Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
Erik XIV
3   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 Svaga fläckar. 1+ 3900.-
4   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Svag korriossion. 1á1+ 3200.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Bra exemplar! 1+á01)(1+ 4500.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
7   Erik XIV - 16 öre klipping 1567 Frånsidan lätt korroderad. 1(+)/1 2900.-
8   Erik XIV - 8 öre klipping 1563 Fyndexemplar. 1á1+ 3900.-
Johan III
9   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
10   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
11   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
12   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
13   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
14   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
15   Johan III - 2 öre 1572 Sällsynt. Korroderad. 1?á1 Såld
16   Johan III - ½ öre 1577 Levin 541. 1++ 750.-
17   Johan III - ½ öre 1578 Levin 551. Ett riktigt bra ex. 1+ 700.-
18   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
19   Johan III - ½ öre 1583 Inte helt säker på sista siffran i årtalet. Kan vara en trea. 1+ 600.-
20   Johan III - ½ öre 1584 Levin 600. Delvis svagt präglad. 1 350.-
21   Johan III - ½ öre 1585 Levin 604. 1á1+ 450.-
22   Johan III - ½ öre 1585 1á1+ 450.-
23   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
24   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
25   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
26   Johan III - Örtug 1589 1 575.-
27   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
28   Johan III - 4 öre klipping 1591 Sällsynt. Något oregelbunden plants. 1 2200.-
Sigismund
29   Sigismund - ½ öre 1593 Typmynt. Perforerad. 1á1+ 500.-
30   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
31   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
Carl IX
32   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
33   Carl IX - 1 mark 1606 god 1 3200.-
34   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
Gustav II Adolf
35   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
36   Gustav II Adolf - 1 öre 1610 Kantförlust. 1á1+ 500.-
37   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
38   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
39   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
40   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
41   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 9,57 gr. 1?á1 Såld
42   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1627 Säter. Ottosson 50. 26,06 gr. 1?á1 1300.-
43   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
44   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
45   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
46   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ 800.-
47   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
48   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
49   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
50   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
51   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
52   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
Christina
53   Christina - Riksdaler 1644 1á1+)(1+ 6000.-
54   Christina - 2 mark 1651 Åtsidan något ojämn patina. I övrigt ett trevligt exemplar. 1á1+ 3400.-
55   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 650.-
56   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
57   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 5. 1?á1 375.-
58   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
59   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ 800.-
60   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 3. Kantex. Lätt korroderad. 1 450.-
61   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 1. Lackad. Liten kantskada. 1á1+ 500.-
62   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
63   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
64   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
65   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
66   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
67   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
68   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
69   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
70   Christina - Avesta.1 öre 1652 Ex 2. 1?á1 500.-
71   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
72   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
73   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
74   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
75   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
76   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
77   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ 350.-
78   Carl X Gustav - ¼ öre 1656 1+)(1? 275.-
79   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? 250.-
Carl XI
80   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
81   Carl XI - 4 mark 1664 1?á1 5500.-
82   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
83   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
84   Carl XI - 4 mark 1693 Ett fint exemplar! 01 4900.-
85   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
86   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ 7500.-
87   Carl XI - 4 mark 1694 Överpräglad på 1693. Rengjord. omkr. 01 4900.-
88   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. Delvis svag omskrift. 1(+) 1150.-
89   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
90   Carl XI - 2 mark 1667 Bo. 213 1+ 1850.-
91   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
92   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
93   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
94   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
95   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. 1?á1)(1 950.-
96   Carl XI - 2 mark 1682 Bonnier 356. 01 3500.-
97   Carl XI - 2 mark 1684 Bo. 366. 1(+) 1750.-
98   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
99   Carl XI - 2 mark 1687 Bo. 376. 1+ 1600.-
100   Carl XI - 2 mark 1687 Bonnier 376. 01 4000.-
101   Carl XI - 2 mark 1688 Bonnier 383. 1+ 1800.-
102   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 385. 1++ 2100.-
103   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
104   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
105   Carl XI - 2 mark 1690 Bo. 390. 1(+) 1300.-
106   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
107   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
108   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
109   Carl XI - 2 mark 1691 1á1+ Såld
110   Carl XI - 2 mark 1691 Bonnier 391. 1++ Såld
111   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
112   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
113   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
114   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
115   Carl XI - 2 mark 1693 Ett mycket vackert exemplar. 01 Såld
116   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
117   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
118   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
119   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
120   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
121   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
122   Carl XI - 1 mark 1689 Bonnier 447. Rengjord. 1á1+)(1+ Såld
123   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
124   Carl XI - 5 öre 1691 1á1+ Såld
125   Carl XI - 5 öre 1691 Små repor till vänster om monogrammet. 1á1+ Såld
126   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
127   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
128   Carl XI - 4 öre 1671 1á1+ Såld
129   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
130   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
131   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
132   Carl XI - 2 öre 1665 1á1+ Såld
133   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
134   Carl XI - 2 öre 1667 Med liten sjua. Bra ex. 1á1+ Såld
135   Carl XI - 2 öre 1667 Ett ovanligt bra exemplar. 01 Såld
136   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 170.-
137   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
138   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
139   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
140   Carl XI - 1 öre 1683 1 275.-
141   Carl XI - 1 öre 1684 1(+) 350.-
142   Carl XI - 1 öre 1684 1)(1á1+ Såld
143   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
144   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
145   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1500.-
146   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
147   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
148   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
149   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
150   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
151   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 750.-
152   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
153   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
154   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
155   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
156   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
157   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
158   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 500.-
159   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
160   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
161   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
162   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
163   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
164   Carl XI - 1 öre SM 1683 god 1 Såld
Carl XII
165   Carl XII - 2 mark 1697 Sällsynt. Fläck frånsidan. 1á1+ 3900.-
166   Carl XII - 2 mark 1699 Obetydliga kantslag. 1+ Såld
167   Carl XII - 2 mark 1699 Åtsidan svagt korroderad. 1(+)/1+ Såld
168   Carl XII - 2 mark 1700 Liten kantskada. 1++ 2600.-
169   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
170   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01 Såld
171   Carl XII - 2 mark 1701 1+ 2800.-
172   Carl XII - 2 mark 1701 1(+) Såld
173   Carl XII - 2 mark 1703 1?)(1 1400.-
174   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
175   Carl XII - 2 mark 1717 Ex Lennart Philipson. Ett toppexemplar med mycket vacker patina. 01+ 11500.-
176   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
177   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
178   Carl XII - 5 öre 1704 Svag rand åts. kl 9. omkr. 1+ Såld
179   Carl XII - 5 öre 1705 1 250.-
180   Carl XII - 5 öre 1705 Överpräglad på 1704. Plantsskada. 1á1+ 300.-
181   Carl XII - 5 öre 1708 Fläckar, plantsskador. 1á1+ 150.-
182   Carl XII - 5 öre 1709 1á1+ 400.-
183   Carl XII - 5 öre 1711 god 1 Såld
184   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
185   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 900.-
186   Carl XII - 1 öre 1700 1á1+ 350.-
187   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
188   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
189   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
190   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
191   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
192   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ 475.-
193   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ 550.-
194   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
195   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
196   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
197   Carl XII - 1 öre 1717 1+ 500.-
198   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
199   Carl XII - Nödmynt 1715 1+ 550.-
200   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
201   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
202   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
203   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
204   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
205   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
206   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
207   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
208   Carl XII - Nödmynt 1719 Hoppet. Med "hjärta". 1(+) 400.-
209   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
210   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
211   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
212   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ 6000.-
213   Fredrik I - Riksdaler 1732 Med, det för detta årtal vanliga, plantsfel på frånsidan. 1+ 5500.-
214   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
215   Fredrik I - ¼ riksdaler 1726 Mycket svaga repor framför halsen, i övrigt ett mycket tilltalande exemplar av en ovanligare typ. Upplaga 3508 st. 1++ Såld
216   Fredrik I - ¼ riksdaler 1736 omkr. 1+ 4900.-
217   Fredrik I - ¼ riksdaler 1750 1á1+)(1+ 5000.-
218   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
219   Fredrik I - 10 öre 1740 1 450.-
220   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
221   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
222   Fredrik I - 5 öre 1730 Med G Z. 1(+) Såld
223   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
224   Fredrik I - 5 öre 1731 Fläckar på frånsidan. 1+ Såld
225   Fredrik I - 5 öre 1739 1á1+ 375.-
226   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
227   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ 400.-
228   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
229   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 650.-
230   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ 750.-
231   Fredrik I - 1 öre 1722 Mm L.C. 1+ Såld
232   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
233   Fredrik I - 1 öre 1724 Rengjord. 1+ Såld
234   Fredrik I - 1 öre 1732 1+ 300.-
235   Fredrik I - 1 öre 1732 1++ 400.-
236   Fredrik I - 1 öre 1732 1(+) Såld
237   Fredrik I - 1 öre SM 1748 Mörk och svagt korroderad. 1+ Såld
Adolf Fredrik
238   Adolf Fredrik - Riksdaler 1754 Något ljus. 1+á01 8000.-
239   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 1á1+ 3900.-
240   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett fint exemplar. 1+á01 Såld
241   Adolf Fredrik - Riksdaler 1764 Små märken på åtsidan. 1á1+ 3800.-
242   Adolf Fredrik - Riksdaler 1767 Mycket svaga repor i frånsidans fält. 1++ 3900.-
243   Adolf Fredrik - ¼ riksdaler 1768 Upplaga 5128 st. Sällsynt. 1á1+ 5500.-
244   Adolf Fredrik - 1/8 riksdaler 1767 Ojämn patina. 1+á01 1300.-
245   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 3000.-
246   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ 650.-
247   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) 800.-
248   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
249   Adolf Fredrik - 5 öre 1754 god 1 500.-
250   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
251   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
252   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
253   Adolf Fredrik - 1 öre 1756 1++ 750.-
254   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
255   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
256   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
257   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1760 Överpräglad på 1759. 1 250.-
258   Adolf Fredrik - 4 mark 1752 omkr. 1+ 8000.-
259   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkrng 1+ 4500.-
260   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. 1(+) 3500.-
Gustav III
261   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
262   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ 4500.-
263   Gustav III - Riksdaler 1776 Med litet kors. Fläckig. 1+á01 1450.-
264   Gustav III - Riksdaler 1776 Rengjord. 1+á01 1500.-
265   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
266   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 3400.-
267   Gustav III - Riksdaler 1781 1++ 1450.-
268   Gustav III - Riksdaler 1781 omkr. 1+ Såld
269   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
270   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
271   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1(+) 1100.-
272   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1á1+ 1200.-
273   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1+ 1650.-
274   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 2/3 riksdaler/ 2 Daler SM. Kantfel åts. kl 10. 1+ 1450.-
275   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
276   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 7000.-
277   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
278   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Repa frånsidan. 1+ 1300.-
279   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svaga repor på åtsidan. Patina. 1++ 1400.-
280   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
281   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
282   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
283   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 1 500.-
284   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
285   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
286   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1(+) 675.-
287   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1+ 875.-
288   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
289   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
290   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 Med nio serafer. mörk 1 900.-
291   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 Ett bra ex! 1++ 1100.-
292   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 1)(1á1+ 575.-
293   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 god 1 400.-
294   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
295   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
296   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
297   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
298   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
299   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
300   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
301   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
302   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
303   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 650.-
304   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 700.-
305   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
306   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
307   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
308   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
309   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
310   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
311   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
312   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
313   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1795 1+á01 4900.-
314   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+ 3400.-
315   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Lätt rengjord. Lätta plantsrispor. 1++ 3500.-
316   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
317   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 Åtsidans fält lätt polerat, därav spegelkaraktären. Dock ett bra exemplar utan störande plantsrispor. 1+á01 4100.-
318   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
319   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1801 Litet plantsfel fråns. kl. 11. 1++ 3900.-
320   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
321   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1807 Lätt rengjord. Ett sällsyntare årtal. 1+á01 4800.-
322   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
323   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1+á01 1100.-
324   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Svag fläck kl 5 på åtsidan. 01+ 1250.-
325   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 01+ Såld
326   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 1++ Såld
327   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
328   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 01 Såld
329   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
330   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
331   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
332   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
333   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
334   Gustav IV Adolf - Besöket i Avesta. 1794 ½ skilling 1794. Ett vackert exemplar! 1+á01 5500.-
Carl XIII
335   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
336   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Mörk. god 1 3500.-
337   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
338   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
339   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
340   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1810 01 750.-
341   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1810 Svag fläck frånsidan. 01á0)(01 850.-
342   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
343   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
344   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
345   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
346   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
347   Carl XIII - Kastmynt 1809 Vackert exemplar. 01 3500.-
348   Carl XIII - 1 skilling 1815 1 150.-
349   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
350   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
351   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
352   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
353   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
354   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
355   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
356   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
357   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
358   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
359   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1829 Små plantsfel. 01 3900.-
360   Carl XIV Johan - Rdr sp 1831 Litet plantsfel vid Ö i "BELÖNING". Ojämn patina. 1+á01 4800.-
361   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
362   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
363   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 omkr. 01 6500.-
364   Carl XIV Johan - Rdr sp 1839 1+á01 4500.-
365   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
366   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ 7500.-
367   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 god 1 1500.-
368   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
369   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
370   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
371   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
372   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
373   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 01 650.-
374   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 1/3 riksdaler. Kastmynt utdelat i samband med Konungens kröning. 1++ 1600.-
375   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Ett mycket vackert kastmynt! 01+ 4500.-
376   Carl XIV Johan - Kastmynt 1844 Lätt rengjord, men ändå ett snyggt exemplar. 1+á01 1300.-
377   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
378   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
379   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
380   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
381   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
382   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
383   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
384   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
385   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
386   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
387   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
388   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
389   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
390   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
391   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
392   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
393   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
394   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
395   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
396   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
397   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1836 1++ 450.-
398   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 Ett vackert ex! 01+ Såld
399   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
400   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1843 Liten fläck i N ("NORR"). 01 Såld
401   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Liten plantsfel åtsidan kl 10. Dock ett fint exemplar. 01+ 700.-
402   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
403   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
404   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
405   Carl XIV Johan - Minnespenning 1844 Fläck framför näsan. 1+á01 1100.-
Oscar I
406   Oscar I - Rdr sp 1847 Plantsfel å åtsidan, små kanthack. 1+á01 2400.-
407   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
408   Oscar I - Rdr sp 1851 Lätt rengjord, obetydliga kantskador. 1++ 2200.-
409   Oscar I - Rdr sp 1852 Lätt rengjord. 01 4500.-
410   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
411   Oscar I - Rdr sp 1853 Svaga fläckar på åtsidan. 1+ 2400.-
412   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
413   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
414   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
415   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
416   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
417   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
418   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Ett fint exemplar. 01+ 5500.-
419   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
420   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
421   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
422   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Liten fläck på åtsidan. 1(+) 95.-
423   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
424   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
425   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
426   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
427   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
428   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
429   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
430   Oscar I - 50 öre 1857 1 750.-
431   Oscar I - 25 öre 1855 1+ 225.-
432   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
433   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+ 175.-
434   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
435   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
436   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
437   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
438   Oscar I - 2 sk bco 1849 Fläckig åtsida. 1+ Såld
439   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
440   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
441   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
442   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
443   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
444   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
445   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
446   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
447   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
448   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
449   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
450   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
451   Oscar I - 1öre 1856 Svag plantsspricka i huvudet. 1á1+ 1200.-
452   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ 750.-
453   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ 800.-
454   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
455   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 2200.-
456   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
457   Carl XV - 4 rdr rmt 1861 Svaga fläckar. 1++ 2300.-
458   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
459   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 1+á01 2850.-
460   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
461   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
462   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
463   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
464   Carl XV - 4 rdr rmt 1870 Ojämn patina. 1+á01 2500.-
465   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
466   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
467   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
468   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
469   Carl XV - 25 öre 1871 01+ 1100.-
470   Carl XV - 25 öre 1871 omkr. 01 550.-
471   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
472   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
473   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
474   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
475   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
476   Carl XV - 1öre 1870 01+ 170.-
477   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
Oscar II
478   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
479   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
480   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera