Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
3   Gustav Vasa - Svartsjö.Daler 1543 Fin patina. Varit hängd. omkring 1+ 18000.-
Erik XIV
4   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 Svaga fläckar. 1+ 3900.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Svag korriossion. 1á1+ 3200.-
7   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Bra exemplar! 1+á01)(1+ 4500.-
8   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
9   Erik XIV - 16 öre klipping 1567 Frånsidan lätt korroderad. 1(+)/1 Såld
Johan III
10   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
11   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
12   Johan III - 4 öre 1590 Frånsidan delvis svagt präglad. 1+á01 3900.-
13   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
14   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
15   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
16   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
17   Johan III - ½ öre 1578 Med "JOHANNS". 1(+) 450.-
18   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
19   Johan III - ½ öre 1583 Delvis svagt präglad. omkring 01 1150.-
20   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
21   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
22   Johan III - ½ öre 1592 1 290.-
23   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
24   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
25   Johan III - Fyrk 1588 Delvis svagt präglad. 1á1+ 850.-
26   Johan III - Fyrk 1590 1á+)(1 650.-
27   Johan III - Fyrk 1592 Perforerad. 1? 225.-
28   Johan III - 4 öre klipping 1590 Något svag valör-siffra, i övrigt ett mycket vackert exemplar. 1+á01 3900.-
Sigismund
29   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
30   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
31   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
32   Sigismund - ½ öre 1597 1á1+ 950.-
Carl IX
33   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
34   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
Gustav II Adolf
35   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
36   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
37   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
38   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
39   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
40   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
41   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1625 1á1+ 2800.-
42   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
43   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
44   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
45   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ 800.-
46   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
47   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1628 god 1 800.-
48   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
49   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
50   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
51   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
52   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
53   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
Christina
54   Christina - 4 mark 1648 Med "WAND". Liten repa framför munnen. Fin patina. Delvis svagt präglad, men ett ringa cirkulerat exemplar. 1+á01 19000.-
55   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 650.-
56   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
57   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
58   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ 800.-
59   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
60   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
61   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
62   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
63   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
64   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
65   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
66   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
67   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
68   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
69   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
70   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
71   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
72   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
73   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ 350.-
74   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? 250.-
Carl XI
75   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
76   Carl XI - 4 mark 1664 1?á1 5500.-
77   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
78   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
79   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Hårfin repa framför ansiktet, i övrigt ett mycket trevligt exemplar. 1+á01 3800.-
80   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
81   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ 7500.-
82   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. Delvis svag omskrift. 1(+) 1150.-
83   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
84   Carl XI - 2 mark 1667 Bo. 213 1+ 1850.-
85   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
86   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
87   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
88   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
89   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. 1?á1)(1 950.-
90   Carl XI - 2 mark 1684 Bo. 366. 1(+) 1750.-
91   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
92   Carl XI - 2 mark 1685 1 Såld
93   Carl XI - 2 mark 1687 Bo. 376. 1+ 1600.-
94   Carl XI - 2 mark 1688 Bonnier 383. 1+ 1800.-
95   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 385. 1++ 2100.-
96   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
97   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
98   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
99   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
100   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
101   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
102   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
103   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
104   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 396. omkr. 01 3200.-
105   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
106   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
107   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
108   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
109   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
110   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
111   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
112   Carl XI - 1 mark 1686 Överpräglad påp 1685. 1?á1)(1á1+ 1100.-
113   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
114   Carl XI - 5 öre 1691 1 200.-
115   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
116   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
117   Carl XI - 4 öre 1668 Rengjord. god 1 375.-
118   Carl XI - 4 öre 1671 Svaga repor. 1?á1 250.-
119   Carl XI - 4 öre 1671 Plantsskada i frånsidans mitt. 1 300.-
120   Carl XI - 4 öre 1675 Liten plantsskada vid fläcken åtsidan kl. 2. I övrigt ett bra exemplar. 1++ 750.-
121   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
122   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
123   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 170.-
124   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
125   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
126   Carl XI - 2 öre 1667 Plantsfel. Fläckar. god 1 250.-
127   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 170.-
128   Carl XI - 1 öre 1667 Delvis svaga årtalssiffror. 1 175.-
129   Carl XI - 1 öre 1667 1?á1 200.-
130   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
131   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
132   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
133   Carl XI - 1 öre 1684 Rengjord - fyndexemplar. 1?á1 175.-
134   Carl XI - 1 öre 1690 1?á1 100.-
135   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
136   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
137   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1500.-
138   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
139   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
140   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
141   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
142   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
143   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 Såld
144   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
145   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
146   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
147   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
148   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
149   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
150   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 500.-
151   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
152   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 Såld
153   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
154   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
155   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
156   Carl XI - 1/6 öre SM 1666 Med stort SM. 1?á1 350.-
Carl XII
157   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
158   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
159   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
160   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
161   Carl XII - 5 öre 1705 1(+) Såld
162   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
163   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 900.-
164   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
165   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
166   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
167   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
168   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
169   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ Såld
170   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ Såld
171   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
172   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
173   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
174   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
175   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
176   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
177   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
178   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
179   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
180   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
181   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
182   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
183   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
184   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1+á01 800.-
185   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1 180.-
186   Carl XII - Nödmynt 1719 HOPPET. Med "hjärta". 1á1+ 450.-
187   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
188   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
189   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
Fredrik I
190   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ 6000.-
191   Fredrik I - Riksdaler 1748 Upplaga 7084 st. Varit infattad och rengjord. 1+ 3800.-
192   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
193   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
194   Fredrik I - 10 öre 1739 Litet plantsfel frånsidan kl 6. 1++ Såld
195   Fredrik I - 10 öre 1740 1 450.-
196   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
197   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
198   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ Såld
199   Fredrik I - 5 öre 1735 1+á01 850.-
200   Fredrik I - 5 öre 1739 1(+) 375.-
201   Fredrik I - 5 öre 1739 01 800.-
202   Fredrik I - 5 öre 1741 Fläckar. 1 200.-
203   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
204   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ Såld
205   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
206   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ Såld
207   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 Såld
208   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
209   Fredrik I - 1 öre 1733 Liten kantskada. 1(+) 200.-
210   Fredrik I - 1 öre 1733 1(+) 200.-
211   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ 290.-
Adolf Fredrik
212   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett riktigt bra exemplar. omkring 01 11500.-
213   Adolf Fredrik - Riksdaler 1764 Små märken på åtsidan. 1á1+ 3800.-
214   Adolf Fredrik - daler SM 1770 Vacker patina. 1+á01 6500.-
215   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 3000.-
216   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ Såld
217   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) Såld
218   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
219   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
220   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
221   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
222   Adolf Fredrik - 1 öre 1761 1+á01 850.-
223   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
224   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
225   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
226   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkring 1+ Såld
227   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. Varit hängd. omkr. 1+ 3100.-
228   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Med nio serafer. 1++ 3400.-
229   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. 1(+) 3500.-
230   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
231   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
232   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ Såld
233   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
234   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
235   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 3400.-
236   Gustav III - Riksdaler 1776 01 4000.-
237   Gustav III - Riksdaler 1777 1+)(1+á 01 2250.-
238   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
239   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
240   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
241   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 7000.-
242   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
243   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svag repa på frånsidan kl 3, i övrigt ett bra exemplar med vacker patina. 1+á01 2300.-
244   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Liten kantsskada, svaga plantsripor och svaga fläckar. 1(+) 950.-
245   Gustav III - 1/3 riksdaler 1777 1/3 RDR / 1 DSM. 1+ 1200.-
246   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
247   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
248   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
249   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
250   Gustav III - 1/3 riksdaler 1784 Ett fint exemplar med vacker patina. 1+á01 1600.-
251   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
252   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
253   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
254   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1(+) 550.-
255   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
256   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
257   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
258   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
259   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
260   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
261   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
262   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
263   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
264   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 1(+) 300.-
265   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 Stor fläck på åtsidan, i övrigt ett snyggt exemplar... 1+á01 300.-
266   Gustav III - 1/24 riksdaler 1778 Små repor. 1 95.-
267   Gustav III - 1/24 riksdaler 1780 1?á1 200.-
268   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
269   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
270   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
271   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
272   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
273   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
274   Gustav III - 1 öre KM 1772 1+ 320.-
275   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
276   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
277   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
278   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 Svaga plantsrispor på frånsidan. 1(+) 2700.-
279   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
280   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
281   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
282   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
283   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1802 omkr. 1+ 700.-
284   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1(+)/1+ 450.-
285   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 Plantsfel å frånsidan. 1++ 650.-
286   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
287   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
288   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
289   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
290   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
291   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 1+á01 250.-
292   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
293   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
Carl XIII
294   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
295   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
296   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
297   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
298   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
299   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
300   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
301   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
302   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
303   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
304   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
305   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
306   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
307   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
308   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
309   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
310   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
311   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
312   Carl XIV Johan - Riksdaler 1823 Med större bild. 01 13000.-
313   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
314   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
315   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
316   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
317   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
318   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ 7500.-
319   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
320   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
321   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
322   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
323   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Små fläckar. 1++ 325.-
324   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
325   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
326   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
327   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
328   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
329   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
330   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 750.-
331   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
332   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
333   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
334   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
335   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
336   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
337   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
338   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
339   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
340   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
341   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
342   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
343   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
344   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
345   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
346   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
347   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
348   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
349   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
350   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
351   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
352   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
353   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
354   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
355   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 Såld
356   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
357   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
358   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
359   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
360   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
361   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
362   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
363   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
364   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
365   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
366   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
367   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
368   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
369   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Liten fläck på åtsidan. 1(+) 95.-
370   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
371   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
372   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
373   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1(+) 1100.-
374   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
375   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
376   Oscar I - 50 öre 1857 Typmynt. 01+ 2600.-
377   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
378   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
379   Oscar I - 50 öre 1857 1 750.-
380   Oscar I - 25 öre 1856 1++ 175.-
381   Oscar I - 25 öre 1856 Ett fint exemplar. 01+ 800.-
382   Oscar I - 25 öre 1857 1 190.-
383   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
384   Oscar I - 10 öre 1855 Mm G. 1+ 120.-
385   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
386   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
387   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
388   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
389   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
390   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
391   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
392   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
393   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
394   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
395   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
396   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
397   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
398   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
399   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
400   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
401   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
402   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
403   Oscar I - 1öre 1856 1?á1 550.-
404   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
405   Oscar I - ½ öre 1856 01 3000.-
406   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ Såld
407   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ Såld
408   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
409   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
410   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 Såld
Carl XV
411   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
412   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
413   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
414   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
415   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
416   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 01+ 3900.-
417   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
418   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
419   Carl XV - 10 öre 1867 1+á01 325.-
420   Carl XV - 10 öre 1870 1++ 200.-
421   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
422   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
423   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
424   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 375.-
425   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
426   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
427   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
428   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
429   Carl XV - ½ öre 1867 01+ 400.-
Oscar II
430   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
431   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
432   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera