Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
3   Gustav Vasa - Svartsjö.Daler 1543 Fin patina. Varit hängd. omkring 1+ 18000.-
Erik XIV
4   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1567 Frånsidan lätt korroderad. 1(+)/1 Såld
Johan III
7   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
8   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
9   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
10   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
11   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
12   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
13   Johan III - 2 öre 1571 Ojämn plants, men ett trevligt exemplar! 01)(1+á01 3800.-
14   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
15   Johan III - 1 öre 1575 Svagt korroderad. 1(+) 1500.-
16   Johan III - 1 öre 1576 1(+) 1100.-
17   Johan III - ½ öre 1578 Med "JOHANNS". 1(+) 450.-
18   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
19   Johan III - ½ öre 1583 Delvis svagt präglad. omkring 01 1150.-
20   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
21   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
22   Johan III - ½ öre 1592 1 290.-
23   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
24   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
25   Johan III - Fyrk 1588 Delvis svagt präglad. 1á1+ 850.-
26   Johan III - Fyrk 1590 1á+)(1 650.-
27   Johan III - Fyrk 1592 Perforerad. 1? 225.-
28   Johan III - 4 öre klipping 1590 Något svag valör-siffra, i övrigt ett mycket vackert exemplar. 1+á01 3900.-
Sigismund
29   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
30   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
31   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
32   Sigismund - ½ öre 1597 1á1+ 950.-
Carl IX
33   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
34   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
35   Carl IX - 2 öre 1608 Ojämnt präglad, dock fin patina. god 1 1100.-
Gustav II Adolf
36   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
37   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
38   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
39   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
40   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
41   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
42   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1625 1á1+ 2800.-
43   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
44   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
45   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
46   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ Såld
47   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
48   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1628 god 1 800.-
49   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
50   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
51   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
52   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
53   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
54   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
Christina
55   Christina - 4 mark 1648 Med "WAND". Liten repa framför munnen. Fin patina. Delvis svagt präglad, men ett ringa cirkulerat exemplar. 1+á01 19000.-
56   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 Såld
57   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
58   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 Såld
59   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ Såld
60   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
61   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
62   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
63   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
64   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
65   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
66   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
67   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
68   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
69   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
70   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
71   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
72   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
73   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
74   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ Såld
75   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? Såld
Carl XI
76   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
77   Carl XI - 4 mark 1664 1?á1 5500.-
78   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
79   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
80   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Hårfin repa framför ansiktet, i övrigt ett mycket trevligt exemplar. 1+á01 3800.-
81   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
82   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ 7500.-
83   Carl XI - 4 mark 1696 Vacker patina. 1+á01 4500.-
84   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
85   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
86   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
87   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
88   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
89   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
90   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
91   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
92   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
93   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
94   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
95   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
96   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
97   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
98   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 396. omkr. 01 3200.-
99   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
100   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
101   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
102   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
103   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
104   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
105   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
106   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
107   Carl XI - 5 öre 1691 1 200.-
108   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
109   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
110   Carl XI - 4 öre 1668 Rengjord. god 1 375.-
111   Carl XI - 4 öre 1671 Svaga repor. 1?á1 250.-
112   Carl XI - 4 öre 1671 Plantsskada i frånsidans mitt. 1 300.-
113   Carl XI - 4 öre 1673 omkring 01 2200.-
114   Carl XI - 4 öre 1675 Liten plantsskada vid fläcken åtsidan kl. 2. I övrigt ett bra exemplar. 1++ 750.-
115   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
116   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
117   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 170.-
118   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
119   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
120   Carl XI - 2 öre 1667 Plantsfel. Fläckar. god 1 250.-
121   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 170.-
122   Carl XI - 1 öre 1667 Delvis svaga årtalssiffror. 1 175.-
123   Carl XI - 1 öre 1667 1?á1 200.-
124   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
125   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
126   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
127   Carl XI - 1 öre 1684 Rengjord - fyndexemplar. 1?á1 175.-
128   Carl XI - 1 öre 1690 1?á1 100.-
129   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
130   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
131   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Åtsidan delvis korroderad. 1+ 1500.-
132   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
133   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
134   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
135   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 Såld
136   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
137   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
138   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 Såld
139   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
140   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
141   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
142   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
143   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
144   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
145   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
146   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
147   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 Såld
148   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
149   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
150   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
151   Carl XI - 1/6 öre SM 1666 Med stort SM. 1?á1 350.-
Carl XII
152   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
153   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
154   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
155   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
156   Carl XII - 5 öre 1705 1(+) Såld
157   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
158   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 Såld
159   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
160   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
161   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
162   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
163   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
164   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ Såld
165   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ Såld
166   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
167   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
168   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
169   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
170   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
171   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
172   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
173   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
174   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
175   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
176   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
177   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
178   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
179   Carl XII - Nödmynt 1718 MERKURIUS. Svag fläck å frånsidan. 1++ 550.-
180   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
181   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1 180.-
182   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1á1+ 450.-
183   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
184   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
185   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
186   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ Såld
187   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
188   Fredrik I - Riksdaler 1748 Upplaga 7084 st. Varit infattad och rengjord. 1+ Såld
189   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
190   Fredrik I - 10 öre 1739 Litet plantsfel frånsidan kl 6. 1++ Såld
191   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
192   Fredrik I - 10 öre 1740 1 Såld
193   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
194   Fredrik I - 5 öre 1729 omkring 01 Såld
195   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ Såld
196   Fredrik I - 5 öre 1735 1+á01 850.-
197   Fredrik I - 5 öre 1739 1(+) 375.-
198   Fredrik I - 5 öre 1739 01 800.-
199   Fredrik I - 5 öre 1741 Fläckar. 1 200.-
200   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
201   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ Såld
202   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L. C. 01á0 1500.-
203   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
204   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ Såld
205   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 Såld
206   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
207   Fredrik I - 1 öre 1733 Liten kantskada. 1(+) 200.-
208   Fredrik I - 1 öre 1733 1(+) 200.-
209   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ 290.-
Adolf Fredrik
210   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett riktigt bra exemplar. omkring 01 11500.-
211   Adolf Fredrik - daler SM 1770 Vacker patina. 1+á01 Såld
212   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 Såld
213   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ Såld
214   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) Såld
215   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
216   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
217   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
218   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
219   Adolf Fredrik - 1 öre 1761 1+á01 850.-
220   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
221   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
222   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
223   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkring 1+ Såld
224   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
225   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
226   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ Såld
227   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
228   Gustav III - Riksdaler 1775 Med valören 3 DSM. Liten kantskada frånsidan kl 2, dock en mycket fin patina. 1+á01 Såld
229   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
230   Gustav III - Riksdaler 1776 01 4000.-
231   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 Såld
232   Gustav III - Riksdaler 1777 1+)(1+á 01 Såld
233   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
234   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
235   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
236   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 Såld
237   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
238   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svag repa på frånsidan kl 3, i övrigt ett bra exemplar med vacker patina. 1+á01 2300.-
239   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Liten kantsskada, svaga plantsripor och svaga fläckar. 1(+) 950.-
240   Gustav III - 1/3 riksdaler 1777 1/3 RDR / 1 DSM. 1+ Såld
241   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
242   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 850.-
243   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 850.-
244   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
245   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
246   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
247   Gustav III - 1/3 riksdaler 1784 Ett fint exemplar med vacker patina. 1+á01 1600.-
248   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 1+á01 1400.-
249   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 Ett mycket vackert exemplar, i det närmaste ocirkulerad. 01+ 3500.-
250   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
251   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
252   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
253   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1(+) 550.-
254   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
255   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
256   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
257   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
258   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
259   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
260   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
261   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
262   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
263   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 Stor fläck på åtsidan, i övrigt ett snyggt exemplar... 1+á01 300.-
264   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 1(+) 300.-
265   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 Små repor. 1 Såld
266   Gustav III - 1/24 riksdaler 1780 1?á1 200.-
267   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
268   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
269   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
270   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
271   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
272   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
273   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
274   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
275   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
276   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
277   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 Svaga plantsrispor på frånsidan. 1(+) 2700.-
278   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 8000.-
279   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1795 Varit monterad, och därtill rengjord. Liten kantskada. 1(+) Såld
280   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar. Fin patina. 01á0 15000.-
281   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Svagt präglad. 1+á01 4000.-
282   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
283   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
284   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
285   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
286   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1802 omkr. 1+ 700.-
287   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1(+)/1+ 450.-
288   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 Plantsfel å frånsidan. 1++ 650.-
289   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
290   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
291   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
292   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
293   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
294   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 1+á01 250.-
295   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
296   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
Carl XIII
297   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
298   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
299   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
300   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
301   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
302   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
303   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
304   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
305   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
306   Carl XIII - Kastmynt 1818 Kastmynt ( 1/3 riksdaler) utdelat i samband med Carl XIII:s begravning 1818. omkr. 01 3200.-
307   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
308   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
309   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
310   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
311   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
312   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
313   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
314   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
315   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
316   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
317   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
318   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
319   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
320   Carl XIV Johan - Rdr sp 1838 Små kantskador. 1(+) 1400.-
321   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
322   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ Såld
323   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
324   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
325   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Ojämn patina å frånsidan. Obetydligt kantslag åtsidan kl. 9. 1++ 950.-
326   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 1+á01 475.-
327   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
328   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
329   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Små fläckar. 1++ 325.-
330   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
331   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 01+ 600.-
332   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
333   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
334   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
335   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
336   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
337   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
338   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 750.-
339   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
340   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
341   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
342   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
343   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
344   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
345   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
346   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
347   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
348   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
349   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
350   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
351   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
352   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
353   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
354   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
355   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
356   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
357   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ 500.-
358   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
359   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
360   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
361   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
362   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
363   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
364   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 Såld
365   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
366   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
367   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
368   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
369   Oscar I - Rdr sp 1855 Med litet årtal. Svaga fläckar. 01á0 6000.-
370   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
371   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
372   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
373   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
374   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
375   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
376   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
377   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
378   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
379   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Liten fläck på åtsidan. 1(+) 95.-
380   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2100.-
381   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
382   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
383   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
384   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1(+) 1100.-
385   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
386   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 1+á01 3900.-
387   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1+á01 2500.-
388   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1)(1á1+ 850.-
389   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
390   Oscar I - 50 öre 1857 Typmynt. 01+ 2600.-
391   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
392   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
393   Oscar I - 50 öre 1857 1 Såld
394   Oscar I - 25 öre 1856 1++ 175.-
395   Oscar I - 25 öre 1856 Ett fint exemplar. 01+ 800.-
396   Oscar I - 25 öre 1857 1 190.-
397   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
398   Oscar I - 10 öre 1855 Mm G. 1+ 120.-
399   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
400   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
401   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
402   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
403   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
404   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
405   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
406   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
407   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
408   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
409   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
410   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
411   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
412   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
413   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
414   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
415   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
416   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
417   Oscar I - 1öre 1856 1?á1 550.-
418   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
419   Oscar I - ½ öre 1856 01 3000.-
420   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ Såld
421   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ Såld
422   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
423   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
424   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
425   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 Såld
Carl XV
426   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
427   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 8500.-
428   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
429   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
430   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
431   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
432   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 01+ 3900.-
433   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
434   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
435   Carl XV - 25 öre 1871 1 130.-
436   Carl XV - 10 öre 1867 1+á01 325.-
437   Carl XV - 10 öre 1870 1++ 200.-
438   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
439   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
440   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
441   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 375.-
442   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
443   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
444   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
445   Carl XV - ½ öre 1867 01+ 400.-
446   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
Gustav V
447   Gustav V - 5 öre 1037 01á0 220.-
Oscar II
448   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
449   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
450   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera