Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Erik XIV
1   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
Johan III
2   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
3   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
4   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
5   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
6   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
7   Johan III - 1 öre 1576 Överpräglad på 1575? Plantsspricka. 1(+) 1300.-
8   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
9   Johan III - ½ öre 1581 1(+) 475.-
10   Johan III - ½ öre 1584 1(+) 550.-
11   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
12   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
13   Johan III - ½ öre 1592 1 290.-
14   Johan III - Örtug 1590 Stockholm. Fläckar. 1?á1 550.-
15   Johan III - Örtug 1590 Fläckig. 1?á1 550.-
16   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
17   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant, men i övrigt ett bra exemplar. 1+ 800.-
Sigismund
18   Sigismund - ½ öre 1597 Fläckig. 1++ 1100.-
19   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
20   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
21   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. 01+ 3000.-
22   Sigismund - ½ öre 1597 1á1+ 950.-
Carl IX
23   Carl IX - 2 öre 1608 Ojämnt präglad, dock fin patina. god 1 1100.-
24   Carl IX - 2 öre 1608 Svaga fläckar. Delvis svagt präglad. omkr. 1+ 1400.-
Gustav II Adolf
25   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
26   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
27   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
28   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
29   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
30   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
31   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
Christina
32   Christina - 4 mark 1648 Med "WAND". Liten repa framför munnen. Fin patina. Delvis svagt präglad, men ett ringa cirkulerat exemplar. 1+á01 19000.-
33   Christina - 2 mark 1651 Präglad 1651, dock utan årtal. Plantsfel. 1++ 2900.-
34   Christina - Avesta.1 öre 1646 1+ 1850.-
35   Christina - Avesta.1 öre 1649 omkr. 1+ 1500.-
36   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
37   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
38   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
Carl XI
39   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
40   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
41   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
42   Carl XI - 2 mark 1668 Bonnier 234. 1++ 2400.-
43   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
44   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. Svaga repor över halsen. Fyndkaraktär. Varit hängd. 1+á01 2300.-
45   Carl XI - 2 mark 1691 Bonnier 391. 1++ 2100.-
46   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395 var. Små repor fmf ansiktet. 1+á01 2300.-
47   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
48   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
49   Carl XI - 5 öre 1692 1+á01 1150.-
50   Carl XI - 5 öre 1693 1)(1á1+ 390.-
51   Carl XI - 5 öre 1694 1á1+ 340.-
52   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
53   Carl XI - 4 öre 1668 Rengjord. god 1 375.-
54   Carl XI - 4 öre 1670 1+ 900.-
55   Carl XI - 4 öre 1673 omkring 01 2200.-
56   Carl XI - 4 öre 1675 Litet plantsfel kl 2 på åtsidan. 1++ 750.-
57   Carl XI - 4 öre 1677 1(+) 350.-
58   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
59   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
60   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 170.-
61   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
62   Carl XI - 2 öre 1665 1)(1+ 500.-
63   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
64   Carl XI - 2 öre 1666 1(+) 500.-
65   Carl XI - 2 öre 1667 1á1+ 375.-
66   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) 500.-
67   Carl XI - 2 öre 1667 Något mörk. 1+ 750.-
68   Carl XI - 1 öre 1665 omkr. 1 450.-
69   Carl XI - 1 öre 1665 Smalt C. Liten plantsspricka åts. kl 9. 1(+) 850.-
70   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
71   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
72   Carl XI - 1 öre 1672 Mm "FIRST". 1++ 900.-
73   Carl XI - 1 öre 1673 1+ 900.-
74   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 400.-
75   Carl XI - 1 öre 1687 1 350.-
76   Carl XI - 1 öre 1692 1+ 430.-
77   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1100.-
78   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Åtsidan delvis korroderad. 1+ 1500.-
79   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
80   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 Såld
81   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 700.-
82   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
83   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
84   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantexemplar. 1 550.-
85   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
86   Carl XI - 1 öre SM 1673 omkr. 1 475.-
87   Carl XI - 1 öre SM 1676 Plantsfel. 1á1+ 500.-
88   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
89   Carl XI - 1/6 öre SM 1666 Ovanligt bra exemplar för denna svåra variant. 1á1+ 2400.-
Carl XII
90   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01 5200.-
91   Carl XII - 2 mark 1716 1+á01 6200.-
92   Carl XII - 1 öre 1699 Ett mynt med fin patina och med en utsökt frånsida. 1+á01)(01 950.-
93   Carl XII - 1 öre 1700 1?á1 250.-
94   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
95   Carl XII - 1 öre 1709 1+ 500.-
96   Carl XII - 1 öre 1710 1+ 600.-
97   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
98   Carl XII - 1 öre 1711 1+ 500.-
99   Carl XII - 1 öre 1714 1+ 550.-
100   Carl XII - 1 öre 1716 Små plantsfel på frånsidan. Synnerligen (sällsynt) dåligt utförd frånsida. 1+á01 775.-
101   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
102   Carl XII - 1 öre 1717 Bra exemplar. 1+á01 950.-
103   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 500.-
104   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
105   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
106   Carl XII - Nödmynt 1716 PUBLICA FIDE. 1(+) 350.-
107   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
108   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
109   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
110   Carl XII - Nödmynt 1718 MERKURIUS. Svag fläck å frånsidan. 1++ 550.-
111   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
112   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1á1+ 450.-
113   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
114   Fredrik I - Riksdaler 1739 Litet spår av hänge, lätt uppgraverad i åtsidans fält. Till detta lätt rengjord. 1á1+ 7500.-
115   Fredrik I - Riksdaler 1740 Ett fint exemplar med vacker patina. 01 19500.-
116   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
117   Fredrik I - 10 öre 1744 Präglad i koppar. Vikt 6,29 gr. 1+á01 Såld
118   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
119   Fredrik I - 5 öre 1731 1(+) 275.-
120   Fredrik I - 5 öre 1737 Mm G.Z. omkr. 1+ 400.-
121   Fredrik I - 5 öre 1739 Med "öppen nia". Svag repa å frånsidan mellan kronorna. 1(+) 800.-
122   Fredrik I - 5 öre 1741 Fläckar. 1 200.-
123   Fredrik I - 5 öre 1742 omkr. 1+ Såld
124   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
125   Fredrik I - 5 öre 1748 Svaga repor frånsidan. 1?á1 200.-
126   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L. C. 01á0 1500.-
127   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
128   Fredrik I - 1 öre 1723 1+á01 475.-
129   Fredrik I - 1 öre 1725 Rengjord. omkr. 1+ 400.-
130   Fredrik I - 1 öre 1733 1(+) Såld
131   Fredrik I - 1 öre 1733 Liten kantskada. 1(+) Såld
132   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ Såld
Adolf Fredrik
133   Adolf Fredrik - Riksdaler 1752 Svagt spår på randen vid frånsidan kl 10 av hänge. I övrigt, ett ovanligt bra porträtt, på en tidig Adolf Fredrik riksdaler. 01+ Såld
134   Adolf Fredrik - Riksdaler 1753 1(+) Såld
135   Adolf Fredrik - daler SM 1770 31 mm. Vacker patina. 01 Såld
136   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 Delvis svagt präglad. omkr. 1+ 750.-
137   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
138   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
139   Adolf Fredrik - 5 öre 1759 Små repor. 1+ 700.-
140   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
141   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 Svaga repor. 1+á01 Såld
142   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1755 Med punkt vid årtalet. Bra exemplar. 1(+) Såld
143   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
144   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1++ Såld
145   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
146   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 1+á01 750.-
147   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
148   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
149   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Med nio serafer. 01+ 8500.-
Gustav III
150   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
151   Gustav III - Riksdaler 1775 1+ 1750.-
152   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
153   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Svaga inristningar. omkr. 1+ 1250.-
154   Gustav III - Riksdaler 1776 1++ 1600.-
155   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Fin patina. 1+á01 3500.-
156   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ Såld
157   Gustav III - Riksdaler 1776 Svaga repor bakom porträttet. 1+á01 Såld
158   Gustav III - Riksdaler 1781 Svaga kronor på frånsidan. 01 3100.-
159   Gustav III - Riksdaler 1781 Fin patina. 01+ 3500.-
160   Gustav III - Riksdaler 1781 01 3650.-
161   Gustav III - Riksdaler 1783 1++ 2200.-
162   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ Såld
163   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ Såld
164   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Fin patina. 1++ 2200.-
165   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Liten kantsskada, svaga plantsripor och svaga fläckar. 1(+) Såld
166   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svag repa på frånsidan kl 3, i övrigt ett bra exemplar med vacker patina. 1+á01 Såld
167   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
168   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
169   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. Fin patina. 1+ 1450.-
170   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
171   Gustav III - 1/3 riksdaler 1782 1+ 800.-
172   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
173   Gustav III - 1/3 riksdaler 1784 Ett fint exemplar med vacker patina. 1+á01 1600.-
174   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 1+á01 1650.-
175   Gustav III - 1/3 riksdaler 1786 1á1+ 850.-
176   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1á1+ 600.-
177   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 01+ 2900.-
178   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
179   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
180   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 1 900.-
181   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1(+) 550.-
182   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
183   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1(+) 550.-
184   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
185   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
186   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
187   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
188   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
189   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
190   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
191   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1++ 800.-
192   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
193   Gustav III - 1/12 riksdaler 1777 1(+) 475.-
194   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
195   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
196   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
197   Gustav III - 1 öre KM 1778 1+ 350.-
198   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
199   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
200   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 Vacker patina. 1+á01 6000.-
201   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 8000.-
202   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar. Fin patina. 01á0 15000.-
203   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
204   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Plantsrispor. Delvis svagt präglad. 1+ 3500.-
205   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
206   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
207   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Mycket fin patina. 01+ Såld
208   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
209   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+á01 1250.-
210   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
211   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
212   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Svagt silverprov ovanför RD på frånsidan. 1+á01 1200.-
213   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 01á0 2800.-
214   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
215   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1805 1++ 400.-
216   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Svaga fläckar. 01 350.-
217   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Delvis svagt präglad. 01+ 450.-
218   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
219   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1807 1+á01 240.-
220   Gustav IV Adolf - ¼ skilling 1805 01+ 400.-
221   Gustav IV Adolf - 1/12 skilling 1808 01á0 375.-
222   Gustav IV Adolf - ½ skilling riksgäld 1801 1+á01 475.-
223   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1799 1+á01 450.-
224   Gustav IV Adolf - ¼ skilling riksgäld 1800 1++ 225.-
Carl XIII
225   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
226   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
227   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
228   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
229   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 650.-
230   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
231   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
232   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
233   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
234   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
235   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
236   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
237   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
238   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
239   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
240   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
241   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1á1+ 465.-
Carl XIV Johan
242   Carl XIV Johan - Riksdaler 1819 Mm O.L. Svag repa bakom huvudet. omkr. 01 18500.-
243   Carl XIV Johan - Riksdaler 1822 Ett mycket fint exemplar! 01+)(01á0 16500.-
244   Carl XIV Johan - Riksdaler 1827 Troyska Ass med sju serafer. Mörk patina. 01+ 44000.-
245   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
246   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
247   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
248   Carl XIV Johan - Rdr sp 1839 1+á01 5900.-
249   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 1++ 2800.-
250   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1830 1++ 1450.-
251   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 1+á01 475.-
252   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 Rengjord. Ett fint exemplar. 01+ 750.-
253   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1833 1+ 390.-
254   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Rengjord. omkr. 1+ 750.-
255   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
256   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1833 Överpräglad på 1831. 1++ 700.-
257   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1833 1+á01 950.-
258   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
259   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
260   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
261   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 Såld
262   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
263   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
264   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
265   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 Såld
266   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
267   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
268   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
269   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
270   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ Såld
271   Carl XIV Johan - ½ skilling 1822 01+ Såld
272   Carl XIV Johan - ½ skilling 1827 Utan bindestreck i valören. 1+ 500.-
273   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
274   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
275   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
276   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
277   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
278   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
279   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
280   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
281   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 Såld
282   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 Räfflad rand. 1+á01 200.-
283   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
284   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 01 1100.-
285   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
286   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
287   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ 500.-
288   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett mycket fint exemplar. 01+ 975.-
289   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
290   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1á1+ 575.-
291   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
292   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
293   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 1++ 375.-
294   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1840 01)(1+á01 1100.-
295   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1841 1+ 475.-
296   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1843 1+á01 800.-
297   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1839 1+á01 475.-
298   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1839 Ett mycket vackert ex. 01á0 1500.-
299   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 Svag fläck frånsidan. 1+á01 500.-
300   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
301   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1835 01 175.-
302   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
303   Oscar I - Rdr sp 1846 Vacker patina. 01+ Såld
304   Oscar I - Rdr sp 1848 Fin patina. 01+ Såld
305   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3900.-
306   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
307   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
308   Oscar I - Rdr sp 1855 Med litet årtal. 1+ 2400.-
309   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
310   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
311   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
312   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
313   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Överpräglad på 1844. 1)(1á1+ 1600.-
314   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
315   Oscar I - 1/16 rdr sp 1845 1++ 1200.-
316   Oscar I - 1/16 rdr sp 1848 Med förskjuten stampställning. Sällsynt. 01 1800.-
317   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Ojämn patina. 1+ 130.-
318   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
319   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
320   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 1+á01 3900.-
321   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1+á01 2500.-
322   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med "kort pipskägg". 01+ Såld
323   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
324   Oscar I - 50 öre 1857 1á1+ 550.-
325   Oscar I - 25 öre 1856 1(+) 135.-
326   Oscar I - 25 öre 1856 1á1+ 145.-
327   Oscar I - 25 öre 1856 1++ 175.-
328   Oscar I - 25 öre 1856 1+ 200.-
329   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 390.-
330   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
331   Oscar I - 25 öre 1857 1 190.-
332   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
333   Oscar I - 25 öre 1859 1+á01 450.-
334   Oscar I - 10 öre 1855 Mm G. 1+ 120.-
335   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
336   Oscar I - 10 öre 1855 Med "T". 01+ 450.-
337   Oscar I - 10 öre 1858 Överpräglad på 1857. 1+á01)(01 500.-
338   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
339   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1100.-
340   Oscar I - 4 sk bco 1849 god 1 200.-
341   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
342   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
343   Oscar I - 2 sk bco 1844 1á1+ 450.-
344   Oscar I - 2 sk bco 1847 Svaga fläckar å frånsidan. 1++ 300.-
345   Oscar I - 2 sk bco 1854 Ett fint exemplar. 1++ Såld
346   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ Såld
347   Oscar I - 2/3 sk bco 1849 1+á01 275.-
348   Oscar I - 1/3 sk bco 1845 Obetydligt plantsfel. 01á0 475.-
349   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
350   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
351   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
352   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
353   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
354   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 210.-
355   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 220.-
356   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
357   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
358   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 300.-
359   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
360   Oscar I - 5 öre 1858 Överpräglad på 1857. "Flammig". 1+á01 300.-
361   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
362   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
363   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
364   Oscar I - Provmynt 1853 1 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 30. 1+á01 2900.-
365   Oscar I - Provmynt 1853 2 öre utan år. Präglad 1853-54? SMF P 27 a. 1+á01 3500.-
366   Oscar I - Provmynt 1853 Utan år. Präglad 1853-54? SMF P 34. 01á0 3900.-
367   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
368   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
369   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
370   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
371   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
372   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
373   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
374   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
375   Carl XV - 25 öre 1864 1á1+ 300.-
376   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
377   Carl XV - 25 öre 1871 1 130.-
378   Carl XV - 25 öre 1871 01+)(01á0 1400.-
379   Carl XV - 25 öre 1871 1+ 330.-
380   Carl XV - 10 öre 1861 1++ 275.-
381   Carl XV - 10 öre 1865 1+ 300.-
382   Carl XV - 10 öre 1867 1+á01 325.-
383   Carl XV - 10 öre 1869 01+ 650.-
384   Carl XV - 10 öre 1870 1++ 200.-
385   Carl XV - 10 öre 1870 01+ 450.-
386   Carl XV - 5 öre 1863 01 500.-
387   Carl XV - 5 öre 1865 01+ 600.-
388   Carl XV - 5 öre 1866 Fläckar. 1+)(01 400.-
389   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
390   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 375.-
391   Carl XV - 2 öre 1861 01 150.-
392   Carl XV - 2 öre 1863 Överpräglad på 1862. 01 250.-
393   Carl XV - 1öre 1858 01 200.-
394   Carl XV - 1öre 1860 01+ 1800.-
395   Carl XV - ½ öre 1867 1+á01 250.-
396   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
Gustav V
397   Gustav V - 5 öre 1037 01á0 220.-
Oscar II
398   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
399   Oscar II - 10 öre 1872 1? Såld
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera