+á01 2400.-
434   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet plantsfel å åtsidan. 1+ 1900.-
435   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
436   Oscar I - Rdr sp 1851 Lätt rengjord, obetydliga kantskador. 1++ 2200.-
437   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
438   Oscar I - Rdr sp 1852 Lätt rengjord. 01 4500.-
439   Oscar I - Rdr sp 1853 Svaga fläckar på åtsidan. 1+ 2400.-
440   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
441   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
442   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
443   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
444   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
445   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
446   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Ett fint exemplar. 01+ 5500.-
447   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
448   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
449   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
450   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
451   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
452   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
453   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
454   Oscar I - 2 rdr rmt 1857 Plantsfel. 1 Såld
455   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
456   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
457   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
458   Oscar I - 50 öre 1857 1 750.-
459   Oscar I - 25 öre 1855 1+ 225.-
460   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
461   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+ 175.-
462   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
463   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 01+ 450.-
464   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
465   Oscar I - 4 sk bco 1849 Ett mycket vackert exemplar! 01á0 Såld
466   Oscar I - 4 sk bco 1849 Små repor framför porträttet. 1+á01 Såld
467   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
468   Oscar I - 4 sk bco 1852 Ett mycket vackert exemplar! 01+ Såld
469   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
470   Oscar I - 2 sk bco 1849 Fläckig åtsida. 1+ 450.-
471   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
472   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
473   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
474   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
475   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
476   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
477   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
478   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
479   Oscar I - 1/3 sk bco 1850 Fint exemplar. 01+ Såld
480   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
481   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
482   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
483   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
484   Oscar I - 1öre 1856 Svag plantsspricka i huvudet. 1á1+ 1200.-
485   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ 750.-
486   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ 800.-
487   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
488   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 2200.-
Carl XV
489   Carl XV - 4 rdr rmt 1861 Svaga fläckar. 1++ 2300.-
490   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
491   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 1+á01 2850.-
492   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
493   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
494   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
495   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
496   Carl XV - 4 rdr rmt 1870 Ojämn patina. 1+á01 2500.-
497   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
498   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
499   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
500   Carl XV - 1 rdr rmt 1871 Överpräglad på 1861. 1?á1 Såld
501   Carl XV - 1 rdr rmt 1871 Överpräglad på 1861. Fläckar på åtsidan. 1+ Såld
502   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
503   Carl XV - 25 öre 1871 01+ 1100.-
504   Carl XV - 25 öre 1871 omkr. 01 550.-
505   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
506   Carl XV - 5 öre 1863 Överpräglad på 1862. 1+á01 300.-
507   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
508   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
509   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
510   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
511   Carl XV - 1öre 1870 01+ 170.-
512   Carl XV - 1öre 1871 01 100.-
513   Carl XV - 1öre 1871 01+ 135.-
Oscar II
514   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
515   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
516   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera