Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
Erik XIV
3   Erik XIV - 16 öre klipping 1563 Rengjord. god 1 2900.-
4   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 Plantsfel. 1(+) 2900.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 1(+) 3900.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 Svaga fläckar. 1+ 3900.-
7   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Svag korriossion. 1á1+ 3200.-
8   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Bra exemplar! 1+á01)(1+ 4500.-
9   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
10   Erik XIV - 16 öre klipping 1567 Frånsidan lätt korroderad. 1(+)/1 2900.-
11   Erik XIV - 8 öre klipping 1563 Fyndexemplar. 1á1+ 3900.-
Johan III
12   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
13   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
14   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
15   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
16   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
17   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
18   Johan III - 2 öre 1572 Sällsynt. Korroderad. 1?á1 900.-
19   Johan III - ½ öre 1577 Levin 541. 1++ 750.-
20   Johan III - ½ öre 1578 Levin 551. Ett riktigt bra ex. 1+ 700.-
21   Johan III - ½ öre 1579 Levin 556. 1+ Såld
22   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
23   Johan III - ½ öre 1583 Inte helt säker på sista siffran i årtalet. Kan vara en trea. 1+ 600.-
24   Johan III - ½ öre 1584 Levin 600. Delvis svagt präglad. 1 350.-
25   Johan III - ½ öre 1585 1á1+ 450.-
26   Johan III - ½ öre 1585 Levin 604. 1á1+ 450.-
27   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
28   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
29   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
30   Johan III - Örtug 1589 1 575.-
31   Johan III - Fyrk 1584 Mörk. omkr. 1 Såld
32   Johan III - 4 öre klipping 1591 Sällsynt. Något oregelbunden plants. 1 2200.-
Sigismund
33   Sigismund - ½ öre 1593 Typmynt. Perforerad. 1á1+ 500.-
34   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
35   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
36   Sigismund - Fyrk 1598 Perforerad. 1+ Såld
Carl IX
37   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
38   Carl IX - 1 mark 1606 god 1 3200.-
39   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
Gustav II Adolf
40   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
41   Gustav II Adolf - 1 öre 1610 Kantförlust. 1á1+ 500.-
42   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
43   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1625 Mm nedtill. SM 98 b. god 1 Såld
44   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
45   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
46   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
47   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 9,57 gr. 1?á1 1150.-
48   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 46. 26,32 gr. god 1 Såld
49   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1627 Säter. Ottosson 50. 26,06 gr. 1?á1 1300.-
50   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
51   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
52   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
53   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ 800.-
54   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
55   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
56   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
57   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
58   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
59   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
60   Gustav II Adolf - Arboga.Fyrk 1627 god 1 Såld
Christina
61   Christina - Riksdaler 1644 1á1+)(1+ 6000.-
62   Christina - 2 mark 1651 Åtsidan något ojämn patina. I övrigt ett trevligt exemplar. 1á1+ 3400.-
63   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 650.-
64   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
65   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 5. 1?á1 375.-
66   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
67   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ 800.-
68   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 3. Kantex. Lätt korroderad. 1 450.-
69   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 1. Lackad. Liten kantskada. 1á1+ 500.-
70   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
71   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
72   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
73   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
74   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
75   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
76   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
77   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
78   Christina - Avesta.1 öre 1652 Ex 2. 1?á1 500.-
79   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
80   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
81   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
82   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
83   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
84   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
85   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ 350.-
86   Carl X Gustav - ¼ öre 1656 1+)(1? 275.-
87   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? 250.-
Carl XI
88   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
89   Carl XI - 4 mark 1664 1?á1 5500.-
90   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
91   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
92   Carl XI - 4 mark 1693 Ett fint exemplar! 01 4900.-
93   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
94   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ 7500.-
95   Carl XI - 4 mark 1694 Överpräglad på 1693. Rengjord. omkr. 01 4900.-
96   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. Delvis svag omskrift. 1(+) 1150.-
97   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
98   Carl XI - 2 mark 1667 Bo. 213 1+ 1850.-
99   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
100   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
101   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
102   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
103   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. 1?á1)(1 950.-
104   Carl XI - 2 mark 1682 Bonnier 356. 01 3500.-
105   Carl XI - 2 mark 1684 Bo. 366. 1(+) 1750.-
106   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
107   Carl XI - 2 mark 1687 Bo. 376. 1+ 1600.-
108   Carl XI - 2 mark 1687 Bonnier 376. 01 4000.-
109   Carl XI - 2 mark 1688 Bonnier 383. 1+ 1800.-
110   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 385. 1++ 2100.-
111   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
112   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
113   Carl XI - 2 mark 1690 Bo. 390. 1(+) 1300.-
114   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
115   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
116   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
117   Carl XI - 2 mark 1691 1á1+ Såld
118   Carl XI - 2 mark 1691 Bonnier 391. 1++ Såld
119   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
120   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
121   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
122   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
123   Carl XI - 2 mark 1693 Ett mycket vackert exemplar. 01 Såld
124   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
125   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
126   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
127   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
128   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
129   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
130   Carl XI - 2 mark 1696 1 Såld
131   Carl XI - 1 mark 1689 Bonnier 447. Rengjord. 1á1+)(1+ Såld
132   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
133   Carl XI - 5 öre 1691 1á1+ Såld
134   Carl XI - 5 öre 1691 Små repor till vänster om monogrammet. 1á1+ Såld
135   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
136   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
137   Carl XI - 4 öre 1671 1á1+ Såld
138   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
139   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
140   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
141   Carl XI - 2 öre 1665 1á1+ Såld
142   Carl XI - 2 öre 1665 Överpräglad på 1664. 1?á1 Såld
143   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
144   Carl XI - 2 öre 1667 Ett ovanligt bra exemplar. 01 Såld
145   Carl XI - 2 öre 1667 Med liten sjua. Bra ex. 1á1+ Såld
146   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 170.-
147   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
148   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
149   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
150   Carl XI - 1 öre 1683 1 275.-
151   Carl XI - 1 öre 1684 1(+) 350.-
152   Carl XI - 1 öre 1684 1)(1á1+ Såld
153   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
154   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
155   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1500.-
156   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
157   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
158   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
159   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
160   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
161   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 750.-
162   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
163   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
164   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
165   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
166   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
167   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
168   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 500.-
169   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
170   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
171   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
172   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
173   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
174   Carl XI - 1 öre SM 1683 god 1 650.-
Carl XII
175   Carl XII - 2 mark 1697 Sällsynt. Fläck frånsidan. 1á1+ 3900.-
176   Carl XII - 2 mark 1699 Åtsidan svagt korroderad. 1(+)/1+ Såld
177   Carl XII - 2 mark 1699 Obetydliga kantslag. 1+ Såld
178   Carl XII - 2 mark 1700 Liten kantskada. 1++ 2600.-
179   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
180   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01 3900.-
181   Carl XII - 2 mark 1701 1+ 2800.-
182   Carl XII - 2 mark 1701 1(+) Såld
183   Carl XII - 2 mark 1703 1?)(1 1400.-
184   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
185   Carl XII - 2 mark 1717 Ex Lennart Philipson. Ett toppexemplar med mycket vacker patina. 01+ 11500.-
186   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
187   Carl XII - 1 mark 1701 god 1 Såld
188   Carl XII - 1 mark 1702 1á1+ 2600.-
189   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
190   Carl XII - 5 öre 1704 Svag rand åts. kl 9. omkr. 1+ Såld
191   Carl XII - 5 öre 1705 1 250.-
192   Carl XII - 5 öre 1705 Överpräglad på 1704. Plantsskada. 1á1+ 300.-
193   Carl XII - 5 öre 1708 Fläckar, plantsskador. 1á1+ 150.-
194   Carl XII - 5 öre 1709 1á1+ 400.-
195   Carl XII - 5 öre 1711 god 1 Såld
196   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 900.-
197   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
198   Carl XII - 1 öre 1698 Överpräglad på 1697. 1+ Såld
199   Carl XII - 1 öre 1700 1á1+ 350.-
200   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
201   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
202   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
203   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
204   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
205   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ 475.-
206   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ 550.-
207   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
208   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
209   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
210   Carl XII - 1 öre 1717 1+ 500.-
211   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
212   Carl XII - Nödmynt 1715 1+ 550.-
213   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. Snyggt exemplar. 1+á01 750.-
214   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
215   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+á01 Såld
216   Carl XII - Nödmynt 1716 Publica Fide. Ojämn färg. 1á1+ 275.-
217   Carl XII - Nödmynt 1716 Publica Fide. Liten fläck uppe vid lansen. 1+á01 Såld
218   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
219   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
220   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
221   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
222   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
223   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
224   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. 1(+) 300.-
225   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
226   Carl XII - Nödmynt 1718 Mercurius. 1+ 450.-
227   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. Liten fläck kl 10 på frånsidan (borttagbar?). 1+á01 750.-
228   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. omkr. 1+ Såld
229   Carl XII - Nödmynt 1719 Hoppet. Med "hjärta". 1(+) 400.-
230   Carl XII - Nödmynt 1719 Hoppet. Med "hjärta". 1(+) 450.-
231   Carl XII - Nödmynt 1719 Med "hjärter". 1á1+ Såld
232   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
233   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
234   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
235   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 1(+) Såld
236   Carl XII - ULRIKA ELEONORA D.Y. 1720 1 mark 1720 överpräglat på 1719. Ett mycket vackert exemplar! 1+á01 9800.-
Fredrik I
237   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ 6000.-
238   Fredrik I - Riksdaler 1732 Med, det för detta årtal vanliga, plantsfel på frånsidan. 1+ 5500.-
239   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
240   Fredrik I - ¼ riksdaler 1726 Mycket svaga repor framför halsen, i övrigt ett mycket tilltalande exemplar av en ovanligare typ. Upplaga 3508 st. 1++ Såld
241   Fredrik I - ¼ riksdaler 1736 omkr. 1+ 4900.-
242   Fredrik I - ¼ riksdaler 1750 1á1+)(1+ 5000.-
243   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
244   Fredrik I - 10 öre 1740 1 450.-
245   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
246   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
247   Fredrik I - 5 öre 1730 Med G Z. 1(+) Såld
248   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
249   Fredrik I - 5 öre 1731 1á1+ 300.-
250   Fredrik I - 5 öre 1731 Fläckar på frånsidan. 1+ Såld
251   Fredrik I - 5 öre 1739 1á1+ 375.-
252   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
253   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ 400.-
254   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
255   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 650.-
256   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ 750.-
257   Fredrik I - 1 öre 1722 Mm L.C. 1+ Såld
258   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
259   Fredrik I - 1 öre 1724 Rengjord. 1+ Såld
260   Fredrik I - 1 öre 1732 1+ 300.-
261   Fredrik I - 1 öre 1732 1++ 400.-
262   Fredrik I - 1 öre 1732 1(+) Såld
263   Fredrik I - 1 öre SM 1748 Mörk och svagt korroderad. 1+ Såld
Adolf Fredrik
264   Adolf Fredrik - Riksdaler 1754 Något ljus. 1+á01 8000.-
265   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 1á1+ 3900.-
266   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett fint exemplar. 1+á01 Såld
267   Adolf Fredrik - Riksdaler 1764 Små märken på åtsidan. 1á1+ 3800.-
268   Adolf Fredrik - Riksdaler 1767 Mycket svaga repor i frånsidans fält. 1++ 3900.-
269   Adolf Fredrik - ¼ riksdaler 1768 Upplaga 5128 st. Sällsynt. 1á1+ 5500.-
270   Adolf Fredrik - 1/8 riksdaler 1767 Ojämn patina. 1+á01 1300.-
271   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 3000.-
272   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ 650.-
273   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) 800.-
274   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
275   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1+ 975.-
276   Adolf Fredrik - 5 öre 1754 god 1 500.-
277   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
278   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
279   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
280   Adolf Fredrik - 1 öre 1756 1++ 750.-
281   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
282   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
283   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
284   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1760 Överpräglad på 1759. 1 250.-
285   Adolf Fredrik - 4 mark 1752 omkr. 1+ 8000.-
286   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkrng 1+ 4500.-
287   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. 1(+) 3500.-
Gustav III
288   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
289   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ 4500.-
290   Gustav III - Riksdaler 1776 Med litet kors. Fläckig. 1+á01 1450.-
291   Gustav III - Riksdaler 1776 Rengjord. 1+á01 1500.-
292   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
293   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 3400.-
294   Gustav III - Riksdaler 1781 1++ 1450.-
295   Gustav III - Riksdaler 1781 omkr. 1+ Såld
296   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
297   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
298   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1(+) 1100.-
299   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1á1+ 1200.-
300   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1+ 1650.-
301   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 2/3 riksdaler/ 2 Daler SM. Kantfel åts. kl 10. 1+ 1450.-
302   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
303   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 7000.-
304   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
305   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Repa frånsidan. 1+ 1300.-
306   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svaga repor på åtsidan. Patina. 1++ 1400.-
307   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
308   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
309   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
310   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 1 500.-
311   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
312   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
313   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1(+) 675.-
314   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1+ 875.-
315   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
316   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
317   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 Med nio serafer. mörk 1 900.-
318   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 Ett bra ex! 1++ 1100.-
319   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 1)(1á1+ 575.-
320   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 god 1 400.-
321   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
322   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
323   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
324   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
325   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
326   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
327   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
328   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
329   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
330   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 650.-
331   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 700.-
332   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
333   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
334   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
335   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
336   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
337   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
338   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
339   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
340   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+ 3400.-
341   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Lätt rengjord. Lätta plantsrispor. 1++ 3500.-
342   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
343   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 Åtsidans fält lätt polerat, därav spegelkaraktären. Dock ett bra exemplar utan störande plantsrispor. 1+á01 4100.-
344   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
345   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1801 Litet plantsfel fråns. kl. 11. 1++ 3900.-
346   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
347   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
348   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1+á01 1100.-
349   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Svag fläck kl 5 på åtsidan. 01+ 1250.-
350   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 01+ 1600.-
351   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 1++ Såld
352   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 1++ Såld
353   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 1++ Såld
354   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 01 1600.-
355   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
356   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
357   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
358   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 1+á01 Såld
359   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
360   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
361   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
Carl XIII
362   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
363   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Mörk. god 1 3500.-
364   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
365   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Plantsrispor. 1á1+ Såld
366   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
367   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
368   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1 850.-
369   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1810 01 750.-
370   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1810 Svag fläck frånsidan. 01á0)(01 850.-
371   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1811 Delvis svagt präglad, samt en liten fläck under nedre kronan på frånsidan. Fin patina. 01 Såld
372   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
373   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
374   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
375   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
376   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
377   Carl XIII - Kastmynt 1809 Vackert exemplar. 01 3500.-
378   Carl XIII - 1 skilling 1815 1 150.-
379   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
380   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
381   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
382   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
383   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
384   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
385   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
386   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
387   Carl XIV Johan - Dukat 1822 Kantskada. 1(+) Såld
388   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
389   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
390   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1829 Små plantsfel. 01 3900.-
391   Carl XIV Johan - Rdr sp 1831 Litet plantsfel vid Ö i "BELÖNING". Ojämn patina. 1+á01 4800.-
392   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
393   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
394   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 omkr. 01 6500.-
395   Carl XIV Johan - Rdr sp 1839 1+á01 4500.-
396   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
397   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ 7500.-
398   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 god 1 1500.-
399   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
400   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
401   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 god 1 Såld
402   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
403   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
404   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
405   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 01 650.-
406   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 1/3 riksdaler. Kastmynt utdelat i samband med Konungens kröning. 1++ 1600.-
407   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Ett mycket vackert kastmynt! 01+ 4500.-
408   Carl XIV Johan - Kastmynt 1844 Lätt rengjord, men ändå ett snyggt exemplar. 1+á01 1300.-
409   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
410   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
411   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
412   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
413   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
414   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
415   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
416   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
417   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
418   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
419   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
420   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
421   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
422   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
423   Carl XIV Johan - Palmkvist.1 skilling 1832 Plantsfel. 1 650.-
424   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
425   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
426   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
427   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
428   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
429   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
430   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1836 1++ 450.-
431   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 Ett vackert ex! 01+ 1800.-
432   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
433   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1843 Liten fläck i N ("NORR"). 01 550.-
434   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
435   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Liten plantsfel åtsidan kl 10. Dock ett fint exemplar. 01+ 700.-
436   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
437   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
438   Carl XIV Johan - Minnespenning 1844 Fläck framför näsan. 1+á01 1100.-
Oscar I
439   Oscar I - Rdr sp 1847 Plantsfel å åtsidan, små kanthack. 1+á01 2400.-
440   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
441   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet plantsfel å åtsidan. 1+ Såld
442   Oscar I - Rdr sp 1851 Lätt rengjord, obetydliga kantskador. 1++ 2200.-
443   Oscar I - Rdr sp 1852 Lätt rengjord. 01 4500.-
444   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
445   Oscar I - Rdr sp 1853 Svaga fläckar på åtsidan. 1+ 2400.-
446   Oscar I - Rdr sp 1853 Ytterst lätta repor framför munnen. I övrigt ett bra exemplar som är lätt rengjort. 01 Såld
447   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
448   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
449   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
450   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
451   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
452   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
453   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Ett fint exemplar. 01+ 5500.-
454   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
455   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
456   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
457   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Liten fläck på åtsidan. 1(+) 95.-
458   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
459   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
460   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
461   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
462   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
463   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
464   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
465   Oscar I - 50 öre 1857 1 750.-
466   Oscar I - 25 öre 1855 1+ 225.-
467   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
468   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+ 175.-
469   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
470   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 01+ Såld
471   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
472   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
473   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
474   Oscar I - 2 sk bco 1849 Fläckig åtsida. 1+ 450.-
475   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
476   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
477   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
478   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
479   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
480   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
481   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
482   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
483   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 Svaga fläckar. 01+ 250.-
484   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
485   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
486   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
487   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
488   Oscar I - 1öre 1856 Svag plantsspricka i huvudet. 1á1+ 1200.-
489   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ 750.-
490   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ 800.-
491   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
492   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 2200.-
493   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
494   Carl XV - 4 rdr rmt 1861 Svaga fläckar. 1++ 2300.-
495   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
496   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 1+á01 2850.-
497   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
498   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
499   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
500   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
501   Carl XV - 4 rdr rmt 1870 Ojämn patina. 1+á01 2500.-
502   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
503   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
504   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
505   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
506   Carl XV - 25 öre 1871 01+ 1100.-
507   Carl XV - 25 öre 1871 omkr. 01 550.-
508   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
509   Carl XV - 5 öre 1863 Överpräglad på 1862. 1+á01 Såld
510   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
511   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
512   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
513   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
514   Carl XV - 1öre 1870 01+ 170.-
515   Carl XV - 1öre 1871 01+ Såld
516   Carl XV - 1öre 1871 01 Såld
517   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
Oscar II
518   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
519   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
520   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera