Start Info Svenska mynt Utländska mynt Antika mynt Sedlar Polletter
Litteratur Medaljer Plåtmynt Nyheter Förfrågningar Karta
||# Här är ett urval av våra svenska mynt från tiden före 1873. De bilder som har den här symbolen () har en tillhörande bild. Klicka på kameran för att visa bilden.
Nr: Mynttyp och valör: Årtal: Kommentar: Kvalite: Pris i SEK:
Gustav Vasa
1   Gustav Vasa - Stockholm.Öre 1522 Inköpt i Stockholm 22 mars 1939 av Eriksson för 15 kr. 1?á2 2800.-
2   Gustav Vasa - Stockholm.Örtug 1531 Delvis svagt präglad. I övrigt ett bra exemplar. 1+ 3900.-
3   Gustav Vasa - Svartsjö.Daler 1543 Fin patina. Varit hängd. omkring 1+ 18000.-
Erik XIV
4   Erik XIV - 1 ½ mark 1562 Ett sällsynt typmynt. Rengjord. 1+á01 48000.-
5   Erik XIV - 16 öre klipping 1564 Svaga fläckar. 1+ 3900.-
6   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Svag korriossion. 1á1+ 3200.-
7   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 Bra exemplar! 1+á01)(1+ 4500.-
8   Erik XIV - 16 öre klipping 1565 1+ 4800.-
9   Erik XIV - 16 öre klipping 1567 Frånsidan lätt korroderad. 1(+)/1 2900.-
10   Erik XIV - 8 öre klipping 1563 Fyndexemplar. 1á1+ 3900.-
Johan III
11   Johan III - 4 öre 1575 Levin 268 var. Trots perforeringen, ett mycket vackert exemplar! 01 5500.-
12   Johan III - 4 öre 1590 Ett mycket vackert exemplar. 01 11000.-
13   Johan III - 4 öre 1592 Korroderad.Ett mycket sällsynt typmynt! 1?)(1?á1 4300.-
14   Johan III - 2 öre 1570 Litet klämd åtsidan kl 8 och på motsvarande ställe på frånsidan. 1(+) Såld
15   Johan III - 2 öre 1571 Ex Samling la Cours samling i Köpenhamn 7 maj 1941 (2 kr).Sällsynt. 1?á1 1700.-
16   Johan III - 2 öre 1571 Något korroderad. 1á1+ 2900.-
17   Johan III - 2 öre 1571 Delvis svagt präglat. Ett i det närmaste ocirkulerat exemplar! 1+á01 4000.-
18   Johan III - 2 öre 1573 Valören "Z - R". 1á1+ 400.-
19   Johan III - 1 öre 1575 god 1 Såld
20   Johan III - 1 öre 1577 god 1 Såld
21   Johan III - ½ öre 1577 Levin 541. 1++ 750.-
22   Johan III - ½ öre 1578 1(+) 450.-
23   Johan III - ½ öre 1578 Levin 551. Ett riktigt bra ex. 1+ 700.-
24   Johan III - ½ öre 1580 Levin 559. Perforerad. 1+ 150.-
25   Johan III - ½ öre 1583 Delvis svagt präglad. omkring 01 1150.-
26   Johan III - ½ öre 1583 Inte helt säker på sista siffran i årtalet. Kan vara en trea. 1+ 600.-
27   Johan III - ½ öre 1583 1+á01 Såld
28   Johan III - ½ öre 1584 Levin 600. Delvis svagt präglad. 1 350.-
29   Johan III - ½ öre 1585 Levin 604. 1á1+ 450.-
30   Johan III - ½ öre 1585 1+á01 800.-
31   Johan III - ½ öre 1585 1á1+ Såld
32   Johan III - ½ öre 1590 Levin 635. Perforerad. 1 200.-
33   Johan III - ½ öre 1592 1?á1 190.-
34   Johan III - ½ öre 1592 Mörk. 1?á1 250.-
35   Johan III - ½ öre 1592 1 290.-
36   Johan III - ½ öre 1592 1 300.-
37   Johan III - Örtug 1589 1 Såld
38   Johan III - Fyrk 1584 Något ojämn kant. 1(+) 550.-
39   Johan III - Fyrk 1585 Delvis svagt präglad. 1+ Såld
40   Johan III - Fyrk 1588 1 650.-
41   Johan III - Fyrk 1588 Delvis svagt präglad. 1á1+ 850.-
42   Johan III - Fyrk 1590 1á+)(1 650.-
43   Johan III - Fyrk 1592 Perforerad. 1? 225.-
44   Johan III - 4 öre klipping 1590 Något svag valör-siffra, i övrigt ett mycket vackert exemplar. 1+á01 3900.-
45   Johan III - 4 öre klipping 1591 Sällsynt. Något oregelbunden plants. 1 Såld
Sigismund
46   Sigismund - ½ öre 1593 Typmynt. Perforerad. 1á1+ 500.-
47   Sigismund - ½ öre 1597 1+á01 1950.-
48   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Mycket bra exemplar. 01 2300.-
49   Sigismund - ½ öre 1597 Med POL REX. Ett vackert ex! 01+ 3000.-
Carl IX
50   Carl IX - 2 mark 1607 Varit hängd. Åtsidan förgylld. 1)(1+ 3400.-
51   Carl IX - 1 mark 1606 god 1 3200.-
52   Carl IX - 4 öre (½ mark) 1607 Ett bra exemplar! 1++ 6500.-
53   Carl IX - 2 öre 1609 Rengjord. Fyndkaraktär. Dock ett välpräglat mynt. 1++ Såld
Johan, Hertig av Södermanland
54   Johan, Hertig av Södermanland - Söderköping.1 öre 1617 Utan år, präglat kring 1617. god 1 Såld
Gustav II Adolf
55   Gustav II Adolf - Riksdaler 1616 Plantsfel. god 1 6500.-
56   Gustav II Adolf - 1 öre 1610 Kantförlust. 1á1+ 500.-
57   Gustav II Adolf - Kalmar.1 öre 1624 Mm nedtill. 1 1300.-
58   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 30,35 gr. 1?á1 1000.-
59   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 1?á1 1400.-
60   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.1 öre klipping 1626 Säter. Ottosson 35. 23,27 gr. 1? 750.-
61   Gustav II Adolf - HP.Säter/Nyköping.½ öre klipping 1626 Säter. Ottosson 24. 14,41 gr. 1?á1 1100.-
62   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1625 1á1+ 2800.-
63   Gustav II Adolf - VP.1 öre klipping 1627 Säter. Ottosson 50. 26,06 gr. 1?á1 Såld
64   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 Korroderad. 1?á1 300.-
65   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1?á1 350.-
66   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1628 1á1+)(1?á1 500.-
67   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1629 Svagt utpräglad åtsida, men mycket vacker frånsida. 1á1+ 800.-
68   Gustav II Adolf - Säter.1 öre 1630 Kantex. 1?á1 400.-
69   Gustav II Adolf - Säter.½ öre 1628 god 1 800.-
70   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 1+ 1300.-
71   Gustav II Adolf - Nyköping.1 öre 1628 Fläck frånsidan. I övrigt ett bra ex. 01)(1+ 1600.-
72   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1200.-
73   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1?á1 1250.-
74   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1 1800.-
75   Gustav II Adolf - Nyköping.½ öre 1627 1á1+ 2300.-
Christina
76   Christina - Riksdaler 1644 1á1+)(1+ Såld
77   Christina - 4 mark 1648 Med "WAND". Liten repa framför munnen. Fin patina. Delvis svagt präglad, men ett ringa cirkulerat exemplar. 1+á01 19000.-
78   Christina - 2 mark 1651 Åtsidan något ojämn patina. I övrigt ett trevligt exemplar. 1á1+ 3400.-
79   Christina - Säter.1 öre 1639 Kantex. 1 650.-
80   Christina - Avesta.1 öre 1644 1? 400.-
81   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 2. Kantex. god 1 650.-
82   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 3. Liten kantskada. 1á1+ 800.-
83   Christina - Avesta.1 öre 1646 Ex 5. 1?á1 Såld
84   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 3. Kantex. Lätt korroderad. 1 Såld
85   Christina - Avesta.1 öre 1647 Ex 1. Lackad. Liten kantskada. 1á1+ Såld
86   Christina - Avesta.1 öre 1649 Kantex. 1 550.-
87   Christina - Avesta.1 öre 1650 Rengjord, små kantskador. Ex 2. 1+ 1350.-
88   Christina - Avesta.1 öre 1650 Små kantskador. Ex 5. 1? 450.-
89   Christina - Avesta.1 öre 1650 Kantskador. 1?á1 450.-
90   Christina - Avesta.1 öre 1650 1?á1 475.-
91   Christina - Avesta.1 öre 1650 Ex 4. omkring 1 800.-
92   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ett obetydligt cirkulerat exemplar. 1+ 2300.-
93   Christina - Avesta.1 öre 1651 Ojämn plants. 1 500.-
94   Christina - Avesta.1 öre 1652 Kantex. Ojämn prägling. omkr. 1 650.-
95   Christina - Avesta.1 öre 1652 Ex 2. 1?á1 Såld
96   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. omkr. 1+ 475.-
97   Christina - ¼ öre 1634 Nyköping. Ett bra exemplar. 1+ 850.-
98   Christina - ¼ öre 1636 1á1+ 300.-
99   Christina - ¼ öre 1644 Mörk. 1á1+)(1+ 300.-
100   Christina - ¼ öre 1653 Avesta. Mörk. 1+ 450.-
Carl X Gustav
101   Carl X Gustav - ¼ öre 1655 Plantsspricka. 1+ 350.-
102   Carl X Gustav - ¼ öre 1656 1+)(1? Såld
103   Carl X Gustav - ¼ öre 1660 Sällsynt. 1? 250.-
Carl XI
104   Carl XI - 8 mark 1672 Ex Lennart Philipson. Svagt spår av hänge? 1++ 22000.-
105   Carl XI - 4 mark 1664 1?á1 5500.-
106   Carl XI - 4 mark 1692 Rengjord. 1+á01 3900.-
107   Carl XI - 4 mark 1692 Trots att den är rengjord ("dippad") är detta en fint exemplar. 01+ 5900.-
108   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Hårfin repa framför ansiktet, i övrigt ett mycket trevligt exemplar. 1+á01 3800.-
109   Carl XI - 4 mark 1693 Svag repa frånsidan kl 4. I övrigt ett mycket vackert exemplar med riktigt fin patina. 01+ 5500.-
110   Carl XI - 4 mark 1693 Överpräglad på 1692. Lätt rengjord. Ett mycket fint exemplar. 01+ 7500.-
111   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. Delvis svag omskrift. 1(+) 1150.-
112   Carl XI - 2 mark 1666 Bo. 204 var. 1(+) 1400.-
113   Carl XI - 2 mark 1667 Bo. 213 1+ 1850.-
114   Carl XI - 2 mark 1668 Svag korrossion åts. kl 4. Trots detta, ett riktigt snyggt exemplar. 1+á01 2800.-
115   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247 variant. Fläckar. 1)(1á1+ 1150.-
116   Carl XI - 2 mark 1669 Svaga repor ovanför kronorna (silverprov?). 1+ 1250.-
117   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. Fläckar. 1 800.-
118   Carl XI - 2 mark 1669 Bo. 247. 1?á1)(1 950.-
119   Carl XI - 2 mark 1682 Bonnier 356. 01 Såld
120   Carl XI - 2 mark 1684 Bo. 366. 1(+) 1750.-
121   Carl XI - 2 mark 1684 Bonnier 366. Lätt rengjord. 1++ 2100.-
122   Carl XI - 2 mark 1687 Bo. 376. 1+ 1600.-
123   Carl XI - 2 mark 1687 Bonnier 376. 01 Såld
124   Carl XI - 2 mark 1688 Bonnier 383. 1+ 1800.-
125   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 385. 1++ 2100.-
126   Carl XI - 2 mark 1689 Bonnier 387. 1+á01 2300.-
127   Carl XI - 2 mark 1689 Ojämn patina. 1(+) 900.-
128   Carl XI - 2 mark 1690 Bonnier 390. 1+ 1600.-
129   Carl XI - 2 mark 1691 Liten kantskada åts. kl. 10. Rengjord. 1+á01 1950.-
130   Carl XI - 2 mark 1691 Ett bra ex! 1++ 2100.-
131   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+ 1550.-
132   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 395. 1+á01 2450.-
133   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 397? 1+á01 2800.-
134   Carl XI - 2 mark 1692 Bonnier 396. omkr. 01 3200.-
135   Carl XI - 2 mark 1693 Vackert ex! 01 3800.-
136   Carl XI - 2 mark 1693 1+ Såld
137   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1400.-
138   Carl XI - 2 mark 1694 Bo. 402. 1+ 1500.-
139   Carl XI - 2 mark 1694 Bonnier 402. omkring 01 2800.-
140   Carl XI - 2 mark 1695 Bo. 408. Kantex. 1+ 1350.-
141   Carl XI - 2 mark 1695 Rengjord. 01 2900.-
142   Carl XI - 2 mark 1696 Bonnier 411. 1++ 1800.-
143   Carl XI - 1 mark 1686 Överpräglad påp 1685. 1?á1)(1á1+ 1100.-
144   Carl XI - 1 mark 1692 Bonnier 451. 1(+)/1+ 1550.-
145   Carl XI - 5 öre 1691 1(+) 325.-
146   Carl XI - 5 öre 1692 1++)(1+á01 1150.-
147   Carl XI - 5 öre 1693 god 1 Såld
148   Carl XI - 4 öre 1667 1 275.-
149   Carl XI - 4 öre 1675 Liten plantsskada vid fläcken åtsidan kl. 2. I övrigt ett bra exemplar. 1++ 750.-
150   Carl XI - 4 öre 1678 Lätt korroderad. 1á1+)(1 400.-
151   Carl XI - 4 öre 1678 Plantsfel på kanten. 1++ 650.-
152   Carl XI - 2 öre 1665 1?á1 170.-
153   Carl XI - 2 öre 1665 1 400.-
154   Carl XI - 2 öre 1666 Ett ovanligt bra exemplar. 1+á01 1300.-
155   Carl XI - 1 öre 1667 Repa åtsidan till vänster. god 1 170.-
156   Carl XI - 1 öre 1668 1 375.-
157   Carl XI - 1 öre 1668 Ojämnt präglad. god 1 500.-
158   Carl XI - 1 öre 1682 1á1+ 300.-
159   Carl XI - 1 öre 1683 1 Såld
160   Carl XI - 1 öre 1684 1(+) Såld
161   Carl XI - 1 öre 1694 1á1+ 300.-
162   Carl XI - 1 öre 1696 Kantfel. 1 150.-
163   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 1?)(1 1500.-
164   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Delvis mörk, men ändå ett ganska bra exemplar av detta mynt. 1(+) 2800.-
165   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Hög kvalité för detta sällsynta mynt. 1+á01 8500.-
166   Carl XI - Landskrona.2 öre 1675 Plantsfel på frånsidan. 1)(1? 950.-
167   Carl XI - 2 öre KM 1662 Sköld 14 mm. 1 650.-
168   Carl XI - 2 öre KM 1664 Lätt korroderad. god 1 550.-
169   Carl XI - 2 öre KM 1664 1 750.-
170   Carl XI - 1 öre KM 1661 Med ruta. 1? 250.-
171   Carl XI - 1 öre KM 1661 Utan rutor. 1 450.-
172   Carl XI - 1 öre KM 1661 1)(1á1+ 750.-
173   Carl XI - 1 öre KM 1663 Lackerad. 1? 200.-
174   Carl XI - ½ öre KM 1662 1?á1 450.-
175   Carl XI - 1 öre SM 1669 Kantskada. god 1 950.-
176   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med stor stjärna. Kantskador. 1 500.-
177   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med liten stjärna. 1?á1 500.-
178   Carl XI - 1 öre SM 1673 Med ros. Kantskada. 1 650.-
179   Carl XI - 1 öre SM 1677 Svaga fläckar. 1 450.-
180   Carl XI - 1 öre SM 1678 Små plantsskador. omkr. 1+ 850.-
181   Carl XI - 1 öre SM 1679 Svagt korroderad. 1 1500.-
182   Carl XI - 1 öre SM 1683 god 1 Såld
Carl XII
183   Carl XII - Riksdaler 1707 Utan peruk. 1+ 29000.-
184   Carl XII - 2 mark 1697 Sällsynt. Fläck frånsidan. 1á1+ 3900.-
185   Carl XII - 2 mark 1699 Obetydliga kantslag. 1+ Såld
186   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01)(1+ 3000.-
187   Carl XII - 2 mark 1700 Liten kantskada. 1++ Såld
188   Carl XII - 2 mark 1700 1+á01 Såld
189   Carl XII - 2 mark 1701 1+ 2800.-
190   Carl XII - 2 mark 1701 1(+) Såld
191   Carl XII - 2 mark 1703 1?)(1 1400.-
192   Carl XII - 2 mark 1710 Plantsskada fråns. kl 8. omkr. 1+ 2900.-
193   Carl XII - 2 mark 1717 Ex Lennart Philipson. Ett toppexemplar med mycket vacker patina. 01+ 11500.-
194   Carl XII - 1 mark 1701 Ex Lennart Philipson. Kantex. Vacker patina. 01 6500.-
195   Carl XII - 1 mark 1701 Liten kantskada. 1)(1á1+ Såld
196   Carl XII - 1 mark 1717 1)(1á1+ 2800.-
197   Carl XII - 5 öre 1704 Kantskada. 1 350.-
198   Carl XII - 5 öre 1704 Svag rand åts. kl 9. omkr. 1+ Såld
199   Carl XII - 5 öre 1705 1 250.-
200   Carl XII - 5 öre 1705 Överpräglad på 1704. Plantsskada. 1á1+ Såld
201   Carl XII - 5 öre 1708 Fläckar, plantsskador. 1á1+ 150.-
202   Carl XII - 5 öre 1709 1á1+ 400.-
203   Carl XII - 5 öre 1711 god 1 Såld
204   Carl XII - 4 öre 1716 1+á01 1400.-
205   Carl XII - 2 öre 1717 omkr. 1 900.-
206   Carl XII - 2 öre 1717 Repor över valörsiffran. 1+á01 900.-
207   Carl XII - 1 öre 1700 1á1+ 350.-
208   Carl XII - 1 öre 1706 1á1+ 375.-
209   Carl XII - 1 öre 1708 omkr. 1+ 700.-
210   Carl XII - 1 öre 1709 Svag korrossion. 1++ 700.-
211   Carl XII - 1 öre 1711 god 1 350.-
212   Carl XII - 1 öre 1711 1á1+ 450.-
213   Carl XII - 1 öre 1713 omkr. 1+ 475.-
214   Carl XII - 1 öre 1714 1á1+ Såld
215   Carl XII - 1 öre 1716 Ett välpräglat exemplar. 01 1400.-
216   Carl XII - 1 öre 1716 Liten kantförlust. 01 800.-
217   Carl XII - 1 öre 1717 1á1+ 350.-
218   Carl XII - 1 öre 1717 1+ 500.-
219   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1(+) 400.-
220   Carl XII - Nödmynt 1715 Kronan. 1+ 550.-
221   Carl XII - Nödmynt 1715 Ett bra exemplar! 1+á01 850.-
222   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 120.-
223   Carl XII - Nödmynt 1718 Merkurius. nsr 1 140.-
224   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Litet kantfel. 1á1+ 150.-
225   Carl XII - Nödmynt 1718 Saturnus. 1 150.-
226   Carl XII - Nödmynt 1718 Flink och Färdig. god 1 200.-
227   Carl XII - Nödmynt 1718 Phoebus. Fläckar. omkr. 1+ 250.-
228   Carl XII - Nödmynt 1718 Jupiter. 1(+) 325.-
229   Carl XII - Nödmynt 1719 Hoppet. Med "hjärta". 1(+) Såld
230   Carl XII - 1/6 öre SM 1715 Utan punkt efter R och S. Svagt korroderad, men ändå ett ganska skarpt ex. 1+ 500.-
231   Carl XII - 1/6 öre SM 1716 1á1+ 250.-
232   Carl XII - 1/6 öre SM 1718 Överpräglad på 1716. 1á1+ 290.-
233   Carl XII - ULRIKA ELEONORA D.Y. 1719 Fin patina. Något bättre än genomsnittet. omkring 1+ 33500.-
Fredrik I
234   Fredrik I - Riksdaler 1727 Med dubbelbild. Fin patina. 1++ 19500.-
235   Fredrik I - Riksdaler 1728 Trevligt ex. 1á1+ 6000.-
236   Fredrik I - Riksdaler 1748 Upplaga 7084 st. Varit infattad och rengjord. 1+ 3800.-
237   Fredrik I - Riksdaler 1748 1++ 7500.-
238   Fredrik I - ¼ riksdaler 1726 Mycket svaga repor framför halsen, i övrigt ett mycket tilltalande exemplar av en ovanligare typ. Upplaga 3508 st. 1++ Såld
239   Fredrik I - ¼ riksdaler 1736 omkr. 1+ 4900.-
240   Fredrik I - ¼ riksdaler 1750 1á1+)(1+ 5000.-
241   Fredrik I - 1 mark 1721 Överpräglad på 1719.Ett sällsynt mynt! 01 21000.-
242   Fredrik I - 10 öre 1739 Litet plantsfel frånsidan kl 6. 1++ 975.-
243   Fredrik I - 10 öre 1740 1 450.-
244   Fredrik I - 10 öre 1740 Svaga repor ovanför frånsidans kronor. 1á1+ 600.-
245   Fredrik I - 10 öre 1741 Svaga repor på frånsidan (silverprov?). 1 375.-
246   Fredrik I - 5 öre 1730 Med G Z. 1(+) Såld
247   Fredrik I - 5 öre 1731 Mörk. 1á1+ 250.-
248   Fredrik I - 5 öre 1735 1+á01 850.-
249   Fredrik I - 5 öre 1739 1á1+ 375.-
250   Fredrik I - 5 öre 1739 01 800.-
251   Fredrik I - 5 öre 1745 1 450.-
252   Fredrik I - 1 öre 1720 Mörk. omkr. 1+ 400.-
253   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. Svaga repor. 1++ 400.-
254   Fredrik I - 1 öre 1722 Med L.C. 1+á01 650.-
255   Fredrik I - 1 öre 1722 Med GZ. Svagt bucklig. 1++ 750.-
256   Fredrik I - 1 öre 1722 Mm L.C. 1+ Såld
257   Fredrik I - 1 öre 1723 Mm borttaget på frånsidan. 1+á01 350.-
258   Fredrik I - 1 öre 1724 Rengjord. 1+ Såld
259   Fredrik I - 1 öre 1732 1+ 300.-
260   Fredrik I - 1 öre 1732 1++ 400.-
261   Fredrik I - 1 öre 1734 1+ 290.-
262   Fredrik I - 1 öre SM 1748 Mörk och svagt korroderad. 1+ Såld
Adolf Fredrik
263   Adolf Fredrik - Riksdaler 1754 Något ljus. 1+á01 8000.-
264   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett riktigt bra exemplar. omkring 01 11500.-
265   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 1á1+ 3900.-
266   Adolf Fredrik - Riksdaler 1763 Ett fint exemplar. 1+á01 Såld
267   Adolf Fredrik - Riksdaler 1764 Små märken på åtsidan. 1á1+ 3800.-
268   Adolf Fredrik - Riksdaler 1767 Mycket svaga repor i frånsidans fält. 1++ Såld
269   Adolf Fredrik - ¼ riksdaler 1768 Upplaga 5128 st. Sällsynt. 1á1+ 5500.-
270   Adolf Fredrik - 1/8 riksdaler 1767 Ojämn patina. 1+á01 Såld
271   Adolf Fredrik - 10 öre 1753 Svaga repor åtsidan. omkr. 1+á01 3000.-
272   Adolf Fredrik - 5 öre 1751 Frånsidan fläckig. 1á1+ 650.-
273   Adolf Fredrik - 5 öre 1752 1(+) 800.-
274   Adolf Fredrik - 5 öre 1753 1á1+)(1+ 900.-
275   Adolf Fredrik - 5 öre 1754 god 1 Såld
276   Adolf Fredrik - 5 öre 1757 1(+) 750.-
277   Adolf Fredrik - 5 öre 1758 Små plantsfel. 1á1+ 600.-
278   Adolf Fredrik - 5 öre 1766 1?á1 500.-
279   Adolf Fredrik - 1 öre 1756 1++ 750.-
280   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1757 1 550.-
281   Adolf Fredrik - 2 öre SM 1759 Ett bra ex! 1+á01 1300.-
282   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1758 1á1+ 275.-
283   Adolf Fredrik - 1 öre SM 1760 Överpräglad på 1759. 1 250.-
284   Adolf Fredrik - 4 mark 1752 omkr. 1+ 8000.-
285   Adolf Fredrik - 4 mark 1753 Delvis svagt präglad. Omkrng 1+ 4500.-
286   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. Varit hängd. omkr. 1+ 3100.-
287   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Nio serafer. 1(+) 3500.-
288   Adolf Fredrik - 3 daler SM 1770 Trots en svag fläck framför ansiktet har myntet fina detaljer och en vacker patina. 01 7000.-
Gustav III
289   Gustav III - Riksdaler 1774 3 Daler SM. Repa åtsidan. Litet kors. omkring 1+ 3900.-
290   Gustav III - Riksdaler 1774 Lätt polerad. 1++ 4500.-
291   Gustav III - Riksdaler 1775 1++ 2100.-
292   Gustav III - Riksdaler 1776 Med litet kors. Fläckig. 1+á01 1450.-
293   Gustav III - Riksdaler 1776 Rengjord. 1+á01 1500.-
294   Gustav III - Riksdaler 1776 1++ 1500.-
295   Gustav III - Riksdaler 1776 Vackert ex! 1++ 2300.-
296   Gustav III - Riksdaler 1776 Överpräglad på 1775. Ett bra ex! 1+á01 3400.-
297   Gustav III - Riksdaler 1776 01 4000.-
298   Gustav III - Riksdaler 1776 Ojämn patina. 1++ Såld
299   Gustav III - Riksdaler 1777 1+)(1+á 01 2250.-
300   Gustav III - Riksdaler 1781 Svagt spår av hänge på randen kl 12. 1+á01 1350.-
301   Gustav III - Riksdaler 1781 1+ 1450.-
302   Gustav III - Riksdaler 1781 1++ Såld
303   Gustav III - Riksdaler 1790 1(+) 1300.-
304   Gustav III - Riksdaler 1792 1++ 2500.-
305   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1(+) 1100.-
306   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1á1+ 1200.-
307   Gustav III - 2/3 riksdaler 1776 1+ 1650.-
308   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 2/3 riksdaler/ 2 Daler SM. Kantfel åts. kl 10. 1+ 1450.-
309   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Svaga fläckar. 1+ 1475.-
310   Gustav III - 2/3 riksdaler 1777 Ett mycket vackert exemplar med en utsökt patina. Sällsynt i denna kvalité. 01á0 7000.-
311   Gustav III - 2/3 riksdaler 1778 "Gniden". Kantskador. 1á1+ 1200.-
312   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Repa frånsidan. 1+ 1300.-
313   Gustav III - 2/3 riksdaler 1779 Svaga repor på åtsidan. Patina. 1++ 1400.-
314   Gustav III - 1/3 riksdaler 1777 1/3 RDR / 1 DSM. 1+ 1200.-
315   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 Små kantfel. 1+ 750.-
316   Gustav III - 1/3 riksdaler 1778 1+ 950.-
317   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 Överpräglad på 1779. 1+ 1900.-
318   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 1 500.-
319   Gustav III - 1/3 riksdaler 1780 omkr. 1+ 750.-
320   Gustav III - 1/3 riksdaler 1783 Svaga repor på frånsidan. omkr. 1+ 700.-
321   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1(+) 675.-
322   Gustav III - 1/3 riksdaler 1787 1+ 875.-
323   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Bra exemplar. 1++ 1400.-
324   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 1+ 800.-
325   Gustav III - 1/3 riksdaler 1789 Ytterst lätta repor framför ansiktet. 1+ 850.-
326   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 16 öre SM. Med nio serafer. Liten fläck på frånsidan. Trots detta, ett bra exemplar för denna typ. 1+á01 2700.-
327   Gustav III - 1/6 riksdaler 1773 Med nio serafer. mörk 1 900.-
328   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 Ett bra ex! 1++ 1100.-
329   Gustav III - 1/6 riksdaler 1777 1)(1á1+ 575.-
330   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 god 1 400.-
331   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1(+) 550.-
332   Gustav III - 1/6 riksdaler 1778 1+ 900.-
333   Gustav III - 1/6 riksdaler 1779 1+ 850.-
334   Gustav III - 1/6 riksdaler 1784 1 350.-
335   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 01+ 1700.-
336   Gustav III - 1/6 riksdaler 1786 omkring 1+ 550.-
337   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1)(1á1+ 400.-
338   Gustav III - 1/6 riksdaler 1788 1++ 750.-
339   Gustav III - 1/6 riksdaler 1789 1(+) 450.-
340   Gustav III - 1/6 riksdaler 1790 Fint exemplar. 01 1500.-
341   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 650.-
342   Gustav III - 1/12 riksdaler 1778 1++ 700.-
343   Gustav III - Kastmynt 1772 Kastmynt (2 mark) utdelat i samband med Gustav III:s kröning 1772. Vacker patina. 1+á01 8000.-
344   Gustav III - 2 öre SM 1777 Stora siffror, bred krona. Tonkin A1. Bra exemplar. Ovanlig i denna kvalité. 1+á01 1900.-
345   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med stora siffror och bred krona. Ovanligt bra kvalité. 1+á01 1900.-
346   Gustav III - 2 öre SM 1777 Med litet årtal. Svaga fläckar. 1(+) 450.-
347   Gustav III - 1 öre SM 1778 Smal 8. Liten kantskada åtsidan kl. 10. 1á1+ 1700.-
348   Gustav III - 1 öre SM 1778 Med bred åtta. god 1 1900.-
349   Gustav III - 1 öre KM 1778 Med smal sköld. 1+ 350.-
350   Gustav III - 1 öre KM 1778 Tonkin A2 1.Fläck över S i G.R.S. 1+á01 900.-
Gustav IV Adolf
351   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1793 Delvis svagt präglad. 1á1+ 2800.-
352   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1794 Svaga plantsrispor på frånsidan. 1(+) 2700.-
353   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1795 1+á01 Såld
354   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+á01 5900.-
355   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 1+ Såld
356   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1796 Lätt rengjord. Lätta plantsrispor. 1++ Såld
357   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1797 1+á01 5500.-
358   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1801 Litet plantsfel fråns. kl. 11. 1++ Såld
359   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1806 Lätt rengjord. Plantsrispor. 1++ 3800.-
360   Gustav IV Adolf - Riksdaler 1807 Lätt rengjord. Ett sällsyntare årtal. 1+á01 4800.-
361   Gustav IV Adolf - 1/3 riksdaler 1800 Ex Lennart Philipson. "Dippad". 01+ 12500.-
362   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1802 omkr. 1+ 700.-
363   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1802 Svaga repor å frånsidan. 1(+) Såld
364   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1+á01 1100.-
365   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 1(+)/1+ 450.-
366   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1803 Plantsfel å frånsidan. 1++ 650.-
367   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Inristning på åtsidan. 1(+) 300.-
368   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1804 Svag fläck kl 5 på åtsidan. 01+ Såld
369   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1805 1++ 875.-
370   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1806 1+ 750.-
371   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1808 Delvis något svagt präglat på frånsidan. 01á0 2200.-
372   Gustav IV Adolf - 1/6 riksdaler 1809 Något svagt präglad. 1++ 950.-
373   Gustav IV Adolf - 1 skilling 1803 god 1 700.-
374   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1803 1+á01 250.-
375   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Sällsynt. Mörk. Frånsidan delvis svagt präglad. 1?)(1 2000.-
376   Gustav IV Adolf - ½ skilling 1804 Svag repa på frånsidan. Kantex. Trots detta, ett sällsynt mynt i denna kvalité. 1á1+ 6500.-
Carl XIII
377   Carl XIII - 1/3 riksdaler 1813 Ett ocirkulerat exemplar.Snedcentrerad. 01á0 13000.-
378   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1810 Delvis svagt präglad. god 1 1250.-
379   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1 1350.-
380   Carl XIII - 1/6 riksdaler 1814 1)(1á1+ 1650.-
381   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svag prägling. 1+á01 500.-
382   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1812 Delvis svagt präglad. 01 800.-
383   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 1+á01 650.-
384   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1813 omkr. 01 750.-
385   Carl XIII - 1/24 riksdaler 1814 1+ 575.-
386   Carl XIII - Kastmynt 1809 Vackert exemplar. 01 3500.-
387   Carl XIII - Kastmynt 1809 Kastmynt (1/3 riksdaler) utdelad i samband med konungens kröning 1809. Obetydligt cirkulerad. Rengjord. 01+ 4500.-
388   Carl XIII - 1 skilling 1814 1++ 550.-
389   Carl XIII - 1 skilling 1815 1 150.-
390   Carl XIII - 1 skilling 1815 1++ 500.-
391   Carl XIII - 1 skilling 1815 Bra exemplar! 1+á01 900.-
392   Carl XIII - 1 skilling 1816 Kantex. 1á1+ 350.-
393   Carl XIII - ½ skilling 1815 Kantex. 1+á01 400.-
394   Carl XIII - ½ skilling 1815 Bra ex. 01 650.-
395   Carl XIII - ½ skilling 1816 Intressant överprägling! 01+ 1500.-
396   Carl XIII - ¼ skilling 1817 Typmynt. 1 300.-
397   Carl XIII - 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä och Ö. 1(+) 350.-
Carl XIV Johan
398   Carl XIV Johan - Riksdaler 1823 Med större bild. 01 13000.-
399   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3500.-
400   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1828 1++ 3800.-
401   Carl XIV Johan - 1/3 riksdaler 1829 Små plantsfel. 01 3900.-
402   Carl XIV Johan - Rdr sp 1831 Litet plantsfel vid Ö i "BELÖNING". Ojämn patina. 1+á01 4800.-
403   Carl XIV Johan - Rdr sp 1833 1 1900.-
404   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 1á1+ 2800.-
405   Carl XIV Johan - Rdr sp 1836 omkr. 01 6500.-
406   Carl XIV Johan - Rdr sp 1839 1+á01 4500.-
407   Carl XIV Johan - Rdr sp 1840 1á1+ 2300.-
408   Carl XIV Johan - Rdr sp 1842 Med tredelad sköld. Tonkin "A". Sällsynt. 1+ 7500.-
409   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 god 1 1500.-
410   Carl XIV Johan - ½ rdr sp 1831 Lätt åverkan i håret. 1+á01 2000.-
411   Carl XIV Johan - ¼ rdr sp 1831 Litet kantslag. 1+ 800.-
412   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1832 01á0 Såld
413   Carl XIV Johan - 1/8 rdr sp 1835 Sällsynt. 01+ 2300.-
414   Carl XIV Johan - 1/12 rdr sp 1831 Rengjord. 1+á01 900.-
415   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 Litet plantsfel å åtsidan kl 1. 01 450.-
416   Carl XIV Johan - 1/16 rdr sp 1835 01 650.-
417   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Kastmynt utdelat i samband med drottning Hedvig Charlottas begravning 1818. Upplaga 4850 st. Något rengjord och med lätta rispor på frånsidan. 1+ 2375.-
418   Carl XIV Johan - Kastmynt 1818 Ett mycket vackert kastmynt! 01+ 4500.-
419   Carl XIV Johan - 1 skilling 1819 Åtsidan något ojämnt präglad. 01á0 2300.-
420   Carl XIV Johan - 1 skilling 1820 Med rutad rand. 1(+) 250.-
421   Carl XIV Johan - 1 skilling 1822 Liten fläck. 1+á01 600.-
422   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1+ 250.-
423   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 1++ 300.-
424   Carl XIV Johan - 1 skilling 1825 Liten fläck under vänstra kronan. 01 750.-
425   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01+ 1200.-
426   Carl XIV Johan - 1 skilling 1827 01 900.-
427   Carl XIV Johan - ½ skilling 1820 01+ 950.-
428   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 1+á01 300.-
429   Carl XIV Johan - ½ skilling 1821 01+ 900.-
430   Carl XIV Johan - ½ skilling 1828 1+á01 300.-
431   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 Intressant felprägling (kraftigt snedcentrerad). 01 1900.-
432   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1819 1+á01 250.-
433   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1820 01+ 600.-
434   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1821 Kantex. 01+ 800.-
435   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 1+Á01 275.-
436   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1825 01+ 750.-
437   Carl XIV Johan - ¼ skilling 1828 01 450.-
438   Carl XIV Johan - 1/6 skilling 1830 01á0 475.-
439   Carl XIV Johan - 1/12 skilling 1825 01á0 600.-
440   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Ett snyggt exemplar! 01+ 1100.-
441   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 1+ 290.-
442   Carl XIV Johan - Palmkvist.½ skilling 1832 Svaga fläckar åts. 1+)(01 450.-
443   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. Obetydliga kantfel. I övrigt ett bra exemplar. 1+á01 1300.-
444   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1832 Sällsynt. 1++ 950.-
445   Carl XIV Johan - Palmkvist.¼ skilling 1833 Överpräglad på 1832. 1)(1á1+ 200.-
446   Carl XIV Johan - Palmkvist.1/6 skilling 1832 Med bar hals. 1á1+ 200.-
447   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1836 1++ Såld
448   Carl XIV Johan - 2 sk bco 1837 Ett vackert ex! 01+ Såld
449   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1836 Överpräglad på 1835. Liten fläck åtsidan kl. 13. 01á0 1400.-
450   Carl XIV Johan - 1 sk bco 1843 Liten fläck i N ("NORR"). 01 Såld
451   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Obetydligt plantsfel åtsidan kl 9. 01+ 700.-
452   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1836 Liten plantsfel åtsidan kl 10. Dock ett fint exemplar. 01+ 700.-
453   Carl XIV Johan - 2/3 sk bco 1843 01 750.-
454   Carl XIV Johan - 1/6 sk bco 1840 01+ 300.-
Oscar I
455   Oscar I - Rdr sp 1847 Plantsfel å åtsidan, små kanthack. 1+á01 2400.-
456   Oscar I - Rdr sp 1848 1+á01 3450.-
457   Oscar I - Rdr sp 1850 Litet kantfel åts. kl 5. 1++ 3400.-
458   Oscar I - Rdr sp 1851 Lätt rengjord, obetydliga kantskador. 1++ Såld
459   Oscar I - Rdr sp 1852 1+á01 4500.-
460   Oscar I - Rdr sp 1852 Lätt rengjord. 01 4500.-
461   Oscar I - Rdr sp 1853 Svaga fläckar på åtsidan. 1+ 2400.-
462   Oscar I - Rdr sp 1853 Rengjord. 01 5200.-
463   Oscar I - ½ rdr sp 1845 Svaga fläckar åts. kl 3. Dock ett trevligt exemplar. 1+á01 4900.-
464   Oscar I - ½ rdr sp 1845 1++ 5000.-
465   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Överpräglad på 1845. 1á1+ 2500.-
466   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Liten kantskada åts. kl 5. god 1 2900.-
467   Oscar I - ½ rdr sp 1848 1+ 3700.-
468   Oscar I - ½ rdr sp 1848 Svaga fläckar på frånsidan. 01+ 9500.-
469   Oscar I - ¼ rdr sp 1846 Ett fint exemplar. 01+ 5500.-
470   Oscar I - ¼ rdr sp 1848 Åtsidan något ojämn patina. 1+á01 3000.-
471   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 01 650.-
472   Oscar I - 1/16 rdr sp 1851 Fint exemplar. 01+ 850.-
473   Oscar I - 1/16 rdr sp 1852 Liten fläck på åtsidan. 1(+) 95.-
474   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 1+ 2300.-
475   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 "Dippad". Svaga repor åtsidan. 1+á01 2700.-
476   Oscar I - 4 rdr rmt 1856 Vackert ex! 01 4500.-
477   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1(+) 1100.-
478   Oscar I - 4 rdr rmt 1857 Rengjord. 1+)(01 3500.-
479   Oscar I - 50 öre 1857 Svagt tvärgående streck tvärs över porträttet. 1++ 1100.-
480   Oscar I - 50 öre 1857 1 500.-
481   Oscar I - 50 öre 1857 1 550.-
482   Oscar I - 50 öre 1857 1 750.-
483   Oscar I - 25 öre 1855 1+ Såld
484   Oscar I - 25 öre 1856 1++ 175.-
485   Oscar I - 25 öre 1858 Sällsynt i denna höga kvalité! 01á0 3500.-
486   Oscar I - 10 öre 1855 Mm G. 1+ 120.-
487   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+á01 275.-
488   Oscar I - 10 öre 1855 Mm T. 1+ Såld
489   Oscar I - 10 öre 1859 Överpräglad på 1857. 1++ 145.-
490   Oscar I - 4 sk bco 1849 01 1150.-
491   Oscar I - 4 sk bco 1852 1?á1 200.-
492   Oscar I - 4 sk bco 1855 1+á01 1200.-
493   Oscar I - 1 sk bco 1847 01+ 750.-
494   Oscar I - 1 sk bco 1852 Liten kantskada frånsidan kl 6. 01+ 950.-
495   Oscar I - 2/3 sk bco 1847 Överpräglad på 1844. Svaga fläckar. 01 750.-
496   Oscar I - 1/3 sk bco 1844 0 950.-
497   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01 220.-
498   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01+ 500.-
499   Oscar I - 1/3 sk bco 1847 01á0 600.-
500   Oscar I - 1/3 sk bco 1848 01á0 650.-
501   Oscar I - 1/3 sk bco 1855 01+ 350.-
502   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01 500.-
503   Oscar I - 1/6 sk bco 1845 01+ 700.-
504   Oscar I - 5 öre 1857 "Flammig". 1+á01 225.-
505   Oscar I - 5 öre 1857 01 400.-
506   Oscar I - 1öre 1856 Svag plantsspricka i huvudet. 1á1+ 1200.-
507   Oscar I - ½ öre 1856 1++ 1250.-
508   Oscar I - ½ öre 1856 1(+) 700.-
509   Oscar I - ½ öre 1856 Sällsynt. 1á1+ 750.-
510   Oscar I - ½ öre 1856 Litet plantsfel på åtsidan,svaga repor. 1á1+ 800.-
511   Oscar I - Provmynt 1844 4 skilling banco 1844 med slät rand.SM 149a. SMF P 11 a. Sällsynt. Frånsidan lätt korroderad. 1+)(1á1+ 6500.-
512   Oscar I - Provmynt 1854 Utan år. Ca 1853/1854. 01 2200.-
513   Oscar I - Provmynt 1854 5 öre utan år, präglat 1853/54. Vackert provmynt! SMF P 25. SM 163 a. 01á0 5500.-
Carl XV
514   Carl XV - 4 rdr rmt 1861 Svaga fläckar. 1++ Såld
515   Carl XV - 4 rdr rmt 1863 1+á01 3400.-
516   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 01 4000.-
517   Carl XV - 4 rdr rmt 1864 1+á01 Såld
518   Carl XV - 4 rdr rmt 1865 omkr. 01 4500.-
519   Carl XV - 4 rdr rmt 1868 Litet plantsfel åts. kl 11. 1++ 2300.-
520   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 1(+) 1400.-
521   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 omkr. 01 3500.-
522   Carl XV - 4 rdr rmt 1869 01+ 3900.-
523   Carl XV - 4 rdr rmt 1870 Ojämn patina. 1+á01 2500.-
524   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
525   Carl XV - 4 rdr rmt 1871 1+á01 2500.-
526   Carl XV - 1 rdr rmt 1861 1(+) 1100.-
527   Carl XV - 25 öre 1866 01+ 1250.-
528   Carl XV - 25 öre 1871 01+ 1100.-
529   Carl XV - 25 öre 1871 Svaga fläckar. 01 450.-
530   Carl XV - 5 öre 1860 1+á01 850.-
531   Carl XV - 5 öre 1864 Ojämn färg. 01 400.-
532   Carl XV - 5 öre 1867 1+á01 290.-
533   Carl XV - 2 öre 1864 01 225.-
534   Carl XV - 2 öre 1864 Ojämn patina. 01á0 230.-
535   Carl XV - 1öre 1870 01+ 170.-
536   Carl XV - ½ öre 1867 01 250.-
537   Carl XV - ½ öre 1867 Små fläckar. 01á0 400.-
Oscar II
538   Oscar II - 10 öre 1872 1+á01 1200.-
539   Oscar II - 10 öre 1872 1? 190.-
540   Oscar II - 10 öre 1872 1 600.-
Adress: J Pedersen Mynthandel. Box 1320, 251 13 Helsingborg. Norra Strandg. 30.

Tel/fax: 042-122528. Email: pedersen.mynt@telia.com

© J Pedersen Mynthandel 2002   Sidan framtagen av Ola Nordbye.
Administrera