Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
3   Gustav Vasa - Svartsjö.Daler 1543 Fin patina. Varit hängd. omkring 1+ 18000.-
Erik XIV
4   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1567 Frånsidan lätt korroderad. 1(+)/1 Såld
Johan III
7   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
8   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
9   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
10   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
11   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
12   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
13   Johan III - 2 öre 1571 Ojämn plants, men ett trevligt exemplar! 01)(1+á01 3800.-
14   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
15   Johan III - 1 öre 1575 Svagt korroderad. 1(+) 1500.-
16   Johan III - 1 öre 1576 1(+) 1100.-
17   Johan III - ½ öre 1578 Med "JOHANNS". 1(+) 450.-
18   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
19   Johan III - ½ öre 1583 Delvis svagt präglad. omkring 01 1150.-
20   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
21   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
22   Johan III - ½ öre 1592 1 290.-
23   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
24   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
25   Johan III - Fyrk 1588 Delvis svagt präglad. 1á1+ 850.-
26   Johan III - Fyrk 1590 1á+)(1 650.-
27   Johan III - Fyrk 1592 Perforerad. 1? 225.-
28   Johan III - 4 öre klipping 1590 Något svag valör-siffra, i övrigt ett mycket vackert exemplar. 1+á01 3900.-
Sigismund
29   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
30   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
31   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
32   Sigismund - ½ öre 1597 1á1+ 950.-
Carl IX
33   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
34   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
Gustav II Adolf
35   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
36   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
37   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
38   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
39   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
40   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
41   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1625 1á1+ 2800.-
42   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
43   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
44   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
45   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ 800.-
46   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
47   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1628 god 1 800.-
48   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
49   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
50   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
51   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
52   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
53   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
Christina
54   Christina - 4 mark 1648 Med "WAND". Liten repa framför munnen. Fin patina. Delvis svagt präglad, men ett ringa cirkulerat exemplar. 1+á01 19000.-
55   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 650.-
56   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
57   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
58   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ 800.-
59   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
60   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
61   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
62   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
63   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
64   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
65   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
66   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
67   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
68   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
69   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
70   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
71   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
72   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
73   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ 350.-
74   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? 250.-
Carl XI
75   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
76   Carl XI - 4 mark 1664 1?á1 5500.-
77   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
78   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
79   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Hårfin repa framför ansiktet, i övrigt ett mycket trevligt exemplar. 1+á01 3800.-
80   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
81   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ 7500.-
82   Carl XI - 4 mark 1696 Vacker patina. 1+á01 4500.-
83   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. Delvis svag omskrift. 1(+) 1150.-
84   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
85   Carl XI - 2 mark 1667 Bo. 213 1+ 1850.-
86   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
87   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
88   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
89   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
90   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. 1?á1)(1 950.-
91   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
92   Carl XI - 2 mark 1687 Bo. 376. 1+ 1600.-
93   Carl XI - 2 mark 1688 Bonnier 383. 1+ 1800.-
94   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 385. 1++ 2100.-
95   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
96   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
97   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
98   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
99   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
100   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
101   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
102   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
103   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 396. omkr. 01 3200.-
104   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
105   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
106   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
107   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
108   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
109   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
110   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
111   Carl XI - 1 mark 1686 Överpräglad påp 1685. 1?á1)(1á1+ 1100.-
112   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
113   Carl XI - 5 öre 1691 1 200.-
114   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
115   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
116   Carl XI - 4 öre 1668 Rengjord. god 1 375.-
117   Carl XI - 4 öre 1671 Svaga repor. 1?á1 250.-
118   Carl XI - 4 öre 1671 Plantsskada i frånsidans mitt. 1 300.-
119   Carl XI - 4 öre 1673 omkring 01 2200.-
120   Carl XI - 4 öre 1675 Liten plantsskada vid fläcken åtsidan kl. 2. I övrigt ett bra exemplar. 1++ 750.-
121   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
122   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
123   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 170.-
124   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
125   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
126   Carl XI - 2 öre 1667 Plantsfel. Fläckar. god 1 250.-
127   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 170.-
128   Carl XI - 1 öre 1667 Delvis svaga årtalssiffror. 1 175.-
129   Carl XI - 1 öre 1667 1?á1 200.-
130   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
131   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
132   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
133   Carl XI - 1 öre 1684 Rengjord - fyndexemplar. 1?á1 175.-
134   Carl XI - 1 öre 1690 1?á1 100.-
135   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
136   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
137   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Åtsidan delvis korroderad. 1+ 1500.-
138   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
139   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
140   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
141   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 Såld
142   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
143   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
144   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 Såld
145   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
146   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
147   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
148   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
149   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
150   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
151   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
152   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
153   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 Såld
154   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
155   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
156   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
157   Carl XI - 1/6 öre SM 1666 Med stort SM. 1?á1 350.-
Carl XII
158   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
159   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
160   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
161   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
162   Carl XII - 5 öre 1705 1(+) Såld
163   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
164   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 Såld
165   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
166   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
167   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
168   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
169   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
170   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ Såld
171   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ Såld
172   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
173   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
174   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
175   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
176   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
177   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
178   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
179   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
180   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
181   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
182   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
183   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
184   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
185   Carl XII - Nödmynt 1718 MERKURIUS. Svag fläck å frånsidan. 1++ 550.-
186   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
187   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1 180.-
188   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1á1+ 450.-
189   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
190   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
191   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
192   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ 6000.-
193   Fredrik I - Riksdaler 1748 Upplaga 7084 st. Varit infattad och rengjord. 1+ 3800.-
194   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
195   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
196   Fredrik I - 10 öre 1739 Litet plantsfel frånsidan kl 6. 1++ Såld
197   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
198   Fredrik I - 10 öre 1740 1 Såld
199   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
200   Fredrik I - 5 öre 1729 omkring 01 1500.-
201   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ Såld
202   Fredrik I - 5 öre 1735 1+á01 850.-
203   Fredrik I - 5 öre 1739 1(+) 375.-
204   Fredrik I - 5 öre 1739 01 800.-
205   Fredrik I - 5 öre 1741 Fläckar. 1 200.-
206   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
207   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ Såld
208   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L. C. 01á0 1500.-
209   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
210   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 Såld
211   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ Såld
212   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
213   Fredrik I - 1 öre 1733 1(+) 200.-
214   Fredrik I - 1 öre 1733 Liten kantskada. 1(+) 200.-
215   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ 290.-
Adolf Fredrik
216   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett riktigt bra exemplar. omkring 01 11500.-
217   Adolf Fredrik - daler SM 1770 Vacker patina. 1+á01 6500.-
218   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 3000.-
219   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ Såld
220   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) Såld
221   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
222   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
223   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
224   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
225   Adolf Fredrik - 1 öre 1761 1+á01 850.-
226   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
227   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
228   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
229   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkring 1+ Såld
230   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
231   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
232   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ Såld
233   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
234   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
235   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 3400.-
236   Gustav III - Riksdaler 1776 01 4000.-
237   Gustav III - Riksdaler 1777 1+)(1+á 01 Såld
238   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
239   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
240   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
241   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 7000.-
242   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
243   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svag repa på frånsidan kl 3, i övrigt ett bra exemplar med vacker patina. 1+á01 2300.-
244   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Liten kantsskada, svaga plantsripor och svaga fläckar. 1(+) 950.-
245   Gustav III - 1/3 riksdaler 1777 1/3 RDR / 1 DSM. 1+ 1200.-
246   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
247   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
248   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
249   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
250   Gustav III - 1/3 riksdaler 1784 Ett fint exemplar med vacker patina. 1+á01 1600.-
251   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 1+á01 1400.-
252   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 Ett mycket vackert exemplar, i det närmaste ocirkulerad. 01+ 3500.-
253   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
254   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
255   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
256   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1(+) 550.-
257   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
258   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
259   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
260   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
261   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
262   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
263   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
264   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
265   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
266   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 Stor fläck på åtsidan, i övrigt ett snyggt exemplar... 1+á01 300.-
267   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 1(+) 300.-
268   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 Små repor. 1 Såld
269   Gustav III - 1/24 riksdaler 1780 1?á1 200.-
270   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
271   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
272   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
273   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
274   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
275   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
276   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
277   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
278   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
279   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
280   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 Svaga plantsrispor på frånsidan. 1(+) 2700.-
281   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 8000.-
282   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar. Fin patina. 01á0 15000.-
283   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
284   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
285   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
286   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
287   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1802 omkr. 1+ 700.-
288   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1(+)/1+ 450.-
289   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 Plantsfel å frånsidan. 1++ 650.-
290   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
291   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
292   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
293   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
294   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
295   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 1+á01 250.-
296   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
297   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
Carl XIII
298   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
299   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
300   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
301   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
302   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
303   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
304   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
305   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
306   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
307   Carl XIII - Kastmynt 1818 Kastmynt ( 1/3 riksdaler) utdelat i samband med Carl XIII:s begravning 1818. omkr. 01 3200.-
308   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
309   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
310   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
311   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
312   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
313   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
314   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
315   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
316   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
317   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
318   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
319   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
320   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
321   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
322   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ 7500.-
323   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
324   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
325   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Ojämn patina å frånsidan. Obetydligt kantslag åtsidan kl. 9. 1++ 950.-
326   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 1+á01 475.-
327   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
328   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
329   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Små fläckar. 1++ 325.-
330   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
331   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 01+ 600.-
332   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
333   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
334   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
335   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
336   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
337   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 750.-
338   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
339   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
340   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
341   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
342   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
343   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
344   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
345   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
346   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
347   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
348   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
349   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
350   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
351   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
352   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
353   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
354   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
355   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
356   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
357   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
358   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
359   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
360   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
361   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
362   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 Såld
363   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
364   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
365   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
366   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
367   Oscar I - Rdr sp 1855 Med litet årtal. Svaga fläckar. 01á0 6000.-
368   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
369   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
370   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
371   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
372   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
373   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
374   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
375   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
376   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
377   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Liten fläck på åtsidan. 1(+) 95.-
378   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
379   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
380   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
381   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1(+) 1100.-
382   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
383   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
384   Oscar I - 50 öre 1857 Typmynt. 01+ 2600.-
385   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
386   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
387   Oscar I - 50 öre 1857 1 750.-
388   Oscar I - 25 öre 1856 1++ 175.-
389   Oscar I - 25 öre 1856 Ett fint exemplar. 01+ 800.-
390   Oscar I - 25 öre 1857 1 190.-
391   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
392   Oscar I - 10 öre 1855 Mm G. 1+ 120.-
393   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
394   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
395   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
396   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
397   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
398   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
399   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
400   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
401   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
402   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
403   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
404   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
405   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
406   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
407   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
408   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
409   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
410   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
411   Oscar I - 1öre 1856 1?á1 550.-
412   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
413   Oscar I - ½ öre 1856 01 3000.-
414   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ Såld
415   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ Såld
416   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
417   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
418   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
419   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 Såld
Carl XV
420   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
421   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
422   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
423   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
424   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
425   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 01+ 3900.-
426   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
427   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
428   Carl XV - 25 öre 1871 1 130.-
429   Carl XV - 10 öre 1867 1+á01 325.-
430   Carl XV - 10 öre 1870 1++ 200.-
431   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
432   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
433   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
434   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 375.-
435   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
436   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
437   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
438   Carl XV - ½ öre 1867 01+ 400.-
439   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
Oscar II
440   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
441   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
442   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera