Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
3   Gustav Vasa - Svartsjö.Daler 1543 Fin patina. Varit hängd. omkring 1+ 18000.-
Erik XIV
4   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 Svaga fläckar. 1+ 3900.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Svag korriossion. 1á1+ 3200.-
7   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Bra exemplar! 1+á01)(1+ 4500.-
8   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
9   Erik XIV - 16 öre klipping 1567 Frånsidan lätt korroderad. 1(+)/1 2900.-
10   Erik XIV - 8 öre klipping 1563 Fyndexemplar. 1á1+ 3900.-
Johan III
11   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
12   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
13   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
14   Johan III - 2 öre 1570 Litet klämd åtsidan kl 8 och på motsvarande ställe på frånsidan. 1(+) Såld
15   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
16   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
17   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
18   Johan III - 2 öre 1573 Valören "Z - R". 1á1+ 400.-
19   Johan III - 1 öre 1575 god 1 Såld
20   Johan III - 1 öre 1577 god 1 950.-
21   Johan III - ½ öre 1577 Levin 541. 1++ 750.-
22   Johan III - ½ öre 1578 Levin 551. Ett riktigt bra ex. 1+ 700.-
23   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
24   Johan III - ½ öre 1583 Delvis svagt präglad. omkring 01 1150.-
25   Johan III - ½ öre 1583 Inte helt säker på sista siffran i årtalet. Kan vara en trea. 1+ 600.-
26   Johan III - ½ öre 1583 1+á01 Såld
27   Johan III - ½ öre 1584 Levin 600. Delvis svagt präglad. 1 350.-
28   Johan III - ½ öre 1585 Levin 604. 1á1+ 450.-
29   Johan III - ½ öre 1585 1á1+ 450.-
30   Johan III - ½ öre 1585 1+á01 800.-
31   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
32   Johan III - ½ öre 1592 1?á1 190.-
33   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
34   Johan III - ½ öre 1592 1 290.-
35   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
36   Johan III - Örtug 1589 1 Såld
37   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
38   Johan III - Fyrk 1585 Delvis svagt präglad. 1+ Såld
39   Johan III - Fyrk 1588 1 650.-
40   Johan III - Fyrk 1588 Delvis svagt präglad. 1á1+ 850.-
41   Johan III - Fyrk 1590 1á+)(1 650.-
42   Johan III - Fyrk 1592 Perforerad. 1? 225.-
43   Johan III - 4 öre klipping 1591 Sällsynt. Något oregelbunden plants. 1 2200.-
Sigismund
44   Sigismund - ½ öre 1593 Typmynt. Perforerad. 1á1+ 500.-
45   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
46   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
47   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
Carl IX
48   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
49   Carl IX - 1 mark 1606 god 1 3200.-
50   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
51   Carl IX - 2 öre 1609 Rengjord. Fyndkaraktär. Dock ett välpräglat mynt. 1++ Såld
Johan, Hertig av Södermanland
52   Johan, Hertig av Södermanland - Söderköping.1 öre 1617 Utan år, präglat kring 1617. god 1 Såld
Gustav II Adolf
53   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
54   Gustav II Adolf - 1 öre 1610 Kantförlust. 1á1+ 500.-
55   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
56   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
57   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
58   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
59   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
60   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1627 Säter. Ottosson 50. 26,06 gr. 1?á1 Såld
61   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
62   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
63   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
64   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ 800.-
65   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
66   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1628 god 1 800.-
67   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
68   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
69   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
70   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
71   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
72   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
Christina
73   Christina - Riksdaler 1644 1á1+)(1+ Såld
74   Christina - 2 mark 1651 Åtsidan något ojämn patina. I övrigt ett trevligt exemplar. 1á1+ 3400.-
75   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 650.-
76   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
77   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
78   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ 800.-
79   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 5. 1?á1 Såld
80   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 1. Lackad. Liten kantskada. 1á1+ Såld
81   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 3. Kantex. Lätt korroderad. 1 Såld
82   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
83   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
84   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
85   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
86   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
87   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
88   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
89   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
90   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
91   Christina - Avesta.1 öre 1652 Ex 2. 1?á1 Såld
92   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
93   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
94   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
95   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
96   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
97   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ 350.-
98   Carl X Gustav - ¼ öre 1656 1+)(1? Såld
99   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? 250.-
Carl XI
100   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
101   Carl XI - 4 mark 1664 1?á1 5500.-
102   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
103   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
104   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
105   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ 7500.-
106   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. Delvis svag omskrift. 1(+) 1150.-
107   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
108   Carl XI - 2 mark 1667 Bo. 213 1+ 1850.-
109   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
110   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
111   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
112   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
113   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. 1?á1)(1 950.-
114   Carl XI - 2 mark 1682 Bonnier 356. 01 Såld
115   Carl XI - 2 mark 1684 Bo. 366. 1(+) 1750.-
116   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
117   Carl XI - 2 mark 1687 Bo. 376. 1+ 1600.-
118   Carl XI - 2 mark 1687 Bonnier 376. 01 Såld
119   Carl XI - 2 mark 1688 Bonnier 383. 1+ 1800.-
120   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 385. 1++ 2100.-
121   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
122   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
123   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
124   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
125   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
126   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
127   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
128   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
129   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
130   Carl XI - 2 mark 1693 1+ Såld
131   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
132   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
133   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
134   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
135   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
136   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
137   Carl XI - 1 mark 1686 Överpräglad påp 1685. 1?á1)(1á1+ 1100.-
138   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
139   Carl XI - 5 öre 1691 1(+) 325.-
140   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
141   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
142   Carl XI - 4 öre 1675 Liten plantsskada vid fläcken åtsidan kl. 2. I övrigt ett bra exemplar. 1++ 750.-
143   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
144   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
145   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
146   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
147   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 170.-
148   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
149   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
150   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
151   Carl XI - 1 öre 1683 1 275.-
152   Carl XI - 1 öre 1684 1(+) 350.-
153   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
154   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
155   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1500.-
156   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
157   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
158   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
159   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
160   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
161   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 750.-
162   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
163   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
164   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
165   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
166   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
167   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
168   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
169   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 500.-
170   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
171   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
172   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
173   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
174   Carl XI - 1 öre SM 1683 god 1 Såld
Carl XII
175   Carl XII - Riksdaler 1707 Utan peruk. 1+ 29000.-
176   Carl XII - 2 mark 1697 Sällsynt. Fläck frånsidan. 1á1+ 3900.-
177   Carl XII - 2 mark 1699 Obetydliga kantslag. 1+ Såld
178   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
179   Carl XII - 2 mark 1700 Liten kantskada. 1++ Såld
180   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01 Såld
181   Carl XII - 2 mark 1701 1+ 2800.-
182   Carl XII - 2 mark 1701 1(+) Såld
183   Carl XII - 2 mark 1703 1?)(1 1400.-
184   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
185   Carl XII - 2 mark 1717 Ex Lennart Philipson. Ett toppexemplar med mycket vacker patina. 01+ 11500.-
186   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
187   Carl XII - 1 mark 1701 Liten kantskada. 1)(1á1+ Såld
188   Carl XII - 1 mark 1717 1)(1á1+ 2800.-
189   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
190   Carl XII - 5 öre 1704 Svag rand åts. kl 9. omkr. 1+ Såld
191   Carl XII - 5 öre 1705 1 250.-
192   Carl XII - 5 öre 1705 Överpräglad på 1704. Plantsskada. 1á1+ 300.-
193   Carl XII - 5 öre 1708 Fläckar, plantsskador. 1á1+ 150.-
194   Carl XII - 5 öre 1709 1á1+ 400.-
195   Carl XII - 5 öre 1711 god 1 Såld
196   Carl XII - 4 öre 1716 1+á01 1400.-
197   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
198   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 900.-
199   Carl XII - 1 öre 1700 1á1+ 350.-
200   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
201   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
202   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
203   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
204   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
205   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ 475.-
206   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ Såld
207   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
208   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
209   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
210   Carl XII - 1 öre 1717 1+ 500.-
211   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
212   Carl XII - Nödmynt 1715 1+ 550.-
213   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
214   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
215   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
216   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
217   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
218   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
219   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
220   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
221   Carl XII - Nödmynt 1719 Hoppet. Med "hjärta". 1(+) 400.-
222   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
223   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
224   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
225   Carl XII - ULRIKA ELEONORA D.Y. 1719 Fin patina. Något bättre än genomsnittet. omkring 1+ 33500.-
Fredrik I
226   Fredrik I - Riksdaler 1727 Med dubbelbild. Fin patina. 1++ 19500.-
227   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ 6000.-
228   Fredrik I - Riksdaler 1748 Upplaga 7084 st. Varit infattad och rengjord. 1+ 3800.-
229   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
230   Fredrik I - ¼ riksdaler 1726 Mycket svaga repor framför halsen, i övrigt ett mycket tilltalande exemplar av en ovanligare typ. Upplaga 3508 st. 1++ Såld
231   Fredrik I - ¼ riksdaler 1736 omkr. 1+ 4900.-
232   Fredrik I - ¼ riksdaler 1750 1á1+)(1+ 5000.-
233   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
234   Fredrik I - 10 öre 1739 Litet plantsfel frånsidan kl 6. 1++ 975.-
235   Fredrik I - 10 öre 1740 1 450.-
236   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
237   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
238   Fredrik I - 5 öre 1730 Med G Z. 1(+) Såld
239   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
240   Fredrik I - 5 öre 1735 1+á01 850.-
241   Fredrik I - 5 öre 1739 1á1+ 375.-
242   Fredrik I - 5 öre 1739 01 800.-
243   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
244   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ 400.-
245   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
246   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 650.-
247   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ 750.-
248   Fredrik I - 1 öre 1722 Mm L.C. 1+ Såld
249   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
250   Fredrik I - 1 öre 1724 Rengjord. 1+ Såld
251   Fredrik I - 1 öre 1732 1+ 300.-
252   Fredrik I - 1 öre 1732 1++ 400.-
253   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ 290.-
254   Fredrik I - 1 öre SM 1748 Mörk och svagt korroderad. 1+ Såld
Adolf Fredrik
255   Adolf Fredrik - Riksdaler 1754 Något ljus. 1+á01 8000.-
256   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett riktigt bra exemplar. omkring 01 11500.-
257   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 1á1+ 3900.-
258   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett fint exemplar. 1+á01 Såld
259   Adolf Fredrik - Riksdaler 1764 Små märken på åtsidan. 1á1+ 3800.-
260   Adolf Fredrik - Riksdaler 1767 Mycket svaga repor i frånsidans fält. 1++ Såld
261   Adolf Fredrik - ¼ riksdaler 1768 Upplaga 5128 st. Sällsynt. 1á1+ 5500.-
262   Adolf Fredrik - 1/8 riksdaler 1767 Ojämn patina. 1+á01 1300.-
263   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 3000.-
264   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ 650.-
265   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) 800.-
266   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
267   Adolf Fredrik - 5 öre 1754 god 1 Såld
268   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
269   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
270   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
271   Adolf Fredrik - 1 öre 1756 1++ 750.-
272   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
273   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
274   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
275   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1760 Överpräglad på 1759. 1 250.-
276   Adolf Fredrik - 4 mark 1752 omkr. 1+ 8000.-
277   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkrng 1+ 4500.-
278   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. Varit hängd. omkr. 1+ 3100.-
279   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. 1(+) 3500.-
280   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
281   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
282   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ 4500.-
283   Gustav III - Riksdaler 1776 Ojämn patina. 1++ 1150.-
284   Gustav III - Riksdaler 1776 Med litet kors. Fläckig. 1+á01 1450.-
285   Gustav III - Riksdaler 1776 1++ 1500.-
286   Gustav III - Riksdaler 1776 Rengjord. 1+á01 1500.-
287   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
288   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 3400.-
289   Gustav III - Riksdaler 1781 Svagt spår av hänge på randen kl 12. 1+á01 1350.-
290   Gustav III - Riksdaler 1781 1+ 1450.-
291   Gustav III - Riksdaler 1781 1++ Såld
292   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
293   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
294   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1(+) 1100.-
295   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1á1+ 1200.-
296   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1+ 1650.-
297   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 2/3 riksdaler/ 2 Daler SM. Kantfel åts. kl 10. 1+ 1450.-
298   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
299   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 7000.-
300   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
301   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Repa frånsidan. 1+ 1300.-
302   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svaga repor på åtsidan. Patina. 1++ 1400.-
303   Gustav III - 1/3 riksdaler 1777 1/3 RDR / 1 DSM. 1+ 1200.-
304   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
305   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
306   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
307   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 1 500.-
308   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
309   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
310   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1(+) 675.-
311   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1+ 875.-
312   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
313   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
314   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
315   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 16 öre SM. Med nio serafer. Liten fläck på frånsidan. Trots detta, ett bra exemplar för denna typ. 1+á01 2700.-
316   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 Med nio serafer. mörk 1 900.-
317   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 Ett bra ex! 1++ 1100.-
318   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 1)(1á1+ 575.-
319   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 god 1 400.-
320   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1(+) 550.-
321   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
322   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
323   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
324   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
325   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
326   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
327   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
328   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
329   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
330   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 650.-
331   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 700.-
332   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
333   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
334   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
335   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
336   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
337   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
338   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
339   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
340   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1795 1+á01 Såld
341   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
342   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Lätt rengjord. Lätta plantsrispor. 1++ Såld
343   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+ Såld
344   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
345   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1801 Litet plantsfel fråns. kl. 11. 1++ 3900.-
346   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
347   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1807 Lätt rengjord. Ett sällsyntare årtal. 1+á01 4800.-
348   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
349   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1802 omkr. 1+ 700.-
350   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1802 Svaga repor å frånsidan. 1(+) Såld
351   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1+á01 1100.-
352   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1(+)/1+ 450.-
353   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 Plantsfel å frånsidan. 1++ 650.-
354   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Svag fläck kl 5 på åtsidan. 01+ 1250.-
355   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Inristning på åtsidan. 1(+) 300.-
356   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
357   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
358   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
359   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
360   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
361   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
362   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
Carl XIII
363   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
364   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
365   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
366   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
367   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
368   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
369   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
370   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
371   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
372   Carl XIII - Kastmynt 1809 Vackert exemplar. 01 3500.-
373   Carl XIII - 1 skilling 1815 1 150.-
374   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
375   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
376   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
377   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
378   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
379   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
380   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
381   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
382   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
383   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
384   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1829 Små plantsfel. 01 3900.-
385   Carl XIV Johan - Rdr sp 1831 Litet plantsfel vid Ö i "BELÖNING". Ojämn patina. 1+á01 4800.-
386   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
387   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
388   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 omkr. 01 6500.-
389   Carl XIV Johan - Rdr sp 1839 1+á01 4500.-
390   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
391   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ 7500.-
392   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 god 1 1500.-
393   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
394   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
395   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 01á0 1500.-
396   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
397   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
398   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
399   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 01 650.-
400   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Ett mycket vackert kastmynt! 01+ 4500.-
401   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
402   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
403   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
404   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
405   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
406   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 750.-
407   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
408   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
409   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
410   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
411   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
412   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
413   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
414   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
415   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
416   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
417   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
418   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
419   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
420   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
421   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
422   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
423   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
424   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
425   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
426   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
427   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
428   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
429   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1836 1++ Såld
430   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 Ett vackert ex! 01+ Såld
431   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
432   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1843 Liten fläck i N ("NORR"). 01 Såld
433   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Liten plantsfel åtsidan kl 10. Dock ett fint exemplar. 01+ 700.-
434   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
435   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
436   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
437   Oscar I - Rdr sp 1847 Plantsfel å åtsidan, små kanthack. 1+á01 2400.-
438   Oscar I - Rdr sp 1848 1+á01 3450.-
439   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
440   Oscar I - Rdr sp 1851 Lätt rengjord, obetydliga kantskador. 1++ 2200.-
441   Oscar I - Rdr sp 1852 Lätt rengjord. 01 4500.-
442   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
443   Oscar I - Rdr sp 1853 Svaga fläckar på åtsidan. 1+ 2400.-
444   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
445   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
446   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
447   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
448   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
449   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
450   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
451   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Ett fint exemplar. 01+ 5500.-
452   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
453   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
454   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
455   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Liten fläck på åtsidan. 1(+) 95.-
456   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
457   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
458   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
459   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Rengjord. 1)(1á1+ 800.-
460   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1(+) 1100.-
461   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
462   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
463   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
464   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
465   Oscar I - 50 öre 1857 1 750.-
466   Oscar I - 25 öre 1855 1+ Såld
467   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
468   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
469   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+ Såld
470   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
471   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
472   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
473   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
474   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
475   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
476   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
477   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
478   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
479   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
480   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
481   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
482   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
483   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
484   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
485   Oscar I - 1öre 1856 Svag plantsspricka i huvudet. 1á1+ 1200.-
486   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
487   Oscar I - ½ öre 1856 1(+) 700.-
488   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ 750.-
489   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ 800.-
490   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
491   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 2200.-
492   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
493   Carl XV - 4 rdr rmt 1861 Svaga fläckar. 1++ 2300.-
494   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
495   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 1+á01 2850.-
496   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
497   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
498   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
499   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 1(+) 1400.-
500   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
501   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 01+ 3900.-
502   Carl XV - 4 rdr rmt 1870 Ojämn patina. 1+á01 2500.-
503   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
504   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
505   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
506   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
507   Carl XV - 25 öre 1871 01+ 1100.-
508   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
509   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
510   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
511   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
512   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
513   Carl XV - 1öre 1870 01+ 170.-
514   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
515   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
Oscar II
516   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
517   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
518   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera