Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
3   Gustav Vasa - Svartsjö.Daler 1543 Fin patina. Varit hängd. omkring 1+ 18000.-
Erik XIV
4   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1567 Frånsidan lätt korroderad. 1(+)/1 Såld
Johan III
7   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
8   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
9   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
10   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
11   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
12   Johan III - 2 öre 1571 Ojämn plants, men ett trevligt exemplar! 01)(1+á01 3800.-
13   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
14   Johan III - 1 öre 1575 Svagt korroderad. 1(+) 1500.-
15   Johan III - 1 öre 1576 1(+) Såld
16   Johan III - ½ öre 1578 Med "JOHANNS". 1(+) 450.-
17   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
18   Johan III - ½ öre 1583 Delvis svagt präglad. omkring 01 1150.-
19   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
20   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
21   Johan III - ½ öre 1592 1 290.-
22   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
23   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
24   Johan III - Fyrk 1588 Delvis svagt präglad. 1á1+ 850.-
25   Johan III - Fyrk 1589 Svagt korroderad. 1?á1 Såld
26   Johan III - Fyrk 1590 1á+)(1 650.-
27   Johan III - Fyrk 1592 Perforerad. 1? 225.-
28   Johan III - 4 öre klipping 1590 Något svag valör-siffra, i övrigt ett mycket vackert exemplar. 1+á01 3900.-
Sigismund
29   Sigismund - 1 öre 1596 1?á1 850.-
30   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
31   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
32   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
33   Sigismund - ½ öre 1597 1á1+ 950.-
Carl IX
34   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
35   Carl IX - 2 öre 1608 Ojämnt präglad, dock fin patina. god 1 1100.-
36   Carl IX - 2 öre 1608 Svaga fläckar. Delvis svagt präglad. omkr. 1+ 1400.-
Gustav II Adolf
37   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
38   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
39   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
40   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
41   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 Såld
42   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
43   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1625 1á1+ Såld
44   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1626 Säter. Svagt korroderad. Ottosson 48. 01 4200.-
45   Gustav II Adolf - VP.½ öre klipping 1625 Nyköping. Valsverkspräglad. Ottosson 58. Svagt korroderad. omkr. 1+ 2500.-
46   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
47   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
48   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
49   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ Såld
50   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
51   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1628 god 1 800.-
52   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
53   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
54   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
55   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
56   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
57   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
58   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2900.-
Christina
59   Christina - 4 mark 1648 Med "WAND". Liten repa framför munnen. Fin patina. Delvis svagt präglad, men ett ringa cirkulerat exemplar. 1+á01 19000.-
60   Christina - 2 mark 1651 2 mark utan år (präglad 1651). Plantsfel. 1++ 2900.-
61   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 Såld
62   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
63   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
64   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ Såld
65   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 Såld
66   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
67   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
68   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
69   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
70   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ Såld
71   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
72   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 Såld
73   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
74   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
75   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
76   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ Såld
77   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ Såld
78   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ Såld
Carl XI
79   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
80   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
81   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
82   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
83   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Hårfin repa framför ansiktet, i övrigt ett mycket trevligt exemplar. 1+á01 Såld
84   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ Såld
85   Carl XI - 4 mark 1696 Vacker patina. 1+á01 4500.-
86   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
87   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
88   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
89   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
90   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
91   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
92   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
93   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
94   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
95   Carl XI - 2 mark 1691 Bonnier 391. 1++ 2100.-
96   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
97   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
98   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
99   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
100   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 396. omkr. 01 3200.-
101   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
102   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
103   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
104   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ Såld
105   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
106   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
107   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
108   Carl XI - 2 mark 1696 Ärgfläckar? 1 650.-
109   Carl XI - 1 mark 1689 1)(1á1+ 1350.-
110   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
111   Carl XI - 5 öre 1691 1 200.-
112   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
113   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
114   Carl XI - 4 öre 1668 Rengjord. god 1 375.-
115   Carl XI - 4 öre 1671 Plantsskada i frånsidans mitt. 1 300.-
116   Carl XI - 4 öre 1671 Svaga repor. 1?á1 Såld
117   Carl XI - 4 öre 1673 omkring 01 2200.-
118   Carl XI - 4 öre 1675 Liten plantsskada vid fläcken åtsidan kl. 2. I övrigt ett bra exemplar. 1++ 750.-
119   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
120   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
121   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 170.-
122   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
123   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
124   Carl XI - 2 öre 1667 Plantsfel. Fläckar. god 1 250.-
125   Carl XI - 2 öre 1667 1(+) 500.-
126   Carl XI - 1 öre 1667 Delvis svaga årtalssiffror. 1 Såld
127   Carl XI - 1 öre 1667 1?á1 Såld
128   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 Såld
129   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
130   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
131   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ Såld
132   Carl XI - 1 öre 1690 1?á1 100.-
133   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
134   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 Såld
135   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Åtsidan delvis korroderad. 1+ 1500.-
136   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
137   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
138   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
139   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 Såld
140   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 Såld
141   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 Såld
142   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 Såld
143   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
144   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ Såld
145   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 Såld
146   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
147   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
148   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
149   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
150   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 Såld
151   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 Såld
152   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 Såld
153   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ Såld
154   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
155   Carl XI - 1/6 öre SM 1666 Med stort SM. 1?á1 350.-
Carl XII
156   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
157   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
158   Carl XII - 2 mark 1716 Rengjord. Plantsfel frånsidan. 1+ 2600.-
159   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
160   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
161   Carl XII - 5 öre 1705 1(+) Såld
162   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
163   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 Såld
164   Carl XII - 1 öre 1697 1)(1+ 400.-
165   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
166   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
167   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
168   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
169   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
170   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ Såld
171   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ Såld
172   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
173   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
174   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
175   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
176   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
177   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
178   Carl XII - Nödmynt 1716 PUBLICA FIDE. 1(+) 350.-
179   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
180   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
181   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
182   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
183   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
184   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
185   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
186   Carl XII - Nödmynt 1718 MERKURIUS. Svag fläck å frånsidan. 1++ 550.-
187   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
188   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1 180.-
189   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1á1+ 450.-
190   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
191   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
192   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
193   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ Såld
194   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
195   Fredrik I - Riksdaler 1748 Upplaga 7084 st. Varit infattad och rengjord. 1+ Såld
196   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
197   Fredrik I - 10 öre 1739 Litet plantsfel frånsidan kl 6. 1++ Såld
198   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
199   Fredrik I - 10 öre 1740 1 Såld
200   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
201   Fredrik I - 5 öre 1729 omkring 01 Såld
202   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
203   Fredrik I - 5 öre 1735 1+á01 850.-
204   Fredrik I - 5 öre 1739 1(+) 375.-
205   Fredrik I - 5 öre 1739 01 800.-
206   Fredrik I - 5 öre 1741 Fläckar. 1 200.-
207   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
208   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ Såld
209   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L. C. 01á0 1500.-
210   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
211   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ Såld
212   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 Såld
213   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
214   Fredrik I - 1 öre 1733 Liten kantskada. 1(+) 200.-
215   Fredrik I - 1 öre 1733 1(+) 200.-
216   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ 290.-
Adolf Fredrik
217   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett riktigt bra exemplar. omkring 01 11500.-
218   Adolf Fredrik - daler SM 1770 Vacker patina. 1+á01 Såld
219   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 Såld
220   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ Såld
221   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) Såld
222   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
223   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
224   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
225   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
226   Adolf Fredrik - 1 öre 1761 1+á01 850.-
227   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
228   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
229   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
230   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkring 1+ Såld
231   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
232   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
233   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ Såld
234   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
235   Gustav III - Riksdaler 1775 Med valören 3 DSM. Liten kantskada frånsidan kl 2, dock en mycket fin patina. 1+á01 Såld
236   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
237   Gustav III - Riksdaler 1776 01 4000.-
238   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 Såld
239   Gustav III - Riksdaler 1777 1+)(1+á 01 Såld
240   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) Såld
241   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
242   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
243   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 Såld
244   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
245   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svag repa på frånsidan kl 3, i övrigt ett bra exemplar med vacker patina. 1+á01 2300.-
246   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Liten kantsskada, svaga plantsripor och svaga fläckar. 1(+) 950.-
247   Gustav III - 1/3 riksdaler 1777 1/3 RDR / 1 DSM. 1+ Såld
248   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
249   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 850.-
250   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 850.-
251   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
252   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
253   Gustav III - 1/3 riksdaler 1782 1+ 800.-
254   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
255   Gustav III - 1/3 riksdaler 1784 Ett fint exemplar med vacker patina. 1+á01 1600.-
256   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 1+á01 1400.-
257   Gustav III - 1/3 riksdaler 1785 Ett mycket vackert exemplar, i det närmaste ocirkulerad. 01+ Såld
258   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
259   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
260   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
261   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1(+) 550.-
262   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
263   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
264   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
265   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
266   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
267   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
268   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
269   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
270   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
271   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 Stor fläck på åtsidan, i övrigt ett snyggt exemplar... 1+á01 300.-
272   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 Små repor. 1 Såld
273   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
274   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
275   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
276   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
277   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
278   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
279   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
280   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
281   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
282   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
283   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 Svaga plantsrispor på frånsidan. 1(+) 2700.-
284   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 omkr. 01 8000.-
285   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1795 Varit monterad, och därtill rengjord. Liten kantskada. 1(+) Såld
286   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar. Fin patina. 01á0 15000.-
287   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Svagt präglad. 1+á01 4000.-
288   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
289   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
290   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
291   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
292   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1802 omkr. 1+ 700.-
293   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1(+)/1+ 450.-
294   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 Plantsfel å frånsidan. 1++ 650.-
295   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
296   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
297   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
298   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
299   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Fin patina - ett vackert ocirkulerat exemplar. 01+ Såld
300   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 Såld
301   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 Svaga fläckar. 01 350.-
302   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
303   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
304   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1807 1+á01 240.-
Carl XIII
305   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
306   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
307   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
308   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
309   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 625.-
310   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1?)(1?á1 650.-
311   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
312   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
313   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
314   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
315   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ Såld
316   Carl XIII - Kastmynt 1818 Kastmynt ( 1/3 riksdaler) utdelat i samband med Carl XIII:s begravning 1818. omkr. 01 3200.-
317   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
318   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
319   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
320   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
321   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
322   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
323   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
324   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
325   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
326   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
327   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
328   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
329   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
330   Carl XIV Johan - Rdr sp 1838 Små kantskador. 1(+) Såld
331   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
332   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ Såld
333   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
334   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
335   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Ojämn patina å frånsidan. Obetydligt kantslag åtsidan kl. 9. 1++ 950.-
336   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 1+á01 475.-
337   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 Rengjord. Ett fint exemplar. 01+ 750.-
338   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1833 1+ 390.-
339   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
340   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
341   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Små fläckar. 1++ 325.-
342   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
343   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 01+ 600.-
344   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
345   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
346   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
347   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
348   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
349   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+á01 450.-
350   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 750.-
351   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
352   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
353   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
354   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
355   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
356   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
357   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
358   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
359   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
360   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
361   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
362   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
363   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
364   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
365   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
366   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
367   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
368   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
369   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ojämn patina frånsidan. 01)(1+ 500.-
370   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
371   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
372   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
373   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
374   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
375   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
376   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 Såld
377   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
378   Oscar I - Rdr sp 1846 Vacker patina. 01+ 5500.-
379   Oscar I - Rdr sp 1848 Fin patina. 01+ 5300.-
380   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
381   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
382   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
383   Oscar I - Rdr sp 1855 Med litet årtal. Svaga fläckar. 01á0 6000.-
384   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
385   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
386   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
387   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
388   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
389   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
390   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
391   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
392   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
393   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
394   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
395   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
396   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ Såld
397   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1(+) 1100.-
398   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
399   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 1+á01 3900.-
400   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1+á01 2500.-
401   Oscar I - 1 rdr rmt 1857 Med kort pipskägg. 1)(1á1+ 850.-
402   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
403   Oscar I - 50 öre 1857 Typmynt. 01+ 2600.-
404   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
405   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
406   Oscar I - 50 öre 1857 1 Såld
407   Oscar I - 25 öre 1856 1++ 175.-
408   Oscar I - 25 öre 1856 1+ 200.-
409   Oscar I - 25 öre 1856 1+á01 400.-
410   Oscar I - 25 öre 1856 Ett fint exemplar. 01+ 800.-
411   Oscar I - 25 öre 1857 1 190.-
412   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
413   Oscar I - 10 öre 1855 Mm G. 1+ 120.-
414   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
415   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
416   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
417   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
418   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
419   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
420   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
421   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
422   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 Såld
423   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
424   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
425   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
426   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
427   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01 270.-
428   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
429   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
430   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
431   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 210.-
432   Oscar I - 1/6 sk bco 1847 01+ 220.-
433   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 Plantsfel. 01+ 150.-
434   Oscar I - 1/6 sk bco 1849 01 175.-
435   Oscar I - 1/6 sk bco 1854 01á0 300.-
436   Oscar I - 1/6 sk bco 1855 01+ 275.-
437   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
438   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
439   Oscar I - 1öre 1856 1?á1 550.-
440   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
441   Oscar I - ½ öre 1856 01 3000.-
442   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ Såld
443   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ Såld
444   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
445   Oscar I - Provmynt 1853 SMF P31. 1+á01 2600.-
446   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
447   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 Såld
Carl XV
448   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
449   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 Ett mycket vackert exemplar. 01á0 8500.-
450   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
451   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
452   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
453   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
454   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 01+ 3900.-
455   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
456   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
457   Carl XV - 25 öre 1871 1 130.-
458   Carl XV - 10 öre 1867 1+á01 325.-
459   Carl XV - 10 öre 1870 1++ 200.-
460   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
461   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
462   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
463   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 375.-
464   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
465   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
466   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
467   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
468   Carl XV - ½ öre 1867 01+ 400.-
Gustav V
469   Gustav V - 5 öre 1037 01á0 220.-
Oscar II
470   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
471   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
472   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera