Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ Såld
3   Gustav Vasa - Svartsjö.Daler 1543 Fin patina. Varit hängd. omkring 1+ 18000.-
Erik XIV
4   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
Johan III
5   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
6   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
7   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
8   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
9   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
10   Johan III - 2 öre 1573 Med "2 R "som valör. 1(+) 300.-
11   Johan III - 1 öre 1576 Överpräglad på 1575? Plantsspricka. 1(+) 1300.-
12   Johan III - ½ öre 1570 Delvis svag omskrift. 1(+) 425.-
13   Johan III - ½ öre 1574 "VRB STOK". Kantskador. 1?á1 200.-
14   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
15   Johan III - ½ öre 1581 1(+) 475.-
16   Johan III - ½ öre 1583 1(+) 500.-
17   Johan III - ½ öre 1585 1+ Såld
18   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
19   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
20   Johan III - ½ öre 1592 1 290.-
21   Johan III - ½ öre 1592 1 Såld
22   Johan III - Örtug 1590 Fläckig. 1?á1 550.-
23   Johan III - Fyrk 1578 Levin 658 a. Ojämn kant. Rengjord. god 1 Såld
24   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
25   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant, men i övrigt ett bra exemplar. 1+ 800.-
26   Johan III - Fyrk 1588 Delvis svagt präglad. 1á1+ Såld
27   Johan III - Fyrk 1590 1á+)(1 Såld
28   Johan III - Fyrk 1592 Perforerad. 1? 225.-
Sigismund
29   Sigismund - ½ öre 1597 Fläckig. 1++ 1100.-
30   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
31   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
32   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. 01+ 3000.-
33   Sigismund - ½ öre 1597 1á1+ 950.-
Carl IX
34   Carl IX - 2 öre 1608 Ojämnt präglad, dock fin patina. god 1 1100.-
35   Carl IX - 2 öre 1608 Svaga fläckar. Delvis svagt präglad. omkr. 1+ 1400.-
Gustav II Adolf
36   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 Såld
37   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
38   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
39   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
40   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
41   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
42   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
43   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
44   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
45   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1628 god 1 Såld
46   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1629 Fint exemplar. 1(+) Såld
47   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ Såld
48   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ Såld
49   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
50   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
51   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
52   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ Såld
53   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ Såld
Christina
54   Christina - ½ riksdaler 1640 Varit hängd, rengjord. 1?á1 3800.-
55   Christina - 4 mark 1648 Med "WAND". Liten repa framför munnen. Fin patina. Delvis svagt präglad, men ett ringa cirkulerat exemplar. 1+á01 19000.-
56   Christina - 2 mark 1651 Präglad 1651, dock utan årtal. Plantsfel. 1++ 2900.-
57   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
58   Christina - Avesta.1 öre 1646 1+ 1850.-
59   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
60   Christina - Avesta.1 öre 1649 omkr. 1+ 1500.-
61   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
62   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
63   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
64   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
65   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
66   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
67   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
Carl XI
68   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
69   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
70   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
71   Carl XI - 2 mark 1668 Bonnier 234. 1++ 2400.-
72   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
73   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
74   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
75   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. Svaga repor över halsen. Fyndkaraktär. Varit hängd. 1+á01 2300.-
76   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
77   Carl XI - 2 mark 1691 Bonnier 391. 1++ 2100.-
78   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
79   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395 var. Små repor fmf ansiktet. 1+á01 2300.-
80   Carl XI - 2 mark 1693 Bonnier 401. Repor frånsidan. 1á1+ 1250.-
81   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
82   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
83   Carl XI - 2 mark 1694 Fläckar. 1)(1á1+ 825.-
84   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
85   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
86   Carl XI - 1 mark 1689 1)(1á1+ Såld
87   Carl XI - 5 öre 1692 1+á01 1150.-
88   Carl XI - 5 öre 1693 1)(1á1+ 390.-
89   Carl XI - 5 öre 1694 1á1+ 340.-
90   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
91   Carl XI - 4 öre 1668 Rengjord. god 1 375.-
92   Carl XI - 4 öre 1670 1+ 900.-
93   Carl XI - 4 öre 1673 omkring 01 2200.-
94   Carl XI - 4 öre 1675 Litet plantsfel kl 2 på åtsidan. 1++ 750.-
95   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
96   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
97   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 170.-
98   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
99   Carl XI - 2 öre 1665 1)(1+ 500.-
100   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
101   Carl XI - 2 öre 1666 1á1+ 350.-
102   Carl XI - 2 öre 1666 1(+) 500.-
103   Carl XI - 2 öre 1667 1á1+ 375.-
104   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) 500.-
105   Carl XI - 2 öre 1667 Något mörk. 1+ 750.-
106   Carl XI - 1 öre 1665 omkr. 1 450.-
107   Carl XI - 1 öre 1665 Smalt C. Liten plantsspricka åts. kl 9. 1(+) 850.-
108   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
109   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
110   Carl XI - 1 öre 1672 Mm "FIRST". 1++ 900.-
111   Carl XI - 1 öre 1673 1+ 900.-
112   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 400.-
113   Carl XI - 1 öre 1687 1 350.-
114   Carl XI - 1 öre 1692 1+ 430.-
115   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
116   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1100.-
117   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Åtsidan delvis korroderad. 1+ 1500.-
118   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
119   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
120   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 700.-
121   Carl XI - 2 öre KM 1664 1á1+ 900.-
122   Carl XI - 2 öre KM 1665 1á1+ 775.-
123   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
124   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
125   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
126   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantexemplar. 1 550.-
127   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
128   Carl XI - 1 öre SM 1673 omkr. 1 475.-
129   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
130   Carl XI - 1 öre SM 1676 Plantsfel. 1á1+ 500.-
131   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
132   Carl XI - 1 öre SM 1679 1 750.-
133   Carl XI - 1/6 öre SM 1666 Ovanligt bra exemplar för denna svåra variant. 1á1+ 2400.-
Carl XII
134   Carl XII - Riksdaler 1713 Med den litet svårare varianten "smala lejon". Plantsfel frånsidan kl 12. omkr. 1 Såld
135   Carl XII - 2 mark 1700 Svag fläck under "LVS". 1+á01)(1+ 3000.-
136   Carl XII - 2 mark 1700 Lätt rengjord. omkr. 1+ 3100.-
137   Carl XII - 2 mark 1703 1?)(1 1400.-
138   Carl XII - 2 mark 1716 Rengjord. Plantsfel frånsidan. 1+ 2600.-
139   Carl XII - 1 mark 1703 1(+) 3300.-
140   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
141   Carl XII - 1 öre 1697 1)(1+ 400.-
142   Carl XII - 1 öre 1700 1(+) 400.-
143   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
144   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
145   Carl XII - 1 öre 1709 1?á1 130.-
146   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
147   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
148   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
149   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
150   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
151   Carl XII - 1 öre 1717 Bra exemplar. 1+á01 950.-
152   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 500.-
153   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
154   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
155   Carl XII - Nödmynt 1716 PUBLICA FIDE. 1(+) 350.-
156   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
157   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
158   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
159   Carl XII - Nödmynt 1718 MERKURIUS. Svag fläck å frånsidan. 1++ 550.-
160   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
161   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1á1+ 450.-
162   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
163   Fredrik I - Riksdaler 1739 Litet spår av hänge, lätt uppgraverad i åtsidans fält. Till detta lätt rengjord. 1á1+ 7500.-
164   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
165   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
166   Fredrik I - 10 öre 1739 1(+) Såld
167   Fredrik I - 10 öre 1744 Präglad i koppar. Vikt 6,29 gr. 1+á01 Såld
168   Fredrik I - 5 öre 1731 1(+) 275.-
169   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ Såld
170   Fredrik I - 5 öre 1735 1+á01 Såld
171   Fredrik I - 5 öre 1737 Mm G.Z. omkr. 1+ 400.-
172   Fredrik I - 5 öre 1739 1(+) 375.-
173   Fredrik I - 5 öre 1739 Med "öppen nia". Svag repa å frånsidan mellan kronorna. 1(+) 800.-
174   Fredrik I - 5 öre 1741 Fläckar. 1 200.-
175   Fredrik I - 5 öre 1742 omkr. 1+ Såld
176   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
177   Fredrik I - 5 öre 1748 Svaga repor frånsidan. 1?á1 200.-
178   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L. C. 01á0 1500.-
179   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
180   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
181   Fredrik I - 1 öre 1723 1+á01 475.-
182   Fredrik I - 1 öre 1725 Rengjord. omkr. 1+ 400.-
183   Fredrik I - 1 öre 1733 Liten kantskada. 1(+) 200.-
184   Fredrik I - 1 öre 1733 1(+) 200.-
185   Fredrik I - 1 öre 1733 1+ 400.-
186   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ 290.-
187   Fredrik I - 1 öre 1742 1(+) Såld
Adolf Fredrik
188   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 Delvis svagt präglad. omkr. 1+ 750.-
189   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
190   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
191   Adolf Fredrik - 5 öre 1759 Små repor. 1+ 700.-
192   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
193   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 Svaga repor. 1+á01 Såld
194   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
195   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
196   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
197   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
198   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
199   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
200   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Svaga inristningar. omkr. 1+ 1250.-
201   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
202   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Fin patina. 1+á01 3500.-
203   Gustav III - Riksdaler 1780 "Tonkin C2". 1 950.-
204   Gustav III - Riksdaler 1781 Svaga kronor på frånsidan. 01 3100.-
205   Gustav III - Riksdaler 1781 Fin patina. 01+ 3500.-
206   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
207   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
208   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svag repa på frånsidan kl 3, i övrigt ett bra exemplar med vacker patina. 1+á01 2300.-
209   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Liten kantsskada, svaga plantsripor och svaga fläckar. 1(+) Såld
210   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
211   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 850.-
212   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ Såld
213   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. Fin patina. 1+ 1450.-
214   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
215   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ Såld
216   Gustav III - 1/3 riksdaler 1782 1+ 800.-
217   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
218   Gustav III - 1/3 riksdaler 1784 Ett fint exemplar med vacker patina. 1+á01 1600.-
219   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 1+á01 Såld
220   Gustav III - 1/3 riksdaler 1786 1á1+ 850.-
221   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1á1+ 600.-
222   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
223   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ Såld
224   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ Såld
225   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1(+) 550.-
226   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
227   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1(+) 550.-
228   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
229   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
230   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
231   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
232   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
233   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
234   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
235   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1++ 800.-
236   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
237   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 Stor fläck. 1+á01 300.-
238   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
239   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
240   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
241   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
242   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
243   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ Såld
244   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
245   Gustav III - 1 öre KM 1778 1+ 350.-
246   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
247   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
248   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 8000.-
249   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar. Fin patina. 01á0 15000.-
250   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
251   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
252   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
253   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Mycket fin patina. 01+ 1600.-
254   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
255   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+á01 1250.-
256   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
257   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
258   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Svagt silverprov ovanför RD på frånsidan. 1+á01 1200.-
259   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
260   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Svaga fläckar. 01 350.-
261   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
262   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1807 1+á01 240.-
263   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1808 01á0 375.-
Carl XIII
264   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
265   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
266   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
267   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
268   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 650.-
269   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 Såld
270   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
271   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
272   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
273   Carl XIII - Kastmynt 1818 Kastmynt ( 1/3 riksdaler) utdelat i samband med Carl XIII:s begravning 1818. omkr. 01 3200.-
274   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
275   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
276   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
277   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
278   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
279   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
280   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
281   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
282   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 Såld
283   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) Såld
Carl XIV Johan
284   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
285   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
286   Carl XIV Johan - Rdr sp 1834 1á1+ 2400.-
287   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
288   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
289   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
290   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 1++ 2800.-
291   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ Såld
292   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 1+á01 475.-
293   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 Rengjord. Ett fint exemplar. 01+ 750.-
294   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1833 1+ 390.-
295   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1834 1(+) 450.-
296   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Rengjord. omkr. 1+ 750.-
297   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
298   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 1+ Såld
299   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1833 Överpräglad på 1831. 1++ 700.-
300   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
301   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Små fläckar. 1++ Såld
302   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
303   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
304   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
305   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
306   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
307   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
308   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 750.-
309   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
310   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
311   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
312   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
313   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
314   Carl XIV Johan - ½ skilling 1827 Utan bindestreck i valören. 1+ 500.-
315   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
316   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
317   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
318   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
319   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
320   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
321   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
322   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
323   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
324   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 Såld
325   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
326   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
327   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
328   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ 500.-
329   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett mycket fint exemplar. 01+ 975.-
330   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
331   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1á1+ 575.-
332   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
333   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
334   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
335   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1840 01)(1+á01 1100.-
336   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1841 1+ 475.-
337   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1843 1+á01 800.-
338   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
339   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1839 1+á01 475.-
340   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
341   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 Ett mycket vackert ex. 01á0 1500.-
342   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 Svag fläck frånsidan. 1+á01 500.-
343   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
344   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1844 Sällsynt. 1?á1 525.-
Oscar I
345   Oscar I - Rdr sp 1846 Vacker patina. 01+ 5500.-
346   Oscar I - Rdr sp 1848 Fin patina. 01+ 5300.-
347   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
348   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
349   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
350   Oscar I - Rdr sp 1855 Med litet årtal. 1+ 2400.-
351   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
352   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
353   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
354   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
355   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ Såld
356   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Överpräglad på 1844. 1)(1á1+ 1600.-
357   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
358   Oscar I - 1/16 rdr sp 1848 Med förskjuten stampställning. Sällsynt. 01 1800.-
359   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Ojämn patina. 1+ 130.-
360   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
361   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
362   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 1+á01 3900.-
363   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1+á01 2500.-
364   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
365   Oscar I - 50 öre 1857 1 450.-
366   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
367   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
368   Oscar I - 50 öre 1857 1á1+ 550.-
369   Oscar I - 25 öre 1856 1(+) 135.-
370   Oscar I - 25 öre 1856 1++ 175.-
371   Oscar I - 25 öre 1856 1+ 200.-
372   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 390.-
373   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
374   Oscar I - 25 öre 1856 Ett fint exemplar. 01+ 800.-
375   Oscar I - 25 öre 1857 1 190.-
376   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
377   Oscar I - 25 öre 1859 1+á01 450.-
378   Oscar I - 10 öre 1855 Mm G. 1+ 120.-
379   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
380   Oscar I - 10 öre 1855 Med "T". 01+ 450.-
381   Oscar I - 10 öre 1858 Överpräglad på 1857. 1+á01)(01 500.-
382   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
383   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1100.-
384   Oscar I - 4 sk bco 1849 god 1 200.-
385   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
386   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
387   Oscar I - 4 sk bco 1855 1++ 550.-
388   Oscar I - 2 sk bco 1844 1á1+ 450.-
389   Oscar I - 2 sk bco 1847 Svaga fläckar å frånsidan. 1++ 300.-
390   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
391   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
392   Oscar I - 2/3 sk bco 1849 1+á01 275.-
393   Oscar I - 1/3 sk bco 1845 Obetydligt plantsfel. 01á0 475.-
394   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
395   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
396   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
397   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
398   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
399   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 210.-
400   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 220.-
401   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
402   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
403   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 300.-
404   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
405   Oscar I - 2 öre 1856 1?)(1?á1 Såld
406   Oscar I - 2 öre 1856 1? Såld
407   Oscar I - 1öre 1856 1?á1 550.-
408   Oscar I - 1öre 1856 Plantsfel åtsidan. 1?á1 Såld
409   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
410   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
411   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
412   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
413   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
414   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 8500.-
415   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
416   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
417   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
418   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
419   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
420   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
421   Carl XV - 25 öre 1871 1 130.-
422   Carl XV - 25 öre 1871 1+ 330.-
423   Carl XV - 10 öre 1861 1++ 275.-
424   Carl XV - 10 öre 1865 1+ 300.-
425   Carl XV - 10 öre 1867 1+á01 325.-
426   Carl XV - 10 öre 1869 01+ 650.-
427   Carl XV - 10 öre 1870 1++ 200.-
428   Carl XV - 10 öre 1870 01+ 450.-
429   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
430   Carl XV - 5 öre 1861 "Flammig". 01 500.-
431   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
432   Carl XV - 5 öre 1865 01+ 600.-
433   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
434   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 375.-
435   Carl XV - 2 öre 1861 01 150.-
436   Carl XV - 2 öre 1863 Överpräglad på 1862. 01 250.-
437   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 Såld
438   Carl XV - 2 öre 1871 01+ Såld
439   Carl XV - 1öre 1860 01+ 1800.-
440   Carl XV - ½ öre 1867 1+á01 250.-
441   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
Gustav V
442   Gustav V - 5 öre 1037 01á0 220.-
Oscar II
443   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
444   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
445   Oscar II - 10 öre 1872 1? Såld
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera