Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
3   Gustav Vasa - Svartsjö.Daler 1543 Fin patina. Varit hängd. omkring 1+ 18000.-
Erik XIV
4   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 Svaga fläckar. 1+ 3900.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Svag korriossion. 1á1+ 3200.-
7   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Bra exemplar! 1+á01)(1+ 4500.-
8   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
9   Erik XIV - 16 öre klipping 1567 Frånsidan lätt korroderad. 1(+)/1 2900.-
10   Erik XIV - 8 öre klipping 1563 Fyndexemplar. 1á1+ 3900.-
Johan III
11   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
12   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
13   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
14   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
15   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
16   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
17   Johan III - 1 öre 1575 god 1 1250.-
18   Johan III - ½ öre 1577 Levin 541. 1++ 750.-
19   Johan III - ½ öre 1578 Levin 551. Ett riktigt bra ex. 1+ 700.-
20   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
21   Johan III - ½ öre 1583 Delvis svagt präglad. omkring 01 1150.-
22   Johan III - ½ öre 1583 Inte helt säker på sista siffran i årtalet. Kan vara en trea. 1+ 600.-
23   Johan III - ½ öre 1583 1+á01 750.-
24   Johan III - ½ öre 1584 Levin 600. Delvis svagt präglad. 1 350.-
25   Johan III - ½ öre 1585 Levin 604. 1á1+ 450.-
26   Johan III - ½ öre 1585 1á1+ 450.-
27   Johan III - ½ öre 1585 1+á01 800.-
28   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
29   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
30   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
31   Johan III - Örtug 1589 1 575.-
32   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
33   Johan III - Fyrk 1585 Delvis svagt präglad. 1+ 1100.-
34   Johan III - 4 öre klipping 1591 Sällsynt. Något oregelbunden plants. 1 2200.-
Sigismund
35   Sigismund - ½ öre 1593 Typmynt. Perforerad. 1á1+ 500.-
36   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
37   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
38   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
Carl IX
39   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
40   Carl IX - 1 mark 1606 god 1 3200.-
41   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
42   Carl IX - 2 öre 1609 Rengjord. Fyndkaraktär. Dock ett välpräglat mynt. 1++ Såld
Johan, Hertig av Södermanland
43   Johan, Hertig av Södermanland - Söderköping.1 öre 1617 Utan år, präglat kring 1617. god 1 Såld
Gustav II Adolf
44   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
45   Gustav II Adolf - 1 öre 1610 Kantförlust. 1á1+ 500.-
46   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
47   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
48   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
49   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
50   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
51   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1627 Säter. Ottosson 50. 26,06 gr. 1?á1 1300.-
52   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
53   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
54   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
55   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ 800.-
56   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
57   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1628 god 1 800.-
58   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
59   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
60   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
61   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
62   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
63   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
Christina
64   Christina - Riksdaler 1644 1á1+)(1+ Såld
65   Christina - 2 mark 1651 Åtsidan något ojämn patina. I övrigt ett trevligt exemplar. 1á1+ 3400.-
66   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 650.-
67   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
68   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
69   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ 800.-
70   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 5. 1?á1 Såld
71   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 1. Lackad. Liten kantskada. 1á1+ Såld
72   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 3. Kantex. Lätt korroderad. 1 Såld
73   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
74   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
75   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
76   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
77   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
78   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
79   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
80   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
81   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
82   Christina - Avesta.1 öre 1652 Ex 2. 1?á1 Såld
83   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
84   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
85   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
86   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
87   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
88   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ 350.-
89   Carl X Gustav - ¼ öre 1656 1+)(1? Såld
90   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? 250.-
Carl XI
91   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
92   Carl XI - 4 mark 1664 1?á1 5500.-
93   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
94   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
95   Carl XI - 4 mark 1693 Ett fint exemplar! 01 4900.-
96   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
97   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ 7500.-
98   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. Delvis svag omskrift. 1(+) 1150.-
99   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
100   Carl XI - 2 mark 1667 Bo. 213 1+ 1850.-
101   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
102   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
103   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
104   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
105   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. 1?á1)(1 950.-
106   Carl XI - 2 mark 1682 Bonnier 356. 01 Såld
107   Carl XI - 2 mark 1684 Bo. 366. 1(+) 1750.-
108   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
109   Carl XI - 2 mark 1687 Bo. 376. 1+ 1600.-
110   Carl XI - 2 mark 1687 Bonnier 376. 01 Såld
111   Carl XI - 2 mark 1688 Bonnier 383. 1+ 1800.-
112   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 385. 1++ 2100.-
113   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
114   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
115   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
116   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
117   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
118   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
119   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
120   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
121   Carl XI - 2 mark 1693 1+ 1450.-
122   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
123   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
124   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
125   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
126   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
127   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
128   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
129   Carl XI - 1 mark 1686 Överpräglad påp 1685. 1?á1)(1á1+ 1100.-
130   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
131   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
132   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
133   Carl XI - 4 öre 1675 Liten plantsskada vid fläcken åtsidan kl. 2. I övrigt ett bra exemplar. 1++ 750.-
134   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
135   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
136   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
137   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
138   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 170.-
139   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
140   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
141   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
142   Carl XI - 1 öre 1683 1 275.-
143   Carl XI - 1 öre 1684 1(+) 350.-
144   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
145   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
146   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1500.-
147   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
148   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
149   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
150   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
151   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
152   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 750.-
153   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
154   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
155   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
156   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
157   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
158   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
159   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 500.-
160   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
161   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
162   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
163   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
164   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
165   Carl XI - 1 öre SM 1683 god 1 Såld
Carl XII
166   Carl XII - Riksdaler 1707 Utan peruk. 1+ 29000.-
167   Carl XII - 2 mark 1697 Sällsynt. Fläck frånsidan. 1á1+ 3900.-
168   Carl XII - 2 mark 1699 Obetydliga kantslag. 1+ Såld
169   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
170   Carl XII - 2 mark 1700 Liten kantskada. 1++ Såld
171   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01 Såld
172   Carl XII - 2 mark 1701 1+ 2800.-
173   Carl XII - 2 mark 1701 1(+) Såld
174   Carl XII - 2 mark 1703 1?)(1 1400.-
175   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
176   Carl XII - 2 mark 1717 Ex Lennart Philipson. Ett toppexemplar med mycket vacker patina. 01+ 11500.-
177   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
178   Carl XII - 1 mark 1701 Liten kantskada. 1)(1á1+ Såld
179   Carl XII - 1 mark 1717 1)(1á1+ 2800.-
180   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
181   Carl XII - 5 öre 1704 Svag rand åts. kl 9. omkr. 1+ Såld
182   Carl XII - 5 öre 1705 1 250.-
183   Carl XII - 5 öre 1705 Överpräglad på 1704. Plantsskada. 1á1+ 300.-
184   Carl XII - 5 öre 1708 Fläckar, plantsskador. 1á1+ 150.-
185   Carl XII - 5 öre 1709 1á1+ 400.-
186   Carl XII - 5 öre 1711 god 1 Såld
187   Carl XII - 4 öre 1716 1+á01 1400.-
188   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
189   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 900.-
190   Carl XII - 1 öre 1700 1á1+ 350.-
191   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
192   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
193   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
194   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
195   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
196   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ 475.-
197   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ Såld
198   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
199   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
200   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
201   Carl XII - 1 öre 1717 1+ 500.-
202   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
203   Carl XII - Nödmynt 1715 1+ 550.-
204   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
205   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
206   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
207   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
208   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
209   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
210   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
211   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
212   Carl XII - Nödmynt 1719 Hoppet. Med "hjärta". 1(+) 400.-
213   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
214   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
215   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
216   Carl XII - ULRIKA ELEONORA D.Y. 1719 Fin patina. Något bättre än genomsnittet. omkring 1+ 33500.-
Fredrik I
217   Fredrik I - Riksdaler 1727 Med dubbelbild. Fin patina. 1++ 19500.-
218   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ 6000.-
219   Fredrik I - Riksdaler 1748 Upplaga 7084 st. Varit infattad och rengjord. 1+ 3800.-
220   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
221   Fredrik I - ¼ riksdaler 1726 Mycket svaga repor framför halsen, i övrigt ett mycket tilltalande exemplar av en ovanligare typ. Upplaga 3508 st. 1++ Såld
222   Fredrik I - ¼ riksdaler 1736 omkr. 1+ 4900.-
223   Fredrik I - ¼ riksdaler 1750 1á1+)(1+ 5000.-
224   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
225   Fredrik I - 10 öre 1739 Litet plantsfel frånsidan kl 6. 1++ 975.-
226   Fredrik I - 10 öre 1740 1 450.-
227   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
228   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
229   Fredrik I - 5 öre 1730 Med G Z. 1(+) Såld
230   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
231   Fredrik I - 5 öre 1735 1+á01 850.-
232   Fredrik I - 5 öre 1739 1á1+ 375.-
233   Fredrik I - 5 öre 1739 01 800.-
234   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
235   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ 400.-
236   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
237   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 650.-
238   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ 750.-
239   Fredrik I - 1 öre 1722 Mm L.C. 1+ Såld
240   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
241   Fredrik I - 1 öre 1724 Rengjord. 1+ Såld
242   Fredrik I - 1 öre 1732 1+ 300.-
243   Fredrik I - 1 öre 1732 1++ 400.-
244   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ 290.-
245   Fredrik I - 1 öre SM 1748 Mörk och svagt korroderad. 1+ Såld
Adolf Fredrik
246   Adolf Fredrik - Riksdaler 1754 Något ljus. 1+á01 8000.-
247   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett riktigt bra exemplar. omkring 01 11500.-
248   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 1á1+ 3900.-
249   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett fint exemplar. 1+á01 Såld
250   Adolf Fredrik - Riksdaler 1764 Små märken på åtsidan. 1á1+ 3800.-
251   Adolf Fredrik - Riksdaler 1767 Mycket svaga repor i frånsidans fält. 1++ 3900.-
252   Adolf Fredrik - ¼ riksdaler 1768 Upplaga 5128 st. Sällsynt. 1á1+ 5500.-
253   Adolf Fredrik - 1/8 riksdaler 1767 Ojämn patina. 1+á01 1300.-
254   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 3000.-
255   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ 650.-
256   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) 800.-
257   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
258   Adolf Fredrik - 5 öre 1754 god 1 Såld
259   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
260   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
261   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
262   Adolf Fredrik - 1 öre 1756 1++ 750.-
263   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
264   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
265   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
266   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1760 Överpräglad på 1759. 1 250.-
267   Adolf Fredrik - 4 mark 1752 omkr. 1+ 8000.-
268   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkrng 1+ 4500.-
269   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. Varit hängd. omkr. 1+ 3100.-
270   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. 1(+) 3500.-
271   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
272   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
273   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ 4500.-
274   Gustav III - Riksdaler 1776 Ojämn patina. 1++ 1150.-
275   Gustav III - Riksdaler 1776 Med litet kors. Fläckig. 1+á01 1450.-
276   Gustav III - Riksdaler 1776 Rengjord. 1+á01 1500.-
277   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
278   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 3400.-
279   Gustav III - Riksdaler 1781 Svagt spår av hänge på randen kl 12. 1+á01 1350.-
280   Gustav III - Riksdaler 1781 1++ 1450.-
281   Gustav III - Riksdaler 1781 1+ 1450.-
282   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
283   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
284   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1(+) 1100.-
285   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1á1+ 1200.-
286   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1+ 1650.-
287   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 2/3 riksdaler/ 2 Daler SM. Kantfel åts. kl 10. 1+ 1450.-
288   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
289   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 7000.-
290   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
291   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Repa frånsidan. 1+ 1300.-
292   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svaga repor på åtsidan. Patina. 1++ 1400.-
293   Gustav III - 1/3 riksdaler 1777 1/3 RDR / 1 DSM. 1+ 1200.-
294   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
295   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
296   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
297   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 1 500.-
298   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
299   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
300   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1(+) 675.-
301   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1+ 875.-
302   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
303   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
304   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 16 öre SM. Med nio serafer. Liten fläck på frånsidan. Trots detta, ett bra exemplar för denna typ. 1+á01 2700.-
305   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 Med nio serafer. mörk 1 900.-
306   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 Ett bra ex! 1++ 1100.-
307   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 1)(1á1+ 575.-
308   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 god 1 400.-
309   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1(+) 550.-
310   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
311   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
312   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
313   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
314   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
315   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
316   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
317   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
318   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
319   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 650.-
320   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 700.-
321   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
322   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
323   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
324   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
325   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
326   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
327   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
328   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
329   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1795 1+á01 Såld
330   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
331   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+ Såld
332   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Lätt rengjord. Lätta plantsrispor. 1++ Såld
333   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
334   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1801 Litet plantsfel fråns. kl. 11. 1++ 3900.-
335   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
336   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1807 Lätt rengjord. Ett sällsyntare årtal. 1+á01 4800.-
337   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
338   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1+á01 1100.-
339   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Svag fläck kl 5 på åtsidan. 01+ 1250.-
340   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
341   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
342   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
343   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
344   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
345   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
Carl XIII
346   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
347   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
348   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
349   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
350   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
351   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
352   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
353   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
354   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
355   Carl XIII - Kastmynt 1809 Vackert exemplar. 01 3500.-
356   Carl XIII - 1 skilling 1815 1 150.-
357   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
358   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
359   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
360   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
361   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
362   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
363   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
364   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
365   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
366   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
367   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1829 Små plantsfel. 01 3900.-
368   Carl XIV Johan - Rdr sp 1831 Litet plantsfel vid Ö i "BELÖNING". Ojämn patina. 1+á01 4800.-
369   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
370   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
371   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 omkr. 01 6500.-
372   Carl XIV Johan - Rdr sp 1839 1+á01 4500.-
373   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
374   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ 7500.-
375   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 god 1 1500.-
376   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
377   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
378   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 01á0 1500.-
379   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
380   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
381   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
382   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 01 650.-
383   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Ett mycket vackert kastmynt! 01+ 4500.-
384   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
385   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
386   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
387   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
388   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
389   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 750.-
390   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
391   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
392   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
393   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
394   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
395   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
396   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
397   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
398   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
399   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
400   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
401   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
402   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
403   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
404   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
405   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
406   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
407   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
408   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
409   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
410   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
411   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
412   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1836 1++ Såld
413   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 Ett vackert ex! 01+ Såld
414   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
415   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1843 Liten fläck i N ("NORR"). 01 Såld
416   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Liten plantsfel åtsidan kl 10. Dock ett fint exemplar. 01+ 700.-
417   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
418   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
419   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
420   Oscar I - Rdr sp 1847 Plantsfel å åtsidan, små kanthack. 1+á01 2400.-
421   Oscar I - Rdr sp 1848 1+á01 3450.-
422   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
423   Oscar I - Rdr sp 1851 Lätt rengjord, obetydliga kantskador. 1++ 2200.-
424   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
425   Oscar I - Rdr sp 1852 Lätt rengjord. 01 4500.-
426   Oscar I - Rdr sp 1853 Svaga fläckar på åtsidan. 1+ 2400.-
427   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
428   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
429   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
430   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
431   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
432   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
433   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
434   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Ett fint exemplar. 01+ 5500.-
435   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
436   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
437   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
438   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Liten fläck på åtsidan. 1(+) 95.-
439   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
440   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
441   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
442   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Rengjord. 1)(1á1+ 800.-
443   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1(+) 1100.-
444   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
445   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
446   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
447   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
448   Oscar I - 50 öre 1857 1 750.-
449   Oscar I - 25 öre 1855 1+ Såld
450   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
451   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
452   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+ Såld
453   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
454   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
455   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
456   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
457   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
458   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
459   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
460   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
461   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
462   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
463   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
464   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
465   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
466   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
467   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
468   Oscar I - 1öre 1856 Svag plantsspricka i huvudet. 1á1+ 1200.-
469   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
470   Oscar I - ½ öre 1856 1(+) 700.-
471   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ 750.-
472   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ 800.-
473   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
474   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 2200.-
475   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
476   Carl XV - 4 rdr rmt 1861 Svaga fläckar. 1++ 2300.-
477   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
478   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 1+á01 2850.-
479   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
480   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
481   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
482   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
483   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 01+ 3900.-
484   Carl XV - 4 rdr rmt 1870 Ojämn patina. 1+á01 2500.-
485   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
486   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
487   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
488   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
489   Carl XV - 25 öre 1871 01+ 1100.-
490   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
491   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
492   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
493   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
494   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
495   Carl XV - 1öre 1870 01+ 170.-
496   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
497   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
Oscar II
498   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
499   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
500   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera