Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
3   Gustav Vasa - Svartsjö.Daler 1543 Fin patina. Varit hängd. omkring 1+ 18000.-
Erik XIV
4   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 Svaga fläckar. 1+ 3900.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Svag korriossion. 1á1+ 3200.-
7   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Bra exemplar! 1+á01)(1+ 4500.-
8   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
9   Erik XIV - 16 öre klipping 1567 Frånsidan lätt korroderad. 1(+)/1 2900.-
Johan III
10   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
11   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
12   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
13   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
14   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
15   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
16   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
17   Johan III - 2 öre 1573 Valören "Z - R". 1á1+ 400.-
18   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
19   Johan III - ½ öre 1583 Delvis svagt präglad. omkring 01 1150.-
20   Johan III - ½ öre 1583 Inte helt säker på sista siffran i årtalet. Kan vara en trea. 1+ 600.-
21   Johan III - ½ öre 1584 Levin 600. Delvis svagt präglad. 1 350.-
22   Johan III - ½ öre 1585 Levin 604. 1á1+ 450.-
23   Johan III - ½ öre 1585 1+á01 800.-
24   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
25   Johan III - ½ öre 1592 1?á1 190.-
26   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
27   Johan III - ½ öre 1592 1 290.-
28   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
29   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
30   Johan III - Fyrk 1588 Delvis svagt präglad. 1á1+ 850.-
31   Johan III - Fyrk 1590 1á+)(1 650.-
32   Johan III - Fyrk 1592 Perforerad. 1? 225.-
33   Johan III - 4 öre klipping 1590 Något svag valör-siffra, i övrigt ett mycket vackert exemplar. 1+á01 3900.-
Sigismund
34   Sigismund - ½ öre 1593 Typmynt. Perforerad. 1á1+ 500.-
35   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
36   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
37   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
Carl IX
38   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
39   Carl IX - 1 mark 1606 god 1 3200.-
40   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
Gustav II Adolf
41   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
42   Gustav II Adolf - 1 öre 1610 Kantförlust. 1á1+ 500.-
43   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
44   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
45   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
46   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
47   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
48   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1625 1á1+ 2800.-
49   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
50   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
51   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
52   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ 800.-
53   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
54   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1628 god 1 800.-
55   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
56   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
57   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
58   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
59   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
60   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
Christina
61   Christina - 4 mark 1648 Med "WAND". Liten repa framför munnen. Fin patina. Delvis svagt präglad, men ett ringa cirkulerat exemplar. 1+á01 19000.-
62   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 650.-
63   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
64   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
65   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ 800.-
66   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
67   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
68   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
69   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
70   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
71   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
72   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
73   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
74   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
75   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
76   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
77   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
78   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
79   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
80   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ 350.-
81   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? 250.-
Carl XI
82   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
83   Carl XI - 4 mark 1664 1?á1 5500.-
84   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
85   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
86   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Hårfin repa framför ansiktet, i övrigt ett mycket trevligt exemplar. 1+á01 3800.-
87   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
88   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ 7500.-
89   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. Delvis svag omskrift. 1(+) 1150.-
90   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
91   Carl XI - 2 mark 1667 Bo. 213 1+ 1850.-
92   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
93   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
94   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
95   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
96   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. 1?á1)(1 950.-
97   Carl XI - 2 mark 1684 Bo. 366. 1(+) 1750.-
98   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
99   Carl XI - 2 mark 1687 Bo. 376. 1+ 1600.-
100   Carl XI - 2 mark 1688 Bonnier 383. 1+ 1800.-
101   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 385. 1++ 2100.-
102   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
103   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
104   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
105   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
106   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
107   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
108   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
109   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
110   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 396. omkr. 01 3200.-
111   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
112   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
113   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
114   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
115   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
116   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
117   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
118   Carl XI - 1 mark 1686 Överpräglad påp 1685. 1?á1)(1á1+ 1100.-
119   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
120   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
121   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
122   Carl XI - 4 öre 1675 Liten plantsskada vid fläcken åtsidan kl. 2. I övrigt ett bra exemplar. 1++ 750.-
123   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
124   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
125   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 170.-
126   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
127   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
128   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 170.-
129   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
130   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
131   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
132   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
133   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
134   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1500.-
135   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
136   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
137   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
138   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
139   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
140   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 750.-
141   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
142   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
143   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
144   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
145   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
146   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
147   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 500.-
148   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
149   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
150   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
151   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
152   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
153   Carl XI - 1/6 öre SM 1666 Med stort SM. 1?á1 350.-
Carl XII
154   Carl XII - Riksdaler 1707 Utan peruk. 1+ 29000.-
155   Carl XII - 2 mark 1697 Sällsynt. Fläck frånsidan. 1á1+ 3900.-
156   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
157   Carl XII - 2 mark 1701 1+ 2800.-
158   Carl XII - 2 mark 1703 1?)(1 1400.-
159   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
160   Carl XII - 2 mark 1717 Ex Lennart Philipson. Ett toppexemplar med mycket vacker patina. 01+ 11500.-
161   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
162   Carl XII - 1 mark 1717 1)(1á1+ Såld
163   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
164   Carl XII - 5 öre 1704 Svag rand åts. kl 9. omkr. 1+ Såld
165   Carl XII - 5 öre 1705 1 250.-
166   Carl XII - 5 öre 1708 Fläckar, plantsskador. 1á1+ 150.-
167   Carl XII - 5 öre 1709 1á1+ 400.-
168   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
169   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 900.-
170   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
171   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
172   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
173   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
174   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
175   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ 475.-
176   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ Såld
177   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
178   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
179   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
180   Carl XII - 1 öre 1717 1+ 500.-
181   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
182   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
183   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
184   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
185   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
186   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
187   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
188   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
189   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
190   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
191   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
192   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1 180.-
193   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1á1+ 450.-
194   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
195   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
196   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
197   Carl XII - ULRIKA ELEONORA D.Y. 1719 Fin patina. Något bättre än genomsnittet. omkring 1+ 33500.-
Fredrik I
198   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ 6000.-
199   Fredrik I - Riksdaler 1748 Upplaga 7084 st. Varit infattad och rengjord. 1+ 3800.-
200   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
201   Fredrik I - ¼ riksdaler 1750 1á1+)(1+ 5000.-
202   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
203   Fredrik I - 10 öre 1739 Litet plantsfel frånsidan kl 6. 1++ 975.-
204   Fredrik I - 10 öre 1740 1 450.-
205   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
206   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
207   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
208   Fredrik I - 5 öre 1735 1+á01 850.-
209   Fredrik I - 5 öre 1739 1á1+ 375.-
210   Fredrik I - 5 öre 1739 01 800.-
211   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
212   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ 400.-
213   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
214   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 650.-
215   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ 750.-
216   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
217   Fredrik I - 1 öre 1732 1+ 300.-
218   Fredrik I - 1 öre 1732 1++ 400.-
219   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ 290.-
Adolf Fredrik
220   Adolf Fredrik - Riksdaler 1754 Något ljus. 1+á01 8000.-
221   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett riktigt bra exemplar. omkring 01 11500.-
222   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 1á1+ 3900.-
223   Adolf Fredrik - Riksdaler 1764 Små märken på åtsidan. 1á1+ 3800.-
224   Adolf Fredrik - daler SM 1770 Vacker patina. 1+á01 6500.-
225   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 3000.-
226   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ 650.-
227   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) 800.-
228   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
229   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
230   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
231   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
232   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
233   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
234   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
235   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1760 Överpräglad på 1759. 1 250.-
236   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkrng 1+ 4500.-
237   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. Varit hängd. omkr. 1+ 3100.-
238   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. 1(+) 3500.-
239   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
240   Gustav III - Riksdaler 1771 3 Daler SM. Ett bra exemplar av denna svåra årgång. 1++ 9500.-
241   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
242   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ 4500.-
243   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
244   Gustav III - Riksdaler 1776 Med litet kors. Fläckig. 1+á01 1450.-
245   Gustav III - Riksdaler 1776 Rengjord. 1+á01 1500.-
246   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
247   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 3400.-
248   Gustav III - Riksdaler 1776 01 4000.-
249   Gustav III - Riksdaler 1777 1+)(1+á 01 2250.-
250   Gustav III - Riksdaler 1781 Svagt spår av hänge på randen kl 12. 1+á01 1350.-
251   Gustav III - Riksdaler 1781 1+ 1450.-
252   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
253   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
254   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1(+) 1100.-
255   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1á1+ 1200.-
256   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1+ 1650.-
257   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 2/3 riksdaler/ 2 Daler SM. Kantfel åts. kl 10. 1+ 1450.-
258   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
259   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 7000.-
260   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
261   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Repa frånsidan. 1+ 1300.-
262   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svaga repor på åtsidan. Patina. 1++ 1400.-
263   Gustav III - 1/3 riksdaler 1777 1/3 RDR / 1 DSM. 1+ 1200.-
264   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
265   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
266   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
267   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 1 500.-
268   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
269   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
270   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1(+) 675.-
271   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1+ 875.-
272   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
273   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
274   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
275   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 16 öre SM. Med nio serafer. Liten fläck på frånsidan. Trots detta, ett bra exemplar för denna typ. 1+á01 2700.-
276   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 Med nio serafer. mörk 1 900.-
277   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 Ett bra ex! 1++ 1100.-
278   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 1)(1á1+ 575.-
279   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 god 1 400.-
280   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1(+) 550.-
281   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
282   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
283   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
284   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
285   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
286   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
287   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
288   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
289   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
290   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 650.-
291   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 700.-
292   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
293   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
294   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
295   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
296   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
297   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
298   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
299   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
300   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
301   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
302   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 Svaga plantsrispor på frånsidan. 1(+) 2700.-
303   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
304   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
305   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
306   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1807 Lätt rengjord. Ett sällsyntare årtal. 1+á01 4800.-
307   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
308   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1802 omkr. 1+ 700.-
309   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1+á01 1100.-
310   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1(+)/1+ 450.-
311   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 Plantsfel å frånsidan. 1++ 650.-
312   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Inristning på åtsidan. 1(+) 300.-
313   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
314   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
315   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
316   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
317   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
318   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 1+á01 250.-
319   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
320   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
Carl XIII
321   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
322   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
323   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
324   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
325   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
326   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
327   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
328   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
329   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
330   Carl XIII - Kastmynt 1809 Kastmynt (1/3 riksdaler) utdelad i samband med konungens kröning 1809. Obetydligt cirkulerad. Rengjord. 01+ 4500.-
331   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
332   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
333   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
334   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
335   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
336   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
337   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
338   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
339   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
340   Carl XIV Johan - Riksdaler 1823 Med större bild. 01 13000.-
341   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
342   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
343   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1829 Små plantsfel. 01 3900.-
344   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
345   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
346   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
347   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ 7500.-
348   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
349   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
350   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
351   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
352   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
353   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Kastmynt utdelat i samband med drottning Hedvig Charlottas begravning 1818. Upplaga 4850 st. Något rengjord och med lätta rispor på frånsidan. 1+ 2375.-
354   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
355   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
356   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
357   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
358   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
359   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 750.-
360   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
361   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
362   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
363   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
364   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
365   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
366   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
367   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
368   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
369   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
370   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
371   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
372   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
373   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
374   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
375   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
376   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
377   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
378   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
379   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
380   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
381   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
382   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
383   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Liten plantsfel åtsidan kl 10. Dock ett fint exemplar. 01+ 700.-
384   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
385   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
386   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
387   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
388   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
389   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
390   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
391   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
392   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
393   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
394   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
395   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
396   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Ett fint exemplar. 01+ 5500.-
397   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
398   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
399   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
400   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Liten fläck på åtsidan. 1(+) 95.-
401   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
402   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
403   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
404   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1(+) 1100.-
405   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
406   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
407   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
408   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
409   Oscar I - 50 öre 1857 1 750.-
410   Oscar I - 25 öre 1856 1++ 175.-
411   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
412   Oscar I - 10 öre 1855 Mm G. 1+ 120.-
413   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
414   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
415   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
416   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
417   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
418   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
419   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
420   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
421   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
422   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
423   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
424   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
425   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
426   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
427   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
428   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
429   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
430   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
431   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
432   Oscar I - ½ öre 1856 01 3000.-
433   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ 750.-
434   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ 800.-
435   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
436   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 2200.-
437   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
438   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
439   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
440   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
441   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
442   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
443   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 01+ 3900.-
444   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
445   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
446   Carl XV - 25 öre 1871 01+ 1100.-
447   Carl XV - 10 öre 1867 1+á01 325.-
448   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
449   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
450   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
451   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 375.-
452   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
453   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
454   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
455   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
Oscar II
456   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
457   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
458   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera